Kontingenční data v kontingenční tabulce nebo kontingenčním grafu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

V aplikaci Excel můžete kontingenční data v kontingenční tabulce nebo kontingenčním grafu změnou rozložení polí dat. Pomocí seznamu polí kontingenční tabulky můžete přidat, změnit uspořádání nebo odebrání polí do zobrazení dat v kontingenční tabulce nebo kontingenčním grafu podle vašich představ, který chcete použít.

Ve výchozím nastavení se při provedení změn v seznamu polí kontingenční tabulky automaticky aktualizuje rozložení sestavy. Chcete-li zvýšit výkon při přístupu k velkému množství externích dat, můžete dočasně přepnout na ruční aktualizaci.

Při vytvoření kontingenční tabulky zobrazí aplikace Excel seznam polí kontingenční tabulky, aby bylo možné do kontingenční tabulky přidat pole, podle potřeby změnit jejich uspořádání nebo umístění, případně je z kontingenční tabulky odebrat. V seznamu polí kontingenční tabulky se standardně zobrazují dvě části:

 • Část polí v horní polovině, ve které lze přidávat nebo odebírat pole kontingenční tabulky

 • Část rozložení v dolní polovině, ve které lze měnit uspořádání nebo umístění polí

  PivotTable Field list

Seznam polí kontingenční tabulky lze ukotvit k některé straně okna aplikace Excel a změnit jeho velikost ve vodorovném směru. Po uvolnění seznamu polí kontingenční tabulky lze jeho velikost změnit ve svislém i vodorovném směru.

Pokud se seznam polí kontingenční tabulky nezobrazuje, klikněte na libovolné místo v kontingenční tabulce.

Pokud seznam polí kontingenční tabulky zavřete, můžete jej znovu zobrazit. Klikněte pravým tlačítkem myši na kontingenční tabulku a poté klikněte na příkaz Zobrazit seznam polí. Můžete také kliknout na tlačítko Seznam polí na pásu karet (Nástroje kontingenční tabulky, karta Možnosti, skupina Zobrazit v případě kontingenční tabulky; Nástroje kontingenčního grafu, karta Analyzovat, Zobrazit či skrýt v případě kontingenčního grafu).

Pokud nevidíte pole, která chcete použít v seznamu polí kontingenční tabulky Aktualizovat kontingenční tabulky nebo kontingenčního grafu zobrazíte všechny nové pole počítaná pole, míry, počítané míry a rozměry, které jste přidali od posledního operace ( Nástroje kontingenční tabulky, karta Možnosti, skupina Data ).

Je důležité pochopit, jak funguje seznam polí kontingenční tabulky a různé typy polí můžete uspořádat, takže můžete dosáhnout výsledků, podle potřeby špatně způsoby vytvoření rozložení polí kontingenční tabulky nebo kontingenčního grafu.

Funkce seznamu polí kontingenční tabulky

1. Externí zdroj dat obsahuje strukturovaná data uspořádaná jako jedno či více polí (označovaných také jako sloupce), která jsou zobrazena v seznamu polí.

2. pole můžete přesunete do oblasti filtrů sestav v seznamu polí současně Přesune pole do oblasti filtrů sestav v kontingenční tabulce.

3. pole můžete přesunete do oblasti popisek sloupce v seznamu polí současně Přesune pole do oblasti popisek sloupce v kontingenční tabulce.

4. pole můžete přesunete do oblasti popiskům řádků v seznamu polí současně Přesune pole do oblasti popisků řádků v kontingenční tabulce.

5. pole můžete přesunete do oblasti hodnoty v seznamu polí současně Přesune pole do oblasti hodnoty v kontingenční tabulce.

Chcete-li vytvořit rozložení polí, řiďte se následujícími pokyny týkajícími se přesunu polí Hodnota, Název a Dimenze z části polí do čtyř oblastí sestavy v části rozložení.

 • Pole hodnot:    Pokud zaškrtnete políčko pouze pro číselné pole, ve výchozím nastavení bude pole přesunuto do oblasti hodnot.

 • Pole řádků a sloupců:    Do oblasti Filtr sestavy, Popisky řádků, nebo Popisky sloupců lze určité pole přidat pouze jednou, bez ohledu na to, zda se jedná o číselný či nečíselný datový typ. Pokud se pokusíte přidat stejné pole vícekrát (například do oblasti Popisky řádků a Popisky sloupců v části rozložení), bude toto pole automaticky odebráno z původní oblasti a vloženo do nové oblasti.

 • Míry    Ve zdroji dat zpracování OLAP (Online Analytical) existuje často mnoho pole (nebo míry) uspořádaných v hierarchii různých dimenzí, hierarchie a úrovně. Klikněte na Značka Plus rozbalit a sbalit Značka mínus tlačítka, dokud nenajdete požadovaná pole.

  Do oblastí Popisky řádků, Popisky sloupců a Filtr sestavy lze přesunout pouze hierarchie, atributy a pojmenované sady.

  Do oblasti Hodnoty lze přesunout pouze míry, vypočítané míry a klíčové ukazatele výkonu (KPI).

Seznam polí kontingenční tabulky lze zobrazit pěti různými způsoby. Jednotlivá zobrazení byla navržena a optimalizována pro různé druhy úloh souvisejících s kontingenční tabulkou.

 1. Zobrazení změníte kliknutím na tlačítko zobrazení seznamu polí v horní části seznamu polí kontingenční tabulky.

  Tlačítko pro zobrazení seznamu polí kontingenční tabulky

 2. V seznamu vyberte jedno z následujících zobrazení:

Část Pole a část Oblasti – na sebe

Toto zobrazení je výchozí a je určeno pro malý počet polí.

Část Pole a část Oblasti – vedle sebe

Toto zobrazení je určeno pro přidávání a odebírání polí, pokud každá oblast obsahuje více jak čtyři pole.

Pouze část Pole

Toto zobrazení je určeno pouze pro přidávání a odebírání většího množství polí.

Pouze část Oblasti (2 krát 2)

Toto zobrazení je určeno pouze pro změnu uspořádání většího množství polí.

Pouze část Oblasti (1 krát 4)

Toto zobrazení je určeno pouze pro změnu uspořádání většího množství polí.

Tip:    V seznamu polí v části a skládaný oddílu oblastí a polí v části oblasti oddílu vedle sebe zobrazení můžete upravit šířku a výšku každého oddílu umístěním ukazatele myši na oddíl oddělovač, dokud ukazatel myši změní svislé ose Dvojitá šipka Vertical double arrow nebo vodorovné dvojitá šipka Horizontal double arrow , přetažení dvojitá šipka nahoru nebo dolů nebo doleva nebo doprava na požadované místo a potom kliknutím na dvojitou šipku nebo stiskněte klávesu ENTER.

Po vytvoření kontingenční tabulky nebo kontingenčního grafu, jste připraveni přidat pole, které obsahují data, která se má zobrazit v sestavě. V části rozložení obvykle zaškrtněte jedno pole pro každou oblast. Však zobrazíte různé hodnoty u konkrétních polí můžete taky přidat víc kopií pole do oblasti hodnoty.

Pokud kontingenční tabulky je připojen k externímu zdroji dat, která obsahuje velké množství dat, můžete filtrovat jedno nebo více polí před přidáte pole do sestavy můžete snížit časové náročnosti aktualizovat sestavu.

V seznamu polí kontingenční tabulky můžete přidat pole do kontingenční tabulky nebo kontingenčního grafu provedením jednoho nebo několika následujících kroků:

 • Chcete-li pole umístit do určené oblasti v části rozložení, v poli Zvolte pole, která chcete přidat do sestavy zaškrtněte políčko u požadovaného pole. Pole můžete v případě potřeby později přemístit.

  Poznámka:    Ve výchozím nastavení nečíselná pole se přidávají do oblasti Popisky řádků, číselná pole se přidávají do oblasti hodnoty a zpracování OLAP (Online Analytical) datum a čas hierarchie jsou přidané do oblasti Popisky sloupců.

 • Chcete-li pole umístit do určené oblasti v části rozložení, v poli Zvolte pole, která chcete přidat do sestavy klikněte pravým tlačítkem myši na název pole a poté vyberte některou z možností Přidat k filtru sestavy, Přidat k popiskům sloupců, Přidat k popiskům řádků nebo Přidat k hodnotám.

 • Pole můžete přetáhnout do požadované oblasti v části rozložení tak, že v poli Zvolte pole, která chcete přidat do sestavy kliknete myší na pole, podržíte tlačítko myši a přetáhnete pole z části polí do požadované části rozložení.

V kontingenční tabulce, která je na základě dat v Excelovém listu nebo externí data ze zdroje dat než Online Analytical Processing OLAP můžete víckrát přidat stejné pole do oblasti hodnoty. To můžete udělat, zda je datový typ číselné nebo není číselného typu. Chcete například porovnat výpočty vedle sebe, například hrubé a čistý marží, minimální a maximální prodej, nebo počty zákazníka a procento celkové zákazníků.

 1. V seznamu polí kontingenční tabulky klikněte v poli Zvolte pole, která chcete přidat do sestavy na některé pole, podržte tlačítko myši a přetáhněte toto pole do oblasti Hodnoty v části rozložení.

 2. Opakováním kroku 1 vytvořte požadovaný počet kopií pole, které chcete zobrazit v oblasti Hodnoty.

 3. V kontingenční tabulce požadovaným způsobem upravte ve všech kopiích pole souhrnnou funkci nebo vlastní výpočet.

  Tip:    Můžete taky změnit název kopírovaných polí v kontingenční tabulce samotné.

Poznámky    

 • Jakmile do oblasti hodnot přidáte dvě nebo více polí (bez ohledu na to, zda se jedná o kopie stejného pole nebo různá pole), v seznamu polí bude automaticky přidán popisek sloupce hodnot do oblasti Hodnoty. Toto pole můžete použít k posunutí polohy sloupců v oblasti hodnot nahoru a dolů. Popisek sloupce hodnot lze také přesunout do oblasti Popisky sloupců nebo do oblasti Popisky řádků. Popisek sloupce hodnot však nelze přesunout do oblasti Filtry sestavy.

 • Do oblastí Filtr sestavy, Popisky řádků a Popisky sloupců lze každé pole přidat pouze jednou, bez ohledu na to, zda se jedná o číselný či nečíselný datový typ. Pokud se pokusíte přidat stejné pole vícekrát (například do oblastí Popisky řádků a Popisky sloupců v části rozložení), bude toto pole automaticky odebráno z původní oblasti a vloženo do nové oblasti.

 • Dalším způsobem přidání stejné pole do oblasti hodnoty se pomocí vzorce (nazývané také počítané pole), který využívá stejné pole ve vzorci.

 • V seznamu polí kontingenční tabulky v poli Zvolte pole, která chcete přidat do sestavy přesuňte ukazatel myši na název pole a poté klikněte na rozevírací šipku filtru vedle názvu pole.

  V nabídce Filtr vyberte požadované možnosti filtru.

Uspořádání stávajících polí a jejich umístění lze v seznamu polí kontingenční tabulky změnit pomocí jedné ze čtyř oblastí v dolní části rozložení:

Kontingenční tabulka

Popis

Hodnoty

Slouží k zobrazení souhrnu číselných dat.

Popisky řádků

Slouží k zobrazení souhrnu číselných dat.

Popisky sloupců

Slouží k zobrazení polí jako sloupců v horní části sestavy. Sloupec, který je umístěn níže, je vnořen do dalšího sloupce přímo nad ním.

Filtr sestavy

Slouží k filtrování dat v celé sestavě podle položky vybrané ve filtru sestavy.

Kontingenční graf

Popis

Hodnoty

Slouží k zobrazení souhrnu číselných dat.

Pole osy (kategorie)

Slouží k zobrazení polí jako osy v grafu.

Pole legendy (řady)

Slouží k zobrazení polí v legendě grafu.

Filtr sestavy

Slouží k filtrování dat v celé sestavě podle položky vybrané ve filtru sestavy.

Pokud chcete změnit uspořádání polí v kontingenční tabulce, klikněte na název pole v jednom z oblasti a pak vyberte jednu z následujících příkazů:

Přesunout nahoru

Přesune pole v oblasti o jednu pozici směrem nahoru.

Přesunout dolů

Přesune pole v oblasti o jednu pozici směrem dolů.

Přesunout na začátek

Přesune pole na začátek oblasti.

Přesunout na konec

Přesune pole na konec oblasti.

Přejít k filtru sestavy

Přesune pole do oblasti filtru sestavy.

Přejít k popiskům řádků

Přesune pole do oblasti popisků řádků.

Přejít k popiskům sloupců

Přesune pole do oblasti popisků sloupců.

Přejít k hodnotám

Přesune pole do oblasti hodnot.

Nastavení polí hodnot, Nastavení pole

Zobrazí dialogové okno Nastavení pole nebo Nastavení polí hodnot. Další informace o jednotlivých nastaveních klikněte na tlačítko Nápověda obrázek tlačítka v horní části dialogového okna.

Tip:    Na název pole můžete rovněž kliknout a přetáhnout je mezi částí polí a částí rozložení nebo mezi jinými oblastmi.

Chcete-li odebrat pole, v seznamu polí kontingenční tabulky proveďte jednu z následujících akcí:

 • V poli Zvolte pole, které chcete přidat do sestavy zrušte zaškrtnutí u pole, které chcete odebrat.

  Poznámka:    Zrušením zaškrtnutí odeberete ze sestavy všechny výskyty daného pole.

 • V části rozložení klikněte na pole, které chcete odebrat, a poté klikněte na možnost Odebrat pole.

 • V části rozložení klikněte na pole, které chcete odebrat, a přetáhněte pole ze seznamu polí kontingenční tabulky.

Ve výchozím nastavení se při provedení změn v seznamu polí kontingenční tabulky automaticky aktualizuje rozložení sestavy. Chcete-li zvýšit výkon při přístupu k velkému množství externích dat, můžete dočasně přepnout na režim ruční aktualizace. Režim ruční aktualizace umožňuje rychle přidat, přesunout a odebrat pole v seznamu polí kontingenční tabulky. Sestavu však nebude možné používat, dokud nepřepnete zpět na režim automatické aktualizace.

 1. Povolte ruční aktualizaci kontingenční tabulky v dolní části seznamu polí kontingenční tabulky zaškrtněte políčko Aktualizovat odloženo rozložení.

  Upozornění:    Po nastavení rozložení sestavy na ruční aktualizaci, zavření seznam polí kontingenční tabulky změny v polích pro zobrazení nebo ukončení aplikace Excel odstraní všechny změny rozložení, které jste provedli do kontingenční tabulky bez potvrzení.

 2. V seznamu polí kontingenční tabulky proveďte požadované změny rozložení pole a potom klikněte na Aktualizovat ručně aktualizovat rozložení v kontingenční tabulce.

 3. Po provedení změn rozložení sestavy v seznamu polí přejdete zpět na režim automatické aktualizace zrušením zaškrtnutí políčka Odložit aktualizaci rozložení.

Poznámka:    Kontingenční tabulky se začíná automatické aktualizace při každém otevření sešitu.

Při vytvoření kontingenční tabulky zobrazí aplikace Excel seznam polí kontingenční tabulky, aby bylo možné do kontingenční tabulky přidat pole, podle potřeby změnit jejich uspořádání nebo umístění, případně je z kontingenční tabulky odebrat. V seznamu polí kontingenční tabulky se standardně zobrazují dvě části:

 • Část polí v horní polovině, ve které lze přidávat nebo odebírat pole kontingenční tabulky

 • Část rozložení v dolní polovině, ve které lze měnit uspořádání nebo umístění polí

  PivotTable Field list

Seznam polí kontingenční tabulky lze ukotvit k některé straně okna aplikace Excel a změnit jeho velikost ve vodorovném směru. Po uvolnění seznamu polí kontingenční tabulky lze jeho velikost změnit ve svislém i vodorovném směru.

Pokud se seznam polí kontingenční tabulky nezobrazuje, klikněte na libovolné místo v kontingenční tabulce.

Pokud ukončíte seznam polí kontingenční tabulky, zobrazte ji znovu. Klávesou kontingenční tabulky a potom klikněte na Zobrazit seznam polí. Klikněte na tlačítko Seznam polí na kartě Analyzovat.

Pokud nevidíte pole, která chcete použít v seznamu polí kontingenční tabulky, aktualizace kontingenční tabulky k zobrazení všech nových polí, počítaná pole, míry, počítané míry nebo rozměry, které jste přidali od poslední operace: analyzovat > Aktualizovat.

Chcete-li vytvořit rozložení polí, řiďte se následujícími pokyny týkajícími se přesunu polí Hodnota, Název a Dimenze z části polí do čtyř oblastí sestavy v části rozložení.

 • Pole hodnot:    Pokud zaškrtnete políčko pouze pro číselné pole, ve výchozím nastavení bude pole přesunuto do oblasti hodnot.

 • Pole řádků a sloupců:    Do oblasti Filtr sestavy, Popisky řádků, nebo Popisky sloupců lze určité pole přidat pouze jednou, bez ohledu na to, zda se jedná o číselný či nečíselný datový typ. Pokud se pokusíte přidat stejné pole vícekrát (například do oblasti Popisky řádků a Popisky sloupců v části rozložení), bude toto pole automaticky odebráno z původní oblasti a vloženo do nové oblasti.

 • Míry    Ve zdroji dat zpracování OLAP (Online Analytical) existuje často mnoho pole (nebo míry) uspořádaných v hierarchii různých dimenzí, hierarchie a úrovně. Klikněte na Značka Plus rozbalit a sbalit Značka mínus tlačítka, dokud nenajdete požadovaná pole.

  Do oblastí Popisky řádků, Popisky sloupců a Filtr sestavy lze přesunout pouze hierarchie, atributy a pojmenované sady.

  Do oblasti Hodnoty lze přesunout pouze míry, vypočítané míry a klíčové ukazatele výkonu (KPI).

Po vytvoření kontingenční tabulky nebo kontingenčního grafu, jste připraveni přidat pole, které obsahují data, která se má zobrazit v sestavě. V části rozložení obvykle zaškrtněte jedno pole pro každou oblast. Však zobrazíte různé hodnoty u konkrétních polí můžete taky přidat víc kopií pole do oblasti hodnoty.

Pokud kontingenční tabulky je připojen k externímu zdroji dat, která obsahuje velké množství dat, můžete filtrovat jedno nebo více polí před přidáte pole do sestavy můžete snížit časové náročnosti aktualizovat sestavu.

V seznamu polí kontingenční tabulky můžete přidat pole do kontingenční tabulky nebo kontingenčního grafu provedením jednoho nebo několika následujících kroků:

 • Chcete pole umístit do určené oblasti oddílu rozložení v seznamu pole Kontingenční tabulky zaškrtněte políčko pole, které chcete. Pole mohli dál uspořádat, pokud chcete.

  Poznámka:    Ve výchozím nastavení nečíselná pole se přidávají do oblasti Popisky řádků, číselná pole se přidávají do oblasti hodnoty a zpracování OLAP (Online Analytical) datum a čas hierarchie jsou přidané do oblasti Popisky sloupců.

 • Přetáhněte pole do oblasti v části rozložení v seznamu pole Kontingenční tabulky klikněte na podržte pole a přetáhnete ho z oddílu polí oddílu rozložení, které chcete.

V kontingenční tabulce, která je na základě dat v Excelovém listu nebo externí data ze zdroje dat než Online Analytical Processing OLAP můžete víckrát přidat stejné pole do oblasti hodnoty. To můžete udělat, zda je datový typ číselné nebo není číselného typu. Chcete například porovnat výpočty vedle sebe, například hrubé a čistý marží, minimální a maximální prodej, nebo počty zákazníka a procento celkové zákazníků.

 1. V seznamu polí kontingenční tabulky v dialogovém okně Pole kontingenční tabulky klikněte na pole podržte a přetáhněte ho do oblasti hodnoty v části rozložení.

 2. Opakováním kroku 1 vytvořte požadovaný počet kopií pole, které chcete zobrazit v oblasti Hodnoty.

 3. V kontingenční tabulce požadovaným způsobem upravte ve všech kopiích pole souhrnnou funkci nebo vlastní výpočet.

  Tip:    Můžete taky změnit název kopírovaných polí v kontingenční tabulce samotné.

Poznámky    

 • Jakmile do oblasti hodnot přidáte dvě nebo více polí (bez ohledu na to, zda se jedná o kopie stejného pole nebo různá pole), v seznamu polí bude automaticky přidán popisek sloupce hodnot do oblasti Hodnoty. Toto pole můžete použít k posunutí polohy sloupců v oblasti hodnot nahoru a dolů. Popisek sloupce hodnot lze také přesunout do oblasti Popisky sloupců nebo do oblasti Popisky řádků. Popisek sloupce hodnot však nelze přesunout do oblasti Filtry sestavy.

 • Do oblastí Filtr sestavy, Popisky řádků a Popisky sloupců lze každé pole přidat pouze jednou, bez ohledu na to, zda se jedná o číselný či nečíselný datový typ. Pokud se pokusíte přidat stejné pole vícekrát (například do oblastí Popisky řádků a Popisky sloupců v části rozložení), bude toto pole automaticky odebráno z původní oblasti a vloženo do nové oblasti.

 • Dalším způsobem přidání stejné pole do oblasti hodnoty se pomocí vzorce (nazývané také počítané pole), který využívá stejné pole ve vzorci.

Chcete-li odebrat pole, v seznamu polí kontingenční tabulky proveďte jednu z následujících akcí:

 • V dialogovém okně Pole kontingenční tabulky zrušte zaškrtnutí políčka pole, které chcete odebrat.

  Poznámka:    Zrušením zaškrtnutí odeberete ze sestavy všechny výskyty daného pole.

 • V části rozložení klikněte na pole, které chcete odebrat, a přetáhněte pole ze seznamu polí kontingenční tabulky.

Při vytvoření kontingenční tabulky zobrazí aplikace Excel seznam polí kontingenční tabulky, aby bylo možné do kontingenční tabulky přidat pole, podle potřeby změnit jejich uspořádání nebo umístění, případně je z kontingenční tabulky odebrat. V seznamu polí kontingenční tabulky se standardně zobrazují dvě části:

 • Část polí v horní polovině, ve které lze přidávat nebo odebírat pole kontingenční tabulky

 • Část rozložení v dolní polovině, ve které lze měnit uspořádání nebo umístění polí

Otevřete seznam polí kontingenční tabulky, klikněte pravým tlačítkem myši do kontingenční tabulky a potom klikněte na Zobrazit seznam polí.

Pokud nevidíte pole, která chcete použít v seznamu polí kontingenční tabulky Aktualizovat kontingenční tabulky nebo kontingenčního grafu můžete zobrazit všechny nových polí, počítaná pole, míry, počítané míry nebo rozměry, které jste přidali od poslední operace. Aby je dostala, klikněte pravým tlačítkem myši do kontingenční tabulky a vyberte Aktualizovat.

Chcete-li vytvořit rozložení polí, řiďte se následujícími pokyny týkajícími se přesunu polí Hodnota, Název a Dimenze z části polí do čtyř oblastí sestavy v části rozložení.

 • Hodnoty    Pokud zaškrtnete políčko pouze pro číselné pole, ve výchozím nastavení, přesune se do oblasti hodnoty .

 • Řádky a sloupce    Pole jenom jednou můžete přidat FILTRY, řádků nebo sloupců oblastmi, zda je datový typ číselná a nečíselná. Pokud se pokusíte přidat stejné pole víckrát – třeba na řádky a sloupce oblastmi v oddílu rozložení – pole je automaticky odeberou z oblasti původní a umístění v části nový zobrazení.

Po vytvoření kontingenční tabulky nebo kontingenčního grafu, jste připraveni přidat pole, které obsahují data, která se má zobrazit v sestavě. V části rozložení obvykle zaškrtněte jedno pole pro každou oblast. Však zobrazíte různé hodnoty u konkrétních polí můžete taky přidat víc kopií pole do oblasti hodnoty.

Pokud kontingenční tabulky je připojen k externímu zdroji dat, která obsahuje velké množství dat, můžete filtrovat jedno nebo více polí před přidáte pole do sestavy můžete snížit časové náročnosti aktualizovat sestavu.

V seznamu polí kontingenční tabulky můžete přidat pole do kontingenční tabulky nebo kontingenčního grafu provedením jednoho nebo několika následujících kroků:

 • Chcete pole umístit do určené oblasti oddílu rozložení v seznamu Vyberte pole, zaškrtněte políčko pole, které chcete. Pole mohli dál uspořádat, pokud chcete.

  Poznámka: Ve výchozím nastavení nečíselná pole se přidávají do oblasti řádky , číselná pole se přidávají do oblasti hodnoty a zpracování OLAP (Online Analytical) datum a čas hierarchie jsou přidané do oblasti sloupce .

 • Chcete pole umístit do konkrétní oblasti oddílu rozložení v seznamu Vyberte pole ukazatele myši na název pole, klepněte na příkaz červenou šipku rozevíracího seznamu vedle pole nameclick název pole a potom klikněte na přesunout k filtru sestavy., Přesuňte k popiskům sloupců, přesunout k popiskům řádků nebo Přejít k hodnotám.

 • Pole můžete přetáhnout do požadované oblasti v části rozložení tak, že v poli Zvolte pole, která chcete přidat do sestavy kliknete myší na pole, podržíte tlačítko myši a přetáhnete pole z části polí do požadované části rozložení.

V kontingenční tabulce, která je na základě dat v Excelovém listu nebo externí data ze zdroje dat než Online Analytical Processing OLAP můžete víckrát přidat stejné pole do oblasti hodnoty. To můžete udělat, zda je datový typ číselné nebo není číselného typu. Chcete například porovnat výpočty vedle sebe, například hrubé a čistý marží, minimální a maximální prodej, nebo počty zákazníka a procento celkové zákazníků.

 1. V seznamu polí kontingenční tabulky v dialogovém okně Výběr polí klikněte na pole podržte a přetáhněte ho do oblasti hodnoty v části rozložení.

 2. Opakováním kroku 1 vytvořte požadovaný počet kopií pole, které chcete zobrazit v oblasti Hodnoty.

 3. V kontingenční tabulce požadovaným způsobem upravte ve všech kopiích pole souhrnnou funkci nebo vlastní výpočet.

  Tip: Můžete taky změnit název kopírovaných polí v kontingenční tabulce samotné.

Poznámky: 

 • Jakmile do oblasti hodnot přidáte dvě nebo více polí (bez ohledu na to, zda se jedná o kopie stejného pole nebo různá pole), v seznamu polí bude automaticky přidán popisek sloupce hodnot do oblasti Hodnoty. Toto pole můžete použít k posunutí polohy sloupců v oblasti hodnot nahoru a dolů. Popisek sloupce hodnot lze také přesunout do oblasti Popisky sloupců nebo do oblasti Popisky řádků. Popisek sloupce hodnot však nelze přesunout do oblasti Filtry sestavy.

 • Do oblastí Filtr sestavy, Popisky řádků a Popisky sloupců lze každé pole přidat pouze jednou, bez ohledu na to, zda se jedná o číselný či nečíselný datový typ. Pokud se pokusíte přidat stejné pole vícekrát (například do oblastí Popisky řádků a Popisky sloupců v části rozložení), bude toto pole automaticky odebráno z původní oblasti a vloženo do nové oblasti.

 • Dalším způsobem přidání stejné pole do oblasti hodnoty se pomocí vzorce (nazývané také počítané pole), který využívá stejné pole ve vzorci.

 • V seznamu Pole kontingenční tabulky v dialogovém okně Zvolit pole ukazatele myši na název pole a klepněte na příkaz červenou šipku rozevíracího seznamu vedle názvu pole a vyberte Filtr.

V seznamu Pole kontingenční tabulky nebo Pole kontingenčního grafu můžete změnit uspořádání existujících polí nebo přemístění tato pole obsažena pomocí jedné ze čtyř oblastí v dolní části rozložení:

Kontingenční tabulka

Popis

FILTRY

Slouží k filtrování dat v celé sestavě podle položky vybrané ve filtru sestavy.

SLOUPCE

Slouží k zobrazení polí jako sloupců v horní části sestavy. Sloupec, který je umístěn níže, je vnořen do dalšího sloupce přímo nad ním.

ŘÁDKY

Slouží k zobrazení souhrnu číselných dat.

HODNOTY

Slouží k zobrazení souhrnu číselných dat.

Kontingenční graf

Popis

FILTRY

Slouží k filtrování dat v celé sestavě podle položky vybrané ve filtru sestavy.

LEGENDY (ŘADY)

Slouží k zobrazení polí v legendě grafu.

OSA (CAEGORIES)

Slouží k zobrazení polí jako osy v grafu.

HODNOTY

Slouží k zobrazení souhrnu číselných dat.

Pokud chcete změnit uspořádání polí v kontingenční tabulce, klikněte na název pole v jednom z oblasti a pak vyberte jednu z následujících příkazů:

Přesunout nahoru

Přesune pole v oblasti o jednu pozici směrem nahoru.

Přesunout dolů

Přesune pole v oblasti o jednu pozici směrem dolů.

Přesunout na začátek

Přesune pole na začátek oblasti.

Přesunout na konec

Přesune pole na konec oblasti.

Přejít k filtru sestavy

Přesune pole do oblasti filtru sestavy.

Přejít k popiskům řádků

Přesune pole do oblasti popisků řádků.

Přejít k popiskům sloupců

Přesune pole do oblasti popisků sloupců.

Přejít k hodnotám

Přesune pole do oblasti hodnot.

Nastavení polí hodnot, Nastavení pole

Zobrazí dialogové okno Nastavení pole nebo Nastavení polí hodnot.

Tip: Také je možné kliknout na název pole a přetáhnout je z části polí do části rozložení a naopak nebo do jiné oblasti.

Pokud chcete odebrat pole, v seznamu polí, proveďte jednu z následujících akcí:

 • V dialogovém okně Zvolit pole zrušte zaškrtnutí políčka pole, které chcete odebrat.

  Poznámka: Zrušením zaškrtnutí políčka odebere všechny výskyty pole ze sestavy.

 • V části rozložení klikněte na pole, které chcete odebrat, a poté klikněte na možnost Odebrat pole.

 • V části rozložení klikněte na pole, které chcete odebrat, a přetáhněte pole ze seznamu polí kontingenční tabulky.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení ve fóru Excel User Voice.

Viz také

Vytvoření kontingenční tabulky

Uspořádání polí v kontingenční tabulce pomocí seznamu polí

Vytvoření kontingenčního grafu

Filtrování dat pomocí průřezů

Vytvoření časové osy kontingenční tabulky pro filtrování kalendářních dat

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×