Konfigurace navigace na webu

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Mezi funkce navigace na webu patří panel Snadné spuštění a horní panel odkazů. Usnadňují uživatelům vašeho webu vyhledání informací, které potřebují. Usnadnění vyhledávání informací na webu je klíčem k úspěšnému webu.

Existuje mnoho způsobů, jak konfigurovat navigaci na webu. Tento článek obsahuje informace o přidávání položek a odebírání položek na panelu Snadné spuštění a horním panelu odkazů. Vysvětluje také postup pro zobrazení stromové struktury znázorňující obsah a hierarchii webu.

V tomto článku

Než začnete

Konfigurace webů a oprávnění

Navigace s popisem cesty

Konfigurace panelu Snadné spuštění

Zobrazení nebo skrytí panelu Snadné spuštění

Přidání nebo odebrání do seznamu nebo knihovny z panelu Snadné spuštění

Přidání, úprava nebo odstranění nadpisu Snadné spuštění

Přidání odkazu Snadné spuštění

Úprava, přesunutí nebo odstranění panelu Snadné spuštění

Změna pořadí položek na panelu Snadné spuštění

Konfigurace horního panelu odkazů

Konfigurace na horním panelu odkazů pro web

Přidání, úprava nebo odebrání odkazu horním panelu odkazů

Změna pořadí odkazů na horním panelu odkazů

Zobrazení nebo skrytí stromového zobrazení

Než začnete

Konfigurace webů a oprávnění

Konfigurace webu při instalaci a oprávnění, která jsou na webu nastavena, ovlivňují, zda a jak bude možné konfigurovat navigaci na webu.

Nezbytná oprávnění pro konfiguraci navigace na webu máte, pokud jsou splněny obě následující podmínky:

 • Nastavení webu se na možnost v nabídce Akce webu Nabídka Akce webu .

  Příkaz Nastavení webu v nabídce Akce webu

 • Horní panel odkazů, Snadné spuštění a stromového zobrazení jsou možnosti v části Vzhled a chování na stránce Nastavení webu.
  Vzhled a chování

Navigace s popisem cesty

Nelze konfigurace navigace s popisem cesty. Následuje příklad navigace s popisem cesty.
Navigace s popisem cesty

Začátek stránky

Konfigurace panelu Snadné spuštění

Panel Snadné spuštění je ve výchozím nastavení zobrazen na jedné straně většiny stránek webu. Obsahuje odkazy na související seznamy a knihovny na webu. Volitelně může obsahovat odkazy na podřízené weby aktuálního webu.

Snadné spuštění:

Pomocí stránek nastavení jednotlivých seznamů nebo knihoven můžete zvolit, které seznamy a knihovny se zobrazí na panelu Snadné spuštění. Můžete také změnit pořadí odkazů, přidat nebo odstranit odkazy bez přechodu na seznam nebo knihovnu a přidat nebo odstranit oddíly. Všechny tyto akce lze provést v prohlížeči, který je kompatibilní s technologiemi SharePoint. Můžete přidat i odkazy na weby, stránky a obsah v intranetu vaší organizace a na obsah na Internetu.

Skrytí nebo zobrazení panelu Snadné spuštění

Panel Snadné spuštění se ve výchozím nastavení zobrazí při vytváření většiny webů. Můžete se rozhodnout panel Snadné spuštění skrýt nebo zobrazit podle potřeb vašeho webu. Můžete například panel Snadné spuštění zobrazit na webu na nejvyšší úrovni a skrýt u podřízených webů.

 1. Nabídka Akce webu Nabídka Akce webu klikněte na Nastavení webu.

 2. Ve sloupci Vzhled a chování klikněte na stromové zobrazení.
  Vzhled a chování

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li panel Snadné spuštění skrýt, zrušte zaškrtnutí políčka Povolit panel Snadné spuštění.

  • Chcete-li panel Snadné spuštění zobrazit, zaškrtněte políčko Povolit panel Snadné spuštění.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

Přidání nebo odebrání seznamu či knihovny z panelu Snadné spuštění

Při vytváření seznamu nebo knihovny je můžete konfigurovat tak, aby byl odkaz na tyto objekty automaticky přidán na panel Snadné spuštění na webu. Tuto možnost můžete později změnit úpravou nastavení webu.

 1. Na panelu Snadné spuštění klikněte na odkaz Veškerý obsah webu.

 2. Klikněte na název seznamu nebo knihovny.

 3. Na pásu karet klikněte na kartu seznam nebo Knihovna a potom klikněte na Nastavení seznamu nebo Nastavení knihovny.
  List Settings

  Poznámka: Název karty se může lišit v závislosti na typu seznamu nebo knihovny. Příklad seznamu kalendář se zobrazí karta Kalendář.

 4. Na stránce Nastavení seznamu nebo Nastavení knihovny klikněte ve sloupci Obecné nastavení na položku Nadpis, popis a navigace.

 5. Na stránce Obecné nastavení proveďte v části Navigace jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li položku přidat na panel Snadné spuštění, klikněte na přepínač Ano.

  • Odebrání položky z panelu Snadné spuštění, klikněte na žádný.
   Zobrazení seznamu na panelu Snadné spuštění

 6. Klikněte na tlačítko Uložit.

Přidání, úprava nebo odstranění nadpisu na panelu Snadné spuštění

 1. Nabídka Akce webu Nabídka Akce webu klikněte na Nastavení webu.

 2. Ve sloupci Vzhled a chování klikněte na položku Snadné spuštění.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li přidat nový nadpis, klikněte na položku Nový nadpis, zadejte adresu URL a popis nadpisu a klikněte na tlačítko OK. Adresa URL může odkazovat na jakoukoli platnou adresu, například na složku daného webu, na sdílenou složku v intranetu vaší organizace nebo na odkaz na umístění v Internetu.

  • Upravit nadpis, klikněte Upravit tlačítko Úpravy vedle názvu. Proveďte potřebné změny adresy URL a popis a potom klikněte na OK.

  • Odstranění nadpisu, klikněte Upravit tlačítko Úpravy vedle názvu, klikněte na Odstranit a kliknutím na OK.

Přidání odkazu na panel Snadné spuštění

Kromě zahrnutí odkazů na seznamy nebo knihovny na webu můžete na panel Snadné spuštění přidat vlastní odkazy. Můžete například zahrnout odkaz na informace, které často používají členové vaší organizace, například dokument, událost v kalendáři, jiný web nebo odkaz na umístění v Internetu.

 1. Nabídka Akce webu Nabídka Akce webu klikněte na Nastavení webu.

 2. V části Vzhled a chování klikněte na položku Snadné spuštění.

 3. Klikněte na položku Nový navigační odkaz.

 4. Zadejte adresu URL, například http://contoso/shared%20documents/vision.docx, a popis odkazu.

 5. V seznamu Nadpis vyberte nadpis, pod kterým se má tento odkaz zobrazit.

 6. Klikněte na tlačítko OK.

Úprava, přesunutí nebo odstranění odkazu na panelu Snadné spuštění

 1. Nabídka Akce webu Nabídka Akce webu klikněte na Nastavení webu.

 2. V části Vzhled a chování klikněte na položku Snadné spuštění.

 3. Klikněte Upravit tlačítko Úpravy vedle odkazu, který chcete upravit nebo odstranit a pak udělejte jednu z těchto věcí:

  • Chcete-li odkaz upravit, proveďte požadované změny a klikněte na tlačítko OK.

  • Chcete-li odkaz přesunout do jiného umístění na panelu Snadné spuštění, vyberte v seznamu Nadpis nový nadpis, pod nímž se má odkaz zobrazit, a klikněte na tlačítko OK.

  • Chcete-li odkaz odstranit, klikněte na tlačítko Odstranit a potom na tlačítko OK.

Změna pořadí položek na panelu Snadné spuštění

Můžete změnit pořadí, v jakém se na panelu Snadné spuštění zobrazují položky, ale pořadí odkazů lze změnit pouze pod daným nadpisem. Pod nadpisem Seznamy mohou být například uvedeny odkazy na Kalendář a Úkoly. Nadpis Seznamy můžete přesunout do jiného umístění na panelu Snadné spuštění, ale změnit pořadí položek Kalendář a Úkoly lze změnit pouze pod nadpisem Seznamy. Chcete-li položky Kalendář nebo Úkoly přesunout pod jiný nadpis, je třeba nejprve odkaz upravit a přiřadit jej jinému nadpisu.

 1. Nabídka Akce webu Nabídka Akce webu klikněte na Nastavení webu.

 2. Ve sloupci Vzhled a chování klikněte na položku Snadné spuštění.

 3. Klikněte na tlačítko Změnit pořadí.

 4. Kliknutím na položky v seznamu můžete změnit pořadí, v němž se zobrazují nadpisy a odkazy.

 5. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Konfigurace horního panelu odkazů

Na horním panelu odkazů umožňuje uživatelům webu dostat na jiné weby v Kolekce webů zobrazením řádku karet v horní části stránky na webu. Na horním panelu odkazů se zobrazí ve výchozím nastavení ve většině typů webů.

Horní panel odkazů:

Při vytváření webu se můžete rozhodnout, zda web zahrnete do horního panelu odkazů nadřazeného webu a zda použijete horní panel odkazů z nadřazeného webu. Získáte tak pro web tři různé možnosti konfigurace:

 • Inherited a zahrnutý v nadřazené     Na web je zahrnutý jako karta na horním panelu odkazů nadřazeného webu a používá stejný horní panel odkazů jako u nadřazeného webu. Na horním panelu odkazů nejde přizpůsobit na této úrovni bez první přerušení dědičnosti z nadřazeného webu.

 • Inherited ale nezahrnutý nadřazené     Webu používá stejný horní panel odkazů jako u nadřazeného webu, který není zahrnutý jako karta na horním panelu odkazů nadřazeného webu. Na horním panelu odkazů nejde přizpůsobit na této úrovni bez první přerušení dědičnosti z nadřazeného webu.

 • Jedinečný     Webu není zahrnutý jako karta na horním panelu odkazů nadřazeného webu a nepoužívá stejný horní panel odkazů jako u nadřazeného webu. Na horním panelu odkazů přizpůsobitelné na této úrovni označeným je úplně odděleně od nadřazeného webu.

Poznámka: V případě přejmenování webu ze stránky Obecné nastavení není název webu v horním panelu odkazů aktualizován. Chcete-li změnit název, který se v horním panelu odkazů zobrazuje, je třeba tento panel upravit.

Konfigurace horního panelu odkazů pro web

Při vytváření podřízeného webu, zobrazí se ve výchozím nastavení horním panelu odkazů Nadřazený web a má jedinečný horní panel odkazů. Můžete změnit toto nastavení kdykoli. Konfigurace nastavení panelu odkazů pro podřízený web:

 1. Z podřízeného webu v nabídce Akce webu Nabídka Akce webu klikněte na Nastavení webu.

 2. Ve sloupci Vzhled a chování klikněte na horní panel odkazů.
  Vzhled a chování

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li pro podřízený web vytvořit vlastní odkazy, klikněte na položku Ukončit dědění odkazů.

  • Chcete-li použít stejné odkazy jako u nadřazeného webu, klikněte na položku Použít odkazy z nadřazeného webu.

Přidání, úprava nebo odebrání odkazu na horním panelu odkazů

Jestliže váš web používá jedinečný horní panel odkazů, můžete přizpůsobit odkazy, které se zobrazují v horním panelu odkazů pro daný web. Jakékoli weby vytvořené pod nadřazeným webem lze na tomto panelu rovněž zobrazit, pokud jsou nakonfigurovány tak, aby zdědily nadřazený horní panel odkazů. Můžete také zahrnout odkazy na jiné weby mimo kolekci webů.

 1. Na webu klikněte v nabídce Akce webu Nabídka Akce webu klikněte na Nastavení webu.

 2. Ve sloupci Vzhled a chování klikněte na položku Horní panel odkazů.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li přidat nový odkaz, klikněte na tlačítko Nový navigační odkaz. Zadejte adresu URL, například http://contoso/marketing/ProjectA, a popis odkazu.

  • Úprava odkazu, klikněte Upravit tlačítko Úpravy vedle odkazu. Popis proveďte potřebné změny.

  • Pokud chcete odebrat odkaz, klikněte Upravit tlačítko Úpravy vedle odkazu, klikněte na Odstranit a klikněte na OK.

 4. Klepněte na tlačítko OK.

Změna pořadí odkazů na horním panelu odkazů

Pořadí, v němž se zobrazují karty na horním panelu odkazů, můžete změnit. Změny provedené v pořadí položek na horním panelu odkazů nadřazeného webu se projeví v podřízených webech, které dědí horní panel odkazů z tohoto nadřazeného webu.

 1. Na webu klikněte v nabídce Akce webu Nabídka Akce webu klikněte na Nastavení webu.

 2. Ve sloupci Vzhled a chování klikněte na položku Horní panel odkazů.

 3. Klikněte na tlačítko Změnit pořadí.

 4. Ve sloupci Pořadí odkazů klikněte na možnosti v seznamu, které slouží ke změně pořadí, v němž se odkazy na horním panelu odkazů zobrazují.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Zobrazení nebo skrytí stromového zobrazení

Stromové zobrazení je možnost navigace poskytující hierarchické zobrazení seznamů, knihoven a podřízených webů aktuálního webu. Stromové zobrazení usnadňuje uživatelům webu navigaci mezi umístěními v hierarchii webu, například mezi knihovnou na aktuálním webu a seznamem na podřízeném webu. Stromové zobrazení, pokud je povoleno, je zobrazeno na jedné straně většiny stránek webu.

Stromové zobrazení

Poznámka: Ke správě navigaci pro web musí mít aspoň oprávnění, která získáte přidáním do výchozí skupiny Návrháři služby SharePoint pro daný web. Máte potřebná oprávnění, pokud se zobrazí na stránce nastavení webů pro web a uvidíte příkazu Stromového zobrazení v části Vzhled a chování.

 1. Na webu klikněte v nabídce Akce webu Nabídka Akce webu klikněte na Nastavení webu.

 2. Ve sloupci Vzhled a chování klikněte na položku Stromové zobrazení.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li stromové zobrazení zobrazit, zaškrtněte políčko Povolit zobrazení stromu a klikněte na tlačítko OK.

  • Chcete-li stromové zobrazení skrýt, zrušte zaškrtnutí políčka Povolit zobrazení stromu a klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×