Office
Přihlásit se

Migrace jiných typů poštovních schránek IMAP do Office 365

Při procesu nasazení Office 365 můžete migrovat obsah poštovních schránek uživatelů z e-mailové služby IMAP (Internet Mail Access Protocol) do Office 365.

Hledáte příkazy Windows PowerShellu pro obecné migrace IMAP? Přečtěte si článek o použití PowerShellu k provedení migrace IMAP do Office 365.

Úkoly při migraci poštovních schránek IMAP

Poznámky: 

 • Než budete moct migrovat poštovní schránky IMAP vašich uživatelů ze zdrojového systému, budete muset uživatele vytvořit v Office 365. Každý uživatel musí mít existující poštovní schránku Office 365, do které jeho poštu naimportujete.

 • Pokud používáte doménu se systémem IMAP a chcete ji používat taky s Office 365, budete ji muset před vytvořením uživatelů v Office 365 přidat do Office 365 jako akceptovanou doménu. Pokyny najdete v článku Ověření domény v Office 365. Pokud používáte Office 365 provozovaný společností 21Vianet v Číně, přečtěte si článek Ověření domény v Office 365, který provozuje 21Vianet.

 • Pokud chcete přidat uživatele, přečtěte si článek Přidání uživatelů do Office 365 pro firmy. Nebo pokud používáte Office 365 provozovaný společností 21Vianet, přečtěte si článek Vytváření a úpravy uživatelských účtů.

Tady jsou úkoly, které je potřeba udělat, když chcete začít s migrací poštovních schránek IMAP.

Office 365 potřebuje název zdrojového e-mailového systému (někdy označovaného jako server), ze kterého chcete migrovat poštovní schránky. Je mnoho způsobů, jak můžete název e-mailového systému zjistit. Nejjednodušší je použít e-mailového klienta, který je připojený k vašemu e-mailovému systému. V tomto úkolu se dozvíte, jak zjistit název systému pomocí klienta Outlook Web App a iPhonu. Pokud tu nenajdete popis pro svého e-mailového klienta, kontaktujte podporu vašeho zdrojového e-mailového systému.

Zjištění názvu zdrojového e-mailového systému pomocí TE102821288

 1. Na panelu nástrojů aplikace Outlook Web App klikněte na Nastavení Tlačítko Nastavení Office 365 > Možnosti > E-mail > Účty > POP a IMAP. Pod informacemi o účtu uvidíte odkaz Nastavení pro přístup pomocí protokolu POP nebo IMAP. Název vašeho serveru IMAP je uvedený v Nastavení protokolu IMAP.

  Zobrazuje odkaz pro nastavení přístupu POP nebo IMAP.

  Víc informací o připojeních IMAP v Office 365 najdete v tématu Připojení k účtu Office 365 pro firmy nebo účtu Microsoft Exchange pomocí protokolu POP nebo IMAP.

Postup pro vytvoření seznamu poštovních schránek, které se mají migrovat, závisí na tom, jak k poštovním schránkám přistupujete. Před provedením migrace poštovních schránek uživatelů do Office 365 musíte ke schránkám získat přístup. Přístup k poštovním schránkám můžete získat dvěma způsoby:

Vytvoření seznamu poštovních schránek uživatelů v případě, že hesla znáte nebo je resetujete

V tomto úkolu vytvoříte soubor migrace se seznamem poštovních schránek, které se mají migrovat do Office 365. V těchto pokynech použijeme Excel, protože to je nejjednodušší způsob vytvoření souboru migrace. Můžete použít Excel 2013, Excel 2010 nebo Excel 2007.

Při vytváření souboru migrace musíte znát heslo každé poštovní schránky, která se má migrovat. Předpokládáme, že uživatelská hesla neznáte, takže asi budete muset během migrace všem poštovním schránkám přiřadit dočasná hesla (resetováním hesel).

Nemusíte migrovat všechny poštovní schránky najednou. Můžete to podle potřeby dělat po dávkách. Do souboru migrace, který může být velký 10 MB, můžete zahrnout až 50 000 poštovních schránek (jeden řádek pro každého uživatele).

Další informace najdete v tématu Soubory CSV pro dávky migrace IMAP.

 1. Přejděte do zdrojového e-mailového systému (ze kterého migrujete) a vyhledejte seznam poštovních schránek, které chcete migrovat.

  Kdyby to bylo v našich silách, poskytli bychom vám přesný postup. Je ale tolik různých e-mailových systémů, že budete muset pátrat na vlastní pěst. Až seznam poštovních schránek najdete, nechte toto okno otevřené.

 2. Přejděte do Centra pro správu Office 365.

 3. Přejděte na Uživatelé > Aktivní uživatelé. Podívejte se na sloupec Uživatelské jméno. Tyto informace použijete za chviličku. Nechte také otevřené Centrum pro správu Office 365.

  Sloupec Uživatelské jméno v Centru pro správu Office 365
 4. Spusťte Excel.

 5. Jako šablonu pro vytvoření souboru migrace v aplikaci Excel použijte následující snímek obrazovky. Začněte nadpisy na řádku 1. Musí být přesně stejné jako na obrázku a nesmí obsahovat mezery. Přesné nadpisy vypadají takto:

  • EmailAddress v buňce A1.

  • UserName v buňce B1.

  • Password v buňce C1.

   Buňky v záhlaví excelového migračního souboru
 6. Dál zadejte e-mailovou adresu, uživatelské jméno a heslo pro každou poštovní schránku, kterou chcete migrovat. Na každý řádek zadejte jednu poštovní schránku:

  • Sloupec A je e-mailová adresa poštovní schránky Office 365. Zobrazuje se také ve sloupci Uživatelské jméno v části Uživatelé > Aktivní uživatelé v Centru pro správu Office 365.

  • Sloupec B je přihlašovací jméno – například alena nebo často alena@contoso.com – pro poštovní schránku uživatele ve zdrojovém e-mailovém systému.

   Poznámka: Hodně e-mailových systémů používá jako přihlašovací jméno celou e-mailovou adresu. Všimněte si také, že když používáte stejnou doménu v Office 365 a ve zdrojovém e-mailovém systému, může se A i B shodovat.

  • Sloupec C je heslo pro poštovní schránku uživatele.

   Hotový ukázkový migrační soubor

   Pokud hesla uživatelů neznáte, budete je muset resetovat a nová hesla zadat do souboru migrace. Uživatele to určitě nepotěší, ale pokud váš zdrojový e-mailový systém nepodporuje přihlašovací údaje superuživatele, jinak to prostě vyřešit nejde.

   Pokud chcete, aby uživatelé měli přístup ke zdrojovému e-mailovému systému, můžete po dokončení migrace rozeslat nová hesla k tomuto systému. O rozesílání nových hesel po dokončení migrace si ale povíme později.

 7. Resetujte hesla a nová hesla si poznamenejte do souboru migrace. Přesný postup závisí na vašem zdrojovém e-mailovém systému. Možnost pro resetování hesla nejspíš najdete po zobrazení e-mailového účtu uživatele.

 8. Uložte soubor jako soubor typu CSV a zavřete Excel.

  Možnost Uložit jako textový soubor s oddělovači (CSV) v Excelu

V tomto úkolu vytvoříte soubor migrace se seznamem poštovních schránek, které se mají migrovat do Office 365. Nejjednodušší způsob, jak vytvořit soubor migrace, je použít Excel, takže v těchto pokynech použijeme Excel. Můžete použít Excel 2013, Excel 2010 nebo Excel 2007.

Při vytváření souboru migrace v tomto úkolu je potřeba přihlašovací údaje správce poštovních schránek a uživatelská jména zadat ve speciálním formátu. Ve výsledku pak budete mít přístup k poštovním schránkám uživatelů, aniž byste museli znát nebo resetovat jejich hesla. Jedná se o formát, který používají servery IMAP Exchange, Dovecot a Mirapoint. Pokud mezi uvedenými servery chybí právě váš zdrojový e-mailový systém a nejste si jistí správným formátem, můžete to vyřešit resetováním hesel uživatelů. Pokud se tak rozhodnete, tento krok přeskočte a přejděte k článku Vytvoření seznamu poštovních schránek uživatelů v případě, že hesla znáte nebo je resetujete.

Nemusíte migrovat všechny poštovní schránky najednou. Můžete podle potřeby migrovat po dávkách. Do souboru migrace, který může být velký 10 MB, můžete zahrnout až 50 000 poštovních schránek (jeden řádek pro každého uživatele).

 1. Přejděte do zdrojového e-mailového systému (ze kterého migrujete) a vyhledejte seznam poštovních schránek, které chcete migrovat. Kdyby to bylo v našich silách, poskytli bychom vám přesný postup. Je ale tolik různých e-mailových systémů, že budete muset správný postup vypátrat na vlastní pěst. Až seznam poštovních schránek najdete, nechte toto okno otevřené, abyste se do něj mohli kdykoliv podívat.

 2. Přejděte do Centra pro správu Office 365.

 3. Přejděte na Uživatelé > Aktivní uživatelé. Podívejte se na sloupec Uživatelské jméno. Tyto informace použijete za chviličku. Nechte také otevřenou stránku Centrum pro správu Office 365.

  Sloupec Uživatelské jméno v Centru pro správu Office 365
 4. Spusťte Excel.

 5. Jako šablonu pro vytvoření souboru migrace v aplikaci Excel použijte následující snímek obrazovky. Začněte nadpisy na řádku 1. Musí být přesně stejné jako na snímku obrazovky a nesmí obsahovat mezery. Přesné nadpisy vypadají takto:

  • EmailAddress v buňce A1.

  • UserName v buňce B1.

  • Password v buňce C1.

   Buňky v záhlaví excelového migračního souboru
 6. Dál zadejte e-mailovou adresu, uživatelské jméno a heslo pro každou poštovní schránku, kterou chcete migrovat. Na každý řádek zadejte jednu poštovní schránku.

  • Sloupec A je e-mailová adresa poštovní schránky uživatele v Office 365. Zobrazuje se také ve sloupci Uživatelské jméno v části Uživatelé > Aktivní uživatelé v Centru pro správu Office 365.

  • Sloupec B je kombinací jména správce poštovní schránky a uživatelského jména. Tato kombinace je specifická pro váš zdrojový e-mailový systém. Pokyny pro formátování najdete v článku Formátování přihlašovacích údajů správce poštovní schránky u jiných serverů IMAP.

  • Sloupec C je heslo účtu správce poštovní schránky.

 7. Uložte soubor jako soubor typu CSV a potom zavřete Excel.

  Hotový ukázkový migrační soubor

Formát přihlašovacích údajů správce poštovní schránky u různých serverů IMAP

V souboru migrace obsahuje každá buňka ve sloupci Uživatelské jméno dvě sloučená jména: uživatelské jméno osoby, které migrovaný e-mail patří, a uživatelské jméno účtu správce poštovní schránky. Podporovaný formát přihlašovacích údajů správce poštovní schránky se liší podle vašeho zdrojového e-mailového systému. Tady jsou formáty pro několik typů zdrojových e-mailových systémů.

Microsoft Exchange

Pokud migrujete e-mail z implementace IMAP pro Exchange, použijte pro atribut UserName v souboru migrace formát doména/uživatelské_jméno_správce/uživatelské_jméno_uživatele. Dejme tomu, že z Exchange migrujete e-maily uživatelů Alena Janková, Rudolf Spousta, Jiří Polák, Kateřina Sýkorová a Matěj Skořepa. Máte účet správce poštovní schránky s uživatelským jménem mailadmin a heslem P@ssw0rd. Takto bude vypadat soubor migrace:

Ukázkový migrační soubor pro Exchange
Dovecot

U zdrojových e-mailových systémů, jako je třeba server IMAP Dovecot, které podporují mechanismus SASL (Simple Authentication and Security Layer), se používá formát uživatelské_jméno_uživatele*uživatelské_jméno_správce. Řekněme, že migrujete e-mail ze serveru IMAP Dovecot pomocí přihlašovacích údajů správce poštovní schránky mailadmin a P@ssw0rd. Takto bude vypadat soubor migrace:

Ukázkový migrační soubor pro Dovecot
Mirapoint

Pokud migrujete e-mail ze serveru Mirapoint Message Server, použijte formát #uživatel@doména#uživatelské_jméno_správce#. Řekněme, že migrujete e-mail pomocí přihlašovacích údajů správce poštovní schránky mailadmin a P@ssw0rd. Takto bude vypadat soubor migrace:

Ukázkový soubor migrace pro Mirapoint
Courier IMAP

Některé zdrojové e-mailové systémy, jako je třeba Courier IMAP, nepodporují migraci poštovních schránek do Office 365 pomocí přihlašovacích údajů správce poštovních schránek. Můžete místo toho nastavit zdrojový e-mailový systém tak, aby používal virtuální sdílené složky. Virtuální sdílené složky umožňují používat přihlašovací údaje správce poštovních schránek k přístupu k poštovním schránkám uživatelů ve zdrojovém e-mailovém systému. Další informace o konfiguraci virtuálních sdílených složek u serveru Courier IMAP najdete v článku Sdílené složky.

Pokud chcete migrovat poštovní schránky potom, co jste ve zdrojovém e-mailovém systému nastavili virtuální sdílené složky, musíte do souboru migrace zahrnout volitelný atribut UserRoot. Tento atribut určuje umístění poštovních schránek jednotlivých uživatelů ve struktuře virtuálních sdílených složek ve zdrojovém e-mailovém systému. Tak třeba cesta k poštovní schránce Aleny je /users/alena.

Tady je příklad souboru migrace, který obsahuje atribut UserRoot:

Ukázkový soubor migrace pro Courier IMAP

Jestli chcete, aby migrace e-mailu proběhla úspěšně, musí se Office 365 připojit ke zdrojovému e-mailovému systému a komunikovat s ním. Office 365 k tomu používá koncový bod migrace. To je technický termín popisující nastavení, která se použijí k vytvoření připojení. V tomto úkolu takový koncový bod migrace vytvoříte.

 1. Přejděte do Centra pro správu Exchange.

 2. Na webu Centrum pro správu Exchange přejděte na Příjemci > Migrace > Další Ikona Další > Koncové body migrace.

  Název koncového bodu migrace
 3. Klikněte na Nový Ikona Nový . Vytvoří se nový koncový bod migrace.

 4. Na stránce Vyberte typ koncového bodu migrace zvolte IMAP.

 5. Na stránce Konfigurace migrace IMAP zadejte následující informace:

  • * Server IMAP Zadejte název poštovního serveru (třeba imap.contoso.com) zdrojového e-mailového serveru.

  • U zbývajících informací ponechejte výchozí nastavení, které bude ve většině případů fungovat.

 6. Klikněte na Další. Služba migrace pomocí tohoto nastavení otestuje připojení k e-mailovému serveru. Pokud připojení funguje, zobrazí se stránka Zadejte obecné informace.

 7. Na stránce Zadejte obecné informace zadejte Název koncového bodu migrace, třeba Test5-endpoint. Další dvě pole nechejte prázdná. Použijí se výchozí hodnoty.

  Název koncového bodu migrace
 8. Klikněte na Nový. Vytvoří se koncový bod migrace.

Když chcete do Office 365 migrovat skupiny e-mailů najednou, použijte dávku migrace. Dávka je tvořená poštovními schránkami, které jste uvedli v souboru migrace v předchozím úkolu.

Tipy: 

 • Doporučujeme, abyste si vytvořili testovací dávku migrace s malým počtem poštovních schránek a proces si nejdřív otestovali.

 • Použijte soubory migrace se stejným počtem řádků a spouštějte dávky v podobných časech během dne. Potom porovnejte celkovou dobu běhu každé testovací dávky. Tohle porovnání vám pomůže odhadnout, jak dlouho by mohla trvat migrace všech poštovních schránek, jak velká by měla být každá dávka migrace a kolik současných připojení ke zdrojovému e-mailovému systému byste měli použít, aby byla rychlost migrace a šířka pásma internetu vyvážená.

 1. Na stránce Centrum pro správu Exchange přejděte na Příjemci > Migrace.

 2. Klikněte na Nová Ikona Nový > Migrovat do Exchange Online.

  Výběr migrace do Exchange Online
 3. Zvolte Migrace IMAP > Další.

 4. Na stránce Vyberte uživatele klikněte na Procházet a určete soubor migrace, který jste vytvořili. Office 365 ve vybraném souboru migrace zkontroluje, jestli splňuje toto:

  • Není prázdný.

  • Má formát s hodnotami oddělenými čárkou.

  • Neobsahuje víc než 50 000 řádků.

  • V řádku záhlaví má požadované atributy.

  • Jeho řádky mají stejný počet sloupců jako řádek záhlaví.

  Když něco z toho neplatí, zobrazí se vám chybová zpráva s popisem příčiny chyby. V případě chyby musíte soubor migrace opravit a odeslat ho znova, aby se vytvořila dávka migrace.

 5. Až Office 365 soubor migrace ověří, zobrazí počet uživatelů, kteří jsou v  něm uvedení, jako počet poštovních schránek, které se budou migrovat.

  Nová migrační dávka se souborem CSV
 6. Klikněte na Další.

 7. Na stránce Konfigurace migrace IMAP klikněte na Další.

 8. Na této stránce vyberte koncový bod migrace, který jste vytvořili v části Krok 4: Připojení Office 365 k e-mailovému systému.

 9. Na stránce Přesunout konfiguraci zadejte název dávky migrace, například Test5-migrace (název nesmí obsahovat mezery ani speciální znaky). Potom klikněte na Další.

  Jako výchozí název dávky migrace je zobrazený název použitého souboru migrace. Název dávky migrace se po jejím vytvoření zobrazí v seznamu na řídicím panelu migrace.

  Pokud chcete, můžete také zadat názvy složek, které chcete z migrace vyloučit, třeba Sdílené, Spam a Odstraněné. Klikněte na Nový Ikona Nový a přidejte je do seznamu vyloučených položek. Můžete je také upravit nebo odebrat. Pomocí ikony pro úpravu ( Ikona Přidat ) změníte název složky, ikona pro odebrání ( Ikona Odebrat ) název složky odstraní.

  Důležité informace: Pokud migrujete e-mail ze serveru Microsoft Exchange Server, doporučujeme z migrace vyloučit veřejné složky. Pokud to neuděláte, obsah veřejných složek se zkopíruje do poštovních schránek Office 365 všem uživatelům, kteří jsou v migračním souboru.

  Dialogové okno Přesunout konfiguraci
 10. Klikněte na Další.

 11. Na stránce Spustit dávku udělejte toto:

  • Pokud chcete poslat kopii sestav migrace jiným uživatelům, klikněte na Procházet. Vám se sestavy migrace pošlou e-mailem standardně. K sestavám migrace se dostanete také ze stránky vlastností dávky migrace.

  • Zvolte Spustit dávku automaticky. Migrace se zahájí hned potom, co uložíte novou dávku migrace. Stav dávky je nejdříve Vytvořena. Po zahájení migrace se změní na Synchronizace.

   Probíhá synchronizace migrační dávky.

Ověření úspěšnosti tohoto úkolu

 • Na stránce Centrum pro správu Exchange přejděte na Příjemci > Migrace. Ověřte, že je dávka zobrazená na řídicím panelu migrace. Pokud se migrace povedla, její Stav je Synchronizováno.

  Když se tento úkol nepovede, podívejte se v sestavách se stavem poštovních schránek na konkrétní chyby a znova zkontrolujte, jestli má soubor migrace ve sloupci EmailAddress správnou e-mailovou adresu Office 365.

Ověření úspěšnosti migrace poštovních schránek do Office 365

 • Požádejte uživatele, jejichž poštovní schránky se migrovaly, aby udělali úkoly podle těchto pokynů:

  • Přihlaste se k Office 365 pomocí svého účtu pracovní nebo školní účet.

   Použijte dočasné heslo.

  • Aktualizujte si heslo a nastavte časové pásmo. Výběr správného časového pásma je důležitý pro správné nastavení kalendáře a e-mailu.

  • Až se otevře Outlook Web App, pošlete e-mailovou zprávu jinému uživateli Office 365, abyste ověřili, že vám jdou posílat e-maily.

  • Zvolte Outlook a zkontrolujte, jestli tam máte všechny e-mailové zprávy a složky.

Tento úkol je nepovinný. Tento úkol můžete klidně vynechat. Jen se pak může stát, že bude trvat déle, než se e-maily začnou ve vašich nových poštovních schránkách Office 365 objevovat.

Když vám lidé, kteří nejsou z vaší organizace, posílají e-mail, jejich e-mailové systémy pokaždé znovu nekontrolují, kam se má takový e-mail poslat. Jejich systémy namísto toho uloží umístění vašeho e-mailového systému na základě nastavení vašeho serveru DNS označovaného jako hodnota TTL (Time-To-Live). Pokud změníte umístění svého e-mailového systému před vypršením platnosti hodnoty TTL, tak než tyto systémy zjistí, že se toto umístění změnilo, zkusí nejdříve poslat e-mail do starého umístění. To může způsobit zpoždění v doručování e-mailů. Jednou z možností, jak se tomu vyhnout, je snížit hodnotu TTL, kterou váš server DNS poskytuje serverům mimo vaši organizaci. Díky tomu budou muset ostatní organizace aktualizovat umístění vašeho e-mailového systému častěji.

Pokud používáte krátký interval, třeba 3 600 sekund (jedna hodina), většina e-mailových systémů bude žádat o aktualizaci umístění každou hodinu. Doporučujeme vám, abyste si před zahájením migrace e-mailu nastavili tento interval aspoň na toto minimum. Tím poskytnete všem systémům, které vám posílají e-maily, dost času na zpracování této změny. Po konečném přepnutí na Office 365 si pak můžete hodnotu TTL zase změnit na delší interval.

Nastavení TTL můžete změnit v záznamu směrování pošty vašeho e-mailového systému, který se označuje taky jako záznam MX. Ten je ve vašem veřejně přístupném systému DNS. Když máte záznamů MX víc, je potřeba na 3 600 sekund nebo méně změnit hodnotu každého záznamu.

Tento úkol se nemusíte bát vynechat. Sice asi bude trvat déle, než se e-maily začnou ve vašich nových poštovních schránkách Office 365 objevovat, ale dostanou se tam.

Pokud potřebujete ke konfiguraci nastavení DNS nějakou nápovědu, najdete ji v článku Vytvoření záznamů DNS pro Office 365 při vlastní správě záznamů DNS. Pokud používáte Office 365 provozovaný společností 21Vianet v Číně, přečtěte si tuto verzi článku: Vytvoření záznamů DNS pro Office 365 při vlastní správě záznamů DNS.

To, kam se mají e-maily doručovat, zjišťují e-mailové systémy pomocí záznamu DNS označovaného jako záznam MX. Během procesu migrace e-mailu jsme váš záznam MX nechali ukazovat na váš zdrojový e-mailový systém. Teď, když je migrace e-mailu do Office 365 hotová, je čas nasměrovat váš záznam MX na Office 365. To vám pomůže zajistit, aby se e-maily doručovaly do vašich poštovních schránek Office 365T. Přesunutí záznamu MX vám taky umožní vypnout váš původní e-mailový systém (až na to budete připraveni).

Pro mnohé poskytovatele DNS máme konkrétní pokyny pro změnu záznamů MX. Najdete je v článku Vytvoření záznamů DNS pro Office 365 při vlastní správě záznamů DNS. Pokud používáte Office 365 provozovaný společností 21Vianet v Číně, přečtěte si tuhle verzi článku: Vytvoření DNS záznamů pro Office 365 při vlastní správě záznamů DNS. Pokud tady váš poskytovatel DNS není uvedený nebo vás zajímají obecné pokyny, máme pro vás i obecné pokyny k záznamům MX. Najdete je v článku Vytvoření DNS záznamů pro Office 365 u kteréhokoliv poskytovatele hostingu DNS. Pokud používáte Office 365 v Číně přečtěte si tuto verzi článku: Vytvoření záznamů DNS pro Office 365 u kteréhokoliv poskytovatele hostingu DNS.

Než e-mailové systémy vašich zákazníků a partnerů změněný záznam MX rozpoznají, může to trvat až 72 hodin. Počkejte aspoň 72 hodin a teprve pak pokračujte dalším krokem, kterým je zastavení synchronizace e-mailů.

V posledním úkolu jste změnili záznam MX. Teď nastal čas ověřit, že jsou všechny e-maily nasměrované do Office 365. Pak už vám nic nebrání v odstranění dávky migrace. To ukončí synchronizaci mezi vaším zdrojovým e-mailovým systémem a Office 365. Než to uděláte, ujistěte se o pár věcech:

 • Vaši uživatelé používají pro e-mail výhradně Office 365. Po odstranění dávky migrace se e-maily odeslané do poštovních schránek ve zdrojovém e-mailovém systému do aplikace Office 365 kopírovat nebudou. To znamená, že uživatelé tyto e-maily nedostanou, takže je potřeba s jistotou vědět, že všichni už používají nový systém.

 • Než dávku migrace odstraníte, nechte ji běžet aspoň 72 hodin. S mnohem větší pravděpodobností tak budou zaručeny tyto dvě věci:

  • Váš zdrojový e-mailový systém a poštovní schránky aplikace Office 365 se aspoň jednou synchronizovaly (synchronizují se jednou za den).

  • E-mailové systémy vašich zákazníků a partnerů rozpoznaly změny vašich záznamů MX a správně teď posílají e-maily do vašich poštovních schránek aplikace Office 365.

Když dávku migrace odstraníte, služba migrace vyčistí všechny záznamy související s dávkou migrace a potom ji odebere z řídicího panelu migrace.

Odstranění dávky migrace

 1. Na stránce Centrum pro správu Exchange přejděte na Příjemci > Migrace.

 2. Na řídicím panelu migrace vyberte dávku a pak klikněte na Odstranit.

  Odstranění dávky migrace

Potvrzení úspěšnosti odstranění

 • Na stránce Centrum pro správu Exchange přejděte na Příjemci > Migrace. Ověřte, že dávka migrace už není uvedená na řídicím panelu migrace.

Viz taky

Migrace poštovních schránek IMAP do Office 365

Způsoby migrace e-mailu do Office 365

Tipy k optimalizaci migrací IMAP

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×