Mapování kódu jazyka Microsoft Visual Basic .NET k jazyku UML

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Během zpětné analýzy odpovídají prvkům UML následující konstrukce kódů jazyka Visual Basic .NET.

Namespace

Obor názvů v jazyce Visual Basic je zpětně analyzován jako balíček UML a obsahuje následující položky:

 • Název;

 • Členové.

Třída

Třída v jazyce Visual Basic je zpětně analyzována jako třída UML a obsahuje následující položky:

 • Název;

 • Zděděné třídy a implementovaná rozhraní;

 • Viditelnost (veřejná, chráněná nebo soukromá);

 • IsAbstract;

 • IsLeaf;

 • Operace či funkce členů (proměnné členů).

Jazyk UML aplikace Microsoft Office Visio nepodporuje následující konstrukce třídy jazyka Visual Basic:

 • Friend;

 • Shadows.

Rozhraní

Rozhraní v jazyce Visual Basic je zpětně analyzováno jako rozhraní UML a obsahuje následující položky:

 • Název;

 • Viditelnost (veřejná, chráněná nebo soukromá);

 • IsLeaf;

 • Základní rozhraní;

 • Operace členů.

Výčtová typ

Typ výčtu v jazyce Visual Basic je zpětně analýzou jako UML datový typ stereotypem << výčet >> a obsahuje:

 • Název;

 • Viditelnost (veřejná, chráněná nebo soukromá);

 • IsLeaf;

 • Základní třídy;

 • Členové.

Poznámka: Typy integrálů v jazyce Visual Basic zpětně analyzovány nejsou.

Struktura

Struktura v jazyce Visual Basic je zpětně analýzou jako třídy UML stereotypem << struktury >> a obsahuje následující:

 • Název;

 • Viditelnost (veřejná, chráněná nebo soukromá);

 • IsAbstract;

 • IsLeaf;

 • Základní třídy a implementovaná rozhraní;

 • Členové.

Vlastnosti

Vlastnosti v jazyce Visual Basic jsou zpětně analýzou jako operace UML a obsahují následující:

 • Název;

 • Viditelnost (veřejná, chráněná nebo soukromá);

 • Typ;

 • Návratová a nastavovací metoda.

Poznámka: V jazyce Visual Basic není podporována výchozí vlastnost.

Pokud chcete delegátům

Delegáti v jazyce Visual Basic jsou zpětně analyzováni jako třídy UML se stereotypem <<delegát>> a obsahují následující položky:

 • Název;

 • Viditelnost (veřejná, chráněná nebo soukromá);

 • Podpis (přidán ke třídě jako operace).

Operace členů

Operace členů v jazyce Visual Basic jsou přidány do modelu UML jako operace UML a obsahují následující položky:

 • Název;

 • Viditelnost (veřejná, chráněná nebo soukromá);

 • Obor (statický nebo sdílený);

 • IsPolymorphic;

 • IsAbstract;

 • Druh operace.

Operace jsou označeny podle typu příznakem, například constructor, destructor, operator nebo procedure. V modelu UML je možné tyto příznaky zobrazit na kartě Možnosti generování kódu v dialogovém okně Vlastnosti operace UML.

 • Návratový typ;

 • Parametry;

 • mustOverride.

Poznámka: Jazyk UML aplikace Microsoft Office Visio nepodporuje následující operace členů jazyka Visual Basic:

 • Not overridable – není přímo podporována, mapuje se k prvku UML: operace::IsLeaf;

 • Overloads – není podporována;

 • Handles – není podporována.

Události

Události v jazyce Visual Basic jsou přidány do modelu jako operace a obsahují následující položky:

 • Viditelnost (veřejná, chráněná nebo soukromá);

 • Parametry dotazu

Konstanty

Konstanty v jazyce Visual Basic jsou zpětně analýzou jako atributy UML a obsahují následující:

 • Viditelnost (veřejná nebo soukromá);

 • Typ;

 • Počáteční hodnota.

Konstanty jsou přidány do modelu jako atributy se zmrazeným měnitelným polem.

Například řádek v aplikaci Visual Basic:

Const str As String = "some text"

bude nastaven na počáteční hodnotu:

"some text"

zatímco

Const x As Integer = 1

bude nastaven na počáteční hodnotu 1.

Poznámka: Prvky kódu určené jen pro čtení jsou zpětně analyzovány jako konstanty.

Proměnné členů

Proměnné členů v jazyce Visual Basic jsou přidány do modelu UML jako atributy UML a obsahují následující položky:

 • Název;

 • Typ;

 • Viditelnost (veřejná, chráněná nebo soukromá);

 • Obor (statický nebo sdílený);

 • S možností změny (zmrazené nebo s možností změny);

 • Počáteční hodnota.

Parametry metody

Metoda parametry v jazyce Visual Basic se přidají do modelu UML jako parametry a obsahují následující:

 • Název;

 • Typ;

 • Směr (vstup, vstup a výstup, výstup nebo návrat);

 • Výchozí hodnota.

Poznámka: Jazyk UML aplikace Microsoft Office Visio nepodporuje následující konstrukce parametrů jazyka Visual Basic:

 • Optional;

 • ParamArray.

Konstrukce kódu jazyka Visual Basic není podporováno v UML

Při zpětné analýze z programu Visual Studio. NET do aplikace Microsoft Office Visio nebudou k prvkům UML mapovány následující konstrukce kódu jazyka Visual Basic.

 • Třídy: Friend, Protected Friend, Shadows;

 • Datové členy: Dim, New, WithEvents;

 • Výčtový typ: neprovádí se zpětná analýza typů integrálů;

 • Operace členů: Overloads, Handles, Not overridable (mapuje se k prvku UML: operace::IsLeaf);

 • Parametr: Optional, paramArray;

 • Vlastnost: default.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×