Kreslení a psaní rukopisných poznámek v Office

Kreslení a psaní rukopisných poznámek v Office

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V novějších verzích Office můžete od ruky dělat poznámky, zvýrazňovat text nebo rychle kreslit obrazce. (Říkáme tomu kreslení rukopisem.)

Žádné zvláštní vybavení požaduje; Když chcete upoutat pomocí myši, prstu nebo pera digitální. Přesné funkcí dostupných, závisí na typu zařízení, které používáte a jestli jste Office 365 účastníka. V některých aplikacích jako je například můžete přehrát rukopisu nebo převod rukopisu na obrazce nebo matematický.

Na plátně PowerPointu je rukopisem napsané Hello.
 • Pokud vaše zařízení podporuje dotykové ovládání, je karta Kreslení zapnutá automaticky. V opačném případě ji musíte zapnout sami, jak je popsáno níže.

 • Pokud vaše zařízení pera používá aktivní pero (ne jenom pero), rozpozná Office, že je pero v oblasti obrazovky, a vy můžete začít automaticky psát rukou.

Zapnutí karty Kreslení a zobrazení nástrojů rukopisu

Předplatitelé Office 365

Tato funkce je dostupná pouze předplatitelům Office 365. Předplatitelé dostávají nové funkce a vylepšení jednou měsíčně. Kliknutím sem to můžete vyzkoušet nebo koupit předplatné.

Nástroje rukopisu jsou dostupné na kartě Kreslení na pásu karet, ale tato karta není ve výchozím nastavení zapnutá. Postup zobrazení volitelné karty Kreslení:

 1. V nabídce Soubor vyberte Možnosti.

 2. V dialogovém okně Možnosti klepněte na kartu Přizpůsobit pás karet.

 3. V pravé části dialogového okna zaškrtněte políčko s názvem Kreslení.

  Karta Kreslení zůstane na pásu karet v aplikaci zobrazená, dokud se nevrátíte do tohoto dialogového okna a možnost nevypnete.

Psaní, kreslení nebo zvýraznění textu

Novou sadu pera je přizpůsobitelná a přenosné. Definování pera, které chcete mít a potom jsou dostupné v WordExcel a PowerPoint.

 1. Na kartě Kreslení na pásu karet klepněte na pero ho vyberte.

  Pera a zvýrazňovače na kartě Kreslení v Office 2016
 2. Dalším klepnutím otevřete nabídku možností Tloušťka a Barva pera. Vyberte preferovanou velikost a barvu.

  • Existuje pět nastavení tloušťky pera od 0,25 mm po 3,5 mm. Vyberte tloušťku nebo použijte tlačítko plus nebo minus, kterým pero zesílíte nebo ztenčíte.

  • V nabídce najdete šestnáct plných barev a další se vám ukážou, když klepnete na Další barvy.

  • Osm efekty jsou rovněž k dispozici: duhovýgalaxie, Lava, prezentace s mořskými, Růže Gold, zlatý, stříbrný a Bronzová.

  Možnosti pro barvu a tloušťku pera v galerii per Office na kartě Kreslení
 3. Pro vývojářů systému Office je k dispozici nová textura tužky:

  Nakreslit předplatitele Office 365 rukopisu pomocí tři různé textury: tužky, pero nebo zvýrazňovačem
 4. Začněte psát nebo kreslit na dotykové obrazovce.

  Obrazec nakreslený rukou se chová stejně jako ostatní obrazce, které jste zvyklí používat v Office. Obrazec můžete vybrat, pak ho můžete přesunout nebo zkopírovat, můžete změnit jeho barvu, otáčet ho kolem osy a tak dále.

 5. Pokud chcete s rukopisem skončit a vybrat svoje poznámky, abyste je upravili nebo přesunuli, vyberte možnost Vybrat Tlačítko Vybrat na kartě Kreslení v PowerPointu na kartě Kreslení.

Vymazání rukopisu

 1. V části Kreslení > Nástroje klepněte na Guma.

  (V aplikaci PowerPoint 2016 můžete vybrat ze čtyř gum. Klepněte na šipku dolů na tlačítku Guma a vyberte požadovanou gumu.)

  PowerPoint pro Office 365 má pro rukopis čtyři gumy.
 2. Perem nebo prstem přetáhněte gumou přes rukopis, který chcete odebrat.

  Gumou segmentů v aplikaci PowerPoint můžete jednoduše klepnout na segment rukopisu nebo můžete gumu přetáhnout přes segment a segment tak odebrat (nebude potřeba pečlivě mazat celý segment). Přetažení přes segmenty představuje snadný způsob, jak vymazat několik segmentů současně.

Některá aktivní pera, jako je Pero pro Surface, také mají gumu, pomocí které se dá mazat rukopis.

Výběr částí ruční kresby nebo psaných slov

Všechny aplikace obsahují na kartě kreslení na pásu karet standardní nástroj pro výběr Tlačítko Vybrat na kartě Kreslení v PowerPointu , který umožňuje vybrat digitální rukopisné kresby a jakékoliv další typy objektů.

PowerPoint a Excel také obsahují nástroj pro výběr rukopisu – Laso Tlačítko Nepravidelný výběr na kartě Kreslení v PowerPointu – speciálně pro výběr objektů nakreslených rukopisně. Nejužitečnější je, když máte kombinaci standardních objektů a objektů rukopisu a chcete vybrat jenom objekt rukopisu.

Platí jenom pro PowerPoint a Excel:

Pokud chcete vybrat část kresby nebo slova napsaná rukopisem, použijte nástroj Laso. (Tento nástroj neumí vybrat jiné než rukopisné objekty – to znamená obrazce, obrázky a podobně.)

 1. V části Kreslení > Nástroje na pásu karet klepněte na Laso Tlačítko Nepravidelný výběr na kartě Kreslení v PowerPointu .

 2. Tahem pera nebo prstu nakreslete kruh okolo části kresby nebo kolem slova, které chcete vybrat. Kolem se zobrazí oblast ohraničená zeslabenou čárkovanou linkou a po dokončení zůstane vybraná oblast, kterou jste pomocí lasa označili. S tímto objektem pak můžete podle potřeby manipulovat: přesunout ho, změnit jeho barvu a podobně.

  Zobrazuje část výkresu vybraného pomocí nástroje Nepravidelný výběr v PowerPointu.

Pokud Excel nebo PowerPoint používáte s digitálním perem, můžete oblast vybrat, aniž byste na pásu karet museli klepnout na nástroj pro výběr. Provedete výběr rukopisu pomocí podporovaného tlačítka digitálního pera, takže pás karet vůbec nepoužijete. Pak můžete pomocí pera tento objekt rukopisu přesunout, otočit nebo změnit jeho velikost.

Pero pro Surface s popisky pro gumu, hrot a kliknutí pravým tlačítkem

Vypnutí automatického rukopisu v desktopové aplikaci:   

 1. V nabídce Soubor vyberte Možnosti a pak vyberte Upřesnit.

 2. V části Pero zaškrtněte políčko vedle možnosti Ve výchozím nastavení pero slouží k výběru položek a práci s obsahem.

Toto nastavení platí jenom pro aplikaci, ve které ho nastavíte. Znamená to tedy, že můžete mít automatický rukopis zapnutý v aplikaci Visio a vypnutý v aplikaci Word.

Další funkce rukopisu

Název funkce

Popis

Viz

Editor rukopisu

Použití dotykového ovládání nebo digitálního pera s rukopisem ve Windows k úpravě dokumentů

Logo Wordu

Úpravy dokumentu s využitím přirozených gest

Rukopis na obrazec

Převedení rukopisných kreseb na standardní grafické obrazce Office

Logo Wordu Logo PowerPointu Logo Excelu Logo aplikace Visio

Převedení rukopisu na obrazce

Rukopis na matematický zápis

Použití dotykového ovládání nebo digitálního pera k zápisu složité matematické rovnice a jejich převedení na text

Logo Wordu Logo PowerPointu

Zápis, vložení nebo změna rovnice

Přehrání rukopisu

Přehrání série rukopisných akcí na snímku

Logo PowerPointu

Přehrání rukopisných tahů v Office

Pravítko

Kreslení rovných čar rukou nebo zarovnání sady objektů

Logo PowerPointu

Kreslení rovných čar nebo zarovnávání pomocí pravítka

Pokud nemáte předplacený Office 365 a máte Office 2016 nebo Office 2013, čtěte dále a dozvíte se, jaké funkce rukopisu máte k dispozici.

Vyhledání nástrojů pro kreslení

Přejděte na kartu Revize a vyberte Zahájit rukopis. Zobrazí se karta Nástroje rukopisu a Pera.

Zobrazuje tlačítko Zahájit rukopis na kartě Revize v Office

Psaní nebo kreslení

 1. V části Nástroje rukopisu > Pera zvolte Pero.

  Zobrazuje tlačítko Pero v Nástrojích rukopisu v Office.

 2. Pokud chcete změnit barvu rukopisu a šířku tahu, klepněte na požadovanou barvu a šířku (0,35–0,5 mm).

  Zobrazuje možnosti stylu pera v Office.

 3. Začněte psát nebo kreslit na dotykové obrazovce.

  Zobrazuje příklad rukopisného textu ve wordovém dokumentu.

Zvýraznění textu

 1. Na kartě Nástroje rukopisu – Pera klikněte na Zvýrazňovač a potom vyberte barvu zvýrazňovače.

  Zobrazuje tlačítko Zvýrazňovač v Nástrojích rukopisu.

 2. Klepněte a přetáhněte perem nebo prstem přes text, který chcete zvýraznit.

  V aplikaci Excel, Word a Outlook je možné zvýraznit text, ale PowerPoint zvýraznění textu nepodporuje.

Odstranění celých ručně psaných slov nebo kreseb

 1. Na kartě Nástroje rukopisu – Pera klikněte na šipku pod možností Guma a potom vyberte velikost gumy.

  Zobrazuje tlačítko Guma v Nástrojích rukopisu v Office.

 2. Perem nebo prstem vyberte slovo nebo ruční kresbu, kterou chcete vymazat.

Speciální funkce v PowerPointu

Výběr částí ruční kresby nebo psaných slov (jenom PowerPoint)

Pokud chcete vybrat část kresby nebo některá napsaná slova, použijte nástroj Nepravidelný výběr. (Nástrojem Nepravidelný výběr nejde vybrat jiné než rukopisné objekty (obrazce, obrázky apod.).

 1. V části Nástroje rukopisu na kartě Pera klikněte na Nepravidelný výběr.

  Zobrazuje tlačítko Nepravidelný výběr v Nástrojích rukopisu.

 2. Tahem pera nebo prstu nakreslete kruh okolo části kresby nebo slova, kterou chcete vybrat. Kolem ní se zobrazí oblast ohraničená zeslabenou čárkovanou linkou a až budete hotovi, vybere se část, na kterou jste použili nepravidelný výběr.

  Zobrazuje část výkresu vybraného pomocí nástroje Nepravidelný výběr v PowerPointu.

Odstranění částí ručních kreseb nebo částí psaných slov (jenom PowerPoint)

 1. Na kartě Nástroje rukopisu – Pera klikněte na šipku pod možností Guma a potom vyberte velikost gumy.

  Zobrazuje tlačítko Guma v Nástrojích rukopisu v Office.
 2. Perem nebo prstem vyberte části ruční kresby nebo textu, které chcete vymazat.

Převedení ručních kreseb na obrazce (jenom PowerPoint)

Ruční kresby můžete na dotykové obrazovce převést na běžné obrazce.

 1. V části Nástroje rukopisu > Pera vyberte Převést na obrazce.

  Zobrazuje tlačítko Převést na obrazce v Nástrojích rukopisu

 2. Na snímku nakreslete perem nebo prstem obrazec. PowerPoint kresbu automaticky převede na obrazec, který se jí nejvíc podobá.

  Pokud chcete převádění na obrazce ukončit, klikněte znovu na Převést na obrazce.

Které obrazce může PowerPoint převést?

Vytvořenou ruční kresbu může PowerPoint převést na obrazec, který se jí nejvíc podobá.

Ruční kresba

Odpovídající obrazec

Obdélník

Ruční kresba obdélníku

Obdélník

Normální obdélník

Čtverec

Ruční kresba čtverce

Obdélník se stejně dlouhými stranami

Normální čtverec

Kosočtverec

Ruční kresba kosočtverce

Kosočtverec

Normální kosočtverec

Rovnoběžník

Ruční kresba rovnoběžníku

Rovnoběžník

Normální rovnoběžník

Lichoběžník

Ruční kresba lichoběžníku

Lichoběžník

Normální lichoběžník

Nepravidelný čtyřúhelník

Ruční kresba nepravidelného čtyřúhelníku

Uzavřený volný tvar se čtyřmi stranami

Normální čtyřúhelník

Pravidelný pětiúhelník

Ruční kresba pětiúhelníku

Pětiúhelník se stejně dlouhými stranami

Normální pětiúhelník

Pravidelný šestiúhelník

Ruční kresba šestiúhelníku

Šestiúhelník se stejně dlouhými stranami

Normální šestiúhelník

Elipsa

Ruční kresba elipsy

Elipsa

Normální elipsa

Kruh

Ruční kresba kruhu

Elipsa se stejnou šířkou a výškou

Normální kruh

Jednostranná šipka

Ruční kresba šipky

Šipka

Normální šipka

Oboustranná šipka

Ruční kresba oboustranné šipky

Oboustranná šipka

Normální oboustranná šipka

Šipky spojující dva obrazce

Čára spojující dva obrazce

Spojovací šipky

Spojnice mezi dvěma obrazci

Pravoúhlý trojúhelník

Ruční kresba pravoúhlého trojúhelníku

Trojúhelník s pravým úhlem

Normální pravoúhlý trojúhelník

Rovnostranný trojúhelník

Ruční kresba rovnostranného trojúhelníku

Trojúhelník se stejně dlouhými stranami

Normální rovnostranný trojúhelník

Rovnoramenný trojúhelník

Ruční kresba rovnoramenného trojúhelníku

Trojúhelník se dvěma stejnými stranami

Normální rovnoramenný trojúhelník

Nepravidelný trojúhelník

Ruční kresba nepravidelného trojúhelníku

Uzavřený volný tvar se třemi stranami Normální obecný trojúhelník

Další informace o používání Office na dotykových zařízeních s Windows najdete v následujících tématech:

Základní nástroje rukopisu

Word pro iOS, Excel pro iPad i PowerPoint 2016 pro iOS obsahují základní možnosti rukopisu na kartě Kreslení: nástroj pro výběr, nástroj kreslení s dotykovým ovládáním, guma na tahy, pera, barvy rukopisu, barevné kolo a možnosti tloušťky rukopisu:

Základní rukopisu nástroje na kartě kreslení iOS aplikací Office

Kreslení nebo psaní

Ve výchozím nastavení Kreslit dotykem nebo myší (nebo "Rukopis režimu") je zapnutá při použití mobilního zařízení. Jen klepněte na kartu Kreslení, vyberte pero Volič pera na kartě kreslení v aplikaci PowerPoint pro zařízení s iOS a můžete začít kresba rukopis na snímku.

Chcete-li změnit nastavení na pero:

 1. Dalším klepnutím otevřete nabídku možností barev pro pera a tloušťky. Vyberte upřednostňovaný velikost a barvu:

  • Existuje pět nastavení tloušťky pera od 0,25 mm po 3,5 mm. Vyberte tloušťku nebo použijte tlačítko plus nebo minus, kterým pero zesílíte nebo ztenčíte.

  • 16 plnými barvami jsou k dispozici v nabídce s větší dostupnost při klepnutí na tlačítko Další barvy rukopisu.

  • (Pro pouze předplatitele Office 365 ) Osm efekty jsou rovněž k dispozici: duhovýgalaxie, Lava, prezentace s mořskými, Růže Gold, zlatý, stříbrný a Bronzová.

  Ruční barvy a efekty obrázků výkres s rukopisu v Office na iOS
 2. Začněte psát nebo kreslit na dotykové obrazovce.

  Jakmile jste nakreslili obrazce rukopisu, se chová jako jakýkoli obrazec, který slouží k práci s Office. Vyberte obrazec a pak můžete přesunout nebo zkopírujte ho, změnit jeho barvu, otočení poloze a podobně.

 3. Ukončit rukopis a potom vyberte poznámky, buď na upravit nebo je přesunout, vypněte Kreslení prstem na kartě Kreslení vypnout tuto funkci ponechá můžete zabránit náhodné rukopisné značky v po ruce nedotýká obrazovky.

Apple Pencil je citlivý na tlak, což umožňuje použít různou tloušťku čáry. Je také citlivý na naklonění, které umožňuje stínovat stejně jako s nakloněnou tužkou.

Výběr

Na zařízení s iOSem se režim rukopisu zapne, když na kartě Kreslení vyberete pero nebo zvýrazňovač. Jinak jste v režimu výběru a klepnutím můžete vybrat objekt.

(Pokud používáte Apple Pencil na zařízení iPad Pro, můžete režim výběru nastavit jako výchozí v nastaveních aplikace.)

PowerPoint a Excel obsahují nástroj pro výběr rukopisu – Laso Nástroj Laso v Excelu Mobile a v PowerPointu Mobile – speciálně pro výběr objektů nakreslených rukopisně. Nejužitečnější je, když máte na snímku kombinaci standardních objektů a objektů rukopisu a chcete vybrat jenom objekt rukopisu.

Pokud chcete vybrat část kresby nebo slova napsaná rukopisem v aplikaci PowerPoint nebo Excel, použijte nástroj Laso:

 1. Na kartě Kreslení na pásu karet klepněte na Laso Nástroj Laso v Excelu Mobile a v PowerPointu Mobile .

 2. Perem nebo prstem zakroužkujte tažením rukopis, který chcete vybrat.

  Během tažení se zobrazí oblast ohraničená zeslabenou čárkovanou linkou. Po dokončení zůstane vybraná oblast, kterou jste pomocí lasa označili. S tímto objektem pak můžete podle potřeby manipulovat: přesunout ho, zkopírovat, odstranit a podobně.

  Zobrazuje část výkresu vybraného pomocí nástroje Nepravidelný výběr v PowerPointu.

Vymazání

 1. Na kartě Kreslení klepněte na Guma.

  (V aplikaci PowerPoint si můžete si vybrat ze tří gum – guma na tahy nebo malá a střední guma. Klepněte na šipku dolů na tlačítku Guma a vyberte požadovanou gumu.)

 2. Přetáhněte gumu přes rukopis, který chcete odebrat.

Převedení ručních kreseb na standardní obrazce v aplikaci PowerPoint

V aplikaci PowerPoint můžete ruční kresby na dotykové obrazovce převést na běžné obrazce.

 1. Musí být zapnutá možnost Kreslit myší nebo prstem Kreslení myší nebo prstem .

 2. Klepněte na Rukopis na obrazec Tlačítko Rukopis na obrazec v PowerPointu Mobile .

 3. Na snímku nakreslete perem nebo prstem obrazec. Po dokončení PowerPoint kresbu automaticky převede na obrazec, který se jí nejvíc podobá.

  Pokud chcete převádění na obrazce ukončit, klepněte znovu na Rukopis na obrazec.

Základní nástroje rukopisu

Word pro Android, Excel pro Android i PowerPoint pro Android obsahují základní možnosti rukopisu na kartě Kreslení: nástroj pro výběr, nástroj kreslení s dotykovým ovládáním, guma na tahy, pera, barvy rukopisu, barevné kolo a možnosti tloušťky rukopisu:

Základní nástroje rukopisu na kartě Kreslení v mobilních aplikacích Office

Kreslení nebo psaní

Při používání mobilního zařízení je standardně zapnutá možnost Kreslit myší nebo prstem (neboli režim rukopisu). Stačí klepnout na kartu Kreslení, vybrat pero Výběr pera na kartě Kreslení v PowerPointu pro mobilní zařízení a můžete na snímku začít používat rukopis.

Výběr

Na zařízení s Androidem se režim rukopisu zapne, když na kartě Kreslení vyberete pero nebo zvýrazňovač. Jinak jste v režimu výběru a klepnutím můžete vybrat objekt.

PowerPoint a Excel obsahují nástroj pro výběr rukopisu – Laso Nástroj Laso v Excelu Mobile a v PowerPointu Mobile – speciálně pro výběr rukopisných kreseb. Nejužitečnější je, když máte kombinaci standardních objektů a objektů rukopisu a chcete vybrat jenom objekt rukopisu.

Pokud chcete vybrat část kresby nebo slova napsaná rukopisem v aplikaci PowerPoint nebo Excel, použijte nástroj Laso.

 1. Na kartě Kreslení na pásu karet klepněte na Laso Nástroj Laso v Excelu Mobile a v PowerPointu Mobile .

 2. Perem nebo prstem zakroužkujte tažením rukopis, který chcete vybrat.

  Během tažení se zobrazí oblast ohraničená zeslabenou čárkovanou linkou. Po dokončení zůstane vybraná oblast, kterou jste pomocí lasa označili. S tímto objektem pak můžete podle potřeby manipulovat: přesunout ho, zkopírovat, odstranit a podobně.

  Zobrazuje část výkresu vybraného pomocí nástroje Nepravidelný výběr v PowerPointu.

Vymazání

 1. Na kartě Kreslení klepněte na Guma.

  (V aplikaci PowerPoint si můžete si vybrat ze tří gum – guma na tahy nebo malá a střední guma. Klepněte na šipku dolů na tlačítku Guma a vyberte požadovanou gumu.)

 2. Přetáhněte gumu přes rukopis, který chcete odebrat.

Některá aktivní pera, jako je Pero pro Surface, také mají gumu, pomocí které se dá mazat rukopis, aniž byste museli vybrat na pásu karet gumu.

Převedení ručních kreseb na standardní obrazce v aplikaci PowerPoint

V aplikaci PowerPoint můžete ruční kresby na dotykové obrazovce převést na běžné obrazce.

 1. Musí být zapnutá možnost Kreslit myší nebo prstem Kreslení myší nebo prstem .

 2. Klepněte na Rukopis na obrazec Tlačítko Rukopis na obrazec v PowerPointu Mobile .

 3. Na snímku nakreslete perem nebo prstem obrazec. Po dokončení PowerPoint kresbu automaticky převede na obrazec, který se jí nejvíc podobá.

  Pokud chcete převádění na obrazce ukončit, klepněte znovu na Rukopis na obrazec.

Základní nástroje rukopisu

Word Mobile, Excel Mobile i PowerPoint Mobile obsahují základní možnosti rukopisu na kartě Kreslení: nástroj pro výběr, nástroj kreslení s dotykovým ovládáním, guma na tahy, pera, barvy rukopisu, barevné kolo a možnosti tloušťky rukopisu:

Základní nástroje na kartě Kreslení v Office Mobile pro Windows 10

Kreslení nebo psaní

Při používání mobilního zařízení je standardně zapnutá možnost Povolit kreslení perem (neboli režim rukopisu). Stačí klepnout na kartu Kreslení a můžete na snímku začít používat rukopis.

Karta kreslení v aplikaci Word Mobile, Excel Mobile a PowerPoint Mobile pro Windows 10 se podobá desktopovým verzím jednotlivých aplikací. Abyste mohli používat funkce kreslení, nezapomeňte si Windows 10 aktualizovat na nejnovější verzi. Uděláte to tak, že kliknete na tlačítko Windows v levém dolním rohu obrazovky a vyberete Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Windows Update. Nejnovější aktualizace se vám zobrazí po kliknutí na Vyhledat aktualizace.

Výběr

Pokud chcete v aplikaci PowerPoint Mobile ukončit režim rukopisu (abyste mohli vybírat objekty a pracovat s nimi), klepněte na Vybrat Tlačítko Vybrat na kartě Kreslení v PowerPointu na kartě Kreslení.

PowerPoint Mobile a Excel Mobile také obsahují nástroj pro volný výběr Nástroj Laso v Excelu Mobile a v PowerPointu Mobile speciálně pro výběr objektů nakreslených rukopisně. Nejužitečnější je, když máte kombinaci standardních objektů a objektů rukopisu a chcete vybrat jenom objekt rukopisu.

Výběr části kresby nebo slov napsaných rukopisem v aplikaci PowerPoint nebo Excel:

 1. Na kartě Kreslení na pásu karet klepněte na Laso Nástroj Laso v Excelu Mobile a v PowerPointu Mobile .

 2. Perem nebo prstem zakroužkujte tažením rukopis, který chcete vybrat.

  Během tažení se zobrazí oblast ohraničená zeslabenou čárkovanou linkou. Po dokončení zůstane vybraná oblast, kterou jste pomocí lasa označili. S tímto objektem pak můžete podle potřeby manipulovat: přesunout ho, zkopírovat, odstranit a podobně.

  Zobrazuje část výkresu vybraného pomocí nástroje Nepravidelný výběr v PowerPointu.

Vymazání

 1. Na kartě Kreslení klepněte na Guma.

  (V aplikaci PowerPoint si můžete si vybrat ze tří gum – guma na tahy nebo malá a střední guma. Klepněte na šipku dolů na tlačítku Guma a vyberte požadovanou gumu.)

 2. Přetáhněte gumu přes rukopis, který chcete odebrat.

Převedení ručních kreseb na standardní obrazce v aplikaci PowerPoint

V aplikaci PowerPoint můžete ruční kresby na dotykové obrazovce převést na běžné obrazce.

 1. Musí být zapnutá možnost Kreslit myší nebo prstem Kreslení myší nebo prstem .

 2. Klepněte na Rukopis na obrazec Tlačítko Rukopis na obrazec v PowerPointu Mobile .

 3. Na snímku nakreslete perem nebo prstem obrazec. Po dokončení PowerPoint kresbu automaticky převede na obrazec, který se jí nejvíc podobá.

  Pokud chcete převádění na obrazce ukončit, klepněte znovu na Rukopis na obrazec.

Zobrazení karty Kreslení na telefonech s Windows 10 Mobile

Postup, jak zobrazit kartu Kreslení ve Wordu, Excelu a PowerPointu na telefonech s Windows 10 Mobile:

 1. V pravém dolním rohu obrazovky vyberte tlačítko Další Zobrazuje tlačítko Další v Office Mobile. .

 2. Vyberte kartu Kreslení.

  Zobrazuje Office Mobile s vybranou kartou Kreslení.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×