Office
Přihlásit se

Migrace poštovních schránek G Suite do Office 365

Základní informace o procesu migrace najdete v článku Migrace poštovních schránek IMAP do Office 365. Přečtěte si ho jako první, a až se seznámíte s jeho obsahem, vraťte se k tomuto tématu, které vás naučí migrovat poštovní schránky ze sady G Suite (dříve Google Apps) do Office 365. Migraci IMAP můžou provést jenom globální správci v Office 365.

Hledáte příkazy Windows PowerShellu? Podívejte se na článek o migraci IMAP do Office 365 pomocí PowerShellu.

Chcete migrovat jiné typy poštovních schránek IMAP? Přečtěte si článek Migrace jiných typů poštovních schránek IMAP do Office 365.

Migrace z poštovních schránek sady G Suite pomocí Centra pro správu Office 365

Můžete použít průvodce nastavením pro migraci IMAP v Centru pro správu Office 365. Pokyny najdete v tématu Migrace IMAP v Centru pro správu Office 365.

DŮLEŽITÉ: Migrace IMAP bude migrovat jenom e-maily, nikoliv kalendáře a kontaktní údaje. Uživatelé si můžou do Office 365 naimportovat svoje vlastní e-maily, kontakty a další informace z poštovní schránky. Informace k tomu najdete v tématu Migrace e-mailů a kontaktů do Office 365 pro firmy.

Než se bude moct Office 365 připojit k Gmailu nebo sadě G Suite, je potřeba, aby si všichni vlastníci účtů vytvořili heslo aplikace pro přístup ke svým účtům. To je potřeba proto, že Google považuje aplikaci Outlook za méně bezpečnou a nepovolí se k ní připojit jenom pomocí hesla. Pokyny najdete v tématu s informacemi o přípravě sady G Suite na připojení k Outlooku a Office 365. Navíc je potřeba zkontrolovat, že uživatelé sady G Suite můžou zapnout dvoustupňové ověřování.

Úkoly při migraci z Gmailu

Následující seznam obsahuje úkoly při migraci v pořadí, v jakém byste je měli dělat.

V tomto úkolu nejdříve pro Office 365 ověříte, že vlastníte doménu, kterou jste použili pro účty sady G Suite.

Poznámky: 

 • Jinou možností je použít místo vlastní domény doménu název_vaší_společnosti.onmicrosoft.com, která je součástí vašeho předplatného Office 365. V takovém případě stačí, abyste přidali uživatele podle pokynů v článku s informacemi o vytvoření uživatelů v Office 365, a tento úkol můžete vynechat.

 • Většina lidí ale raději používá vlastní doménu.

Ověření domény je úkol, který budete provádět při nastavování Office 365. V průběhu nastavování Office 365 získáte prostřednictvím průvodce nastavením TXT záznam, který přidáte u svého poskytovatele hostingu domény. Podívejte se na téma Ověření domény v Office 365, kde najdete postup pro použití Centra pro správu Office 365, a z následujících dvou možností zvolte doménového registrátora, abyste zjistili, jak dokončit přidání TXT záznamu u svého poskytovatele hostingu DNS.

 • Váš stávající poskytovatel hostingu DNS je Google.    Pokud jste si doménu koupili od Googlu a ten vám taky zajišťuje hosting DNS, postupujte podle těchto pokynů: Vytvoření DNS záznamů, když vaši doménu spravuje Google.

 • Doménu jste koupili od jiného doménového registrátora.    Pokud jste si doménu koupili u jiné společnosti, nabízíme pokyny také pro řadu dalších oblíbených poskytovatelů hostingu domén.

Uživatele můžete přidávat po jednom nebo můžete přidat několik uživatelů současně. Když přidáte uživatele, přidáte pro ně taky licence. Každý uživatel musí mít v Office 365 poštovní schránku, abyste tam mohli migrovat e-maily. Každý uživatel taky potřebuje licenci, která zahrnuje plán Exchange Online, aby mohl svoji poštovní schránku používat.

Důležité informace: V tomto okamžiku máte ověřené, že doménu vlastníte, a máte v Office 365 s vlastní doménou vytvořené uživatele a poštovní schránky sady G Suite. Teď průvodce zavřete. Nepokračujte ke kroku nastavování domény, dokud se vám poštovní schránky Gmailu nemigrují do Office 365. Kroky nastavení dokončíte v úkolu 7, Nasměrování Gmailu přímo do Office 365.

V tomto úkolu vytvoříte soubor migrace se seznamem poštovních schránek Gmailu, které se mají migrovat do Office 365. Nejjednodušší způsob, jak vytvořit soubor migrace, je použít Excel, takže v těchto pokynech použijeme Excel. Můžete použít Excel 2013, Excel 2010 nebo Excel 2007.

Při vytváření souboru migrace musíte znát heslo každé poštovní schránky Gmailu, kterou chcete migrovat. Předpokládáme, že uživatelská hesla neznáte, takže asi budete muset během migrace všem poštovním schránkám přiřadit dočasná hesla (resetováním hesel). Abyste mohli resetovat hesla, musíte být v sadě G Suite správcem.

Nemusíte migrovat všechny poštovní schránky Gmailu najednou. Můžete to podle potřeby dělat po dávkách. Do souboru migrace můžete zahrnout až 50 000 poštovních schránek (jeden řádek pro každého uživatele). Soubor může být velký 10 MB.

 1. Přihlaste se ke konzole pro správu sady G Suite. Použijte k tomu uživatelské jméno a heslo správce.

 2. Až se přihlásíte, zvolte Users (Uživatelé).

  Seznam uživatelů v Centru pro správu Googlu
 3. Vyberte jednotlivé uživatele a ukáže se vám jejich e-mailová adresa. Adresu si poznamenejte.

  Podrobnosti uživatele v centru pro správu Google Apps
 4. Přihlaste se do Centra pro správu Office 365 a přejděte na Uživatelé > Aktivní uživatelé. Podívejte se na sloupec Uživatelské jméno. Tyto informace použijete za chviličku. Nechejte si okno Centrum pro správu Office 365 ještě otevřené.

  Sloupec Uživatelské jméno v Centru pro správu Office 365
 5. Spusťte Excel.

 6. Jako šablonu pro vytvoření souboru migrace v aplikaci Excel použijte následující snímek obrazovky. Začněte nadpisy na řádku 1. Musí být přesně stejné jako na obrázku a nesmí obsahovat mezery. Přesné nadpisy vypadají takto:

  • EmailAddress v buňce A1.

  • UserName v buňce B1.

  • Password v buňce C1.

   Buňky v záhlaví excelového migračního souboru
 7. Dál zadejte e-mailovou adresu, uživatelské jméno a heslo pro každou poštovní schránku, kterou chcete migrovat. Na každý řádek zadejte jednu poštovní schránku.

  • Sloupec A je e-mailová adresa poštovní schránky Office 365. Zobrazuje se také ve sloupci Uživatelské jméno v části Uživatelé > Aktivní uživatelé v Centru pro správu Office 365.

  • Sloupec B je přihlašovací jméno pro poštovní schránku uživatele Gmailu, třeba alena@contoso.com.

  • Sloupec C obsahuje heslo aplikace pro poštovní schránku uživatele Gmailu. Vytvoření hesla aplikace je popsané v tématu Migrace z poštovních schránek sady G Suite pomocí Centra pro správu Office 365.

   Hotový ukázkový migrační soubor
 8. Uložte soubor jako soubor typu CSV a potom zavřete Excel.

  Možnost Uložit jako textový soubor s oddělovači (CSV) v Excelu

Jestli chcete, aby migrace poštovních schránek Gmailu proběhla úspěšně, musí se Office 365 připojit ke Gmailu a komunikovat s ním. Office 365 k tomu používá koncový bod migrace. Koncový bod migrace je technický termín popisující nastavení, která se použijí k vytvoření připojení, abyste mohli migrovat poštovní schránky. V tomto úkolu takový koncový bod migrace vytvoříte.

 1. Přejděte do Centra pro správu Exchange.

 2. V Centru pro správu Exchange přejděte na Příjemci > Migrace > Další Ikona Další > Koncové body migrace.

  Výběr koncového bodu migrace
 3. Klikněte na Nový Ikona Nový . Vytvoří se nový koncový bod migrace.

 4. Na stránce Vyberte typ koncového bodu migrace zvolte IMAP.

 5. Na stránce Konfigurace migrace IMAP nastavte IMAP server na imap.gmail.com a výchozí nastavení nechejte stejné.

 6. Klikněte na Další. Služba migrace pomocí tohoto nastavení otestujte připojení k systému Gmailu. Pokud připojení funguje, otevře se stránka Zadejte obecné informace.

 7. Na stránce Zadejte obecné informace zadejte Název koncového bodu migrace, třeba Test5-endpoint. Další dvě pole nechejte prázdná. Použijí se výchozí hodnoty.

  Název koncového bodu migrace
 8. Klikněte na Nový. Vytvoří se koncový bod migrace.

Když chcete do Office 365 migrovat skupiny poštovních schránek Gmailu najednou, použijte dávku migrace. Dávka je tvořená poštovními schránkami Gmailu, které jste uvedli v souboru migrace v předchozím úkolu.

Tipy: 

 • Dobré je vytvořit si testovací dávku migrace s malým počtem poštovních schránek a proces si nejdřív otestovat.

 • Použijte soubory migrace se stejným počtem řádků a spouštějte dávky v podobných časech během dne. Potom porovnejte celkovou dobu běhu každé testovací dávky. Pomůže vám to odhadnout, jak dlouho by mohla trvat migrace všech poštovních schránek, jak velká by měla být každá dávka migrace a kolik současných připojení ke zdrojovému e-mailovému systému byste měli použít, aby byla rychlost migrace a šířka pásma internetu vyvážená.

 1. V Centru pro správu Office 365 přejděte na Centra pro správu > Exchange.

  Přechod do centra pro správu Exchange
 2. Na stránce Centrum pro správu Exchange přejděte na Příjemci > Migrace.

 3. Klikněte na Nová Ikona Nový > Migrovat do Exchange Online.

  Výběr migrace do Exchange Online
 4. Zvolte Migrace IMAP > Další.

 5. Na stránce Vyberte uživatele klikněte na Procházet a určete soubor migrace, který jste vytvořili. Office 365 ve vybraném souboru migrace zkontroluje, jestli splňuje toto:

  • Není prázdný.

  • Má formát s hodnotami oddělenými čárkou.

  • Neobsahuje víc než 50 000 řádků.

  • V řádku záhlaví má požadované atributy.

  • Jeho řádky mají stejný počet sloupců jako řádek záhlaví.

  Když něco z toho neplatí, zobrazí se vám chybová zpráva s popisem příčiny chyby. V případě chyby musíte soubor migrace opravit a odeslat ho znova, aby se vytvořila dávka migrace.

 6. Až Office 365 soubor migrace ověří, zobrazí počet uživatelů, kteří jsou v něm uvedení, jako počet poštovních schránek Gmailu, které se budou migrovat.

  Nová migrační dávka se souborem CSV
 7. Klikněte na Další.

 8. Na stránce Nastavit koncový bod migrace vyberte koncový bod migrace, který jste vytvořili v předchozím kroku, a klikněte na Další.

 9. Na stránce Konfigurace migrace IMAP přijměte výchozí hodnoty a klikněte na Další.

 10. Na stránce Přesunout konfiguraci zadejte do příslušného pole název dávky migrace (nesmí obsahovat mezery ani speciální znaky), třeba Test5-migration. Jako výchozí název dávky migrace je zobrazený název použitého souboru migrace. Název dávky migrace se po jejím vytvoření zobrazí v seznamu na řídicím panelu migrace.

  Můžete také zadat názvy složek, které chcete z migrace vyloučit, například Sdílené, Spam a Odstraněné. Kliknutím na Přidat Ikona Přidat je přidejte do seznamu vyloučených položek. Můžete také použít ikonu pro úpravu ( Ikona Přidat ) a název složky změnit nebo ikonu pro odebrání ( Ikona Odebrat ) a název složky odstranit.

  Dialogové okno Přesunout konfiguraci
 11. Klikněte na Další.

 12. Na stránce Spustit dávku udělejte toto:

  • Jestli chcete poslat kopii sestav migrace jiným uživatelům, zvolte Procházet. Vám se sestavy migrace pošlou e-mailem standardně. K sestavám migrace se dostanete taky ze stránky vlastností dávky migrace.

  • Zvolte Spustit dávku automaticky > Nová. Migrace se hned spustí a její stav bude Synchronizace.

   Probíhá synchronizace migrační dávky.

Poznámka: Pokud se po dlouhou dobu zobrazuje informace o tom, že probíhá synchronizace, zřejmě jste dosáhli limitů šířky pásma nastavených Googlem. Další informace najdete v tématu věnovaném limitům šířky pásma.

Ověření, že migrace proběhla

 • V Centru pro správu Exchange přejděte na Příjemci > Migrace. Ověřte, že je dávka zobrazená na řídicím panelu migrace. Pokud se migrace povedla, její stav je Synchronizováno.

 • Když se tento úkol nepovede, podívejte se v sestavách se stavem poštovních schránek na konkrétní chyby a znovu zkontrolujte, jestli má soubor migrace ve sloupci EmailAddress správnou e-mailovou adresu Office 365.

Ověření úspěšnosti migrace poštovních schránek do Office 365

 • Požádejte migrované uživatele, aby udělali úkoly podle těchto pokynů:

  • Přejděte na přihlašovací stránku Office 365 a přihlaste se s použitím svého uživatelského jména a dočasného hesla.

  • Aktualizujte si heslo a nastavte časové pásmo. Výběr správného časového pásma je důležitý pro správné nastavení kalendáře a e-mailu.

  • Až se otevře Outlook Web App, pošlete e-mailovou zprávu jinému uživateli Office 365, abyste ověřili, že vám jdou posílat e-maily.

  • Zvolte Outlook a zkontrolujte, jestli tam máte všechny e-mailové zprávy a složky.

Tento úkol je sice volitelný, ale když ho uděláte, můžete se tím vyhnout zpožděním při přijímání e-mailů v nových poštovních schránkách Office 365.

Když vám lidé, kteří nejsou z vaší organizace, posílají e-mail, jejich e-mailové systémy pokaždé znovu nekontrolují, kam se má takový e-mail poslat. Jejich systémy namísto toho uloží umístění vašeho e-mailového systému na základě nastavení vašeho serveru DNS označovaného jako hodnota TTL (Time-To-Live). Pokud změníte umístění svého e-mailového systému před vypršením platnosti hodnoty TTL, tak než e-mailový systém odesílatele zjistí, že se toto umístění změnilo, zkusí poslat e-mail do starého umístění. To může způsobit zpoždění v doručování e-mailů. Jednou z možností, jak se tomu vyhnout, je snížit hodnotu TTL, kterou váš server DNS poskytuje serverům mimo vaši organizaci. Díky tomu budou muset ostatní organizace aktualizovat umístění vašeho e-mailového systému častěji.

Většina e-mailových systémů si žádá o aktualizaci každou hodinu (pokud je nastavený krátký interval, třeba 3 600 sekund, což je jedna hodina). Doporučujeme vám, abyste si před zahájením migrace e-mailu nastavili tento interval aspoň na toto minimum. Tím poskytnete všem systémům, které vám posílají e-maily, dost času na zpracování této změny. Po konečném přepnutí na Office 365 si pak můžete hodnotu TTL zase změnit na delší interval.

Nastavení TTL můžete změnit v záznamu směrování pošty vašeho e-mailového systému, který se označuje taky jako záznam MX. Ten je ve vašem veřejně přístupném systému DNS. Když máte záznamů MX víc, je potřeba na 3 600 sekund nebo míň změnit hodnotu každého záznamu.

Tento úkol se nemusíte bát vynechat. Sice asi bude trvat déle, než se e-maily začnou ve vašich nových poštovních schránkách Office 365 objevovat, ale dostanou se tam.

Pokud potřebujete ke konfiguraci nastavení DNS nějakou nápovědu, podívejte se na článek Vytvoření záznamů DNS pro Office 365 při vlastní správě záznamů DNS.

To, kam se mají e-maily doručovat, zjišťují e-mailové systémy pomocí záznamu DNS označovaného jako záznam MX. Během procesu migrace e-mailu ukazoval váš záznam MX na váš systém Gmailu. Teď, když máte migraci e-mailu do aplikace Office 365 hotovou, je čas nasměrovat váš záznam MX na Office 365. Až si záznam MX podle následujících kroků změníte, budou se e-maily posílané uživatelům ve vaší vlastní doméně doručovat do poštovních schránek aplikace Office 365.

Pro mnohé poskytovatele DNS existují konkrétní pokyny pro změnu záznamů MX. Najdete je v článku Vytvoření záznamů DNS pro Office 365 při vlastní správě záznamů DNS. Pokud máte jiného poskytovatele DNS nebo vás zajímají obecné kroky, jsou k dispozici taky obecné pokyny k záznamům MX. Ty najdete v článku Vytvoření DNS záznamů pro Office 365 u kteréhokoliv DNS poskytovatele.

 1. Přihlaste se k Office 365 pomocí svého účtu pracovní nebo školní účet.

 2. Zvolte Nastavení > Domény.

 3. Vyberte svoji doménu a pak zvolte Opravit problémy.

  Stav Opravit problémy se zobrazuje proto, že jste zastavili průběh průvodce, abyste mohli migrovat e-mail Gmailu do Office 365 před přepnutím svého záznamu MX.

  Doména, která potřebuje opravit
 4. Pro každý typ záznamu DNS, který potřebujete přidat, vyberte Co opravím? a podle pokynů přidejte záznamy pro služby Office 365.

 5. Po přidání všech záznamů se zobrazí zpráva, že je vaše doména nastavená správně: Doména Contoso.com je nastavená správně. Není vyžadována žádná akce.

Než e-mailové systémy vašich zákazníků a partnerů změněný záznam MX rozpoznají, může to trvat až 72 hodin. Počkejte aspoň 72 hodin a teprve pak přistupte k ukončení synchronizace s Gmailem.

V minulém úkolu jste aktualizovali záznam MX pro svoji doménu. Teď je čas ověřit, že jsou všechny e-maily nasměrované do aplikace Office 365. Po ověření můžete odstranit dávku migrace a ukončit synchronizaci mezi Gmailem a aplikací Office 365. Než podniknete tento krok:

 • Ujistěte se, že vaši uživatelé používají pro e-mail výhradně Office 365. Po odstranění dávky migrace se e-maily odeslané do poštovní schránky Gmailu do aplikace Office 365 kopírovat nebudou. To znamená, že uživatelé tyto e-maily nedostanou, takže je potřeba s jistotou vědět, že všichni už používají nový systém.

 • Než dávku migrace odstraníte, nechte ji běžet aspoň 72 hodin. S větší pravděpodobností tak budou zaručeny tyto dvě věci:

  • Vaše poštovní schránky Gmailu a poštovní schránky aplikace Office 365 se aspoň jednou synchronizovaly (synchronizují se jednou za den).

  • E-mailové systémy vašich zákazníků a partnerů rozpoznaly změny vašich záznamů MX a správně teď posílají e-maily do vašich poštovních schránek aplikace Office 365.

Když dávku migrace odstraníte, služba migrace vyčistí všechny záznamy související s dávkou migrace a potom ji odebere z řídicího panelu migrace.

Odstranění dávky migrace

 1. Na stránce Centrum pro správu Exchange přejděte na Příjemci > Migrace.

 2. Na řídicím panelu migrace vyberte dávku a pak klikněte na Odstranit.

Jak ověříte, že se to povedlo?

 • Na stránce Centrum pro správu Exchange přejděte na Příjemci > Migrace. Ověřte, že dávka migrace už není na řídicím panelu migrace uvedená.

Po migraci e-mailů si můžou uživatelé do Outlooku naimportovat i kalendář a kontakty z Gmailu:

Napište nám komentář

Byly tyto kroky užitečné? Pokud ano, dejte nám to prosím vědět na konci tohoto tématu. Pokud ne a stále máte s migrací e-mailů problémy, dejte nám to vědět a my podle vaší zpětné vazby naše kroky ověříme.

Příbuzná témata

Migrace IMAP v Centru pro správu Office 365
Migrace poštovních schránek IMAP do Office 365
Způsoby migrace e-mailu do Office 365

Tipy k optimalizaci migrací IMAP

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×