Kurz: Zahrnutí internetových dat a nastavení výchozích možností sestav Power View

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Přehled:    Na konci předchozího kurzu Vytváření sestav Power View založených na mapě zahrnoval váš excelový sešit data z různých zdrojů, datový model založený na relacích vytvořených pomocí doplňku Power Pivot a sestavu Power View založenou na mapě s určitými informacemi o olympijských hrách. V tomto kurzu sešit rozšíříme a budeme optimalizovat pomocí dalších dat a zajímavé grafiky a upravíme ho tak, aby umožňoval snadné vytváření skvělých sestav Power View.

Poznámka: Tento článek popisuje datových modelech v Excelu 2013. Však stejné modelování dat a doplňku Power Pivot funkcích v Excelu 2013 použít do Excelu 2016.

Tento kurz se skládá z následujících částí:

Import internetových odkazů na obrázky do datového modelu

Použití internetových dat k dokončení datového modelu

Skrytí tabulek a polí kvůli snadnějšímu vytváření sestav

Kontrolní bod a kvíz

Na konci tohoto kurzu je kvíz, kde si můžete otestovat, co jste se naučili.

V této řadě kurzů používáme data popisující olympijské medaile, hostitelské země a různé olympijské sportovní události. Tato řada obsahuje následující kurzy:

 1. Import dat do Excelu 2013 a vytvoření datového modelu

 2. Rozšíření relací datového modelu pomocí Excelu 2013, doplňku Power Pivot a jazyka DAX

 3. Vytváření sestav Power View založených na mapě

 4. Zahrnutí internetových dat a nastavení výchozích možností sestav Power View

 5. Nápověda k Power Pivotu

 6. Vytváření skvělých sestav Power View – Část 2

Měli byste je absolvovat v tomto pořadí.

Tyto kurzy pomocí Excelu 2013 Power Pivot povolené. Další informace o Excelu 2013, klikněte sem. Pokyny k povolení Power Pivot, klikněte sem.

Import internetových odkazů na obrázky do datového modelu

Množství dat trvale roste a s tím roste i očekávání, že je bude možné vizualizovat. Další data přinášejí nové perspektivy a příležitosti k přezkoumání a posouzení různých způsobů datové interakce. Power Pivot a Power View umožňují vaše data sloučit (včetně externích dat) a znázornit je zábavnými a zajímavými způsoby.

V této části rozšíříte datový model tak, aby zahrnoval obrázky vlajek oblastí a zemí, které se účastní olympijských her. Pak přidáte obrázky představující disciplíny, ve kterých se na olympijských hrách soutěžilo.

Přidání obrázků vlajek do datového modelu

Obrázky obohatí vizuální působivost sestav Power View. V následujícím postupu přidáte dvě kategorie obrázků – obrázky pro jednotlivé disciplíny a obrázky vlajek představujících jednotlivé oblasti nebo země.

K začlenění těchto informací jsou vhodné dvě tabulky: tabulka Discipline pro obrázky disciplín a tabulka Hosts pro vlajky. Aby to bylo zajímavé, použijete obrázky nacházející se na internetu a na každý obrázek se odvoláte pomocí odkazu, aby se obrázek vykreslil každému, kdo si bude sestavu prohlížet, ať bude kdekoli.

 1. Po vyhledávání tipy k Internetu, můžete vyhledat Dobrým zdrojem obrázky vlajek pro jednotlivé země nebo oblast: CIA.gov světě Factbook webu. Například po kliknutí na následující odkaz se zobrazí obrázek vlajky pro Francii.

  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/graphics/flags/large/fr-lgflag.gif

  Při prošetřit dál a najít další příznak adresy URL obrázků na webu, zjistíte adresy URL s formátem konzistentní a že proměnnou pouze dvojpísmenných směrové číslo země. Takže pokud vědom každou dvojpísmenných zemi nebo oblasti, můžete jenom vložte tento kód dvojpísmenných do všechny adresy URL a získat odkaz ke každé příznak. To je plus a když se podíváte úzce dat, zjistíte, že tabulky Hosts obsahuje dvojpísmenných kódů zemi nebo oblasti. Skvělé.

 2. Potřebujete k vytvoření nového pole do tabulky Hosts ukládat příznak adresy URL. V předchozích kurzu jste použili DAX ke zřetězení dvou polí a můžeme udělat stejný příznaku adresy URL. V Power Pivot vyberte prázdný sloupec s názvem Přidat sloupec do tabulky Hosts . V řádku vzorců zadejte následující vzorec jazyka DAX (nebo můžete zkopírovat a vložit ho do vzorce sloupce). Vypadá dlouhý, ale většina jeho adresu URL chceme použít od CIA Factbook.

  =REPLACE("https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/graphics/flags/large/fr-lgflag.gif",82,2,LOWER([Alpha-2 code]))

  V této funkce jazyka DAX jste několik věcí, na jeden řádek. První, funkce jazyka DAX nahradit slouží k nahrazení textu v dané textový řetězec, takže pomocí této funkce můžete nahradit část adresy URL, na které odkazuje Francie příznak (fr) se příslušný kód dvojpísmenných pro jednotlivé země nebo oblasti. Číslo 82, bude funkce nahradit zahájíte 82 znaky v řetězci. Kolik znaky nahradit nahradit 2, která sděluje, takto. Potom jste si všimli, že adresa URL je velká a malá písmena (testování nejdřív, samozřejmě) a naše dvojpísmenných kódů velká písmena, tak, aby bylo převést na malá písmena, jak jsme je vložen do adresu URL pomocí funkce jazyka DAX nižší.

 3. Přejmenujte sloupec s příznakem adresy URL do pole FlagURL. Na obrazovce Power Pivot teď vypadá na následující obrazovce.

  Vytvoření pole URL pomocí doplňku Power Pivot a vzorce DAX

 4. Vraťte se do Excelu a vyberte ji v listu List1. V Polích kontingenční tabulky vyberte položku vše. Vidíte pole FlagURL pole, které jste přidali neexistuje, jak je vidět na následující obrazovce.
  Pole FlagURL je přidané do tabulky Hosts

  Poznámky: V některých případech se kód Alpha-2 používaný webem World Factbook v doméně CIA.gov neshoduje s oficiálním kódem Alpha-2 podle ISO 3166-1, který je uložený v tabulce Hosts. Některé vlajky se proto nezobrazí správně. Můžete to napravit a získat správné adresy URL vlajek tím, že přímo v tabulce Hosts v Excelu nahradíte jednotlivé problematické položky, jak je uvedeno níže. Dobrá zpráva je, že Power Pivot automaticky detekuje změny, které v Excelu uděláte, a přepočítá vzorec DAX. Udělejte tyto změny:

  • Změňte AT na AU.

Přidání piktogramů sportů do datového modelu

Sestavy Power View budou zajímavější, když k olympijským událostem přidružíte obrázky. V této části přidáte obrázky do tabulky Disciplines.

 1. Po vyhledávání na Internetu, zjistíte, že Wikimedia Commons obsahuje skvělé piktogramy pro každou olympijských discipline předložený Parutakupiu. Následující odkaz zobrazují mnoho obrázky z Parutakupiu.

  http://commons.wikimedia.org/wiki/user:parutakupiu

 2. Ale když se podíváte na všechny jednotlivé obrázky, zjistíte, že běžné struktury adres URL sám nemá půjčovat pomocí jazyka DAX automatické vytváření odkazů na obrázky. Chcete-li zjistit, kolik disciplines existovat v svůj datový Model a posoudit, zda by měly zadat odkazy ručně. V Power Pivot vyberte v tabulce Disciplines a podívejte se na spodní straně okna Power Pivot. Tady vidíte že počtu zobrazených záznamů je 69, jak je vidět na následující obrazovce.
  Power Pivot ukazuje počet záznamů

  Se rozhodnete, že 69 záznamy není příliš mnoho zkopírovat a vložit ručně, zejména vzhledem k tomu, bude to atraktivní při vytváření sestav.

 3. K přidání adres URL piktogramů potřebujete vytvořit v tabulce Disciplines nový sloupec. To představuje zajímavý problém: Tabulka Disciplines byla do datového modelu přidaná importováním z accessové databáze. Tabulka Disciplines se tedy objeví jenom v doplňku Power Pivot, ne v Excelu. V doplňku Power Pivot ale nejdou zadávat data přímo do jednotlivých záznamů neboli řádků. Abychom tento problém vyřešili, můžeme s využitím informací v tabulce Disciplines vytvořit novou tabulku, přidat ji do datového modelu a vytvořit relaci.

 4. V Power Pivot zkopírujte tří sloupců v tabulce Disciplines . Můžete vybrat tak, že umístíte ukazatel myši nad sloupcem Discipline přetáhnete mezi sloupci SportID, jak je vidět na následující obrazovce a potom klikněte na Domů > schránky > kopírovat.

  Kopírování polí v Power Pivotu

 5. V Excelu vytvoříte nový list a vložíte do něj zkopírovaná data. Vložená data naformátujte jako tabulku, jako jste to dělali v předchozích kurzech této řady – v prvním řádku budou popisky. Potom dejte tabulce název DiscImage. List pojmenujte taky DiscImage.

Poznámka: Sešit s ručního zadávání dokončení s názvem DiscImage_table.xlsx, je jedním ze soubory, které jste si stáhli v první kurz v této řadě. Usnadní, můžete ji stáhnout kliknutím sem. Přečtěte si další kroky, které lze použít pro podobných situacích s vlastními daty.

 1. Ve sloupci vedle SportID zadejte DiscImage v prvním řádku. Aplikace Excel automaticky rozšíří do tabulky zahrnout řádku. List DiscImage vypadá jako následující obrazovka.

  Rozšíření tabulky v Excelu

 2. Zadejte adresy URL pro jednotlivé disciplíny s využitím piktogramů z webu Wikimedia Commons. Pokud jste si stáhli sešit, kde už jsou zadané, můžete je zkopírovat a vložit do tohoto sloupce.

 3. Zůstaňte v Excelu a zvolte Power Pivot > Tabulky > Přidat do datového modelu a přidejte vytvořenou tabulku do datového modelu.

 4. V doplňku Power Pivot v Zobrazení diagramu vytvořte relaci tím, že pole DisciplineID z tabulky Disciplines přetáhnete na pole DisciplineID v tabulce DiscImage.

Nastavení Kategorie dat kvůli správnému zobrazení obrázků

Aby sestavy v Power View správně zobrazovaly obrázky, musíte správně nastavit vlastnost Kategorie dat na hodnotu Adresa URL obrázku. Doplněk Power Pivot se pokusí určit typ dat ve vašem datovém modelu, a pokud se mu to podaří, přidá za automaticky vybranou Kategorii termín (Navrhovaná), ale je dobré mít jistotu. Proto se ujistíme.

 1. V doplňku Power Pivot vyberte tabulku DiscImage a zvolte sloupec DiscImage.

 2. Na pásu karet vyberte Upřesnit > vlastností pro vytváření sestav > kategorie dat a vyberte Adresa URL obrázku, jak je vidět na následující obrazovce. Aplikace Excel se pokusí ke zjištění kategorie dat a pokud ano, označí vybrané kategorie dat (navržené).

  Nastavení kategorie dat v Power Pivotu

Váš datový model teď zahrnuje adresy URL pro piktogramy, které se dají přidružit k jednotlivým disciplínám, a vlastnost Kategorie dat je správně nastavená na Adresa URL obrázku.

Použití internetových dat k dokončení datového modelu

Mnoho internetových webů nabízí data, která se dají použít v sestavách – pokud zjistíte, že data jsou spolehlivá a užitečná. V této části přidáte do datového modelu údaje o populaci.

Přidání informací o počtu obyvatel do datového modelu

Abyste mohli vytvořit sestavy, které budou obsahovat informace o počtu obyvatel, potřebujete údaje o populaci najít a zahrnout je do datového modelu. Skvělým zdrojem takových informací je databanka Worldbank.org. Když tento web navštívíte, najdete následující stránku, která umožňuje vybrat a stáhnout nejrůznější údaje o zemích nebo oblastech.

http://databank.worldbank.org/data/views/variableSelection/selectvariables.aspx?source=World-Development-Indicators

Pro stahování dat z webu Worldbank.org se nabízí hodně možností, takže budete moct vytvořit nejrůznější zajímavé sestavy. Teď vás zajímají počty obyvatel zemí nebo oblastí pro váš datový model. V následujícím postupu si stáhnete tabulku populačních dat a přidáte ji do datového modelu.

Poznámka: Weby někdy měnit, takže rozložení na Worldbank.org může být trochu jiný než píše níže. Můžete taky můžete stáhnout Excelového sešitu s názvem Population.xlsx obsahující data Worldbank.org vytvořené pomocí následujících kroků kliknutím sem.

 1. Pomocí výše uvedeného odkazu přejděte na web worldbank.org.

 2. V prostřední části stránky pod zeměklepněte na tlačítko Vybrat vše.

 3. V části řadyvyhledejte a vyberte celkové základního souboru. Následující obrazovka ukazuje obrázek hledání, šipka ukazující na do vyhledávacího pole.

  Vybírání datových sad z webu worldbank.org

 4. V oblasti TIME vyberte 2008 (je to sice trochu starší, ale odpovídá to údajům o olympijských hrách používaným v těchto kurzech).

 5. Po dokončení těchto výběrů klikněte na tlačítko DOWNLOAD a jako typ souboru zvolte Excel. Název staženého sešitu není příliš praktický. Přejmenujte sešit na Population.xls a uložte ho někam, kde k němu budete mít v následujícím postupu snadný přístup.

Teď můžete tato data importovat do datového modelu.

 1. V excelovém sešitu, který obsahuje údaje o olympijských hrách, vložte nový list a pojmenujte ho Population.

 2. Najděte sešit Population.xls, otevřete ho a zkopírujte data do schránky. Pamatujte, že když v listu vyberete některou buňku datové sady, můžete stisknutím Ctrl+A vybrat všechna sousední data. Vložte data do buňky A1 na listu Population ve vašem sešitu s informacemi o olympijských hrách.

 3. V sešitu Olympics text k naformátování data, která jste vložili jako tabulku a pojmenujte tabulku základního souboru. Libovolnou buňku v datové sadě vybraný, například buňku A1 a stiskněte kombinaci kláves Ctrl + A vyberte všechny sousedních data a stiskněte Ctrl + T naformátujte data jako tabulku. Protože data obsahují záhlaví, zaškrtněte že políčko tabulka obsahuje záhlaví v okně Vytvořit tabulku, která se zobrazí, jak ukazuje tato část.

  Okno Vytvořit tabulku

  Formátování dat jako tabulky obsahuje mnoho výhod. Název můžete přiřadit tabulky, která umožňuje snadno identifikovat. Můžete také vytvořit relace mezi tabulkami, umožňuje zkoumání a analýza v kontingenčních tabulkách, Power Pivot a Power View.

 4. Na kartě Nástroje tabulky > návrh vyhledejte pole Název tabulky a zadejte základního souboru a název tabulky. Údaje o obyvatelstvu byla ve sloupci s názvem 2008. Jednodušší rovné, přejmenujte sloupec 2008 v tabulce základního souboru na základního souboru. Sešit se teď vypadá na následující obrazovce.

  Údaje o populaci přenesené do Excelu

  Poznámky: V některých případech Směrové číslo země aplikace pro Worldbank.org webu neshoduje s oficiální ISO 3166-1 alfa-3 kód uvedených v tabulce Medals , což znamená, že některé countryregions obyvatelstvu jsou převzaté se nezobrazí. Můžete opravit provedením následujících náhrady přímo v tabulce základního souboru v aplikaci Excel pro každou položku problémového. Dobrá zpráva je, že tento Power Pivot automaticky rozpozná změny provedené v Excelu:

  • Změna NLD NED

  • Změna č zvláštní

 5. V aplikaci Excel přidejte tabulku do datového modelu tak, že vyberete Power Pivot > tabulkami > přidat do datového modelu, jak je vidět na následující obrazovce.

  Přidání nových dat do datového modelu

 6. Teď vytvoříme relaci. Všimli jsme si, že Country Code nebo Region Code v tabulce Population je stejný tříznakový kód jako v poli NOC_CountryRegion tabulky Medals. Výborně – mezi těmito tabulkami můžeme snadno vytvořit relaci. V doplňku Power Pivot v Zobrazení diagramu přetáhněte tabulku Population tak, aby byla umístěná vedle tabulky Medals. Pole NOC_CountryRegion tabulky Medals přetáhněte do pole Country Code nebo Region Code tabulky Population. Vytvoří se relace – jak ukazuje následující obrazovka.

  Vytvoření relace mezi tabulkami

To nebylo moc těžké. Datový model teď obsahuje odkazy na vlajky, odkazy na obrázky disciplín (dřív jsme jim říkali piktogramy) a nové tabulky s informacemi o populaci. Máme všechna potřebná data a jsme skoro připraveni vytvořit nějaké působivé vizualizace a zahrnout je do sestav.

Nejdřív si ale vytváření sestav trochu usnadníme tím, že skryjeme některé tabulky a pole, které nebudeme potřebovat.

Skrytí tabulek a polí kvůli snadnějšímu vytváření sestav

Možná jste si všimli, kolik polí má tabulka Medals. Má jich spoustu a mnoho z nich nebudete k vytvoření sestavy potřebovat. V této části se naučíte, jak některé z těchto polí skrýt, aby byl postup vytváření sestav v Power View jednodušší.

Podívejte se sami – vyberte v Excelu list Power View. Následující obrazovka ukazuje seznam tabulek v podokně Pole nástroje Power View. Je to dlouhý seznam tabulek, ze kterých můžete vybírat, a v mnoha tabulkách jsou pole, která nebudete potřebovat.

Příliš mnoho dostupných tabulek v excelovém sešitu

Příslušná data jsou určitě důležitá, ale seznam polí a tabulek je moc dlouhý a možná i trochu deprimující. V klientských nástrojích, jako jsou kontingenční tabulky a Power View, se dají tabulky a pole skrýt, takže není nutné příslušná data odstraňovat z datového modelu.

V následujících krocích skryjete několik tabulek a polí pomocí doplňku Power Pivot. Pokud budete tabulky nebo pole, které jste skryli, potřebovat k vytváření sestav, můžete se kdykoli vrátit do doplňku Power Pivot a zrušit jejich skrytí.

Poznámka: Když nějaký sloupec nebo pole skryjete, nebudete na jejich základě moct vytvářet sestavy nebo filtry.

Skrytí tabulek pomocí Power Pivot

 1. V okně Power Pivot vyberte Domů > Zobrazit > Zobrazení dat. Zajistíte tak, že nebudete v zobrazení diagramu, ale přejdete do zobrazení dat.

 2. Skryjme následující tabulky, o kterých si myslíte, že je nebudete k vytváření sestav potřebovat: S_Teams a W_Teams. Všimnete si pár tabulek, ve kterých je užitečné jenom jedno pole – později v tomto kurzu najdeme řešení i pro ně.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na kartě W_Teams nalezené ve spodní části okna a vyberte Skrýt v nástrojích klienta. Následující obrazovka ukazuje v nabídce, která se zobrazí po klepnutí pravým tlačítkem myši na kartě skrytých tabulek v Power Pivot.

  Jak skrýt tabulky v klientských nástrojích Excelu

 4. Skrytí druhé tabulky, S_Teamsstejně. Všimněte si, že karty skrytých tabulek jsou šedé, jak je vidět na následující obrazovce.

  Karty skrytých tabulek jsou v Power Pivotu šedé

Skrytí polí pomocí Power Pivot

Taky některá pole nejsou pro vytváření sestav užitečná. Příslušná data můžou být důležitá, ale když pole v klientských nástrojích (například v kontingenčních tabulkách nebo v Power View) skryjete, zjednoduší se navigace a vybírání polí pro sestavy.

Následujícím postupem skryjete různá pole (z různých tabulek), která nebudete v sestavách potřebovat.

 1. Na Power Pivot klikněte na kartu medaile po kliknutí pravým tlačítkem sloupec Edition klikněte na položku Skrýt v nástrojích klienta, jak je vidět na následující obrazovce.

  Kliknutí pravým tlačítkem a skrytí polí tabulky v klientských nástrojích Excelu

  Všimněte si, že sloupec změní šedé, podobně jako jak karty skrytých tabulek jsou šedé.

 2. Na kartě Medals skryjte v klientských nástrojích tato pole: Event_gender, MedalKey.

 3. Na kartě Events skryjte v klientských nástrojích tato pole: EventID, SportID.

 4. Na kartě Sports skryjte pole SportID.

Když se teď podíváme na list Power View a na Pole nástroje Power View, uvidíme následující obrazovku. S tím už se dá líp pracovat.

Míň tabulek v klientských nástrojích usnadňuje vytváření sestav

Skrytím tabulek a sloupců v klientských nástrojích se usnadní proces vytváření sestav. Skrýt můžete tolik tabulek a sloupců, kolik potřebujete. Pokud bude potřeba, můžete jejich skrytí kdykoli zase zrušit.

Datový model je dokončený, takže můžete začít experimentovat s daty. V dalším kurzu vytvoříte pomocí údajů o olympijských hrách a datového modelu různé typy zajímavých a působivých vizualizací.

Kontrolní bod a kvíz

Shrnutí nových znalostí

V tomto kurzu jste se naučili importovat do datového modelu internetová data. Na internetu jsou spousty dat, a když teď víte, jak je najít a zahrnout do sestav, hodně vám to při vytváření sestav pomůže.

Taky jste se dozvěděli, jak zahrnout do datového modelu obrázky a jak pomocí vzorců DAX usnadnit vložení adres URL do změti vašich dat, abyste je mohli použít v sestavách. Naučili jste se, jak skrýt tabulky a pole, což se vám může hodit, když potřebujete vytvářet sestavy a chcete omezit množství tabulek a polí, která nejspíš nepoužijete. Skrytí tabulek a polí je užitečné zvlášť v situacích, kdy z vámi poskytnutých dat budou vytvářet sestavy jiní lidé.

V dalším kurzu této řady začnete vytvářet skvělé sestavy Power View. Jsou zábavné, interaktivní a budete omezeni jenom svou tvořivostí a představivostí. I v rámci sady dat z olympiád je počet a množství typů sestav, které můžete vytvořit, téměř nekonečný.

Myslíte, že by vás to bavilo? Tady je odkaz na další kurz, abyste si mohli vytváření takových sestav sami vyzkoušet:

Kurz 5: Vytváření skvělých sestav Power View – Část 1

KVÍZ

Chcete zjistit, jak dobře si pamatujete, co jste se dozvěděli? Tady máte příležitost. Následující kvíz je zaměřený na funkce, možnosti a požadavky, se kterými jste se v tomto kurzu seznámili. Odpovědi najdete na konci stránky. Hodně štěstí!

Otázka 1: Jakým způsobem dostanete internetová data do datového modelu?

A: Informace zkopírujete a vložíte je do Excelu jako čistý text. Automaticky se přidají do datového modelu.

B: Informace zkopírujete, vložíte je do Excelu, naformátujete je jako tabulku a vyberete Power Pivot > Tabulky > Přidat do datového modelu.

C: V doplňku Power Pivot vytvoříte vzorec DAX, který naplní nový sloupec adresami URL odkazujícími na zdroje internetových dat.

D: B i C.

Otázka 2: Která z následujících tvrzení týkajících se formátování dat v Excelu jako tabulky jsou pravdivá?

A: Tabulce můžete přiřadit název, aby se dala snadno identifikovat.

B: Tabulku můžete přidat do datového modelu.

C: Mezi tabulkami můžete vytvořit relace a pak můžete data zkoumat a analyzovat v kontingenčních tabulkách, v doplňku Power Pivot a v nástroji Power View.

D: Všechny výše uvedené možnosti.

Otázka 3: Která z následujících tvrzení týkajících se skrývání tabulek v doplňku Power Pivot jsou pravdivá?

A: Skrytím tabulku v doplňku Power Pivot se vymažou data z datového modelu.

B: Skrytím tabulky v doplňku Power Pivot zabráníte zobrazení tabulky v klientských nástrojích a nebudete moct vytvářet sestavy využívající pole této tabulky k filtrování.

C: Skrytí tabulky v doplňku Power Pivot nemá na klientské nástroje vliv.

D: V doplňku Power Pivot nemůžete tabulky skrýt, můžete skrýt jenom pole.

Otázka 4: Je následující tvrzení PRAVDIVÉ nebo NEPRAVDIVÉ? Jakmile nějaké pole v doplňku Power Pivot skryjete, už ho nemůžete zobrazit ani k němu mít přístup, a to ani v samotném doplňku Power Pivot.

A: PRAVDIVÉ

B: NEPRAVDIVÉ

Odpovědi kvízu

 1. Správná odpověď: D

 2. Správná odpověď: D

 3. Správná odpověď: B

 4. Správná odpověď: B

Poznámky: Data a obrázky v této řadě kurzů jsou založené na následujících položkách:

 • Datová sada o olympijských hrách od Guardian News & Media Ltd.

 • Obrázky vlajek od CIA Factbook (cia.gov)

 • Údaje o obyvatelstvu od The World Bank (worldbank.org)

 • Piktogramy olympijských sportů od Thadius856 a Parutakupiu

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders