Kontrola publikace vytisknutím souboru ve formátu PDF a neseparovaným nebo separovaným tiskem

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Před odesláním publikace do komerční tiskárny je důležité jí pozorně zkontrolovat. Formát použitý k přezkoušení, kontrole budoucího vzhledu, barvy a možných problémů se soutiskem bude záviset na způsobu použitého tisku. Tři nejčastěji používané formáty jsou PDF, neseparovaný a separovaný tisk.

Prodiskutujte s komerční tiskárnou nejvhodnější formát pro kontrolu vaší publikace a problémy, specifické pro používaný způsob tisku, na které je třeba dát pozor.

Co chcete udělat?

Určení způsobu kontroly pravopisu, budete potřebovat

Tisk souboru PDF

Tisk složené

Tisk separací

Určení vhodného způsobu kontroly

Čím více bude způsob kontroly odpovídat podmínkám tiskařského stroje, tím přesněji bude představovat hotový, vytištěný materiál.

Vzhledem k tomu, že většina komerčních tiskáren používá soubory ve formátu PDF, představuje uvedený formát pravděpodobně nejlepší volbu. Soubor PDF zabezpečí, že bude přesně zachován požadovaný formát.

Poznámka: Uložit soubor ve formátu PDF a XPS lze v aplikaci systému Microsoft Office 2007 pouze po instalaci doplňku. Další informace naleznete v článku Povolení podpory jiných formátů souborů, například PDF a XPS.

Komerční tiskárny, které nepoužívají soubory ve formátu PDF, mohou požádat o soubory ve formátu Jazyk PostScript. Existují dvě možnosti obtahů: neseparované a separované. Neseparované obtahy jsou méně přesné než separované obtahy, které vaše komerční tiskárna dokáže vyrobit. Obtahy založené na separaci jsou méně přesné, než kontrola na začátku spuštění tisku. Výzvou zůstává fakt, že odstranění problémů, zjištěných v separacích nebo později při kontrole tisku je obvykle dražší, než když jsou tyto problémy zjištěny dříve v neseparovaných obtazích. Obraťte na komerční tiskárnu a dohodněte se na nejvhodnějším způsobu kontroly.

 • Neseparovaný, černobílý tisk:    Tiskem v neseparovaných stupních šedi zkontrolujte vzhled, text a obecné potíže s kontrastem a jasem. Ohlásí-li publikace chybu v jazyce PostScript při tisku na postskriptové stolní tiskárně, vygeneruje publikace s největší pravděpodobností stejnou chybu v komerční tiskárně na Sázecí zařízení.

 • Neseparovaný, barevný tisk:    Zkombinujte všechny barvy, text a grafiku pro kontrolu na jediné vytištěné stránce. Použijte neseparovaný RGB tisk a ujistěte se, že jste spokojeni s celkovým návrhem stránky a základní barevnou škálou. Neseparovaný RGB tisk však není spolehlivým vodítkem při kontrole přesnosti barev, tzv. moiré vzorů a potížích se soutiskem. Pro kontrolu přesnosti barev proveďte tisk v neseparovaných barvách CMYK na barevné tiskárně typu CMYK nebo na zařízení pro tisk obtahů, čímž získáte lepší představu o tom, jak budou barvy vypadat při tisku v tiskárně.

 • Tisk barevných separací:    V publikaci oddělte výtažkové barvy a identifikujte oblasti ve vašem návrhu, které mohou způsobit potíže při tisku. Když tisknete separace, aplikace Microsoft Office Publisher vytiskne jednu stránku pro každou barvu, použitou ve vaší publikaci. Separace jsou vytištěny černobíle, i když tisknete na barevné tiskárně, neboť slouží tiskárně pouze jako informace o rozložení barev. Barevné separace jsou nejlépe vytvářeny v komerčních tiskárnách pro konečný tisk v komerční tiskárně. Pozorně si prohlédněte každou stránku a zkontrolujte problémy, o kterých jste jednali s komerční tiskárnou, jako například:

  • Správné oddělení barev.

  • Objekty se nacházejí na správném plátu.

  • Barvy a objekty jsou správně vykrojené, přetištěné a mají správný odstup.

  • Přesahující objekty sahají za okraj stránky.

  • Žádná grafika nechybí.

  • Všechna písma a náhrady písma se tisknou podle očekávání.

Začátek stránky

Tisk souboru PDF

Uložit soubor ve formátu PDF a XPS lze v aplikaci systému Microsoft Office 2007 pouze po instalaci doplňku. Další informace naleznete v článku Povolení podpory jiných formátů souborů, například PDF a XPS.

 1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Publikovat ve formátu PDF nebo XPS.

 2. V rozevíracím seznamu Název souboru zadejte název publikace.

 3. V rozevíracím seznamu Typ souboru klikněte na položku PDF.

 4. V části Optimalizovat pro klikněte na tlačítko Změnit.

 5. V dialogovém okně Možnosti publikování klepněte v seznamu Určete, jakým způsobem bude tato publikace vytištěna nebo distribuována na požadovanou optimalizaci publikace. Pokud například bude publikace prověřována online a kvalita tisku je méně významná než malá velikost souboru, klepněte na možnost Minimální velikost. Jestliže budete kvůli prověření publikace tisknout soubor ve formátu PDF, přitom kvalita tisku je důležitější než velikost souboru, klepněte na možnost Tisk ve vysoké kvalitě.

 6. Chcete-li zobrazit celé dialogové okno a vybrat požadovaná nastavení, klepněte na tlačítko Upřesnit.

 7. Klepněte na tlačítko OK.

 8. Pokud chcete soubor otevřít v aplikaci Adobe Reader bezprostředně po jeho uložení, zaškrtněte v dialogovém okně Publikovat ve formátu PDF nebo XPS políčko Po publikování otevřít soubor. Jestliže jste v dialogovém okně Možnosti publikování vybrali položku Komerční tiskárna, nebude zaškrtávací políčko Po publikování otevřít soubor dostupné.

 9. Klepněte na tlačítko Publikovat.

 10. Pro tisk publikace ve formátu Adobe Reader klepněte v nabídce Soubor na příkaz Tisk, vyberte možnosti tisku, a potom klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Neseparovaný tisk

 1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Tisk.

 2. V rozevíracím seznamu Název tiskárny klepněte na požadovanou tiskárnu nebo sázecí zařízení.

 3. Klepněte na kartu Podrobnosti o tiskárně, pokračujte klepnutím na položku Rozšířené nastavení tiskárny, a potom klepněte na kartu Separace.

 4. V rozbalovacím seznamu Tisknout barvy jako proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li tisknout neseparovaně na černobílé tiskárně, vyberte položku Neseparované stupně šedi.

  • Chcete-li tisknout neseparovaně na barevné tiskárně typu CMYK nebo na zařízení pro tisk obtahů, vyberte položku Neseparované barvy CMYK.

  • Chcete-li tisknout neseparovaně na barevné tiskárně, vyberte položku Neseparovaný RGB.

 5. V seznamu Rozlišení klepněte na rozlišení, se kterým chcete tisknout.

  Poznámka: Seznam dostupných rozlišení závisí na tiskárně nebo sázecím zařízení vybraném v seznamu Název tiskárny. Některé tiskárny umožňují tisk pouze v jednom rozlišení.

 6. Klepněte na kartu Nastavení stránky a vyberte požadované možnosti v částech Tiskový výstup, Značky tiskárny a Přesahy.

 7. Klepněte na kartu Grafika a písma a vyberte požadované možnosti v částech Písma, Obrázky a Oříznout a převzorkovat obrázky.

 8. Klepněte na tlačítko OK.

 9. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li publikaci vytisknout, klepněte na tlačítko OK.

  • Chcete-li zachovat tato nastavení, ale nechcete publikaci tisknout, klepněte na tlačítko Storno.

Poznámka: 

 • Značky tiskárny, přesahy a značky přesahu vytisknout mimo stránku. K jejich tisku, musí být větší než velikost stránky, které jste nastavili pro vaši publikaci velikost papíru.

 • Možnosti v části Tiskový výstup jsou dostupné pouze v případě, že tisknete na tiskárně s podporou jazyka Jazyk PostScript.

Začátek stránky

Tisk separací

 1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Tisk.

 2. V rozevíracím seznamu Název tiskárny klepněte na požadovanou tiskárnu nebo sázecí zařízení.

  Poznámka: Pokud nemáte barevné tiskárně, můžete nastavit obecné PS barvu pro komerční tisk ovladač tiskárny. Další informace najdete v tématu instalace obecný PS barvu pro komerční tisk ovladač tiskárny.

 3. Klepněte na kartu Podrobnosti o tiskárně, pokračujte klepnutím na položku Rozšířené nastavení tiskárny, a potom klepněte na kartu Separace.

 4. V rozevíracím seznamu Tisknout barvy jako klepněte na možnost Separace.

 5. V seznamu Tyto pláty proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pro tisk plátu s přímou nebo výtažkovou barvou, pro každou barvu definovanou v publikaci, klepněte na možnost Všechny definované barvy (nabídka Nástroje, položka Nástroje komerčního tisku, příkaz Barevný tisk).

  • Chcete-li vytisknout plát s přímou nebo výtažkovou barvou pro každou definovanou barvu, která byla v publikaci použita, vyberte položku Pouze použité barvy.

  • Chcete-li vytisknout pouze pláty s výtažkovou barvou a převést během tisku všechny definované přímé barvy na výtažkové barvy, vyberte položku Převést přímé barvy na výtažkové.

 6. Pokud nechcete, aby aplikace Microsoft Publisher tiskla pláty pro nepoužité výtažkové barvy, zaškrtněte políčko Netisknout prázdné pláty.

 7. V seznamu Rozlišení klepněte na rozlišení, se kterým chcete tisknout.

  Poznámka: Seznam dostupných rozlišení závisí na tiskárně nebo sázecím zařízení vybraném v seznamu Název tiskárny. Některé tiskárny umožňují tisk pouze v jednom rozlišení.

 8. Klepněte na kartu Nastavení stránky a vyberte požadované možnosti v částech Tiskový výstup, Značky tiskárny a Přesahy.

 9. Klepněte na kartu Grafika a písma a vyberte požadované možnosti v částech Písma, Obrázky a Oříznout a převzorkovat obrázky.

 10. Klepněte na tlačítko OK.

 11. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li publikaci vytisknout, klepněte na tlačítko OK.

  • Chcete-li zachovat tato nastavení, ale nechcete publikaci tisknout, klepněte na tlačítko Storno.

Poznámka: 

 • Značky tiskárny, přesahy a značky přesahu vytisknout mimo stránku. K jejich tisku, musí být větší než velikost stránky, která jste nastavili pro vaši publikaci velikost papíru.

 • Možnosti v části Tiskový výstup jsou dostupné pouze v případě, že tisknete na tiskárně s podporou jazyka Jazyk PostScript.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×