Mapování kódu jazyka Microsoft Visual C++ 7.0 k jazyku UML

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Při zpětné analýze odpovídají prvkům jazyka UML následující konstrukce kódu jazyka Visual C++:

Obor názvů

Obor názvů jazyka C++ je zpětně analyzován jako balíček UML a obsahuje následující položky:

 • Název;

 • Členové.

Poznámka: Proměnné definované mimo třídu jsou přidány do třídy se stereotypem <<utility>> v rámci oboru názvů.

Třída

Třída v jazyce C++ je zpětně analyzována jako třída UML a obsahuje následující položky:

 • Název;

 • Zděděné třídy;

 • Viditelnost (veřejná, chráněná nebo soukromá);

 • IsAbstract;

 • Operace členů;

 • Proměnné členů.

Poznámka: Zpětná analýza definic tříd uvnitř funkcí není v jazyce C++ prováděna.

Výčet

Výčtu typ v C++ je zpětně analýzou jako UML datový typ stereotypem << výčtu >> a obsahuje:

 • Název;

 • Viditelnost (veřejná, chráněná nebo soukromá);

 • IsLeaf;

 • Členové.

Struktura

Struktura v C++ je zpětně analýzou jako třídy UML stereotypem << struktury >> a obsahuje následující:

 • Název;

 • Viditelnost (veřejná, chráněná nebo soukromá);

 • IsAbstract;

 • IsLeaf;

 • Základní třídy;

 • Členové.

Union

Sjednocení v jazyce C++ je zpětně analyzováno jako třída UML se stereotypem <<sjednocení>> a obsahuje následující položky:

 • Název;

 • Viditelnost (veřejná, chráněná nebo soukromá);

 • IsLeaf;

 • Členové.

Operace členů

Operace členů v C++ jsou zpětně analýzou jako operace UML a obsahují:

 • Název;

 • Viditelnost (veřejná, chráněná nebo soukromá);

 • Obor (místní, statický nebo sdílený);

 • IsPolymorphic;

 • IsAbstract;

 • Druh operace.

Operace jsou označeny podle typu příznakem, například constructor, destructor, operator nebo procedure. V modelu UML je možné tyto příznaky zobrazit na kartě Možnosti generování kódu v dialogovém okně Vlastnosti operace UML.

 • Návratový typ;

 • Parametry;

Proměnné členů

Proměnné členů v C++ jsou zpětně analýzou jako atributy UML a obsahují:

 • Název;

 • Typ;

 • Viditelnost (veřejná, chráněná nebo soukromá);

 • Obor (místní, statický nebo sdílený);

 • S možností změny (zmrazené nebo s možností změny);

 • Počáteční hodnota.

Parametry metody

Metoda parametrů v C++ jsou zpětně analýzou jako parametry a obsahují:

 • Název;

 • Typ;

 • Směr (vstup, vstup a výstup, výstup nebo návrat);

 • Výchozí hodnota;

 • Násobnost.

Modifikátory násobnosti budou přidány k příponě typu parametru. Například:

void Func(int *p)

bude při zpětné analýze převedeno na:

p: int*

Definice typu

Definice typu v jazyce C++ je zpětně analyzována jako třída UML a obsahuje následující položky:

 • Název;

 • Viditelnost (veřejná, chráněná nebo soukromá);

 • Vztah vazby k základnímu typu.

Definice šablony

Definice šablony v C++ zpětně analýzou jako třídy UML s parametry a obsahují následující položky:

 • Název;

 • Parametry;

 • Proměnné členů;

 • Operace členů.

Další C++ konstrukce kódu, může být zpětnou analýzou

 • Specifikátor funkce: Inline;

 • Kvalifikátor Cv: položka Const je zpětně analyzována pro proměnné a funkce členů;

 • ID konverze-funkce: ID typu konverze operátoru;

 • ID operátor-funkce: operátor operátor.

Konstrukce kódu C++ nepodporované v UML

Při zpětné analýze z programu Visual Studio .NET nebudou k prvkům diagramu modelu UML aplikace Microsoft Office Visio mapovány následující konstrukce kódu jazyka C++:

 • Třídy:  není prováděna zpětná analýza definic tříd uvnitř funkcí;

 • Specifikátor deklarace:  není prováděna zpětná analýza specifikátoru Friend;

 • Specifikátory paměťových tříd:  není prováděna zpětná analýza specifikátorů Auto, Register, Extern, Mutable;

 • Specifikátor funkce:  není prováděna zpětná analýza specifikátoru Explicit;

 • Direktiva Using:  není prováděna zpětná analýza oboru názvů Using;

 • Definice Asm:  není prováděna zpětná analýza definice Asm;

 • Specifikace propojení:  není prováděna zpětná analýza specifikace Extern.

 • Není prováděna zpětná analýza kvalifikátoru Cv Volatile.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×