Kontrola kompatibility s webem: chyby relací a vyhledávání

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

V tomto článku jsou uvedeny chyby relací a vyhledávání, se kterými se můžete setkat při spuštění kontroly kompatibility, a informace, které vám mohou pomoci tyto problémy vyřešit.

Obecné informace o chybách Kontrola kompatibility najdete v článku Kontrola kompatibility s webem: Obecné chyby.

ACCWeb105000

ACCWeb105001

ACCWeb105002

ACCWeb105003

ACCWeb105004

ACCWeb105005

ACCWeb105006

ACCWeb105007

ACCWeb105008

ACCWeb105009

ACCWeb105010

ACCWeb105011

ACCWeb105012

ACCWeb105014

ACCWeb105015

ACCWeb105016

ACCWeb105017

ACCWeb105000

Text chyby:    Datový typ sloupce není kompatibilní s vyhledáváním na webu.

Význam:    Datový typ uvedeného vyhledávacího pole není podporován na webu.

Akce:    Vyhledávací pole musí mít jeden z následujících podporovaných datových typů:

  • Jeden řádek textu

  • Datum a čas

  • Číslo

  • Vypočítané pole, které vrací jeden řádek textu

Začátek stránky

ACCWeb105001

Text chyby:    Vyhledávací vázaný sloupec musí z důvodu zajištění kompatibility s webem představovat primární klíč.

Význam:    Vázaný sloupec uvedeného vyhledávacího pole není primární klíč cílové vyhledávací tabulky.

Akce:    Pomocí průvodce vyhledáváním vytvořte znovu vyhledávací pole. Jako vázaný sloupec zadejte sloupec primárního klíče cílové vyhledávací tabulky.

Začátek stránky

ACCWeb105002

Text chyby:    Zdroje řádků vyhledávání musí být úplné příkazy SQL s jednou tabulkou a zadanými poli tabulky, která jsou kompatibilní s webem.

Význam:    Je splněna jedna nebo obě následující podmínky:

  • Dotaz pro uvedené vyhledávání používá jako zdroj dat více než jednu tabulku nebo dotaz.

  • Sloupce použité v dotazu nejsou explicitně vybrány.

Akce:    Vytvořte vyhledávání znovu a zajistěte, aby byly splněny následující podmínky:

  • Vyhledávání používá jako zdroj dat jednu tabulku, která je kompatibilní s webem.

    Tip: Pro každou tabulku, která není kompatibilní s webem, musí být při spuštění kontroly kompatibility vytvořen v tabulce problémů s kompatibilitou s webem řádek.

  • Vyhledávací dotaz určuje explicitně každé pole (nepoužívejte proto příkaz SELECT *).

Začátek stránky

ACCWeb105003

Text chyby:    Vyhledávání s více sloupci a s typem zdroje řádku seznamu hodnot musí být z důvodu zajištění kompatibility s webem vázána ke sloupci 1.

Význam:    Uvedené vyhledávání ve více sloupcích není vázáno na Sloupec1.

Akce:    Pomocí průvodce vyhledáváním vytvořte znovu vyhledávací pole. Je nutné vytvořit vazbu se Sloupcem1 vyhledávání hodnoty.

Začátek stránky

ACCWeb105004

Text chyby:    Vyhledávání využívající seznam hodnot musí z důvodu zajištění kompatibility s webem obsahovat nejméně jeden řádek dat.

Význam:    Seznam hodnot pro uvedené vyhledávání je prázdný, a proto není kompatibilní s webem.

Akce:    Zadejte v seznamu hodnot pro vyhledávací pole alespoň jeden řádek dat.

Začátek stránky

ACCWeb105005

Text chyby:    Seznamy hodnot s prázdnými hodnotami nejsou kompatibilní s webem.

Význam:    K tomu dochází, když v jednom řádku vyhledávání chybí hodnoty sloupců, což není kompatibilní s webem.

Akce:    Ujistěte se, že jsou v jednom řádku seznamu hodnot zadána pole. K nastavení tohoto zdroje řádků použijte buď návrhové zobrazení, nebo Průvodce vyhledáváním. (Na kartě Pole klikněte ve skupině Vlastnosti na položku Změnit vyhledávání.)

Začátek stránky

ACCWeb105006

Text chyby:    Nelze najít tabulku zdroje řádků vyhledávání.

Význam:    Tabulka zadaná jako zdroj řádků uvedeného vyhledávání neexistuje.

Akce:    Zadejte pro vyhledávání platný zdroj řádků. K opětovnému vytvoření vyhledávání můžete použít Průvodce vyhledáváním.


Text chyby:    Příkazy SQL obsahující sloupce s vypočítaným výsledkem pro zdroje řádků vyhledávání nejsou kompatibilní s webem.

Význam:    Uvedené vyhledávací pole obsahuje ve zdroji řádků výraz, což není kompatibilní s webem. Například následující příkaz není platný zdroj řádků pro vyhledávací pole pro web: SELECT ([Jméno] & " " & [Příjmení]) FROM Kontakty;

Akce:    Zvažte vytvoření vypočítaného sloupce v podkladové tabulce a potom opětovné vytvoření vyhledávacího pole.

Začátek stránky

ACCWeb105007

Text chyby:    Zdroje řádků vyhledávání mohou z důvodu zajištění kompatibility s webem odkazovat pouze na jednu tabulku.

Význam:    Zdroj řádku pro uvedené vyhledávací pole obsahuje více tabulek.

Akce:    K opětovnému vytvoření vyhledávání použijte průvodce vyhledáváním, aby odkaz ukazoval pouze na jednu tabulku. Je možné, že bude nutné změnit datový model.

Začátek stránky

ACCWeb105008

Text chyby:    Parametr Povolit referenční integritu musí být nastaven na hodnotu False (Nepravda), pokud je u parametru Povolit více hodnot nastavena pro vyhledávání hodnota True (Pravda).

Význam:    Uvedené vyhledávací pole umožňuje více hodnot, ale modelovaná relace vynucuje referenční integritu, která vyžaduje pro vyhledávání jednu hodnotu.

Akce:    Odeberte u relace referenční integritu nebo vytvořte znovu vyhledávací pole bez povolení více hodnot.

Začátek stránky

ACCWeb105009

Text chyby:    Parametr Omezit na seznam musí mít hodnotu Pravda, pokud má parametr Povolit více hodnot hodnotu Pravda.

Význam:    Vlastnost vyhledávání Omezit na seznam je pro uvedené pole nastavena na hodnotu Nepravda, ale Povolit více hodnot na hodnotu Pravda.

Akce:    Nastavte vlastnost Omezit na seznam pro vyhledávací pole na hodnotu Pravda nebo nastavte vlastnost Povolit více hodnot na hodnotu Nepravda.

Začátek stránky

ACCWeb105010

Text chyby:    Vyhledávání vyžadují, aby byla přidružená relace kompatibilní s webem.

Význam:    K uvedenému vyhledávacímu poli není přidružena relace.

Akce:    Vytvořte relaci mezi vyhledávacím polem a polem, na které odkazuje.

Začátek stránky

ACCWeb105011

Text chyby:    Příkaz SQL zdroje řádků vyhledávání musí zahrnovat pole primárního klíče tabulky zdroje a dané pole musí představovat vázaný sloupec.

Význam:    Dotaz pro uvedené vyhledávací pole neobsahuje primární klíč zdrojové tabulky, a proto není kompatibilní s webem.

Akce:    Pomocí Průvodce vyhledáváním znovu vytvořte vyhledávací pole.

Začátek stránky

ACCWeb105012

Text chyby:    Příkaz SQL pro zdroj řádků vyhledávání není kompatibilní s webem.

Význam:    Příkaz SQL pro zdroj řádku uvedeného vyhledávacího pole nebyl správně vytvořený nebo není z různých důvodů kompatibilní s webem, například protože obsahuje nepodporovaný operátor SQL.

Akce:    Pomocí Průvodce vyhledáváním znovu vytvořte vyhledávací pole.

Začátek stránky

ACCWeb105014

Text chyby:    Tabulky s vyhledávacími sloupci musí zahrnovat primární klíč s datovým typem Dlouhé celé číslo.

Význam:    Cizí klíč vyhledávání u cílové tabulky nebo primární klíč u zdrojové tabulky není dlouhé celé číslo.

Akce:    Zdrojové i cílové pole vyhledávání musí být dlouhá celá čísla. Bude vhodné pro tento účel vytvořit nová pole.

Začátek stránky

ACCWeb105015

Text chyby:    Vyhledávání musí být z důvodu zajištění kompatibility s webem definováno jako typ |0 nebo |1.

Význam:    Uvedené vyhledávací pole odkazuje na seznam polí jako zdroj řádku.

Akce:    Pomocí Průvodce vyhledáváním znovu vytvořte vyhledávací pole. Je možné, že budete muset změnit datový model.

Začátek stránky

ACCWeb105016

Text chyby:    Relace, které nejsou přidruženy k platnému vyhledávacímu poli, nejsou kompatibilní s webem.

Význam:    Relace není podporována vyhledávacím polem, a není proto kompatibilní s webovou databází.

Akce:    Vytvořte mezi souvisejícími tabulkami vyhledávací pole. K vytvoření vyhledávání použijte Průvodce vyhledáváním.

Začátek stránky

ACCWeb105017

Text chyby:    U výsledků vypočítaného sloupce musí být z důvodu zajištění kompatibility s webem nastaven pro vyhledávání datový typ Text.

Význam:    První zobrazený sloupec v uvedeném vyhledávacím poli je vypočítaný sloupec s jiným datovým typem než Text.

Akce:    Změňte datový typ vypočítaného pole na Text nebo vytvořte znovu vyhledávací pole a zvolte jiný první zobrazený sloupec.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×