Ladění výkonu Office 365 pomocí směrných plánů a historie výkonu

Existují některé jednoduché způsoby, jak zkontrolovat výkon připojení mezi Office 365 a vaší firmou, které vám umožní stanovit přibližnou hodnotu, jaké by mělo být základní připojení. Když budete znát historii výkonu připojení klientských počítačů, může vám to pomoct zjistit včas nastávající potíže a určit a předvídat problémy.

Pokud nejste zvyklí pracovat na problémech s výkonem, pomůže vám tento článek při zvážení některých běžných otázek, jako je třeba, to, jak poznáte, že je problém, který máte, problém s výkonem a že se nejedná o incident služeb Office 365? Jak se dá dlouhodobě plánovat dobrý výkon? Jak sledovat výkon? Pokud váš tým nebo klienti pociťují při používání Office 365 snížení výkonu a vy přemýšlíte o některé z těchto otázek, čtěte dál.

Důležité informace: Máte problémy s výkonem mezi klientem a Office 365 právě teď? Postupujte podle kroků uvedených v tématu Plán řešení potíží s výkonem pro Office 365.

Co byste měli vědět o výkonu Office 365

Office 365 funguje v rámci vysokokapacitní vyhrazené sítě Microsoftu, která je nepřetržitě monitorovaná nejenom automatickými prostředky, ale i skutečnými lidmi. Součástí údržby cloudu Office 365 je vestavěné ladění a zvyšování výkonu všude, kde je to možné. Protože se klienti cloudu Office 365 musí připojovat přes internet, snažíme se neustále optimalizovat i výkon všech služeb Office 365. Zvýšení výkonu v cloudu je ve skutečnosti nikdy nekončící proces a za uplynulou dobu jsme už nasbírali spoustu zkušeností s tím, jak udržovat dobře fungující a rychlý cloud. Když při připojení z vašeho umístění k Office 365 narazíte na potíže s výkonem, není dobré hned jako první volat (a čekat na) podporu. Je lepší namísto toho začít zkoumat problém „zevnitř“. To znamená, že se nejdřív podíváte na fungování svojí sítě a postupujete dál směrem k Office 365. Než otevřete případ podpory Office 365, můžete shromáždit data a udělat kroky, kterými prozkoumáte – a možná vyřešíte – svůj problém.

Důležité informace: Seznamte se s plánováním kapacity a limity v Office 365. Znalost těchto informací vás při snaze vyřešit potíže s výkonem posune o kus dál. Tady je odkaz na popis služeb platformy Office 365. Z tohoto centrálního bodu vedou odkazy na vlastní popisy všech služeb nabízených v Office 365. Znamená to, že pokud budete potřebovat zobrazit standardní limity třeba pro SharePoint Online, kliknete na Popis služby SharePoint Online a vyhledáte oddíl Limity SharePointu Online.

Při řešení těchto potíží je potřeba pochopit, že výkon je proměnná veličina, že nejde o dosažení idealizované hodnoty a její trvalé udržování (pokud si to myslíte, pak pro vás občasné úlohy vysoce náročné na šířku pásma, jako je nabírání velkého počtu uživatelů nebo migrace velkých objemů dat, budou hodně stresující – proto se na snížení výkonu dostatečně připravte). Můžete, a měli byste, mít hrubou představu o výkonu, jakého byste chtěli dosahovat, ale výkon bude hodně nerovnoměrný s tím, jak do něj bude vstupovat řada proměnných. Výkon se tak přirozeně chová.

Řešení potíží s výkonem neznamená, že se bude dosahovat stanovených cílů a tyto hodnoty donekonečna udržovat – jedná se o vylepšování stávajících aktivit při zohlednění všech proměnných.

Jak takový problém s výkonem vypadá?

Nejdřív je potřeba ověřit, že to, na co jste narazili, jsou skutečně potíže s výkonem a ne servisní incident. Problémy s výkonem jsou něco jiného než servisní incident v Office 365. Rozdíl mezi nimi poznáte takto.

Pokud dochází ke snížení kvality poskytování služeb Office 365, jedná se o servisní incident. V Centru pro správu Office 365 se v části Aktuální stav zobrazí červené nebo žluté ikony a můžete i zaznamenat snížení výkonu na klientských počítačích připojených k Office 365. Třeba pokud je aktuální stav označený červenou ikonou a vedle Exchange vidíte Prověřování, může vám pak volat spoustu lidí z vaší organizace, kteří si budou stěžovat na špatnou funkci svých klientských poštovních schránek, které používají Exchange Online. V takovém případě se dá reálně předpokládat, že výkon vašeho Exchange Online trpí problémy se službou.

Řídicí panel stavu Office 365 se všechny úlohami zobrazenými zeleně, s výjimkou Exchange, který ukazuje Služba obnovena.

V této fázi bystě měli vy, jako správce Office 365, často kontrolovat Aktuální stav a potom Zobrazit podrobnosti a historii, abyste měli aktuální informace o plánované údržbě systému. Účelem řídicího panelu Aktuální stav je informovat vás o aktuálních změnách služeb a jejich potížích. Poznámky a vysvětlivky zadané v historii stavu, od správců správcům, vám pomůžou odhadnout, jak se vás budou uvedené incidenty týkat, a taky vás průběžně informují o probíhajících servisních zásazích.

Obrázek řídicího panelu stavu Office 365 vysvětlující, že byla obnovená služba Exchange Online a proč

Potíže s výkonem nejsou servisní incidenty, i když tyto incidenty můžou snížení výkonu způsobit. Problém s výkonem vypadá takto:

 • Problémy s výkonem se vyskytují bez ohledu na to, co v Centru pro správu Office 365 u služby hlásí řídicí panel Aktuální stav.

 • Činnost, která bývá poměrně bezproblémová, trvá dlouho nebo vůbec nefunguje.

 • Tento problém můžete i replikovat, nebo alespoň víte, že nastane, když uděláte správnou posloupnost kroků.

 • Pokud k potížím dochází přerušovaně, přesto se řídí určitým vzorem, třeba víte, že vám okolo desáté hodiny dopoledne volají uživatelé, kteří mají problémy se spolehlivým přístupem k Office 365, a že okolo poledne tyto hovory ustávají.

Možná vám to, až moc dobře, něco připomíná. Když už víte, že se jedná o problémy s výkonem, následující otázka zní: „Co je potřeba udělat teď?“ Ve zbývající části tohoto článku vám pomůžeme najít odpověď přesně na to.

Jak definovat a otestovat problém s výkonem

Potíže s výkonem se často objevují po nějaké době, takže definovat skutečný problém může být náročné. Abyste se problému dostali na kobylku, je potřeba sestavit jeho kvalitní popis, získat dobrou představu o kontextu potíží a pak určit opakovatelné testovací kroky. Pokud to neuděláte, pak i když to není vaše chyba, můžete v souboji s problémem prohrát. Proč? Tady máte pár ukázek popisů problému, které neobsahují dost informací:

 • Přechod ze složky Doručená pošta do Kalendáře dřív bylo něco, co jsem ani nepostřehl, a teď si při tom můžu skočit na kafe. Můžete zařídit, aby se to chovalo, tak jako dřív?

 • Nahrávání souborů na SharePoint Online trvá celou věčnost. Proč to jde pomalu jenom odpoledne, ale kdykoli jindy je to rychlé? Nemůže to prostě běžet rychle vždycky?

Výše uvedené popisy problému přinášejí několik velkých těžkostí. Především je v nich spoustu nejasností, se kterými musíte pracovat, třeba:

 • Není zřejmé, jak se přepínání mezi složkou Doručená pošta na Kalendář chovalo na přenosném počítači.

 • Když uživatel říká „běžet rychle vždycky“, co to znamená „rychle“?

 • Jak dlouho je „celou věčnost“? Je to několik sekund nebo minut? Nebo uživatel může odejít na oběd a nahrávání souborů skončí deset minut po tom, co se vrátí?

Ve všech těchto případech pisatel neuvažoval o tom, že správce, nebo ten, kdo bude problém řešit, se z podobného popisu nedozví moc podrobností. Třeba kdy se problém začal objevovat, že uživatel pracuje z domova a k pomalému přepínání dochází jenom při připojení přes domácí síť, že uživatel musí mít na místním klientovi spuštěných několik jiných aplikací náročných na paměť RAM nebo že používá starší operační systém nebo nespustil poslední aktualizace.

Když uživatel hlásí problém s výkonem, je potřeba shromáždit spoustu informací. Shromažďování těchto informací je součástí procesu nazývaného zjišťování rozsahu problému nebo jeho zkoumání. Tady máte základní seznam činností při zjišťování rozsahu problému, který můžete použít při shromažďování informací o vašem problému s výkonem. Seznam určitě není úplný, ale můžete pomocí něj vytvořit svůj vlastní:

 • Který den se problém objevil a v jakou denní nebo noční hodinu?

 • Jaký druh klientského počítače jste používali a jak se připojuje k podnikové síti (VPN, pevné sítě, bezdrátové připojení)?

 • Pracovali jste vzdáleně nebo jste byli v kanceláři?

 • Zkoušeli jste stejné akce na jiném počítači a objevilo se stejné chování?

 • Projděte si kroky, při kterých se potíže projevují, a zapište si je.

 • Jak pomalé je chování – v sekundách nebo minutách?

 • Na kterém místě světa se nacházíte?

Některé z těchto otázek jsou jasnější než ostatní. Většina uživatelů pochopí, že ten, kdo řeší jejich potíže, potřebuje znát přesný postup, jak problém reprodukovat. Jak jinak byste vůbec mohli zaznamenat, co je vlastně špatně, a jak jinak můžete otestovat, jestli je problém odstraněný? Méně zřejmé jsou otázky, jako: „Který den a hodinu se problém objevil?“ a „Na kterém místě světa se nacházíte?“ – což jsou informace, které můžou být důležité ve vzájemné spojitosti. Při určení času, kdy uživatel pracoval, může rozdíl několika hodin hrát velkou roli – může to znamenat, že v tu dobu už probíhala údržba částí vaší podnikové sítě. Třeba pokud má vaše společnost hybridní implementaci, jako je hybridní vyhledávání SharePointu, které může posílat dotazy na indexy vyhledávání v SharePointu Online i v místní instanci SharePoint Serveru 2013, můžou v místní farmě právě probíhat aktualizace. Pokud má vaše společnost všechno v cloudu, může údržba systému obsahovat přidávání nebo odebírání síťového hardwaru, zavádění aktualizací v celé společnosti nebo provádění změn DNS nebo jiné základní infrastruktury.

Pokud odstraňujete problémy s výkonem, je to něco jako práce detektiva na místě činu – musíte být pečliví a pozorní, abyste z důkazů mohli vyvodit správné závěry. Abyste toho mohli dosáhnout, musíte dostat kvalitní popis problému, ze kterého byste získali důkazy. Měl by obsahovat kontext počítače, kontext uživatele, kdy se problém začal projevovat a přesné kroky, které problém s výkonem vyvolaly. Popis problému byste měli vždycky mít na první stránce svých poznámek. Budete ho znova používat i po práci na řešení problému, když budete problém testovat a prokazovat, jestli provedené kroky povedou k opakování potíží. Je to naprosto zásadní k tomu, abyste mohli říct, že je vaše práce hotová.

Máte představu, jak to vypadalo, když byl výkon v pořádku?

Pokud máte smůlu, neví to nikdo. Nikdo neměl čísla. To znamená, že nikdo nezná odpověď na jednoduchou otázku „Kolik sekund trvalo otevření složky Doručená pošta v Office 365?“ nebo „Jak dlouho obvykle trvala schůzka vedení v Lyncu Online?“, což je běžný scénář ve spoustě společností.

To, co tu chybí, jsou standardní hodnoty výkonu.

Standardní hodnoty vám poskytují kontext pro posuzování výkonu. Standardní hodnoty byste měli měřit jednou za čas nebo naopak často, a to v závislosti na potřebách vaší společnosti. Pokud jste větší společnost, váš provozní tým už možná má standardní hodnoty pro vaše místní prostředí zjištěné. Třeba pokud instalujete opravy na všechny servery Exchange každé první pondělí v měsíci a na všechny servery SharePointu každou třetí středu, váš provozní tým pravděpodobně má seznam úloh a scénářů, které potom prochází, aby ověřil, že všechny důležité funkce pracují, jak mají. Třeba otevření složky Doručená pošta, kliknutí na Odeslat a přijmout a ověření, že se složky aktualizují, nebo, v SharePointu, procházení hlavní stránkou webu, přechod na stránku hledání na firemním webu a provedení hledání, které vrátí výsledky.

Pokud máte aplikace v Office 365, některé z nejzákladnějších standardních hodnot, které můžete určit, měří přenosovou dobu (v milisekundách) z klientského počítače ve vaší síti do výstupního bodu, neboli místa, kde přenos opouští vaši síť a přechází do Office 365. Tady máte některé užitečné standardní hodnoty, které můžete ověřit a zaznamenat:

 • Určete zařízení mezi vaším klientským počítačem a výstupním bodem, třeba proxy serverem.

  • Musíte vědět, co jsou vaše zařízení (IP adresy, typ zařízení atd.), abyste měli kontext pro problémy s výkonem, které nastanou.

  • Proxy servery jsou běžné výstupní body, můžete se tedy podívat na web a zjistit, jaký proxy server je nastavený k používání (pokud nějaký).

  • K dispozici jsou nástroje od jiných výrobců, které umožňují prozkoumat a zmapovat síť, ale nejbezpečnější způsob, jak zjistit, která zařízení jsou v síti, je zeptat se člena týmu, který se o síť stará.

 • Zjistěte si svého poskytovatele internetových služeb, poznamenejte si jeho kontaktní údaje a požádejte o informaci, kolik okruhů a jakou šířku pásma máte.

 • Ve svojí společnosti zjistěte, jaké máte prostředky pro zařízení mezi klientem a výstupním bodem, nebo identifikujte nouzový kontakt pro řešení problémů se sítí.

Tady jsou některé standardní hodnoty, které můžete vypočítat jednoduchým testováním pomocí nástrojů:

 • Doba přenosu mezi klientským počítačem a výstupním bodem v milisekundách

 • Doba přenosu mezi výstupním bodem a Office 365 v milisekundách

 • Místo ve světě, kde je umístěný server, který překládá adresy URL pro Office 365, když procházíte internetem

 • Rychlost v milisekundách, jakou váš poskytovatel internetových služeb překládá názvy DNS, nekonzistence v doručování paketů (kolísání sítě), doby nahrávání a stahování v milisekundách

Pokud nevíte, jak postupovat, najdete podrobnější popis v tomto článku.

Co je to standardní hodnota?

Když bude výkon špatný, sice budete vědět, že se něco děje, ale pokud neznáte historická data o výkonu, nebudete mít kontext, podle kterého by se dalo zjistit, jak a kdy se situace zhoršila. To znamená, že když nemáte standardní hodnoty, chybí vám klíčové vodítko pro řešení puzzle: obrázek na krabici. Při řešení potíží s výkonem potřebujete bod pro porovnání. Jednoduché standardní hodnoty výkonu není těžké získat. Váš provozní tým to může dostat za úkol v rámci svojí běžné agendy. Řekněme třeba, že vaše připojení vypadá takto:

Obrázek základní sítě zobrazující klienta, proxy cloud Office 365.

To znamená, že jste si u síťového týmu zjistili, že vaše přenosy do internetu odcházejí ze společnosti přes proxy server a že tento proxy zpracovává všechny požadavky, které váš klientský počítač posílá do cloudu. V takovém případě byste si měli zaznamenat zjednodušenou verzi vašeho připojení, ve které jsou uvedená všechna zařízení, která se na těchto přenosech podílejí. Teď vložte nástroje, které můžete použít k testování výkonu mezi klientem, výstupním bodem (kde opouštíte vlastní síť a přecházíte do internetu) a Office 365 v cloudu.

Základní síť s klientem, proxy serverem a cloudem, nástroje PSPing, TraceTCP a trasování sítě.

Tyto možnosti jsou uvedené jako Jednoduché a Pokročilé, a to podle rozsahu odborných znalostí, které potřebujete k nalezení dat o výkonu. Trasování v síti zabere hodně času ve srovnání se spuštěním nástrojů příkazového řádku, jako jsou PsPing a TraceTCP. Zvolili jsme tyto dva nástroje příkazového řádku, protože nepoužívají pakety ICMP, které bude Office 365 blokovat, a protože udávají dobu v milisekundách, kterou trvá opuštění klientského počítače nebo proxy serveru (v případě, že k němu máte přístup) a přenos na Office 365. Pro každé jednotlivé směrování z jednoho počítače na jiný získáte časovou hodnotu, což je skvělý základ pro stanovení standardních hodnot. Stejně tak je důležité, že vám tyto nástroje umožňují přidat k příkazu číslo portu. To je užitečné, protože Office 365 komunikuje přes port 443, což je port, který používají protokoly SSL (Secure Sockets Layer) a TLS (Transport Layer Security). Jiné nástroje třetích stran ale můžou pro vaši konkrétní situaci nabízet lepší řešení. Microsoft nepodporuje všechny tyto nástroje, takže pokud vám z nějakého důvodu PsPing a TraceTCP nefungují, můžete trasování v síti dělat nástrojem, jako je Netmon.

Standardní hodnotu můžete změřit před začátkem pracovní doby, pak během nejvyššího využití a potom znova po pracovní době. To znamená, že můžete mít strukturu složek, která nakonec vypadá nějak takto:

Obrázek navrhující možnost uspořádání dat do složek

Měli byste si taky definovat zásady vytváření názvů souborů. Tady je pár příkladů:

 • 2015-02-09_9dopCEST_StdHodn_Netmon_Klient-vystup_Normalni

 • 2015-01-10_3odpCEST_StdHodn_PsPing_Klien-O365_bezProxy_POMALE

 • 2015-02-08_2odpUTC_StdHodn_SPATNYVykon

 • 2015-02-08_8-30dopUTC_StdHodn_DobryVykon

Můžete to udělat mnoha různými způsoby, ale je dobré začít pomocí formátu <dateTime><what's happening in the test>. Pečlivost v této věci se vám bohatě vyplatí, až budete řešit potíže s výkonem později. Později budete moct říct: „Udělal jsem dvě trasování 8. února a jedno ukázalo dobrý výkon a druhé špatný, takže je můžeme porovnat.“ Toto je pro řešení potíží mimořádně užitečné.

Svoje historické standardní hodnoty musíte mít přehledně uspořádané. V tomto příkladu se jednoduchým způsobem získaly tři výstupy příkazového řádku a výsledky se shromáždily jako snímky obrazovek, ale místo nich byste mohli mít zachycené síťové soubory. Použijte metodu, která vám nejvíc vyhovuje. Ukládejte svoje historické standardní hodnoty a vracejte se k nim ve chvílích, kdy zaznamenáte změny v chování online služeb.

Proč shromažďovat data o výkonu během pilotního nasazení?

Začít pořizovat standardní hodnoty je nejlepší hned během pilotního nasazení Office 365. Váš Office může mít tisíce uživatelů, stovky tisíc nebo jich může mít pět, ale i přes malý počet uživatelů můžete provádět testy, kterými změříte kolísání výkonu. V případě velké společnosti můžete reprezentativní vzorek několika stovek uživatelů pilotního nasazení Office 365 promítnout na několik tisíc, takže budete vědět, kde můžou problémy vzniknout ještě před tím, než se tak stane.

U malé společnosti, kde nasazení znamená, že všichni uživatelé přejdou na službu současně a žádné pilotní zasazení se nekoná, uchovávejte data z měření výkonu proto, abyste je mohli ukázat komukoliv, kdo bude muset řešit problémy s operací, která má špatný výkon. Třeba když zjistíte, že z ničeho nic trvá nahrání středně velkého obrázku tak dlouho, že se klidně mezitím můžete projít ven, i když to dřív probíhalo hodně rychle.

Jak shromažďovat standardní hodnoty

U všech plánů pro řešení potíží s výkonem je třeba určit minimálně tyto věci:

 • Klientský počítač, který používáte (typ počítače nebo zařízení, IP adresa a akce, které způsobily tento problém)

 • Kde na světě se klientský počítač nachází (třeba, jestli je uživatel v síti VPN, pracuje na dálku nebo ve firemní síti intranet)

 • Výstupní bod ze sítě, který klientský počítač používá (bod, ze kterého opouští přenosy vaši firmu a přechází pod správu poskytovatele internetových služeb nebo do internetu)

Rozložení sítě zjistíte od správce sítě. Pokud máte malou síť, podívejte se na zařízení, kterými se připojujete k internetu, a když máte dotazy ohledně rozložení, zavolejte svému poskytovateli internetových služeb. Pro referenci si vytvořte obrázek konečného rozložení sítě.

Tato část je rozdělená na jednotlivé nástroje a metody příkazového řádku a pokročilejší možnosti nástrojů. Nejdřív se budeme věnovat jednoduchým metodám. Pokud ale máte problémy s výkonem právě teď, měli byste přeskočit k pokročilejším metodám a vyzkoušet si náš ukázkový plán pro řešení potíží s výkonem.

Jednoduché metody

Cílem těchto jednoduchých metod je naučit se měřit, rozumět a správně ukládat jednoduché standardní hodnoty výkonu v průběhu času, abyste měli informace o výkonu Office 365. Tady je velmi jednoduchý diagram metody, který jste už viděli:

Základní síť s klientem, proxy serverem a cloudem, nástroje PSPing, TraceTCP a trasování sítě.

Poznámky: 

 • Na tomto snímku obrazovky je zachycený TraceTCP, protože je to užitečný nástroj pro zjišťování, jak dlouho trvá zpracování žádosti (v milisekundách), a kolik směrování v síti (neboli připojení z jednoho počítače do druhého) žádost potřebuje pro dosažení cíle. TraceTCP vám může taky říct názvy serverů použitých při směrování, což může být užitečné pro specialistu podpory Microsoft Office 365.

 • Příkazy TraceTCP můžou být hodně jednoduché, třeba:

 • tracetcp.exe outlook.office365.com:443

 • Nezapomeňte do příkazu přidat číslo portu.

 • TraceTCP je zdarma ke stažení, ale vyžaduje Wincap. Wincap je nástroj, který používá a instaluje i Netmon. Netmon používáme taky v části věnované pokročilejším metodám.

Pokud máte víc kanceláří, budete potřebovat udržovat sadu dat z klienta v každém z těchto míst. Tento test měří latenci, což je v tomto případě číselná hodnota, která vyjadřuje dobu mezi odesláním žádosti z klienta do Office 365 a odpovědí Office 365 na tuto žádost. Testování začíná ve vaší doméně na klientském počítači a měří dobu odezvy z vaší sítě, přes výstupní bod a internet do Office 365 a zpátky.

S výstupním bodem, v tomto případě proxy serverem, můžete pracovat několika způsoby. Můžete sledovat čas z bodu 1 do bodu 2, potom z bodu 2 do bodu 3 a pak sečtením obou hodnot v milisekundách dostat celkový čas k okraji sítě. Nebo můžete nakonfigurovat připojení tak, aby se při přenosech na adresy Office 365 proxy server obešel. Ve větších sítích s bránou firewall, reverzním proxy serverem nebo nějakou jejich kombinací budete možná muset nastavit na proxy serveru výjimky, které vám umožní průchod přenosů pro spoustu adres URL. Seznam koncových bodů používaných v Office 365 najdete v tématu Adresy URL a rozsahy IP adres pro Office 365. Pokud máte ověřující proxy server, začněte testováním výjimek pro:

 • Porty 80 a 443

 • Protokoly TCP a HTTP

 • Odchozí připojení na kteroukoliv z těchto adres URL:

 • *.microsoftonline.com

 • *.microsoftonline-p.com

 • *.sharepoint.com

 • *.outlook.com

 • *.lync.com

 • osub.microsoft.com

Všichni uživatelé se musí dostat na tyto adresy bez jakéhokoliv zásahu nebo ověřování ze strany proxy serveru. V menších sítích byste měli tyto adresy přidat ve webovém prohlížeči do seznamu obcházení proxy serveru.

Pokud je chcete přidat do seznamu obcházení proxy serveru v Internet Exploreru, přejděte na Nástroje > Možnosti Internetu > Připojení > Nastavení místní sítě > Upřesnit. Na kartě Upřesnit najdete taky svůj proxy server a port proxy serveru. Abyste mohli použít tlačítko Upřesnit, budete možná muset zaškrtnout políčko Použít proxy server pro síť LAN. Políčko Nepoužívat proxy server pro místní adresy musí být zaškrtnuté. Po kliknutí na Upřesnit se zobrazí textové pole, do kterého můžete zadat výjimky. Jednotlivé výše uvedené adresy URL se zástupnými znaky oddělte středníky, třeba:

*. microsoftonline.com; *. sharepoint.com

Jakmile obejdete proxy server, měli byste se dostat nástrojem ping nebo PsPing přímo na adresu URL Office 365. Dalším krokem bude testování adresy outlook.office365.com nástrojem ping. Pokud používáte PsPing nebo jiný nástroj, který vám umožní zadat k příkazu číslo portu, použijte PsPing proti adrese portal.microsoftonline.com:443, abyste zjistili průměrnou dobu odezvy v milisekundách.

Doba odezvy je číselná hodnota, která určuje, jak dlouho trvá poslat žádost protokolu HTTP na server, jako je outlook.office365.com, a dostat od něj zpátky potvrzující odpověď. Někdy se tato hodnota označuje zkratkou RTT. Měl by to být relativně krátký časový okamžik.

Abyste mohli udělat tento test, je potřeba používat PSPing nebo jiný nástroj, který nepracuje s pakety ICMP, které Office 365 blokuje.

Použití nástroje PsPing ke zjištění celkové doby odezvy v milisekundách přímo z adresy URL Office 365

 1. Spusťte příkazový řádek se zvýšenými oprávněními takto:

  1. Klikněte na tlačítko Start.

  2. Do pole Spustit hledání napište cmd a stiskněte CTRL+SHIFT+ENTER.

  3. Pokud se zobrazí dialogové okno Řízení uživatelských účtů, potvrďte, že chcete udělat zobrazenou akci a potom klikněte na Pokračovat.

 2. Přejděte do složky, ve které je nástroj (v tomto případě PsPing) nainstalovaný, a otestujte tyto adresy URL Office 365:

  • psping portal.office.com:443

  • psping microsoft-my.sharepoint.com:443

  • psping outlook.office365.com:443

  • psping www.yammer.com:443

   Příkaz PSPing směřující na microsoft-my.sharepoint.com a port 443.

Nezapomeňte přidat číslo portu 443. Office 365 totiž funguje na šifrovaném kanálu. Pokud byste použili PsPing bez čísla portu, žádost by nebyla úspěšná. Po použití příkazu ping na váš krátký seznam vyhledejte průměrnou dobu v milisekundách (ms). To je hodnota, kterou chcete zaznamenat.

Obrázek zobrazující použití příkazu PSPing z klienta na proxy s časem odezvy 2,8 milisekund.

Pokud nevíte, jak nastavit obcházení proxy serveru, a raději byste to udělali krok po kroku, musíte nejdřív zjistit název proxy serveru. V Internet Exploreru přejděte na Nástroje > Možnosti Internetu > Připojení > Nastavení místní sítě > Upřesnit. Na kartě Upřesnit bude uvedený váš proxy server. Na příkazovém řádku použijte příkaz ping na tento proxy server takto:

Použití příkazu ping na proxy server a zjištění hodnoty doby odezvy v milisekundách pro fázi 1 až 2

 1. Spusťte příkazový řádek se zvýšenými oprávněními takto:

  1. Klikněte na tlačítko Start.

  2. Do pole Spustit hledání napište cmd a stiskněte CTRL+SHIFT+ENTER.

  3. Pokud se zobrazí dialogové okno Řízení uživatelských účtů, potvrďte, že chcete udělat zobrazenou akci a potom klikněte na Pokračovat.

 2. Napište ping <název proxy serveru používaného prohlížečem nebo IP adresa proxy serveru> a stiskněte Enter. Pokud máte nainstalovaný PsPing nebo nějaký jiný nástroj, můžete místo toho použít tento nástroj.

  Váš příkaz může vypadat jako některý z těchto příkladů:

  • ping ourproxy.ourdomain.industry.business.com

  • ping 155.55.121.55

  • ping firemni_proxy

  • psping firemni_proxy.firemni_domena.industry.business.com:80

  • psping 155.55.121.55:80

  • psping firemni_proxy:80

 3. Když trasování přestane posílat testovací pakety, dostanete krátký souhrn, ve kterém je uvedená průměrná hodnota v milisekundách, a to je to, co hledáte. Udělejte snímek obrazovky s oknem příkazového řádku a uložte ho s názvem vytvořeným podle zásady vytváření názvů. Teď může být také užitečné doplnit naměřenou hodnotu do diagramu.

Možná jste trasování změřili brzo ráno a váš klient se nemůže dostat na proxy server (nebo jakýkoliv výstupní server do internetu) dostatečně rychle. V takovém případě můžou vaše čísla vypadat takto:

Obrázek zobrazující dobu odezvy z klienta na proxy server trvající 2,8 milisekund

Pokud je váš klientský počítač jedním z těch, které mají přístup k proxy (nebo výstupnímu) serveru, můžete spustit další úsek testu vzdáleným připojením k tomuto počítači, spuštěním příkazového řádku a použitím příkazu PsPing na adresu URL Office 365 odtud. Pokud se k tomuto počítači nedostanete, můžete kontaktovat vaši síťovou podporu, požádat o pomoc s dalším úsekem a získat přesné hodnoty tímto způsobem. Pokud to tak nejde, spusťte příkaz PsPing proti příslušné adrese URL Office 365 a výsledek porovnejte s časem příkazu PsPing nebo ping proti vašemu proxy serveru.

Třeba pokud přenos z klienta na adresu URL Office 365 trvá 51,84 milisekund a z klienta na proxy (nebo výstupní bod) to trvá 2,8 milisekundy, je doba přenosu mezi výstupem a Office 365 49,04 milisekund. Podobně když PsPing z klienta na proxy server během denní špičky trvá 12,25 milisekund a 62,01 milisekund z klienta na adresu URL Office 365, potom vaše průměrná hodnota doby přenosu z výstupního proxy serveru na adresu URL Office 365 je 49,76 milisekund.

Další obrázek ukazující ping v milisekundách z klienta do proxy vedle pingu z klienta do Office 365 umožňující vypočítat rozdíl obou hodnot.

Při řešení potíží můžete zjistit něco zajímavého i ze samotných těchto standardních hodnot. Třeba když zjistíte, že latence mezi proxy serverem nebo výstupním bodem a adresou URL Office 365 obvykle bývá 40 až 59 milisekund a mezi klientem a proxy serverem nebo výstupním bodem bývá okolo 3 až 7 milisekund (v závislosti na množství síťového provozu, který probíhá v této části dne), potom určitě víte, že je někde nějaký problém, pokud poslední tři naměřené standardní hodnoty mezi klientem a proxy serverem nebo výstupním bodem ukazují latenci 45 milisekund.

Pokročilé metody

Pokud opravdu chcete vědět, co se děje s vašimi internetovými žádosti odeslanými do Office 365, je potřeba se něco naučit o trasování sítě. Není důležité, jaké nástroje pro toto trasování rádi používáte. HTTPWatch, Netmon, Message Analyzer, Wireshark, Fiddler, Developer Dashboard nebo jakýkoliv jiný poslouží stejně dobře, pokud bude umět zachytit a filtrovat přenosy v síti. V této části se dozvíte, že může být výhodné používat víc těchto nástrojů, protože vám to umožní získat úplnější obrázek o řešeném problému. Při testování fungují některé z těchto nástrojů taky samy jako proxy servery. Nástroje použité v doprovodném článku, Plán řešení potíží s výkonem pro Office 365, zahrnují Netmon 3.4, HTTPWatch nebo WireShark.

Pořizování standardních hodnot výkonu je jednoduchou částí této metody a hodně z těchto kroků je stejných jako při řešení potíží s výkonem. Pokročilejší metody vytváření standardních hodnot výkonu vyžadují, abyste sbírali a uchovávali trasování sítě. Ve většině příkladů v tomto článku se používá SharePoint Online, ale vytvořit byste si měli seznam běžných akcí v různých službách Office 365, ke kterým se přihlásíte k pro účely testování a záznamu. Příklad standardní hodnoty:

 • Seznam standardních hodnot pro SPO – krok 1: Přejděte na domovskou stránku webu SharePointu Online a proveďte trasování v síti. Trasování uložte.

 • Seznam standardních hodnot pro SPO – krok 2: Vyhledejte termín (třeba název vaší společnosti) přes podnikové vyhledávání a proveďte trasování v síti. Trasování uložte.

 • Seznam standardních hodnot pro SPO – krok 3: Nahrajte velký soubor do knihovny dokumentů SharePointu Online a proveďte trasování v síti. Trasování uložte.

 • Seznam standardních hodnot pro SPO – krok 4: Přejděte na domovskou stránku webu OneDrivu a proveďte trasování v síti. Trasování uložte.

Tento seznam by měl zahrnovat nejdůležitější běžné akce, které uživatelé dělají proti SharePointu Online. Všimněte si, že posledním krokem – trasováním přechodu na OneDrive pro firmy – se vytvoří porovnání mezi zatížením domovské stránky SharePointu Online (který si společnosti často kustomizují) a domovské stránky OneDrivu pro firmy, která se kustomizuje jenom zřídka. Toto je velmi základní test, pokud jde o pomalu se načítající web SharePointu Online. Do svého testování můžete integrovat záznam tohoto rozdílu.

Pokud jste právě uprostřed problémů s výkonem, hodně kroků je stejných, jako když vytváříte standardní hodnotu. Trasování v síti bude mít najednou tu nejvyšší důležitost, a proto v dalším kroku se budeme zabývat tím, jak zaznamenat důležité trasování.

Pokud chcete vyřešit problém s výkonem právě teď, musíte pořizovat trasování v době, kdy se problém s výkonem projevuje. Musíte mít dostupné správné nástroje pro zaznamenávání protokolů a potřebujete akční plán, tj. seznam akcí pro řešení potíží, které je potřeba udělat, abyste shromáždili co možná nejlepší informace. Ze všeho nejdřív zaznamenejte datum a čas testu, abyste mohli soubory uložit do složky, jejíž název odráží dobu pořízení. Potom upřesněte samotný postup řešení problému. Jsou to přesně definované kroky testování. Nezapomeňte na základní věc: Pokud jsou potíže jenom s Outlookem, musíte zaznamenat, že problémové chování se projevuje jenom v jedné službě Office 365. Zúžení rozsahu problému vám pomůže zaměřit se na něco, co můžete vyřešit.

Viz taky

Správa koncových bodů Office 365

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×