Kontaktování ostatních uživatelů

U každého kontaktu v seznamu kontaktů je uvedeno tlačítko Stav a volný čas, které odpovídá aktuálnímu stavu dostupnosti kontaktu. Na základě stavu a volného času kontaktu se můžete rozhodnout, jaký způsob komunikace s kontaktem zvolit. Je-li například stav kontaktu K dispozici, můžete mu zavolat nebo odeslat rychlou zprávu. Je-li stav kontaktu Zaneprázdněn, bude vhodnější poslat e-mail, případně pomocí karty s kontaktem zjistit, kdy bude kontakt k dispozici pro konverzaci.

Co chcete provést?

Zjištění stavu kontaktu

Zobrazení karty s kontaktem jiného uživatele

Zobrazení možností volání

Označit kontakt, abyste byli upozorněni na jeho dostupnost

Zjištění stavu kontaktu

Informace o stavu a volném čase zobrazené v seznamu kontaktů u jednotlivých kontaktů odpovídají jejich dostupnosti. Stav a volný čas je graficky zobrazen pomocí indikátoru nalevo od jména kontaktu a je popsán textovým řetězcem napravo od jména kontaktu. Některé stavy a volný čas (například K dispozici) může nastavit jak uživatel, tak aplikace Communicator. Jiné stavy a volný čas (například Neaktivní) může nastavit pouze aplikace Communicator.

Tlačítko Stav a volný čas

Textová forma stavu

Popis

Available

K dispozici

Kontakt je online a může se účastnit konverzací. Tento stav může ručně nastavit uživatel.

Busy

Zaneprázdněn
Účastní se volání
Účastní se konference
Na schůzce

Kontakt je dostupný, ale účastní se jiné činnosti. Může jít o tyto činnosti:

 • Účastní se volání    Kontakt se účastní telefonní konverzace, hlasové konverzace nebo videokonverzace.

 • Účastní se konference     Kontakt se účastní vícestranné konverzace prostřednictvím telefonu, hlasové služby, videa nebo sdílení aplikací.

 • Na schůzce     Kalendář aplikace Office Outlook zobrazuje, že kontakt má naplánovanou schůzku.


Tuto úroveň stavu a volného času může ručně nastavit uživatel.

Do not disturb

Nerušit

Tento stav se u kontaktu zobrazí, pokud vám kontakt přiřadil jinou úroveň přístupu než Tým a pokud nastane jedna z následujících situací:

 • Kontakt ručně nastavil svůj stav a volný čas na hodnotu Nerušit.

 • Kontakt prohlíží prezentaci programu PowerPoint nebo má spuštěný jiný program zobrazující se na celé obrazovce.

Busy

Pouze naléhavá vyrušení

Tento stav se u kontaktu zobrazí, pokud vám kontakt přiřadil úroveň přístupu Tým a pokud nastane jedna z následujících situací:

 • Kontakt ručně nastavil svůj stav a volný čas na hodnotu Nerušit.

 • Kontakt prohlíží prezentaci programu PowerPoint nebo má spuštěný jiný program zobrazující se na celé obrazovce.

Away

Pryč

Kontakt pravděpodobně není dostupný. Tento stav se zobrazuje z následujících důvodů:

 • Tento stav se zobrazuje z následujících důvodů:

 • Kalendář programu Office Outlook nebo Pomocník pro funkci Mimo kancelář daného kontaktu uvádí, že je kontakt mimo kancelář.

 • Kontakt je dočasně nedostupný. Jakmile je v počítači kontaktu zjištěna činnost, obnoví aplikace Communicator 2007 automaticky odpovídající hodnotu stavu a volného času.

 • Kontakt ručně nastavil svůj stav a volný čas na hodnotu Pryč.

Inactive

Neaktivní

Kontakt může být dostupný, ale počítač kontaktu byl nečinný po dobu delší, než je nastavená doba nečinnosti. Ve výchozím nastavení je doba nečinnosti 5 minut. V tomto stavu je kontakt online a přechází ze stavu K dispozici. Tento proces je indikován zelenožlutým tlačítkem. Tento stav nastavuje aplikace Communicator.

Busy Inactive

Zaneprázdněn (Neaktivní)

Kontakt se účastní schůzky nebo má naplánovanou schůzku (podle údajů v kalendáři v aplikace Outlook), ale počítač kontaktu byl nečinný po dobu delší, než je nastavená doba nečinnosti. Ve výchozím nastavení je doba nečinnosti 5 minut. V tomto stavu je kontakt online, obvykle se účastní schůzky a jeho počítač je nečinný. Tento stav nastavuje aplikace Communicator.

Offline

Offline

Aplikace Communicator nemůže zjistit stav kontaktu. Tento stav a volný čas se obvykle zobrazuje, je-li stav kontaktu uložen v jiném počítačovém systému, například v systému společnosti, která není externím partnerem.

Presence unknown

Stav a volný čas neznámý

Aplikace Communicator nemůže zjistit stav kontaktu. Tento stav a volný čas se obvykle zobrazuje, je-li stav kontaktu uložen v jiném počítačovém systému, například v systému společnosti, která není externím partnerem.

Blocked

Blokován

Toto tlačítko se zobrazí v seznamu kontaktů vedle jmen kontaktů, které jste zablokovali. Zablokovaní uživatelé se zobrazují ve stavu Offline.

Začátek stránky

Zobrazení karty s kontaktem jiného uživatele

Není-li stav kontaktu k dispozici, můžete otevřít kartu s kontaktem příslušného kontaktu a zjistit, kdy bude dostupný.

Postup zobrazení naplánovaných událostí kontaktu

 • V seznamu kontaktů klikněte na tlačítko Stav a volný čas kontaktu. Pokud vám kontakt přiřadil úroveň přístupu Společnost nebo vyšší, kliknutím na tlačítko Stav a volný čas u daného kontaktu můžete zobrazit jeho naplánované činnosti a zjistit, kdy bude dostupný.

Začátek stránky

Zobrazení možností volání

Někdy potřebujete kontaktu zavolat na mobilní telefon nebo na jiné číslo. V aplikaci Communicator můžete další telefonní čísla kontaktů zobrazit kliknutím na položku Zobrazit další možnosti pro volání tohoto kontaktu.

Postup zobrazení dalších telefonních čísel kontaktu

 1. V seznamu kontaktů klikněte u požadovaného kontaktu na šipku vpravo od tlačítka Volat.

 2. Telefonní čísla kontaktu, která se zobrazují, závisí na úrovni přístupu, kterou vám kontakt přiřadil. Pokud vám kontakt například udělil úroveň přístupu Tým nebo Osobní, zobrazí se vám telefonní číslo jeho mobilního telefonu. Pokud k číslu mobilního telefonu kontaktu nemáte přístup, můžete uživatele požádat, aby vaši úroveň přístupu zvýšil na hodnotu Tým nebo Osobní. Před zpřístupněním čísla mobilního telefonu musí kontakt toto číslo zveřejnit.

Začátek stránky

Označit kontakt, abyste byli upozorněni na jeho dostupnost

Aplikace Communicator vás může upozorňovat na změny dostupnosti kontaktu zobrazením upozornění, kdykoli se stav a volný čas kontaktu změní na hodnotu K dispozici nebo Offline. Upozornění obsahuje jméno kontaktu, titul, adresu pro rychlé zprávy a novou hodnotu stavu a volného času. Kliknutím na upozornění můžete zahájit relaci rychlých zpráv s kontaktem. Konfigurace zobrazování upozornění pro určitý kontakt se v aplikaci Communicator nazývá označování.

Postup označení kontaktu

 • V seznamu kontaktů klikněte pravým tlačítkem myši na kontakt a potom klikněte na možnost Označit pro upozornění na změnu stavu.

Postup zobrazení označených kontaktů v seznamu kontaktů

 • V okně aplikace Communicator klikněte na tlačítko Změnit způsob zobrazení kontaktů a na možnost Označené kontakty. Zobrazí se všechny vaše aktuálně označené kontakty.

Začátek stránky

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×