Konfigurace položek navigace

Odkazy navigace (nazývané položky navigace) jsou zobrazeny na panelu odkazů v horní části a na levé straně stránek na panelu Snadné spuštění. Na stránce Nastavení navigace webu můžete zadat, které navigační položky se zobrazí, pod jakými názvy se zobrazí a v jakém pořadí. Postupujte následujícím způsobem:

 • V nabídce Akce webu Nabídka Akce webu přejděte na příkaz Nastavení webu a klepněte na možnost Změnit navigaci.

Co chcete udělat?

Správa zobrazení položek navigace dílčího webu a stránky

Konfigurace řazení

Změna pořadí položek navigace

Přidání, úprava nebo odstranění nadpisu nebo odkazu

Správa zobrazení položek navigace

Správa zobrazení položek navigace dílčího webu a stránky

Pokud na stránce zobrazíte položky navigace dílčích webů nebo stránek, zvláště používáte-li velké množství dílčích webů nebo stránek, může web působit nepřehledným dojmem.

 • Jestliže chcete skrýt položky navigace dílčího webu, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit podřízené weby v části Podřízené weby a stránky.

 • Pokud chcete skrýt položky navigace stránky, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit stránky v části Podřízené weby a stránky.

Poznámka: Můžete také skrýt jednotlivé položky navigace. Další informace naleznete v části Správa zobrazení položek navigace.

Začátek stránky

Konfigurace řazení

Položky navigace můžete řadit automaticky, ručně nebo kombinací obou metod. Na stránce Nastavení navigace webu postupujte následujícím způsobem:

 1. V části Řazení vyberte některou z následujících možností:

  • Automaticky seřadit. Tuto možnost vyberte, pokud chcete automaticky seřadit dílčí weby, odkazy navigace a stránky v souladu s nastavením v části Automatické řazení.

  • Řadit ručně. Tuto možnost vyberte, pokud chcete řadit všechny položky navigace ručně. Další informace o ručním řazení položek navigace naleznete v části Změna pořadí položek navigace.

   Poznámka: Pokud chcete řadit ručně všechny položky navigace kromě stránek, klepněte na možnost Řadit ručně a zaškrtněte políčko Automaticky řadit stránky. Stránky budou řazeny automaticky podle nastavení zadaného v části Automatické řazení.

 2. V části Automatické řazení (část Automatické řazení se zobrazí po výběru možnosti Automatické řazení nebo zaškrtnutí políčka Automaticky řadit stránky) klepněte na jednu z možností v seznamu Řadit podle:

  • Název. Klepněte na tuto možnost, pokud chcete řadit podle názvu položky navigace. Zadejte pořadí řazení výběrem možnosti vzestupně (A,B,C nebo 1,2,3) nebo sestupně (C,B,A nebo 3,2,1).

  • Datum vytvoření. Klepněte na tuto možnost, pokud chcete řadit podle data vytvoření položky navigace. Zadejte pořadí řazení výběrem možnosti vzestupně (A,B,C nebo 1,2,3) nebo sestupně (C,B,A nebo 3,2,1).

  • Datum poslední změny. Klepněte na tuto možnost, pokud chcete řadit podle data poslední změny položky navigace. Zadejte pořadí řazení výběrem možnosti vzestupně (A,B,C nebo 1,2,3) nebo sestupně (C,B,A nebo 3,2,1).

Začátek stránky

Změna pořadí položek navigace

Ke změně pořadí položek navigace a k zařazení položek pod nadpisy můžete použít tlačítka Nahoru a Dolů v části Úprava a řazení navigace.

Dostupnost a fungování tlačítek Nahoru a Dolů závisí na způsobu konfigurace řazení, typu vybrané položky a jejím umístění.

V následující tabulce jsou znázorněny funkce tlačítek Nahoru nebo Dolů při výběru možnosti Řadit ručně.

Položka navigace

Akce

Umístění položky navigace

Výsledek

Položka mimo nadpis

Klepnutí na tlačítko Nahoru

Není umístěna na první pozici místního seznamu.

Položka se posune o jednu pozici v místním seznamu směrem nahoru.

Položka mimo nadpis

Klepnutí na tlačítko Nahoru

Umístěna na prvním místě v místním seznamu.

 • Pokud se jedná o vnořenou položku, je přesunuta nad nadpis, v rámci kterého byla zařazena, a již není vnořena.

 • Jestliže se nejedná o vnořenou položku, bude položka zařazena pod nadpis, který se nachází přímo nad touto položkou.

Položka mimo nadpis

Klepnutí na tlačítko Dolů

Není umístěna na poslední pozici v místním seznamu.

Položka je přesunuta o jednu pozici v místní seznamu směrem dolů.

Položka mimo nadpis

Klepnutí na tlačítko Dolů

Umístěna na posledním místě v místní seznamu.

 • Pokud se jedná o vnořenou položku, položka již není vnořena.

 • Jestliže se nejedná o vnořenou položku, je položka zařazena pod nadpis, který se nachází přímo pod touto položkou.

Položka nadpisu

Klepnutí na tlačítko Nahoru

Umístění položky nerozhoduje.

Položka je přesunuta o jednu pozici směrem nahoru. Všechny položky vnořené pod tímto nadpisem jsou přesunuty také.

Položka nadpisu

Klepnutí na tlačítko Dolů

Umístění položky nerozhoduje.

Položka je přesunuta o jednu pozici směrem dolů. Všechny položky vnořené pod tímto nadpisem jsou přesunuty také.

V následující tabulce jsou znázorněny funkce tlačítek Nahoru nebo Dolů při výběru možnosti Automaticky seřadit.

Položka navigace

Akce

Výsledek

Položka mimo nadpis

Klepnutí na tlačítko Nahoru

 • Jedná-li se o vnořenou položku, bude položka zařazena pod nadpis nad nadpisem, v rámci kterého je položka aktuálně zařazena.

 • Pokud se nejedná o vnořenou položku, bude položka zařazena pod první nadpis nad touto položkou.

Položka mimo nadpis

Klepnutí na tlačítko Dolů

 • Jestliže se pod položkou nachází nadpis, je položka zařazena pod tento nadpis.

 • Pokud se pod položkou žádný nadpis nenachází, je zrušeno vnoření položky.

Začátek stránky

Přidání, úprava nebo odstranění nadpisu nebo odkazu

Chcete-li přidat nový nadpis či odkaz nebo upravit existující nadpis či odkaz, postupujte následujícím způsobem:

 1. V části Úprava a řazení navigace proveďte následující kroky:

  • Jestliže chcete upravit nadpis nebo odkaz, vyberte tento nadpis nebo odkaz a klepněte na možnost Upravit.

  • Pokud chcete přidat nový nadpis, klepněte na možnost Přidat nadpis.

  • Chcete-li přidat nový odkaz, klepněte na položku Přidat odkaz.

   Poznámka: Pokud jste vybrali nadpis, bude odkaz přidán pod tento nadpis. Jestliže jste vybrali položku, bude odkaz přidán na stejnou úroveň jako vybraná položka.

 2. V zobrazeném dialogovém okně Web zadejte následující možnosti:

  • Název. Zadejte název navigační položky tak, jak má být zobrazen.

  • Adresa URL. Zadejte adresu URL nadpisu nebo odkazu. Adresa URL je požadována u odkazů, u nadpisů je její zadání volitelné.

   Chcete-li otevřít zadanou adresu URL, abyste se přesvědčili, že je správná, zaškrtněte políčko Otevřít odkaz v novém okně. Po klepnutí na tlačítko OK bude adresa URL otevřena v novém okně.

  • Popis. Zadejte popis nadpisu nebo odkazu.

  • Cílová skupina. Jestliže chcete omezit zobrazení nadpisu nebo odkazu, zadejte cílovou skupinu. Odkaz nebo nadpis (a všechny položky nadpisu) se zobrazí pouze zadané cílové skupině uživatelů. Pokud žádnou cílovou skupinu nezadáte, bude odkaz zobrazen pro všechny uživatele.

 3. Klepněte na tlačítko OK.

Jestliže chcete nadpis nebo odkaz odstranit, vyberte v části Úprava a řazení navigace příslušný odkaz nebo nadpis a klepněte na tlačítko Odstranit.

Začátek stránky

Správa zobrazení položek navigace

Položky navigace je možné skrýt jednotlivě v části Úprava a řazení navigace.

 • Pokud chcete skrýt aktuálně zobrazenou položku, vyberte ji a klepněte na tlačítko Skrýt.

 • Chcete-li zobrazit některou skrytou položku, vyberte ji a klepněte na tlačítko Zobrazit.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×