Konfigurace knihovny tak, aby byla požadována rezervace souborů

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V některých organizacích je stanoven požadavek, že soubory musí být před úpravou rezervovány. Tento požadavek zabraňuje tomu, aby se vzájemně přepisovaly změny souborů prováděné více uživateli, a poskytuje jasnou historii verzí v případě, že je u souborů povolena správa verzí.

Co chcete vědět?

Co se děje, je-li v knihovně webu nastaveno požadování rezervace?

Jak lze nakonfigurovat knihovnu webu tak, aby v ní byla požadována rezervace?

Jak lze zrušit požadování rezervace v knihovně webu?

Co se děje, je-li v knihovně webu nastaveno požadování rezervace?

Jedním ze způsobů, jak lze řídit spolupráci na dokumentech, je požadování rezervace souborů (zejména v případě, že má ke knihovně přístup více uživatelů). Pokud si rezervujete soubor, máte jistotu, že jej nemůže přepsat jiný uživatel. Zabraňujete tím však také ostatním uživatelům v zobrazení nejnovější změn nebo v provádění dalších změn, takže je důležité, abyste soubor se změnami rychle vrátili.

Důležité informace:  Požadování rezervace v knihovně webu nekonfigurujte v případě, že uživatelé plánují, že budou dokumenty v knihovně spoluvytvářet. Pokud je nastaveno požadování rezervace, nemohou uživatelé pracovat na dokumentech současně.

Jestliže pracujete v knihovně, ve které je požadována rezervace souborů, je užitečné znát důsledek prováděných akcí.

If můžete udělejte toto …

Důsledek této akce

Přidání souboru do knihovny webu nebo jeho vytvoření

Soubor je nejdříve rezervován pro vás. Je nutné jej vrátit zpět do knihovny, aby jej mohli zobrazit ostatní a pracovat s ním.

Otevření souboru pro úpravy

Pokud kliknete na možnost Upravit v aplikaci <název aplikace>, je soubor automaticky rezervován pro vás. Zobrazí se zpráva s upozorněním, že se chystáte rezervovat soubor, a s nabídkou možnosti upravit soubor v místní složce konceptů.

Zpráva o rezervaci souboru služby SharePoint

Po rezervaci ikoně souboru spadá s zelenou šipku dolů směřující Obrázek ikony , která označuje, že je nyní rezervovaný soubor. Nikdo jiný soubor změnit a nikdo jiný zobrazte provedené změny, když máte rezervaci.

Provádění změn informací o souboru (vlastností)

Pokud soubor ještě nemáte rezervovaný, musíte si jej před prováděním změn jeho vlastností (například jeho názvu, jména jeho autora, termínu splnění, počtu slov atd.) rezervovat. Změny, které provedete, budou platné až v okamžiku, kdy soubor vrátíte se změnami.

Pokus o otevření souboru rezervovaného jiným uživatelem

Možnosti Rezervovat a Vrátit se změnami nejsou k dispozici. Soubor rezervovaný jiným uživatelem nemůžete rezervovat. Jestliže se o to pokusíte, zobrazí se zpráva s oznámením, že je soubor rezervován jiným uživatelem.

Zpráva s oznámením, že je soubor uzamčen jiným uživatelem

Umístíte-li na ikonu souboru ukazatel myši, můžete zjistit, kdo má soubor rezervovaný. Jméno osoby, která si jej rezervovala, se zobrazí v popisu ikony.

Popis zobrazený pod ikonou rezervovaného souboru. Umožňuje uživateli zjistit název souboru a uživatele, který si jej rezervoval.

Pokud soubor rychle potřebujete, můžete danou osobu kontaktovat a požádat ji o vrácení souboru se změnami.

Vrácení souboru se změnami

Jste vyzváni k zadání komentáře týkajícího se provedených změn. Pokud knihovna sleduje verze, stane se komentář součástí historie verzí. V případě, že jsou sledovány hlavní verze i podverze, budete vyzváni k volbě typu verze, kterou vracíte se změnami. Další informace o správě verzí naleznete v části Viz také tohoto článku.

Rezervace souboru na dlouhou dobu

Pokud máte soubor rezervovaný, nemůže nikdo jiný zobrazit prováděné změny ani upravovat soubor. To je užitečné v okamžiku, kdy provádíte změny, nicméně tím můžete ostatním uživatelům bránit v provádění úkolů, které jim byly přiřazeny. Je dobrým zvykem a slušností vrátit rezervovaný soubor se změnami co nejdříve. Za některých okolností může být vrácení souboru se změnami vynuceno správcem.

Začátek stránky

Jak lze nakonfigurovat knihovnu webu tak, aby v ní byla požadována rezervace?

Požadování rezervace souborů v knihovnách mohou nastavit pouze uživatelé s oprávněními na úrovni Úplné řízení nebo Návrh.

Vyžadovat rezervace souborů

Poznámka: Pokud tyto informace neodpovídají tomu, co vidíte, můžete pomocí Office 365 upgradovaná verze. Zkuste vytvořit knihovnu vyžadování rezervace souborů vyhledejte požadované informace, které se vás týkají.

 1. Přejděte do knihovny, ve které chcete pracovat. Pokud není název knihovny zobrazen v podokně Snadné spuštění, klikněte na odkaz Veškerý obsah webu a potom vyberte název dané knihovny.

 2. Na pásu karet klikněte ve skupině Nástroje knihovny na kartu Knihovna.

 3. Klikněte na Nastavení knihovny Tlačítko Nastavení knihovny na pásu karet knihovny služby SharePoint Foundation .

 4. Na stránce Nastavení knihovny klikněte v části Obecné nastavení na odkaz Nastavení správy verzí.

 5. V části Vyžadovat rezervaci vyberte u dotazu Chcete vyžadovat rezervaci dokumentů před úpravami? možnost Ano.

 6. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno a vraťte se na stránku Nastavení knihovny.

Začátek stránky

Jak lze zrušit požadování rezervace v knihovně webu?

Pokud se organizace po čase rozhodne, že požadování rezervace není opravdu potřebné, můžete toto nastavení zrušit. Jsou k tomu nutná oprávnění na úrovni Úplné řízení nebo Návrh.

To zrušení povinnosti ke kontrole se soubory

Poznámka: Pokud tyto informace neodpovídají tomu, co vidíte, můžete pomocí Office 365 po upgradu služeb. Zkuste najít potřebné informace, které se vás týkají Nastavení knihovny na vyžadování rezervace souborů .

 1. Přejděte do knihovny, ve které chcete pracovat. Pokud není název knihovny zobrazen v podokně Snadné spuštění, klikněte na odkaz Veškerý obsah webu a potom vyberte název dané knihovny.

 2. Na pásu karet klikněte ve skupině Nástroje knihovny na kartu Knihovna.

 3. Klikněte na Nastavení knihovny Tlačítko Nastavení knihovny na pásu karet knihovny služby SharePoint Foundation .

 4. Na stránce Nastavení knihovny klikněte v části Obecné nastavení na odkaz Nastavení správy verzí.

 5. V části Vyžadovat rezervaci vyberte u dotazu Chcete vyžadovat rezervaci dokumentů před úpravami? možnost Ne.

 6. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno a vraťte se na stránku Nastavení knihovny.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×