Konfigurace webové části Vyhledávání obsahu na SharePointu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Zobrazení obsahu nakonfigurováním jednoduchých a pokročilých dotazů ve webové části vyhledávání obsahu na klasické stránky služby SharePoint.

Tato webová část je určený pro klasické stránky. Pokud nepoužíváte klasické stránky, podívejte se na Highlighted obsahu webové části.

Informace o webové části vyhledávání obsahu (webovou část vyhledávání obsahu)

Když návštěvníci přejdou na stránku, která obsahuje webovou část Vyhledávání obsahu, webová část automaticky vytvoří dotaz. Výsledky hledání se zobrazí v rámci webové části Vyhledávání obsahu. Ve většině případů návštěvníci ani nebudou vědět, že se k zobrazení obsahu, který si prohlíží, používá vyhledávací technologie. Bude jim připadat jako jakákoliv jiná webová stránka.

Nakonfigurováním dotazu ve webové části Vyhledávání obsahu můžete definovat, jaký obsah návštěvníci uvidí, když přejdou na stránku, která obsahuje webovou část Vyhledávání obsahu. Ve výchozím nastavení je dotaz ve webové části Vyhledávání obsahu nakonfigurovaný tak, aby zobrazoval naposledy změněné položky na webu. Nakonfigurováním dotazu můžete změnit počet položek, které se zobrazí ve webové části Vyhledávání obsahu, a taky to, jaký obsah se zobrazí. Můžete například nakonfigurovat dotaz tak, aby webová část Vyhledávání obsahu zobrazovala devět položek seznamu z konkrétního seznamu nebo posledních šest dokumentů, které návštěvník vytvořil v knihovně dokumentů.

Začátek stránky

Přidání webové části Vyhledávání obsahu

 1. Zkontrolujte, že jste člen sharepointové skupiny Návrháři na webu, na který chcete přidat webovou část.

 2. Přejděte na stránku, na kterou chcete přidat webovou část.

 3. V Nastavení Ozubené kolečko Nastavení, které nahradilo Nastavení webu vyberte Upravit stránku.

 4. V oblasti, kam chcete přidat webovou část, vyberte Přidat webovou část.

 5. V seznamu Kategorie vyberte Souhrn obsahu.

 6. V seznamu Části vyberte Vyhledávání obsahu > Přidat.

Začátek stránky

Zobrazení obsahu nakonfigurováním jednoduchého dotazu ve webové části Vyhledávání obsahu

Pokud chcete webovou část vyhledávání obsahu o vystavení dotaz je jednoduchý, například pokud chcete omezit výsledky hledání výsledek zdroj nebo do určité značky, bude pravděpodobně třeba pouze pomocí konfigurace možností na kartě Základy.

Karta ZÁKLADY při konfiguraci dotazu ve webové části Vyhledávání obsahu

 1. Zkontrolujte, že jste člen sharepointové skupiny Návrháři na webu, který obsahuje webovou část Vyhledávání obsahu.

 2. Přejděte na stránku s webovou částí Vyhledávání obsahu, kterou chcete upravit.

 3. V Nastavení Ozubené kolečko Nastavení, které nahradilo Nastavení webu vyberte Upravit stránku.

 4. Ve webové části vyberte šipku nabídky webové části Vyhledávání obsahu > Upravit webovou část.

 5. V podokně nástrojů Webová část klikněte v části Vlastnosti v části Kritéria hledání na Změnit dotaz.

  Otevře se dialogové okno, které vidíte nahoře na obrázku. Tady můžete nakonfigurovat dotaz podle popisu v následující tabulce.

Vyberte dotaz

Vyberte Spravovat zdroje výsledků určete obsah, který se má prohledávat.

Omezit podle aplikace

Výběrem volby ze seznamu omezte výsledky na určitý web, knihovnu, seznam nebo adresu URL.

Omezit podle značky

Výsledky můžete omezit na obsah, který je označený termínem.

Vyberte jednu z těchto možností:

Neomezovat na žádnou značku

Výsledky hledání nejsou omezené žádným termínem.

Omezit termínem navigace současné stránky

Výsledky vyhledávání se omezí na obsah, který je označený termínem navigace aktuální stránky. Termín navigace se zobrazí jako poslední část popisné adresy URL. Tato možnost má smysl jenom pro weby, které používají spravovanou navigaci.

Omezit podle současných a podřízených termínů navigace

Výsledky vyhledávání se omezí na obsah, který je označený termínem navigace aktuální stránky (zobrazuje se jako poslední část popisné adresy URL), a na obsah, který je označený podřízenými termíny aktuálního termínu navigace. Tato možnost má smysl jenom pro weby, které používají spravovanou navigaci.

Poznámka: V případě publikování na více webů bude tato volba fungovat, jedině pokud je zdroj výsledku, který jste vybrali z nabídky Vyberte dotaz, zdroj výsledku katalogu, který se vytvořil, když jste svůj web publikování připojili ke katalogu.

Omezit na tuto značku

Výsledky vyhledávání se omezí na obsah označený značkou, kterou zadáte dovnitř pole.

Začátek stránky

Zobrazení obsahu nakonfigurováním rozšířeného dotazu ve webové části Vyhledávání obsahu

Pokud dotaz má webové části vyhledávání obsahu o vystavení Upřesnit, třeba chcete použít Syntaktické Reference jazyka kql (Keyword klíčové slovo Query Language), budete muset pomocí konfigurace možností, které jsou k dispozici v Rozšířeném režimu na kartě Základy

Při konfiguraci dotazu v Rozšířeném režimu můžete taky proměnné dotazu . Proměnné dotazu jsou zástupné symboly, které se nahradí hodnotami při spuštění dotazu. Proměnné dotazu příklady {User.Name}, která je zástupný symbol u jména uživatele, kterému je zobrazení stránky nebo {URLToken.1}, která je zástupný symbol pro první hodnotu v adrese URL jako počítá zprava doleva.

 1. Zkontrolujte, že jste člen sharepointové skupiny Návrháři na webu, který obsahuje webovou část Vyhledávání obsahu.

 2. Přejděte na stránku s webovou částí Vyhledávání obsahu, kterou chcete upravit.

 3. V Nastavení Ozubené kolečko Nastavení, které nahradilo Nastavení webu vyberte Upravit stránku.

 4. V podokně nástrojů Webová část klikněte v části Vlastnosti v části Kritéria hledání na Změnit dotaz.

 5. V dialogovém okně, které se otevře, vyberte Přepnout do rozšířeného režimu.

 6. Nakonfigurujte dotaz podle popisu v následujících tabulkách:

Karta Základy

Vyberte dotaz

Výběrem zdroje výsledků určete obsah, který se má prohledávat.

Filtr klíčových slov

Filtry klíčových slov slouží k přidání proměnné dotazu do dotazu. Seznam proměnné dotazu k dispozici najdete v článku proměnné dotazu na SharePoint serveru 2013.

Můžete vybrat předdefinované proměnné dotazu z rozevíracího seznamu a potom je přidat do dotazu kliknutím na Přidat filtr klíčových slov.

Filtr vlastností

Filtry vlastností můžete používat k vytvoření dotazu na obsah spravovaných vlastností, které jsou ve schématu vyhledávání nastavené jako dotazovatelné.

Můžete vybrat spravované vlastnosti z rozevíracího seznamu Filtr vlastností. Kliknutím na Přidat filtr vlastností přidejte filtr do dotazu.

Poznámka: Vlastní spravované vlastnosti se nezobrazují v seznamu Filtr vlastností. Pokud chcete přidat vlastní spravované vlastnosti do dotazu, do pole text dotazu zadejte název vaší vlastní spravované vlastnosti a za ním uveďte podmínka dotazu, například MyCustomColorProperty:Green

Text dotazu

Zadejte dotaz pomocí kql (Keyword Query Language)nebo použijte seznamy Filtr klíčových slov a Filtr vlastností k vytvoření dotazu.

Dotaz na klíčové slovo se může skládat z klíčových slov libovolného textu, filtrů vlastností nebo operátorů. Proměnné dotazu uzavřete do závorek. Proměnné dotazu se při spuštění dotazu nahradí skutečnou hodnotou.

Dotazy na klíčová mají maximální délku 2 048 znaků.

Karta ZPŘESNĚNÍ

Tuto kartu použijte, pokud chcete, aby se výsledky hledání omezily na položky, které mají jednu nebo několik hodnot zpřesnění vyhledávání. Spravované vlastnosti, které jsou povolené jako zpřesnění ve schématu vyhledávání, jsou uvedené v části Zvolte svá zpřesnění. V seznamu vyberte hodnotu zpřesnění a pak kliknutím na Přidat hodnotu přidejte do dotazu.

Pokud chcete výsledky hledání zobrazit jako skupinu pro jednu nebo několik spravovaných vlastností, vyberte Zobrazit další. To je užitečné, pokud chcete pro položku zobrazit několik variant a chcete je seskupit pod jeden výsledek.

Karta ŘAZENÍ

Na této kartě můžete určit, jak mají být výsledky hledání. Spravované vlastnosti, které jsou nastavené jako seřaditelné ve schématu vyhledávání jsou uvedeny v rozevíracím seznamu Seřadit podle. Z tohoto seznamu vyberte spravovanou vlastnost a potom vyberte možnost Sestupně nebo Vzestupně. Pokud chcete přidat další úrovně řazení, vyberte Přidat úroveň řazení.

Pokud jste v seznamu Seřadit podle vybrali Řazení, můžete zvolit model řazení, který chcete použít k řazení v seznamu Model řazení. Další pravidla a podmínky můžete přidat výběrem možnosti Přidat pravidlo dynamické změny pořadí.

Karta NASTAVENÍ

Pravidla dotazu

Vyberte, pokud chcete použít pravidla dotazu.

Přepisování adres URL

Vyberte, pokud chcete, aby bylo přepsání adresy URL na stránku podrobnosti o položce relativní pro každou položku katalogu definovanou při připojování webu publikování ke katalogu. Pokud vyberete Nepřepisovat adresy URL, budou adresy URL pro položky katalogu odkazovat přímo na položku knihovny připojeného katalogu.

Chování při načítání

Vyberte, pokud chcete, aby se výsledky hledání vracené webovou částí Vyhledávání obsahu zobrazovaly na webové stránce. Pokud používáte výchozí možnost, Synchronní možnost: vydat dotaz ze serveru, dotazy jsou vydávané ze serveru a výsledky hledání jsou zahrnuté do odpovědi stránky, kterou SharePoint vrátí. Pokud vyberete Asynchronní možnost: vydat dotaz z prohlížeče, dotazy jsou vydávané z prohlížeče uživatele po přijetí úplné stránky. Tuto možnost můžete použít pro obsah, jako jsou doporučení nebo oblíbené položky.

Priorita

Vyberte prioritu pro obsah, který zobrazí tato webová část ve vztahu k jiným webovým částem vyhledávání. Pokud je SharePoint hodně vytížený, dotazy se budou spouštět podle jejich priority.

Ukládání do mezipaměti

Vyberte jeden skupiny zabezpečení služby Active Directory, pokud chcete výsledky hledání v mezipaměti pro uživatele ve skupině. Ukládání do mezipaměti výsledky hledání pro skupinu zabezpečení, můžete snížit času načtení stránky.

Poznámka: Má jenom vyberte skupinu zabezpečení, kde jsou stejné pro všechny uživatele ve skupině výsledky hledání. Další informace najdete v tématu Vytvoření stránky zrychlit načítání s ukládání do mezipaměti ve webové části vyhledávání obsahu.

Karta TEST

Na této kartě můžete zobrazit náhled podrobností dotazů odeslaných webovou částí Vyhledávání obsahu.

Text dotazu

Zobrazí dotaz, který spustí webová část Vyhledávání obsahu.

Výběrem možnosti Zobrazit další zobrazíte další informace.

Šablona dotazu

Zobrazuje obsah šablony dotazu, která se bude používat pro dotaz.

Upřesněno podle

Zobrazuje zpřesnění hledání, která se použijou pro dotaz (tak jak jsou definovaná na kartě ZPŘESNĚNÍ).

Seskupeno podle

Zobrazuje výsledky hledání, které jsou seskupené podle spravované vlastnosti nadefinované na kartě ZPŘESNĚNÍ.

Použitá pravidla dotazu

Ukazuje, která pravidla dotazu se budou pro dotaz používat.

Proměnné šablony dotazu

Zobrazí proměnné dotazu, které se u dotazu použijou, a hodnoty těchto proměnných platných pro aktuální stránku. Pokud chcete zobrazit náhled výsledků, vyberte Testovat dotaz.

Pokud si chcete vyzkoušet, jak bude dotaz fungovat pro různé termíny uživatelského segmentu, vyberte termín Přidat termín uživatelského segmentu. Pokud chcete zobrazit náhled výsledků, vyberte Testovat dotaz.

Text dotazu

Zobrazí dotaz, který vytvoří webová část Vyhledávání obsahu.

Začátek stránky

Určení způsobu zobrazení obsahu ve webové části Vyhledávání obsahu

Pokud chcete určit způsob zobrazení obsahu v webovou část vyhledávání obsahu, budete muset přizpůsobit šablony zobrazení. Pokud chcete zjistit, jak vytvořit vlastní šablonu zobrazení, přečtěte si téma Šablony zobrazení správce návrhu Sharepointu 2013

Začátek stránky

Tipy ke konfiguraci webové části vyhledávání obsahu na zkrácení doby načítání stránek

Webové části vyhledávání obsahu nabízí spoustu pružnost při konfiguraci dotazu. Ale pokud konfigurace webové části můžete použít velmi složitý dotaz SharePoint má pracovat těžší řešení dotaz, které znovu může vést k času načtení lepší stránky. V žargonu hledání je to stejný jako latence lepší dotazu.

Následující tipy vám mohou pomoci snížit složitost dotazu a času načtení stránky:

 • Vyhněte se používání několika operátory OR. Zvýšení nebo operátory víc než operátory a složitost dotazu. Pokud dotaz obsahuje nebo operátory, zkuste změnit dotaz místo použití operátoru AND.

 • Vyhněte se používání zástupných operátor (*). Místo toho pokus o konfiguraci dotazu použít přesnou shodu.

 • Vyhněte se používání klíčových slov fráze. Místo toho zkuste použít jednu klíčových slov.

 • Nepoužívání proměnné dotazu, které obsahují uživatele nebo termínů a vlastností sady termínů. Informace a příklady těchto vlastností najdete v článku proměnné dotazu na SharePoint serveru 2013 .

 • Nedávejte vlastní řazení například úrovní řazení a dynamické řazení pravidla. Místo toho zkuste použít výchozí možnosti z nabídky v rozevíracím seznamu Seřadit podle a Model řazení na kartě řazení řazení

 • Pokud nepoužíváte pravidla dotazu, vyberte na kartě Nastavenínepoužívejte pravidla dotazu.

 • Pokud nepoužíváte webové části vyhledávání obsahu zobrazit obsah z katalogu produktů, vyberte na kartě Nastavenínechcete přepsat adresy URL.

Viz také

Změna nastavení webové části Výsledky hledání

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×