Office
Přihlásit se

Kontrola kompatibility s webem: Schematické chyby

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

V tomto článku jsou uvedeny schematické chyby, se kterými se můžete setkat při spuštění kontroly kompatibility s webem, a informace, které vám mohou pomoci tyto problémy vyřešit.

Obecné informace o chybách Kontrola kompatibility naleznete v článku Obecné chyby Kontrola kompatibility s webem.

Pomocí Průvodce vyhledáváním k vytvoření nebo změna vyhledávacího pole

ACCWeb105003

ACCWeb105012

ACCWeb105018

ACCWeb107000

ACCWeb107001

ACCWeb107002

ACCWeb107003

ACCWeb107004

ACCWeb107005

ACCWeb107006

ACCWeb107007

ACCWeb107008

ACCWeb107009

ACCWeb107010

ACCWeb107011

ACCWeb107012

ACCWeb107013

ACCWeb107014

ACCWeb107015

ACCWeb107016

ACCWeb107017

ACCWeb107018

ACCWeb107019

ACCWeb107020

ACCWeb107021

ACCWeb107022

ACCWeb107023

ACCWeb107024

Vytvoření nebo změna vyhledávacího pole pomocí Průvodce vyhledáváním

Mnoho Schematické chyby příčinou problémů s vyhledávací pole. Následující postupy popisují, jak a spusťte Průvodce vyhledáváním v zobrazení Datový list opravíte tak, že vytvoření nebo změna vyhledávacího pole s.

Vytvoření vyhledávacího pole v zobrazení Datový list

 1. Otevřete tabulku, do které chcete přidat vyhledávací pole, a vyberte poslední sloupec, s označením Kliknutím přidat.

 2. Klikněte na šipku vedle tlačítka Kliknutím přidat a klikněte na položku Vyhledávání a relace.

 3. Pomocí pokynů v Průvodci vyhledáváním vytvořte požadované vyhledávací pole.

Změna vyhledávacího pole v zobrazení Datový list

 1. Otevřete tabulku a vyberte vyhledávací pole, které chcete změnit.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Na kartě Pole klikněte ve skupině Vlastnosti na tlačítko Změnit vyhledávání.

  • Klikněte na vyhledávací pole pravým tlačítkem myši a pak klikněte na příkaz Změnit vyhledávání.

 3. Podle pokynů v Průvodci vyhledáváním vyřešte konkrétní potíže.

ACCWeb105003

Text chyby:    Datový typ sloupce pro vyhledávání v seznamu hodnot musí být Text, aby byl kompatibilní s webem.

Význam:    Uvedené vyhledávání používá seznam, který není ve webové databázi podporován. Seznam hodnot musí být vázán k textovému sloupci na serveru.

Akce:    Otevřete tabulku v návrhovém zobrazení a změňte datový typ vyhledávacího pole na hodnotu Text. Pokud návrhové zobrazení není dostupné, vyhledávací pole odstraňte a potom je pomocí Průvodce vyhledáváním znovu vytvořte.

Začátek stránky

ACCWeb105012

Text chybové zprávy    Zdroje řádků vyhledávání s klauzule klauzule jsou kompatibilní s webem.

Význam:    Uvedené pole vyhledávání používá dotaz obsahující klauzuli WHERE, která není na daném webu podporována.

Akce:    Otevřete tabulku v návrhovém zobrazení a odeberte z vlastnosti Zdroj řádků příslušného vyhledávacího pole klauzuli WHERE. Pokud návrhové zobrazení není dostupné, vyhledávací pole odstraňte a potom je pomocí Průvodce vyhledáváním znovu vytvořte.

Začátek stránky

ACCWeb105018

Text chyby:    Primární klíč, který je vyhledáváním, není kompatibilní s webem.

Význam:    Uvedená tabulka obsahuje primární klíč, který je vyhledávacím polem odkazujícím na jinou tabulku a není na daném webu podporován.

Akce:    Otevřete tabulku v návrhovém zobrazení a změňte vlastnost Typ ovládacího prvku daného vyhledávacího pole na hodnotu Textové pole (na kartě Vyhledávání). Potom otevřete okno Relace a odstraňte všechny relace, ve kterých se vyhledávací pole nachází na straně N (šipka směřuje od vyhledávacího pole).

Pokud nejsou návrhové zobrazení a okno Relace k dispozici, postupujte následujícím způsobem:

 1. Vytvořte novou prázdnou databázi (nikoli webovou).

 2. Z původní databáze importujte do nové databáze tabulky, které potřebujete.

 3. Proveďte v nové databázi požadované změny.

 4. Odstraňte z původní databáze tabulky a potom je importujte z nové databáze.

Začátek stránky

ACCWeb107000

Text chyby:    Datový typ pole není kompatibilní s webem.

Význam:    V uvedeném poli je datový typ, který není na daném webu podporován, například Objekt OLE.

Akce:    Vytvořte pole znovu jako jeden z podporovaných datových typů:

 • Text

 • Číslo

 • Měna

 • Ano/Ne

 • Datum/čas

 • Vypočítané pole

 • Příloha

 • Hypertextový odkaz

 • Memo

 • Vyhledání

Začátek stránky

ACCWeb107001

Text chyby:    Složené indexy nejsou kompatibilní s webem.

Význam:    Jako primární klíč pro webovou tabulku lze použít pouze pole Automatické číslo. Na webu nelze použít žádné složené indexy.

Akce:    V případě, že by složený index byl pro primární klíč, vytvořte pro uvedenou tabulku primární klíč Automatické číslo. Potom vytvořte ověřovací pravidlo záznamu, abyste měli jistotu, že jsou data v původních polích jedinečná.

Začátek stránky

ACCWeb107002

Text chyby:    Tabulka s více než jedním polem Příloha není kompatibilní s webem.

Význam:    Uvedená tabulka obsahuje více než jedno pole přílohy, což způsobí chybu během operace publikování, a není tedy kompatibilní s webem.

Akce:    Zvažte uložení všech příloh pro každý záznam do jednoho pole přílohy. Jestliže potřebujete pro jeden záznam více polí přílohy, vytvořte pro každé další pole přílohy novou tabulku, která bude obsahovat jen pole přílohy a pole ID, a pomocí Průvodce vyhledáváním propojte tuto novou tabulku s původní tabulkou.

Začátek stránky

ACCWeb107003

Text chyby:    Výraz vypočítaného pole obsahuje textové pole, jehož typ není kompatibilní s webem (například Automatické číslo, Memo nebo Binární).

Význam:    Označené vypočítané pole používá výpočet, který používá jako vstup pole, které není podporováno na webu.

Akce:    Upravte výpočet tak, aby všechna vstupní pole měla jeden z následujících podporovaných datových typů:

 • Text

 • Číslo

 • Měna

 • Ano/Ne

 • Datum/čas

 • Vypočítané pole

Začátek stránky

ACCWeb107004

Text chyby:    Datový typ výsledků vypočítaného sloupce není kompatibilní s webem.

Význam:    Výsledkem výpočtu uvedeného pole je datový typ, který není podporovaný na webu.

Akce:    Vytvořte vypočítané pole znovu tak, aby výsledný datový typ byl jedním z následujících podporovaných datových typů:

 • Text

 • Číslo

 • Měna

 • Ano/Ne

 • Datum/čas

Začátek stránky

ACCWeb107005

Text chyby:    Tabulka s více než 220 poli není kompatibilní s webem.

Význam:    Uvedená tabulka obsahuje více než 220 polí. Na webu nelze publikovat tabulku s více než 220 poli.

Akce:    Vytvořte novou tabulku, která bude obsahovat další pole. Potom pomocí Průvodce vyhledáváním vytvořte nové pole, které propojí novou tabulku se stávající tabulkou.

Začátek stránky

ACCWeb107006

Text chyby:    Název tabulky představuje vyhrazený název a není kompatibilní s webem.

Význam:    Název označené tabulky je vyhrazen pro server SharePoint a není podporován na webu.

Akce:    Nepoužívejte žádný z následujících vyhrazených názvů pro tabulky:

 • UserInfo

 • Lists

 • Docs

 • WebParts

 • ComMd

 • Webs

 • Workflow

 • WFTemp

 • Solutions

 • Report Definitions

 • MSysASO

Začátek stránky

ACCWeb107007

Text chyby:    Nepublikované tabulky s vyhledáváními v publikovaných tabulkách nejsou kompatibilní s webem.

Význam:    Uvedená tabulka dosud není publikována a obsahuje vyhledávací pole odkazující na publikovanou tabulku, což zabrání jejímu publikování.

Akce:    Publikujte nepublikovanou tabulku bez přidání vyhledávání. To lze provést synchronizací webové databáze. Po publikování nové tabulky vytvořte požadované vyhledávání v jiné publikované tabulce.

Začátek stránky

ACCWeb107008

Text chyby:    Vlastní formáty nejsou kompatibilní s webem.

Význam:    Uvedené pole má vlastní formát měny, který není na webu podporován.

Akce:    Použijte pro pole standardní formát měny. Pomocí rozevíracího seznamu Formátování nastavte formát pole na hodnotu Měna nebo Euro.

Začátek stránky

ACCWeb107009

Text chyby:    Pouze jednu z vlastností Povolit nulovou délku a Požadováno je třeba z důvodu zajištění kompatibility s webem nastavit na hodnotu Pravda.

Význam:    Uvedené pole má u vlastnosti Povolit nulovou délku i vlastnosti Požadováno nastavenou hodnotu Pravda.

Akce:    Ujistěte se, že je hodnota Pravda nastavena pouze u jedné z uvedených vlastností. Ke změně těchto vlastností můžete použít návrhové zobrazení.

Začátek stránky

ACCWeb107010

Text chyby:    Vlastnost je třeba z důvodu zajištění kompatibility s webem nastavit na hodnotu Ne.

Význam:    Vlastnost Pouze přidat uvedeného pole hypertextových odkazů je nastavena na hodnotu Ano, což není na webu podporováno.

Akce:    Změňte nastavení vlastnosti Pouze přidat na hodnotu Ne.

Začátek stránky

ACCWeb107011

Text chyby:    Výchozí hodnota vlastnosti by měla být z důvodu zajištění kompatibility s webem prázdná.

Význam:    Uvedené vyhledávací pole obsahuje ve vyhledávacím dotazu nebo seznamu, který umožňuje více hodnot, výchozí hodnotu, což není na webu podporováno.

Akce:    Ujistěte se, že:

 • Není nastavena výchozí hodnota pro vyhledávací dotaz.

 • Není nastavena výchozí hodnota pro seznam vyhledávacích hodnot, který umožňuje výběr více hodnot.

Začátek stránky

ACCWeb107012

Text chyby:    Výchozí hodnota vlastnosti by měla být z důvodu zajištění kompatibility s webem prázdná.

Význam:    Uvedené pole hypertextových odkazů obsahuje výchozí hodnotu, což není na webu podporováno.

Akce:    Odeberte výchozí hodnotu pro pole hypertextových odkazů.

Začátek stránky

ACCWeb107013

Text chyby:    Hodnota vlastnosti není kompatibilní s webem.

Význam:    Vlastnost Formát uvedeného pole Číslo je nastavena na jinou hodnotu než Obecné číslo, Procenta nebo Standardní. Na webu jsou podporovány pouze tyto formáty.

Akce:    Změňte formát pole na hodnotu Obecné číslo, Procento nebo Standardní.

Začátek stránky

ACCWeb107014

Text chyby:    Z důvodu zajištění kompatibility s webem by tabulka měla mít primární klíč a mělo by se jednat o číslo s velikostí pole typu Long.

Význam:    U uvedené tabulky došlo k některému z následujících problémů:

 • Tabulka nemá primární klíč.

 • Datový typ primárního kláče není Číslo.

 • Velikost pole primárního klíče není typu Long.

Akce:    Změňte v návrhovém zobrazení stávající primární klíč tak, aby měl správný datový typ a velikost pole. Můžete také pro tabulku vytvořit nový primární klíč a použít datový typ Automatické číslo. Pokud návrhové zobrazení není k dispozici, vytvořte novou tabulku a přidejte do ní sloupce z původní tabulky. Potom původní tabulku vynechejte.

Začátek stránky

ACCWeb107015

Text chyby:    Vlastnost je třeba z důvodu zajištění kompatibility s webem nastavit na hodnotu Nepravda.

Význam:    Vlastnost Jedinečné uvedeného pole typu Memo je nastavena na hodnotu Pravda, což není na webu podporováno.

Akce:    Změňte hodnotu vlastnosti Jedinečné na Nepravda.

Začátek stránky

ACCWeb107016

Text chyby:    Vlastnost je třeba z důvodu zajištění kompatibility s webem nastavit na hodnotu Nepravda.

Význam:    Vlastnost Jedinečné uvedeného pole typu Ano/Ne je nastavena na hodnotu Pravda.

Akce:    Změňte hodnotu vlastnosti Jedinečné na Nepravda.

Začátek stránky

ACCWeb107017

Text chyby:    Vlastnost je třeba z důvodu zajištění kompatibility s webem nastavit na hodnotu Nepravda.

Význam:    Vlastnost Jedinečné uvedeného pole hypertextových odkazů je nastavena na hodnotu Pravda, což není na webu podporováno.

Akce:    Změňte hodnotu vlastnosti Jedinečné na Nepravda.

Začátek stránky

ACCWeb107018

Text chyby:    Z důvodu zajištění kompatibility s webem by měl být vázaný sloupec nastaven na primární klíč tabulky a mělo by se jednat o první sloupec.

Význam:    U uvedeného pole došlo k některému z následujících problémů:

 • Vázaný sloupec je nastaven na jiné pole než primární klíč zdrojové tabulky.

 • Vázaný sloupec není prvním sloupcem vyhledávání.

Akce:    Pomocí Průvodce vyhledáváním změňte vyhledávací pole.

Začátek stránky

ACCWeb107019

Text chyby:    Vlastnost je třeba z důvodu zajištění kompatibility s webem nastavit na hodnotu Ano.

Význam:    Vlastnost Omezit na seznam uvedeného vyhledávacího pole je nastavena na hodnotu Ne, ale vyhledávací pole není seznam hodnot s jednou hodnotou a nastavení vlastnosti proto není kompatibilní s webem.

Akce:    Pomocí Průvodce vyhledáváním změňte vyhledávací pole. Při zobrazení políčka Omezit na seznam nezapomeňte toto políčko zaškrtnout.

Začátek stránky

ACCWeb107020

Text chyby:    Hodnota vlastnosti by měla být z důvodu zajištění kompatibility s webem prázdná.

Význam:    Vlastnost Podřízená pole propojení uvedeného pole není prázdná, a proto není kompatibilní s webem.

Akce:    Otevřete tabulku v návrhovém zobrazení a vymažte vlastnost Podřízená pole propojení. Potom nastavte vlastnost Název vnořeného datového listu na hodnotu [Auto] nebo [Žádný]. Pokud není návrhové zobrazení dostupné, klikněte v zobrazení Datový list na kartě Domů ve skupině Záznamy na položku Další, přejděte k položce Vnořený datový list a klikněte na tlačítko Odebrat.

Začátek stránky

ACCWeb107021

Text chyby:    Hodnota vlastnosti by měla být z důvodu zajištění kompatibility s webem prázdná.

Význam:    Vlastnost Řídicí propojovací pole uvedeného pole není prázdná, a proto není kompatibilní s webem.

Akce:    Otevřete tabulku v návrhovém zobrazení a vymažte vlastnost Řídicí propojovací pole. Potom nastavte vlastnost Název vnořeného datového listu na hodnotu [Auto] nebo [Žádný]. Pokud není návrhové zobrazení dostupné, klikněte v zobrazení Datový list na kartě Domů ve skupině Záznamy na položku Další, přejděte k položce Vnořený datový list a klikněte na tlačítko Odebrat.

Začátek stránky

ACCWeb107022

Text chyby:    Hodnotu vlastnosti je třeba z důvodu zajištění kompatibility s webem ponechat prázdnou nebo nastavit na možnost Automaticky.

Význam:    Vlastnost Název vnořeného datového listu uvedeného pole není nastavena na hodnotu [Auto] ani [Žádný], a není proto kompatibilní s webem.

Akce:    Otevřete tabulku v návrhovém zobrazení a nastavte vlastnost Název vnořeného datového listu na hodnotu [Auto] nebo [Žádný]. Pokud návrhové zobrazení není dostupné, klikněte v zobrazení Datový list na kartě Domů ve skupině Záznamy na položku Další, přejděte k položce Vnořený datový list a klikněte na tlačítko Odebrat.

Začátek stránky

ACCWeb107023

Text chyby:    Hodnota vlastnosti by měla být z důvodu zajištění kompatibility s webem zadána.

Význam:    Vlastnost Šířka sloupce uvedeného vyhledávacího pole je prázdná, a proto není kompatibilní s webem.

Akce:    Otevřete tabulku v návrhovém zobrazení a zadejte hodnotu pro vlastnost Šířka sloupce (na kartě vlastností Vyhledávání). Můžete také vybrat sloupec v zobrazení Datový list a na kartě Pole kliknout ve skupině Vlastnosti na položku Změnit vyhledávání. Postupujte podle pokynů v Průvodci vyhledáváním.

Začátek stránky

ACCWeb107024

Text chyby:    Automatické číslo je podporováno pouze pro primární klíč a nikoli pro jiná pole.

Význam:    Uvedené pole používá datový typ Automatické číslo, Toto pole však není primárním klíčem tabulky, a není proto kompatibilní s webem.

Akce:    Změňte datový typ pole na hodnotu Číslo. Problém lze obejít tak, že k podobné funkci použijete datová makra. Změňte v návrhovém zobrazení pole s touto vlastností na primární klíč nebo změňte datový typ na hodnotu Číslo.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×