Konfigurace webové části Vyhledávání obsahu na SharePointu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Zobrazení obsahu na stránkách klasického SharePointu pomocí jednoduchých a rozšířených dotazů ve webové části vyhledávání obsahu

Tato webová část je určená pro klasické stránky. Pokud klasické stránky nepoužíváte, podívejte se na webovou část zvýrazněný obsah.

Webová část vyhledávání obsahu (vyhledávání)

Když návštěvníci procházejí na stránce, která obsahuje vyhledávání, Webová část automaticky vydá dotaz. Výsledky hledání se zobrazí v vyhledávání. Ve většině případů Návštěvníci ještě nevědí, že se při zobrazení obsahu zobrazeného v technologii vyhledávání používá. S nimi bude vypadat a cítit se jako jakákoli jiná webová stránka.

Konfigurací dotazu v vyhledávání můžete určit, kteří Návštěvníci obsahu uvidí, když budou procházet stránku, která obsahuje vyhledávání. Ve výchozím nastavení je dotaz v vyhledávání nakonfigurovaný tak, aby zobrazoval tři naposledy změněné položky na webu. Konfigurací dotazu můžete změnit počet položek zobrazených v vyhledávání a obsah, který se zobrazí. Můžete například nakonfigurovat dotaz tak, aby se vyhledávání zobrazoval devět položek seznamu od konkrétního seznamu, nebo posledních šest dokumentů návštěvníka vytvořeného v knihovně dokumentů.

Začátek stránky

Přidání webové části vyhledávání obsahu

 1. Zkontrolujte, že jste člen SharePointové skupiny Návrháři na webu, kam chcete přidat webovou část.

 2. Přejděte na stránku, na kterou chcete přidat webovou část.

 3. V Nastavení Ozubené kolečko Nastavení, které nahradilo Nastavení webu vyberte Upravit stránku.

 4. V zóně, kam chcete přidat webovou část, vyberte Přidat webovou část.

 5. V seznamu kategorie vyberte položku Shrnutí obsahu.

 6. V seznamu části vyberte _GT_ přidat hledání obsahu .

Začátek stránky

Zobrazení obsahu konfigurací jednoduchého dotazu ve webové části vyhledávání obsahu

Pokud je dotaz, který má vyhledávání vydávat, jednoduchý, třeba pokud chcete omezit výsledky hledání na zdroj výsledků nebo na konkrétní značku, budete asi muset použít možnosti konfigurace na kartě základy .

Karta ZÁKLADY při konfiguraci dotazu ve webové části Vyhledávání obsahu

 1. Zkontrolujte, že jste člen SharePointové skupiny Návrháři na webu, který obsahuje vyhledávání.

 2. Přejděte na stránku obsahující vyhledávání, kterou chcete upravit.

 3. V Nastavení Ozubené kolečko Nastavení, které nahradilo Nastavení webu vyberte Upravit stránku.

 4. Ve webové části vyberte v nabídce > ( Upravit webovou část) nabídku Webová část vyhledávání obsahu.

 5. V podokně nástrojů webová část klikněte v části vlastnosti v části kritéria hledání na změnit dotaz.

  Otevře se dialogové okno, které je zobrazené v obrázku nahoře. Tady můžete nakonfigurovat dotaz podle pokynů v následující tabulce.

Výběr dotazu

Výběrem možnosti spravovat zdroje výsledků určete, který obsah by měl být prohledáván.

Omezení výsledků podle aplikace

Výběrem možnosti ze seznamu omezte výsledky na určitý web, knihovnu, seznam nebo adresu URL.

Omezit podle značky

Výsledky můžete omezit na obsah označený termínem.

Vyberte jednu z následujících možností:

Neomezovat na žádnou značku

Výsledky hledání nejsou omezeny výrazem.

Omezit podle navigačních termínů aktuální stránky

Výsledky hledání jsou omezené na obsah, který je označený termínem navigace aktuální stránky. Navigační termín se zobrazuje jako poslední část popisné adresy URL. Tato možnost je smysluplná jenom pro weby, které používají spravovanou navigaci.

Omezit o aktuální a podřízená navigace

Výsledky hledání jsou omezené na obsah, který je označený navigačním termínem aktuální stránky (zobrazuje se jako poslední část popisné adresy URL), a obsah, který je označený podvýrazem aktuálního navigačního termínu. Tato možnost je smysluplná jenom pro weby, které používají spravovanou navigaci.

Poznámka: V případě publikování na více webů bude tento výběr fungovat jenom v případě, že zdroj výsledků, který jste vybrali v nabídce Vybrat dotaz , je zdroj výsledků katalogu, který byl vytvořený při připojení webu publikování ke katalogu.

Omezit na tuto značku

Výsledky hledání se omezují na obsah označený značkou, kterou zadáte uvnitř pole.

Začátek stránky

Zobrazení obsahu konfigurací rozšířeného dotazu ve webové části vyhledávání obsahu

Pokud má být dotaz, který má vyhledávání vydaný, rozšířený, třeba v případě, že chcete použít syntaxi syntaxe jazyka KQL (klíč dotazy Language), budete muset použít možnosti konfigurace, které jsou dostupné v rozšířeném režimu na kartě základy .

Při konfiguraci dotazu v rozšířeném režimumůžete také použít proměnné dotazu . Proměnné dotazu jsou zástupné symboly, které se při spuštění dotazu nahradí hodnotami. Příklady proměnných dotazu: {User.Name}, což je zástupný symbol pro jméno uživatele, který stránku zobrazuje, nebo {URLToken. 1}, což je zástupný symbol pro první hodnotu v adrese URL vyjádřený zprava doleva.

 1. Zkontrolujte, že jste člen SharePointové skupiny Návrháři na webu, který obsahuje vyhledávání.

 2. Přejděte na stránku obsahující vyhledávání, kterou chcete upravit.

 3. V Nastavení Ozubené kolečko Nastavení, které nahradilo Nastavení webu vyberte Upravit stránku.

 4. V podokně nástrojů webová část klikněte v části vlastnosti v části kritéria hledání na změnit dotaz.

 5. V dialogovém okně, které se otevře, vyberte Přepnout do rozšířeného režimu.

 6. Nakonfigurujte dotaz podle popisu v následujících tabulkách:

Karta základy

Výběr dotazu

Výběrem zdroje výsledků určete, který obsah by měl být prohledáván.

Filtr klíčových slov

Pomocí filtrů klíčových slov můžete k dotazu přidat proměnné dotazu. Seznam dostupných proměnných dotazu najdete v tématu proměnné dotazu na SharePoint serveru 2013.

V rozevíracím seznamu můžete vybrat předdefinované proměnné dotazu a potom je přidat do dotazu výběrem možnosti Přidat filtr klíčových slov.

Filtr vlastností

Filtry vlastností můžete použít k vytvoření dotazu na obsah spravovaných vlastností, které jsou ve schématu vyhledávání nastavené na jako dotazovatelné.

V rozevíracím seznamu Filtr vlastností můžete vybrat spravované vlastnosti. Pokud chcete přidat filtr do dotazu, vyberte Přidat filtr vlastností .

Poznámka: Vlastní spravované vlastnosti nejsou v seznamu filtrů vlastností zobrazeny. Pokud chcete do dotazu přidat vlastní spravovanou vlastnost, zadejte do pole text dotazu název vlastní spravované vlastnosti následovaný podmínce dotazu, třeba MyCustomColorProperty: Green.

Text dotazu

Napište dotaz pomocí jazyka pro dotazy na klíčOvá slova (KQL)nebo vytvořte dotaz pomocí seznamů klíčových slov a filtrování vlastností .

Dotaz na klíčové slovo může sestávat z klíčových slov, filtrů vlastností nebo operátorů. K uzavření proměnných dotazu použijte závorky. Při spuštění dotazu se proměnné dotazu nahradí skutečnou hodnotou.

Dotazy na klíčová slova mají maximální délku 2 048 znaků.

Karta zpřesnění

Tuto kartu použijte, pokud chcete, aby výsledky hledání byly omezené na položky, které mají jednu nebo více hodnot upřesnění. Spravované vlastnosti, které jsou povolené jako zpřesnění ve schématu vyhledávání, jsou uvedené v oddílu Zvolte si vaše zpřesnění . V seznamu vyberte hodnotu, kterou chcete upravit, a pak ji kliknutím na Přidat přidejte do dotazu.

Pokud chcete, aby se výsledky hledání zobrazily jako skupina na jedné nebo více spravovaných vlastnostech, vyberte Zobrazit více. To je užitečné pro zobrazení několika variant pro danou položku a jejich seskupení podle jednoho výsledku.

Karta řazení

Na této kartě můžete určit způsob řazení výsledků hledání. Spravované vlastnosti nastavené jako seřaditelné ve schématu vyhledávání jsou uvedené v rozevíracím seznamu Seřadit podle . V tomto seznamu vyberte spravovanou vlastnost a pak vyberte seStupně nebo vzestupně . Pokud chcete přidat další úrovně řazení, vyberte Přidat úroveň řazení.

Pokud jste v seznamu Seřadit podle vybrali možnost pořadí , můžete vybrat model řazení, který se použije pro řazení v seznamu model řazení . Další pravidla a podmínky můžete přidat tak, že vyberete Přidat pravidlo dynamického řazení.

Karta Nastavení

Pravidla dotazu

Vyberte, jestli chcete používat pravidla dotazu.

Přepis adresy URL

Vyberte, jestli chcete, aby adresa URL přepsána na stránku podrobností položky byla relativní pro každou položku katalogu, jak je definována při připojení webu publikování ke katalogu. Pokud vyberete Nepřepisovat adresy URL, budou adresy URL položek katalogu ukazovat přímo do položky knihovny připojeného katalogu.

Chování při načítání

Zaškrtněte toto políčko, pokud se výsledky hledání vrácené webovou částí hledání obsahu zobrazí na webové stránce. Výchozí možnost je asynchronní: vystavit dotaz z prohlížeče. Dotazy budou vystaveny v prohlížeči koncových uživatelů po přijetí úplné stránky (asynchronní). Pokud vyberete možnost synchronní, možnost synchronizovat: vystavit dotaz ze serveru, dotazy se vydávají ze serveru a výsledky hledání se zahrnou do odpovědi na stránku, která se pošle zpátky ze SharePointu (synchronní). Synchronní načtení způsobuje útokům na padělání požadavků na více webů. Tuto možnost vyberte pouze  vpřípadě, že promyslete, jestli se dá tato chyba zneužít.

Priorita

Vyberte prioritu obsahu zobrazovaného touto webovou částí ve vztahu k jiným webovým částem vyhledávání. Pokud SharePoint běží s velkým zatížením, dotazy se budou spouštět podle jejich priority.

Ukládání

Pokud chcete, aby uživatelé ve skupině ukládali výsledky hledání do mezipaměti, vyberte jednu skupinu zabezpečení služby Active Directory. Ukládáním výsledků hledání do mezipaměti pro skupinu zabezpečení můžete zkrátit dobu načítání stránky.

Poznámka: Měli byste vybrat skupinu zabezpečení, ve které jsou výsledky hledání identické pro všechny uživatele ve skupině. Další informace najdete v článku rychlejší načítání stránek pomocí ukládání do mezipaměti ve webové části vyhledávání obsahu.

Karta test

Na této kartě můžete zobrazit náhled podrobností dotazu odeslaných vyhledávání.

Text dotazu

Zobrazuje dotaz, který bude spuštěn pomocí vyhledávání.

Pokud chcete zobrazit další informace, vyberte Zobrazit další .

Šablona dotazu

Zobrazuje obsah šablony dotazu, která se použije na dotaz.

Upřesněno podle

Zobrazuje zpřesnění hledání použitá pro dotaz podle definice na kartě zpřesnění .

Seskupit podle

Zobrazuje výsledky hledání seskupené podle spravované vlastnosti podle definice na kartě zpřesnění .

Použitá pravidla dotazu

Ukazuje, která pravidla dotazu se mají na dotaz použít.

Proměnné šablony dotazu

Zobrazuje proměnné dotazu použité na dotaz a hodnoty těchto proměnných, které se vztahují na aktuální stránku. Pokud chcete zobrazit náhled výsledků, vyberte test dotazu.

Pokud chcete otestovat, jak dotaz funguje pro podmínky segmentu uživatele, vyberte Přidat termín uživatelského segmentu . Pokud chcete zobrazit náhled výsledků, vyberte test dotazu.

Text dotazu

Zobrazuje dotaz, který bude vydán vyhledávání.

Začátek stránky

Řízení zobrazení obsahu ve webové části vyhledávání obsahu

Pokud chcete určit, jak se bude obsah zobrazovat v vyhledávání, musíte upravit šablony zobrazení. Informace o tom, jak vytvořit vlastní šablonu zobrazení, najdete v tématu šablony zobrazení v sharepointu 2013

Začátek stránky

Tipy ke konfiguraci webové části vyhledávání obsahu pro omezení doby načítání stránky

VYHLEDÁVÁNÍ nabízí spoustu flexibility pro konfiguraci dotazu. Pokud ale nakonfigurujete webovou část tak, aby používala velmi složitý dotaz, musí SharePoint pracovat obtížnější, aby byl dotaz vyřešen. Ve vyhledávacím žargonu je to totéž jako zlepšená latence dotazu.

Následující tipy vám pomůžou snížit složitost dotazu a čas načtení stránky:

 • Nepoužívejte několik operátorů OR. NEBO operátory zvyšují složitost dotazu více než a. Pokud dotaz obsahuje nebo operátory, zkuste změnit dotaz na použití a operátory.

 • Nepoužívejte operátor zástupných znaků (*). Místo toho zkuste nakonfigurovat dotaz tak, aby používal přesné shody.

 • Nepoužívejte fráze klíčových slov. Místo toho zkuste použít jedno klíčové slovo.

 • Nepoužívejte proměnné dotazu, které obsahují vlastnosti uživatele nebo vlastnosti termínu a sady termínů. Informace a příklady těchto vlastností najdete v tématu proměnné dotazu na SharePoint serveru 2013 .

 • Nepřidávejte vlastní řazení, například úrovně řazení a dynamická pravidla řazení. Místo toho zkuste použít výchozí možnosti řazení v rozevíracích nabídkách model řazení podle a řazení na kartě řazení .

 • Pokud nepoužíváte pravidla dotazu, vyberte nepoužívat pravidla dotazu na kartě Nastavení .

 • Pokud nepoužíváte vyhledávání k zobrazení obsahu z katalogu produktů, vyberte nePřepisovat adresy URL na kartě Nastavení .

Viz také

Změna nastavení webové části výsledky hledání

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×