Konfigurace Gemini sdílené aplikace služby

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Důležité informace: Kliknutím na PowerPivot pro službu SharePoint nebo Konfigurace PowerPivot pro službu SharePoint zobrazit nejnovější produktové dokumentaci PowerPivot na webu společnosti Microsoft.

Microsoft SQL Server PowerPivot pro službu SharePoint je sada součásti serveru, řídicí panely, webových částí a šablony knihovny pro sdílení PowerPivot dat v sešitech aplikace Excel 2010 ve farmě služby SharePoint. Je potřeba infrastrukturu pro sdílení PowerPivot dat v sešitech aplikace Excel ve službě SharePoint.

Použití doplňku PowerPivot pro SharePoint, musíte vytvořit a nakonfigurovat aplikaci služby doplňku PowerPivot. Pokud jste nainstalovali PowerPivot pro SharePoint na nový SharePoint server nakonfigurovaný tak, že instalační program serveru SQL Server, může aplikaci služby vytvořili a nakonfigurovali už. V ostatních případech musí postupujte podle kroků v tomto článku Vytvoření aplikace služby PowerPivot, kterou jste si nainstalovali.

V tomto článku

Další informace o doplňku PowerPivot pro službu SharePoint

Vytvoření aplikace služby doplňku PowerPivot

Nakonfigurovat aplikaci služby doplňku PowerPivot

Přiřazení aplikaci služby PowerPivot pro webovou aplikaci

Další informace o doplňku PowerPivot pro službu SharePoint

PowerPivot pro službu SharePoint je služby Analysis Services integrace se Sharepointem 2010, zavedená v SQL Server 2008 R2 jako součást strategii obecných business intelligence, která umožňuje analýzy dat samoobslužných funkcí na stanice a na farmě služby SharePoint. Nainstalujte spuštěním SQL Server instalační program na serveru SharePoint. Po instalaci, můžete konfigurovat a spravovat ho ve formátu jako sdílených služeb v Centru pro správu, podobně jako může správy služby Excel Services nebo služby Access Services.

PowerPivot pro službu SharePoint spolupracuje služby Excel Services, zachycení žádosti o PowerPivot dat obsažených v sešitu aplikace Excel 2010 (.xlsx) a předávání těchto žádosti o služby PowerPivot ve farmě.

PowerPivot funguje taky pomocí služby Analysis Services v paměti datový úložiště a zpracování modul, který podporuje velkém rozsahu dat v sešitu Powerpivotu. Modul služby Analysis Services a služby PowerPivot instalují spolu a pracovní jako jednu jednotku. Služba PowerPivot poskytuje integrace se Sharepointem, zatímco modul služby Analysis Services odpoví na žádosti o načítání a uvolnění data PowerPivot v paměti na stejný server aplikace.

Začátek stránky

Vytvoření aplikace služby doplňku PowerPivot

Aplikace služby PowerPivot je konkrétní konfiguraci služby doplňku PowerPivot. I když potřebujete pouze jeden aplikace služby PowerPivot, každé webové aplikace SharePoint nemůžou mít vlastní aplikaci služby PowerPivot podle potřeby můžete měnit nastavení nebo oddělení dat konfigurace aplikace. Databáze aplikace samostatné služby vygeneruje pro každou aplikaci služby, které vytvoříte, izolace PowerPivot služby aplikace a konfigurace data z jiných webových aplikací používajících stejné instanci fyzické serveru.

 1. Spuštění Centrální správy.

 2. V části Správa aplikací klikněte na Spravovat aplikace služeb.

 3. Klikněte na Aplikace služeb v horní části stránky.

 4. Na tlačítku Nový klikněte na šipku dolů.

 5. Vyberte služby SQL Server PowerPivot. Pokud nezobrazující se v seznamu, není správně nainstalován PowerPivot pro službu SharePoint nebo funkci není povolený farmě.

 6. Na stránce Vytvořit nové aplikace služby PowerPivot zadejte název aplikace. Výchozí hodnota je PowerPivotServiceApplication<number >. Pokud vytváříte více aplikací služby PowerPivot, popisným názvem skupiny vám pomůže dalšími správci pochopit, jak ho mají být použity.

 7. Do Fondu aplikací vytvoření nového fondu aplikací a identity zabezpečení aplikace Pokud chcete používat ho s jiným účtem (doporučeno). Nezapomeňte zadat uživatelský účet domény, pokud v plánu rozšiřování nasazení zahrnovat další služby instance, které se spustí v rámci stejné identity.

 8. Zadání informací o použitých k vytvoření databáze, která jsou uložená data aplikací pro tuto aplikaci služby. Databázový server výchozí hodnota je instanci systému SQL Server Database Engine, který je hostitelem konfigurační databáze farmy.

 9. Do pole Název databáze, výchozí hodnota je PowerPivotServiceApplication1_<guid >. Je nutné vytvořit jedinečný databázi pro každou aplikaci služby doplňku PowerPivot. Výchozí název databáze odpovídá názvu výchozí aplikace služby. Pokud zadáte název aplikace jedinečné služby, postupujte podle podobné konvence pro název databáze, kterou můžete společně spravovat.

 10. V Databázi ověřování výchozí hodnota je ověřování systému Windows. Pokud aplikaci služby PowerPivot běží na stejném počítači jako databáze nebo na počítač, na kterém je přístup přes důvěryhodné připojení vždy funguje výchozí hodnota. Nemusí fungovat, pokud tuto službu a databáze jsou v jiném počítači nebo domény. V tomto případě pomocí ověřování serveru SQL. Před, ověřte server podporuje kombinovaného ověřování a že jsou povoleny šifrované připojení. Další informace najdete v tématu šifrovat připojení k serveru SQL Server SQL Server knihy Online.

 11. Zaškrtněte políčko pro proxy aplikace služby přidat do skupiny výchozí server. Připojení aplikace služeb se přidá do výchozí skupiny služby připojení. Pokud je to jediný aplikace služby PowerPivot ve skupině, aplikace bude možné okamžitě k novým i dosavadním webové aplikace SharePoint, které používají výchozí skupiny služby připojení. Je-li další položky ve skupině připojení, která už je aplikace služby Gemini, nebudou využívány Pokud nezaškrtnete políčko do vlastního seznamu.

 12. Klepněte na tlačítko Uložit.

Začátek stránky

Nakonfigurovat aplikaci služby doplňku PowerPivot

Aplikace služby PowerPivot vytvoří se na základě výchozí konfigurace. Výchozí nastavení se doporučuje většina scénářích. Změňte pouze v případě, že setkáte času pomalé odezvy nebo přerušená připojení nebo pokud jsou různé konfiguraci služby PowerPivot pro konkrétní webové aplikace SharePoint.

 1. Spuštění Centrální správy.

 2. V části Správa aplikací klikněte na Spravovat aplikace služeb. V seznamu aplikací služby byste měli vidět aplikaci služby jste právě vytvořili a s názvem. Výchozí hodnota je PowerPivotServiceApplication1, ale váš se budou lišit, pokud jste vytvořili druhé aplikaci služby.

 3. Poklikejte na aplikaci služby PowerPivot ze seznamu. Zobrazí se stránka nastavení doplňku PowerPivot.

 4. V Databázi načíst vypršení časového limitu zvýšit nebo snížit hodnotu chcete změnit, jak dlouho službě PowerPivot čeká odpověď instanci služby modulu služby Analysis Services ho předávány žádost načítání dat. Protože velkých sad dat chvíli ukazatel lince, musíte povolit dostatek času na instance služby PowerPivot načíst sešit aplikace Excel a přechod PowerPivot data instanci služby Analysis Services pro zpracování dotazů. Protože PowerPivot data může být neobvyklého, výchozí hodnota je 30 minut.

 5. V Časový limit fond připojení zvýšit nebo snížit hodnotu chcete změnit, kolik minut PowerPivot služby zachová nedělá datové připojení otevřít. Výchozí hodnota je 5 minut. Během tohoto období službu PowerPivot opakovaně používat nedělá datové připojení jen pro čtení požadavků pocházejících z stejné uživatel serveru SharePoint pro stejný zdroj dat PowerPivot. Pokud žádné další požadavky jsou doručeny pro příslušná data během doby určené, připojení se odebere z fondu. Platné hodnoty jsou hodnot 0 a 1 maximální celé číslo.

 6. Maximální velikost fond připojení dat, zvýšení nebo snížení hodnoty změnit maximální počet nečinná připojení služba PowerPivot vytvoří sdružení jednotlivé připojení pro každý uživatel serveru SharePoint zdroj dat PowerPivot a doplňku PowerPivot kombinace instanci služby. Výchozí hodnota je 100 nečinná připojení. Platné hodnoty jsou (neomezeno) -1, 0 (zakáže fond připojení uživatele), případně 1 maximální celé číslo. Tyto sdružení připojení povolit službu mnohem efektivněji podporuje probíhající připojení k datům stejné jen pro čtení stejné uživatelem. Však měli byste vždy omezit počet otevřených spojení zajistit, že nejsou nahromadit v čase a používání paměti serveru zbytečně. Všimněte si, že změna limit velikosti fond připojení nebude mít za následek přerušení připojení. Služba PowerPivot nikdy odepřít připojením založeným na nastavení fond připojení.

 7. Ve skupinovém rámečku Maximální velikost fond připojení serveru zvýšit nebo snížit hodnotu chcete změnit počet otevřených spojení v fond připojení vytvoří připojení služby PowerPivot na modul služby Analysis Services. Jednotlivé instance služby PowerPivot otevře zvláštní správní připojení, který má oprávnění členem Analysis Services na instanci modulu. Služba PowerPivot vytvoří samostatné fondu znovu použít pro správu připojení pro účely vyhledávat nečinná připojení a sledování stavu serveru. Výchozí hodnota je 5 připojení. Platné hodnoty jsou (neomezeno) -1, 0 (zakáže fond připojení správce) nebo 1 maximální celé číslo.

 8. Ve skupinovém rámečku Metoda přidělení můžete určit schéma, které střední úroveň PowerPivot používá vyberte konkrétní instanci služby PowerPivot pro zpracování požadavku klienta pro vyrovnávání zatížení. Výchozí hodnota je kruhového, která přiřazuje požadavky na servery ve stejném pořadí opakující se bez ohledu na to, zda je služba zaneprázdněn nebo nečinná. Můžete přidělit požadavky na základě serveru stavu, měřeno pomocí dostupných využití procesoru a paměti na základě stavu.

 9. V Aktualizace dat v pracovní době můžete určit oblast hodin, která určuje pracovní den. Plány aktualizace dat je možné spouštět po skončení pracovní den na vystopovat transakční dat, který byl vytvořen během normální pracovní doby.

 10. V Historie aktualizace dat, můžete určit, jak dlouho uchovávání historických záznam dat aktualizace zpracování. Tyto informace se zobrazí v datech stránky historie aktualizace, které jsou k dispozici pro každého sešitu, který používá aktualizaci dat.

 11. V Shromažďování dat využití sestav interval mezi dotazy, zadejte pro vytváření sestav dotazu statistiky časový interval. Dotaz statistiky jsou hlášené jako jedné události minimalizovat komunikace na serveru.

 12. Použití dat historie určete, jak dlouho chcete historických zaznamenat použití zásad správy informací.

 13. V Shromažďování dat využití jednotlivé prahové hodnoty odezvy dotaz zadejte horní mez určující, kde tabulátoru jednu kategorii a druhé, nebude zahájen. Těchto kategorií shromážděte proti dotazu, který se měří chování. Sledování trendů v doby odezvy dotaz pro systém můžete pomocí těchto kategorií.

 14. Klikněte na OK uložte provedené změny. Změny metodu vypršení časového limitu nebo přidělení zatížení platí pouze pro nové příchozí žádosti. Požadavky, které již máte v průběhu se vztahují hodnoty, které bylo platné po přijetí žádosti.

Začátek stránky

Přiřazení aplikaci služby PowerPivot pro webovou aplikaci

Po nakonfigurovat aplikaci služby PowerPivot můžete přiřadit webovou aplikaci jeho přidáním do seznamu služby aplikace připojení pro tuto webovou aplikaci. Můžete to udělat dvěma způsoby:

 • Přidejte ho do výchozí skupiny připojení. Výchozí skupiny připojení najdete připojení aplikace služeb, které jsou k dispozici pro webovou aplikaci, který odkazuje na jeho.

 • Vytvoření vlastní seznamu připojení pro konkrétní webové aplikace. Pokud jste vytvořili více aplikací služby PowerPivot, můžete zvolit který z nich budete používat tak, že vyberete v vlastního seznamu.

Výchozí skupiny připojení přijímá více aplikací služby stejného typu. Uvědomte si, že pokud chcete přidat další aplikace služeb PowerPivot, budou ignorovány. Bude použita pouze první instanci seznamu.

 1. V Centru pro správu, v části Správa aplikací klikněte na Spravovat webové aplikace.

 2. Klikněte na Webové aplikace v horní části stránky.

 3. Vyberte aplikaci, pro kterou chcete přiřadit připojení (například SharePoint -80).

 4. Klikněte na připojení služby.

 5. V následující skupinu přidružení upravit vyberte výchozí nebo [vlastní].

 6. [Vlastní] zaškrtněte políčko vedle každého připojení aplikace služby, kterou chcete použít. Pokud máte víc aplikace služeb PowerPivot (označené typ nastavený na Microsoft.AnalysisServices.SharePoint.Integration.PowerPivotServiceApplicationProxy), třeba zvolit pouze jednu.

 7. Klikněte na OK.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×