Kontrola pravopisu a gramatiky v jiném jazyce

Kontrola pravopisu a gramatiky v jiném jazyce

Pokud pracujete na dokumentu a potřebujete přidat text, který je v jiném jazyce než v tom, který běžně používáte, Office za vás může u tohoto textu zkontrolovat pravopis a gramatiku. 

Pokud hledáte informace o používání nástrojů kontroly pravopisu nebo o tom, jak kontrolu pravopisu a gramatiky zapnout nebo vypnout, podívejte se na tento článek: Kontrola pravopisu a gramatiky v Office 2010 a novějších verzích.

Poznámka: Pokud chcete psát v jazyce, který nepoužívá latinku, třeba v arabštině nebo čínštině, můžete přepnout rozložení klávesnice pomocí panelu jazyků. Když změníte rozložení klávesnice, Office automaticky změní jazyk kontroly pravopisu a gramatiky. Další informace najdete v článku Povolení nebo změna jazyka rozložení klávesnice.

Aby Office mohl správně zkontrolovat pravopis a gramatiku, potřebuje znát jazyk, ve kterém je text napsaný.

 1. V dokumentu dejte kurzor na místo, kde chcete začít psát text v jiném jazyce. Pokud jste text už napsali, vyberte ho.

 2. Na kartě Revize klikněte ve skupině Jazyk na tlačítko Jazyk a potom klikněte na příkaz Nastavit jazyk kontroly pravopisu.

  Nastavit jazyk kontroly pravopisu

  Tipy: 

  • Pokud je ve Wordu v dialogovém okně Jazyk vybráno zaškrtávací políčko Automaticky rozpoznávat jazyk, bude se tato aplikace snažit během psaní rozpoznat jazyk, který používáte. Potom jazyk kontroly pravopisu upraví tak, aby odpovídal vašemu textu. Toto je nejpohodlnější způsob, jak jazyk kontroly pravopisu nastavit. 

  • Pokud automatické rozpoznání jazyka nefunguje tak, jak byste očekávali, a pokud chcete psát text v jiném jazyce při zachování jazyka rozložení klávesnice, budete si muset jazyk kontroly pravopisu a gramatiky nastavit ručně. Vypněte Automaticky rozpoznávat jazyk a proveďte následující kroky.

 3. Přejděte na jazyk, který chcete použít, a vyberte ho.

 4. Kliknutím na OK dialogové okno Jazyk zavřete.

Pokud chcete zadat text v jazyce, který jste zvolili v kroku 2, můžete začít psát. Pokud jste vybrali konkrétní text ještě před provedením tohoto postupu, zkontroluje se správným jazykem kontroly pravopisu.  

Office může jazyk psaného textu rozpoznat také podle aktivního rozložení klávesnice. Když změníte rozložení klávesnice, Office automaticky přepne jazyk kontroly pravopisu za vás. Další informace najdete v tématu Povolení nebo změna jazyka rozložení klávesnice.

Když kontrolujete pravopis databáze nebo sešitu a chcete změnit jazyk, změňte jazyk slovníku v průběhu procesu kontroly pravopisu:

 1. Na kartě Revize v Excelu nebo na kartě Domů v Accessu klikněte na Pravopis.

 2. V podokně nebo dialogovém okně Pravopis zvolte požadovaný jazyk v seznamu Jazyk slovníku.

  Tip: Pokud kontrola pravopisu nenajde žádné chyby, dialogové okno Kontrola pravopisu se nezobrazí. Pokud se to stane, když chcete změnit jazyk slovníku, zkuste záměrně napsat nějaké slovo s chybou, abyste zobrazení dialogového okna vynutili.

Pokud není požadovaný jazyk k dispozici, možná potřebujete sadu Office Language Pack. Další informace najdete v článcích Sada Language Accessory Pack pro Office 2016.

Pokud chcete změnit výchozí jazyk pro úpravy pro kontrolu pravopisu, podívejte se na článek Přidání jazyka nebo nastavení jazykových předvoleb v Office.

V InfoPath Designeru platí nastavení jazyka kontroly pravopisu pro aktuální formulářové zobrazení. Formuláře s několika zobrazeními můžou mít pro každé zobrazení jiný jazyk kontroly pravopisu. V InfoPath Editoru platí nastavení jazyka kontroly pravopisu pro celý formulář. Jazyk kontroly pravopisu platí pro celé zobrazení. Celý text je v zobrazení označený jako stejný jazyk.

Změna jazyka formuláře:

 1. Na kartě Domů klikněte na šipku pod tlačítkem Pravopis a pak klikněte na Nastavit jazyk kontroly pravopisu.

 2. V dialogovém okně Jazyk klikněte na požadovaný jazyk.

 3. Začněte psát nebo zkontrolujte pravopis.

Viz také

Poznámky: 

Pokud chcete nastavit jazyk v Accessu, stačí psát v jazyce, který chcete použít.

Pokud chcete změnit jazyk spojený jenom s částí textu, vyberte text, zkontrolujte pravopis a změňte jazyk slovníku v dialogovém okně Kontrola pravopisu.

Změna jazyka slovníku pro celou databázi:

 1. Otevřete accessovou databázi, pro kterou chcete změnit jazyk slovníku.

 2. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na Možnosti aplikace Access.

  Tlačítko Možnosti aplikace Access

 3. Klikněte na možnost Kontrola pravopisu a mluvnice.

 4. V seznamu Jazyk slovníku klikněte na jazyk slovníku, který chcete použít, a potom klikněte na OK.

 5. Pokud chcete zkontrolovat pravopis, vyberte záznamy nebo pole, které chcete zkontrolovat, a potom klikněte na Pravopis Obrázek tlačítka na kartě Domů.

  Poznámky: 

  • Kontrola pravopisu používá ke kontrole pravopisu v databázi jazyk vybraného slovníku. Pokud chcete zkontrolovat pravopis v databázi s více jazyky, musíte změnit jazyk slovníku a zkontrolovat pravopis pro každý jazyk v databázi zvlášť.

  • Pokud vaše verze Microsoft Office 2007 neobsahuje nástroje kontroly pravopisu, jako je například kontrola pravopisu pro jazyk, ve kterém chcete psát, můžete potřebovat jazykovou sadu. Další informace najdete v tématu Potřebuji jazykovou sadu nebo sadu Language Interface Pack?

Pokud chcete nastavit jazyk v Excelu, stačí psát v jazyce, který chcete použít.

Pokud chcete změnit jazyk spojený jenom s částí textu, vyberte text, zkontrolujte pravopis a změňte jazyk slovníku v dialogovém okně Kontrola pravopisu.

Změna jazyka slovníku pro celý sešit:

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na Možnosti aplikace Excel.

  Tlačítko Možnosti aplikace Excel

 2. Klikněte na možnost Kontrola pravopisu a mluvnice.

 3. V seznamu Jazyk slovníku klikněte na jazyk slovníku, který chcete použít, a potom klikněte na OK.

 4. Pokud chcete zkontrolovat pravopis na listu, klikněte na kartě Revize ve skupině Kontrola pravopisu na Pravopis Obrázek tlačítka .

  Poznámky: 

  • Pokud chcete zkontrolovat pravopis v sešitu s více jazyky, musíte změnit jazyk slovníku a zkontrolovat pravopis pro každý jazyk v sešitu nebo buňce zvlášť.

  • Pokud vaše verze Microsoft Office 2007 neobsahuje nástroje kontroly pravopisu pro jazyk, ve kterém chcete psát, budete pravděpodobně potřebovat jazykovou sadu. Další informace najdete v tématu Potřebuji jazykovou sadu nebo sadu Language Interface Pack?

Pokud chcete nastavit jazyk v InfoPathu, stačí psát v jazyce, který chcete použít.

Pokud chcete změnit jazyk spojený jenom s částí textu, vyberte text, zkontrolujte pravopis a změňte jazyk slovníku v dialogovém okně Kontrola pravopisu.

Změna jazyka slovníku pro celou šablonu nebo formulář v InfoPathu:

 1. V nabídce Nástroje klikněte na Nastavit jazyk Obrázek tlačítka .

 2. V dialogovém okně Jazyk klikněte na jazyk, který chcete použít.

 3. Začněte psát v novém jazyce.

 4. Pokud chcete přepnout zpátky do původního jazyka nebo přepnout do jiného jazyka, zopakujte kroky 1–2. V kroku 2 vyberte nový jazyk, který chcete použít.

 5. Pokud chcete zkontrolovat pravopis ve formuláři, klikněte na kartě Revize ve skupině Kontrola pravopisu na Pravopis Obrázek tlačítka .

  Poznámka: Pokud vaše verze Microsoft Office 2007 neobsahuje nástroje kontroly pravopisu pro jazyk, ve kterém chcete psát, budete pravděpodobně potřebovat jazykovou sadu. Další informace najdete v tématu Potřebuji jazykovou sadu nebo sadu Language Interface Pack?

Pokud chcete nastavit jazyk ve OneNotu, stačí psát v jazyce, který chcete použít.

Pokud chcete změnit jazyk spojený jenom s částí textu, vyberte text, zkontrolujte pravopis a změňte jazyk slovníku v podokně úloh Kontrola pravopisu.

Nastavení jazyka slovníku poznámky:

 1. Vyberte poznámku, pro kterou chcete nastavit jazyk, nebo dejte kurzor na místo, kde chcete začít novou poznámku.

 2. V nabídce Nástroje klikněte na Nastavit jazyk Obrázek tlačítka .

 3. V podokně úloh Nastavit jazyk vyberte jazyk, který chcete použít.

 4. Pokud chcete přepnout zpátky do původního jazyka nebo přepnout do jiného jazyka, zopakujte kroky 1–3. V kroku 3 vyberte nový jazyk, který chcete použít.

 5. Pravopis zkontrolujete tak, že v nabídce Nástroje přejdete na Pravopis a kliknete na Pravopis Obrázek tlačítka .

  Poznámka: Pokud vaše verze Microsoft Office 2007 neobsahuje nástroje kontroly pravopisu pro jazyk, ve kterém chcete psát, budete pravděpodobně potřebovat jazykovou sadu. Další informace najdete v tématu Potřebuji jazykovou sadu nebo sadu Language Interface Pack?

Pokud chcete nastavit jazyk v Outlooku, stačí psát v jazyce, který chcete použít.

Pokud chcete změnit jazyk spojený jenom s částí textu, vyberte text, zkontrolujte pravopis a změňte jazyk slovníku v dialogovém okně Pravopis a gramatika.

Změna jazyka slovníku pro celou zprávu:

 1. Na kartě Zpráva klikněte ve skupině Kontrola pravopisu na šipku pod tlačítkem Pravopis a pak klikněte na Nastavit jazyk Obrázek tlačítka .

 2. V dialogovém okně Jazyk vyberte jazyk, který chcete použít.

  Pokud se před jazykem zobrazuje ikona Pravopis a gramatika Obrázek tlačítka , znamená to, že jsou pro daný jazyk nainstalované nástroje kontroly pravopisu, jako je kontrola pravopisu, kontrola gramatiky nebo tezaurus. Pokud před jazykem ikona Pravopis a gramatika Obrázek tlačítka není, můžete psát a upravovat text, ale nemůžete kontrolovat pravopis nebo gramatiku ani použít pro daný jazyk tezaurus.

 3. Pokud chcete přepnout zpátky do původního jazyka nebo přepnout do jiného jazyka, zopakujte kroky 1–3. V kroku 3 vyberte nový jazyk, který chcete použít.

 4. Pokud chcete zkontrolovat pravopis ve zprávě, klikněte na Pravopis Obrázek tlačítka na kartě Zprávy.

  Poznámky: 

  • Pokud po provedení těchto kroků neidentifikuje nástroj pro kontrolu pravopisu správně pravopisné chyby, zkuste v dialogovém okně Jazyk zrušit zaškrtnutí políčka Automaticky rozpoznávat jazyk (v kroku 2).

  • Pokud vaše verze Microsoft Office 2007 neobsahuje nástroje kontroly pravopisu pro jazyk, ve kterém chcete psát, budete pravděpodobně potřebovat jazykovou sadu. Další informace najdete v tématu Potřebuji jazykovou sadu nebo sadu Language Interface Pack?

Pokud chcete nastavit jazyk v PowerPointu, stačí psát v jazyce, který chcete použít.

Pokud chcete změnit jazyk spojený jenom s částí textu, vyberte text, zkontrolujte pravopis a změňte jazyk slovníku v dialogovém okně Pravopis a gramatika.

Změna jazyka slovníku pro celý snímek:

 1. Na kartě Revize klikněte ve skupině Kontrola pravopisu na Jazyk Obrázek tlačítka .

 2. V dialogovém okně Jazyk vyberte jazyk, který chcete použít.

  Pokud se před jazykem zobrazuje ikona Pravopis a gramatika Obrázek tlačítka , znamená to, že jsou pro daný jazyk nainstalované nástroje kontroly pravopisu, jako je například kontrola pravopisu, kontrola gramatiky a tezaurus. Pokud před jazykem ikona Pravopis a gramatika Obrázek tlačítka není, můžete psát a upravovat text, ale nemůžete kontrolovat pravopis nebo gramatiku nebo použít pro daný jazyk tezaurus.

 3. Pokud chcete přepnout zpátky do původního jazyka nebo přepnout do jiného jazyka, zopakujte kroky 1–2. V kroku 2 vyberte nový jazyk, který chcete použít.

 4. Pokud chcete zkontrolovat pravopis snímku, klikněte na Pravopis Obrázek tlačítka na kartě Revize.

  Poznámky: 

  • V PowerPointu musíte použít kontrolu pravopisu pro každý snímek zvlášť.

  • Pokud vaše verze Microsoft Office 2007 neobsahuje nástroje kontroly pravopisu, jako je například kontrola pravopisu pro jazyk, ve kterém chcete psát, můžete potřebovat jazykovou sadu. Další informace najdete v tématu Potřebuji jazykovou sadu nebo sadu Language Interface Pack?

Pokud chcete nastavit jazyk v Publisheru, stačí psát v jazyce, který chcete použít.

Pokud chcete změnit jazyk spojený jenom s částí textu, vyberte text, zkontrolujte pravopis a změňte jazyk slovníku v dialogovém okně Kontrola pravopisu.

Změna jazyka slovníku pro celou publikaci:

 1. V nabídce Nástroje klikněte na Jazyk a potom na Nastavit jazyk.

 2. V dialogovém okně Jazyk vyberte jazyk, který chcete použít.

 3. Pokud chcete přepnout zpátky do původního jazyka nebo přepnout do jiného jazyka, zopakujte kroky 1–3. V kroku 3 vyberte nový jazyk, který chcete použít.

 4. Pravopis zkontrolujete tak, že v nabídce Nástroje přejdete na Pravopis a kliknete na Pravopis Obrázek tlačítka .

  • Pokud chcete zkontrolovat pravopis na všech stránkách vícestránkové publikace, musí být zaškrtnuté políčko Kontrolovat všechny texty v dialogovém okně Kontrola pravopisu.

  • Pokud vaše verze Microsoft Office 2007 neobsahuje nástroje kontroly pravopisu, jako je například kontrola pravopisu pro jazyk, ve kterém chcete psát, můžete potřebovat jazykovou sadu. Další informace najdete v tématu Potřebuji jazykovou sadu nebo sadu Language Interface Pack?

Pokud chcete nastavit jazyk ve Visiu, stačí psát v jazyce, který chcete použít.

Změna jazyka slovníku pro část textu ve Visiu:

 1. Vyberte část existujícího textu. Nebo zadejte nový text v jazyce, který chcete použít, a potom ho vyberte.

 2. V nabídce Formát klikněte na Text a pak klikněte na kartu Písmo.

 3. V seznamu Jazyk klikněte na jazyk, který chcete použít.

  Poznámka: Pokud vaše verze Microsoft Office 2007 neobsahuje nástroje kontroly pravopisu pro jazyk, ve kterém chcete psát, budete pravděpodobně potřebovat jazykovou sadu. Další informace najdete v tématu Potřebuji jazykovou sadu nebo sadu Language Interface Pack?

 1. Dejte kurzor na místo v dokumentu, kde chcete začít psát text v jiném jazyce. Nebo, pokud chcete změnit jazyk související s existující částí textu, vyberte příslušný text.

 2. Na kartě Revize klikněte ve skupině Kontrola pravopisu na Nastavit jazyk Obrázek tlačítka .

 3. V dialogovém okně Jazyk vyberte jazyk, který chcete použít.

  Pokud se před jazykem zobrazuje ikona Pravopis a gramatika Obrázek tlačítka , znamená to, že jsou pro daný jazyk nainstalované nástroje kontroly pravopisu, jako je kontrola pravopisu, kontrola gramatiky a tezaurus. Pokud před jazykem ikona Pravopis a gramatika Obrázek tlačítka není, můžete psát a upravovat text, ale nemůžete kontrolovat pravopis nebo gramatiku ani použít pro daný jazyk tezaurus.

 4. Pokud chcete přepnout zpátky do původního jazyka nebo přepnout do jiného jazyka, zopakujte kroky 1–3. V kroku 3 zvolte nový jazyk, který chcete použít.

  Poznámky: 

  • Pokud po provedení těchto kroků neidentifikuje nástroj pro kontrolu pravopisu správně chyby, zkuste v dialogovém okně Jazyk zrušit zaškrtnutí políčka Automaticky rozpoznávat jazyk (v kroku 3).

  • Pokud vaše verze Microsoft Office 2007 neobsahuje nástroje kontroly pravopisu, jako je například kontrola pravopisu pro jazyk, ve kterém chcete psát, můžete potřebovat jazykovou sadu. Další informace najdete v tématu Potřebuji jazykovou sadu nebo sadu Language Interface Pack?

Viz také

Nastavení jazyka kontroly pravopisu při vytváření nového dokumentu

 1. V novém dokumentu klikněte na místo, kde chcete začít psát v jiném jazyce.

 2. Na kartě Revize klikněte na Pravopis a potom na Nastavit jazyk kontroly pravopisu.

  Na kartě Revize klikněte na Pravopis > Nastavit jazyk kontroly pravopisu.

 3. Posuňte se v seznamu, vyberte požadovaný jazyk a klikněte na OK.

  Obrázek seznamu Nastavit jazyk kontroly pravopisu ve Word Web Appu

 4. Začněte psát v jazyce, který jste vybrali.

 5. Když budete chtít přepnout zpátky na původní jazyk, zopakujte kroky 3 a 4.

Nastavení jazyka kontroly pravopisu při upravování existujícího dokumentu

 1. Otevřete existující dokument, pro který chcete změnit jazyk.

 2. Klikněte na Upravit dokument a potom klikněte na Word Online.

  Upravit ve Wordu Online

 3. Vyberte text, klikněte na něj pravým tlačítkem a potom klikněte na Nastavit jazyk kontroly pravopisu.

  Kliknutí pravým tlačítkem a kliknutí na Nastavit jazyk kontroly pravopisu

 4. Posuňte se v seznamu, vyberte požadovaný jazyk a klikněte na OK.

  Obrázek seznamu Nastavit jazyk kontroly pravopisu ve Word Web Appu

 5. Začněte psát v jazyce, který jste vybrali.

 6. Když budete chtít přepnout zpátky na původní jazyk, zopakujte kroky 3 a 4.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×