Migrace hodnocení prohledat: Adresy URL dlouhé Onedrivu

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Informace o řešení problémů s adresou URL dlouhé Onedrivu v průběhu migrace.

Přehled

Na webu OneDrive ze zdroje přesouvání do cílové prostředí, adresa URL Onedrivu se změní formáty. Platformy zdroj OneDrive weby jsou ve formátu https://onedrive.contoso.com/personal/domain_user. V cílové platformy Domain_User část adresy URL změní používat s UPN pro uživatele. To bude vypadat podobně jako https://onedrive.contoso.com/personal/user_contoso_com.

Příklad:

Pokud jste použili tento soubor:

https://OneDrive.contoto.com/Personal/contoso_bobsmith/Documents/Folder1/Folder2/ProjectA.docx

Název adresáře souboru by měl být:

 • Osobní/contoso_bobsmith/dokumenty/složka1/složka2

Poznámka: Existuje omezení 256 znaků v adresáři cesta k souboru ve službě SharePoint.

Po migraci cesta k souboru bude vypadat takto:

Osobní/bobsmith_contoso_com/dokumenty/složka1/složka2

Všimněte si, že adresa URL je teď 4 znaky delší než byl před. Podle toho, jak UPN jsou vytvářeny ve vaší organizaci může být větší změna délky.

Pokud předchozí soubor v prostředí zdroje je 255 znaků, by délka po migraci 259 znaků, což je překročení limitu, který podporuje databázi. Výsledkem by obsahu, která se nezdaří, které se mají migrovat.

Jsme identifikovali 4 jiné umístění, ve kterých jsou může vyskytnout kvůli dlouhé adresy URL k chybám. V důsledku toho máme 4 různé sestavy týkající se dlouhé adresy URL. V části skenování sestavy výsledek zahrnuje každá zpráva spolu s remediation, kterou je potřeba provést.

Migrace dat

Migrace obsahu zdroj výsledkem dlouhé adresy URL se nezdaří. Dojde k migraci úlohy nezdaří, což se zbytečně prodloužit migrace projektu.

Důležité informace: Webu, který je nastaven podle se přeskočilo "Žádný přístup" (uzamčeno), ve službě SharePoint. Seznam uzamčení kolekcí najdete weby uzamčené skenování výstup.

Příprava migrace

Zobrazit v sestavách a postupujte podle remediation doporučeno pro každou sestavu. Obecně remediation přecházení obsah blíž ke kořenové kolekce webů.

Po migraci

Ověřte, že byla migrovat obsah.

Skenování výsledek sestavy

Kontrola výsledkem 4 výstupní soubory. Každý soubor je pro určitý problém adresa URL dlouhý, který způsobí selhání migrace. LongODBUrl AllDocs detail.csv    existují dva omezení délka cestu k danému souboru:

 • Relativní cestu serveru do složky obsahující soubor obsahuje maximálně 256 znaků. Pomocí následující příklad souboru:

  https://OneDrive.contoto.com/Personal/contoso_bobsmith/Documents/Folder1/Folder2/ProjectA.docx

  Název adresáře by měl být následující: osobní/contoso_bobsmith/dokumenty/složka1/složka2

  Po migraci cesta k souboru bude vypadat takto: Všimněte si adresa URL je delší než byl před: osobní/bobsmith_contoso_com/dokumenty/složka1/složka2

 • Relativní cestu k souboru nebo složce na serveru má celkový maximální 260 znaků. Pomocí následující příklad souboru:

  https://OneDrive.contoto.com/Personal/contoso_bobsmith/Documents/Folder1/Folder2/ProjectA.docx

  Relativní cestu k souboru na serveru bude vypadat podobně jako následujícím: Personal/contoso_bobsmith/Documents/Folder1/Folder2/ProjectA.docx

Pokud jsou uvedené v této sestavě soubory, vlastníci muset přesunutí souborů do kratší cesty nebo odstranit soubory. Například může ProjectA.docx přesunou do složky přímo v části dokumenty nebo může odstraňte soubor, pokud již není potřeba.

Sloupec

Popis

ID serveru

Jedinečný identifikátor kolekce webů dotčeném.

SiteURL

Adresa URL pro kolekci webů dotčeném.

SiteOwner

Vlastník kolekce webů.

SiteAdmins

Seznam lidí vedená jako správce kolekce webů.

SiteSizeInMB

Velikost kolekce velikost v megabajtech (Megabajtů)

NumOfWebs

Počet webů, které jsou v kolekci webů.

ContentDBName

Název databáze obsahu hostitelské kolekce webů.

ContentDBServerName

SQL Server, který je hostitelem databáze obsahu.

ContentDBSizeInMB

Velikost databáze obsahu hostitelské kolekce webů.

LastContentModifiedDate

Změnit datum a čas měl obsah kolekce webů.

TotalItemCount

Celkový počet položek v kolekci webů.

Přístupy

Počet žádosti o přihlášení k lyncu pro kolekci webů. Využívá data z služba protokolování využití. Pokud je zakázané služba protokolování využití row zobrazí není k dispozici.

DistinctUsers

Počet různých uživatelů, kteří mají přístup kolekce webů. Využívá data z služba protokolování využití. Pokud je zakázané služba protokolování využití row zobrazí není k dispozici.

DaysOfUsageData

Počet dnů služba protokolování využití uchovává data. To poskytuje kontext pro přístupů a DistinctUsers. Pokud je to 14 dní, přístupy a DistinctUsers dat je například pro posledních 14 dní.

Hlavní název uživatele (UPN)

Přípony něhož chcete-li zjistit rozdíl v délka adresy URL. Pokud je s UPN "***", která označuje vlastníka neobsahoval UserPrincipalName nastavení v profil, který má SharePoint. Výsledkem byla použita průměrná délka UserPrincipalName hodnoty v SharePoint storu profilu.

URLLengthDifference

Částka adresa URL bude zvětšovat při přejmenování webu.

Soubor

Soubor, který musí být remediated.

ScanID

Jedinečný identifikátor přiřazený konkrétní spuštění nástroje pro migraci hodnocení SharePoint.

LongODBUrl NavNodes detail.csv    navigační uzly mají omezení délky adres URL 260 znaků. To může způsobit překročení maximální délka do pole Adresa URL.

Máte třeba na webu OneDrive na https://OneDrive.contoso.com/personal/contoso_bobsmith. Tento web má odkaz v panelu Snadné spuštění s názvem sestavy a adresu URL odkaz odkazuje na https://onedrive.contoso.com/personal/contoso_bobsmith/documents/folder1/...folderN/Reports. Během migrace se aktualizuje SharePoint adresu URL tak, aby ukazovaly/bobsmith_contoso_com /. Další délka přidá k adrese URL můžete mít délku je delší než 260 znaků, které způsobí selhání migrace.

K nápravě tento problém by přesuňte složku sestav zavřít kořenové složce knihovny /documents/ a změňte odkaz na panelu Snadné spuštění. Další možností je odebrat odkaz na panelu Snadné spuštění.

Sloupec

Popis

ID serveru

Jedinečný identifikátor kolekce webů dotčeném.

SiteURL

Adresa URL pro kolekci webů dotčeném.

SiteOwner

Vlastník kolekce webů.

SiteAdmins

Seznam lidí vedená jako správce kolekce webů.

SiteSizeInMB

Velikost kolekce velikost v megabajtech (Megabajtů)

NumOfWebs

Počet webů, které jsou v kolekci webů.

ContentDBName

Název databáze obsahu hostitelské kolekce webů.

ContentDBServerName

SQL Server, který je hostitelem databáze obsahu.

ContentDBSizeInMB

Velikost databáze obsahu hostitelské kolekce webů.

Hlavní název uživatele (UPN)

Přípony něhož chcete-li zjistit rozdíl v délka adresy URL. Pokud je s UPN "***", která označuje vlastníka neobsahoval UserPrincipalName nastavení v profil, který má SharePoint. Výsledkem byla použita průměrná délka UserPrincipalName v SharePoint storu profilu.

URLLengthDifference

Částka URLLengthDifference adresa URL bude postupně se zvětšují při přejmenování webu.

WebURL

Adresa URL webu, který má uzel navigace.

NavigationNodeLocation

Názvy uzel navigace zobrazující místo, kam uzel navigace jsou umístěná. Můžete mít několik úrovní navigační uzly a tím vám pomůže vyhledejte uzel problematické.

NavigationNodeTitle

Název uzel dotčeném navigace.

NavigationNodeURL

Přejmenování adresy URL, která bude příliš dlouho po webu.

ScanID

Jedinečný identifikátor přiřazený konkrétní spuštění nástroje pro migraci hodnocení SharePoint.

LongODBUrl Perms detail.csv    adresou URL tento objekt sledují oprávnění, která jsou nastaveny na objekt ve službě SharePoint. Pokud nastavit oprávnění pro složku, uloží SharePoint relativní cestu ke složce. Pokud nastavení oprávnění pro položky uloží SharePoint server relativní cestu k položce.

V důsledku toho v průběhu migrace webu adresy URL přidružené oprávnění se aktualizují. To může vést k chybám, pokud nová adresa URL je příliš dlouhá.

Remediation pro tento je blíž problémového objekt přesunout do kořenové kolekce webů. Další možností je odebrání jedinečných oprávnění z položek v sestavě.

Sloupec

Popis

ID serveru

Jedinečný identifikátor kolekce webů dotčeném.

SiteURL

Adresa URL pro kolekci webů dotčeném.

SiteOwner

Vlastník kolekce webů.

SiteAdmins

Seznam lidí vedená jako správce kolekce webů.

SiteSizeInMB

Velikost kolekce velikost v megabajtech (Megabajtů)

NumOfWebs

Počet webů, které jsou v kolekci webů.

ContentDBName

Název databáze obsahu hostitelské kolekce webů.

ContentDBServerName

SQL Server, který je hostitelem databáze obsahu.

ContentDBSizeInMB

Velikost databáze obsahu hostitelské kolekce webů.

Hlavní název uživatele (UPN)

Přípony UserPrincipalName něhož chcete-li zjistit rozdíl v délka adresy URL. Pokud je s UPN "***", která označuje vlastníka neobsahoval UserPrincipalName nastavení v profil, který má SharePoint. Výsledkem byla použita průměrná délka UserPrincipalName v SharePoint storu profilu.

URLLengthDifference

Částka adresa URL bude zvětšovat při přejmenování webu.

WebURL

Adresa URL zabezpečené objektu pro hostování webů.

SecuredObject

Toto je adresa URL pro zabezpečené objekt, který bude příliš dlouho po přejmenování webu. Pokud přidat oprávnění k souboru je to relativní cestu k souboru na serveru. Pokud nastavíte oprávnění pro složku, je to serveru relativní cestu ke složce.

ScanID

Jedinečný identifikátor přiřazený konkrétní spuštění nástroje pro migraci hodnocení SharePoint.

LongODBUrl Deps detail.csv    některé soubory můžete mít další závislosti. Tyto závislosti sledují tak, že adresa URL. Během migrace Pokud informace o závislostech je příliš dlouhá migrace se nezdaří.

Existují dvě omezení v této sestavě je potřeba vědět:

 • FullURL může obsahovat maximálně 260 znaků. Toto je soubor s závislosti. K nápravě Pokud FullURL je příliš dlouhá, odeberte souboru nebo soubor přejděte na umístění blíž ke kořenové kolekce webů.

 • DependencyDescription může obsahovat maximálně 270 znaky. Toto je závislost přidružené FullURL. K nápravě DependencyDescription, odeberte závislost nebo přesuňte závislost blíž ke kořenové kolekce webů.

Sloupec

Popis

ID serveru

Jedinečný identifikátor kolekce webů dotčeném.

SiteURL

Adresa URL pro kolekci webů dotčeném.

SiteOwner

Vlastník kolekce webů.

SiteAdmins

Seznam lidí vedená jako správce kolekce webů.

SiteSizeInMB

Velikost kolekce velikost v megabajtech (Megabajtů)

NumOfWebs

Počet webů, které jsou v kolekci webů.

ContentDBName

Název databáze obsahu hostitelské kolekce webů.

ContentDBServerName

SQL Server, který je hostitelem databáze obsahu.

ContentDBSizeInMB

Velikost databáze obsahu hostitelské kolekce webů.

Hlavní název uživatele (UPN)

Přípony něhož chcete-li zjistit rozdíl v délka adresy URL. Pokud je s UPN "***", označuje vlastníka neobsahoval UserPrincipalName nastavení v profil, který má SharePoint. Výsledkem byla použita průměrná délka UserPrincipalName v SharePoint storu profilu.

URLLengthDifference

Částka adresa URL bude zvětšovat při přejmenování webu.

FullURL

Adresa URL soubor, který má závislostí

DependencyDescription

Popis DependencyDescription přidružený závislost. Může to být adresu URL, která se zobrazuje přejmenovat.

ScanID

Jedinečný identifikátor přiřazený konkrétní spuštění nástroje pro migraci hodnocení SharePoint.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×