Konfigurace převaděčů dokumentů na webové stránky

Produkt Microsoft Office SharePoint Server 2007 obsahuje čtyři nástroje pro převod dokumentů aplikace Microsoft Office Word, dokumentů aplikace Word obsahujících makra, formulářů aplikace Microsoft Office InfoPath a dokumentů XML na standardní webové stránky, které lze publikovat na interním nebo externím webu.

Poznámka: Pro dokumenty aplikace InfoPath je k dispozici několik dalších převaděčů, umožňujících převod formulářů na obrázky. Tyto převaděče však není možné konfigurovat.

Převaděče dokumentů na webové stránky umožňují uživatelům v organizaci vytvořit dokument ve známém programu a tento dokument následně publikovat na webových stránkách v kolekci webů. Převaděče dokumentů jsou přidružené k určitému typu obsahu dokumentů. Správci webu mohou v závislosti na typu obsahu dokumentu nakonfigurovat způsob, jakým budou dokumenty převedeny na webové stránky. Máte-li například jeden typ obsahu dokumentu pojmenovaný Případové studie a další typ obsahu dokumentu nazvaný Tiskové zprávy, můžete nakonfigurovat převaděč dokumentů odlišně pro každý typ.

Správci webů mohou provést konfiguraci následujících komponent převaděčů dokumentů na webové stránky:

Dědictví:     Typy obsahu založené na typu obsahu nadřazené položky mohou buď zdědit nastavení pro převod od nadřazené položky nebo mohou mít jedinečné nastavení.

Rozložení stránky:     Můžete zvolit libovolné rozložení stránky, které lze použít v kolekci webů pro převáděné dokumenty.

Umístění textu:     Můžete upřesnit pole rozložení stránky, do kterého bude obsah umístěn.

Styly textů:     Definice stylů přidružených k dokumentu lze zachovat i po převodu. Případně lze definice stylů odebrat, takže bude možné styly textů definovat pomocí souboru CSS a dosáhnout tak jednotného vzhledu různých dokumentů.

Umístění stránky:     Pro každý typ obsahu je možné upřesnit web, na který budou převedené dokumenty umístěny. Můžete rovněž zabránit uživatelům v možnosti měnit toto nastavení při převodu dokumentů na webové stránky.

Plánování převodu:     Jestliže uživatel čeká na výsledky, lze dokumenty převést okamžitě. Další možností je převedení na pozadí s nižší prioritou. V druhém případě se uživatel vrátí do knihovny dokumentů, kde konverze začala. Uživatelům, kteří převádějí dokumenty na webové stránky, lze zabránit v možnosti toto nastavení změnit.

Zobrazení šablon aplikace InfoPath:     Pro převody z aplikace InfoPath můžete vybrat zobrazení šablony formuláře aplikace InfoPath, které se použije při převodu.

Šablona stylů XSL:     U převodů z formátu XML na webovou stránku je třeba určit šablonu stylů XSL, která odpovídá schématu XML.

 1. Na domovské stránce pro danou kolekci webů klepněte na nabídku Akce webu, přejděte na příkaz Nastavení webu a potom klepněte na příkaz Změnit všechna nastavení webu.

 2. Na stránce Nastavení webu klepněte v části Galerie na možnost Typy obsahu webu a potom vyberte typ obsahu, pro který chcete definovat nastavení převodu.

 3. Na stránce Typ obsahu webu klepněte na možnost Spravovat převod dokumentů pro tento typ obsahu.

 4. Vedle převaděče, který chcete nastavit, klepněte na možnost Konfigurovat.

 5. Pro typy obsahu, které dědí nastavení od nadřazené položky, klepněte v části Dědictví na možnost Definovat jedinečné nastavení pro tento typ obsahu.

  Tato možnost není dostupná pro kořenové typy obsahu (například dokument).

 6. Pouze u převodů z formátu XML na webovou stránku klepněte na tlačítko Procházet a vyhledejte šablonu stylů XSL pro daný převod. Je třeba určit šablonu stylů XSL, která odpovídá schématu XML.

 7. Pouze u převodů z aplikace InfoPath na webovou stránku klepněte na tlačítko Procházet, vyberte šablonu formuláře aplikace InfoPath a potom v seznamu Zobrazit vyberte zobrazení, které se použije při konverzi.

 8. V seznamu Rozložení stránky vyberte rozložení, které se použije při převodu dokumentu.

 9. V seznamu Pole pro obsah převedeného dokumentu vyberte, kam chcete umístit hlavní obsah dokumentu. Seznam obsahuje všechna pole HTML pro vybrané rozložení typu obsahu. Vyberte pole, které správně zobrazí obsah.

 10. Určete, zda použít styly původního dokumentu nebo je odstranit a použít místo nich styly, které jsou přidružené k rozložení stránky.

  • Chcete-li odebrat styly z převedeného dokumentu, klepněte na možnost Odebrat oddíl <styles> stylů CSS z převedeného kódu HTML.

  • Jestliže chcete zachovat styly, klepněte na možnost Uložit oddíl <styles> stylů CSS z převedeného kódu HTML do následujícího pole a potom vyberte pole, ve kterém chcete použít šablonu stylů CSS. Ujistěte se, že jste vybrali pole, v němž bude možné šablonu stylů CSS správně přečíst.

 11. V oddílu Umístění určete, na kterém webu mají být stránky vytvořeny. U vybraného webu musí být povolena funkce publikování. Zaškrtněte políčko Nastavit výchozí web pro vytváření stránek, klepněte na příkaz Procházet a zvolte umístění.

  Pokud chcete zabránit uživatelům v možnosti zvolit pro převedený dokument jiné umístění, zaškrtněte políčko Neumožnit uživatelům změnu tohoto nastavení při vytváření stránek.

 12. V oddílu Zpracování určete, zda chcete stránky vytvořit ihned po převedení nebo zda mají být převedeny na pozadí v době, kdy uživatel pracuje na jiném úkolu.

  • Jestliže chcete, aby převod dokumentu proběhl ihned (vysoká priorita), vyberte možnost Stránky vytvářet postupně.

  • Jestliže chcete začít převod na pozadí (nízká priorita) v době, kdy uživatel pracuje na jiném úkolu, klepněte na možnost Vytvořit stránky na pozadí.

  • Chcete-li zabránit uživatelům v možnosti změnit toto nastavení, zaškrtněte políčko Neumožnit uživatelům změnu tohoto nastavení při vytváření stránek.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×