Microsoft MyAnalytics – osobní řídicí panel

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Díky MyAnalytics zjistíte, jak spolupracujete se svými kolegy a jak trávíte čas v práci. Řídicí panel nabízí nástroje, které vám pomůžou stanovit si prioritu práce a efektivněji využívat čas. Můžete si stanovit týdenní cíle a průběžně vyhodnocovat, jak se vám daří jich dosahovat.

K řídicímu panelu MyAnalytics máte přístup pouze vy. MyAnalytics neobsahuje žádná nastavení, která by přístup k vašemu řídicímu panelu umožnila vašemu vedoucímu nebo komukoliv jinému ve vaší organizaci.

Kde najdu osobní řídicí panel?

 • V Office 365 přejděte na možnost Delve a v levém podokně klikněte na MyAnalytics.

 • Existují dvě karty hlavního řídicích panelů a trendů

Jaká data používá osobní řídicí panel?

MyAnalytics používá informace z vaší poštovní schránky a kalendáře Office 365, například informace o tom, kolik e-mailů jste odeslali a dostali od různých příjemců, a o tom, jak dlouhou dobu jste strávili na schůzkách. Neshromažďujeme ale obsah z textu e-mailu ani z popisu událostí v kalendáři.

Poznámka: Některá vaše data slouží k výpočtu souhrnné statistiky, která se zobrazí ostatním uživatelům MyAnalytics. Jde například o průměrnou dobu, jakou se lidé ve vaší organizaci věnují čtení a psaní e-mailů nebo jakou tráví na schůzkách. Můžete nastavit, že se vaše data nemají používat k výpočtu těchto souhrnných statistik. Podívejte se na informace v části Můžu nastavit, aby se moje data nepoužívala pro MyAnalytics?

Jaké informace jsou dostupné na osobním řídicím panelu a jak se vypočítávají statistiky?

Na řídicím panelu hlavní nebudete dostávat přehledy a data v předchozím týdnu. Stránka trendů je, kde jsou uloženy dlouhodobých trendů.

Následující tabulky popisují, co uvidíte, jak se počítá statistika a odkud data pochází.

Čas

Čas

Co vidíte

Získáte rychle přehled o tom, jak jste tento týden trávili svůj čas a jaké je srovnání s vašimi cíli.

 • Pokud chcete změnit výchozí cíle, klikněte na Upravit cíl.

  Když cíl změníte, změní se i v minulých týdnech.

Pro každou kategorii zjistíte, že podrobnosti níž na stránce.

Odkud data pocházejí

Vaše data se shromažďují z vaší poštovní schránky a kalendáře Office 365.

Způsob výpočtu

Viz podrobnosti o každé kategorii:

Tipy

Pokud hledáte návrhy, jak lépe hospodařit s časem, přečtěte si tipy k MyAnalytics.

Síť

Buďte v kontaktu s ostatními

Co vidíte

Nejčastější spolupracovníci ukazují, s kým trávíte většinu času. Údaje vycházejí ze schůzek a e-mailové komunikace.

Pokud chcete mít přehled o tom, kolik času trávíte s konkrétními lidmi, klikněte na hvězdičku Kliknutím přidáte osobu do seznamu důležitých osob. vedle jména daného člověka. Tento člověk se pak zobrazí v seznamu důležitých osob. Taky můžete vyhledat lidi, které chcete do seznamu důležitých osob přidat.

Odkud data pocházejí

Vaše data se shromažďují z vaší poštovní schránky a kalendáře Office 365.

Způsob výpočtu

Viz Schůzky a E-mail.

Jsme Nezahrnovat schůzky s více než 25 účastníci při jsme výpočtu času stráveného s osobou.

Dlouho jste nebyli v kontaktu

Co vidíte

Zobrazuje kolegy, jestli že jste to ještě spolupracovali s schůzky nebo e-mailů ve chvíli.

Pokud se chcete s někým znovu spojit, použijte akce, které jsou vpravo.

Odkud data pocházejí

Vaše data se shromažďují z vaší poštovní schránky a kalendáře Office 365.

Způsob výpočtu

Pod položkou Dlouho jste nebyli v kontaktu jsou vaše dřívější hlavní kontakty, se kterými jste v poslední době nekomunikovali.

Vy a váš nadřízený

Co vidíte

Kolik času jste strávili se svým nadřízeným. Údaj vychází ze schůzek a e-mailové komunikace.

1:1 schůzky jsou schůzky mezi vámi a svého vedoucího pouze.

Odkud data pocházejí

Vaše data se shromažďují z vaší poštovní schránky a kalendáře Office 365.

Způsob výpočtu

Kurzy pro čtení a doby odezvy vycházejí průměrů v rámci vybraného časového rozsahu.

Schůzky

Hodiny strávené na schůzkách

Co vidíte

Kolik času jste strávili na schůzkách a rozdělení schůzek, které jste naplánovali vy, a schůzek, které naplánovali ostatní.

Odkud data pocházejí

Vaše data se shromažďují z vašeho kalendáře Office 365. Průměry společnosti jsou založené na agregovaných datech od ostatních uživatelů ve vaší organizaci.

Způsob výpočtu

Statistika vychází z potvrzených schůzek v kalendáři, pokud je váš stav nastavený na Nemám čas.

Následující schůzky se nezapočítávají:

 • Schůzky, které nemají další účastníky, třeba když si zablokujete čas v kalendáři nebo nastavíte připomenutí.

 • Celodenní schůzky.

 • Schůzky označené jako soukromé.

Tipy

Návrhy na účinnější schůzky najdete v tipech ke schůzkám.

Schůzky – návyky

Co vidíte

Ukazuje, kolik času strávíte na schůzkách běžných kategorií.

Odkud data pocházejí

Data se shromažďují z vašeho kalendáře a poštovní schránky Office 365.

Způsob výpočtu

Statistika vychází z potvrzených schůzek v kalendáři, pokud je váš stav nastavený na Nemám čas.

Tyto schůzky se přidávají do následujících kategorií:

 • Multitasking během schůzek

  Schůzky, během kterých jste odeslali víc než dva e-maily nebo přečetli víc než čtyři e-maily za hodinu.

 • Schůzky po pracovní době

  Schůzky mimo definovaný pracovní doby v Nastavení aplikace Outlook.

 • Opakované schůzky

  Schůzky, které jsou součástí série nebo se opakují.

 • Delší schůzky

  Schůzky trvající déle než hodinu.

 • Kolidující schůzky

  Schůzky, které se překrývají s jinými schůzky, které jste přijali a u nichž je váš stav nastavený na Nemám čas. Do této kategorie se přidají všechny kolidující schůzky.

Tipy

Návrhy na účinnější schůzky najdete v tipech ke schůzkám.

E-mail

Hodiny strávené zpracováním e-mailů

Co vidíte

Odhad množství času stráveného odesílání a čtení e-mailů V tématu jak tyto porovnání průměr společnosti a na vaše osobní cíle.

Odkud data pocházejí

Vaše data se shromažďují z vaší poštovní schránky Office 365. Průměry společnosti jsou založené na agregovaných datech od ostatních uživatelů ve vaší organizaci.

Způsob výpočtu

Hlavní pravidla:

 • Za každý napsaný (poslaný) e-mail přiřadíme 5 minut.

 • Za každý přečtený (otevřený) e-mail přiřadíme 2,5 minuty.

Přitom platí některé výjimky:

 • Pokud odešlete jeden e-mail a do 5 minut otevřete nebo odešlete další, přiřadíme čas mezi oběma akcemi prvnímu e-mailu. V následujícím příkladu je to e-mail, který má přiřazené 2 minuty.

 • Pokud otevřete jeden e-mail a do 2,5 minuty otevřete nebo odešlete další, přiřadíme časový rozdíl obou akcí prvnímu e-mailu. V následujícím příkladu je to e-mail, který má přiřazenu 1 minutu.

Tady je příklad

Příklad, jak Delve Analýza počítá časy e-mailů.
 • E-maily registrujeme na všech zařízeních, jako jsou přenosné počítače a mobilní telefony.

 • Započítávají se jenom e-maily, která mají na řádcích Komu a Kopie vaše jméno nebo jméno skupiny, které jste členem.

 • E-maily, které odstraníte, aniž byste je četli, se nezapočítávají.

 • E-mailu, který načtení nebo zápisu dat mimo nastavovat pracovních hodin (podle Outlook nastavení) jsou součástí po hodinách.

Tipy

Návrhy na lepší práci s e-maily najdete v tématu Tipy k e-mailu.

Zobrazení podrobností – E-mailové aktivity

Co vidíte

Klikněte na Zobrazit podrobnosti na kartě Hodiny strávené zpracováním e-mailů. Zobrazí se vám, kolik e-mailů jste poslali a přečetli v pracovní době i mimo ni v závislosti na vašem nastavení času.

Graf zobrazuje časy odeslání a čtení e-mailů.

Vidíte i celkové součty za týden.

Odkud data pocházejí

Vaše data se shromažďují z vaší poštovní schránky Office 365.

Způsob výpočtu

Přejděte na Hodiny strávené zpracováním e-mailů.

Návyky při práci s e-mailem

Co vidíte

Procento zpráv přečtených ostatními: Zobrazuje statistické údaje o e-mailech, které jste přímo odeslali jednotlivcům nebo skupinám s minimálně pěti oprávněnými příjemci*. MyAnalytics ukazuje, jaké procento příjemců si přečetlo váš e-mail, ale ne to, kteří konkrétní příjemci si ho přečetli.

Procento zpráv přečtených vámi: Zobrazuje statistické údaje o e-mailech poslaných přímo vám nebo skupinám, kterých jste členem.

Dál vidíte, jak rychle vám ostatní odpovídají a jak rychle odpovídáte vy jim.

* Statistiky nezahrnují externí uživatele ani lidi z vaší organizace, kteří se rozhodli neposkytovat svoje data pro MyAnalytics.

Odkud data pocházejí

Vaše data se shromažďují z vaší poštovní schránky Office 365. Údaj Procento zpráv přečtených ostatními vychází ze souhrnných dat od lidí, kterým jste poslali e-mail v rámci vaší organizace.

Způsob výpočtu

Kurzy pro čtení a doby odezvy jsou odhady na základě průměru pro posledních 30 dní.

Tipy

Doplněk MyAnalytics v Outlooku vám pomůže zjistit, kolik lidí přečetlo a přeposlalo vaše e-maily nebo na ně odpovědělo.

Hodiny intenzivní práce

Hodiny intenzivní práce

Co vidíte

Hodiny intenzivní práce jsou definované jako nejméně dvě na sebe navazující hodiny bez schůzek.

Odkud data pocházejí

Vaše data se shromažďují z vašeho kalendáře Office 365. Průměry společnosti jsou založené na agregovaných datech od ostatních uživatelů ve vaší organizaci.

Způsob výpočtu hodnot

 • Představuje celkový počet hodin v kalendáři sečtených všude tam, kde máte alespoň dvě na sebe navazující hodiny bez schůzek.

 • Započítávají se jenom hodiny intenzivní práce ve stanovené pracovní době.

 • Odesílání nebo příjímání e-mailů během hodin intenzivní práce nemá na výpočet hodin intenzivní práce vliv.

Tipy

Přečtěte si tipy k času věnovanému intenzivní práci.

Hodiny po pracovní době

Hodiny po pracovní době

Co vidíte

Zobrazí čas strávený v e-mailu a schůzek mimo vaší sadě pracovní doba, podle nastavení v aplikaci Outlook. Například e-maily číst nebo posílat o víkendech. Po pouze odhad doby a není určen tak, aby odrážely skutečné odpracované hodiny.

Odkud data pocházejí

Vaše údaje v kalendáři Office 365 a poštovní schránky. Průměry společnosti vycházejí souhrnná data před ostatními uživateli ve vaší organizaci. Co jsme jsou započteny jako after-hours práce je možné konfigurovat Nastavení aplikace Outlook.

Způsob výpočtu hodnot

Viz Schůzky a E-mail.

Tipy

Návrhy na vyvážený pracovní život najdete v tipech k hodinám po pracovní době.

Trendy v čase

Zobrazení průběhu a porovnat vaše zvyky při v čase v části trendů řídicího panelu.

Porovnejte aktuální zvyky minulých trendů pro každý cíl.

trendy úplné

Noví uživatelé MyAnalytics bude začít s zobrazení sedm týden. V průběhu času tam bude delší dobu doby trvání (až dva roky) zobrazit historii trendů dostupný.

Ve výchozím nastavení zobrazí se šest týdnů trendy. Můžete vybrat a přetáhněte posuvník v podokně náhledu v dolní části grafu zobrazte různých časové rozmezí.

posuvník

Vyberte a zrušte zaškrtnutí políčka konkrétní metriky v legendě grafu k zobrazení nebo odebrání jejich spojnicemi trendu.

legenda

Vyberte možnost "Měsíc" abyste mohli zobrazit trendy podle měsíce.

Najeďte myší na trendu čar a umožňuje zobrazit údaje o času.

hover podrobností

Sdílení vaší stat

Jestli chcete Oslavte dosažení cíle, zobrazující průběh vedoucímu nebo s žádostí o pomoc; Vyberte stat z řídicího panelu můžete sdílet s lidmi ve vaší organizaci. Sdílením stat vytvoříte další možnosti pro sebe získání podpory v částech, které nejčastěji vám záleží. Takže sdílet svůj stat a najděte začít konverzaci.

Jak se sdílejí?

V pravém horním rohu řídicího panelu najdete na ikonu sdílet.

tlačítko sdílet

Po výběru zvýrazní řídicího panelu v částech, které jsou aktuálně k dispozici pro sdílení. (Oddíly například sítě a e-mailu zvyky nejsou k dispozici v současné době.)

Ve výchozím nastavení jsou vybrány všechny dostupné oddíly pro sdílení. Zrušení zaškrtnutí políčka napravo od MyAnalytics loga v horní části řídicího panelu, můžete odebrat všechny vybrané položky.

 vyberte

Můžete zvolit nechcete sdílet stat tím nevybrali jednotlivé karty oddílu nebo celého oddílu můžete odebrat tak, že zrušení zaškrtnutí políčka v levém horním rohu všechny oddíly.

Jakmile jste zvolili Vše stat, který chcete sdílet, klikněte na tlačítko "potvrďte v horní části řídicího panelu. Objeví se přes šablonu e-mailu pro můžete vybrat příjemce a vytvořte osobní zprávu do nich. Všechna tři pole (příjemce, předmět a e-mailové zprávě) jsou povinná.

sdílet e-mailu

Jakmile budete připraveni, klikněte na tlačítko "sdílení" a MyAnalytics vám pošle e-mailu.

Kde najdu svůj sdílené stat?

Všechny stat, které jste nasdíleli se zobrazí v Outlooku Odeslaná pošta složky. A ty, které přijímají sdílené stat pošle e-mail do složky doručené pošty prostřednictvím odkazu pro zobrazení, co sdílíte prostřednictvím jejich MyAnalytics řídicího panelu.

Proč nemůžu zobrazit sdílené stat?

Tady jsou běžné příčiny stat, které jste nasdíleli (nebo ostatními sdílet s vámi) nebude možné zobrazit.

 • Všechny sdílené stat vyprší po 30 dnech. Jakmile průchodů vypršení platnosti, odkaz sdílené stat neaktivní.

 • Pokud adresa URL nesprávně zkopírujete a vložíte do webového prohlížeče.

 • E-mail obsahující odkaz sdílené stat byl přepošlou příjemce, nikoli sdílený přímo prostřednictvím MyAnalytics řídicího panelu.

Uvítací e-mail

Po dokončení instalace (to může trvat několik dnů), MyAnalytics obdržíte "Vítejte e-mailu." Uvítací e-mail vám některé základní informace o MyAnalytics, třeba co je a jak to funguje a také poskytuje první podíváte část statistiky. Žádná akce od vás se při přijímání uvítací e-mail vyžaduje.

Tohoto uvítací e-mail a za předpokladu, že jste není vyjádření výslovného nesouhlasu MyAnalytics (viz nesouhlas oddíl níž), MyAnalytics odeslat, týdenní digest e-mailů, které vám umožní hlavní klíčové body o předchozího týdne.

Pokud nechcete dostávat e-maily digest od MyAnalytics, můžete se rozhodnout z e-mailů pomocí následujících kroků:

 • V MyAnalytics přejděte na Nastavení

 • Přejděte na Nastavení funkce a vyberte možnost Vypnuto pro Digest e-mailu

 • Klikněte na OK, tím uložíte změny.

Můžu se rozhodnout službu MyAnalytics nepoužívat?

Pokud chcete, můžete se rozhodnout, že nebudete poskytovat svoje data k výpočtu souhrnných statistik pro vaši organizaci. Pokud to uděláte, nebudou se vaše data používat k výpočtu statistiky průměrné doby, jakou lidé ve vaší organizaci tráví na schůzkách nebo prací s e-maily.

Nebudete už pak také mít přístup k osobnímu řídicímu panelu.

Vyjádření výslovného nesouhlasu MyAnalytics

 1. V aplikaci Delve přejděte na Nastavení.

  Přejděte na Nastavení.
 2. Přejděte na Nastavení vlastností a pak pro službu MyAnalytics vyberte možnost Vypnuto.

  Vypnutí dokumentů
 3. Klikněte na OK, tím uložíte změny.

Pokud se odhlásím, můžu se rozhodnout znovu se přihlásit?

Ano, nastavení můžete kdykoliv změnit a opět získat přístup k osobnímu řídicímu panelu.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×