Office
Přihlásit se

Konfigurace Prioritní doručené pošty pro všechny uživatele ve vaší organizaci

Přispěvatelé: Diane Faigel
Poslední aktualizace: 27. února 2017

Zapomněl(a) jsem uživatelské jméno nebo heslo k účtu, který používám s Office

Pokud máte na starosti konfiguraci e-mailu pro všechny ostatní v organizaci, je tento článek určený právě vám! Vysvětluje, jak tuto funkci přizpůsobit nebo jak ji ve firmě vypnout. Dozvíte se také, jak Prioritní doručená pošta souvisí se složkou Nepotřebné.

Pokud chcete vypnout Prioritní doručenou poštu jenom pro sebe, podívejte se na článek Vypnutí Prioritní doručené pošty.

Pokud chcete mít jistotu, že vaši uživatelé dostávají e-maily s podnikovými informacemi – třeba z personálního nebo mzdového oddělení – můžete Prioritní doručenou poštu nastavit tak, aby se tyto zprávy dostaly do prioritního zobrazení. Můžete také určit, jestli se uživatelům ve vaší organizaci Prioritní doručená pošta v jejich poštovních schránkách zobrazí.

Zapnutí nebo vypnutí Prioritní doručené pošty v organizaci

K zapnutí nebo vypnutí Prioritní doručené pošty pro celou organizaci použijte PowerShell. Chcete to udělat v Centru pro správu Office 365? Dejte o tom vědět našemu technickému týmu. Hlasujte tady!

Vypnutí Prioritní doručené pošty:

V následujícím příkladu se pomocí PowerShellu vypne Prioritní doručená pošta v organizaci. Funkce ale uživatelům zůstane přístupná. Pokud budou chtít, můžou si Prioritní doručenou poštu zase zapnout ve všech svých klientech.

 1. Připojení k Exchangi Online pomocí vzdáleného PowerShellu

 2. Abyste mohli tyto postupy provést, musíte mít přiřazená oprávnění. To, jaká oprávnění potřebujete, zjistíte v tématu popisujícím oprávnění pro zásady zasílání zpráv a dodržování předpisů pod položkou Transport rules (Pravidla přenosu).

 3. Spusťte rutinu Get-OrganizationConfig.

  Get-OrganizationConfig
 4. Vyhledejte FocusedInboxOn a zjistěte tak aktuální nastavení Prioritní doručené pošty:

  Odpověď z PowerShellu na stav Prioritní doručené pošty

 5. Vypněte Prioritní doručenou poštu spuštěním následující rutiny.

  Set-OrganizationConfig -FocusedInboxOn $false
 6. Spusťte znovu rutinu Get-OrganizationConfig a uvidíte, že FocusedInboxOn je nastavené na $false, což znamená, že jste Prioritní doručenou poštu vypnuli.

Zapnutí Prioritní doručené pošty:

 • V kroku 5 výše spusťte následující rutinu – Prioritní doručenou poštu tím zapnete.

  Set-OrganizationConfig -FocusedInboxOn $true

Když Prioritní doručenou poštu vypnu, co uvidí uživatelé?

Uživatelé uvidí zobrazení Prioritní až po tom, co zavřou a znovu spustí Outlook. Když Outlook restartují, uvidí v uživatelském rozhraní Outlooku tip, který jim nabídne možnost používat novou Prioritní doručenou poštu.

Obrázek toho, jak vypadá Prioritní doručená pošta, když uživatel poprvé otevře Outlook na webu

Pokud přecházíte z nepotřebné na prioritní doručenou poštu, můžou se uživatelé rozhodnout ji povolit (Vyzkoušet) nebo funkci zrušit. Pokud má uživatel více klientů (podporovaných), může prioritní doručenou poštu povolit nebo zakázat u každého zvlášť. Tip vypadá takto:

Obrázek s prioritní doručenou poštou, když se publikuje vašim uživatelům a znovu se otevře Outlook

Když se uživatel rozhodne začít používat prioritní doručenou poštu, složka Nepotřebné se automaticky zakáže. Složka Nepotřebné se převede na standardní složku, kterou může uživatel přejmenovat nebo odstranit.

Zapnutí nebo vypnutí Prioritní doručené pošty pro konkrétní uživatele

V tomto příkladu vypnete Prioritní doručenou poštu pro Tima Matthewse v organizaci Contoso. Funkce ale pro něj zůstane přístupná. Pokud bude chtít, může si Prioritní doručenou poštu zase zapnout ve všech svých klientech.

 1. Připojení k Exchangi Online pomocí vzdáleného PowerShellu

 2. Abyste mohli tyto postupy provést, musíte mít přiřazená oprávnění. To, jaká oprávnění potřebujete, zjistíte v tématu popisujícím povolení pro zásady zasílání zpráv a dodržování předpisů pod položkou Transport rules (Pravidla přenosu).

 3. Spusťte rutinu Get-FocusedInbox.

  Get-FocusedInbox -Identity <tim@contoso.com>
 4. Vyhledejte FocusedInboxOn a zjistěte tak aktuální nastavení Prioritní doručené pošty:

  Odpověď z PowerShellu na stav Prioritní doručené pošty

 5. Vypněte Prioritní doručenou poštu spuštěním následující rutiny.

  Set-FocusedInbox -Identity <tim@contoso.com> -FocusedInboxOn $false
 6. NEBO ji zapněte spuštěním následující rutiny:

  Set-FocusedInbox -Identity <tim@contoso.com> -FocusedInboxOn $true

Vytvoření pravidla přenosu a přesměrování e-mailů do zobrazení Prioritní pro všechny uživatele pomocí uživatelského rozhraní

 1. Přejděte na Kliknutím sem přejděte do Centra pro správu Office 365. .

  Přejděte do Centra pro správu Office 365.

  Přejděte do Centra pro správu Office 365.

 2. Přejděte na Centra pro správu > Exchange.

 3. V Centru pro správu Exchange přejděte na Tok pošty > Pravidla. Klikněte na Snímek obrazovky: Ikona Přidat v Centru pro správu Exchange a pak zvolte Vytvořit nové pravidlo.

 4. Po vytvoření nového pravidla klikněte na Uložit, aby se pravidlo začalo uplatňovat.

  Následující obrázek ukazuje příklad vytvoření pravidla, podle kterého se budou všechny zprávy s předmětem „Human Resources“ (Lidské zdroje) doručovat do Prioritní doručené pošty.

Snímek obrazovky: Vytvoření a uložení nového pravidla Prioritní doručené pošty

Vytvoření pravidla přenosu a přesměrování e-mailů do zobrazení Prioritní pro všechny uživatele pomocí PowerShellu

 1. Připojení k Exchangi Online pomocí vzdáleného PowerShellu

 2. Abyste mohli tyto postupy provést, musíte mít přiřazená oprávnění. To, jaká oprávnění potřebujete, zjistíte v tématu popisujícím oprávnění pro zásady zasílání zpráv a dodržování předpisů pod položkou Transport rules (Pravidla přenosu).

 3. Spuštěním následujícího příkazu zajistíte, aby se všechny zprávy s předmětem obsahujícím slova „Human Resources“ doručovaly do Prioritní pošty.

  New-TransportRule -Name <name_of_the_rule> -SubjectContainsWords "Human Resources" -SetHeaderName "X-MS-Exchange-Organization-BypassFocusedInbox" -SetHeaderValue "true"

  Důležité informace: 

  • Jak u hodnoty X-MS-Exchange-Organization-BypassFocusedInbox, tak u hodnoty true v tomto příkladu se rozlišují velká a malá písmena.

  • Prioritní doručená pošta se bude řídit záhlavím X, které obchází složku Nepotřebné, takže pokud použijete toto nastavení ve složce Nepotřebné, aplikuje se i na Prioritní doručenou poštu.

  Podrobné informace o syntaxi a parametrech najdete v tématu New-TransportRule.

Jak ověříte, že se to povedlo?

Můžete zkontrolovat záhlaví e-mailových zpráv a podívat se, jestli se e-mailové zprávy do doručené pošty doručují v souladu s obcházením složky Nepotřebné, které jste nastavili pomocí pravidla přenosu pro Prioritní doručenou poštu. Vyberte z poštovní schránky ve vaší organizaci e-mailovou zprávu, na kterou je aplikované pravidlo přenosu Prioritní doručené pošty. V záhlaví zprávy by měla být uvedená informace X-MS-Exchange-Organization-BypassFocusedInbox: true. To znamená, že obcházení složky Nepotřebné funguje. Informace o tom, jak najít údaje ze záhlaví, najdete v tématu o zobrazení záhlaví e-mailových zpráv.

Zapnutí a vypnutí funkce Nepotřebné

Obdrželi jsme informace, že u některých uživatelů přestala funkce Nepotřebné najednou fungovat. Pokud nastane tato situace, můžete ji pro konkrétní uživatele znovu povolit. Viz Konfigurace složky Nepotřebné ve vaší organizaci.

Časté otázky k Prioritní doručené poště

Tady najdete odpovědi na časté otázky k Prioritní doručené poště. Pokud nenajdete odpověď na svoji otázku, dejte nám vědět v komentářích a my ji přidáme do seznamu.

Poslední aktualizace: 12. prosince 2017

Můžu upravit nasazení Prioritní doručené pošty v naší organizaci?

Ano. Prioritní doručenou poštu můžete zapnout nebo vypnout pro celou organizaci a můžete ji také zapnout nebo vypnout pro konkrétní uživatele. Viz výše.

Je funkce Prioritní doručená pošta k dispozici POUZE pro zákazníky využívající Office 2016?

Ano, týká se pouze uživatelů Office 2016. V Office 2013 a starších verzích se už tato funkce neobjeví.

Jak dlouho to potrvá, než se změny v Prioritní doručené poště projeví v Outlooku?

Po tom, co Prioritní doručenou poštu zapnete nebo vypnete, projeví se nové nastavení, jakmile vaši uživatelé zavřou a zase otevřou Outlook.

Co se po zapnutí Prioritní doručené pošty stane se složkou Nepotřebné?

Po přepnutí na novou funkci už nebudete dostávat méně důležité e-maily do složky Nepotřebné. Místo toho se vám budou e-maily ve složce Doručená pošta rozdělovat na karty Prioritní a Další. Funkce Prioritní doručená pošta je založená na stejném algoritmu, který přesouval položky do složky Nepotřebné. To znamená, že e-maily, které byly nastavené na přesouvání do složky Nepotřebné, se teď budou přesouvat do složky Další. Zprávy, které už máte ve složce Nepotřebné, tam zůstanou, dokud je neodstraníte nebo nepřesunete.

Podívejte se na tento příspěvek, kde Tony Redmond, MVP Microsoftu, vysvětluje, jak Prioritní doručená pošta nahradí v Office 365 složku Nepotřebné.

Můžu uživatelům umožnit dál používat složku Nepotřebné? Co doporučuje Microsoft: je lepší používat složku Nepotřebné nebo složku Prioritní doporučená pošta?

Ano, můžete uživatelům vypnout složku Prioritní doručená pošta a umožnit jim tak dál používat složku Nepotřebné. Složka Nepotřebné bude ale v budoucnosti zcela nahrazena Prioritní doručenou poštou, takže Microsoft doporučuje přejít na Prioritní doručenou poštu už teď. Další informace o tom, kdy se používá funkce Nepotřebné v Exchangi Online, najdete v tomto příspěvku blogu: Aktualizace na Prioritní doručenou poštu a naše plány se složkou Nepotřebné.

Mám svým koncovým uživatelům vypnout složku Nepotřebné, když všichni začnou používat složku Prioritní doručená pošta?

Ne. Složku Nepotřebné můžete pro poštovní schránku explicitně vypnout spuštěním rutiny Set-Clutter. Když to ale uděláte, tak se zprávy, které dříve chodily do složky Nepotřebné, začnou zobrazovat ve složce Doručená pošta, a vlastník poštovní schránky je bude muset sám třídit až do doby, než se mu klient upgraduje na verzi, která podporuje Prioritní doručenou poštu. Nejlepší je proto složku Nepotřebné nevypínat, dokud nebudete mít k dispozici upgradované klienty.

Proč pro správu Prioritní doručené pošty existují dvě různé rutiny?

Jedná se o dva stavy přidružené k Prioritní doručené poště.

 • Úroveň organizace: Stav Prioritní doručené pošty a přidružené časové razítko poslední aktualizace

 • Úroveň poštovní schránky: Stav Prioritní doručené pošty a přidružené časové razítko poslední aktualizace

Jak se Outlook při zobrazování prostředí Prioritní doručené pošty rozhoduje mezi těmito dvěma stavy?

Outlook zobrazuje prostředí na základě toho, která rutina má novější časové razítko. Ve výchozím nastavení je hodnota obou časových razítek null, takže je tato funkce zapnutá.

Proč rutina Get-FocusedInbox vrací hodnotu true, když je Prioritní doručená pošta v organizaci vypnutá?

Pro řízení Prioritní doručené pošty existují dvě rutiny. Když spustíte rutinu Get-FocusedInbox pro poštovní schránku, vrátí rutina stav funkce na úrovni poštovní schránky. Prostředí v Outlooku se volí na základě toho, u které rutiny se naposledy měnil stav.

Můžu spustit skript, aby se mi zobrazilo, kdo má zapnutou Prioritní doručenou poštu?

Ne a toto chování je záměrné. Zapnutí Prioritní doručené pošty je nastavení na straně klienta, takže pomocí rutiny můžete jenom zjistit, jestli poštovní schránka uživatele umožňuje použít klientské prostředí. Tato funkce může být současně v některých klientech zapnutá a v jiných vypnutá. Může být například zapnutá v aplikaci Outlook a Outlook Mobile, ale vypnutá v Outlooku na webu.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×