Konfigurace nastavení služby Excel Services

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

 1. Otevřete stránku správy pro zprostředkovatele sdílených služeb.

  Chcete-li uvedenou stránku otevřít, postupujte následujícím způsobem:

  1. Na horním navigačním panelu klepněte na položku Správa aplikací.

  2. Na stránce Správa aplikací klepněte v části Sdílené služby serveru Office SharePoint Server na možnost Vytvořit nebo konfigurovat sdílené služby této farmy.

  3. Na stránce Spravovat sdílené služby této farmy klepněte na zprostředkovatele sdílených služeb, pro kterého chcete otevřít stránku správy.

 2. Na domovské stránce správy sdílených služeb klepněte v části Nastavení služby Excel Services na možnost Upravit nastavení služby Excel Services.

 3. Na stránce Nastavení služby Excel Services v části Zabezpečení vyberte u položky Metoda přístupu k souboru některou z následujících možností:

  1. Zosobnění: Zosobnění umožňuje spuštění podprocesu v jiném kontextu zabezpečení, než je kontext procesu vlastnícího daný podproces. Tuto možnost vyberte, pokud budete u služby Excel Calculation Services vyžadovat autorizaci uživatelů, kteří chtějí získat přístup k sešitům uloženým v umístěních UNC a HTTP.

   Poznámka: Výběr možnosti Zosobnění nemá žádný vliv na sešity uložené v databázích serveru Microsoft Office SharePoint Server 2007. Zosobnění ve většině nasazeních serverových farem, v nichž jsou webové servery front-end a aplikační servery služby Excel Calculation Services spuštěny v různých počítačích, vyžaduje omezené delegování protokolu Kerberos.

  2. Účet procesu: Pokud aplikační servery služby Excel Calculation Services otevírají sešity ze sdílených položek UNC nebo webů HTTP, nelze uživatelský účet zosobnit, takže je nutné použít účet procesu.

   U položky Šifrování připojení vyberte možnost Nepožadováno, jestliže nechcete šifrovat komunikaci se serverem front-end služby Excel Services, nebo vyberte možnost Požadováno, aby bylo při veškeré komunikaci se serverem front-end služby Excel Services šifrování použito.

   Zvažte nasazení protokolu IPSec (Internet Protocol Security) nebo SSL (Secure Sockets Layer), které umožňují šifrování přenosu dat mezi aplikačními servery služby Excel Calculation Services, datovými zdroji, klientskými počítači a webovými servery front-end. Pokud se rozhodnete šifrovaný přenos dat vyžadovat, bude nutné nakonfigurovat protokol IPSec či SSL ručně. Můžete požadovat šifrované připojení mezi klientskými počítači a webovými servery front-end a zároveň povolit nešifrované připojení mezi webovými servery front-end a aplikačními servery služby Excel Calculation Services.

 4. V části Vyrovnávání zatížení vyberte u položky Schéma vyrovnávání zatížení některou z následujících možností:

  1. Adresa URL sešitu: Adresa URL v sešitu určuje proces služby Excel Calculation Services (ECS), který sešit otevře. Tímto způsobem je zajištěno, že požadavky z určitého sešitu jsou vždy směrovány stejné relaci služby ECS.

  2. Kruhové dotazování (round robin): Proces služby ECS, pomocí kterého je sešit otevřen, je vybrán na základě schématu vyrovnávání zatížení typu kruhové dotazování (round robin).

  3. Místní: Pokud je k dispozici proces služby ECS, který je místní v počítači, kde se sešit otevírá, použije se tento proces. Jestliže místní proces služby ECS není k dispozici, je proces služby ECS přiřazen na základě schématu vyrovnávání zatížení typu kruhové dotazování (round robin).

   Do pole Interval opakování zadejte hodnotu maximálního počtu sekund čekání před opakováním připojení k relaci služby ECS. Tímto způsobem zajistíte, že pokus o připojení je proveden nejméně jednou za každý zadaný interval opakování.

 5. V části Správa relace zadejte do pole Maximální počet relací na uživatele maximální počet relací se službou Excel Services povolených u individuálního uživatele (zadáním hodnoty -1 nenastavíte žádné omezení).

  Chcete-li zachovat dostupnost prostředků a zvýšit výkon a zabezpečení služby Excel Calculation Services, omezte maximální počet relací u uživatele na nízkou hodnotu. Výkon se může významně snížit, pokud mnoho uživatelů souběžně používá více otevřených relací služby Excel Calculation Services.

 6. V části Využití paměti zadejte do pole Maximální hodnota nesdílených bajtů hodnotu pro maximální počet megabajtů (MB), které může využít proces služby ECS (zadáním hodnoty -1 nastavíte 50% fyzické paměti v počítači představujícím hostitele procesu služby ECS).

  1. Do pole Prahová hodnota mezipaměti zadejte hodnotu v rozmezí 095 představující procento maximální hodnoty nesdílených bajtů, které lze přidělit neaktivním objektům.

  2. Do pole Maximální stáří nepoužívaného objektu zadejte maximální dobu (v minutách), po kterou zůstávají neaktivní objekty v mezipaměti.

 7. V části Mezipaměť sešitu zadejte do pole Umístění mezipaměti sešitu cestu k mezipaměti souboru sešitu v počítači, který je hostitelem serveru služby ECS. Pokud dané pole zůstane nezadané, bude použit podadresář v dočasném adresáři systému.

  1. Do pole Maximální velikost mezipaměti sešitu zadejte hodnotu v MB, kterou lze přidělit sešitům používaným službou Excel Services. Do této hodnoty se započítávají naposledy použité soubory, které v daném okamžiku nejsou otevřené.

  2. Chcete-li do mezipaměti ukládat objekty, které právě nepoužívá žádná relace, zaškrtněte políčko Ukládání do mezipaměti povoleno.

 8. V části Externí data zadejte do pole Životnost připojení hodnotu v sekundách pro maximální dobu, po kterou zůstane připojení otevřené. Připojení s ukončenou platností se znovu otevřou, jakmile je přijat další dotaz (zadáním hodnoty -1 nastavíte možnost nikdy neuzavírat a znovu otevírat připojení).

  Omezením doby, po kterou zůstávají relace otevřené, je možné snížit riziko útoku DoS.

 9. V části Externí data zadejte v části Bezobslužný účet služby do polí Jméno, Heslo a Zadejte heslo znovu pověření výchozího účtu systému Windows pro službu Excel Calculation Services, prostřednictvím kterého se lze připojit ke zdrojům dat vyžadujícím pověření účtu pro ověření.

  Bezobslužný účet služby je účet s omezenými oprávněními, který může služba Excel Calculation Services zosobnit při vytváření datového připojení využívajícího jinou metodu ověřování jednotného přihlášení než v systému Windows nebo nevyužívajícího žádnou metodu ověřování. Pokud není bezobslužný účet služby nakonfigurován, datová připojení, která využívají jinou metodu ověřování jednotného přihlášení než v systému Windows nebo která nevyužívají žádnou metodu ověřování, se nezdaří.

  Zosobnění bezobslužného účtu chrání databáze serveru Office SharePoint Server 2007 a jakékoli další zdroje dat, k nimž může služba Excel Services přistupovat přímo, před neoprávněnými připojeními klientských počítačů, které pomocí služby Excel Calculation Services otevírají externí datová připojení. Jestliže je bezobslužný účet služby zosobněn, nelze pověření spojená s podprocesem aplikace služby Excel Calculation Services použít k přístupu k žádné jiné databázi. Dále v takovém případě nejsou dotazy na externí data spuštěny v kontextu zabezpečení podprocesu aplikace služby Excel Calculation Services s větším oprávněním, ale v kontextu zabezpečení účtu s omezeným oprávněním.

  Bezobslužný účet služby lze nakonfigurovat buď jako doménový účet, nebo jako místní účet počítače. Pokud je bezobslužný účet služby nakonfigurován jako místní účet počítače, zajistěte stejnou konfiguraci v každém aplikačním serveru služby Excel Calculation Services. Omezte oprávnění bezobslužného účtu služby tak, aby povoloval pouze přihlašování k síti. Ověřte, zda tento účet nemá přístup k žádným zdrojům dat nebo k databázím serveru Office SharePoint Server 2007.

 10. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×