Migrace databáze aplikace Access do SQL serveru

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Všichni máme limity a databáze aplikace Access se žádná výjimka. Například databáze aplikace Access má omezení velikosti 2 GB a nepodporuje více než 255 uživatelů současně. Takže když je čas pro databáze aplikace Access přejdete na vyšší úrovni, můžete migrovat do SQL serveru. SQL Server (jestli místní nebo v Azure v cloudu) podporuje větší množství dat, více souběžné uživatelů a má kapacitu větší než databázový stroj JET/ACE. Tato příručka vám vyhlazenými start na cestě směrem SQL serveru, pomáhá zachovat front-end řešení přístupu jste vytvořili a zpravidla motivates k použití aplikace Access pro budoucí databázová řešení. Průvodce přenesením byla odebrána z aplikace Access v Accessu 2013 a tak teď můžete použít Microsoft SQL Server migrace Pomocník pro funkci (SSMA). Pokud chcete úspěšně migrovat, postupujte tyto fáze.

Fáze migrace databáze SQL serveru

Než začnete

Následující části obsahují pozadí a dalších informací, které vám pomůžou začít.

Rozdělení databáze

Všechny objekty Accessové databáze může být v souboru s jednou databází, nebo mohou být uloženy ve dvou soubory databáze: databáze front-end a back-end databázi. To je místo toho rozdělení databáze a je usnadňující sdílení v prostředí sítě. Soubor back-end databáze musí obsahovat pouze tabulky a relace. Soubor front-end musí obsahovat pouze všech dalších objektů, včetně formulářů, sestav, dotazy, makra, moduly VBA a propojené tabulky do back-end databázi. Migrace databáze aplikace Access je podobný rozdělené databáze v tomto postupu SQL serveru jako novou back-end pro data, která se teď nachází na serveru.

V důsledku toho můžete přitom zachovat front-end databáze aplikace Access s propojenými tabulkami tabulky SQL serveru. Efektivní jsou odvozeny výhody rychlý vývoj aplikace, které obsahuje databáze aplikace Access, spolu s škálovatelnost SQL serveru.

Výhody SQL serveru

Potřebujete další přesvědčit migrovat do SQL Server? Tady jsou některé další výhody přemýšlet o:

 • Souběžně prováděné více uživatelů    SQL Server zpracovat mnoho uživatelů víc najednou než přístup a minimalizuje požadavky na paměti při přidání víc uživatelů.

 • Vyšší dostupnost:    Se serverem SQL Server, můžete můžete dynamicky zálohovat, přírůstková nebo dokončeno, databázi během společnosti v používání. Není proto třeba nutit uživatele k zavření databáze, aby bylo možné vytvořit zálohu dat.

 • Vysoký výkon a škálovatelnost:    Databáze SQL serveru provede obvykle půjde vám ještě snadněji databáze aplikace Access, zejména v případě velkých, až do velikosti terabajtů databáze. Taky SQL Server zpracovávání dotazů rychleji a efektivně zpracování dotazů paralelně, použití více vláken nativní v rámci jedné procesu zpracovávání koncových uživatelů.

 • Dokonalejší zabezpečení:    Použití důvěryhodné připojení, SQL Server lze integrovat s zabezpečení systému Windows k poskytování integrované připojení k síti a databázi, využívající ty nejcennější ze systémy obě zabezpečení. Jednodušší ho ke správě komplexních zabezpečovacích schémat. SQL Server je ideální pro citlivé informace, jako jsou čísla sociálního pojištění, platební kartou dat a adresy, které jsou důvěrné.

 • Okamžité zotavení:    Pokud dojde k chybě operačního systému nebo power přejde, SQL Server automaticky obnovit databázi do konzistentního stavu během několika minut a bez zásahu správce databáze.

 • Použití sítě VPN    Přístup a virtuální privátní sítě (VPN) nezobrazí. Ale se serverem SQL Server vzdálené uživatele můžete použít pořád front-end databáze aplikace Access na ploše a SQL Server back-end nachází za firewallem VPN.

První kroky

Existuje několik problémech, které můžete řešit jenom předem pomáhá zjednodušit proces migrace před spuštěním SSMA:

 • Přidání tabulky indexy a primární klíče    Zkontrolujte, že každé tabulky obsahuje rejstřík a primární klíč. SQL Server vyžaduje všechny tabulky mít aspoň jeden index a vyžaduje propojenou tabulku mít primární klíč, pokud lze aktualizovat tabulku.

 • Kontrola relace primárních a cizích klíčů    Zkontrolujte, že tyto vztahy jsou založené na polích s typy konzistentních dat a velikosti. SQL Server nepodporuje spojených sloupců s různými datovými typy a formáty v omezení cizího klíče.

 • Odebrání přílohy sloupce    SSMA nemá migrovat tabulek obsahujících sloupec přílohy.

Před spuštěním SSMA pomocí následujících kroků první.

 1. Zavřete databázi aplikace Access.

 2. Ujistěte se, že aktuální uživatelům připojení k databázi také zavřete databázi.

 3. Pokud je databáze ve formátu souboru MDB, pak Odebrat uživatelská úroveň zabezpečení.

 4. Zálohování databáze. Další informace najdete v tématu Ochrana dat pomocí zálohování a obnovení.

Tip:    Zvažte instalaci Microsoft SQL Server Express edition na ploše, která podporuje až 10 GB a je bezplatná a jednodušší způsob, jak projít a zkontrolujte migraci.

Tip:    Pokud je to možné použijte samostatný verzi aplikace Access. Pokud můžete použít jenom Office 365, použijte databázový stroj Access 2010 migrovat databázi Access při použití SSMA. Další informace najdete v tématu Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable.

Spuštění SSMA

Microsoft poskytuje Microsoft SQL Server migrace Pomocník pro funkci (SSMA) usnadnit migrace. SSMA hlavně migruje tabulek a výběrových dotazů bez parametrů. Formuláře, sestavy, makra a moduly VBA převáděny.

 1. Migrace databáze pomocí SSMA, první Stáhnout a instalaci softwaru dvojitým kliknutím na stažený soubor MSI. Ujistěte se, že musíte nainstalovat odpovídající 32 nebo 64bitový verze pro počítač.

 2. Po instalaci SSMA ho na ploše otevřeno, nejlépe z počítače s soubor databáze aplikace Access.

  Můžete otevřít taky ho na počítač, který má přístup k databázi aplikace Access ze sítě ve sdílené složce.

 3. Postupujte podle pokynů začátek SSMA poskytovat základní informace, například umístění SQL serveru, databázi Access a objektů k migrovat, informace o připojení, a jestli chcete vytvořit propojené tabulky.

 4. Pokud migrujete SQL serveru 2016 nebo novější a chcete aktualizovat propojenou tabulku, přidejte sloupec časového razítka tak, že vyberete Nástroje Kontrola > Nastavení projektu > Obecné. Další informace najdete v tématu propojenou tabulku přístup k databázi SQL serveru vrátí #deleted.

 5. Chcete-li nastavit přesný datové typy, vyberte Nástroje Kontrola > Nastavení projektu > Typ mapování. Například jenom uložit v anglickém textu, můžete použít datový typ datová spíše než nvarchar .

Průzkumník SQL serveru metadat umožňuje zobrazit vaši objektů databáze aplikace Access a SQL Server objekty umožňuje zkontrolovat aktuální obsah z obou databází. Tyto dvě připojení se ukládají do souboru migrace měli jste se rozhodli přepojit další objekty v budoucnu.

Poznámka    Proces migrace může chvíli trvat v závislosti na velikosti databázových objektů a množství dat, který musí být převeden.

Převedení objektů

SSMA převede Access objects na serveru SQL Server objektů, ale ho nezkopíruje objekty hned. SSMA obsahuje seznam těchto objekty, které chcete migrovat, můžete se rozhodnout, jestli chcete přesunout do databáze SQL serveru:

 • Tabulek a sloupců

 • Výběrové dotazy bez parametrů.

 • Primárních a cizích klíčů

 • Indexy a výchozích hodnot

 • Zkontrolujte hodnoty (povolit nulové délky sloupce vlastnosti, sloupec ověřovací pravidlo, ověření tabulky)

Osvědčený, použijte SSMA zprávu o hodnocení, který ukazuje převod výsledky obsahujících chyby, upozornění a informačních zpráv čas odhady provedení migrace a jednotlivé chybové oprav kroky před skutečným přesunout objekty.

Převedení databázových objektů definice objektu z aplikace Access metadata, která bude převádí na odpovídající jazyce Transact-SQL (T-SQL) syntaxea načte tyto informace do projektu. Potom zobrazíte SQL Server nebo SQL Azure objekty a jejich vlastnosti pomocí serveru SQL Server nebo SQL Azure metadat Průzkumník.

Pokud chcete převést, načíst a migrace objekty do SQL Server, postupovat podle tohoto průvodce.

Tip:    Po provedení úspěšně migrace databáze, uložení souboru projektu pro pozdější použití, abyste migrovat data znovu pro účely testování nebo konečný migrace.

Propojení tabulek

Zvažte možnost instalace nejnovější verze SQL serveru OLE DB a ovladače ODBC místo použití nativních ovladačů SQL serveru, které jsou součástí systému Windows. Pouze novější ovladač rychleji se, ale podporují nové funkce v jazyce SQL Azure, které nechcete předchozí ovladače. Instalace ovladačů v každém počítači, které využívá převedenou databázi. Další informace najdete v tématu Microsoft OLE DB ovladač 18 pro systém SQL Server a 17 ovladač ODBC Microsoft SQL Server.

Po migraci tabulky aplikace Access můžete propojit s tabulkami v SQL serveru, který teď hostuje vaše data. Propojení přímo z aplikace Access také umožňuje jednodušší způsob zobrazení dat místo pomocí nástroje pro správu složitější SQL serveru.  Můžete vyhledat a upravit propojená data v závislosti na oprávnění nastavil správce databáze SQL serveru.

Poznámka    Pokud budete vytvářet zdroj dat ODBC, když propojíte k databázi SQL serveru během procesu propojení, vytvořte stejné DSN ve všech počítačích, které používají nové aplikace.

Další informace najdete v tématu import dat z databáze na serveru SQL Azure nebo odkaz na a Import a propojení dat v databázi SQL serveru.

Tip: Nezapomeňte použít Správce propojených tabulek v aplikaci Access a snadno aktualizovat propojení tabulky. Další informace najdete v tématu Správa propojených tabulek.

Test a opravit

Následující části popisují běžné potíže, ke kterým může dojít během migrace a jak zacházet s nimi.

Dotazy

Jsou převedeny pouze výběrové dotazy. Další dotazy nejsou, včetně výběrové dotazy, které parametry. Některé dotazy nemusí převést úplně a SSMA ohlásí chyby dotazu během převodu. Můžete ručně upravit objekty, které se nepřevádí pomocí syntaxe T-SQL. Chyby syntaxe mohou také požadovat ruční převod přístup specifických funkcí a datové typy SQL serveru z nich. Běžné rozdíly syntaxi SQL, patří:

 • Aplikace Access použije znak hvězdička (*) jako zástupný znak, zatímco T-SQL používá procent (%).

 • Aplikace Access použije názvy tabulek a objektů v uvozovkách. T-SQL můžete použít pro názvy tabulek s mezerami, ale nejde standardní pojmenování praktické cvičení. Ve většině případů názvy objektů, které by měl být přejmenovat bez mezer, ale dotazů je nutné přepsat taky tak, aby odrážely nové názvy tabulek. Použijte závorky [] pro tabulky, který nelze přejmenovat, ale které neodpovídají pojmenování standardy.

 • Aplikace Access přidá navíc závorek parametrů v dotazech, které je možné odebrat.

 • SQL Server zpracovává hodnot NULL a zřetězení řetězců jinak. Otestujte dotazů zajistit, aby se vracejí nesprávné hodnoty.

 • Pro podmíněných příkazů aplikace Access použije IIF během T-SQL často používá případ, i když SQL Server 2012 a novější podporuje IIF.

 • Několik funkcí a datových typů fungují jinak v Accessu a T-SQL. SSMA měli převést tyto za vás, ale budete muset provádět další změny.

Datové typy

Access a SQL Server podobné datovými typy, ale mějte na paměti následující potenciálních problémů.

Datový typ velké množství    Datový typ velké množství ukládá-peněžní, číselné hodnoty a je kompatibilní s datovým typem SQL bigint. Použijete tento datový typ pro efektivní výpočet vysoké počty jen vyžaduje použití 16 aplikace Access (16.0.7812 nebo novější) databázi formát souborů ACCDB a provede lépe v 64bitové verzi aplikace Access. Další informace najdete v tématu použití datový typ velké množství a zvolit mezi 32bitovou nebo 64bitovou verzi Office.

Attachment    (Příloha)Typ Příloha ukládá souboru databáze aplikace Access. V SQL Server máte několik možností. Můžete extrahujte soubory z databáze aplikace Access a potom zvažte uložení odkazů na soubory v databázi SQL serveru. Můžete taky můžete FILESTREAM nebo FileTables zachovat přílohy uložených v databázi SQL serveru.

Hypertextový odkaz    Tabulky aplikace Access obsahovat hypertextový odkaz sloupce, které SQL Server nepodporuje. Ve výchozím nastavení tyto sloupce se převedou na nvarchar(max) sloupců na serveru SQL Server, ale je možné upravit mapování vyberte menší datový typ. V řešení přístup můžete dál používat chování hypertextového odkazu ve formulářích a sestavách-li nastavit vlastnost hypertextový odkaz pro ovládací prvek true (pravda).

Pole s více hodnotami    Pole s více hodnotami aplikace Access se převede na serveru SQL Server jako pole ntext, který obsahuje sadu s oddělovači hodnot. Protože SQL Server nepodporuje s více hodnotami datový typ, který modely-n relace, může být potřeba další návrhu a převod.

Další informace o mapování Access a SQL Server datových typů najdete v článku porovnání datových typů.

Poznámka    Pole s více hodnotami převáděny a byly ukončené v aplikaci Access 2010.

Visual Basic

I když VBA nepodporuje SQL serveru, mějte na paměti následující možné:

Funkce jazyka VBA v dotazech    Aplikace Access podporovat funkce jazyka VBA dat ve sloupci dotazu. Ale Accessových dotazech, které využívají funkce jazyka VBA nejde spustit na serveru SQL Server, takže všechna požadovaná data předána Microsoft Access pro zpracování. Ve většině případů by měly tyto dotazy převedeny na dotazy ( předávací dotazy, uložené procedury nebo zobrazení) spuštěné v SQL Server pro optimální výkon.

Funkce definované uživatelem v dotazech    Dotazy aplikace Microsoft Access podporuje funkce podle moduly VBA zpracuje předávat data. Dotazy může být samostatného dotazů, příkazy SQL ve zdroji záznamů formuláře nebo sestavy, zdroje dat se seznamem polí a seznamů ve formulářích, sestavách a polí v tabulce a výchozí ověřovací pravidlo výrazů. SQL Server nejde spustit tyto funkce definované uživatelem. Budete muset ručně změnit návrh tyto funkce a převádět je na uložené procedury na serveru SQL Server.

Optimalizace výkonu

Výrazně nejdůležitější způsob, jak optimalizovat výkon s SQL serverem nový, back-end se rozhodnout, kdy použít místní nebo vzdálené dotazů. Když přenést data na serveru SQL Server také přesouváte ze serveru do modelu databáze klient server výpočtu. Postupujte podle následujících obecných pokynů:

 • Spouštění dotazů malý, jen pro čtení na straně klienta nejrychlejší přístup pomocí protokolu.

 • Spuštění dlouhý, pro čtení i zápis dotazy na serveru, umožní využít výhod vyšší výkon.

 • Minimalizace v síti s filtry a agregace přenášet jen tu část dat, které potřebujete.

Optimalizace výkonu v modelu databáze serveru klienta

Aplikaci můžete taky pomocí funkcí definovaných uživatelem, uložené procedury a aktivace soustředit a sdílet logiky aplikace obchodní pravidla a zásady, složitých dotazů, ověření dat a kód referenční integrity na serveru a ne na klient.

Vyhněte se spuštěný dotaz, který kombinuje tabulce SQL serveru, někdy označovány jako hybridní dotazu a místní tabulky aplikace Access. Tento typ dotazu stále vyžaduje přístup ke stažení všechna data SQL serveru k místním počítači a znovu spusťte dotaz, nespustí dotazu v SQL Server.

Neotvírejte záznamů formuláře založené na velké tabulky a vypněte navigaci mezi záznamy.

Nakonec otestujte obou dotazů zajistit optimální výkon.

Další informace najdete v tématu Databáze Engine optimalizace Advisor, použití Performance Analyzer optimalizovat databáze aplikace Accessa Optimalizace Microsoft Office Access aplikací propojené SQL Server.

Viz také

Průvodce migrací na Azure databáze

Blog Microsoft Data migrace

Aplikace Microsoft Access SQL Server migrace, převod a přenesením

Způsoby sdílení databáze aplikace Access pro klientské počítače

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×