Kurz: Vytváření skvělých sestav Power View – Část 2

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Abstraktní:    Na konci předchozím kurzu Vytváření skvělých sestav Power View – část 1sešitu aplikace Excel vám to tří sestav Power View a mnoho vizualizací, včetně interaktivní mapu, výsečový a pruhových a sloupcových grafů. V tomto kurzu se naučíte, jak vytvářet další interaktivní sestavy Power View.

Všimněte si taky, že když tyto sestavy budete publikovat a zpřístupníte je na SharePointu, budou tyto vizualizace pro každého, kdo si je bude prohlížet, stejně interaktivní jako v tomto kurzu.

Tento kurz se skládá z následujících částí:

Vytváření násobných grafů

Vytváření interaktivních sestav pomocí karet a dlaždic

Vytvoření bodové a bublinové grafy s vizualizací s přehráváním podle času

Kontrolní bod a kvíz

Na konci tohoto kurzu je kvíz, kde si můžete otestovat, co jste se naučili. Můžete se taky podívat na seznam videí, které ukazují mnoho konceptů a funkcí nástroje Power View v akci.

V této řadě kurzů používáme data popisující olympijské medaile, hostitelské země a různé olympijské sportovní události. Tato řada obsahuje následující kurzy:

 1. Import dat do Excelu 2013 a vytvoření datového modelu

 2. Rozšíření relací datového modelu pomocí Excelu 2013, doplňku Power Pivot a jazyka DAX

 3. Vytváření sestav Power View založených na mapě

 4. Zahrnutí internetových dat a nastavení výchozích možností sestav Power View

 5. Vytváření skvělých sestav Power View – Část 1

 6. Vytváření skvělých sestav Power View – Část 2

Měli byste je absolvovat v tomto pořadí.

Tyto kurzy používají Excel 2013 s povoleným doplňkem Power Pivot. Další informace o Excelu 2013 najdete v tématu Excel 2013 – úvodní příručka. Pokyny k povolení doplňku Power Pivot najdete v tématu Doplněk Power Pivot.

Vytváření násobných grafů

V této části budete pokračovat ve vytváření interaktivních vizualizací pomocí nástroje Power View. Tato část popisuje vytvoření několika různých typů násobných grafů. Násobným grafům se někdy taky říká mřížkové grafy.

Vytvoření interaktivní Svislý Násobných grafů

Když chcete vytvořit násobné grafy, začněte s jiným grafem, třeba výsečovým nebo spojnicovým.

 1. V Excelu vyberte list Pruhový a sloupcový. Vytvořte novou sestavu Power View kliknutím na POWER VIEW > Vložit > Power View na pásu karet. Vytvoří se list s prázdnou sestavou Power View. Přejmenujte sestavu na Násobky tak, že kliknete pravým tlačítkem myši na ouško v dolní části listu a ze zobrazené nabídky vyberete možnost Přejmenovat. List můžete taky přejmenovat poklikáním na jeho ouško.

 2. Rozbalte tabulku Medals v Podokně pole nástroje Power View a vyberte pohlaví a pak pole událost. Z oblasti polí klikněte na tlačítko šipka vedle události a vyberte počet (není prázdné). Tabulka Power View vytvoří vypadá jako následující obrazovka.

  Vizualizace tabulky Power View

 3. Na pásu karet vyberte Návrh > přepnout vizualizaci > jiný graf > výsečový graf. Teď sestavy vypadá jako následující obrazovka.

  Výsečový graf nástroje Power View

 4. Rozhodnete se, že by bylo zajímavé podívat se na počet soutěží podle pohlaví v průběhu času. Jednou z možností, jak tyto informace zobrazit, je použít násobky. Z tabulky Medal přetáhněte pole Year do pole SVISLÉ NÁSOBKY. Aby se dalo zobrazit víc násobků, odeberte ze sestavy legendu tak, že na pásu karet kliknete na ROZLOŽENÍ > Legenda > Žádná.

 5. Změna rozložení tak mřížce násobky zobrazí šest grafy široké šest grafy vysoké. Vyberte graf, vyberte rozložení > Výška mřížky > 6 a potom rozložení > Šířka mřížky > 6. Na obrazovce teď vypadá jako následující obrazovka.

  Výsečový násobný graf v nástroji Power View

 6. Násobné grafy je příliš interaktivní. Najeďte myší na libovolný výsečový graf a zobrazí se informace o této výsečí. Klikněte na libovolnou výsečí v mřížce a tento výběr je zvýrazněná pro každý diagram násobek. Dole na obrazovce byla vybrána žlutá řez (ženy) pro 1952 a všechny ostatní žlutá řezy zvýrazněné. Když další grafy jsou k dispozici, než v Power View můžete zobrazit v jednotlivých obrazovkách, zobrazí se na pravém okraji vizualizace svislý posuvník.

  Interakce s násobnými grafy nástroje Power View

Vytváření interaktivních vodorovných násobných grafů

Vodorovné grafy se chovají podobně jako svislé násobné grafy.

 1. Chcete změnit svislé násobných grafů vodorovné Vertikál. K tomu, přetáhněte pole rok z oblasti svislé násobky do vodorovné násobky oblasti, jak je vidět na následující obrazovce.


  Změna vizualizace Power View pomocí polí

 2. Vizualizaci sestavy Power View se změní na vodorovné násobný graf. Všimněte si posuvník ve spodní části vizualizace vidět na následující obrazovce.

  Vodorovné násobky v nástroji Power View

Vytváření násobných spojnicových grafů

Vytváření spojnicových grafů jako násobků je taky jednoduché. Následující kroky vám ukážou, jak vytvořit násobné spojnicové grafy založené na počtu medailí za každý rok.

 1. Vytvořte nový list Power View a přejmenujte ho na Řádku násobky. V Podokně pole nástroje Power View vyberte Medal Count a rok v tabulce Medals . Změna vizualizace spojnicovém grafu tak, že vyberete Návrh > jiný graf > spojnicový. Teď přetáhněte do oblasti osa rok. Graf vypadá jako následující obrazovka.
  Spojnicový graf nástroje Power View

 2. Podívejme se zaměřují na zimní medals. V podokně filtrů vyberte graf a potom přetáhněte období v tabulce Medals do podokna filtry. Vyberte ze zimní, jak je vidět na následující obrazovce.

  Filtrování grafu v nástroji Power View

 3. Pokud chcete vytvořit násobky spojnicové grafy, přetáhněte NOC_CountryRegion z tabulky Medals do oblasti svislé násobky. Sestavy teď vypadá jako následující obrazovka.
  Spojnicový násobný graf v nástroji Power View

 4. Kliknutím na výběry v levém horním rohu vizualizace můžete násobné grafy uspořádat podle různých polích a ve vzestupném nebo sestupném pořadí.

Vytváření interaktivních sestav pomocí karet a dlaždic

Dlaždice a karty převedou tabulky na řady snímků, které vizualizují data. Ty jsou rozložené v podobě karet, podobně jako rejstříkové karty. V následujících krocích budete pomocí karet vizualizovat počet medailí v různých sportech a poté vizualizaci upřesníte rozdělením výsledků na dlaždice podle ročníků.

Vytváření vizualizací na kartách

 1. Vytvořte novou sestavu Power View a přejmenujte ji na Karty. V podokně Pole nástroje Power View vyberte disciplínu v tabulce Disciplines. V tabulce Medals vyberte Počet jedinečných položek z polí Edition, Medal Count a NOC_CountryRegion. V podokně Pole nástroje Power View klikněte v oblasti POLE na šipku vedle položky NOC_CountryRegion a vyberte Počet (jedinečné položky).

 2. Na pásu karet vyberte Návrh > přepnout vizualizaci > Tabulka > karta. Tabulka vypadá jako následující obrazovka.
  Vizualizace na kartách v nástroji Power View

 3. S vizualizace na kartách vybrané vyberte tabulku DiscImage DiscImage. Zobrazí se upozornění zabezpečení, které vás vyzve k kliknutím tlačítko Povolit obsah abyste mohli získávat obrázky, které chcete zobrazit, jak je vidět na následující obrazovce.

  Upozornění na externí datová připojení v Excelu

 4. V podokně pole nástroje uspořádání polí v následujícím pořadí: DiscImage Discipline, Medal Count, počet NOC_CountryRegion a poslední, jednoznačný počet Edition. Karty nyní vypadat podobně jako na následující obrazovce.
  Vizualizace na kartách se změněným pořadím polí

Použití dlaždic s vizualizacemi na kartách

 1. Kontrola tyto vizitky na základě roku, ve kterém jsou medailí udělených je snadné. V Podokně pole nástroje Power View v tabulce Medals přetáhněte do oblasti DLAŽDICE podle pole rok. Vizualizace teď vypadá jako následující obrazovka.
  Použití funkce DLAŽDICE PODLE v nástroji Power View

 2. Karty jsou teď seskupené na dlaždicích podle roku, ale stalo se i něco jiného. Z pole DLAŽDICE PODLE se stal kontejner, který v tuto chvíli obsahuje jenom karty, které jste vytvořili v předchozích krocích. Do kontejneru ale můžeme něco přidat a uvidíme, jak se pomocí funkce DLAŽDICE PODLE dají vytvářet interaktivní sestavy, které koordinují zobrazení dat.

 3. Klikněte do oblasti vedle vizualizace karet, ale pořád uvnitř kontejneru DLAŽDICE podle. Podokno Pole nástroje Power View se změní podle se stále nacházejí v kontejneru DLAŽDICE podle, ale nejsou ve vizualizaci karty. Následující obrazovka ukazuje, jak se objeví v podokně pole nástroje Power View.
  Kontejner DLAŽDICE PODLE v sestavě Power View

 4. V Podokně pole nástroje Power View vyberte všechny znázornit všech dostupných tabulek. Z tabulky Hosts vyberte město, období, NOC_CountryRegion a pole FlagURL. Na pásu karet vyberte Návrh > přepnout vizualizaci > Tabulka > karta. Chcete tabulku, kterou jste právě vytvořili zaplnit volného místa dostupné sestavy, chcete-li změnit typ vizualizace na kartách. Vyberte Návrh > Možnosti > karta styl > popisek. To je lepší. Sestavy teď vypadá jako následující obrazovka.
  Přidání další vizualizace do kontejneru DLAŽDICE PODLE v nástroji Power View

 5. Všimněte si, jak, po výběru jiný rok z dlaždic v horní části kontejneru DLAŽDICE podle popisku karty, kterou jste právě vytvořili synchronizace u vybraného. Je proto, že obou vizualizace karta nacházejí kontejneru DLAŽDICE podle, kterou jste vytvořili. Přejděte na výběr DLAŽDICE podle a vyberte 2002, například sestavy vypadá na následující obrazovce.

  Interakce s dlaždicemi v nástroji Power View

 6. Můžete taky změnit způsob, jak informace dlaždice Power View. Na pásu karet vyberte Návrh > dlaždice > typ dlaždice > plovoucí dlaždice. Dlaždice vizualizace změny a Power View slouží k přesunutí dlaždice do dolní části kontejneru dlaždic, jak je vidět na následující obrazovce.
  Použití plovoucích dlaždic v nástroji Power View

Jak jsme zmínili dříve, když tyto sestavy budete publikovat a zpřístupníte je na SharePointu, budou tyto vizualizace stejně interaktivní pro každého, kdo si je bude prohlížet.

Vytváření bodových a bublinových grafů s přehráváním vizualizací založeným na čase

Můžete taky vytvořit interaktivní grafy, které ukazují změny v průběhu času. V této části vytvoříte bodové a bublinové grafy a budete data z olympiád vizualizovat způsoby, které umožní všem uživatelům, kteří si budou vaše sestavy Power View prohlížet, aby s nimi interaktivně pracovali zajímavými a úžasnými způsoby.

Vytvoření bodového a bublinového grafu

 1. Vytvořte novou sestavu Power View kliknutím na POWER VIEW > Vložit > Power View na pásu karet. Přejmenujte sestavu na Bubliny. V tabulce Medals vyberte pole Medal Count a NOC_CountryRegion. V oblasti POLE klikněte na šipku vedle NOC_CountryRegion a vyberte Počet (jedinečné položky), abyste získali počet kódů zemí nebo oblastí (ne seznam samotných kódů). Pak v tabulce Events vyberte pole Sport.

 2. Vyberte Návrh > přepnout vizualizaci > jiný graf > bodové změnit vizualizaci na bodový graf. Sestavy vypadá jako následující obrazovka.

  Bodový graf v nástroji Power View

 3. Pak přetáhněte událost z tabulky události do oblasti velikost Pole nástroje Power View. Sestavy může být mnohem zajímavější a teď vypadá jako následující obrazovka.

  Použití funkce VELIKOST v bublinovém grafu nástroje Power View

 4. Bodový graf se změnil na bublinový a velikost každé bubliny je založená na počtu medailí udělených v jednotlivých sportech.

 5. Bublinový graf je příliš interaktivní. Když najedete myší na bublinu Veslařský, Power View nabídne ostatní údaje o sport, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

  Zobrazení dalších informací nastavením ukazatele myši nad bublinový graf nástroje Power View

Vytváření vizualizací s přehráváním podle času

Mnohé vizualizace, které vytváříte, jsou založené na událostech, které se staly v průběhu času. V sadě dat z olympiád je zajímavé sledovat, jak se medaile udělovaly v průběhu let. Následující kroky ukazují, jak můžete vytvořit vizualizace, které se přehrávají (animují) na základě dat založených na čase.

 1. V bodovém grafu, který jste vytvořili v předchozích krocích si všimněte oblasti osa PŘEHRÁVÁNÍ v podokně pole Power View, jak je vidět na následující obrazovce.

  Osa přehrávání nástroje Power View

 2. V tabulce Medals přetáhněte do oblasti osa PŘEHRÁVÁNÍ rok. Blíží se ostatními část. Osy se vytvoří ve spodní části vizualizace bodového grafu a ikonu Přehrát se zobrazí vedle něj, jak je vidět na následující obrazovce. Stiskněte tlačítko Přehrát.

  Tlačítko Přehrát v sestavě Power View

 3. Sledujte, jak se bubliny přesouvají, rostou a zmenšují během pohybu podél osy přehrávání. Můžete taky zvýraznit určitou bublinu, která v tomto případě představuje určitý sport, a přehledně sledovat, jak se bude při pohybu na ose přehrávání měnit. Během pohybu na ose bude bublinu sledovat spojnice, která vizuálně zvýrazňuje a sleduje její datové body.

 4. Vyberte Aquatics a potom klikněte na tlačítko Přehrát. Zvýrazněná ikona aquatics a vodoznaku v pravém horním rohu sestavy zobrazí rok (osa PŘEHRÁVÁNÍ) jako přehrát osy slouží k přesunutí vpřed. Na konci cestu Aquatics přijal zvýrazněná ve vizualizaci, zatímco ostatní sportů jsou zobrazené jako neaktivní. Následující obrazovka ukazuje sestavu dokončení osou přehrávání.

  Vizualizace bublin založená na čase v nástroji Power View

 5. Víc sportů můžete vybrat tak, že podržíte klávesu CTRL a více výběrů. Vyzkoušejte to pro sebe. Na následující obrazovce nejsou vybrány tři sports: zápasnická webového a Aquatics.

  Zvýraznění více bublin při přehrávání sestavy Power View

 6. Nakonec můžete filtrovat bodové grafy stejně jako další vizualizaci. Existuje hodně barev, protože je hodně sports množiny dat. V tabulce Medals přetáhněte do oblasti barva Pole nástroje Power View období. Nyní jsou použita jen dvěma barvami, jedno pro každé období (léto a zima). Následující obrazovka ukazuje tady, ale pokud chcete zobrazit jak zajímavých to vypadá, podívejte se na video na konci tohoto kurzu.

  Použití průřezů při přehrávání sestav Power View

Pomocí nástroje Power View můžete vytvářet nejrůznější úžasně působivé sestavy. Každá vizualizace přináší trochu jiný pohled na data. Pokud byste chtěli vytvořit ještě působivější sestavy, můžete kombinovat různé vizualizace na jedné stránce sestavy a vaše data pak doslova ožijí.

Kontrolní bod a kvíz

Shrnutí nových znalostí

V tomto kurzu jste se naučili vytvářet násobné grafy, spojnicové grafy, bublinové grafy a bodové grafy. Taky jste se naučili, jak sestavu rozčlenit na dlaždice a jak vytvořit kontejner, do kterého se dá zahrnout mnoho sestav.

Tento kurz zakončuje řadu kurzů o vytváření sestav Power View.

Videa z olympijských hrách uvedenou množinu dat

Někdy se hodí vidět tyto úkoly v akci. V této části najdete odkazy na videa, která jsme vytvořili pomocí sady dat z olympiád. Tato videa se podobají postupům z kurzů, ale některé sešity, obrázky z doplňku Power Pivot nebo listy nástroje Power View se můžou trochu lišit.

Videa pro Power Pivot:

 • Nastavení výchozích polí

 • Skrytí sloupců a tabulek

 • Přidání popisů sloupců a tabulek

 • Relace

 • Souhrn

Videa pro Power View:

 • Začínáme s Power View v Excelu 2013

 • Bublinové a bodové grafy

 • Karty

 • Přechod k podrobnostem v ad hoc hierarchii

 • Přechod k podrobnostem s hierarchií v modelu

 • Filtry

 • Hierarchie

 • Zvýrazňování

 • Mapy

 • Mapy: Oprava nejednoznačných dat mapy

 • Matice

 • Násobky

 • Výsečové grafy

 • Aktualizace dat v datovém modelu

 • Průřezy

 • Řadit:

 • Dlaždice

Děkujeme! Doufáme, že se vám tato řada kurzů líbila a pomohla vám naučit se vytvářet vlastní sestavy Power View. Pomocí nástroje Power View můžete vytvářet úžasné, působivé a interaktivní sestavy a sdílet je pomocí portálu Business Intelligence na SharePointu.

Kurzy v této řadě

Následující seznam poskytuje odkazy na všechny kurzy v této řadě:

 1. Import dat do Excelu 2013 a vytvoření datového modelu

 2. Rozšíření relací datového modelu pomocí Excelu 2013, doplňku Power Pivot a jazyka DAX

 3. Vytváření sestav Power View založených na mapě

 4. Zahrnutí internetových dat a nastavení výchozích možností sestav Power View

 5. Vytváření skvělých sestav Power View – Část 1

 6. Vytváření skvělých sestav Power View – Část 2

KVÍZ

Chcete zjistit, jak dobře si pamatujete, co jste se dozvěděli? Tady máte příležitost. Následující kvíz je zaměřený na funkce, možnosti a požadavky, se kterými jste se v tomto kurzu seznámili. Odpovědi najdete na konci stránky. Hodně štěstí!

Otázka 1: Jaký je jiný název pro násobné grafy?

A: Posuvné grafy

B: N-ticové grafy

C: Mřížkové grafy

D: Stránkové grafy

Otázka 2: Která oblast v podokně Pole nástroje Power View umožňuje vytvořit kontejner, do kterého byste mohli dát víc vizualizací?

A: Oblast SLOUPCE

B: Oblast SOUHRN

C: Oblast DLAŽDICE PODLE

D: Oblast KONTEJNER

Otázka 3: Když chcete vytvořit animovanou vizualizaci založenou na nějakém poli, třeba s kalendářními daty, kterou oblast v podokně Pole Power View byste měli použít?

A: Oblast OSA PŘEHRÁVÁNÍ

B: Oblast VODOROVNÉ NÁSOBKY

C: Oblast ANIMACE

D: Takové skvělé vizualizace přece nejde vytvářet, ne?

Otázka 4: Co se stane s násobnými grafy, pokud existuje víc výsečových grafů, než se vejde na jednu obrazovku?

A: Power View začne výsečové grafy automaticky posouvat.

B: Power View nabídne posuvník, který umožní posouvání k dalším výsečovým grafům.

C: Power View vytvoří sestavu jenom pro tolik výsečových grafů, kolik se vejde na obrazovku najednou.

D: Power View automaticky umístí všechny výsečové grafy na jednu obrazovku bez ohledu na to, kolik výsečových grafů je potřeba.

Odpovědi kvízu

 1. Správná odpověď: C

 2. Správná odpověď: C

 3. Správná odpověď: A

 4. Správná odpověď: B

Poznámky: Data a obrázky v této řadě kurzů jsou založené na následujících položkách:

 • Datová sada o olympijských hrách od Guardian News & Media Ltd.

 • Obrázky vlajek od CIA Factbook (cia.gov)

 • Údaje o obyvatelstvu od The World Bank (worldbank.org)

 • Piktogramy olympijských sportů od Thadius856 a Parutakupiu

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×