Lepší zobrazení dat pomocí datových symbolů

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Můžete zobrazit informace o dat obsažených v obrazci pomocí datové symboly. V Microsoft Visio 2010 můžete vytvořit vlastní datové symboly, které obsahují text, datové pruhy, ikony nebo Barva výplně jedinečný.

Poznámky: 

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

V tomto článku

Co je datový symbol?

Vytvoření datového symbolu

Použití existujícího datového symbolu k obrazci

Změna existujícího datového symbolu

Odebrání datového symbolu z obrazce

Co je datový symbol?

Datový symbol se vizuální rozšíření, které můžete použít k obrazcům zobrazení dat, aby obsahoval na obrazce. Datové symboly zobrazit data jako kombinací textových a vizuálních prvků, jako jsou čísla, příznaky a indikátory průběhu.

Předpokládejme například, že tvar, který představuje proces, který obsahuje data o nákladech, číslo procesu, vlastníka, funkce, čas zahájení, koncové datum a stav procesu:

Obrazec Proces bez datového symbolu

1. obrazec proces bez všechny datové symboly

2. na podokno úloh Data obrazce zobrazující data obsažená v obrazec proces

Teď si představte, že chcete express data obsažená ve tvaru vizuálně:

Obrazec Proces s použitým datovým symbolem.

1. na funkce procesu ("Test") je zobrazena jako barvu výplně jedinečný.

2. na náklady procesu ("$50,000.00") je zobrazen jako datový pruh.

3. na stav procesu ("Nezahájeno") je prezentace jako ikona otazník.

4 vlastníka ("Pavla Novák") a koncové datum ("9/30/2009") procesu jsou zobrazeny jako textové popisky.

Pomocí datového symbolu obrazci, můžete snadno zobrazit data obsažená obrazcem bez nutnosti vyberte obrazec a zobrazit podokno úloh Data obrazce. Kromě toho můžete rychle zobrazit konkrétní dat obsažených ve víc obrazců najednou pozorování datové symboly na obrazce.

Po vytvoření datovým symbolem, můžete ho použít u jiných obrazců se stejnými daty. Ve výchozím nastavení při změně datového symbolu změna automaticky projeví u všech obrazců, které datový symbol se použije pro.

Můžete vytvořit tolik datové symboly, jako je třeba v obrazcích. Například můžete vytvořit jednu pro zobrazení dat obrázku a použít u všech obrazců zaměstnance. Můžete vytvořit druhý datový symbol pro zobrazení údajů o zařízení a použít u všech obrazců vybavení.

Odkud data pochází?     Data, která můžete zobrazit pomocí datového symbolu je uvedený v každé obrazce Data obrazce. Data můžete zadat do podokna úloh Data obrazce u všech obrazců jednotlivě, nebo můžete propojit Data s obrazci průvodce. Při importu dat pomocí propojit Data s obrazci průvodce můžete způsobu aplikaci Visio můžete zobrazit data za vás. Další informace o Průvodci najdete v tématu Import dat z Excelu, SQL Server, webů služby SharePoint a jiných externích zdrojů.

Poznámka: Chcete-li zobrazit podokno úloh Data obrazce na kartě Data ve skupině Zobrazit či skrýt zaškrtněte políčko Okno Data obrazce.

Začátek stránky

Vytvoření datového symbolu

Můžete přidat čtyři typy položek do datového symbolu: text, datové pruhy, ikony a barevné označení. Následující části popisují, jak přidat jednotlivé typy prvků.

Poznámka: Postup fungují nejlépe, pokud už obrazec obsahuje data. Další informace o použití dat k obrazcům najdete v článku Import dat z Excelu, SQL Server, webů služby SharePoint a jiných externích zdrojů.

Přidání obrázku textu k obrazci

Můžete vybírat textové popisky nebo text záhlaví. Textové popisky obsahují jméno do sloupce a jeho hodnotu. Nadpisy zobrazit pouze hodnoty data.

 1. Vyberte obrazec, který chcete vytvořit datový symbol.

 2. Na kartě Data ve skupině Zobrazit Data na tlačítko Datové symboly a pak vyberte Vytvořit nový datový symbol.

  Skupina Zobrazit data na kartě Data na pásu karet aplikace Visio 2010.

 3. V dialogovém okně Nový datový symbol klikněte na Nová položka.

  Dialogové okno Nový datový symbol.

 4. V dialogovém okně Nová položka vyberte ve skupinovém rámečku Zobrazení v seznamu Datové pole datové pole, které chcete znázornit.

  Dialogové okno Nová položka s vybranou položkou Text

 5. Vyberte v seznamu zobrazí jakoText.

 6. V seznamu styl vyberte styl obrázku text.

 7. V části umístění vyberte umístění obrázku text v jednom z těchto způsobů:

  • Pokud chcete použít výchozí pozici uvedené, zaškrtněte políčko použít výchozí pozici.

  • Pokud chcete určit jiné umístění, zrušte zaškrtnutí políčka použít výchozí pozici, klikněte na vodorovnou nebo svislou a vyberte požadované pozice.

 8. V části Podrobnosti vyberte možnost zvolte, jak má záhlaví nebo popisek.

 9. Po vytvoření vaše nová položka datového symbolu, klikněte na OK.

 10. Pokud chcete přidat další položky datového symbolu, opakujte kroky 3 až 9.

 11. Po dokončení přidávání položek do datového symbolu v dialogovém okně Nový datový symbol klikněte na použít a klikněte na OK.

Začátek stránky

Přidání datovou čarou k obrazci

Příklad datových pruhů dynamické zobrazení dat v miniaturní grafy a diagramy, například indikátory průběhu, hodnocení hvězdičkami, tachometrů a teploměrů.

 1. Vyberte obrazec, který chcete vytvořit datový symbol.

 2. Na kartě Data ve skupině Zobrazit Data na tlačítko Datové symboly a pak vyberte Vytvořit nový datový symbol.

  Skupina Zobrazit data na kartě Data na pásu karet aplikace Visio 2010.

 3. V dialogovém okně Nový datový symbol klikněte na Nová položka.

  Dialogové okno Nový datový symbol.

 4. V dialogovém okně Nová položka vyberte ve skupinovém rámečku Zobrazení v seznamu Datové pole datové pole, které chcete znázornit.

  Dialogové okno Nová položka s vybranou položkou Datový pruh

 5. V seznamu zobrazené jako vyberte Datovou čáru.

 6. V seznamu styl vyberte styl datovou čáru, kterou chcete použít.

 7. V části umístění vyberte umístění pro datovou čáru v jednom z těchto způsobů:

  • Pokud chcete použít výchozí pozici uvedené, zaškrtněte políčko použít výchozí pozici.

  • Pokud chcete určit jiné umístění, zrušte zaškrtnutí políčka použít výchozí pozici, klikněte na vodorovnou nebo svislou a vyberte požadované pozice.

 8. V části Podrobnosti vyberte požadované možnosti zvolte, jak má datový pruh hledání.

 9. Po vytvoření vaše nová položka datového symbolu, klikněte na OK.

 10. Pokud chcete přidat další položky datového symbolu, opakujte kroky 3 až 9.

 11. Po dokončení přidávání položek do datového symbolu v dialogovém okně Nový datový symbol klikněte na použít a klikněte na OK.

Začátek stránky

Přidání ikony nastavit k obrazci

Data můžete zobrazit pomocí sady ikon například příznaky, semaforu a šipky trendu. Můžete nastavit ikony, které mají být zobrazena na základě určitých hodnot, kalendářní data, výrazy nebo i další datových polí v k témuž obrazci.

Můžete třeba použít jsou označeny aktuálního prodeje porovnejte v předchozím roce. Jak je vidět v následujícím příkladu, můžete nastavit příznak hodnoty tak, aby modrý příznak znamená, že prodej byl výrazně, žlutá příznak znamená, že prodej byl vzhled a červený příznak znamená, že prodeje byly v roce.

 1. Vyberte obrazec, který chcete vytvořit datový symbol.

 2. Na kartě Data ve skupině Zobrazit Data na tlačítko Datové symboly a pak vyberte Vytvořit nový datový symbol.

  Skupina Zobrazit data na kartě Data na pásu karet aplikace Visio 2010.

 3. V dialogovém okně Nový datový symbol klikněte na Nová položka.

  Dialogové okno Nový datový symbol.

 4. V dialogovém okně Nová položka vyberte ve skupinovém rámečku Zobrazení v seznamu Datové pole datové pole, které chcete znázornit.

  Dialogové okno Nová položka s vybranou položkou Sada ikon.

 5. Vyberte v seznamu zobrazené jakoSada ikon.

 6. V seznamu styl vyberte sady ikon, který chcete.

 7. V části pozice vyberte ikonu umístění v jednom z těchto způsobů:

  • Pokud chcete použít výchozí umístění zařazený do kategorie, umístění, zaškrtněte políčko použít výchozí pozici.

  • Pokud chcete určit jiné umístění, zrušte zaškrtnutí políčka použít výchozí pozici, klikněte na vodorovnou nebo svislou a vyberte požadované pozice.

 8. V části pravidla pro zobrazení ikon vyberte hodnoty, které je každé ikony představující.

 9. Po vytvoření vaše nová položka datového symbolu, klikněte na OK.

 10. Pokud chcete přidat další položky datového symbolu, opakujte kroky 3 až 9.

 11. Po dokončení přidávání položek do datového symbolu v dialogovém okně Nový datový symbol klikněte na použít a klikněte na OK.

Začátek stránky

Použití barvy výplně hodnotami dat

Používat barvy tak, že hodnota možnost, můžete použít barvu výplně k označení jedinečných hodnot nebo rozsahy hodnot.

Poznámka: Pokud vytvoříte více než jedna barva podle hodnoty dat obrázku položek a obou podmínek pro jednoho obrazce, Visio platí obrázku výplně dat pro daného obrazce, které je uvedené první v dialogovém okně Upravit datový symbol.

 1. Vyberte obrazec, který chcete vytvořit datový symbol.

 2. Na kartě Data ve skupině Zobrazit Data na tlačítko Datové symboly a pak vyberte Vytvořit nový datový symbol.

  Skupina Zobrazit data na kartě Data na pásu karet aplikace Visio 2010.

 3. V dialogovém okně Nový datový symbol klikněte na Nová položka.

  Dialogové okno Nový datový symbol.

 4. V Nové položky dialogovým oknem, v části zobrazení v seznamu datové pole vyberte datové pole, které chcete znázornit s datovým symbolem.

  Dialogové okno Nová položka s vybranou položkou Barva podle hodnoty.

 5. V seznamu zobrazené jako vyberte Barva podle hodnoty.

 6. Vyberte v seznamu Metoda vybarvení Visio použití výplň obrazce podle tohoto pole data:

  • Každá barva představuje jedinečnou hodnotu      Použít stejnou barvu u všech obrazců, které mají stejné hodnoty. Například můžete označit všechny obrazce zaměstnanců žlutá prodejů oddělení a všechny obrazce zaměstnanců v oblasti účetní červené.

  • Každá barva představuje rozsahu hodnot      Celou škálu barev od ztlumený, můžete použít k označení rozsahu hodnot. Můžete třeba škálu barev od červené po růžové tak, aby odpovídaly oblasti s vysoké, střední a nízké zvýšení prodeje.

 7. V části přiřazení barev zadejte hodnoty datového pole použít u všech Barva výplně a potom vyberte barvu výplně a textu použít.

 8. Pokud je potřeba vytvořit více možných Barva výplně, klikněte na Vložit.

 9. Po vytvoření vaše nová položka datového symbolu, klikněte na OK.

 10. Pokud chcete přidat další položky datového symbolu, opakujte kroky 3 až 9.

 11. Po dokončení přidávání položek do datového symbolu v dialogovém okně Nový datový symbol klikněte na použít a klikněte na OK.

Začátek stránky

Použití existujícího datového symbolu k obrazci

Poznámka: Obrazec, který použijete existujícího datového symbolu musí obsahovat datových polí, která odpovídá datový symbol.

 1. Vyberte obrazec, který chcete použít datový symbol.

 2. Na kartě Data ve skupině Zobrazit Data na tlačítko Datové symboly a v části Dostupné datové symboly, klikněte na datový symbol, který chcete.

  Výběrem položky Žádný datový symbol odeberete datový symbol z obrazce.

Poznámka: Umístěte ukazatel myši obrázek a zobrazte si náhled obrazce s použitým datovým symbolem.

Začátek stránky

Změna existujícího datového symbolu

 1. Vyberte obrazec obsahující datový symbol, který chcete upravit.

 2. Na kartě Data ve skupině Zobrazit Data na tlačítko Datové symboly a vyberte Upravit datový symbol.

  Dialogové okno Upravit datový symbol.

 3. V dialogovém okně Upravit datový symbol proveďte jednu z následujících akcí:

  1. Chcete-li změnit datové pole, které symbol představuje, vyberte ve sloupci Datové pole pro danou položku jiné datové pole.

  2. Chcete-li změnit barvu, nastavení, písmo, formát nebo typ zobrazeného symbolu, vyberte ve sloupci Zobrazen jako položku, kterou chcete změnit, a potom klikněte na tlačítko Upravit položku. V dialogovém okně Upravit položku ve skupinovém rámečku Zobrazení vyberte v seznamu Zobrazeno jako požadovaný typ symbolu.

  3. Chcete-li změnit pozici položky datového symbolu vzhledem k obrazci, vyberte ve sloupci Zobrazeno jako položku, kterou chcete změnit, a potom klikněte na tlačítko Upravit položku. V dialogovém okně Upravit položku vyberte v části Pozice požadovanou pozici.

 4. Chcete-li změny použít u všech obrazců, které mají stejný datový symbol, vyberte v části Použít změny na možnost Všechny obrazce s tímto datovým symbolem.

 5. Pokud chcete změny použít pouze u vybraných obrazců, vyberte v části Použít změny na možnost Pouze vybrané obrazce.

Začátek stránky

Odebrání datového symbolu z obrazce

 1. Vyberte, kterou chcete odebrat datový symbol z obrazce.

 2. Na kartě Data ve skupině Zobrazit Data na tlačítko Datové symboly a potom v části Žádný datový symbol vyberte Žádný datový symbol.

  Výběrem položky Žádný datový symbol odeberete datový symbol z obrazce.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×