Kontrola pravopisu a gramatiky v jiném jazyce

Kontrola pravopisu a gramatiky v jiném jazyce

Pokud pracujete na dokumentu a potřebujete přidat text, který je v jiném jazyce než v tom, který běžně používáte, Office za vás může u tohoto textu zkontrolovat pravopis a gramatiku. 

Pokud hledáte informace o používání nástrojů kontroly pravopisu nebo o tom, jak kontrolu pravopisu a gramatiky zapnout nebo vypnout, podívejte se na tento článek: Kontrola pravopisu a gramatiky v Office 2010 a novějších verzích.

Poznámka: Pokud chcete psát v jazyce, který nepoužívá latinku, třeba v arabštině nebo čínštině, můžete přepnout rozložení klávesnice pomocí panelu jazyků. Když změníte rozložení klávesnice, Office automaticky změní jazyk kontroly pravopisu a gramatiky. Další informace najdete v článku Povolení nebo změna jazyka rozložení klávesnice.

Aby Office mohl správně zkontrolovat pravopis a gramatiku, potřebuje znát jazyk, ve kterém je text napsaný.

 1. Dejte kurzor na místo v dokumentu, kde chcete začít psát text v jiném jazyce. Pokud jste už text napsali, vyberte ho. Poznámka: Pokud neumístíte kurzor na text (nebo do textu), který chcete zkontrolovat, může být krok 2 nedostupný.

 2. Na kartě Revize klikněte ve skupině Jazyk na tlačítko Jazyk a potom klikněte na příkaz Nastavit jazyk kontroly pravopisu.

  Nastavit jazyk kontroly pravopisu

 3. Přejděte na jazyk, který chcete použít, a vyberte ho.

 4. Kliknutím na OK dialogové okno Jazyk zavřete.

Když kontrolujete pravopis databáze nebo sešitu a chcete změnit jazyk, změňte jazyk slovníku v průběhu procesu kontroly pravopisu:

 1. Na kartě Revize v Excelu nebo na kartě Domů v Accessu klikněte na Pravopis.

 2. V podokně nebo dialogovém okně Pravopis zvolte požadovaný jazyk v seznamu Jazyk slovníku.

  Tip: Pokud kontrola pravopisu nenajde žádné chyby, dialogové okno Kontrola pravopisu se nezobrazí. Pokud se to stane, když chcete změnit jazyk slovníku, zkuste záměrně napsat nějaké slovo s chybou, abyste zobrazení dialogového okna vynutili.

Pokud není požadovaný jazyk k dispozici, možná potřebujete sadu Office Language Pack. Další informace najdete v článcích Sada Language Accessory Pack pro Office 2016.

Pokud chcete změnit výchozí jazyk pro úpravy pro kontrolu pravopisu, podívejte se na článek Změna jazyka, který Office používá v nabídkách a nástrojích kontroly pravopisu.

V InfoPath Designeru platí nastavení jazyka kontroly pravopisu pro aktuální formulářové zobrazení. Formuláře s několika zobrazeními můžou mít pro každé zobrazení jiný jazyk kontroly pravopisu. V InfoPath Editoru platí nastavení jazyka kontroly pravopisu pro celý formulář. Jazyk kontroly pravopisu platí pro celé zobrazení. Celý text je v zobrazení označený jako stejný jazyk.

Změna jazyka formuláře:

 1. Na kartě Domů klikněte na šipku pod tlačítkem Pravopis a pak klikněte na Nastavit jazyk kontroly pravopisu.

 2. V dialogovém okně Jazyk klikněte na požadovaný jazyk.

 3. Začněte psát nebo zkontrolujte pravopis.

Viz také

Poznámky: 

Pokud chcete nastavit jazyk v Accessu, stačí psát v jazyce, který chcete použít.

Pokud chcete změnit jazyk spojený jenom s částí textu, vyberte text, zkontrolujte pravopis a změňte jazyk slovníku v dialogovém okně Kontrola pravopisu.

Změna jazyka slovníku pro celou databázi:

 1. Otevřete accessovou databázi, pro kterou chcete změnit jazyk slovníku.

 2. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na Možnosti aplikace Access.

  Tlačítko Možnosti aplikace Access

 3. Klikněte na možnost Kontrola pravopisu a mluvnice.

 4. V seznamu Jazyk slovníku klikněte na jazyk slovníku, který chcete použít, a potom klikněte na OK.

 5. Pokud chcete zkontrolovat pravopis, vyberte záznamy nebo pole, které chcete zkontrolovat, a potom klikněte na Pravopis Obrázek tlačítka na kartě Domů.

  Poznámka: Kontrola pravopisu používá ke kontrole pravopisu v databázi jazyk vybraného slovníku. Pokud chcete zkontrolovat pravopis v databázi s více jazyky, musíte změnit jazyk slovníku a zkontrolovat pravopis pro každý jazyk v databázi zvlášť.

Pokud chcete nastavit jazyk v Excelu, stačí psát v jazyce, který chcete použít.

Pokud chcete změnit jazyk spojený jenom s částí textu, vyberte text, zkontrolujte pravopis a změňte jazyk slovníku v dialogovém okně Kontrola pravopisu.

Změna jazyka slovníku pro celý sešit:

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na Možnosti aplikace Excel.

  Tlačítko Možnosti aplikace Excel

 2. Klikněte na možnost Kontrola pravopisu a mluvnice.

 3. V seznamu Jazyk slovníku klikněte na jazyk slovníku, který chcete použít, a potom klikněte na OK.

 4. Pokud chcete zkontrolovat pravopis na listu, klikněte na kartě Revize ve skupině Kontrola pravopisu na Pravopis Obrázek tlačítka .

  Tip: Pokud chcete zkontrolovat pravopis v sešitu s více jazyky, musíte změnit jazyk slovníku a zkontrolovat pravopis pro každý jazyk v sešitu nebo buňce zvlášť.

Pokud chcete nastavit jazyk v InfoPathu, stačí psát v jazyce, který chcete použít.

Pokud chcete změnit jazyk spojený jenom s částí textu, vyberte text, zkontrolujte pravopis a změňte jazyk slovníku v dialogovém okně Kontrola pravopisu.

Změna jazyka slovníku pro celou šablonu nebo formulář v InfoPathu:

 1. V nabídce Nástroje klikněte na Nastavit jazyk Obrázek tlačítka .

 2. V dialogovém okně Jazyk klikněte na jazyk, který chcete použít.

 3. Začněte psát v novém jazyce.

 4. Pokud chcete přepnout zpátky do původního jazyka nebo přepnout do jiného jazyka, zopakujte kroky 1–2. V kroku 2 vyberte nový jazyk, který chcete použít.

 5. Pokud chcete zkontrolovat pravopis ve formuláři, klikněte na kartě Revize ve skupině Kontrola pravopisu na Pravopis Obrázek tlačítka .

Pokud chcete nastavit jazyk ve OneNotu, stačí psát v jazyce, který chcete použít.

Pokud chcete změnit jazyk spojený jenom s částí textu, vyberte text, zkontrolujte pravopis a změňte jazyk slovníku v podokně úloh Kontrola pravopisu.

Nastavení jazyka slovníku poznámky:

 1. Vyberte poznámku, pro kterou chcete nastavit jazyk, nebo dejte kurzor na místo, kde chcete začít novou poznámku.

 2. V nabídce Nástroje klikněte na Nastavit jazyk Obrázek tlačítka .

 3. V podokně úloh Nastavit jazyk vyberte jazyk, který chcete použít.

 4. Pokud chcete přepnout zpátky do původního jazyka nebo přepnout do jiného jazyka, zopakujte kroky 1–3. V kroku 3 vyberte nový jazyk, který chcete použít.

 5. Pravopis zkontrolujete tak, že v nabídce Nástroje přejdete na Pravopis a kliknete na Pravopis Obrázek tlačítka .

Pokud chcete nastavit jazyk v Outlooku, stačí psát v jazyce, který chcete použít.

Pokud chcete změnit jazyk spojený jenom s částí textu, vyberte text, zkontrolujte pravopis a změňte jazyk slovníku v dialogovém okně Pravopis a gramatika.

Změna jazyka slovníku pro celou zprávu:

 1. Na kartě Zpráva klikněte ve skupině Kontrola pravopisu na šipku pod tlačítkem Pravopis a pak klikněte na Nastavit jazyk Obrázek tlačítka .

 2. V dialogovém okně Jazyk vyberte jazyk, který chcete použít.

  Pokud se před jazykem zobrazuje ikona Pravopis a gramatika Obrázek tlačítka , znamená to, že jsou pro daný jazyk nainstalované nástroje kontroly pravopisu, jako je kontrola pravopisu, kontrola gramatiky nebo tezaurus. Pokud před jazykem ikona Pravopis a gramatika Obrázek tlačítka není, můžete psát a upravovat text, ale nemůžete kontrolovat pravopis nebo gramatiku ani použít pro daný jazyk tezaurus.

 3. Pokud chcete přepnout zpátky do původního jazyka nebo přepnout do jiného jazyka, zopakujte kroky 1–3. V kroku 3 vyberte nový jazyk, který chcete použít.

 4. Pokud chcete zkontrolovat pravopis ve zprávě, klikněte na Pravopis Obrázek tlačítka na kartě Zprávy.

  Tip: Pokud po provedení těchto kroků neidentifikuje nástroj pro kontrolu pravopisu správně pravopisné chyby, zkuste v dialogovém okně Jazyk zrušit zaškrtnutí políčka Automaticky rozpoznávat jazyk (v kroku 2).

Pokud chcete nastavit jazyk v PowerPointu, stačí psát v jazyce, který chcete použít.

Pokud chcete změnit jazyk spojený jenom s částí textu, vyberte text, zkontrolujte pravopis a změňte jazyk slovníku v dialogovém okně Pravopis a gramatika.

Změna jazyka slovníku pro celý snímek:

 1. Na kartě Revize klikněte ve skupině Kontrola pravopisu na Jazyk Obrázek tlačítka .

 2. V dialogovém okně Jazyk vyberte jazyk, který chcete použít.

  Pokud se před jazykem zobrazuje ikona Pravopis a gramatika Obrázek tlačítka , znamená to, že jsou pro daný jazyk nainstalované nástroje kontroly pravopisu, jako je například kontrola pravopisu, kontrola gramatiky a tezaurus. Pokud před jazykem ikona Pravopis a gramatika Obrázek tlačítka není, můžete psát a upravovat text, ale nemůžete kontrolovat pravopis nebo gramatiku nebo použít pro daný jazyk tezaurus.

 3. Pokud chcete přepnout zpátky do původního jazyka nebo přepnout do jiného jazyka, zopakujte kroky 1–2. V kroku 2 vyberte nový jazyk, který chcete použít.

 4. Pokud chcete zkontrolovat pravopis snímku, klikněte na Pravopis Obrázek tlačítka na kartě Revize.

  Poznámka: V PowerPointu musíte použít kontrolu pravopisu pro každý snímek zvlášť.

Pokud chcete nastavit jazyk v Publisheru, stačí psát v jazyce, který chcete použít.

Pokud chcete změnit jazyk spojený jenom s částí textu, vyberte text, zkontrolujte pravopis a změňte jazyk slovníku v dialogovém okně Kontrola pravopisu.

Změna jazyka slovníku pro celou publikaci:

 1. V nabídce Nástroje klikněte na Jazyk a potom na Nastavit jazyk.

 2. V dialogovém okně Jazyk vyberte jazyk, který chcete použít.

 3. Pokud chcete přepnout zpátky do původního jazyka nebo přepnout do jiného jazyka, zopakujte kroky 1–3. V kroku 3 vyberte nový jazyk, který chcete použít.

 4. Pravopis zkontrolujete tak, že v nabídce Nástroje přejdete na Pravopis a kliknete na Pravopis Obrázek tlačítka .

  Tip: Pokud chcete zkontrolovat pravopis na všech stránkách vícestránkové publikace, musí být zaškrtnuté políčko Kontrolovat všechny texty v dialogovém okně Kontrola pravopisu.

Pokud chcete nastavit jazyk ve Visiu, stačí psát v jazyce, který chcete použít.

Změna jazyka slovníku pro část textu ve Visiu:

 1. Vyberte část existujícího textu. Nebo zadejte nový text v jazyce, který chcete použít, a potom ho vyberte.

 2. V nabídce Formát klikněte na Text a pak klikněte na kartu Písmo.

 3. V seznamu Jazyk klikněte na jazyk, který chcete použít.

 1. Dejte kurzor na místo v dokumentu, kde chcete začít psát text v jiném jazyce. Nebo, pokud chcete změnit jazyk související s existující částí textu, vyberte příslušný text.

 2. Na kartě Revize klikněte ve skupině Kontrola pravopisu na Nastavit jazyk Obrázek tlačítka .

 3. V dialogovém okně Jazyk vyberte jazyk, který chcete použít.

  Pokud se před jazykem zobrazuje ikona Pravopis a gramatika Obrázek tlačítka , znamená to, že jsou pro daný jazyk nainstalované nástroje kontroly pravopisu, jako je kontrola pravopisu, kontrola gramatiky a tezaurus. Pokud před jazykem ikona Pravopis a gramatika Obrázek tlačítka není, můžete psát a upravovat text, ale nemůžete kontrolovat pravopis nebo gramatiku ani použít pro daný jazyk tezaurus.

 4. Pokud chcete přepnout zpátky do původního jazyka nebo přepnout do jiného jazyka, zopakujte kroky 1–3. V kroku 3 zvolte nový jazyk, který chcete použít.

  Tip: Pokud po provedení těchto kroků neidentifikuje nástroj pro kontrolu pravopisu správně chyby, zkuste v dialogovém okně Jazyk zrušit zaškrtnutí políčka Automaticky rozpoznávat jazyk (v kroku 3).

Viz také

Nastavení jazyka kontroly pravopisu při vytváření nového dokumentu

 1. V novém dokumentu klikněte na místo, kde chcete začít psát v jiném jazyce.

 2. Na kartě Revize klikněte na Pravopis a potom na Nastavit jazyk kontroly pravopisu.

  Na kartě Revize klikněte na Pravopis > Nastavit jazyk kontroly pravopisu.

 3. Posuňte se v seznamu, vyberte požadovaný jazyk a klikněte na OK.

  Obrázek seznamu Nastavit jazyk kontroly pravopisu ve Word Web Appu

 4. Začněte psát v jazyce, který jste vybrali.

 5. Když budete chtít přepnout zpátky na původní jazyk, zopakujte kroky 3 a 4.

Nastavení jazyka kontroly pravopisu při upravování existujícího dokumentu

 1. Otevřete existující dokument, pro který chcete změnit jazyk.

 2. Klikněte na Upravit dokument a potom klikněte na Word Online.

  Upravit ve Wordu Online

 3. Vyberte text, klikněte na něj pravým tlačítkem a potom klikněte na Nastavit jazyk kontroly pravopisu.

  Kliknutí pravým tlačítkem a kliknutí na Nastavit jazyk kontroly pravopisu

 4. Posuňte se v seznamu, vyberte požadovaný jazyk a klikněte na OK.

  Obrázek seznamu Nastavit jazyk kontroly pravopisu ve Word Web Appu

 5. Začněte psát v jazyce, který jste vybrali.

 6. Když budete chtít přepnout zpátky na původní jazyk, zopakujte kroky 3 a 4.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×