Mapa projektu: Vaše silniční mapa pro řízení projektu

Úvodní obrázek k tématu

Mapa projektu vám může pomoct při dosahování cílů projektu tím, že vás naučí pracovat se standardy a postupy metodologie řízení projektu při používání Projectu 2010.

Mapa projektu kopíruje fáze životního cyklu projektu:

 • Zahajte projekt.

 • Naplánujte úkoly, rozpočty a zdroje projektu.

 • Zaznamenávejte a sledujte průběh projektu.

 • Ukončete projekt.

Kliknutím na odkazy přejděte na „cíle řízení projektů“. Získáte podrobné informace o dosažení daného cíle.

Krok 1: Zahájení projektu

Počáteční fáze projektového plánu vám pomůže s přípravou na vytvoření plánu v Microsoft Projectu. V tuto dobu probíhají tyto aktivity:

 • Připravuje se charta, která obsahuje osnovu rozsahu projektu na vysoké úrovni.

 • Probíhá seznámení se s účastníky.

 • Seznamujete se s komunikačními a plánovacími nástroji, které budete potřebovat k řízení projektu.

CÍL

POPIS

Úvod do řízení projektů

Seznamte se se základy řízení projektů, abyste mohli Microsoft Project používat co nejefektivněji a mohli úspěšně dokončit svůj projekt.

Základní informace o aplikaci Microsoft Project

Začínáte pracovat s Microsoft Projectem? Naučte se základní principy programu a začněte jej používat k jednoduchým úkolům řízení projektů.

Seznámení se s aplikací Project 2010

Project 2010 obsahuje nové výkonné funkce plánování, zobrazení Časová osa a Týmový plánovač i nové rozhraní pásu karet.

Zahájení projektu

Nejlepší projekty se vyznačují pečlivým plánováním ještě před vytvořením vlastního plánu. Zjistěte, co je potřeba, ještě než budete mít plán, například zjistěte potřeby účastníků, nastavení očekávání projektu a omezení společnosti a její portfolio a koncept charty.

Krok 2: Plánování a vytvoření plánu

Jakmile došlo ke schválení a zahájení projektu, je vhodný čas k použití plánovacího softwaru. V tuto dobu probíhají tyto aktivity:

 • Do plánu se přidávají úkoly.

 • Mezi úkoly se vytvářejí vztahy prostřednictvím funkcí osnovy a propojení úkolů.

 • Úkolům se přiřazují lidé a další zdroje.

CÍL

POPIS

Nastavení projektu

Jakmile dokončíte počáteční fázi plánování, vytvořte a nastavte plán projektu pomocí aplikace Project 2010.

Přidání úkolů

Většina projektů začíná seznamem úkolů, které je nutné dokončit. Po vytvoření nebo importu seznamu úkolů můžete nadefinovat vztahy mezi nimi.

Zobrazení projektu

Projektoví manažeři, účastníci a členové týmu potřebují různé typy informací o projektu. S Projectem 2010 máte k dispozici množství přizpůsobitelných způsobů zobrazení důležitých prvků projektu.

Správa zdrojů

Zdroje jsou obvykle pracovníci přiřazení k úkolům v plánu projektu. Zdroje mohou také zahrnovat cokoli dalšího, co se k dokončení projektu používá, například vybavení nebo materiály.

Řízení rizik

Nejlepším způsobem, jak zabránit rizikům u budoucích projektů, je poučit se z rizik, ke kterým došlo u projektů předchozích.

Krok 3: Zaznamenávání a sledování průběhu projektu

Jakmile už projekt běží, potřebujete vědět, co se děje, abyste se drželi plánu. V tuto dobu probíhají tyto aktivity:

 • Seznamte se se zobrazeními v Projectu, která vám pomohou objevit problémy v plánu.

 • Opravte problémové úkoly, které ovlivňují koncové datum projektu.

 • Informujte o problémech a možných řešeních tým a zúčastněné strany.

CÍL

POPIS

Sledování průběhu

I když je sledování v Projectu snadné, je nutné před začátkem sledování průběhu provést několik kroků.

Řízení projektových nákladů

Překročení rozpočtu často vyústí v selhání projektu. Project 2010 vám usnadní přidávání a správu zdrojů, abyste měli jistotu, že váš projekt skončí včas a v dobrém stavu.

Práce s více projekty

Pomocí funkce pro spolupráci Projectu 2010 můžete komunikovat v rámci několika projektů a spravovat je.

Výměna informací o projektu

Project 2010 může synchronizovat seznam úkolů do seznamu na webu služby SharePoint. Nebo můžete importovat seznam služby SharePoint do aplikace Project. Zlepší se tak komunikace a spolupráce v organizacích, které nepoužívají Project Server.

Vytvoření a tisk sestav

Project umožňuje vytvářet vizuální a textové sestavy v Excelu nebo Visiu. Tyto sestavy vám pomohou při analýze a prezentování informací o projektu zúčastněným stranám.

Řízení rizik

Odhadnutím rizik a reakcí na rizikové události identifikujte potenciální problematické body a vykazujte průběh projektu zúčastněným stranám a členům týmu.

Použití aplikace Project Serveru ke správě projektu

Zjistěte, jak můžete Microsoft Project Server použít ke sledování a správě úkolů a jejich přiřazování v rámci organizace.

Zobrazení projektu

Projektoví manažeři, účastníci a členové týmu potřebují různé typy informací a různě podrobné informace o projektu. S Projectem 2010 máte k dispozici množství přizpůsobitelných způsobů zobrazení důležitých prvků projektu.

Krok 4: Ukončení projektu

Všechny projekty jednou skončí. To ale neznamená, že tím končí i vaše práce. Pokud nezaznamenáte úspěchy a výzvy projektu, budete chyby a problémy opakovat i v dalších projektech. V tuto dobu probíhají tyto aktivity:

 • Vykazujete úspěchy a problémy projektu týmu a zúčastněným stranám.

 • Archivuje se projekt, aby ho bylo možné použít k zajištění úspěšného průběhu budoucích projektů.

CÍL

POPIS

Ukončení projektu

S koncem projektu však nekončí všechna práce, která s ním souvisí. Důležitá je i archivace projektu, zvlášť pokud chcete, aby úspěch vašeho projektu byl vzorem pro ostatní pracovníky organizace.

Zachycení a archivace informací o projektu pomocí služby SharePoint

Project 2010 může synchronizovat seznam úkolů projektu do seznamu na SharePoint Serveru 2010 nebo webu SharePoint Foundation 2010. Nebo můžete importovat seznam služby SharePoint do aplikace Project. Jedná se o důležitou možnost spolupráce, zejména pokud vaše organizace nepoužívá Project Server.

Vytvoření sestav projektů

Jakmile projekt skončí, je čas vytvořit sestavy, které ostatní pracovníky informují o úspěchu projektu.

Zobrazení projektu

Projektoví manažeři, účastníci a pracovníci potřebují různé typy informací a různě podrobné informace o projektu. S Projectem 2010 máte k dispozici množství přizpůsobitelných způsobů zobrazení důležitých prvků projektu.

Další materiály

ZDROJ

POPIS

Twitter, Facebook a další sociální média

Weby sociálních sítí mohou být drahocenným zdrojem vstupů do procesu řízení projektu (od debaty přes spolupráci po ukončení projektu).

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×