Konfigurace horního panelu odkazů pro navigaci na webu

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Horní panel odkazů zobrazuje řadu karet v horní části stránek na webu a umožňuje tak uživatelům vašeho webu přejít na jiné weby v kolekci webů. Horní panel odkazů se označuje taky jako globální navigace, protože může být u všech webů v kolekci webů stejný. Podřízené weby ale můžou být nakonfigurované tak, aby se v horním panelu odkazů nadřazeného webu nezobrazovaly. Dostupné možnosti konfigurace horního panelu odkazů se budou lišit podle toho, jestli jsou u vaší Kolekce webů povolené funkce publikování.

Následuje příklad horní panel odkazů z fiktivní web Contoso. Marketing, přičemž prodeje a Finance jsou podřízené weby Contoso Nadřazený web.

Horní panel odkazů:

Můžete taky pro navigaci nastavit panel Snadné spuštění. Jak, to se dozvíte v tématu Konfigurace panelu Snadné spuštění pro navigaci na webu.

V tomto článku:

Než začnete

Máte potřebná oprávnění ke konfiguraci navigace?

Je pro váš web povoleno publikování?

Navigace s popisem cesty

Konfigurace dědičnosti pro horní panel odkazů

Konfigurace dědičnosti pro horní panel odkazů na webu neumožňujícím publikování

Konfigurace dědičnosti pro horní panel odkazů na webu publikování

Přidání, úprava nebo odebrání odkazu na horním panelu odkazů

Přidání, úprava nebo odebrání odkazů na horním panelu odkazů webu neumožňujícího publikování

Přidání, úprava nebo odebrání odkazů na horním panelu odkazů webu publikování

Změna pořadí odkazů na horním panelu odkazů

Změna pořadí odkazů na horním panelu odkazů webu neumožňujícího publikování

Ruční změna pořadí odkazů na horním panelu odkazů webu publikování

Automatické řazení položek na horním panelu odkazů na webu publikování

Zobrazení nebo skrytí podřízených webů a stránek na horním panelu odkazů

Zobrazení podřízených webů v rozevíracích nabídkách na horním panelu odkazů

Než začnete

Máte potřebná oprávnění ke konfiguraci navigace?

Ke správě navigaci pro web musí mít aspoň oprávnění, která získáte přidáním do výchozí skupiny Návrháři služby SharePoint pro daný web. Máte potřebná oprávnění ke konfiguraci navigace webu, pokud Nastavení webu jednu z možností v nabídce Akce webu Nabídka Akce webu a na stránce weby nastavení se zobrazí příkaz Navigace v části Vzhled a chování (u neumožňujícím publikování webů, zobrazí se příkazy Panelu Snadné spuštění a horní panel odkazů v části Vzhled a chování místo navigační.
Příkaz Nastavení webu v nabídce Akce webu

Je pro váš web povoleno publikování?

Před zahájením konfigurace navigace pro váš web je nutné zjistit, zda jsou pro weby v kolekci webů povoleny funkce publikování. Je důležité vědět, zda je váš web webem publikování či nikoli, protože možnosti konfigurace navigace pro web publikování jsou rozsáhlejší než možnosti dostupné pro web neumožňující publikování.

V závislosti na typu vašeho webu budou na stránce Nastavení webu zobrazeny různé možnosti navigace. Pomocí následujícího postupu rychle zjistíte, s jakým typem webu pracujete:

 1. Nabídka Akce webu Nabídka Akce webu klikněte na Nastavení webu.

 2. Na stránce Nastavení webu si prohlédněte seznam odkazů v části Vzhled a chování.

  • Pokud se zobrazí odkaz Navigace, pracujete s webem publikování a můžete nakonfigurovat pomocí stránky nastavení navigace webu.
   Navigace

  • Pokud se zobrazí odkazy s názvem horní panel odkazů a Snadné spuštění, pracujete na webu neumožňujícím publikování a máte omezenější sadu dostupné možnosti konfigurace navigace.
   Vzhled a chování

Navigace s popisem cesty

Nelze konfigurace navigace s popisem cesty. Následuje příklad navigace s popisem cesty.
Navigace s popisem cesty

Začátek stránky

Konfigurace dědičnosti pro horní panel odkazů

Horní panel odkazů pro web můžete konfigurovat tak, aby byl používán stejný horní panel odkazů jako u nadřazeného webu. Jinými slovy, podřízený web dědí horní panel odkazů z nadřazeného webu. Případně můžete horní panel odkazů pro web konfigurovat tak, aby byl pro daný web jedinečný.

Možnosti a postupy konfigurace dědičnosti pro horní panel odkazů se u webů publikování a webů neumožňujících publikování liší. Informace o tom, jak zjistit, zda jsou u webů ve vaší kolekci webů povoleny funkce publikování či nikoli, naleznete v části Je pro váš web povoleno publikování v tomto článku.

Konfigurace dědičnosti pro horní panel odkazů na webu neumožňujícím publikování

Při vytváření nového webu v kolekci webů, pro kterou nejsou povoleny funkce publikování, můžete zvolit, zda má být web zahrnutý na horním panelu odkazů nadřazeného webu a zda má být použit horní panel odkazů nadřazeného webu. Získáte tak pro web tři různé možnosti konfigurace:

 • Zděděný a zahrnutý v nadřazeném webu:     Web je zahrnutý ve formě karty v horním panelu odkazů nadřazeného webu a používá stejný horní panel odkazů jako nadřazený web. Horní panel odkazů nejde na této úrovni konfigurovat bez toho, že by se nejdřív přerušila dědičnost z nadřazeného webu.

 • Zděděný, ale nezahrnutý do nadřazeného webu:     Web používá stejný horní panel odkazů jako nadřazený web, ale není zahrnutý jako karta v horním panelu odkazů nadřazeného webu. Horní panel odkazů nejde na této úrovni konfigurovat bez toho, že by se nejdřív přerušila dědičnost z nadřazeného webu.

 • Jedinečný:     Web není zahrnutý jako karta v horním panelu odkazů nadřazeného webu ani nepoužívá stejný horní panel odkazů jako nadřazený web. Horní panel odkazů jde na této úrovni konfigurovat a je kompletně oddělený od nadřazeného webu.

V případě přejmenování webu ze stránky Nadpis, popis a ikona není název webu v horním panelu odkazů aktualizován. Chcete-li změnit název, který se v horním panelu odkazů zobrazuje, je třeba tento panel upravit.

Když se vytváří Podřízený web, zobrazí se tento web ve výchozím nastavení na horním panelu odkazů pro Nadřazený web a má jedinečný horní panel odkazů. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit. Pokud chcete nakonfigurovat nastavení horního panelu odkazů pro podřízený web, udělejte toto:

 1. Nabídka Akce webu Nabídka Akce webu klikněte na Nastavení webu.

 2. Ve sloupci Vzhled a chování klikněte na horní panel odkazů.
  Vzhled a chování

 3. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Chcete-li pro podřízený web vytvořit vlastní odkazy, klikněte na položku Ukončit dědění odkazů. Pokud nakonfigurujete podřízený web tak, aby bylo ukončeno dědění odkazů, nebudou odkazy z horního panelu odkazů nadřazeného webu zachovány.

  • Chcete-li použít stejné odkazy jako u nadřazeného webu, klikněte na položku Použít odkazy z nadřazeného webu. Pokud nakonfigurujete podřízený web tak, aby byl používán stejný horní panel odkazů jako u nadřazeného webu, budou odkazy na horním panelu odkazů podřízeného webu odstraněny.

Konfigurace dědičnosti pro horní panel odkazů na webu publikování

Při vytváření webu publikování se můžete rozhodnout, zda má být použit horní panel odkazů z nadřazeného webu či nikoli. Toto nastavení můžete kdykoli změnit prostřednictvím stránky Nastavení navigace. Chcete-li konfigurovat nastavení horního panelu odkazů pro podřízený web:

 1. Nabídka Akce webu Nabídka Akce webu klikněte na Nastavení webu.

 2. Ve sloupci Vzhled a chování klikněte na položku Navigace.

  Navigace
  příkaz navigace poznámky se zobrazí v části Vzhled a chování pouze v případě, že jsou pro váš web povolené funkce publikování a vy máte alespoň oprávnění, která získáte přidáním do výchozí skupiny Návrháři služby SharePoint pro daný web.

 3. V části Globální navigace proveďte jeden z následujících kroků:

  • Chcete-li zobrazit stejný horní panel odkazů jako u nadřazeného webu, vyberte možnost Zobrazit stejné navigační položky jako u nadřazeného webu.

  • Horním panelu odkazů, která je pro aktuální web jedinečný, vyberte Zobrazit navigační položky v rámci aktuálního webu.

   Nastavení Globální navigace

   Poznámka:  Pokud se jedná o web nejvyšší úrovně ve vaší kolekci webů, nebudou tyto možnosti k dispozici, protože pro web nejvyšší úrovně neexistuje nadřazený web.

 4. V části Globální navigace:

  • Chcete-li zobrazit podřízené weby aktuálního webu na horním panelu odkazů, zaškrtněte políčko Zobrazit podřízené weby.

  • Chcete-li zobrazit stránky aktuálního webu na horním panelu odkazů, zaškrtněte políčko Zobrazit stránky.

  • Chcete-li omezit počet odkazů na weby a stránky, které jsou automaticky zobrazovány na horním panelu odkazů, zadejte dané číslo do pole Maximální počet dynamických položek, které lze zobrazit na této úrovni navigace.

 5. Klikněte na OK.

Začátek stránky

Přidání, úprava nebo odebrání odkazu na horním panelu odkazů

Kroky, které je třeba provést za účelem přidání, úprav nebo odebrání odkazů na horním panelu odkazů, se liší v závislosti na tom, zda jsou u kolekce webů povoleny funkce publikování. Informace o tom, jak zjistit, zda jsou u webů ve vaší kolekci webů povoleny funkce publikování či nikoli, naleznete v části Je pro váš web povoleno publikování v tomto článku.

Přidání, úprava nebo odebrání odkazů na horním panelu odkazů webu neumožňujícího publikování

Pokud je u vašeho webu používán jedinečný horní panel odkazů (to znamená, že se jedná o web nejvyšší úrovně nebo že nedědí své odkazy z nadřazeného webu), můžete konfigurovat odkazy, které jsou zobrazeny na horním panelu odkazů daného webu. Můžete také zahrnout odkazy na jiné weby mimo kolekci webů.

 1. Nabídka Akce webu Nabídka Akce webu klikněte na Nastavení webu.

 2. Ve sloupci Vzhled a chování klepněte na položku Horní panel odkazů.

 3. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Pokud chcete přidat nový odkaz, klikněte na Nový navigační odkaz. Zadejte adresu URL a popis pro na odkaz. Adresa URL můžete propojit platnou cestu, jako je složka v rámci tohoto webu sdílet v rámci vaší podnikové síti intranet nebo odkazu na místo na Internetu.

   Nový navigační odkaz

  • Chcete-li upravit odkaz, klikněte na tlačítko Upravit vedle daného odkazu, který chcete upravit Upravit a proveďte potřebné změny. Pouze můžete upravit popis výchozí odkazy, například Domů.

  • Odebrat odkaz, klikněte na Upravit vedle odkazu Upravit , klikněte na Odstranit a kliknutím na OK.

   Důležité informace: Pokud odstraníte nadpis z horního panelu odkazů na webu neumožňujícím publikování, budou odstraněny také všechny odkazy, které daný nadpis obsahoval.

 4. Klikněte na OK.

Přidání, úprava nebo odebrání odkazů na horním panelu odkazů webu publikování

Chcete-li přidat nový nadpis nebo odkaz nebo upravit existující nadpis nebo odkaz na horním panelu odkazů, můžete použít část Úprava a řazení navigace na stránce Nastavení navigace.

 1. Nabídka Akce webu Nabídka Akce webu klikněte na Nastavení webu.

 2. V části Vzhled a chování klikněte na položku Navigace.

  Poznámka: Příkaz Navigace se v části Vzhled a chování zobrazí pouze v případě, že jsou pro web povoleny funkce publikování a máte alespoň oprávnění získaná přidáním do výchozí skupiny Návrháři služby SharePoint pro daný web.

 3. V části Úprava a řazení navigace vyberte kliknutím na Globální navigace na horním panelu odkazů.

  Globální navigace

  Poznámka: Pokud nejsou zobrazeny seznamy odkazů uspořádaných pod nadpisy Globální navigace nebo Aktuální navigace, váš web pravděpodobně dědí Globální navigaci ze svého nadřazeného webu. Pokud nechcete ukončit dědění Globální navigace z nadřazeného webu, budou vaše možnosti omezeny pouze na přidávání či úpravy odkazů na panelu Snadné spuštění.

 4. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Jestliže chcete upravit nadpis nebo odkaz, vyberte tento nadpis nebo odkaz a klepněte na možnost Upravit.

  • Pokud chcete přidat nový nadpis, klepněte na možnost Přidat nadpis.

  • Pokud chcete přidat nový odkaz, klikněte na tlačítko Přidat odkaz.

   Poznámka: Pokud vyberete nadpis, bude odkaz přidán pod tento nadpis. Pokud vyberete odkaz, bude vytvořený odkaz přidán na stejnou úroveň jako vybraný odkaz.

  • Chcete-li nadpis nebo odkaz odebrat, vyberte v části Úprava a řazení navigace nadpis nebo odkaz, který chcete odebrat, a klikněte na tlačítko Odstranit.

   Poznámka: Pokud odstraníte nadpis z horního panelu odkazů na webu publikování, odkazy obsažené pod tímto nadpisem nebudou odstraněny a budou po odstranění jejich původního nadpisu zobrazeny jako nadpisy.

 5. V dialogovém okně webu, které se zobrazí při přidávání nebo úpravách položky, konfigurujte následující možnosti:

  • Název   Zadejte název nadpis nebo odkaz, který chcete zobrazit. Název je povinný.

  • Adresa URL   Zadejte adresu URL pro nadpis nebo odkaz. Adresa URL je nutný pro odkazy ale vynechán záhlaví.

   Chcete-li, aby se adresa URL otevřela v jiném okně webového prohlížeče než v okně používaném webem, zaškrtněte políčko Otevřít odkaz v novém okně.

  • Popis   Zadejte popis nadpis nebo odkaz. Popis je volitelné nastavení.

  • Cílové skupiny   Pokud chcete omezit zobrazení, zadejte nebo přejděte na cílovou skupinu pro nadpis nebo odkaz. Pouze cílových skupin, které zadáte vidí odkaz nebo nadpis (a všechno pod záhlavím). Pokud nezadáte cílové skupiny, můžete zobrazit všechny cílových skupin na odkaz. Cílové skupiny je volitelná nastavení.

   Dialogové okno Navigační záhlaví

 6. Klikněte na OK.

Začátek stránky

Změna pořadí odkazů na horním panelu odkazů

Kroky, které je třeba provést za účelem změny pořadí odkazů na horním panelu odkazů, se liší v závislosti na tom, zda jsou u kolekce webů povoleny funkce publikování. Informace o tom, jak zjistit, zda jsou u webů ve vaší kolekci webů povoleny funkce publikování či nikoli, naleznete v části Je pro váš web povoleno publikování v tomto článku.

Změna pořadí odkazů na horním panelu odkazů webu neumožňujícího publikování

Pořadí, v němž se zobrazují karty na horním panelu odkazů, můžete změnit. Jakékoli změny provedené v pořadí položek na horním panelu odkazů se projeví na všech webech, které dědí navigaci na horním panelu odkazů vašeho webu.

 1. Nabídka Akce webu Nabídka Akce webu klikněte na Nastavení webu.

 2. V části Vzhled a chování klikněte na položku Horní panel odkazů.

 3. Klikněte na tlačítko Změnit pořadí.

 4. Ve sloupci Pořadí odkazů klikněte na možnosti v seznamu, které slouží ke změně pořadí, v němž se odkazy na horním panelu odkazů zobrazují.

 5. Klikněte na OK.

Ruční změna pořadí odkazů na horním panelu odkazů webu publikování

 1. Nabídka Akce webu Nabídka Akce webu klikněte na Nastavení webu.

 2. V části Vzhled a chování klikněte na položku Navigace.

  Poznámka: Příkaz Navigace se v části Vzhled a chování zobrazí pouze v případě, že jsou pro web povoleny funkce publikování a máte alespoň oprávnění získaná přidáním do výchozí skupiny Návrháři služby SharePoint pro daný web.

 3. V části Úprava a řazení navigace vyberte pod nadpisem Globální navigace položku, kterou chcete přesunout, a potom proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li položku na horním panelu odkazů přesunout směrem doleva, klikněte na tlačítko Přesunout nahoru.

  • Přesunout položky napravo na horním panelu odkazů, klikněte na Přesunout dolů.

   Přesunutí Globální navigace

 4. Chcete-li změnit pořadí dalších položek, opakujte krok 3.

 5. Po dokončení změn pořadí položek klikněte na tlačítko OK.

Automatické řazení položek na horním panelu odkazů na webu publikování

Pokud pracujete na webu, pro který jsou funkce publikování povoleny, můžete navigační položky konfigurovat tak, aby jejich řazení probíhalo automaticky, například podle záhlaví.

Důležité informace: Nastavení řazení platí pro horní panel odkazů i pro panel Snadné spuštění. Všechny provedené změny budou použity u obou těchto navigačních prvků.

 1. Nabídka Akce webu Nabídka Akce webu klikněte na Nastavení webu.

 2. V části Vzhled a chování klikněte na položku Navigace.

  Poznámka: Příkaz Navigace se v části Vzhled a chování zobrazí pouze v případě, že jsou pro web povoleny funkce publikování a máte alespoň oprávnění získaná přidáním do výchozí skupiny Návrháři služby SharePoint pro daný web.

 3. Chcete-li automaticky řadit podřízené weby, navigační odkazy, seznamy, knihovny a stránky vzestupně nebo sestupně podle abecedy či numericky na základě Záhlaví, Data vytvoření nebo Data poslední změny položky, vyberte v části Řazení možnost Automaticky seřadit.

  Pokud chcete řadit ručně všechny položky navigace kromě stránek, klikněte na možnost Řadit ručně a zaškrtněte políčko Automaticky řadit stránky. Stránky budou řazeny automaticky podle nastavení zadaného v části Automatické řazení.

  Postup řazení

  1. V části Automatické řazení proveďte v seznamu Seřadit podle jednu z následujících akcí:

   • Chcete-li položky řadit podle názvu, vyberte možnost Záhlaví.

   • Chcete-li položky řadit podle data, kdy byly vytvořeny, vyberte možnost Datum vytvoření.

   • Chcete-li položky řadit podle data, kdy byly naposledy změněny, vyberte možnost Datum poslední změny.

  2. Zadejte pořadí řazení výběrem možnosti vzestupně (A,B,C nebo 1,2,3) nebo sestupně (C,B,A nebo 3,2,1).

  3. Klikněte na OK.

Začátek stránky

Zobrazení nebo skrytí podřízených webů a stránek na horním panelu odkazů

Pokud pracujete na webu, který má povolené funkce publikování, můžete zobrazit nebo skrýt stránky a podřízené weby na horním panelu odkazů.

 1. Nabídka Akce webu Nabídka Akce webu klikněte na Nastavení webu.

 2. V části Vzhled a chování klikněte na položku Navigace.

  Poznámka: Příkaz Navigace se v části Vzhled a chování zobrazí pouze v případě, že jsou pro web povoleny funkce publikování a máte alespoň oprávnění získaná přidáním do výchozí skupiny Návrháři služby SharePoint pro daný web.

 3. V části Úprava a řazení navigace proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li zobrazit skrytý podřízený web nebo stránku, vyberte danou položku a potom klikněte na tlačítko Zobrazit.

  • Pokud chcete skrýt podřízený web nebo stránku, která je aktuálně zobrazujou na horním panelu odkazů, vyberte příslušnou položku a potom klikněte na Skrýt.

   Přesunutí Globální navigace

   Poznámky: 

   • Příkazy Skrýt a Zobrazit jsou k dispozici pouze pro položky navigace, které jsou podřízenými weby nebo stránkami. Nadpisy a odkazy nelze skrýt.

   • Pokud vyberete položku, která je aktuálně zobrazena na panelu Snadné spuštění, bude zobrazena pouze možnost Skrýt. Pokud vyberete položku, která aktuálně není na panelu Snadné spuštění zobrazena, bude zobrazena pouze možnost Zobrazit.

Začátek stránky

Zobrazení podřízených webů v rozevíracích nabídkách na horním panelu odkazů

Pracujete-li na webu publikování, můžete určit, zda se mají podřízené weby a stránky vašeho webu automaticky zobrazovat na horním panelu odkazů. Na horním panelu odkazů se podřízené weby a stránky aktuálního webu zobrazují jako nové karty (za předpokladu, že web nedědí navigaci z nadřazeného webu). Pokud se rozhodnete zobrazit podřízené weby a stránky pro všechny weby ve vaší kolekci webů, podřízené weby a stránky pod podřízenými weby webu nejvyšší úrovně se zobrazí jako odkazy v rozevíracích nabídkách odpovídajících karet na horním panelu odkazů.

Rozevírací nabídka

Poznámka: Jestliže se rozhodnete zobrazit položky navigace pro podřízené weby nebo stránky a obsahuje-li váš web velké množství podřízených webů nebo stránek, může web působit nepřehledným dojmem. Pokud nebude struktura celé kolekce webů centrálně plánována nebo spravována, pravděpodobně budete chtít konfigurovat web tak, aby se podřízené weby a stránky automaticky nezobrazovaly.

 1. Nabídka Akce webu Nabídka Akce webu klikněte na Nastavení webu.

 2. V části Vzhled a chování klikněte na položku Navigace.

  Poznámka: Příkaz Navigace se v části Vzhled a chování zobrazí pouze v případě, že jsou pro web povoleny funkce publikování a máte alespoň oprávnění získaná přidáním do výchozí skupiny Návrháři služby SharePoint pro daný web.

 3. V části Globální navigace proveďte jeden z následujících kroků:

  • Chcete-li zobrazit odkazy na podřízené weby na horním panelu odkazů, zaškrtněte políčko Zobrazit podřízené weby.

  • Chcete-li zobrazit odkazy na stránky na horním panelu odkazů, zaškrtněte políčko Zobrazit stránky.

  • Chcete-li skrýt odkazy na podřízené weby na horním panelu odkazů, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit podřízené weby.

  • Chcete-li skrýt odkazy na stránky na horním panelu odkazů, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit stránky.

  • Pokud konfigurujete web, aby zobrazoval podřízené weby a stránky, ale web je nastaven tak, aby zobrazoval globální navigaci (horní panel odkazů) svého nadřazeného webu, nebudou zobrazeny odkazy na tyto podřízené weby a stránky v navigaci pro aktuální web, dokud nebude navigace nadřazeného webu také nakonfigurována, aby zobrazovala podřízené weby a stránky.

  • Pokud konfigurujete navigaci webu nejvyšší úrovně a chcete, aby se stránky nebo podřízené weby pod podřízenými weby webu nejvyšší úrovně zobrazovaly v rozevíracích nabídkách horního panelu odkazů, je nutné konfigurovat web nejvyšší úrovně, aby zobrazoval podřízené weby a stránky, a dále konfigurovat jednotlivé podřízené weby, aby zobrazovaly své podřízené weby a stránky.

  • Pokud nechcete, aby se zobrazovaly všechny podřízené weby nebo stránky, můžete jednotlivé stránky a podřízené weby skrýt, poté co jste konfigurovali jejich zobrazení. Další informace naleznete v části Zobrazení nebo skrytí podřízených webů a stránek na horním panelu odkazů v tomto článku.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×