Kopírování a změna zdroje dat

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Existují určité situace, ve kterých můžete chtít nebo potřebovat kopírovat připojení zdroje dat před tím, než jej změníte, včetně následujících:

 • Když pracujete se seznamy a knihovnami Microsoft SharePoint a chcete vytvořit vlastní dotaz.

  Připojení zdroje dat pro seznamy a knihovny SharePoint zobrazuje data z výchozího dotazu, který nelze změnit. Pokud však zkopírujete připojení zdroje dat pro seznam nebo knihovnu SharePoint, můžete potom vytvořit vlastní dotaz.

 • Když pracujete s databází a chcete vytvořit několik dotazů na zdroje dat, které jsou založeny na stejných zdrojových datech.

Kopírovat a změnit můžete také další připojení zdrojů dat v knihovně zdrojů dat. Po klepnutí na možnost Kopírovat a změnit vytvoříte kopii připojení zdroje dat. Potom můžete změnit tuto kopii pomocí možností v dialogovém okně Vlastnosti zdroje dat.

Dotaz můžete změnit pro zdroje dat založené na jazyce SQL, jako jsou seznamy a knihovny SharePoint a připojení databáze. Pro další připojení zdrojů dat neexistuje žádný dotaz, který by bylo možné změnit. Pro tato připojení zdrojů dat však můžete změnit další vlastnosti.

Co chcete udělat?

Zkopírování a úprava knihovnu nebo seznam SharePoint

Zkopírování a úprava připojení k databázi

Zkopírování a úprava souboru XML

Zkopírovat a upravit skriptu na straně serveru

Kopírování a změna webové služby XML

Zkopírování a Úprava propojeného zdroje dat

Kopírování a změna seznamu nebo knihovny SharePoint

Seznamy a knihovny SharePoint, které se zobrazí v knihovně zdrojů dat, představují připojení k původním datům, která zobrazí výsledky dotazu na tato data. Narozdíl od dotazů na jiné zdroje dat v knihovně zdrojů dat nelze změnit dotazy pro zdroje dat, které se vytváří pro seznamy a knihovny SharePoint automaticky. Můžete však kopírovat připojení k seznamu nebo knihovně SharePoint a potom vytvořit vlastní dotaz, který použijete u seznamu nebo knihovny, aby se zobrazila přesně ta data, která požadujete.

Podle těchto kroků ukazují, jak zkopírovat připojení zdroje dat a potom změňte název, popis a klíčová slova pro tento zdroj dat. Další informace o tom, jak změnit dotaz pro zdroje dat naleznete v článku Vytvoření dotazu na zdroj dat.

 1. Pokud se nezobrazí podokno úloh Knihovna zdrojů dat, klepněte v nabídce Podokna úkolů na příkaz Knihovna zdrojů dat.

 2. V podokně úloh Knihovna zdrojů dat klepněte na seznam nebo knihovnu SharePoint, které chcete kopírovat a potom změnit, a klepněte na možnost Kopírovat a změnit.

  Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti zdroje dat.

 3. Na kartě Obecné zadejte do pole Název název nového zdroje dat.

  Poznámka: Pokud nezadáte nový název kopie zdroje dat, bude název stejný jako název původního zdroje dat, ale bude k němu připojen text _kopie(1). Pokud například zkopírujete připojení zdroje dat Oznámení, ale nezadáte nový název, bude název nového zdroje dat Oznámení_kopie(1).

 4. Do textového pole Popis zadejte popis nového zdroje dat.

 5. Do pole Klíčová slova zadejte libovolná požadovaná klíčová slova.

Teď můžete zadat dotaz pro nový seznam nebo knihovnu. Další informace o vytváření dotazů naleznete v článku Vytvoření dotazu na zdroj dat.

Začátek stránky

Kopírování a změna připojení databáze

Dotaz pro připojení databáze je možné změnit rychle a snadno. Pokud však máte několik dotazů, které všechny používáte pravidelně, může být pohodlné uložit jednotlivé dotazy jako samostatné zdroje dat.

Například potravinářská společnost Matador sleduje svoje produkty v databázi SQL. Výchozí dotaz na databázi zobrazí všechny produkty, které kdy společnost Matador objednala. Člen týmu navrhuje vytvořit jiný dotaz, který by zobrazil pouze ty produkty, které se již neodebírají. Tuto akci snadno provedete tak, že zkopírujete první dotaz na zdroj dat, upravíte dotaz tak, aby zobrazil pouze položky, které se již neodebírají, a následně upravený dotaz uložíte pod novým názvem jako samostatné připojení databáze v knihovně zdrojů dat.

Podle těchto kroků ukazují, jak zkopírovat zdroje dat a potom změňte název, popis a klíčová slova pro tento zdroj dat. Další informace o tom, jak změnit dotaz pro zdroje dat naleznete v článku Vytvoření dotazu na zdroj dat.

 1. Pokud se nezobrazí podokno úloh Knihovna zdrojů dat, klepněte v nabídce Podokna úkolů na příkaz Knihovna zdrojů dat.

 2. V podokně úloh Knihovna zdrojů dat klepněte na připojení databáze, které chcete kopírovat a potom změnit, a klepněte na možnost Kopírovat a změnit.

  Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti zdroje dat.

 3. Na kartě Obecné zadejte do pole Název název nového zdroje dat.

  Poznámka: Pokud nezadáte nový název zdroje dat, bude název stejný jako u předchozí položky, ale přidá se k němu text _kopie(1). Pokud například zkopírujete databázi Produkty, ale nezadáte nový název, bude název nového zdroje dat Produkty_kopie(1).

 4. Do textového pole Popis zadejte popis nového zdroje dat.

 5. Do pole Klíčová slova zadejte libovolná požadovaná klíčová slova.

Teď můžete zadat dotaz pro nové připojení databáze. Další informace o vytváření dotazů naleznete v článku Vytvoření dotazu na zdroj dat.

Začátek stránky

Kopírování a změna souboru XML

Jako u seznamů a knihoven SharePoint, nelze změnit připojení zdrojů dat, která se pro místní soubory XML vytvářejí automaticky. Můžete však kopírovat a změnit místní soubory XML, aby bylo možné změnit název zdroje dat, přidat popis nebo přidat klíčová slova. Název, popis a klíčová slova pro externí soubor XML je možné změnit, aniž byste nejprve kopírovali zdroj dat.

 1. Pokud se nezobrazí podokno úloh Knihovna zdrojů dat, klepněte v nabídce Podokna úkolů na příkaz Knihovna zdrojů dat.

 2. V podokně úloh Knihovna zdrojů dat klepněte na soubor XML, který chcete kopírovat a potom změnit, a klepněte na možnost Kopírovat a změnit.

  Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti zdroje dat.

 3. Na kartě Obecné zadejte do pole Název název nového zdroje dat.

  Poznámka: Pokud nezadáte nový název zdroje dat, bude název stejný jako u předchozí položky, ale přidá se k němu text _kopie(1). Pokud například zkopírujete soubor XML Produkty, ale nezadáte nový název, bude název nového zdroje dat Produkty_kopie(1).

 4. Do textového pole Popis zadejte popis nového zdroje dat.

 5. Do pole Klíčová slova zadejte libovolná požadovaná klíčová slova.

Začátek stránky

Kopírování a změna skriptu na straně serveru

Kopírování a změna připojení k skriptu na straně serveru může být užitečné, pokud se potřebujete připojit ke stejnému skriptu serveru, ale s jinými hodnotami parametru.

 1. Pokud se nezobrazí podokno úloh Knihovna zdrojů dat, klepněte v nabídce Podokna úkolů na příkaz Knihovna zdrojů dat.

 2. V podokně úloh Knihovna zdrojů dat klepněte na soubor XML, který chcete kopírovat a potom změnit, a klepněte na možnost Kopírovat a změnit.

  Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti zdroje dat.

 3. Na kartě Obecné zadejte do pole Název název nového zdroje dat.

  Poznámka: Pokud nezadáte nový název zdroje dat, bude název stejný jako u předchozí položky, ale přidá se k němu text _kopie(1). Pokud například zkopírujete skript na straně serveru Rss.aspx na www.gotdotnet.com, ale nezadáte nový název, bude název nového zdroje dat Rss.aspx na www.gotdotnet.com_kopie(1).

 4. Do textového pole Popis zadejte popis nového zdroje dat.

 5. Do pole Klíčová slova zadejte libovolná požadovaná klíčová slova.

 6. Na kartě Zdroj proveďte v poli Přidat nebo změnit parametry jednu z následujících akcí:

  • Klepněte na tlačítko Přidat.

  • Klepněte na parametr, který chcete změnit, a potom na možnost Změnit.

 7. V poli Parametr v poli Název zadejte název nového nebo změněného parametru.

 8. Do pole Výchozí hodnota zadejte výchozí hodnotu pro nový nebo upravený parametr.

  Poznámka: Pokud skript na straně serveru používá parametr, který byl zadán uživatelem, který navštívil tento web, zaškrtněte políčko Hodnotu tohoto parametru lze nastavit prostřednictvím připojení webové části.

Začátek stránky

Kopírování a změna webové služby XML

Kopírování a změna webové služby XML Web může být užitečné, pokud se potřebujete připojit ke stejné webové službě, ale chcete použít jiné metody nebo jiné hodnoty parametru.

 1. Pokud se nezobrazí podokno úloh Knihovna zdrojů dat, klepněte v nabídce Podokna úkolů na příkaz Knihovna zdrojů dat.

 2. V podokně úloh Knihovna zdrojů dat klepněte na soubor XML, který chcete kopírovat a potom změnit, a klepněte na možnost Kopírovat a změnit.

  Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti zdroje dat.

 3. Na kartě Obecné zadejte do pole Název název nového zdroje dat.

  Poznámka: Pokud nezadáte nový název zdroje dat, bude název stejný jako u předchozí položky, ale přidá se k němu text _kopie(1). Pokud například zkopírujete webovou službu Webs na webu Matador, ale nezadáte nový název, bude název nového zdroje dat Webs na webu Matador_kopie(1).

 4. Do textového pole Popis zadejte popis nového zdroje dat.

 5. Do pole Klíčová slova zadejte libovolná požadovaná klíčová slova.

 6. Na kartě Zdroj klepněte v poli Parametry na parametr, který chcete změnit, a potom klepněte na možnost Změnit.

 7. Do pole Parametr zadejte parametr, který chcete použít.

  Poznámka: Pokud webová služba používá parametr, který byl zadán uživatelem, který navštívil tento web, zaškrtněte políčko Hodnotu tohoto parametru lze nastavit prostřednictvím připojení webové části.

Začátek stránky

Kopírování a změna propojeného zdroje dat

Kopírování a změna propojeného zdroje dat mohou být užitečné, pokud se propojený zdroj dat skládá z připojení databáze a chcete vytvořit kopii prvního propojeného připojení databáze, aby bylo možné změnit dotaz.

Podle těchto kroků ukazují, jak zkopírovat zdroje dat a potom změňte název, popis a klíčová slova pro tento zdroj dat. Další informace o tom, jak změnit dotaz pro zdroje dat naleznete v článku Vytvoření dotazu na zdroj dat.

 1. Pokud se nezobrazí podokno úloh Knihovna zdrojů dat, klepněte v nabídce Podokna úkolů na příkaz Knihovna zdrojů dat.

 2. V podokně úloh Knihovna zdrojů dat klepněte na propojený zdroj dat, který chcete kopírovat a potom změnit, a klepněte na možnost Kopírovat a změnit.

  Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti zdroje dat.

 3. Na kartě Obecné zadejte do pole Název název nového zdroje dat.

  Poznámka: Narozdíl od jiných připojení zdrojů dat, pokud nezadáte nový název pro zdroj dat, bude název stejný, jako předchozí položka.

 4. Do textového pole Popis zadejte popis nového zdroje dat.

 5. Do pole Klíčová slova zadejte libovolná požadovaná klíčová slova.

Teď můžete zadat dotaz pro nové připojení databáze. Další informace o vytváření dotazů naleznete v článku Vytvoření dotazu na zdroj dat.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×