LICENČNÍ PODMÍNKY SOFTWARU SPOLEČNOSTI MICROSOFT

MICROSOFT OFFICE VIEWER 2007

Tyto licenční podmínky jsou smlouvou mezi společností Microsoft Corporation (nebo jednou z jejích přidružených společností dle vašeho bydliště) a vámi. Přečtěte si je. Platí pro software uvedený výše, jehož součástí je případné médium, na kterém jste jej obdrželi. Platí také pro všechny

 • aktualizace,

 • doplňky,

 • internetové služby a

 • služby podpory společnosti Microsoft

pro tento software, pokud nebudou k těmto položkám připojeny jiné podmínky. Pokud ano, budou platit ony podmínky.

BUDETE-LI SOFTWARE POUŽÍVAT, POTVRZUJETE TÍM, ŽE TYTO PODMÍNKY PŘIJÍMÁTE. POKUD PODMÍNKY NEPŘIJÍMÁTE, SOFTWARE NEPOUŽÍVEJTE.

Pokud budete tyto licenční podmínky dodržovat, máte následující práva.

 1. PRÁVA K INSTALACI A UŽÍVÁNÍ.    

  1. Obecné.    Do svých zařízeních můžete instalovat a používat libovolný počet kopií softwaru. Software můžete použít pouze k zobrazení a tisku souborů vytvořených pomocí softwaru Microsoft Office. Software nelze použít k žádnému jinému účelu.

  2. Distribuce.    Software můžete kopírovat a distribuovat za předpokladu, že:

   • každá kopie bude úplná a nezměněná, včetně prezentace této smlouvy pro přijetí každým uživatelem;

   • zbavíte společnost Microsoft, její pobočky a dodavatele odpovědnosti, zabráníte jejich poškození a budete je chránit před všemi nároky, včetně poplatků za právní zastoupení, které souvisejí s distribucí tohoto softwaru.

    Nesmíte:

   • distribuovat tento software se žádným softwarem jiného výrobce, který by mohl tento software společnosti Microsoft použít ke zdokonalení svých funkcí;

   • měnit v softwaru žádné informace o autorských právech, ochranných známkách a patentech;

   • použít jméno, logo nebo ochrannou známku společnosti Microsoft nebo jejích poboček či dodavatelů k propagaci a prodeji svých produktů nebo služeb;

   • distribuovat tento software se škodlivými, podvodnými nebo nelegálními programy nebo

   • změnit nebo distribuovat software tak, že by se kterákoli jeho část stala předmětem vyloučené licence. Vyloučená licence je licence, která jako podmínku užívání vyžaduje takovou úpravu nebo distribuci, při které:

    • je kód zpřístupněn nebo distribuován ve zdrojovém tvaru nebo

    • jiní mají právo kód upravit.

 2. ROZSAH LICENCE.    Software se neprodává, pouze se uděluje licence k jeho užívání. Tato smlouva vám poskytuje pouze určitá práva k užívání softwaru. Všechna ostatní práva si vyhrazuje společnost Microsoft. Pokud vám rozhodné právo bez ohledu na toto omezení neposkytuje více práv, smíte software užívat pouze v souladu s podmínkami této smlouvy. Pokud jej budete používat, musíte se podřídit všem technickým omezením v softwaru, která vám dovolují jej používat pouze určitými způsoby. Nesmíte:

  1. obcházet jakákoli technická omezení tohoto softwaru,

  2. provádět zpětnou analýzu, dekompilaci nebo převod ze strojového kódu softwaru, s výjimkou a v rozsahu takových aktivit, které jsou výslovně povoleny rozhodným právem bez ohledu na toto omezení,

  3. vytvářet více kopií softwaru, než je určeno v této smlouvě nebo povoleno rozhodným právem bez ohledu na toto omezení,

  4. zveřejnit software, aby jej jiní uživatelé mohli kopírovat,

  5. pronajímat, půjčovat nebo poskytovat software na leasing,

  6. používat tento software pro komerční služby hostování softwaru.

 3. ZÁLOŽNÍ KOPIE.    Můžete vytvořit jednu záložní kopii tohoto softwaru. Tuto kopii můžete použít pouze k přeinstalaci tohoto softwaru.

 4. DOKUMENTACE.    Každý uživatel, který má platný přístup k vašemu počítači nebo vnitřní síti, může kopírovat a používat dokumentaci k interním referenčním účelům.

 5. PŘENOS DO JINÉHO ZAŘÍZENÍ.    Software můžete odinstalovat a nainstalovat jej do jiného zařízení za účelem používání. Licenci nelze sdílet mezi zařízeními.

 6. EXPORTNÍ OMEZENÍ.    Software podléhá exportním zákonům a předpisům Spojených států amerických. Musíte vyhovět všem vnitřním i mezinárodním exportním zákonům a předpisům, které se na software vztahují. Tyto zákony zahrnují omezení míst určení, koncových uživatelů a konečného použití. Další informace naleznete na webu www.microsoft.com/exporting.

 7. SLUŽBY PODPORY.     Software je dodáván „jako takový“, nemusíme proto pro něj poskytovat podporu.

 8. ÚPLNÁ SMLOUVA.    Tato smlouva a podmínky pro doplňky, aktualizace, internetové služby a služby podpory, které používáte, představují úplnou smlouvu pro tento software a služby podpory.

 9. ROZHODNÉ PRÁVO.    

  1. Spojené státy americké.    Pokud jste tento software získali ve Spojených státech amerických, řídí se výklad této smlouvy zákony státu Washington a tyto zákony se vztahují na nároky spojené s jejím porušením, bez ohledu na možný konflikt právních systémů. Zákony státu, v němž žijete, řídí všechny ostatní nároky, včetně nároků spojených s místními zákony na ochranu spotřebitelů, se zákony proti nekalé soutěži a s občanskoprávními delikty.

  2. Mimo území Spojených států amerických.    Pokud jste software získali na území jakékoli jiné země, bude se tato smlouva řídit zákony této země.

 10. PRÁVNÍ ÚČINKY.    Tato smlouva popisuje určitá zákonná práva. Zákony vaší země vám mohou poskytovat i další práva. Můžete mít rovněž další práva ve vztahu ke straně, od níž jste software získali. Tato smlouva nemění vaše práva v rámci právního řádu vaší země, pokud jí to právní řád vaší země nepovoluje.

 11. ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUKY.     TENTO SOFTWARE JE LICENCOVÁN TAK, JAK JE. BERETE NA SEBE RIZIKO JEHO POUŽÍVÁNÍ. SPOLEČNOST MICROSOFT NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ZÁRUKY, GARANCE ANI PODMÍNKY. V RÁMCI MÍSTNÍCH ZÁKONŮ MŮŽETE MÍT DALŠÍ SPOTŘEBITELSKÁ PRÁVA, KTERÁ TATO SMLOUVA NEMŮŽE ZMĚNIT. V ROZSAHU POVOLENÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY SPOLEČNOST MICROSOFT VYLUČUJE PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ SMLOUVY.

 12. OMEZENÍ A VYLOUČENÍ ŠKOD    OD SPOLEČNOSTI MICROSOFT A JEJÍCH DODAVATELŮ MŮŽETE ZÍSKAT POUZE NÁHRADU ZA PŘÍMÉ ŠKODY DO VÝŠE 5 USD. NEZÍSKÁTE NÁHRADU ZA ŽÁDNÉ JINÉ ŠKODY, VČETNĚ NÁSLEDNÝCH ŠKOD, UŠLÉHO ZISKU A ZVLÁŠTNÍCH, NEPŘÍMÝCH NEBO NÁHODNÝCH ŠKOD.

  Toto omezení se vztahuje

  1. na všechny záležitosti související se softwarem, službami, obsahem na internetových serverech třetích stran (včetně kódu) nebo programy třetích stran a

  2. na nároky v případě porušení smlouvy, porušení záruky, garance nebo podmínky, plné odpovědnosti, zanedbání nebo jiné formy přečinu do míry povolené příslušným zákonem.

   Tato omezení platí i v případě, že společnost Microsoft věděla nebo mohla vědět o možném vzniku těchto škod. Výše uvedené omezení nebo vyloučení se nemusí vztahovat konkrétně na váš případ, protože ve vaší zemi nemusí být vyloučení nebo omezení náhodných, následných či jiných škod možné.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×