Kontrola kompatibility s webem: Chyby dotazů

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V tomto článku jsou uvedeny chyby dotazů, se kterými se můžete setkat při spuštění kontroly kompatibility s webem, a informace, které vám mohou pomoci tyto problémy vyřešit.

Obecné informace o chybách Kontrola kompatibility naleznete v článku Obecné chyby Kontrola kompatibility s webem.

ACCWeb102012

ACCWeb102014

ACCWeb103013

ACCWeb103079

ACCWeb103900

ACCWeb103901

ACCWeb103902

ACCWeb103903

ACCWeb103904

ACCWeb103905

ACCWeb103906

ACCWeb103907

ACCWeb103908

ACCWeb103916

ACCWeb103918

ACCWeb103926

ACCWeb103927

ACCWeb103928

ACCWeb103930

ACCWeb103938

ACCWeb103939

ACCWeb103940

ACCWeb103942

ACCWeb102012

Text chyby:    Dotaz není kompatibilní s webem.

Význam:    V dotazu je nutné ověřit problémy kompatibility s webem.

Akce:    Znova vytvořte dotaz v Návrháři dotazu. Další informace o tom, jak pomocí Návrháře dotazu k vytvoření webového dotazu najdete v článku Úvod k dotazům.

Začátek stránky

ACCWeb102014

Text chyby:    Jazyk SQL není kompatibilní s webem.

Význam:    Zobrazení této chyby může mít mnoho příčin. Mohlo dojít k jedné z následujících situací:

 • Je odkazováno na objekty nekompatibilní s webem.

 • Je odkazováno na výrazy nekompatibilní s webem.

Další informace o vytváření výrazů naleznete v tématu Vytvoření výrazu.

Akce:     Zvažte použití Návrhář dotazů web vytváření dotazů, které jsou kompatibilní s webem. Další informace o navrhování dotazy na webu najdete v článku Úvod k dotazům.

Začátek stránky

ACCWeb103013

Text chyby:    Aplikace Access nemohla převést dotaz pro použití na webu, protože jeho výsledky obsahují více polí se stejným názvem.

Význam:    Více polí má stejný název.

Akce:    Vyhledejte duplicitní názvy polí a změňte je tak, aby byl každý název odlišný.

Začátek stránky

ACCWeb103079

Text chyby:    Nesoulad typů ve výrazu.

Význam:    Typy na obou stranách spojení nejsou kompatibilní nebo nejsou kompatibilní porovnávané typy polí. Nelze například porovnávat a spojit text a číslo.

Akce:    Přesvědčte se, že jsou obě strany spojení kompatibilní. Například typ Text spojte s typem Text a typ Číslo s typem Číslo. Neprovádíte-li spojení, zkontrolujte zda neporovnáváte nekompatibilní typy polí.

Začátek stránky

ACCWeb103900

Text chyby:    Aplikace Access nemohla převést dotaz pro použití na webu.

Význam:    Aplikace Access nemohla publikovat dotaz, protože používá nepodporovaný typ dotazu, nepodporované výrazy, nepodporovaná kritéria nebo jiné funkce, které nejsou na webu podporovány.

Akce:    Pomocí návrhářů dotazu aplikace Access změňte návrh dotazu.

Začátek stránky

ACCWeb103901

Text chyby:    Definice dotazu není platná, a proto objekt dotazu nelze vytvořit.

Význam:    Server nedokázal analyzovat dotaz z důvodu neočekávané chyby.

Akce:    Pomocí návrhářů aplikace Access změňte návrh dotazu.

Začátek stránky

ACCWeb103902

Text chyby:    Aplikace Access nemohla převést dotaz pro použití na webu. Dotaz používá nepodporovaný typ dotazu, nepodporované výrazy, nepodporovaná kritéria nebo jiné funkce, které nejsou na webu podporovány.

Význam:    Dotaz obsahuje výrazy, které nejsou kompatibilní s webem. K této chybě může dojít buď z důvodu omezení serveru nebo v případě, že výraz nelze přesunout na server.

Akce:    Odebrání výrazy, které nejsou kompatibilní s webem. Další informace o výrazech platí v dotazech najdete v článku Tvorba výrazu.

Začátek stránky

ACCWeb103903

Text chyby:    Definice dotazu není platná, a proto objekt dotazu nelze vytvořit.

Význam:    Jedna z hodnot atributů není kompatibilní s webem.

Akce:    Zajistěte správné nastavení následujících podmínek:

 • Atribut názvů neobsahuje žádnou z následujících položek:

Symbol rovná se na začátku

=

Tečka

.

Vykřičník

!

Hranaté závorky

[]

Mezera na začátku

Netisknutelné znaky

Například: <Enter> nebo <TAB>

Některý z následujících symbolů

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • Délka atributu názvu je v rozmezí 1 až 64 znaků.

 • Atribut titulku: Libovolný řetězec o délce až 1 024 znaků

Začátek stránky

ACCWeb103904

Text chyby:    Aplikace Access nemohla převést dotaz pro použití na webu, protože obsahuje poddotaz.

Význam:    Dotaz obsahuje poddotaz. Poddotazy nejsou na serveru podporovány.

Akce:    Změňte dotaz tak, aby neobsahoval poddotaz.

Začátek stránky

ACCWeb103905

Text chyby:    Aplikace Access nemohla převést dotaz pro použití na webu, protože závisí na jiném dotazu, který není kompatibilní s webem.

Význam:    Dotaz buď obsahuje jako vstup vnořený dotaz, který nelze na serveru reprezentovat, nebo obsahuje vstupní zdroj, který nebyl nalezen.

Akce:   

 • Přesvědčte se, zda je vnořený dotaz platný.

 • Pomocí návrhářů dotazu aplikace Access vytvořte platný vnořený dotaz.

 • Ujistěte se, že databáze obsahuje zdrojovou tabulku vstupu dotazu nebo dotaz.

Začátek stránky

ACCWeb103906

Text chyby:    Definice dotazu není platná, a proto objekt dotazu nelze vytvořit.

Význam:    Nebyla nalezena zdrojová tabulka nebo dotaz vybraných sloupců nebo sloupců, podle kterých se má řadit.

Akce:    Zajistěte, aby databáze aplikace Access obsahovala vstupní zdrojovou tabulku nebo dotaz sloupce.

Začátek stránky

ACCWeb103907

Text chyby:     Aplikace Access nemohla převést dotaz pro použití na webu, protože jeho výsledky neobsahují žádná pole.

Význam:    V dotazu nejsou vybrány žádné sloupce.

Akce:    Vyberte nebo zadejte v dotazu alespoň jeden výstupní sloupec.

Začátek stránky

ACCWeb103908

Text chyby:     Aplikace Access nemohla převést dotaz pro použití na webu, protože jeho výsledky zobrazují příliš mnoho polí.

Význam     Zdroj dotazu obsahuje příliš mnoho sloupců.

Akce:     Řešení tohoto problému nemusí být snadné a pravděpodobně bude nutné zkontrolovat zdrojové tabulky. Tabulka může obsahovat maximálně:

 • JET_ccolFixedMost pevných sloupců

 • JET_ccolVarMost sloupců s proměnlivou délkou

 • JET_ccolTaggedMost sloupců se značkou

Začátek stránky

ACCWeb103916

Text chyby:    Aplikace Access nemohla převést dotaz pro použití na webu, protože závisí na klauzuli ORDER BY, která není na daném webu podporována.

Význam:    Došlo k některé z následujících situací:

 • Název prvku, podle kterého se má řadit, není platný.

 • Název zdrojové tabulky není platný.

 • Pořadí řazení je nastaveno na jinou možnost než vzestupně nebo sestupně.

 • Výraz není platný.

Akce:    Zajistěte správné nastavení následujících podmínek:

 • Atribut názvů neobsahuje žádnou z následujících položek:

Symbol rovná se na začátku

=

Tečka

.

Vykřičník

!

Hranaté závorky

[]

Mezera na začátku

Netisknutelné znaky

Například: <Enter> nebo <TAB>

Některý z následujících symbolů

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • Délka atributu názvu je v rozmezí 1 až 64 znaků.

 • Výraz je platný.

Začátek stránky

ACCWeb103918

Text chyby:     Aplikace Access nemohla převést dotaz pro použití na webu, protože určuje typ výrazu JOIN, který není na daném webu podporován.

Význam:    Server nepodporuje dotazy, které mají více spojení mezi dvěma stejnými tabulkami (spojení s více poli).

Akce:    Zajistěte, aby bylo ve spojeních použito pro každou tabulku pouze jedno pole.

Začátek stránky

ACCWeb103926

Text chyby:    Aplikace Access nemohla převést dotaz pro použití na webu, protože neurčuje tabulku pro klauzuli SELECT FROM.

Význam:     Dotaz nemá žádné vstupní tabulky (chybí klauzule FROM).

Akce:    Zajistěte, aby byl pro dotaz zadán vstupní sloupec.

Začátek stránky

ACCWeb103927

Text chyby:    Aplikace Access nemohla převést dotaz pro použití na webu, protože jeho výsledky obsahují více polí se stejným názvem.

Význam:    Pro více polí je zadán stejný název.

Akce:    Vyhledejte duplicitní názvy polí a změňte je tak, aby byl každý název odlišný.

Začátek stránky

ACCWeb103928

Text chyby:    Aplikace Access nemohla převést dotaz pro použití na webu, protože některé parametry dotazu nebylo možné převést pro použití na webu.

Význam:    Název nebo typ parametru je neplatný.

Akce:    Zajistěte platnost názvu a typu parametru.

 • Atribut názvu neobsahuje:

Symbol rovná se na začátku

=

Tečka

.

Vykřičník

!

Hranaté závorky

[]

Mezera na začátku

Netisknutelné znaky

Například: <Enter> nebo <TAB>

Některý z následujících symbolů

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • Délka atributu názvu je v rozmezí 1 až 64 znaků.

Platné jsou následující typy:

Text (nejvýše 255 znaků):

Čísla

Logická hodnota

Datum a čas

Měna

Začátek stránky

ACCWeb103930

Text chyby:    Aplikace Access nemohla převést dotaz pro použití na webu, protože některé jeho parametry se zobrazují jako pole výsledků nebo se používají v příkazech ORDER BY.

Význam:    Dotaz obsahuje parametr, který je buď projektován jako skalární nebo je používán v příkazu ORDER BY.

K této chybě může dojít, pokud je parametr používán buď jako projektovaný sloupec (příklad: select param1 from Table1) nebo jako sloupec, podle kterých se má řadit (příklad: select * from table 1 and order by field1= param).

Akce:    Zabraňte použití parametrů, které jsou projektovaný sloupec nebo sloupec, podle kterého se má řadit.

Začátek stránky

ACCWeb103938

Text chyby:    Aplikace Access nemohla převést dotaz pro použití na webu.

Význam:    Dvě pole mají stejný název a aplikace Access pro ně nemůže vytvořit platné aliasy.

Akce:    Vyhledejte duplicitní názvy polí a změňte je tak, aby byl každý název odlišný.

Začátek stránky

ACCWeb103939

Text chyby:    Aplikace Access nemohla převést dotaz pro použití na webu.

Význam:    Dotaz má alias, který je delší než 64 znaků.

Akce:    Použijte v dotazu alias, jehož délka je maximálně 64 znaků.

Začátek stránky

ACCWeb103940

Text chyby:    Aplikace Access nemohla převést dotaz pro použití na webu, protože určuje typ výrazu JOIN, který není na daném webu podporován.

Význam:    Server nepodporuje dotazy, které mají více spojení u dvou stejných tabulek (spojení s více poli).

Akce:    Zajistěte, aby bylo ve spojeních použito pro každou tabulku pouze jedno pole.

Začátek stránky

ACCWeb103942

Text chyby:     Aplikaci Access se nepodařilo převést dotaz pro použití na webu, protože obsahuje cyklické spojení.

Význam:    Spojení mezi tabulkami v dotazu způsobují cyklické spojení mezi tabulkami, což brání aplikaci Access v převodu dotazu pro použití na webu.

Akce:     Odeberte spojení mezi tabulkami tak, aby došlo k odebrání cyklických spojení.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×