LICENČNÍ PODMÍNKY SOFTWARU SPOLEČNOSTI MICROSOFT

Poznámka: Tento článek svou práci splnil a brzy zmizí. Abychom předešli strastem s hláškou „Stránka nebyla nalezena“, odebíráme odkazy, o kterých víme. Pokud jste na tuto stránku vytvořili nějaké odkazy, odeberte je prosím. Společně tak zajistíme lepší orientaci na webu.

MICROSOFT OFFICE VIEWER 2007

Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi společností Microsoft Corporation (nebo jednou z jejích afilací, podle toho, kde žijete) a vámi. Přečtěte si je prosím. Platí pro software uvedený nahoře, včetně případných médií, na kterých jste ho dostali. Tyto podmínky se vztahují taky na všechny

 • aktualizace,

 • doplňky,

 • internetové služby a

 • služby podpory společnosti Microsoft

k tomuto softwaru, pokud je neupravují jiné podmínky. V takovém případě platí tyto jiné podmínky.

používáním softwaru přijmete THES E. Pokud je nepřijmete, SOFTWARE nepoužívejte.

Pokud tyto licenční podmínky splníte, budete mít níže uvedená práva.

 1. PRÁVA NA INSTALACI A UŽÍVÁNÍ:    

  1. Celkové.    Smíte nainstalovat a používat libovolný počet kopií softwaru na svých zařízeních. Software můžete používat jenom k prohlížení a tisku souborů vytvořených v softwaru Microsoft Office. Software nesmíte používat k žádným jiným účelům.

  2. Distribucí.    Software můžete kopírovat a distribuovat za předpokladu, že:

   • Každá kopie je kompletní a nezměněná, včetně prezentace této smlouvy pro přijetí každého uživatele. tak

   • Společnost Microsoft a její pobočky a dodavatelé neškodí, chráníte a podrží veškeré nároky, jako jsou poplatky, které souvisejí s distribucí softwaru.

    Nesmíte:

   • Distribuujte software s veškerým softwarem, který není od Microsoftu, který by mohl software používat k vylepšení jeho funkcí,

   • měnit jakákoli autorská práva, ochranná známka nebo patenty v softwaru,

   • k uvedení produktů nebo služeb na trh použijte Microsoft nebo afilace nebo název dodavatele, logo nebo ochranné známky.

   • Distribuujte software pomocí nebezpečných, klamavých nebo nezákonných programů nebo

   • Upravte nebo distribuujte software tak, aby jakákoli jeho část byla předmětem vyloučené licence. Vyloučená licence je taková, která vyžaduje jako podmínku použití, změny nebo distribuce, která

    • kód je zadaný nebo distribuovaný ve formuláři zdrojového kódu. ,

    • ostatní mají právo ho upravovat.

 2. ROZSAH LICENCE.    Software se neprodává, ale poskytuje se na něj licence. Tato smlouva vám dává jenom určitá práva k jeho používání. Společnost Microsoft si vyhrazuje všechna ostatní práva. Pokud vám příslušné zákony bez ohledu na tato omezení neposkytují víc práv, smíte software používat jenom v souladu s podmínkami této smlouvy. Přitom máte povinnost dodržovat veškerá technická omezení softwaru, která povolují jeho použití jenom určitými způsoby. Nesmíte

  1. obcházet technická omezení softwaru

  2. provádět zpětnou analýzu, dekompilaci nebo rozebírání softwaru, s výjimkou případů a jen do té míry, kdy je tato činnost bez ohledu na toto omezení na základě příslušných zákonů výslovně povolena;

  3. pořizovat více kopií softwaru, než je uvedeno v této smlouvě nebo povoleno na základě příslušných zákonů (bez ohledu na toto omezení);

  4. zveřejnit software, aby si ho ostatní mohli zkopírovat;

  5. pronajímat nebo půjčovat software; nebo

  6. používat software pro komerční hostitelské služby

 3. ZÁLOŽNÍ KOPII.    Může si udělat jednu záložní kopii softwaru. Můžete ji použít jenom k přeinstalování softwaru.

 4. Nápovědě.    Kdokoli, kdo má platný přístup k vašemu počítači nebo vnitřní síti, může kopírovat a používat dokumentaci pro interní potřebu jako referenci.

 5. PŘENESTE NA JINÉ ZAŘÍZENÍ.    Software můžete odinstalovat a pak pro své použití nainstalovat na jiné zařízení. Je možné, že nebudete tuto licenci sdílet mezi zařízeními.

 6. OMEZENÍ EXPORTU.    Software podléhá nařízením a zákonům o vývozu platným ve Spojených státech. Musíte dodržovat všechny tuzemské a mezinárodní exportní zákony a předpisy, které se na tento software vztahují. Tyto zákony zahrnují omezení, pokud jde o cílové země, koncové uživatele a koncové použití. Další informace najdete v tématu https://aka.MS/exporting.

 7. SLUŽBY PODPORY.    Vzhledem k tomu, že se software poskytuje „tak, jak je“, nemusí pro něj Microsoft zajišťovat služby technické podpory.

 8. CELÁ SMLOUVA.    Celou smlouvu pro software a služby podpory tvoří tato smlouva a podmínky pro doplňky, aktualizace, internetové služby a služby podpory, které používáte.

 9. ROZHODNÉ PRÁVO:    

  1. Spojené státy:    Pokud jste software získali ve Spojených státech, řídí se výklad této smlouvy i nároky vyplývající z jejího porušení zákony státu Washington, a to bez ohledu na případný konflikt právních řádů. Všechny ostatní nároky, včetně nároků souvisejících se zákony na ochranu spotřebitelů, se zákony proti nekalé soutěži a s občanskoprávními delikty, se řídí zákony státu, ve kterém žijete.

  2. Mimo Spojené státy americké.    Pokud jste software získali v jakékoli jiné zemi, budou platit zákony příslušné země.

 10. PRÁVNÍ ÚČINEK:    Tato smlouva popisuje určitá práva vyplývající ze zákona. Na základě zákonů své země můžete mít další práva. Můžete mít i práva ve vztahu k subjektu, od kterého jste software získali. Tato smlouva nemění práva, která máte na základě zákonů své země, pokud to zákony ve vaší zemi neumožňují.

 11. ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK.    SOFTWARE JE LICENCOVÁN "TAK, JAK JE". RISKUJETE JEHO POUŽÍVÁNÍ.SPOLEČNOST MICROSOFT NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ZÁRUKY ANI PODMÍNKY. NA ZÁKLADĚ MÍSTNÍCH ZÁKONŮ MŮŽETE MÍT DALŠÍ NÁROKY NA SPOTŘEBITELE, KTERÉ TATO SMLOUVA NEMŮŽE ZMĚNIT. V ROZSAHU POVOLENÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY SPOLEČNOST MICROSOFT VYLUČUJE PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY M.ERCHANTABILITY, VHODNOST PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ.

 12. OMEZENÍ A VYLOUČENÍ ŠKOD.    OD SPOLEČNOSTI MICROSOFT A OD JEJÍCH DODAVATELŮ MŮŽETE POUZE PŘÍMÉ ŠKODY ZÍSKAT DO USA $5,00. NEMŮŽETE OBNOVIT ŽÁDNÉ DALŠÍ ŠKODY, VČETNĚ CONSEQUENTIAL, ZTRACENÉ ZISKY, ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY.

  Toto omezení platí pro:

  1. všechno, co souvisí se softwarem, službami, obsahem (včetně kódu) na internetových webech třetích stran nebo programy jiného výrobce;

  2. nároky na porušení smlouvy, porušení záruky, garance nebo podmínky, absolutní odpovědnost, nedbalost nebo jiný přečin v rozsahu povoleném rozhodným právem.

   Toto ustanovení platí i v případech, kdy si Microsoft byl vědom nebo si měl být vědom možnosti těchto škod. Výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat v případě, že vaše země neumožňuje vyloučení nebo omezení náhodných, následných nebo jiných škod.

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×