Kontrola průběhu plánu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Průběhu projektu můžete zkontrolovat, jak má práce na úkolech vliv na celkový projekt Plán.

Co chcete udělat?

Zkontrolovat rozdíly plánu

Zobrazení práce na projektu v čase

Určení úkoly, které jsou pozadu za plánem

Najděte časové rezervy do plánu

Zkontrolovat rozdíly plánu

Při sledování průběhu projektu, si můžete zobrazit rozdíly mezi plánovaná naplánovaný a Dosavadní práce. To vám pomůže vyhodnotit, jestli práce na projektu probíhá podle očekávání. Je možné porovnávat množství práce pro úkoly jako celek nebo Zdroje a jednotlivých přiřazení.

Nejjednodušší způsob, jak porovnávat množství práce s vaší původní plán, je použít tabulky práce List zobrazení, jako jsou zobrazení Ganttův diagram nebo zobrazení Používání zdrojů . Hodnota v poli práce představuje aktuální hodnotu plánované práce, zobrazující součtem skutečných a zbývajících práce na úkolech, která jste zahájili která je uvedena ve poslední hodnota plánované práce pro úkoly, které zatím nezačali.

Při uložení směrného plánu jsou uloženy původní množství plánované práce v poli podle směrného plánu . Toto pole můžete do původního plánu a aktuálně naplánovanou prací částky porovnávat množství práce. Pole Odchylka zobrazuje počítané Rozptyl mezi plánovaná a aktuálně naplánovanou prací, tedy rozdíl mezi poli podle směrného plánu a pracovat .

Můžete taky zkontrolovat množství skutečné práce v polích aktuální . U dokončených úkolů pole čísle do zaměstnání , aktuální obsahuje stejné hodnoty.

Porovnání...

Popis

Postup

Aktuální práce na úkolu a původní plán

Můžete zjistit, zda úkolů používáte více nebo méně práce než plánu pomocí Ganttova diagramu pomocí tabulky práce použitý.

Na kartě Zobrazení klikněte na Ganttův diagram. Ve skupině Data klikněte na šipku pro tabulkya potom klikněte na pracovat. Porovnání hodnot v polích čísle do zaměstnání , podle směrného plánu .

Pokud chcete zjistit odchylku doby mezi prací a pole podle směrného plánu , prohlédněte si pole Odchylka . Odchylka dokončení úkolů, představuje rozdíl mezi skutečné a plánované práce. Pole práce úkolu právě probíhající, je součtem skutečných a zbývající práci. Úkoly dosud začít pole práce je aktuální projekce a je často stejný jako Směrný plán.

Pole Odchylka porovnává jenom polích čísle do zaměstnání , podle směrného plánu . ji nelze použít k porovnání dalších polí podle směrného plánu (například podle směrného plánu1, podle směrného plánu2 atd.).

Aktuálního úkolu a přiřazení práce s vaší původní plán

Můžete zjistit, zda úkoly a jejich přiřazených zdrojů použití více nebo méně práce než plánované pomocí Zobrazení Používání úkolů zobrazení s tabulkou práce.

Na kartě zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení úkolů klikněte na Používání úkolů. Na kartě zobrazení ve skupině Data klikněte na šipku pro tabulkya potom klikněte na pracovat.

Zkontrolujte celkové hodnoty práce do tabulkové části zobrazení. Kromě pole Název úkolu v tabulce jsou uvedeny prácepodle směrného plánu, Odchylka, aktuální, Zbýváa Dokončeno % pole (procentuální hodnotu dokončené práce). Souhrnné řádky zobrazit celkové hodnoty práce pro každý úkol během kurzívu položky zobrazit jednotlivé práce hodnoty pro jednotlivá přiřazení.

Zkontrolujte hodnoty časově uspořádaná práce pro jednotlivé úlohy a přiřazení v časovém rozvrhu zobrazení v části každé časové období.

Aktuální zdroje a přiřazení práce s vaší původní plán

Můžete zjistit, jestli zdroje a přiřazení používáte práce větší nebo menší než plánované pomocí zobrazení Používání zdrojů s tabulkou práce.

Na kartě zobrazení klikněte na Používání zdrojů. Na kartě zobrazení ve skupině Data klikněte na šipku pro tabulkya potom klikněte na pracovat.

Zkontrolujte celkové hodnoty práce do tabulkové části zobrazení. Kromě pole Název zdroje v tabulce jsou uvedeny Dokončeno % (Hotovo), pole práce, přesčasové práce, podle směrného plánu, Odchylka, aktuálnía zbývající . Souhrnné řádky zobrazit celkové hodnoty práce pro jednotlivé zdroje a kurzívu položky označují jednotlivé práce hodnoty pro jednotlivá přiřazení.

Zkontrolujte hodnoty časově uspořádaná práce pro jednotlivé zdroje a přiřazení v časovém rozvrhu zobrazení v části každé časové období.

Poznámka: Zdroje dat je vytvářeny na úrovni projektu. V důsledku toho můžete faktorech dat lišit v závislosti na několika faktorech. Máte třeba projekt s mnoha úkolů a mnoho prostředků přidělit k těmto úkolům. Po uložení směrného plánu se na úrovni projektu zaznamenává přidělení zdrojů. Pokud Přidání úkolu na pozdější a konfigurace nového úkolu chcete zahrnout na úrovni projektu, přidělení zdroje podle směrného plánu nezmění.

Začátek stránky

Zobrazení práce na projektu v čase

Zobrazení práce, která je rozdělené podle časového období, můžete se podívat práce v období od jednu minutu jeden rok.

 1. Na kartě zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení úkolů klikněte na tlačítko Používání úkolůnebo ve skupině Zobrazení zdrojů klikněte na Používání zdrojů.

 2. Ve skupině Lupa na šipku pod časovou osu. V rozevíracím seznamu vyberte časové osya potom klikněte na kartu Nejvyšší úroveň, Střední vrstvanebo Nejnižší .

  Poznámka: Klikněte na jednu z možností v seznamu osy nastavovaná nejnižší úrovně časové osy.

 3. Na kartě zobrazené úrovně časové osy v poli jednotky klikněte na časové jednotky, který chcete použít.

  Například pokud chcete najdete v článku práce porušený po týdnech a po dnech, klepněte na týdnů v jednotkách pole na kartě Nejvyšší úroveň a klikněte dnů v poli jednotky na kartě Střední vrstvě .

  Poznámka: Zobrazit méně než tři časové osy, vyberte v části Možnosti osy časové osy, který se má zobrazit v seznamu Zobrazit .

 4. Chcete-li formátovat vzhled časové osy, zadejte hodnoty, které chcete použít v polích Popisek, Zarovnata počet . Vyberte nebo zrušte zaškrtnutí políček Použít fiskální rok a popisky řádků a potom klikněte na OK.

 5. Na kartě Formát ve skupině Podrobnosti vyberte práce, skutečnépráce, Souhrnná práce, přetížení, nákladynebo Zbývající dostupnost.

Poznámky: 

 • Pokud chcete přidat nebo zobrazit další možnosti, klikněte na tlačítko Přidat podrobnosti. Zobrazí se dialogové okno Styl podrobností . Na kartě Podrobnostmi používánídostupných polívyberte pole, která chcete. Zaškrtněte políčko Zobrazit. Naopak k odebrání možnosti, můžete vybrat pole v zobrazení těchto polía potom klikněte na Skrýt k odebrání možnosti. Pomocí šipky Přesunout můžete změnit pořadí polí. Klikněte na OK.

 • Můžete taky zobrazit práci související s vybraným úkolem pomocí rozdělené zobrazení někdy označované jako Kombinované zobrazení. Pokud chcete vytvořit rozdělené zobrazení vyberte zobrazení, který se má zobrazit na začátek Podokno zobrazení a potom na kartě zobrazení ve skupině Rozdělené zobrazení vyberte Podrobnosti. V seznamu vyberte zobrazení, které chcete. Zobrazení v dolním podokně zobrazí podrobné informace o úkolů nebo zdrojů v horním podokně. Třeba při zobrazování všech úkolů v horním podokně a v dolní části okna zobrazení Používání zdrojů zobrazení v dolním podokně zobrazí zdroje přiřazené k úkolům vybraná v podokně horní s informacemi o těchto zdrojích. Zobrazené informace o zdrojích přísluší ke všem úkolům přiřazeným k jednotlivým zdrojům, nejen k úkolům vybraným v horním podokně.

Začátek stránky

Určení úkoly, které jsou pozadu za plánem

Pokud nastavíte směrný plán projektu, zobrazí se úkoly v průběhu času a zjistíte, zda jejich zahájení a dokončení jsou, které mají skluz kalendářní data. Můžete sledovat průběh porovnáním podle směrného plánu a naplánovanými nebo skutečnými zahájení a data dokončení.

 1. Na kartě zobrazení klikněte na šipku v Ganttově diagramua potom vyberte Sledovací Ganttův diagram.

 2. Ve skupině Data klikněte na šipku pro tabulkya potom vyberte Odchylka.

  Pokud pole Odchylka nejsou viditelné, upravte zobrazení příčky nebo stisknutím klávesy TAB přejděte do pole jejich zobrazení.

Zobrazení Sledovací Ganttův diagram nabízí dvě pruhy úkolů, nad sebou, pro každý úkol. Na dolním panelu zobrazuje zahájení a dokončení podle směrného plánu a na horním panelu zobrazuje plánované zahájení a dokončení tak, aby bylo vidět rozdíl mezi plánu a aktuálním plánu. Kromě toho na kartě Formát nástrojů Ganttův diagram kliknete podle směrného plánu zobrazíte směrné plány grafu.

Taky uvidíte jestli data zahájení a dokončení přiřazení úkolu jsou, které mají skluz, pomocí filtru , Které mají skluz přiřazení . Tento filtr zobrazuje zdroje přiřazené k úkolům, které nejsou zatím dokončení a, která byla zpoždění od data dokončení podle směrného plánu. Pokud chcete použít filtr, jste si uložili směrný plán.

 1. Na kartě zobrazení klikněte na Používání zdrojů.

 2. Ve skupině Data v seznamu filtrů vyberte Další filtry.

 3. V seznamu Více filtrů u filtryvyberte zdroje. V seznamu klikněte na tlačítko , Které mají skluz přiřazení.

 4. Pokud chcete zobrazit pouze přiřazení, které jsou, které mají skluz, klikněte na použít. Pokud chcete zobrazit všechna přiřazení barevné zvýraznění přiřazení ve skluzu, klikněte na Zvýraznit.

Začátek stránky

Najděte časové rezervy do plánu

Částka Časová rezerva v plánu se dovíte, kolik lze zpozdit úkoly před další úkoly nebo bude to mít vliv data dokončení projektu.

 1. Na kartě zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení úkolů klikněte na šipku v Ganttově diagramu, vyberte Další zobrazení.

 2. Zobrazí se dialogové okno Další zobrazení . V seznamu Zobrazení vyberte položku Podrobný Ganttův diagram a klepněte na tlačítko Použít.

 3. Na kartě zobrazení ve skupině Data klikněte na šipku pro tabulkya potom klikněte na plán.

  V části zobrazení obsahující graf jsou časové rezervy zobrazeny jako úzké čáry vpravo od úkolů a jejich hodnoty jsou uvedeny v sousedství běžných pruhů Ganttova diagramu.

  Stisknutím klávesy TAB přejděte do pole Volná časová rezerva a Celková časová rezerva , pokud nejsou viditelné do tabulkové části zobrazení.

  Poznámky: 

  • Pokud znáte, pokud existuje časové rezervy do plánu, můžete můžete přesunout úkoly některé z fází plánu neexistuje žádná rezerva a dalších fázích příliš.

  • Hodnoty časové rezervy mohou také označovat nekonzistentní plán. Pokud například existuje mezi dvěma úkoly závislost typu Dokončení-Zahájení, ale pro následníka je nastaveno omezení Musí být zahájen s datem, které předchází datu ukončení prvního úkolu, je vyznačena záporná časová rezerva. K té může dojít také v případě, že je dokončení úkolu naplánováno na pozdější datum, než je konečný termín úkolu.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×