Licenční podmínky pro software Microsoftu – Microsoft OneNote

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Děkujeme, že jste si vybrali Microsoft OneNote. Toto je licenční smlouva mezi vámi a společností Microsoft Corporation (nebo na základě vašeho místa pobytu jednou z jejích přidružených společností), která popisuje vaše práva užívat software OneNote. Pro větší přehlednost jsme tuto smlouvu rozdělili do dvou částí: na prvních dvou stranách jsou úvodní ustanovení. Jsou formulovaná jako dotazy a odpovědi a zabývají se běžnými otázkami týkajícími se licencí. Následují podrobněji popsané další podmínky a omezená záruka. Zahrnuli jsme taky odkazy na podmínky, na které se tato smlouva odvolává. Měli byste si projít celou tuto smlouvu, protože všechny podmínky jsou důležité a společně tvoří tento smluvní vztah, který uzavíráte. Po spuštění softwaru byste si měli taky projít odkazované podmínky. POKUD ŽIJETE VE SPOJENÝCH STÁTECH, DALŠÍ PODMÍNKY OBSAHUJÍ ZÁVAZNOU ARBITRÁŽNÍ DOLOŽKU A ZŘEKNUTÍ SE ÚČASTI VE SKUPINOVÝCH ŽALOBÁCH. TYTO PODMÍNKY MAJÍ VLIV NA ZPŮSOB ŘEŠENÍ SPORŮ S MICROSOFTEM. PŘEČTĚTE SI JE PROSÍM.

STAŽENÍM NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU PŘIJÍMÁTE VŠECHNY TYTO PODMÍNKY A VYJADŘUJETE SOUHLAS S PŘEDÁNÍM URČITÝCH INFORMACÍ BĚHEM PRVNÍHO POUŽITÍ, PŘI AKTUALIZACÍCH A PŘI POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH FUNKCÍ SOFTWARU. POUŽÍVÁNÍM FUNKCÍ, KTERÉ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI V ODKAZECH TÉTO SMLOUVY, SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI V TĚCHTO ODKAZECH A PROHLAŠUJETE, ŽE JSTE TYTO PODMÍNKY ČETLI. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte a nepřijímáte je, nemáte k softwaru nebo jeho funkcím žádná práva a nesmíte je používat.

Jak můžete používat Software?    Jsme není prodej náš software nebo svoji kopii – jsme pouze licenci. V části licence můžete nainstalovat a používat jednu kopii aplikace na zařízení s Windows 8 až patnáct (15) (nebo takové číslo zařízení podle může jinak být Microsoft Store podmínky použití, na https://windows.microsoft.com/en-us/windows/ úložiště termínů s použití) (licencovaného zařízení), která jsou přidružen účet Microsoft spojený s vaším účtem Microsoft Store. Tato práva ukončí při odinstalaci aplikace z tyto licencované zařízení. S výjimkou povolené použití popsány v části "Vzdáleného přístupu" pod tato licence je přímé používat software pouze prostřednictvím zadávání informací licencovaného zařízení například dotykovou obrazovku. Ho není udělit oprávnění k instalaci softwaru na serveru nebo k použití nebo prostřednictvím počítače nebo zařízení připojených k serveru interní a externí sítě. Software taky není licencovaný pro komerční hostitelské – tak, aby se nemusí usnadňují používání softwaru k dispozici v síti souběžné používat více uživatelů. Další informace o více uživatelských scénářů a virtualization najdete v článku další podmínky.

Jak je to s upgradem softwaru?    Pokud nainstalujete software podléhající této smlouvě jako upgrade svého stávajícího softwaru, potom upgrade nahrazuje původní software, který upgradujete. Po upgradu se nezachovávají žádná práva k původnímu softwaru a nesmíte ho dál používat ani žádným způsobem převádět. Tato smlouva upravuje vaše práva k používání upgradovaného softwaru a nahrazuje smlouvu k softwaru, ze kterého jste upgradovali.

můžu převést Software na jiné zařízení nebo uživatele?    Licence zahrnuje právo nainstalovat a používat software z až patnáct (15) licencovanou zařízení (například čísla nebo zařízení podle může jinak být Microsoft Store podmínky použití) současně. Při pokusu o instalaci softwaru na víc zařízeních ji může automaticky deaktivovat jednu z těchto zařízení tak, aby delší než maximální počet výskytů jsou aktivní v daném čase.

Je nějaké omezení počtu poznámek, které můžu vytvořit, zobrazit nebo upravovat OneNotem?    Počet poznámek, které můžete vytvořit, zobrazit nebo upravovat, není nijak konkrétně omezený. Může vás ale omezovat hardware vašeho zařízení nebo omezení úložiště na serveru, kde se vaše poznámky ukládají.

Shromažďuje software moje osobní údaje?    Když připojíte svoje zařízení k internetu, některé funkce softwaru se můžou připojit k počítačovému systému Microsoftu nebo poskytovatele služby a odeslat nebo přijmout informace. Ne vždycky budete na takové připojení zvlášť upozorněni. Pokud se rozhodnete některé z těchto funkcí používat, souhlasíte s tím, že se při jejich používání budou tyto informace odesílat nebo přijímat. Hodně z těchto funkcí jde vypnout nebo je nemusíte používat.

Jak používáme vaše informace?    Informace shromážděné prostřednictvím funkcí softwaru používá Microsoft k vylepšování nebo opravám softwaru a dalšímu zdokonalování produktů a služeb. Za určitých okolností je taky sdílíme s dalšími uživateli. Sdílíme třeba chybová hlášení s dodavateli příslušného hardwaru nebo softwaru, aby mohli tyto informace využít k zdokonalení spolupráce svých produktů s produkty Microsoftu. Souhlasíte s tím, že můžeme tyto informace používat a poskytovat způsobem, který je popsaný v našem Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro OneNote.

Co se tato smlouva týká?    Tato smlouva platí pro software a taky všechny aktualizace Microsoft, doplňky a služby pro software, pokud je součástí jinými termíny. Další podmínky a ujednání uplatnit použít jiné služby, třeba Microsoft Store podmínky použití.

Je něco, co se softwarem nesmím dělat?    Ano. Protože se software neprodává, ale licencuje, Microsoft si vyhrazuje všechna práva (třeba práva týkající se duševního vlastnictví), která se v této smlouvě výslovně neudělují. Konkrétně vám licence nepřiznává žádné právo k následujícím činnostem, a proto nemůžete: používat nebo virtualizovat funkce softwaru odděleně, publikovat, kopírovat (jinak než pro vytvoření povolené záložní kopie), pronajímat nebo půjčovat software; převádět ho (s výjimkou případů povolených touto smlouvou), snažit se obcházet technická ochranná opatření v softwaru, zpětně analyzovat, dekompilovat nebo rozebírat software s výjimkou případů, kdy to povolují vaše místní zákony navzdory ustanovením této smlouvy. V takových případech jste oprávněni jenom k činnostem povoleným vašimi zákony. Při používání internetových funkcí se nesmí tyto funkce používat žádným způsobem, který by narušoval jejich používání jinými uživateli, nebo k pokusu o získání neoprávněného přístupu k jakékoli službě, datům, účtu nebo síti.

DALŠÍ PODMÍNKY

 1. LICENČNÍ PRÁVA A SCÉNÁŘE S VÍC UŽIVATELI

 2. Počítač    V této smlouvě „počítač“ představuje hardwarový systém (fyzický nebo virtuální) s úložným zařízením, na kterém může software běžet. Hardwarový oddíl nebo zásuvný modul se považují za počítač.

 3. Vícečetné připojení nebo fond připojení    Hardware nebo software nejde použít k multiplexnímu připojení nebo vytvoření fondu připojení. Víc uživatelům nebo víc počítačům nebo zařízením můžete povolit přístup k softwaru nebo jeho použití nepřímo přes licencované zařízení.

 4. Použití ve virtualizovaném prostředí    Pokud používáte virtualizační software, včetně klienta hyper-v, k vytvoření jednoho nebo víc virtuálních počítačů na hardwarovém systému jednoho počítače, považuje se pro účely této smlouvy každý virtuální počítač (a fyzický počítač) za samostatný počítač. Pokud chcete použít software na víc než jednom virtuálním počítači, musíte získat samostatné kopie softwaru a samostatnou licenci pro každou z těchto kopií. Obsah chráněný technologií DRM (Správa digitálních práv) nebo jinou technologií šifrující celý svazek diskové jednotky může být ve virtualizovaném prostředí míň zabezpečený.

 5. Vzdálený přístup    Zařízení s Windows 8 můžou obsahovat technologie Vzdálená plocha a Vzdálená pomoc, které umožňují dostat se k softwaru nainstalovanému na licencovaném zařízení vzdáleně z jiných zařízení.

  • Vzdálená plocha    Vzdálená plocha nebo podobné technologie jsou licencované pro odchozí komunikaci z licencovaného zařízení. Pomocí Vzdálené plochy se z tohoto licencovaného zařízení dostanete k softwaru, který běží na samostatně licencovaném hostitelském počítači.

  • Vzdálená pomoc    Vzdálenou pomoc nebo podobné technologie můžete použít ke sdílení aktivní relace a nemusíte při tom mít další licence pro software. Vzdálená pomoc uživateli umožňuje přímé připojení k jeho jinému počítači, obvykle kvůli řešení potíží.

 6. ZÁVAZNÁ ARBITRÁŽ A ZŘEKNUTÍ SE ÚČASTI VE SKUPINOVÝCH ŽALOBÁCH

 7. Aplikace    Tento Oddíl B se vztahuje na všechny spory S VÝJIMKOU SPORŮ TÝKAJÍCÍCH SE PROSAZOVÁNÍ NEBO PLATNOSTI PRÁV K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ VAŠICH, MICROSOFTU NEBO NĚKTERÉHO Z NAŠICH POSKYTOVATELŮ LICENCÍ. Za spor se považuje jakýkoli spor, činnost nebo jiná kontroverze mezi vámi a Microsoftem týkající se softwaru (včetně jeho ceny) nebo této smlouvy, a to ve věci kontraktu, záruky, deliktů, ustanovení, předpisů, rozhodnutí nebo na jakémkoliv právním nebo nestranném základě. Výraz „spor“ se chápe v nejširším možném významu, který zákon umožňuje.

 8. Oznámení o sporu.    V případě sporu nebo Microsoft ho musí přidělit druhý oznámení o sporu, což je ručně psaných výraz, který stanoví jména, adresy a kontaktní informace strany, poskytuje informace, které vedou k sporu a osvobození požadované. Je třeba odeslat oznámení spor USA poštou na Microsoft Corporation, ATTN:LCA ARBITRÁŽNÍ, jedna Microsoft způsobem, Redmond, WA98052 6399. Formulář je k dispozici na oznámení o sporu – Software společnosti Microsoft, produkty a služby s Arbitrážními smlouvami. Microsoft odešle spor oznámení pro vás poštou USA adresu Pokud máme, nebo jinak e-mailovou adresu. Můžete Microsoft pokusí a vyřešit spor prostřednictvím neformální vyjednávání do 60 dní od datum odeslání oznámení o sporu. Po 60 dní může se nebo Microsoft začít arbitrážní.

 9. Soud pro drobné žaloby    Pokud spor splňuje všechny požadavky pro řešení před soudem pro drobné žaloby, můžete jakýkoliv spor vést taky před tímto soudem v okrese, kde máte svoje trvalé bydliště, nebo v King County ve státě Washington. Před soudem pro drobné žaloby můžete vést spor bez ohledu na to, jestli jste před tím absolvovali neformální jednání nebo ne.

 10. ZÁVAZNÁ ARBITRÁŽ    POKUD VY A MICROSOFT NEUROVNÁTE JAKÝKOLIV SPOR NEFORMÁLNÍM JEDNÁNÍM NEBO PŘED SOUDEM PRO DROBNÉ ŽALOBY, BUDE VEŠKERÁ DALŠÍ SNAHA O ŘEŠENÍ SPORU VEDENÁ VÝHRADNĚ PROSTŘEDNICTVÍM ZÁVAZNÉ ARBITRÁŽE. VZDÁVÁTE SE PRÁVA VÉST JAKÝKOLIV SPOR (NEBO SE NA NĚM PODÍLET JAKO JEDNA ZE STRAN NEBO JAKO ÚČASTNÍK SKUPINOVÉ ŽALOBY) PŘED SOUDEM (SOUDCEM NEBO POROTOU). Namísto toho budou všechny spory vedené před nezávislým arbitrem, jehož rozhodnutí bude konečné, s výjimkou práva na odvolání podle Federálního zákona o arbitráži. Rozhodnutí arbitra může prosazovat jakýkoli soud, pod jehož jurisdikci strany spadají.

 11. ZŘEKNUTÍ SE ÚČASTI VE SKUPINOVÝCH ŽALOBÁCH    VŠECHNA ŘÍZENÍ SPOJENÁ S ŘEŠENÍM NEBO VEDENÍM SPORŮ NA JAKÉMKOLIV FÓRU SE BUDOU PROVÁDĚT VÝHRADNĚ NA INDIVIDUÁLNÍ BÁZI. ANI VY, ANI MICROSOFT SE NEBUDE SNAŽIT VÉST ŽÁDNÝ SPOR JAKO SKUPINOVOU ŽALOBU, PRIVÁTNÍ ŽALOBU VE VEŘEJNÉM ZÁJMU NEBO JAKO JAKÉKOLIV JINÉ ŘÍZENÍ, VE KTERÉM KTERÁKOLIV ZE STRAN JEDNÁ NEBO PODÁVÁ NÁVRHY V ŠIRŠÍM ZÁJMU. ŽÁDNÁ ARBITRÁŽ NEBO ŘÍZENÍ SE NEBUDE SLUČOVAT S JINÝMI BEZ PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU VŠECH STRAN VE VŠECH DOTČENÝCH ARBITRÁŽÍCH NEBO ŘÍZENÍCH.

 12. Proces arbitráže, náklady, poplatky a pobídky.    Všechny arbitráž provede American Arbitration Association ("AAA") v části jeho obchodního pravidla arbitráž a v mnoha případech doplňkové postupy pro Consumer-Related spory. Další informace najdete v tématu Web americké arbitrážní asociace nebo volání 1-800-778-7879. Sporu týkající se $ 75 000 nebo menší Microsoft neprodleně nahradí zařazování poplatky a zaplatit poplatky za jeho AAA a rozhodce. A Microsoft souhlasit s podmínkami postupy, poplatky a pobídky právnickéa Korporátní záležitosti webu. Zahájit arbitrážní odešlete jsou dostupné na žádost o arbitráž před americké arbitrážní asociací pro Software, produkty a služby Microsoftu s Arbitrážními smlouvami AAA formulář. Souhlasíte zahájit arbitrážní pouze ve vaší zemi pobytu nebo král kraj, WA. Microsoft souhlasí zahájit arbitrážní pouze ve vaší zemi pobytu.

 13. Nutnost upokojit nároky nebo spory do jednoho roku    V rozsahu daném zákonem musí být všechny nároky a spory související s touto smlouvou, u kterých se uplatňují ustanovení Oddílu B, uspokojené ve lhůtě jednoho roku, a to jak při řízení před soudem pro drobné žaloby (Oddíl B.3), tak při arbitráži (Oddíl B.4). Lhůta jednoho roku začíná běžet od prvního okamžiku, kdy můžou být nárok nebo Oznámení o sporu uspokojené. Pokud nárok nebo spor není uspokojený ve lhůtě jednoho roku, je trvale ukončený.

 14. Oddělitelnost    Pokud se zjistí, že je zřeknutí se účasti ve skupinových žalobách v Oddílu B.5 nelegální nebo neprosaditelné ve všech nebo v některých částech sporu, nebude se Oddíl B (arbitráž) na tyto části vztahovat. Tyto části se oddělí, postoupí se soudu, a budou se řešit souběžně se zbývajícími částmi v arbitráži. Pokud se zjistí, že je jakékoliv ustanovení Oddílu B nelegální nebo neprosaditelné, takovéto ustanovení se oddělí, zatímco zbývající část Oddílu B zůstane plně platná a účinná.

 15. VÝBĚR ROZHODNÉHO PRÁVA

Všechny nároky a spory související s touto smlouvou se posuzují podle zákonů země, ve které žijete, včetně nároků vyplývajících z porušení smlouvy, nároků spojených s místními zákony na ochranu spotřebitele, se zákony proti nekalé soutěži, se zákony odvozené záruky, s bezdůvodným obohacením a s občanskoprávními delikty. Pokud jste software získali na území jakékoli jiné země, bude se tato smlouva řídit zákony této země. Tato smlouva popisuje určitá zákonná práva. Zákony vaší země vám můžou zajišťovat i další práva, včetně spotřebitelských práv. Můžete mít rovněž určitá práva ve vztahu ke straně, od které jste software získali. Tato smlouva nemůže měnit obsah těchto dalších práv, pokud to právní předpisy vaší země neumožňují.

 1. PRVNÍ POUŽITÍ A AKTUALIZACE

 2. Nejdřív pomocí.    Software obdržet pouze z Microsoft Store. Po instalaci softwaru, můžete navštívit "Licencování možnosti" v části "Nastavení" v rámci softwaru zobrazit podrobné informace o licenci.

 3. Aktualizací.    Obdržet pouze aktualizace nebo aktualizace softwaru z Microsoft Store. Další informace najdete v tématu Microsoft Storu podmínkám použití.

 4. INTERNETOVÉ FUNKCE A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Následující funkce softwaru používají protokoly internetu, které odesílají do Microsoftu (nebo jeho dodavatelům nebo poskytovatelům služeb) počítačové informace, jako třeba IP adresu, typ operačního systému, prohlížeč, název a verzi softwaru, který používáte, a kód jazyka počítače, na kterém jste software nainstalovali. Microsoft vám pomocí těchto informací zpřístupňuje internetové funkce v souladu s naším Prohlášením o zásadách ochrany osobních údajů pro OneNote. Některé internetové funkce se můžou přidat později prostřednictvím služby Microsoftu Windows Update.

 1. Svolení s internetovými službami    Funkce softwaru popsané dole a v našem Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů se připojují přes internet k počítačovým systémům Microsoftu nebo poskytovatelů služeb. V některých případech nebudete na toto připojení výslovně upozornění. V některých případech můžete tyto funkce vypnout nebo je nepoužívat. Další informace o těchto funkcích najdete v našem Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro OneNote. POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO FUNKCÍ SOUHLASÍTE S PŘENOSEM TĚCHTO INFORMACÍ. Společnost Microsoft tyto informace nepoužije k tomu, aby vás identifikovala nebo kontaktovala.

 2. Program na základě zkušeností (program).    Tento software používá program. Program automaticky odešle informace společnosti Microsoft o hardwaru, a jak používat tento software. Nepoužíváme tyto informace k identifikaci nebo vás kontaktovat. Program také pravidelně stáhne malé soubory s vaším počítačem. Tento soubor pomáhá nám shromáždit informace o problémech, které máte při používání softwaru. Pokud jsou dostupné, může taky automaticky stáhnout nové informace o chybách nápovědy.

 3. Online funkce a obsah    Funkce v softwaru můžou načítat příslušný obsah z Microsoftu a poskytovat vám ho. Mezi tyto funkce patří třeba kliparty, šablony, online školení, online pomoc a nápověda. Díky těmto informacím vám můžeme poskytovat obsah, který požadujete, a zlepšovat naše služby. Tyto online funkce a obsah nemusíte používat. Další informace získáte kliknutím na odkaz na Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů na konci této smlouvy.

 4. Soubory cookie    Pokud se rozhodnete používat online funkce v tomto softwaru, jako třeba šablony, online pomoc a nápovědu, můžou se nastavit soubory cookie. Pokud se chcete dozvědět, jak můžete soubory cookie blokovat, ovládat a odstraňovat, přečtěte si část věnovanou souborům cookie v Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro OneNote. Odkaz najdete na konci této smlouvy.

 5. OneNote ve Windows 8    Pokud pracujete se softwarem v zařízení s Windows 8 a povolili jste online funkce a obsah softwaru, pak se při přihlášení k Windows 8 pomocí účtu Microsoft automaticky přihlásíte k softwaru pomocí stejného účtu Microsoft. To znamená, že budete moct ukládat a používat soubory ve službě OneDrive, aniž byste museli znova zadávat svoje uživatelské jméno a heslo pro Windows 8. Další informace získáte kliknutím na odkaz na Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů na konci této smlouvy.

 6. Zneužití internetových služeb    Tyto služby nesmíte používat jakýmkoliv způsobem, který by je mohl poškodit nebo negativně ovlivnit jejich užívání jinými osobami. Tyto služby nesmíte používat k pokusům o získání neoprávněného přístupu k jakékoli službě, datům, účtu nebo síti, a to jakýmkoli způsobem.

 • DALŠÍ LICENČNÍ POŽADAVKY NEBO PRÁVA K UŽÍVÁNÍ

  1. Programy třetích stran    Software může zahrnovat programy třetích stran, které vám licencuje Microsoft (nikoli třetí strana) v rámci této smlouvy. Případná sdělení ohledně programu třetí strany jsou uvedená jenom pro vaši informaci.

  2. Komponenty písma    Při běhu softwaru můžete používat jeho písma k zobrazení obsahu. Vkládat písma do obsahu můžete jenom v rozsahu povoleném omezeními vkládání písem.

  3. Mediální prvky    Microsoft vám uděluje licenci ke kopírování, distribuci, spouštění a zobrazování mediálních prvků (obrázků, klipartů, animací, zvuků, hudby, videoklipů, šablon a dalších forem obsahu), které jsou součástí softwaru, v projektech a dokumentech. V rámci licence ale nesmíte: (i) prodávat, licencovat nebo distribuovat kopie mediálních prvků, pokud samy o sobě nebo jako součást produktu tvoří primární hodnotu tohoto produktu; (ii) udělovat zákazníkům práva mediální prvky dál licencovat nebo distribuovat; (iii) licencovat nebo distribuovat pro komerční účely mediální prvky, pokud obsahují vyobrazení identifikovatelných jednotlivců, vlád, log, ochranných značek nebo emblémů, nebo používat tyto typy vyobrazení způsoby, které můžou vést k přímé či nepřímé propagaci nebo spojení s jakýmkoli produktem, právnickou osobou nebo činností; (iv) vytvářet pomocí těchto mediálních prvků obscénní nebo pohoršující díla. Další mediální prvky, které jsou dostupné na Office.com nebo na jiných webech prostřednictvím funkcí softwaru, se řídí podmínkami těchto webů.

 • ZEMĚPISNÁ A EXPORTNÍ OMEZENÍ

Pokud je zeměpisná oblast označen pro váš software, může používat software pouze v dané oblasti. Taky musíte souhlasit s všechny vnitrostátní a mezinárodní export právními předpisy, které se vztahují k softwaru, včetně omezení cíle, koncových uživatelů a konečné použití. Pro další informace o zeměpisné a zřeknutí se záruk, navštivte Web Microsoft exporta Jak zjistit webu .

 1. PODPORA A POSTUPY PRO UPLATNĚNÍ NÁHRAD

Microsoft poskytuje omezené služby podpory řádně licencovaného softwaru, jak je popsáno v Podpory společnosti Microsoft.

 1. CELÁ SMLOUVA

Celou smlouvu pro software a doplňky, aktualizace a služby (pokud Microsoft pro tyto doplňky, aktualizace a služby neposkytuje jiné podmínky) tvoří tato smlouva (společně s podmínkami doprovázejícími jakékoli tyto doplňky, aktualizace a služby, které Microsoft poskytuje a vy využíváte) a podmínky obsažené ve webových odkazech uvedených v této smlouvě. Po spuštění softwaru si tuto smlouvu můžete přečíst, když v softwaru přejdete v části Nastavení k položce Možnosti licencování. Po spuštění softwaru si taky můžete přečíst podmínky ve všech odkazech této smlouvy. Tímto vyjadřujete souhlas, že tak učiníte. Souhlasíte s tím, že si před používáním jakékoli služby nebo aplikace, která podléhá této smlouvě a taky specifickým podmínkám, na které tato smlouva odkazuje, přečtete podmínky, které se k ní vztahují. Rozumíte tomu, že používáním této služby potvrzujete tuto smlouvu a podmínky, na které odkazuje. Tato smlouva odkazuje na:

VYLOUČENÍ ZÁRUK

Na software je licencován "jako-se." Nesete riziko s ním pracovat. Microsoft poskytuje vyloučení záruk express zaručuje nebo podmínky. Celý riziko tak, aby kvality a výkonu softwaru je s vámi. By měl software prokázat vadný, předpokládá celý náklady všech potřebné údržbu nebo opravě. Může právy další spotřebitelských zákonů vaší místní, které tato smlouva nelze změnit. V rozsahu povoleném místní zákony Microsoft nezahrnuje všechny předpokládanou záruky, včetně těch OBCHODOVATELNOSTI, vhodnosti pro konkrétní účel a jiných porušení.

OMEZENÍ A VYLOUČENÍ NÁHRAD ŠKOD V případě, že máte jakýkoliv podklad pro vymáhání náhrad škod ze strany Microsoftu nebo jeho dodavatelů, můžete vymáhat náhrady jenom za přímé škody do výše 5,00 USD. Nemůžete vymáhat náhrady za žádné jiné škody, včetně následných škod, ušlého zisku a zvláštních, nepřímých nebo náhodných škod.

Toto omezení platí pro:

 • Všechno, co souvisí se softwarem, službami, obsahem (včetně kódu) na internetových webech třetích stran nebo programy jiného výrobce

 • Nároky v souvislosti s porušením smlouvy, záruky, garance nebo podmínky, dále v souvislosti s absolutní odpovědností, nedbalostí, chybným výkladem, opominutím, překročením či jiným občanskoprávním deliktem nebo v souvislosti s porušením stanov či předpisů nebo s bezdůvodným obohacením v rozsahu povoleném rozhodným právem

Toto ustanovení platí i v případech, kdy si Microsoft byl vědom nebo si měl být vědom možnosti těchto škod. Výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat v případě, že vaše země neumožňuje vyloučení nebo omezení náhodných, následných nebo jiných škod.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×