Office
Přihlásit se

LINTREND (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce LINTREND v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí množinu hodnot y, které na přímce odpovídají hodnotám nová_x, po proložení přímky množinou bodů, zadaných souřadnicemi pole_y a pole_x (metoda nejmenších čtverců).

Syntaxe

LINTREND(pole_y;[pole_x];[nová_x];[b])

Syntaxe funkce LINTREND obsahuje následující argumenty.

 • Pole_y:    Povinný argument. Jedná se o množinu známých hodnot y ve vztahu y = mx + b.

  • Pokud je oblast pole_y v jediném sloupci, je každý sloupec oblasti pole_x interpretován jako samostatná proměnná.

  • Pokud je oblast pole_y v jediném řádku, je každý řádek oblasti pole_x interpretovaný jako samostatná proměnná.

 • Pole_x:    Povinný argument. Jedná se o volitelnou množinu hodnot x, které mohou být známé ve vztahu y = mx + b.

  • Množinu pole_x mohou tvořit hodnoty jedné, ale i více proměnných. Pokud zadáte jedinou proměnnou, mohou mít oblasti pole_y a pole_x libovolné rozměry, ale oba rozměry musí být stejné. Pokud zadáte více něž jednu proměnnou, musí být hodnoty pole_y zadány jako vektor (tj. oblast o šířce jeden sloupec, nebo o výšce jeden řádek).

  • Pokud vynecháte argument pole_x, předpokládá se, že jde o matici {1;2;3;...}, která je stejně velká jako pole_y.

 • Nová_x:    Povinný argument. Jedná o nové hodnoty x, pro něž se mají určit odpovídající hodnoty y, tj. výsledek funkce LINTREND.

  • Oblast nová_x musí, stejně jako oblast pole_x, obsahovat jeden sloupec, respektive jeden řádek pro každou nezávislou proměnnou. Má-li tedy oblast pole_y jediný sloupec (řádek), musí mít oblasti pole_x a nová_x stejný počet sloupců (řádků).

  • Vynecháme-li argument nová_x, předpokládá se, že je stejný jako pole_x.

  • Nezadáte-li argumenty pole_x a nová_x, automaticky se za ně dosadí matice {1,2,3,...}, která má stejné rozměry jako oblast pole_y.

 • B    Nepovinný argument. Jedná se o logickou hodnotu, která určuje, zda se má parametr b (absolutní člen) počítat nebo zda se má rovnat nule.

  • Pokud má argument b hodnotu PRAVDA nebo není uveden, počítá se konstanta b běžným způsobem.

  • Je-li hodnota argumentu b NEPRAVDA, za parametr b se automaticky dosadí nula a teoretický vztah se zredukuje na tvar y = mx.

Poznámky

 • Informace o metodě nejmenších čtverců získáte v nápovědě k funkci LINREGRESE.

 • Funkci LINTREND můžete využít i k nalezení nejvhodnějšího polynomu (nejen přímky), jestliže proměnné budou mocninami jedné a téže proměnné. Budete-li mít například ve sloupci A hodnoty proměnné y a ve sloupci B hodnoty proměnné x, můžete přidat sloupec C a do něj zapsat hodnoty x^2, sloupec D a do něj zapsat hodnoty x^3 a pak zadat jako pole_x tři nezávislé proměnné ve sloupcích B až D.

 • Vzorce, jejichž výsledkem je matice, musí být zadány jako maticové vzorce.

  Poznámka:  V aplikaci Excel Online se maticové vzorce vytvářet nedají.

 • Pokud zadáváte jako argument matici (například pronová_x), oddělte hodnoty ve stejném řádku středníky a k oddělení řádků použijte svislé čáry ( | ).

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Měsíc

Náklady

Vzorec (odpovídající náklady)

Výsledek

1

133 890 Kč

=LINTREND(A2:A13;B2:B13)

133 953 Kč

2

135 000 Kč

134 972 Kč

3

135 790 Kč

135 990 Kč

4

137 300 Kč

137 008 Kč

5

138 130 Kč

138 026 Kč

6

139 100 Kč

139 044 Kč

7

139 900 Kč

140 062 Kč

8

141 120 Kč

141 081 Kč

9

141 890 Kč

142 099 Kč

10

143 230 Kč

143 117 Kč

11

144 000 Kč

144 135 Kč

12

145 290 Kč

145 153 Kč

Měsíc

Vzorec (předpovídané náklady)

 

Výsledek

13

=LINTREND(B2:B13;A2:A13;A15:A19))

146 172 Kč

14

147 190 Kč

15

148 208 Kč

16

149 226 Kč

17

150 244 Kč

Ve sloupci Výsledek obsahuje každá oblast D2:D13 a D15:D19 jeden vzorec, který slouží pro všechny buňky v oblasti. Označte v oblasti D2:D13 všechny buňky, zadejte vzorec =LINTREND(A2:A13;B2:B13) a stisknutím CTRL+SHIFT+Enter vložte maticový vzorec.

To samé udělejte s oblastí D15:D19, pomocí vzorce =LINTREND(B2:B13;A2:A13;A15:A19). Tyto vzorce můžete zkopírovat z buněk C2 a A15.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×