LOGLINREGRESE (funkce)

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce LOGLINREGRESE v Microsoft Excelu.

Popis

V regresní analýze se vypočítá exponenciální křivka, která přizpůsobí data, a vrátí matici hodnot, která popisuje křivku. Vzhledem k tomu, že tato funkce vrací matici hodnot, musí být zadána jako maticový vzorec.

Rovnice pro tuto křivku je následující:

y = b*m^x

nebo

y = (b*(m1^x1)*(m2^x2)*_)

pokud existuje více hodnot x, kde závislá hodnota y je funkcí nezávislých hodnot x. Hodnoty m jsou hodnoty základu odpovídající jednotlivým hodnotám exponentu x a hodnota b je konstanta. Důležité je, že hodnoty y, x, a m mohou být vektory. Matice, kterou funkce LOGLINREGRESE vrátí, je ve tvaru {mn;mn-1;...;m1;b}.

LOGLINREGRESE(pole_y, [pole_x], [b], [stat])

Syntaxe funkce LOGLINREGRESE má následující argumenty:

 • Pole_y:    Povinný argument. Množina hodnot y daných výrazem y = b*m^x.

  • Pokud je oblast pole_y v jediném sloupci, je každý sloupec oblasti pole_x interpretovaný jako samostatná proměnná.

  • Pokud je oblast pole_y v jediném řádku, je každý řádek oblasti pole_x interpretovaný jako samostatná proměnná.

 • Pole_x:    Nepovinný argument. Volitelná množina hodnot x daných výrazem y = b*m^x.

  • Argument pole_x může obsahovat jednu či více množin proměnných. Pokud použijete jen jednu proměnnou, pak pole_y a pole_x mohou být oblasti libovolného tvaru, musí mít pouze shodné rozměry. Použijete-li více nezávislých proměnných, potom pole_y musí být oblast buněk o výšce jednoho řádku a šířce jednoho sloupce (která také reprezentuje vektor).

  • Pokud vynecháte argument pole_x, předpokládá se, že jde o matici {1;2;3;...}, která je stejně velká jako pole_y.

 • B:    Nepovinný argument. Jedná se o logickou hodnotu, která určuje, jestli se má parametr b (absolutní člen) počítat, nebo jestli se má rovnat 1.

  • Pokud má argument b hodnotu PRAVDA nebo není uveden, počítá se konstanta b běžným způsobem.

  • V případě, že argument b má hodnotu NEPRAVDA, uvažuje se, že b = 1, a hodnoty m se upraví tak, aby platilo y = m^x.

 • Stat:    Nepovinný argument. Jedná se o logickou hodnotu, která určuje, zda chcete zjistit další regresní statistiky.

  • Pokud stat je PRAVDA, vrátí funkce LOGLINREGRESE další regresní statistiky, takže výsledná matice má tvar {mn;mn-1;...;m1;b|sen;sen-1;...;se1;seb|r2;sey|F;df|ssreg;ssresid}.

  • Je-li hodnota stat NEPRAVDA nebo není-li uvedena, vrátí funkce LOGLINREGRESE pouze koeficienty m a konstantu b.

Další informace o doplňujících regresních statistikách najdete v tématu LOGLINREGRESE (funkce).

 • Další graf dat se podobá exponenciální křivce, tím lepší je vypočítaná čára. Funkce LOGLINREGRESE podobně jako funkce LINREGRESE vrátí matici hodnot, které popisují vztah mezi hodnotami, ale funkce LINREGRESE začleňuje do dat přímku. FUNKCE LOGLINREGRESE odpovídá exponenciální křivce. Další informace najdete v článku LINREGRESE.

 • Pokud máte pouze jednu nezávislou proměnnou x, můžete hodnoty y-intercept (b) (průsečík s osou y) získat přímo pomocí vzorců:

  Y-intercept (b):
  INDEX(LOGLINREGRESE(pole_y;pole_x);2)

  Rovnici y = b*m^x lze použít k předpovědi budoucích hodnot y, ale aplikace Microsoft Excel obsahuje pro tento účel vhodnější funkci LOGLINTREND. Další informace získáte v nápovědě k funkci LOGLINTREND.

 • Vzorce, jejichž výsledkem je matice, musí být zadané jako maticové vzorce.

  Poznámka:  V aplikaci Excel Online se maticové vzorce vytvářet nedají.

 • Zadáváte-li jako argument maticovou konstantu (například pole_x), oddělujte hodnoty v řádku středníky a jednotlivé řádky symboly svislé čáry (|). Oddělovače se mohou lišit podle místního nastavení.

 • Je třeba si uvědomit, že odhady hodnot y mimo oblast hodnot pozorování y (extrapolace) nemusí být příliš spolehlivé.

Příklad 1 – funkce LOGLINREGRESE

Pokud chcete, aby aplikace Excel správně fungovala, musíte do něj zadat maticový vzorec. Po zadání vzorce stiskněte ENTER , pokud máte aktuální předplatné Office 365. jinak stiskněte kombinaci kláves CTRL + SHIFT + ENTER. Pokud není vzorec zadán jako maticový vzorec, je jediným výsledkem číslo 1,4633.

Poznámka: Pokud máte aktuální verzi Office 365, můžete snadno vložit vzorec do horní levé buňky výstupní oblasti a potom stisknutím klávesy Enter vzorec potvrdit jako dynamický maticový vzorec. Jinak musíte vzorec zadat jako starší maticový vzorec tak, že nejprve vyberete výstupní oblast, potom vložíte vzorec do horní levé buňky výstupní oblasti a potvrdíte ho stisknutím kláves Ctrl+Shift+Enter. Excel vloží složené závorky na začátku a konci vzorce za vás. Další informace o maticových vzorcích najdete v tématu s pokyny k používání a příklady maticových vzorců.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×