Migrace sítí: Sloučení více sítí Yammeru

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Jednu nebo víc sítí Yammer s jejich vlastními e-mailovými doménami („podřízené“ sítě) je možné migrovat do větší sítě Yammer Enterprise („nadřazená“ síť). Podřízené sítě můžou být typu Yammer Basic nebo Yammer Enterprise, ale nadřazená síť musí být aktivovaná síť Yammer Enterprise. Předpokládejme třeba, že vaše společnost má několik obchodních jednotek nebo poboček a každá z nich má svoji vlastní síť Yammer. V mateřské společnosti máte taky síť Yammer a chcete, aby všichni vaši zaměstnanci mezi sebou úzce spolupracovali v nadřazené síti. Jinými slovy – chcete podřízené sítě sloučit. Můžete to provést migrací podřízených sítí do nadřazené sítě.

Poznámka: Migrace sítě Yammer v Office 365 klienti nepodporuje.

Tady je příklad společnosti Contoso, Ltd., která má pobočky a každá z nich má svou vlastní síť Yammer:

 • Contoso.com:    Nadřazená síť pro Contoso, Ltd., kterou používají uživatelé s e-maily v doméně @contoso.com.

 • Contoso_Sub.com:    Podřízená síť pro zaměstnance divize společnosti Contoso, Ltd., kterou používají uživatelé s e-maily v doméně @contoso_sub.com.

 • ContosoPharmaceuticals.com:    Podřízená síť pro zaměstnance divize Pharmaceutical, kterou používají uživatelé s e-maily v doméně @contosopharmaceuticals.com.

Contoso, Ltd. chce zaměstnance divize Pharmaceutical ponechat v jejich vlastní síti, ale chce zaměstnance z Contoso_Sub.com přesunout do Contoso.com. Contoso, Ltd. provede migraci uživatelů z pobočky Contoso_Sub.com do nadřazené sítě Contoso.com.

Obrázek znázorňuje síť pobočky Contoso_Sub před migrací do nadřazené sítě Contoso.

Podřízená síť Yammer a nadřazená síť Yammer před migrací za účelem konsolidace uživatelů z podřízené do nadřazené sítě

Obrázek znázorňuje stav po provedení migrace uživatelů a externích sítí z pobočky Contoso_Sub do sítě společnosti Contoso, Ltd. Všimněte si, že po provedení migrace nejsou podřízená síť a její obsah dostupné.

Po migraci sítě Yammer se uživatelé z podřízené sítě konsolidují do nadřazené sítě. Migrují se taky všechny externí sítě (s uživateli). Podřízená síť (i s celým obsahem) už není dostupná.

Pokud potřebujete jenom přidat uživatele typu host nebo spolupracovat přes hranice společnosti, zvažte místo migrace možnost externího zasílání zpráv nebo externích sítí.

Upozornění: 

 • Při migraci sítě se migrují jenom uživatelé.    Spolu s uživateli se migrují taky informace o uživatelích, jako jsou jméno a profilový obrázek. Nemigruje se žádný obsah sítě ani skupiny.

 • Migrace sítě se nedá vrátit zpět.    Po provedení migrace nebudete mít přístup k podřízené síti a jejímu obsahu. Takže než začnete uvažovat o migraci, je vhodné všechno pečlivě naplánovat.

Než začnete

Upozornění:

 • Migraci sítě můžou provést jenom uživatelé s rolí globálního správce v Office 365. Důvodem je, že při migraci sítě je potřeba vyhledat seznam ověřených domén v klientovi Office 365 a tato akce vyžaduje oprávnění globálního správce.

 • Migrace několika sítí je možné spouštět bez nutnosti čekání na dokončení předchozích migrací.

 • Pokud se uživatel vyskytuje v obou sítích, účet uživatele v nadřazené síti zůstane a jeho úroveň se zvýší z účtu hosta na běžný účet, pokud je to potřeba, a účet v podřízené síti se odstraní.

 • Migrace sítě se dá spouštět jenom ze sítí, které byly v Office 365 aktivované jako sítě Yammer Enterprise (další informace najdete v tématu Průvodce aktivací Yammeru).

O větších změnách sítě, jako je migrace, je nutné včas informovat všechny uživatele, aby se uživatelé mohli připravit a mohli začít tyto změny využívat. Před zahájením migrace sítě doporučujeme provést toto:

 • Zkontrolujte obsah a aktivitu v podřízené síti a exportujte všechna data, která potřebujete. Po migraci ručně přesuňte veškerý obsah, který chcete zachovat, a taky ručně vytvořte znovu potřebné skupiny. Informace o exportu dat Yammeru najdete v tématu Export dat. Upozorňujeme, že během migrace dojde ke ztrátě veškerého obsahu zdrojové sítě.

 • Migrace sítě znamená pro uživatele sítě velkou změnu, a proto si nezapomeňte připravit komunikační plán pro uživatele sítí, kterých se to týká. Přečtěte si průvodce komunikací pro Yammer na stránce Zdroje informací na webu Office 365 Customer Success Center. Před dokončením migrace informujte uživatele, kterých se to týká, o datu, času a dopadech migrace a taky o důvodech pro její provedení. V síti, která se má migrovat, doporučte uživatelům, aby si před datem zahájení migrace uložili informace, které budou chtít zachovat, třeba soukromé zprávy, poznámky a soubory, protože po migraci už nebudou mít přístup ke svému obsahu a informacím.

 • Informujte uživatele nadřazené sítě, že se připojují noví uživatelé.

Provedení migrace sítě

Migrace sítě má tři kroky, kterými vás provede průvodce. Migrace několika sítí je možné spouštět bez nutnosti čekání na dokončení předchozích migrací. Začněte v nadřazené síti (v síti, do které chcete migrovat jinou síť):

 1. V nadřazené síti přejděte na Nastavení > Správce sítě.

  Snímek obrazovky s nabídkou Správa Yammeru – migrace sítě je pod Obsahem a zabezpečením
 2. Zvolte migrace sítě.

  Snímek obrazovky s položkou nabídky Migrace sítě pro správce Yammeru

  Začněte na stránce s názvem Krok 1 ze 3 – Kontrola/přidání ověřených domén. Tato stránka obsahuje ověřené domény, které už jsou do klienta Office 365 pro tuto síť Yammer přidané. Pokud se vám požadovaná síť nezobrazuje, použijte odkaz na Office 365 a přidejte další ověřené domény. Potom se na tuto stránku vraťte.

  Snímek obrazovky kroku 1 ze 3 – Kontrola nebo přidání ověřených domén před migrací sítě Yammer
 3. Po přidání všech požadovaných ověřených domén zvolte Další.

  Teď jste na stránce Krok 2 ze 3: Výběr sítě Yammer k migraci. Tato stránka obsahuje všechny sítě, které se dají migrovat. Upozorňujeme, že všechny domény sítě Yammer, které chcete migrovat, musí být na Office 365 přidané jako ověřené domény. Na stránce jsou uvedené jenom ověřené domény pro sítě Yammer. Pokud se vám požadovaná síť nezobrazuje, použijte tlačítko Předchozí a přidejte ověřené domény.

  Snímek obrazovky kroku 2 ze 3 – Zvolte síť Yammer, která se bude migrovat
 4. Na stránce Krok 2 ze 3: Výběr sítě Yammer k migraci vyberte síť Yammer, kterou chcete migrovat do této sítě, a zvolte Další.

 5. Přejdete na stránku s názvem Krok 3 ze 3 – Export dat a spuštění migrace. Tato stránka obsahuje informace o síti, kterou se chystáte migrovat, třeba název sítě a počet zpráv, abyste mohli ověřit, že jde o správnou síť. Upozorňujeme, že se budou migrovat jenom uživatelé. Veškerý další obsah se trvale odstraní. Před zahájením migrace důrazně doporučujeme, abyste nejdřív exportovali svoje data z podřízené sítě.

  Snímek obrazovky kroku 3 ze 3 – Export dat a spuštění migrace
 6. Až dokončíte export požadovaných dat a budete připravení k zahájení migrace, zvolte Spustit migraci.

  Zobrazí se potvrzovací dialogové okno.

  Snímek obrazovky dialogového okna sloužícího k potvrzení, že chcete migrovat síť Yammer
 7. V okně Jste si úplně jistí, že chcete síť migrovat? v části Potvrzuji migraci sítě Network Name potvrďte název sítě, kterou chcete migrovat, tak že tento název zadáte, a zvolte Migrovat.

  Upozornění: Migrace se nedá zastavit ani vrátit zpět. Před použitím tlačítka Migrovat proto důkladně zkontrolujte, že jste exportovali všechna požadovaná data a že jste vybrali správnou síť. Pokud si nejste jistí, vyberte Zrušit a vraťte se zpátky k exportu dat nebo kontrole názvu sítě.

 8. Na stránce Stav migrací sítě můžete sledovat stav migrace. Jsou na ní uvedené domény přidružené k migrovaným sítím, osoba, která migraci spustila, data a časy zahájení a dokončení migrace a stav migrace. Můžete zobrazit podrobnosti o síti, třeba počet aktivních uživatelů, počet zpráv a externí sítě.

  Snímek obrazovky znázorňující stav migrací sítí (běží migrace sítě Yammer)

  Upozorňujeme, že je možné spouštět migrace několika sítí bez nutnosti čekat na dokončení předchozích migrací. Můžete tedy pomocí průvodce okamžitě spustit další migraci.

Stav migrace sítě

Proces migrace sítě funguje podle znázornění na obrázku.

Vývojový diagram ukazující, že nejdřív migrujete domény z podřízené sítě Yammer, vyřadíte síť z provozu a pak souběžně migrujete uživatele a externí sítě.

V kroku 1 se z podřízené sítě migrují domény a podřízená síť se vyřadí z provozu. Potom se v kroku 2 současně migrují uživatelé a externí sítě. I v případě, že se podmnožina uživatelů nebo externích sítí nemigruje, bude samotná migrace pokračovat a dokončí se. Další podrobnosti a chyby najdete na stránce se stavem.

Na stránce se stavem migrace se můžou zobrazit tyto chybové zprávy.

Chybová zpráva

Význam

Migrace objektu source network name selhala.

Migrace podřízené sítě se nezdařila.

Migrace objektu user email selhala.

Pokud se nepovedla migrace jednoho nebo několika uživatelů, zobrazí se jedna nebo víc podobných chybových zpráv. V tomto okamžiku se můžete rozhodnout přidat uživatele do nadřazené sítě ručně. Upozorňujeme, že v tomto okamžiku se už podřízená síť migrovala.

Migrace objektu external network name selhala.

Pokud se nepovedla migrace jedné nebo několika externích sítí, zobrazí se jedna nebo víc podobných chybových zpráv. Upozorňujeme, že v tomto okamžiku se už podřízená síť migrovala.

Pokud chcete odstranit další potíže, obraťte se na podporu Yammeru.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×