Kontrola pravopisu a gramatiky v Office pro Mac

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Office pro Mac automaticky zjišťovat potenciální pravopisné a gramatické chyby při psaní. Pokud byste raději čekat na Kontrola pravopisu a gramatiky, až budete hotovi psaní, můžete vypnout automatickou kontrolu nebo můžete kontrola pravopisu a gramatiky v celém dokumentu.

Poznámka: Informace o kontrole pravopisu a gramatiky v aplikaci Office pro Windows najdete v článku Kontrola pravopisu a gramatiky v aplikaci Office 2010 a novějších verzích.

Word 2016 pro Mac

Word automaticky hledá a označuje je červenou vlnovkou potenciální pravopisné chyby.

Pravopisná chyba označená červenou vlnovkou

Word taky hledá a označí potenciální gramatické chyby zelenou vlnovkou.

Gramatická chyba označená zelenou vlnovkou

Tip: Pokud se vám pravopisné nebo gramatické chyby neoznačují, budete možná muset zapnout automatickou kontrolu pravopisu a gramatiky.

Když uvidíte pravopisnou nebo gramatickou chybu, podržte stisknutou klávesu Control a klikněte na dané slovo nebo slovní spojení a pak zvolte některou z možností.

Gramatická chyba a místní nabídka s možnostmi pro opravu chyby

 1. V nabídce Word klikněte na Předvolby > Pravopis a gramatika.

 2. V dialogovém okně Pravopis a gramatika v části Kontrola pravopisu zaškrtněte políčko Kontrolovat pravopis při psaní.

 3. V části Gramatika zaškrtněte políčko Automatická kontrola gramatiky nebo zrušte jeho zaškrtnutí.

 4. Zavřete dialogové okno, aby se změny uložily.

 1. Na kartě Revize klikněte na tlačítko Pravopis a gramatika.

 2. Když Word najde potenciální chybu, otevře se dialogové okno Pravopis a gramatika. Pravopisné chyby se zobrazí jako červený text a gramatické chyby jako zelený text.

 3. Pokud chcete chybu opravit, udělejte některou z těchto věcí:

  • Zadejte do pole opravu a klikněte na Změnit.

  • V části Návrhy klikněte na slovo, které chcete použít, a potom klikněte na Změnit.

  Pokud chcete chybu přeskočit, udělejte některou z těchto věcí:

  • Když chcete přeskočit jenom tuto instanci chyby, klikněte na Přeskočit.

  • Když chcete přeskakovat všechny instance této chyby, klikněte na Přeskakovat.

  • Když se jedná o gramatickou chybu a chcete tuto instanci chyby přeskočit a přejít na další chybu, klikněte na Další věta.

  Pokud chcete, aby se některé slovo s údajně chybným pravopisem přeskakovalo ve všech dokumentech, klikněte na Přidat a přidejte si ho do slovníku. Tento postup funguje jenom u slov. Vlastní gramatika se do slovníku přidat nedá.

 4. Když chybu opravíte nebo přeskočíte, Word přejde na další. Až Word dokončí kontrolu dokumentu, zobrazí zprávu, že kontrola pravopisu a gramatiky je hotová.

 5. Kliknutím na OK se vrátíte do dokumentu.

Seznam ignorovaných slov a gramatických jevů můžete vymazat (resetovat), aby Word kontroloval pravopisné a gramatické jevy, které měl dříve přeskakovat.

Poznámka: Když seznam ignorovaných slov a gramatických jevů resetujete, vymaže se jenom pro aktuálně otevřený dokument. Pravopisných a gramatických jevů v jiných dokumentech, o kterých jste Wordu řekli, že je má přeskakovat, se to netýká.

 1. Otevřete dokument, který je třeba zkontrolovat.

 2. V nabídce Nástroje najeďte na Pravopis a gramatika a pak klikněte na Obnovit ignorovaná slova a gramatické jevy.

  Když chcete vymazat seznamy slov a gramatických jevů, které Word přeskakuje, klikněte na Resetovat přeskakovaná slova a gramatické jevy.

  Word zobrazí upozornění na operaci resetování kontroly pravopisu a gramatiky.

  Když chcete, aby Word zkontroloval pravopisné a gramatické jevy, které měl předtím přeskakovat, klikněte na Ano.
 3. Klikněte na Ano, aby operace pokračovala.

 4. Klikněte na kartu Revize a potom kliknutím na Pravopis a gramatika spusťte kontrolu pravopisu a gramatiky.

Outlook 2016 pro Mac

Ve výchozím nastavení Outlook kontroluje pravopisné chyby při psaní. Outlook označuje možné pravopisné chyby přerušovaným červeným podtržením a gramatické chyby přerušovanou zelenou čarou.

Pravopisná chyby označená přerušovaným červeným podtržením

 1. Když uvidíte slovo s přerušovaným podtržením, podržte stisknutou klávesu Control, klikněte na dané slovo nebo slovní spojení a pak zvolte některou z možností.

  Pravopisná chyba s nabídkou s možnostmi pro opravu chyby

 2. V místní nabídce udělejte jednu z těchto věcí:

  • Klikněte na některý z návrhů v horní části místní nabídky.

  • Klikněte na Přeskočit a ignorujte tak jednu instanci daného slova.

  • Klikněte na Přidat do slovníku a přidejte tak toto slovo do slovníku kontroly pravopisu.

Po otevření e-mailové zprávy:

 • Jestli chcete automatickou kontrolu pravopisu zapnout nebo vypnout, v nabídce Úpravy najeďte myší na Pravopis a gramatika a potom klikněte na Kontrolovat pravopis při psaní.

 • Jestli chcete automatickou kontrolu gramatiky zapnout nebo vypnout, v nabídce Úpravy najeďte myší na Pravopis a gramatika a potom klikněte na Kontrolovat gramatiku a pravopis.

 • Aby Outlook opravoval pravopisné chyby automaticky, v nabídce Úpravy najeďte myší na Pravopis a gramatika a pak klikněte na Automaticky opravovat pravopis.

Možnosti v nabídce Úpravy > Pravopis a gramatika

Všechny problémy s pravopisem a gramatikou můžete opravit zároveň, jakmile budete hotovi s psaním zprávy nebo jiné položky.

 1. V nabídce Edit najeďte myší na Spelling and Grammar a pak klikněte na položku Show Spelling and Grammar (Zobrazit kontrolu pravopisu a gramatiky).

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete zapnout kontrolu gramatiky, zaškrtněte políčko Zkontrolovat gramatiku.

  • V seznamu návrhů klikněte na slovo, které chcete použít, nebo do políčka nahoře zadejte nový pravopis a pak klikněte na Zaměnit.

  • Přeskočte toto slovo a přejděte na další chybně napsané slovo kliknutím na Ignorovat.

  • Klikněte na Naučit a přidejte tak dané slovo do slovníku kontroly pravopisu.

Tip: Klávesová zkratka pro přeskočení na další pravopisnou nebo gramatickou chybu je PŘÍKAZ +; .

Viz taky

Kontrola pravopisu a gramatiky v jiném jazyce v Office 2016 pro Mac

Kontrola pravopisu nebo gramatiky ve Wordu 2016 pro Mac označí jako chybný text, který se nemá označit

Přidávání slov do slovníku pro kontrolu pravopisu ve Wordu 2016 pro Mac

Používání vlastního slovníku v Office pro Mac

Word for Mac 2011

Word použije červenou vlnovkou pravopisnou chybu a zelené čáru na gramatickou chybu.

 1. Podržte klávesu CTRL a klikněte na červeně podtržené slovo.

 2. V místní nabídce proveďte některou z následujících kroků.

  Požadovaná akce

  Klikněte na

  Opravit pravopisnou chybu jedním z navržených slov

  Návrh kontroly pravopisu.

  Vybrat si z rozbaleného seznamu návrhů

  Spelling (Pravopis) a potom v poli Suggestions (Návrhy) poklikejte na slovo.

  Pokud chcete pravopis opravit sami

  Vyberte a upravte text v dokumentu.

  Poznámka: Pokud nevidíte slovo, které chcete v seznamu návrhy, můžete vyhledat slovo do slovníku Office. V nabídce Nástroje klikněte na možnost slovníku.

 1. Podržte klávesu CTRL a klikněte na červeně podtržené slovo.

 2. V místní nabídce proveďte některou z následujících kroků.

  Požadovaná akce

  Klikněte na

  Ignorovat tento jeden výskyt slova

  Ignore (Přeskočit)

  Ignorovat všechny výskyty slova v dokumentu

  Ignore All (Přeskakovat)

  Přidat slovo do slovníku, aby ho Microsoft Office rozpoznal jako správně napsané slovo

  Add (Přidat)

 1. V nabídce Word klikněte na Předvolby.

 2. V části Authoring and Proofing Tools (Vytváření obsahu a nástroje kontroly pravopisu) klikněte na Spelling and Grammar (Pravopis a gramatika).

 3. V části Spelling (Kontrola pravopisu) zrušte zaškrtnutí políčka Check spelling as you type (Kontrolovat pravopis při psaní).

 1. Podržte klávesu CTRL a klikněte na slovo podtržené zelenou vlnovkou.

 2. Proveďte jeden z následujících kroků:

  Co chcete udělat

  Akce

  Opravit gramatickou chybu jedním z navržených slov

  V místní nabídce klikněte na požadovanou opravu.

  Tip: Další informace o gramatické chybě získáte kliknutím na Grammar (Gramatika). V horní části dialogového okna Grammar (Gramatika) se zobrazí vysvětlivka, například „Subject-Verb Agreement“ (Shoda podmětu s přísudkem).

  Opravit gramatickou chybu vlastní změnou textu

  Vyberte a upravte text v dokumentu.

 1. Podržte klávesu CTRL a klikněte na slovo podtržené zelenou vlnovkou.

 2. V místní nabídce klikněte na příkaz Ignore (Přeskočit).

 1. V nabídce Word klikněte na Předvolby.

 2. V části Authoring and Proofing Tools (Vytváření obsahu a nástroje kontroly pravopisu) klikněte na Spelling and Grammar (Pravopis a gramatika).

 3. V části Grammar (Gramatika) zrušte zaškrtnutí políčka Check grammar as you type (Automatická kontrola gramatiky).

Outlook

Outlook označuje červeným podtržením přerušovanou čárou možné pravopisné chyby.

Ve výchozím nastavení Outlook kontroluje pravopisné chyb při psaní. Outlook používá přerušované červené podtržení označující možné pravopisné chyby.

 1. Až uvidíte slovo s přerušovaným červeným podtržením, podržte stisknutou klávesu CONTROL a pak klikněte na slovo.

 2. V místní nabídce proveďte jeden z těchto věcí:

  Co chcete udělat

  Akce

  Vyberte ze seznamu navrhovaných oprav

  Klikněte na některý z pokusů v horní části místní nabídky.

  Odeberte přerušované červené podtržení pro konkrétní instanci slova

  Klikněte na Ignore Spelling (Přeskočit slovo).

  Přidání slova do slovníku kontroly pravopisu

  Klikněte na Learn Spelling (Přidat do slovníku).

Poznámka: Chcete-li vypnout automatickou kontrolu pravopisu, v nabídce Edit (Úpravy) najeďte myší na Spelling and Grammar a potom zrušte zaškrtnutí políčka vedle položky Check Spelling While Typing (Kontrolovat pravopis při psaní).

Pokud chcete, může Outlook automaticky opravovat některá běžně chybně napsaná slova. Pokud zadáte třeba přýtel, změní Outlook termín na přítel.

Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze v systému Mac OS X v10.6 (Snow Leopard) nebo novějším.

 • V nabídce Edit najeďte myší na položku Spelling and Grammar a pak klikněte na položku Correct Spelling Automatically (Automaticky opravovat pravopis).

Outlook dokáže zkontrolovat gramatické chyby při psaní. Outlook používá přerušované zelené podtržení pro označení možných gramatických chyb.

 • V nabídce Edit najeďte myší na položku Spelling and Grammar a pak klikněte na položku Check Grammar With Spelling (S pravopisem kontrolovat gramatiku).

Všechny problémy s pravopisem a gramatikou můžete opravit zároveň, jakmile budete hotovi s psaním zprávy nebo jiné Položky.

 1. V nabídce Edit najeďte myší na Spelling and Grammar a pak klikněte na položku Show Spelling and Grammar (Zobrazit kontrolu pravopisu a gramatiky).

 2. Proveďte některou z následujících kroků.

  Co chcete udělat

  Akce

  Zapněte kontrolu gramatiky

  Zaškrtněte políčko Check grammar (Kontrolovat gramatiku).

  Opravte chybně napsané slovo

  V seznamu návrhů klikněte na slovo, které chcete použít, a pak klikněte na tlačítko Change.

  Přeskočení tohoto slova a přechod na další chybně napsané slovo

  Klikněte na Přeskočit.

  Přidání slova do slovníku kontroly pravopisu

  Klikněte na Přidat do slovníku.

Tip: Klávesová zkratka pro přeskočení na další pravopisnou nebo gramatickou chybu je PŘÍKAZ +;.

PowerPoint

V PowerPointu můžete kontrolovat pravopis, ale ne gramatiku.

 1. V nabídce Tools klikněte na Spelling.

  Poznámka: Dialogové okno Pravopis se neotevře, pokud nejsou zjištěné žádné chyby pravopisu nebo gramatiky nebo pokud slovo, které se pokoušíte přidat, už ve slovníku existuje.

 2. Proveďte některou z následujících kroků.

  Co chcete udělat

  Akce

  Změna slova

  V části Suggestions klikněte na slovo, které chcete použít, a potom klikněte na Change.

  Změna všech výskytů tohoto slova v tomto dokumentu

  V části Suggestions klikněte na slovo, které chcete použít, a potom klikněte na Change All.

  Přeskočení tohoto slova a přechod na další chybně napsané slovo

  Klikněte na Ignore.

  Přeskočení všech výskytů tohoto slova v tomto dokumentu a přechod na další chybně napsané slovo

  Klikněte na Ignore All.

Pravopisné chyby se dají kontrolovat při psaní dokumentu, takže si jich hned všimnete a můžete je průběžně opravovat.

 1. Pokud chcete začít kontrolovat pravopisné chyby, stačí, když začnete psát do svého dokumentu.

  Office for Mac 2011 označuje možné pravopisné chyby podtržením červenou vlnovkou.

 2. Pokud chcete opravit pravopisnou chybu, podržte CONTROL a klikněte na slovo podtržené červenou vlnovkou. V místní nabídce klikněte v seznamu navržených oprav na slovo, které chcete použít.

  Poznámka: Ve výchozím nastavení se při psaní pravopis kontroluje automaticky. Pokud chcete tuto kontrolu vypnout, v nabídce PowerPoint klikněte na Preferences (Předvolby), klikněte na kartu Spelling (Pravopis) a potom zrušte zaškrtnutí políčka Check spelling as you type (Kontrolovat pravopis při psaní).

Excel

V Excelu můžete kontrolovat pravopis, ale ne gramatiku.

 1. Na kartě Review (Revize) klikněte v části Proofing (Kontrola pravopisu a mluvnice) na Spelling.

  mac_Pod_XL_Review_Proofing

  Poznámka: Dialogové okno Pravopis se neotevře, pokud nejsou zjištěné žádné chyby pravopisu nebo gramatiky nebo pokud slovo, které se pokoušíte přidat, už ve slovníku existuje.

 2. Proveďte některou z následujících kroků.

  Co chcete udělat

  Akce

  Změna slova

  V části Suggestions klikněte na slovo, které chcete použít, a potom klikněte na Change.

  Změna všech výskytů tohoto slova v tomto dokumentu

  V části Suggestions klikněte na slovo, které chcete použít, a potom klikněte na Change All.

  Přeskočení tohoto slova a přechod na další chybně napsané slovo

  Klikněte na Ignore.

  Přeskočení všech výskytů tohoto slova v tomto dokumentu a přechod na další chybně napsané slovo

  Klikněte na Ignore All.

Viz taky

Ve Wordu for Mac 2011 nefunguje kontrola pravopisu

Použití vlastního slovníku

Kontrola pravopisu a gramatiky v jiném jazyce

Nástroje kontroly pravopisu dostupné pro každý z jazyků

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×