LINTREND (funkce)

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

TREND vrátí hodnoty lineárního trendu. Přizpůsobí přímky (metodou nejmenších čtverců) matice pole_y a pole_x. Vrátí hodnoty y podél této čáry pro pole nová_x, kterou zadáte.

Pomocí funkce LINTREND předpovídání výnosy výkonu měsíců 13-17 obsahujících skutečné hodnoty pro 1 až 12 měsíců.

Poznámka: Pokud máte aktuální verzi Office 365, pak můžete při zadávání vzorce do horní vlevo – buňky výstupní oblasti (buňka buňku E16 v tomto příkladu) a potom stisknutím klávesy ENTER ověřit vzorce jako dynamické maticový vzorec. V opačném vzorec musí být zadán jako starší verze maticový vzorec tak, že první výběr výstupní oblasti (E16:E20) při zadávání vzorce do horní vlevo – buňky výstupní oblasti buňku (E16) a potom stiskněte Kombinaci kláves CTRL + SHIFT + ENTER potvrďte. Excel vloží složených závorek na začátku a konci vzorec za vás. Další informace o maticových vzorcích naleznete v tématu pokyny a příklady maticových vzorců.

= TREND(known_y's, [known_x's], [new_x's], [const])

Syntaxe funkce LINTREND obsahuje následující argumenty.

Argument

Popis

Pole_y:   

Povinný

Sadu hodnot y znáte relace y = mx + b

 • Pokud je oblast pole_y v jediném sloupci, je každý sloupec oblasti pole_x interpretován jako samostatná proměnná.

 • Pokud je oblast pole_y v jediném řádku, je každý řádek oblasti pole_x interpretovaný jako samostatná proměnná.

Pole_x:   

Povinný

Volitelné množiny hodnot x, které už znáte relace y = mx + b

 • Množinu pole_x mohou tvořit hodnoty jedné, ale i více proměnných. Pokud zadáte jedinou proměnnou, mohou mít oblasti pole_y a pole_x libovolné rozměry, ale oba rozměry musí být stejné. Pokud zadáte více něž jednu proměnnou, musí být hodnoty pole_y zadány jako vektor (tj. oblast o šířce jeden sloupec, nebo o výšce jeden řádek).

 • Pokud vynecháte argument pole_x, předpokládá se, že jde o matici {1;2;3;...}, která je stejně velká jako pole_y.

Nová_x:   

Povinný

Nové hodnot x, pro které se mají vrátit odpovídajících hodnot y

 • Oblast nová_x musí, stejně jako oblast pole_x, obsahovat jeden sloupec, respektive jeden řádek pro každou nezávislou proměnnou. Má-li tedy oblast pole_y jediný sloupec (řádek), musí mít oblasti pole_x a nová_x stejný počet sloupců (řádků).

 • Vynecháme-li argument nová_x, předpokládá se, že je stejný jako pole_x.

 • Nezadáte-li argumenty pole_x a nová_x, automaticky se za ně dosadí matice {1,2,3,...}, která má stejné rozměry jako oblast pole_y.

B   

Nepovinný

Logická hodnota určující vynucení konstantu b rovno 0

 • Pokud má argument b hodnotu PRAVDA nebo není uveden, počítá se konstanta b běžným způsobem.

 • Je-li hodnota argumentu b NEPRAVDA, za parametr b se automaticky dosadí nula a teoretický vztah se zredukuje na tvar y = mx.

 • Informace o tom, jak aplikace Microsoft Excel dat najdete v tématu funkce LINREGRESE.

 • Funkci LINTREND můžete využít i k nalezení nejvhodnějšího polynomu (nejen přímky), jestliže proměnné budou mocninami jedné a téže proměnné. Budete-li mít například ve sloupci A hodnoty proměnné y a ve sloupci B hodnoty proměnné x, můžete přidat sloupec C a do něj zapsat hodnoty x^2, sloupec D a do něj zapsat hodnoty x^3 a pak zadat jako pole_x tři nezávislé proměnné ve sloupcích B až D.

 • Vzorce, jejichž výsledkem je matice musí zadány jako maticové vzorce pomocí Kombinace kláves Ctrl + Shift + Enter, pokud máte aktuální verzi Office 365a pak můžete jenom stiskněte Enter.

  Poznámka: Excel Online nepodporuje maticové vzorce.

 • Pokud zadáváte jako argument matici (například pronová_x), oddělte hodnoty ve stejném řádku středníky a k oddělení řádků použijte svislé čáry ( | ).

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení ve fóru Excel User Voice.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×