Kontrola pravopisu a gramatiky v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Kontrola pravopisu a gramatiky v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určen pro osoby s poruchami zraku používající produkty Office se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Outlook hledá při psaní automaticky potenciální pravopisné a gramatické chyby. K procházení chyb a jejich opravám můžete použít klávesnici a Předčítání – integrovanou čtečku obrazovky ve Windows.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Klávesové zkratky najdete v článku Klávesové zkratky v Outlooku.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • Toto téma obsahuje také informace o funkcích aplikace JAWS. Další informace o JAWS pro Windows najdete v úvodní příručce k JAWS pro Windows.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

V tomto tématu

Kontrola pravopisu a gramatiky v e-mailu

 1. V e-mailu, ve kterém chcete zkontrolovat pravopisné nebo gramatické chyby, stiskněte klávesu F7. Pokud chcete použít příkaz na pásu karet, stiskněte kombinaci kláves ALT+R a potom klávesu Ů. Otevře se okno Pravopis a gramatika.

  Kontrola pravopisu se přesune na první slovo s pravopisnou chybou a navrhované opravy pravopisu, anebo na první možnou gramatickou chybu a navrhované revize. Pokud text obsahuje gramatickou chybu, uslyšíte důvod, proč byla příslušná část označena jako nesprávná, například že máte raději použít stručnější jazyk nebo odebrat nadbytečné mezery mezi slovy.

  Tip: Pokud chcete zkontrolovat pravopis a gramatiku jenom v určité větě nebo odstavci v e-mailu, vyberte text, který chcete zkontrolovat, a pak stiskněte klávesu F7.

 2. Stisknutím klávesy TAB přejdete na první položku v seznamu Návrhy.

 3. Návrhy v seznamu Návrhy si můžete poslechnout opakovaným stisknutím kláves ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ, dokud neuslyšíte pravopis nebo alternativní výraz, který chcete použít.

 4. Na rozpoznanou chybu můžete reagovat tak, že opakovaně stisknete klávesu TAB, dokud neuslyšíte požadovanou možnost, například „Změnit“. Pak stiskněte klávesu ENTER.

  Informace o použití klávesových zkratek najdete v části Klávesové zkratky v okně Pravopis a gramatika.

 5. Když chybu opravíte nebo přeskočíte, přesune se fokus na další chybu. Postup zopakujte pro každou chybu.

 6. Když Outlook dokončí kontrolu e-mailu, uslyšíte: „Microsoft Outlook – OK – tlačítko“. Pokud se chcete vrátit do e-mailu, stiskněte klávesu MEZERNÍK.

  Pokud jste zkontrolovali jen vybranou část textu a chcete se vrátit do e-mailu, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte „Ne – tlačítko“. Pak stiskněte klávesu MEZERNÍK. Pokud chcete zkontrolovat zbývající část e-mailu, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte „Ano – tlačítko“. Pak stiskněte klávesu ENTER.

Klávesové zkratky v okně Pravopis a gramatika

Následující tabulka obsahuje přehled klávesových zkratek v okně Pravopis a gramatika.

Akce

Stiskněte

Přeskočit rozpoznané slovo, ale příště ho znovu zkontrolovat

ALT+P

Přeskakovat rozpoznané slovo v celém e-mailu

ALT+S

Přidat rozpoznané slovo do slovníku aplikace

ALT+U

Zaměnit rozpoznané slovo navrhovaným slovem ze seznamu Návrhy

ALT+N

Zaměnit všechny rozpoznané výskyty slova navrhovaným slovem

ALT+O

Otevření dialogového okna Možnosti, ve kterém je možné vybrat způsob, jakým aplikace opravuje pravopis a gramatiku u všech e-mailů

ALT+M

Zapnout Automatické opravy

ALT+A

Zaškrtnout políčko Kontrolovat gramatiku

ALT+K

Opakování kontroly pravopisu a gramatiky v e-mailu

Pokud chcete znovu zkontrolovat pravopisné a gramatické návrhy, které jste se dříve rozhodli přeskočit, musíte resetovat kontrolu pravopisu a gramatiky.

 1. V e-mailu, který chcete zkontrolovat, stiskněte kombinaci kláves ALT+S a pak klávesu M. Fokus se přesune na kartu Pošta v okně Možnosti aplikace Outlook.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud neuslyšíte „Pravopis a automatické opravy – tlačítko“. Pak stiskněte klávesu MEZERNÍK. Uslyšíte: „Možnosti editoru – okno – Kontrola pravopisu a mluvnice“

 3. Opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud neuslyšíte „Znovu zkontrolovat e-mail – tlačítko“. Pak stiskněte klávesu MEZERNÍK.

 4. Otevře se dialogové okno s potvrzením a fokus bude na tlačítku Ano. Kontrolu pravopisu a gramatiky můžete resetovat stisknutím klávesy ENTER.

 5. Pokud chcete opustit okno Možnosti editoru, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte „OK – tlačítko“. Pak stiskněte klávesu ENTER. Fokus se vrátí do okna Možnosti aplikace Outlook.

 6. Pokud chcete opustit okno Možnosti aplikace Outlook, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte „OK – tlačítko“. Pak stiskněte klávesu ENTER. Fokus se vrátí do e-mailu.

 7. Chcete-li znovu zkontrolovat pravopis a gramatiku, postupujte podle pokynů v části Kontrola pravopisu a gramatiky v e-mailu.

Klávesové zkratky pro nastavení pravopisu a automatických oprav

Pomocí klávesových zkratek v tabulce níže můžete získat přístup k některým nastavením kontroly gramatiky a pravopisu a měnit je.

Akce

Stiskněte

Z okna e-mailu – otevření karty Pošta v okně Možnosti aplikace Outlook

ALT+S, pak M a pak klávesu TAB

Na kartě Pošta – přechod na tlačítko Pravopis a automatické opravy

ALT+TEČKA (.)

Výběr tlačítka Pravopis a automatické opravy a potom otevření karty Kontrola pravopisu a mluvnice v okně Možnosti editoru

MEZERNÍK a potom klávesu TAB

Na kartě Kontrola pravopisu a mluvnice:

Přechod na zaškrtávací políčko Kontrolovat pravopis při psaní a jeho zaškrtnutí nebo zrušení zaškrtnutí

ALT+K a pak MEZERNÍK

Přechod na zaškrtávací políčko Označovat gramatické chyby při psaní a jeho zaškrtnutí nebo zrušení zaškrtnutí

ALT+N a pak MEZERNÍK

Přechod na zaškrtávací políčko S pravopisem kontrolovat i gramatiku a jeho zaškrtnutí nebo zrušení zaškrtnutí

ALT+M a pak MEZERNÍK

Přechod na tlačítko Znovu zkontrolovat e-mail

Dvakrát Alt+K

Přechod na tlačítko Možnosti automatických oprav a otevření okna Automatické opravy v e-mailu

ALT+TEČKA (.)

Zapnutí a vypnutí automatické kontroly pravopisu a gramatiky

Automatickou kontrolu pravopisu a gramatiky můžete vypnout a celý e-mail můžete zkontrolovat, až ho dokončíte. Provedení kontroly pravopisu a gramatiky v celém e-mailu najednou je užitečné, když chcete svůj text rychle zkontrolovat.

 1. V e-mailu stiskněte kombinaci kláves ALT+S a pak klávesu M. Fokus se přesune na kartu Pošta v okně Možnosti aplikace Outlook.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud neuslyšíte „Pravopis a automatické opravy – tlačítko“. Pak stiskněte klávesu MEZERNÍK. Uslyšíte: „Možnosti editoru – okno – Kontrola pravopisu a mluvnice“

 3. Stisknutím kombinace kláves ALT+K přejdete na zaškrtávací políčko Kontrolovat pravopis při psaní a můžete ho zaškrtnout nebo zrušit jeho zaškrtnutí.

 4. Dvakrát stiskněte kombinaci kláves ALT+N. Uslyšíte: „Označovat gramatické chyby při psaní – zaškrtávací políčko“. Stisknutím klávesy MEZERNÍK tuto možnost zaškrtněte nebo její zaškrtnutí zrušte.

 5. Stiskněte kombinaci kláves ALT+M. Uslyšíte: „S pravopisem kontrolovat i gramatiku – zaškrtávací políčko“. Stisknutím klávesy MEZERNÍK tuto možnost zaškrtněte nebo její zaškrtnutí zrušte.

 6. Pokud chcete opustit okno Možnosti editoru, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte „OK – tlačítko“. Pak stiskněte klávesu ENTER. Fokus se vrátí do okna Možnosti aplikace Outlook.

 7. Pokud chcete opustit okno Možnosti aplikace Outlook, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte „OK – tlačítko“. Pak stiskněte klávesu ENTER. Fokus se vrátí do e-mailu.

Viz také

Formátování textu e-mailu v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Vložení obrázku v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky v Outlooku

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet Outlooku pošta

Outlook pro Mac hledá při psaní automaticky potenciální pravopisné a gramatické chyby. K procházení chyb a jejich opravám můžete použít klávesnici a aplikaci VoiceOver – integrovanou čtečku obrazovky v systému Mac OS.

Poznámky: 

V tomto tématu

Kontrola pravopisu a gramatiky v e-mailu

 1. V e-mailu stiskněte kombinaci kláves Option+Command+L.

  Otevře se dialog Pravopis a gramatika. Uslyšíte: „Pravopis a gramatika", informaci o jazyce kontroly pravopisu a výraz s pravopisnou nebo gramatickou chybou. Fokus je v textovém poli, ve kterém můžete slovo s pravopisnou chybou nebo gramatickou chybu upravit.

  Tip: Pokud chcete zkontrolovat pravopis a gramatiku jenom v určité větě nebo odstavci, vyberte text, který chcete zkontrolovat, a pak stiskněte kombinaci kláves OPTION+COMMAND+L.

 2. Pokud chcete přejít na první návrh opravy a poslechnout si ho, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte „Návrhy – sloupec – tabulka – <aktuální řádek tabulky a počet návrhů>“.

 3. Pokud se zobrazí několik návrhů, stiskněte v seznamu Návrhy opakovaně klávesy ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ, dokud neuslyšíte pravopis nebo alternativní výraz, který chcete použít.

 4. Pokud chcete změny použít, stiskněte u konkrétního návrhu opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Zaměnit nebo Zaměňovat (pokud chcete změnu použít u všech výskytů textu).

  Pokud chcete na rozpoznanou chybu reagovat jinak, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že jste na požadované možnosti, například na tlačítku Přeskočit. Možnost pak vyberte stisknutím klávesy ENTER.

 5. Když chybu opravíte nebo přeskočíte, přesune se fokus na další chybu. Postup kontroly zopakujte pro každou chybu.

 6. Po dokončení kontroly pravopisu uslyšíte, že kontrola pravopisu a gramatiky je dokončena. Pokud jste kontrolovali pouze vybraný text, uslyšíte, že je dokončena kontrola výběru.

 7. Pokud se chcete vrátit do e-mailu, stiskněte klávesu MEZERNÍK.

  Poznámka: Když aplikace VoiceOver čte text a Outlook rozpozná potenciální chybu pravopisu, uslyšíte před příslušným slovem, že se jedná o pravopisnou chybu.

Opakování kontroly pravopisu a gramatiky v e-mailu

Pokud chcete znovu zkontrolovat pravopisné a gramatické návrhy, které jste se dříve rozhodli přeskočit, musíte resetovat kontrolu pravopisu a gramatiky.

Poznámka: Když seznam přeskočených slov a gramatických revizí resetujete, vymaže se jenom pro aktuálně otevřený e-mail. Na pravopisné a gramatické problémy přeskočené v jiných e-mailech v aplikaci Outlook to nemá vliv.

 1. Pokud chcete přejít na řádek nabídek, stiskněte v e-mailu, který chcete znovu zkontrolovat, kombinaci kláves CONTROL+OPTION+M. Uslyšíte, že jste v řádku nabídek Apple.

 2. Stiskněte opakovaně klávesu ŠIPKU VPRAVO, dokud neuslyšíte, že jste v úpravách, a pak stiskněte opakovaně klávesu ŠIPKA DOLŮ, dokud neuslyšíte, že jste v podnabídce kontroly pravopisu a gramatiky. Podnabídku Pravopis a gramatika rozbalíte stisknutím klávesy ŠIPKA VPRAVO.

 3. Stiskněte opakovaně klávesu ŠIPKA DOLŮ, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti pro resetování přeskočených slov a gramatiky. Pak stiskněte klávesu MEZERNÍK.

 4. Otevře se okno s oznámením. Resetování potvrďte tak, že opakovaně stisknete klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že jste na výchozím tlačítku Ano. Pak tlačítko vyberte stisknutím klávesy MEZERNÍK.

 5. Pokud chcete pravopis a gramatiku zkontrolovat znovu, stiskněte OPTION+COMMAND+L.

Klávesové zkratky související s kontrolou gramatiky a pravopisu

Následující tabulka obsahuje přehled klávesových zkratek, které vám pomůžou s kontrolou gramatiky a pravopisu v e-mailech aplikace Outlook.

Akce

Stiskněte

Otevření dialogového okna Předvolby aplikace Outlook

COMMAND+čárka (,)

Otevření dialogového okna Pravopis a gramatika

OPTION+COMMAND+L

V e-mailu – vyhledání vybraného textu na internetu

COMMAND+SHIFT+L

Zapnutí a vypnutí automatické kontroly pravopisu a gramatiky

Automatickou kontrolu pravopisu a gramatiky v e-mailech můžete vypnout a později znovu zapnout.

 1. Předvolby otevřete stisknutím kombinace kláves COMMAND+ČÁRKA (,). Uslyšíte, že jste v předvolbách Outlooku.

 2. Stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro pravopis a gramatiku, a pak ho vyberte stisknutím klávesy MEZERNÍK. Otevře se dialogové okno Pravopis a gramatika.

 3. Automatickou kontrolu pravopisu můžete zapnout nebo vypnout tak, že opakovaně stisknete klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že jste na zaškrtávacím políčku pro kontrolu pravopisu při psaní. Uslyšíte, jestli je políčko zaškrtnuté nebo nezaškrtnuté. Políčko Kontrolovat pravopis při psaní zaškrtnete nebo jeho zaškrtnutí zrušíte stisknutím klávesy MEZERNÍK.

 4. Pokud chcete zapnout nebo vypnout automatickou kontrolu gramatiky, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že jste na zaškrtávacím políčku automatické kontroly gramatiky. Uslyšíte, jestli je políčko zaškrtnuté nebo nezaškrtnuté. Políčko Automatická kontrola gramatiky zaškrtnete nebo jeho zaškrtnutí zrušíte stisknutím klávesy MEZERNÍK.

 5. Zpět do e-mailu se vrátíte stisknutím kombinace kláves COMMAND+W.

Viz také

Formátování textu e-mailu v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Vložení obrázku v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky Outlooku pro Mac

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet Outlooku pošta

Outlook pro iOS hledá při psaní automaticky potenciální pravopisné chyby. K procházení chyb a jejich opravám můžete použít aplikaci VoiceOver – integrovanou čtečku obrazovky v systému iOS.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte iPhone. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro iPad.

Kontrola pravopisu

Zkontrolujte pravopis v e-mailu a pak se rozhodněte, jestli s návrhy kontroly pravopisu souhlasíte.

 1. V e-mailu, ve kterém chcete zkontrolovat pravopis, potahujte prstem dolů, dokud neuslyšíte, že jste na slově s pravopisnou chybou.

  Tip: Aplikace VoiceOver oznamuje pravopisné chyby také při psaní. Uslyšíte, že napsané slovo obsahuje pravopisnou chybu.

 2. Slovo s pravopisnou chybou opravíte tak, že pomocí klávesnice na obrazovce slovo s pravopisnou chybou odstraníte a napíšete opravené slovo.

  Pokud chcete oznámení aplikace VoiceOver o pravopisné chybě přeskočit, pokračujte v psaní, aniž byste něco opravili.

Viz také

Formátování textu e-mailu v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Vložení obrázku v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet Outlooku pošta

Outlook Pošta hledá při psaní automaticky potenciální pravopisné chyby. K procházení chyb a jejich opravám můžete použít Předčítání – integrovanou čtečku obrazovky ve Windows.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Windows. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet nebo počítač.

V tomto tématu

Kontrola pravopisu v e-mailu

Zkontrolujte pravopis v e-mailu a pak se rozhodněte, jestli s návrhy kontroly pravopisu souhlasíte.

 1. V e-mailu, ve kterém chcete zkontrolovat pravopis, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na sbaleném tlačítku Další možnosti. Pak poklepejte na obrazovku. Rozbalí se pás karet pro úpravy.

 2. Potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na sbaleném tlačítku Možnosti, a pak poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka Možnosti.

 3. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku kontroly pravopisu, a pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste v automatickém okně se seznamem kontroly pravopisu a uslyšíte první navrhovanou opravu. Kontrola pravopisu je teď aktivní. Fokus je na navrhované opravě v místní nabídce.

 4. Potáhnutím prstem doprava můžete procházet seznam návrhů oprav. Návrh vyberete poklepáním na obrazovku.

 5. Pokud chcete návrhy přeskakovat, potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte „Přeskakovat“. Pak poklepejte na obrazovku.

Skrytí nebo zobrazení značek kontroly pravopisu

Značky kontroly pravopisu můžete skrýt, aby Předčítání neoznamovalo pravopisné chyby při vytváření e-mailu. Až budete hotoví, můžete značky znovu zobrazit a pravopis zkontrolovat pomocí Předčítání.

 1. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na sbaleném tlačítku Další možnosti, a pak poklepejte na obrazovku. Rozbalí se pás karet pro úpravy.

 2. Potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na sbaleném tlačítku Možnosti, a pak poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka Možnosti.

 3. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na sbaleném tlačítku kontroly pravopisu a gramatiky, a pak poklepejte na obrazovku.

 4. Pokud chcete značky kontroly pravopisu skrýt, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na nezaškrtnutém políčku Skrýt všechny značky kontroly pravopisu. Potom poklepejte na obrazovku.

  Tip: Pokud chcete skrýt značky kontroly pravopisu u určité části textu, vyberte nejdřív příslušný text v e-mailu a pak přejděte podle předchozích pokynů do nabídky Kontrola pravopisu a jazyk. V nabídce potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na nezaškrtnutém políčku Skrýt značky kontroly pravopisu ve vybraném textu. Potom poklepejte na obrazovku.

 5. Když budete chtít značky znovu zobrazit, přejděte podle předchozích pokynů do nabídky Kontrola pravopisu a jazyk. V nabídce potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na zaškrtnutém políčku Skrýt všechny značky kontroly pravopisu. Potom poklepejte na obrazovku.

Viz také

Formátování textu e-mailu v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Vložení hypertextového odkazu v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet Outlooku pošta

Outlook Web App hledá při psaní automaticky potenciální pravopisné chyby. K procházení chyb a jejich opravám můžete použít klávesnici a Předčítání – integrovanou čtečku obrazovky ve Windows.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • Klávesové zkratky najdete v článku Klávesové zkratky v Outlooku na webu.

 • Při používání aplikace Outlook Web App doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Outlook Web App běží ve webovém prohlížeči, a tak se klávesové zkratky liší od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k přechodu na příkazy a z příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Kromě toho běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, ne pro Outlook Web App.

Kontrola pravopisu

 1. V e-mailu, ve kterém chcete zkontrolovat pravopis, můžete pročítat text pomocí kombinace kláves CTRL+ŠIPKA VLEVO nebo CTRL+ŠIPKA VPRAVO.

 2. Když Předčítání oznámí slovo s pravopisnou chybou, stiskněte kombinaci kláves SHIFT+F10. Otevře se místní nabídka s navrhovaným pravopisem. Fokus je na navrhované opravě a návrh uslyšíte.

 3. Pokud je na výběr více navrhovaných možností pravopisu, procházejte možnosti stisknutím klávesy ŠIPKA DOLŮ, dokud neuslyšíte návrh pravopisu, který chcete použít.

 4. Pokud jste na vybraném návrhu a chcete slovo změnit, stiskněte klávesu MEZERNÍK.

  Pokud chcete pravopisnou chybu přeskočit, stiskněte opakovaně klávesu ŠIPKA DOLŮ, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Přeskočit. Pak stiskněte klávesu MEZERNÍK.

 5. Když chybu opravíte nebo přeskočíte, stiskněte opakovaně kombinaci kláves CTRL+ŠIPKA VLEVO nebo CTRL+ŠIPKA VPRAVO, dokud neuslyšíte další slovo s pravopisnou chybou.

 6. Postup kontroly opakujte u každé chyby, dokud nezkontrolujete celý e-mail.

Viz také

Formátování textu e-mailu v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky v Outlooku na webu

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet Outlooku pošta

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×