Kurz: Vytváření skvělých sestav Power View – část 1

Přehled:    Na konci předchozího kurzu Zahrnutí internetových dat a nastavení výchozích možností sestav Power View měl váš excelový sešit úplný datový model a byl připravený k vytváření sestav. V tomto kurzu vytvoříte tři různé sestavy Power View, přitom se dozvíte nějaké tipy a naučíte se postupy, pomocí kterých můžete vytvořit mnohem, mnohem víc.

Tento kurz se skládá z následujících částí:

Vytváření interaktivních mapových grafů

Vytváření interaktivních výsečových grafů

Vytváření interaktivních pruhových a sloupcových grafů

Kontrolní bod a kvíz

Na konci tohoto kurzu je kvíz, kde si můžete otestovat, co jste se naučili.

V této řadě kurzů používáme data popisující olympijské medaile, hostitelské země a různé olympijské sportovní události. Tato řada obsahuje následující kurzy:

 1. Import dat do Excelu 2013 a vytvoření datového modelu

 2. Rozšíření relací datového modelu pomocí Excelu 2013, doplňku Power Pivot a jazyka DAX

 3. Vytváření sestav Power View založených na mapě

 4. Zahrnutí internetových dat a nastavení výchozích možností sestav Power View

 5. Vytváření skvělých sestav Power View – Část 1

 6. Vytváření skvělých sestav Power View – Část 2

Měli byste je absolvovat v tomto pořadí.

Tyto kurzy používají Excel 2013 s povoleným doplňkem Power Pivot. Další informace o Excelu 2013 najdete v tématu Excel 2013 – úvodní příručka. Pokyny k povolení doplňku Power Pivot najdete v tématu Doplněk Power Pivot.

Vytváření interaktivních mapových grafů

Vytváření sestav v Power View je zábavné a snadné. Sestavy, které vytvoříte, jsou interaktivní – lidé můžou klikat na datové prvky a nahlížet na data novými způsoby.

V této části vytvoříte nový mapový graf a rozšíříte ho. Pak vytvoříte pruhové a čárové grafy, které budou prezentovat data zajímavým způsobem. Přitom přidáte do datového modelu nějaké nové výpočty, aby sestavy vypadaly podle vašich představ. Pojďme na to.

Vytvoření interaktivního mapového grafu

V předchozím kurzu jste vytvořili základní mapovou sestavu, která zobrazovala hostitelská města různých olympijských her. Zjistíte, že tento datový model obsahuje zajímavější informace, a chcete je zobrazit různými způsoby. Nejdřív chcete vytvořit novou mapovou sestavu Power View, zobrazit počty medailí získaných jednotlivými zeměmi nebo oblastmi podle druhů medailí a výsledky podle sezón.

 1. V Excelu vyberte list Power View1. Váš list vypadá jako na následující obrazovce – podle toho, co jste dokončili v předchozích kurzech, a v závislosti na tom, kam na plátně kliknete.

  Sestava Power View v sešitu

  Vytvořte novou sestavu Power View kliknutím na POWER VIEW > Vložit > Power View na pásu karet. Vytvoří se list s prázdnou sestavou Power View. Přejmenujte sestavu na Mapa tak, že kliknete pravým tlačítkem myši na kartu v dolní části listu a v zobrazené nabídce vyberete Přejmenovat.

 2. V podokně Pole nástroje Power View rozbalte tabulku Medals a vyberte pole NOC_CountryRegion. Abyste získali informace o medailích, vyberte pole Medal. Power View vytvoří tabulku, která vypadá jako na následující obrazovce.
  Nová tabulka Power View vytvořená z tabulky Medals

  Ouha! Tohle nechcete. Tato sestava ukazuje druhy medailí získaných jednotlivými zeměmi nebo oblastmi, ale vy chcete počty medailí. V předchozím kurzu jste určili procento udělených medailí pomocí vzorce DAX, takže se rozhodnete použít vzorec DAX k výpočtu počtu medailí.

 3. V Power Pivot na kartě Medals vyberte buňku pod sloupcem Medal. Pokud pod tímto sloupcem nejsou žádné buňky, pak se Oblast výpočtu možná nezobrazí. Oblast výpočtu zobrazíte tak, že vyberete Domů > Zobrazit > Oblast výpočtu. Do buňky zadejte následující vzorec DAX.

  Medal Count:=COUNTA([Medal])

  Poznámka: Vzorce DAX můžete vytvářet v libovolné buňce v Oblasti výpočtu a počítané pole z této tabulky může být dostupné v klientských nástrojích, jako je třeba Power View nebo kontingenční tabulka. To, že jste vybrali buňku pod polem Medal, je jenom dobrý způsob, jak mít přehled o tom, který sloupec daný vzorec počítá.

 4. Po návratu do Excelu bude váš datový model aktualizovaný. Na listu Mapa se teď v podokně Pole nástroje Power View zobrazuje pole Medal Count. Protože pole Medal Count je počítané pole, zobrazuje se vedle něj ikonka kalkulačky. Vyberte tabulku, kterou jste vytvořili v předchozím kroku, zrušte výběr pole Medal a vyberte pole Medal Count. Tak je to lepší. Vaše obrazovka teď ukazuje, kolik medailí získaly jednotlivé země nebo oblasti – jak je vidět na následujícím obrázku.

  Tabulka Power View se změní na Počet z Medal

 5. Vyberte NÁVRH > Přepnout vizualizaci > Mapa a zobrazte tak tabulku jako mapu. Mapu zvětšete. Když najedete myší na některou z bublin na mapě, zobrazí se další informace – jak ukazuje následující obrazovka. Vyzkoušejte si to sami.
  Najetí myší na data v mapách Power View – zobrazení dalších informací

Vytvoření interaktivního výsečového grafu v mapě

Když teď máte vizualizaci mapy, je čas upravit ji tak, aby byla zajímavější. V následujícím postupu změníte několika kliknutími bubliny na interaktivní výsečové grafy.

 1. V Power View přetáhněte pole Medal z podokna Pole nástroje Power View do pole BARVA. Každá bublina na mapě se změní na výsečový graf, ve kterém velikosti jednotlivých výsečí odpovídají druhům udělených medailí. Když mapu vyberete, zobrazí se navigační nástroje, které umožňují mapu přiblížit nebo posunout – jak je vidět na následujícím obrázku.
  Použití barvy u vizualizací mapy Power View

 2. Najeďte na některý z výsečových grafů myší. Zobrazí se informace odpovídající příslušné výseči. Na následující obrazovce je ukazatel myši umístěný na červené výseči odpovídající Španělsku (ESP) a zobrazují se informace o této části bubliny (grafu). Všimněte si, že se bublina zvětší, aby se usnadnila navigace na další výseče.
  Další informace na vizualizacích map – stačí najet myší

Teď máte interaktivní mapu, kterou můžete přiblížit nebo oddálit a u které můžete získat další informace pouhým najetím myší na datové prvky.

Všimněte si, že medaile jsou seřazené abecedně, což je výchozí řazení. Chcete, aby pořadí bylo následující: gold, silver, bronze (zlatá, stříbrná, bronzová). Potřebujeme proto seřadit pole Medal podle jiné hodnoty.

Změna pořadí řazení pole

Abyste změnili výchozí pořadí řazení na jiné, musíte pole Medal sdružit s dalším polem a potom řadit podle přidruženého pole. V tuto chvíli žádné přidružené pole nemáte, ale můžete ho vytvořit. Bude to vyžadovat několik kroků, ale až je dokončíte, uvidíte, jak pohodlně a snadno můžete datový model přimět k požadovanému chování.

 1. V Excelu vložte nový list za list Population. List přejmenujte na MedalValue. Do listu MedalValue zadejte následující data. Můžete je taky zkopírovat a vložit.

Medal

MedalValue

Gold

1

Silver

2

Bronze

3

 1. Naformátujte data jako tabulku (vyberte některou z buněk, stiskněte Ctrl+A a potom Ctrl+T). V okně Vytvořit tabulku nezapomeňte zaškrtnout políčko Tabulka obsahuje záhlaví. Do pole NÁVRH > Vlastnosti > Název tabulky zadejte název MedalValue.

 2. Zůstaňte v Excelu a vyberte Power Pivot > Tabulky > Přidat do datového modelu a přidejte tabulku do datového modelu.

 3. V okně Power Pivot vyberte Zobrazení diagramu. Tabulku MedalValue přesuňte vedle tabulky Medals. Tabulky můžete bez problémů odsouvat stranou a udělat si místo. Přetáhněte pole Medal z tabulky Medals na pole Medal tabulky MedalValue. Tím vytvoříte relaci. Vyberte čáru mezi těmito tabulkami, abyste zvýraznili právě vytvořenou relaci. Vaše zobrazení diagramu vypadá jako na následující obrazovce.
  Vytvoření relace mezi tabulkami Medals a MedalValue

 4. V Zobrazení dat v doplňku Power Pivot vyberte tabulku Medals. Přejděte doprava a vyberte sloupec s názvem Přidat sloupec. Na řádku vzorců zadejte následující vzorec DAX.

  =RELATED(MedalValue[MedalValue])

  Funkce RELATED vrátí hodnotu z druhé tabulky datového modelu. Řadit se dá jenom podle sloupců, které jsou ve stejné tabulce. Potřebujeme proto, aby hodnoty MedalValue byly v tabulce Medals. Funkce RELATED umožní dostat pole MedalValue do tabulky Medals. Přejmenujte sloupec na Medal Value.

 5. Teď potřebujeme nastavit, jak má nástroj Power View (a další klientské nástroje) pole Medal seřadit. Vyberte sloupec Medal a pak vyberte Domů > Seřadit a filtrovat > Seřadit podle sloupce. V okně, které se zobrazí, vyberte jako sloupec, podle kterého se má sloupec Medal seřadit, sloupec Medal Value – jak ukazuje následující obrazovka.

  Okno Seřadit podle sloupce

 6. Po návratu do Excelu se nové pořadí řazení automaticky projeví ve vizualizaci mapy, kterou jste dříve vytvořili – jak je vidět na následující obrazovce.

  Vizualizace mapy seřazená podle vašich požadavků

Filtrování vizualizací pomocí průřezů

Když teď máte mapovou vizualizaci olympijských událostí, chcete výsledky filtrovat podle sezóny. Snadno se to dá udělat pomocí průřezů.

 1. V Power View přetáhněte pole Season z tabulky Medals v podokně Pole nástroje Power View na plátno sestavy. Vytvoří se tabulka, která bude obsahovat pole Season. Tabulka bude nejspíš překrývat mapu, proto změňte velikost mapy a přesuňte tabulku Season vedle mapy.

 2. Při vybrané tabulce Season vyberte na pásu karet NÁVRH > Průřez > Průřez. Mapa se teď dá filtrovat podle průřezu Season. Vyzkoušejte to. Na průřezu klikněte na Summer a potom na Winter. Všimněte si, jak se mapa okamžitě aktualizuje podle toho, co jste vybrali.

 3. Pokud chcete průřez vymazat a zobrazit všechny výsledky, klikněte na ikonu Vymazat filtr, která se zobrazí nad tabulkou průřezu. Objeví se jenom při najetím myší na vizualizaci. Ikona Vymazat filtr vypadá jako malá guma, jak je vidět na následující obrazovce.
  Ikona Vymazat filtr v nástroji Power View

Filtrování jiných vizualizací pomocí mapy

Můžete nejen pomocí průřezů filtrovat mapu, ale pomocí mapy můžete interaktivně filtrovat další tabulky zahrnuté do sestavy.

 1. V Power View přetáhněte pole Sport z tabulky Events na plátno sestavy. Vytvoří se tabulka s názvem Sports. Na tabulku Sports přetáhněte z tabulky Medals taky pole Medal Count. Vaše sestava teď vypadá jako na následující obrazovce.

  Přidání tabulky Sports do sestavy Power View

  Poznámka: Pokud se v datech objeví prázdné položky a chcete je odstranit, použijte podokno Filtry. Můžete třeba chtít odstranit prázdné položky z tabulky Sports. Pokud je podokno Filtry sbalené, rozbalte Filtry. Potom vyberte tabulku Sports a klikněte na šipku vedle Sports, vyberte možnost (Vše) a pak vyberte (Prázdné) – tím vyloučíte prázdné položky z vizualizace.

 2. Když v mapě kliknete na některé výsečové grafy, bude vizualizace tabulky Sports filtrovaná na základě vašeho výběru a na základě případně vybraných průřezů. Výsečové grafy, které nejsou vybrané, se zobrazují tlumeně – podobně jako nevybrané výseče daného vybraného grafu. Když například kliknete v průřezu Season na položku Winter, přiblížíte zobrazení a kliknete na oranžový díl výsečového grafu pro Finsko, tabulka Sports se okamžitě automaticky změní. Finsko získalo 95 stříbrných medailí, z toho 11 v biatlonu, 18 v ledním hokeji a tak dál. Výsledky ukazuje následující obrazovka.

  Průřezy, tabulky a mapy jsou v Power View interaktivní

Vytvoření interaktivního pruhového grafu

To ale není všechno. Ve vizualizaci mapy by mohlo být zajímavé zobrazit rozdělení medailí – na základě vizualizace tabulky Sport. A místo čísel byste chtěli vidět pruhový graf.

 1. Vyberte vizualizaci tabulky Sport. Na pásu karet vyberte NÁVRH > Přepnout vizualizaci > Pruhový graf > Skupinový pruhový. Vizualizace tabulky Sport se stane pruhovým grafem.

 2. V průřezu Season vyberte Summer. Všimněte si, jak se pruhový graf Sport změní, aby vyjadřoval sporty, které jsou součástí letních olympijských her.

 3. Na pruhovém grafu Sport klikněte na pruh u položky Fencing. Všimněte si, že se ostatní pruhy v grafu ztlumí, ale zůstanou viditelné. Taky si všimněte, že ve vizualizaci Mapa se výsečové grafy změní a ukazují jenom medaile, které odpovídají výběru provedenému v pruhovém grafu Sport. Země nebo oblasti, které v šermu (fencing) medaile nevyhrály, jsou ztlumené. Vzhled vaší sestavy Power View ukazuje následující obrazovka.

  V Power View je interaktivních několik vizualizací

 4. Ve vizualizaci tabulky Sports klikněte na některé další pruhy a sledujte, jak Power View na základě vašeho výběru okamžitě aktualizuje mapu a pruhové grafy.

Na tuto vizualizaci se můžete podívat v následujícím videu:

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Vytváření interaktivních výsečových grafů

Viděli jste, že vizualizace mapy může obsahovat výsečové grafy. V Power View ale můžete taky vytvářet interaktivní výsečové grafy mimo mapy. V této části se naučíte vytvářet interaktivní výsečové grafy, procházet hierarchii dat v jednotlivých grafech a vytvářet výseče. Pojďme na to.

Vytvoření interaktivního výsečového grafu

 1. V Excelu vyberte kartu Mapa a klikněte na POWER VIEW > Vložit > Power View. Vytvoří se nová karta. Přejmenujte kartu na Výsečový.

 2. V podokně Pole nástroje Power View vyberte z tabulky Medals pole Year. Nástroj Power View data sečte, protože jsou to čísla. Abyste tomu zabránili, klikněte v oblasti POLE na šipku vedle pole Year a vyberte Počet (jedinečné položky), jak ukazuje následující obrazovka.

  Vyberte Počet (jedinečné položky) v podokně Power View Fields

 3. Dál vyberte z tabulky Events pole Sport. Na plátně sestavy se vytvoří tabulka. Vyberte NÁVRH > Přepnout vizualizaci > Jiný graf > Výsečový, aby se vizualizace změnila na výsečový graf. Váš výsečový graf ukazuje následující obrazovka.

  Jé – to je ale skutečně nabitý výsečový graf!

 4. Tento výsečový graf je příliš plný. Rozhodnete se, že chcete ve výsledcích vyfiltrovat jenom zimní sporty. Nejdřív klikněte na ikonu šipky ve sbaleném podokně Filtry. Podokno Filtry se rozbalí. V podokně Filtry klikněte na ZOBRAZENÍ, aby se všechny filtry, které tam přetáhnete, vztahovaly na všechny sestavy v zobrazení. Přetáhněte do podokna Filtry pole Season z tabulky Medals. Ve filtru Season vyberte položku Winter, jak ukazuje následující obrazovka.

  To je lepší – výsečové grafy by neměly být přeplněné

 5. Výsečový graf je interaktivní – stejně jako u vizualizace Mapa. Když na některou výseč grafu najedete myší, zobrazí se příslušné informace. Když na některou výseč nebo na nějakou barvu v legendě kliknete, zvýrazní se příslušný sport. Na následující obrazovce je vidět, jak se po kliknutí na Skating zvýrazní informace legendy a výseč výsečového grafu, zatímco všechny ostatní výseče a položky legendy jsou ztlumené.

  Výsečové grafy Power View jsou interaktivní – stačí kliknout na položku legendy

Pokud chcete zvýraznění zrušit, klikněte znovu na vybranou výseč nebo klikněte na prázdnou oblast ve vizualizaci.

Tento výsečový graf je zajímavý a vytvořili jsme ho velmi snadno. Ale Power View umí vytvářet ještě zajímavější výsečové grafy – vizualizací několika úrovní hloubky, které jsou charakteristické pro hierarchie.

Vytvoření výsečového grafu s přechodem k podrobnostem s využitím hierarchií

Vytvořme další výsečový graf a použijme hierarchii, kterou jste vytvořili v předchozím kurzu.

 1. V podokně Pole nástroje Power View klikněte v tabulce Events na pole Sport, abyste zrušili jeho výběr, a pak klikněte na SDE. SDE je hierarchie Sport/Discipline/Event, kterou jste vytvořili v předchozím kurzu.

 2. Výsečový graf vypadá stejně, ale poklikejte na něm na výseč Skiing – a Power View přejde dolů na další úroveň hierarchie. Výsečový graf je teď založený na disciplínách v rámci sportu Skiing. Všimněte si, že v legendě se teď zobrazují disciplíny, které patří pod lyžařský sport – jak je vidět na následující obrazovce.

  Výsečové grafy Power View používající hierarchie umožňují přecházet na podrobnější data

  Všimněte si taky šipky nahoru, která se objevila v levém horním rohu vizualizace vlevo od okna filtru. Kliknutím na šipku nahoru přejdete v hierarchii nahoru – v tomto případě se zobrazí výsečový graf pro úroveň sportů (Sports).

 3. Poklikejte na výseče Ski Jumping a výsečový graf přejde dolů na další úroveň hierarchie, což jsou Events. Zobrazí se události pro Ski Jumping a legenda ukazuje, že graf zobrazuje Events, což je nejnižší úroveň hierarchie.
  Poklikáním na výsečové grafy Power View se ponoříte hlouběji do hierarchických dat

 4. Pokud se chcete v hierarchii vrátit na vyšší úroveň, klikněte na šipku nahoru, jak ukazuje následující obrazovka. Až se dostanete na nejvyšší úroveň, šipka nahoru zmizí.
  Ikona pro přechod v hierarchii Power View nahoru

Zobrazení dalších podrobností pomocí výsečí

Ve výsečových grafech můžete zobrazit další podrobnosti.

 1. Z tabulky Medals v podokně Pole nástroje Power View přetáhněte pole Gender do oblasti VÝSEČE. Každá výseč ve výsečovém grafu je teď rozdělená tak, aby to odráželo rozdělení dat podle pohlaví (Gender). Když na některou výseč v grafu najedete myší, zobrazí se informace na základě pohlaví.

 2. Přejděte v hierarchii dolů na Skiing a potom na Alpine Skiing. Najeďte myší na dolní výseč události downhill a uvidíte, že ženské týmy se účastnily na události downhill při 16 příležitostech – jak ukazuje následující obrazovka.

  Najetím myší na výseče grafu Power View zobrazíte další informace

Použití pruhových grafů k filtrování jiných vizualizací

Na výsečové grafy můžete použít mnoho různých filtrů. K filtrování výsečových grafů se dají dokonce použít další vizualizace a všechny grafy v zobrazení přitom budou interaktivní.

 1. Klikněte na plátně sestavy Power View mimo výsečový graf. V podokně Pole nástroje Power View vyberte v tabulce Population pole Population. Potom vyberte v tabulce Population pole Country Name, aby se zobrazoval název země nebo oblasti.

 2. Použijme filtr, abychom zobrazili jenom několik zemí nebo regionů. Zobrazte oblast Filtry – buď můžete vybrat Oblast filtrů na pásu karet POWER VIEW, nebo můžete kliknout na ikonu Filtry, která se zobrazí poblíž levého horního rohu, když najedete myší na vizualizaci. Výběr možnosti Oblast filtrů a ikonu Filtry ukazuje následující obrazovka.
  Ikona Filtry se objeví, když na vizualizaci Power View najedete myší

 3. V oblasti Filtry vyberte jenom tyto země: Austria, Canada, Chile, Czech Republic, France a Germany.

 4. Změňme vizualizaci na Skupinový pruhový graf. Na pásu karet klikněte na NÁVRH > Přepnout vizualizaci > Pruhový graf > Skupinový pruhový graf.

 5. Klikněte na jeden z pruhů pruhového grafu. Všimněte si, jak se data ve výsečovém grafu na základě vašeho výběru aktualizují – zvýrazní se příslušné informace. Klikněte v pruhovém grafu na Canada. Vaše sestava bude vypadat jako na následující obrazovce.

  Dynamická data ve vizualizacích výsečového grafu Power View

  Zkuste kliknout na jiné položky a sledujte, jak se výsečový graf okamžitě změní.

 6. Můžete taky přejít v hierarchii dat směrem dolů, stejně jako dřív. Ve výsečovém grafu poklikejte na některou výseč Skiing a pak poklikejte na disciplínu Alpine Skiing. Výsečový graf odpoví tím, že zobrazí všechny události (Events) pro disciplínu Alpine Skiing. Filtrování výsledků kliknutím na pruhový graf funguje na této úrovni hierarchie stejně. Klikněte na France a výsečový graf vyfiltruje výsledné události (Events) pro Francii, jak je vidět na následující obrazovce.

  Použití několika vizualizací Power View k vytvoření skvělých interaktivních sestav

K filtrování výsečových grafů můžete použít mnoho různých typů vizualizací – a v Power View jsou všechny interaktivní. A když sestavy vystavíte na webu Business Intelligence na SharePointu, budou sestavy Power View interaktivní pro všechny uživatele, kteří mají oprávnění je zobrazit.

Vytváření interaktivních pruhových a sloupcových grafů

Viděli jste, jak se pruhové grafy dají použít k filtrování dalších vizualizací, například výsečového grafu. V této části se naučíte vytvářet působivé pruhové a sloupcové grafy, které jsou interaktivní.

 1. Vyberte POWER VIEW > Vložit > Power View a vytvořte tak novou sestavu Power View. Přejmenujte sestavu na Pruh a sloupec.

 2. Z tabulky Medals zvolte pole Medal Count a potom taky z tabulky Medals vyberte pole NOC_CountryRegion. Na pásu karet vyberte NÁVRH > Přepnout vizualizaci > Sloupcový graf > Skupinový sloupcový. Vizualizace obsahuje moc položek, proto zobrazení vyfiltrujeme, aby ukazovalo jenom země nebo oblasti, které získaly aspoň 200 medailí. Uděláte to tak, že kliknete na ikonu Filtr a pak změníte režim filtru na Rozšířený (klikněte vedle gumy na ikonu šipky doprava, jak ukazuje následující obrazovka).

  Ikona Rozšířený filtr v Power View

 3. Chceme, aby byl graf zajímavější. Přetáhněte na vizualizaci pole Medal z tabulky Medals.

 4. Ještě přidáme průřez. Klikněte na plátno sestavy mimo graf, vyberte pole Medal z tabulky Medals a pak na pásu karet vyberte NÁVRH > Průřez. Vaše sestava teď vypadá jako na následující obrazovce.

  Sloupcové grafy v Power View

 5. Vypadá to zajímavě. Vy byste ale chtěli raději skládaný sloupcový graf. Vyberte NÁVRH > Přepnout vizualizaci > Sloupcový graf > Skládaný sloupcový. To je lepší – vaše sestava teď vypadá jako na následující obrazovce.

  Skládaný sloupcový graf v Power View

 6. Přidejme teď další průřez, založený na poli Season. Klikněte na plátnu sestavy do prázdné oblasti a vyberte z tabulky Medals pole Season. Pak na pásu karet vyberte Průřez. Když kliknete na sezónu Winter, nezobrazí se žádné položky – zdá se, že v zimní sezóně nezískala víc než 200 medailí žádná země. V podokně Filtry klikněte na GRAF, změňte filtr pole Medal Count na nejméně 30 medailí a uvidíte následující výsledek.

  Filtrování skládaných sloupcových grafů v Power View

 7. Tento graf je taky interaktivní. V legendě Medal klikněte na Silver. Zvýrazní se výsledky pro stříbrné medaile a zbytek výsledků v tabulce bude ztlumený, jak je vidět na následující obrazovce.

  Sloupcové grafy Power View jsou interaktivní

 8. Tohle je sice sloupcový graf, ale snadno se dá změnit na pruhový. Na pásu karet vyberte NÁVRH > Přepnout vizualizaci > Pruhový graf > Skládaný pruhový. Dostanete stejný graf, který je ale přetočený na pruhový graf – jak ukazuje následující obrazovka. Tento pruhový graf je stejně interaktivní jako ostatní grafy.

  Snadná změna vizualizací Power View

S těmito pruhovými a sloupcovými grafy se dá pracovat nejrůznějšími způsoby. Vyzkoušejte si to a uvidíte.

Kontrolní bod a kvíz

Shrnutí nových znalostí

V tomto kurzu jste se naučili několika kliknutími vytvořit interaktivní mapový, výsečový, pruhový a sloupcový graf. Taky jste se dozvěděli, jak se dají sestavy pomocí hierarchií udělat interaktivnější, aby uživatelé mohli se sestavou líp pracovat a jít do hloubky.

Naučili jste se umístit do jedné sestavy několik vizualizací a pak je filtrovat, pracovat s nimi a zakládat jednu na druhé.

V dalším kurzu této řady vytvoříte ještě úžasnější sestavy Power View – včetně sestav s animacemi, které ukazují, jak se data o olympijských hrách s časem mění. Je to skvělé a přitom snadné – a potom je to pořádná zábava sledovat reakce lidí, kteří se na vytvořené sestavy dívají.

Tady je odkaz na další kurz, abyste si mohli vytváření takových sestav sami vyzkoušet:

Kurz 6: Vytváření skvělých sestav Power View – část 2

KVÍZ

Chcete zjistit, jak dobře si pamatujete, co jste se dozvěděli? Tady máte příležitost. Následující kvíz je zaměřený na funkce, možnosti a požadavky, se kterými jste se v tomto kurzu seznámili. Odpovědi najdete na konci stránky. Hodně štěstí!

Otázka 1: Které z následujících tvrzení o pořadí řazení hodnot v poli je pravdivé?

A: Když chcete změnit pořadí řazení nějakého pole, musíte toto pole sdružit s jiným polem a potom původní pole odstranit.

B: Pořadí řazení pole se nedá žádným způsobem změnit.

C: Pokud chcete řadit podle přidruženého pole, musí být toto pole v datovém modelu.

D: Žádná z výše uvedených možností.

Otázka 2: Co dělají průřezy?

A: Průřezy kopírují data z jednoho pole do jiného.

B: Průřezy rozdělí data napůl a polovinu dat využijí pro sebe.

C: Průřezy filtrují vizualizace na základě dat v poli (polích) průřezu.

D: Žádná z výše uvedených možností.

Otázka 3: Když ve vizualizaci sestavy použijete hierarchii, co můžete dělat?

A: Nic – ve vizualizacích nemůžete hierarchie používat.

B: Můžete procházet dolů jednotlivými úrovněmi hierarchie a vizualizace se bude automaticky měnit podle toho, na jaké úrovni zrovna jste.

C: Můžete procházet úrovněmi hierarchie směrem dolů, ale nemůžete se vracet nahoru.

D: B i C.

Otázka 4: Které z následujících tvrzení o podokně Filtry je správné?

A: Když přetáhnete nějaké pole do oblasti GRAF podokna Filtry, vyfiltrují se všechny sestavy na listu Power View.

B: Když přetáhnete nějaké pole do oblasti ZOBRAZENÍ podokna Filtry, vyfiltrují se všechny sestavy na listu Power View.

C: Aby se vyfiltrovaly všechny vizualizace na listu Power View, musíte stejné pole přetáhnout do oblasti GRAF i oblasti ZOBRAZENÍ podokna Filtry.

D: Pole se do podokna Filtry nedají přetahovat.

Odpovědi kvízu

 1. Správná odpověď: C

 2. Správná odpověď: C

 3. Správná odpověď: B

 4. Správná odpověď: B

Poznámky: Data a obrázky v této řadě kurzů jsou založené na následujících položkách:

 • Datová sada o olympijských hrách od Guardian News & Media Ltd.

 • Obrázky vlajek od CIA Factbook (cia.gov)

 • Údaje o obyvatelstvu od The World Bank (worldbank.org)

 • Piktogramy olympijských sportů od Thadius856 a Parutakupiu

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×