Konfigurace šablony formulářů na detekci stavu připojení formuláře

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pokud jsou návrhem šablony formuláře, jejíž formuláře potřebují síťové připojení k obrázku nebo vrátit data a máte zkušenosti s skriptu, můžete napsat skript, který zjistí stavu připojení k síti z formuláře založené na šabloně formuláře. Pomocí tohoto skriptu můžete zkontrolovat, zda formulář nové připojení k síti, a pokud formuláři můžete připojit k externímu zdroji dat než formuláři odešle dotaz ke zdroji externích dat aplikace Microsoft Office InfoPath. Tento článek obsahuje Microsoft JScript a příklady Visual Basic Scripting Edition (VBScript) určuje, zda formuláře založené na šabloně formuláře připojení k síti a pokud těchto formulářích můžete připojit k externímu zdroji dat.

V tomto článku

Přehled

Příklad skriptu JScript

Příklad skriptu VBScript

Použití ukázkového skriptu v šabloně formulářů

Přehled

Ke zjištění stavu připojení k síti lze u formuláře založeného na vaší šabloně formulářů použít vlastnost MachineOnlineState objektu Application. Potom můžete pomocí metody IsDestinationReachable stejného objektu Application zjistit, zda formulář dokáže najít externí zdroj dat. Vlastnost MachineOnlineState obsahuje hodnotu, která představuje stav připojení formuláře. Tato vlastnost může mít následující hodnoty:

Hodnota

Popis

0

Počítač není připojen k síti. Vlastnost může mít tuto hodnotu v případě, že počítač není připojen k síti nebo pokud je zakázána síťová karta počítače.

1

Počítač je připojen k síti. Pokud je počítač připojen k síti síťovým kabelem, označuje tato hodnota, že počítač je v síti. Jestliže má počítač fungující síťovou kartu pro bezdrátové připojení, označuje tato hodnota, že tato karta funguje. Je však možné, že počítač není k bezdrátové síti připojen.

2

Počítač je připojen k síti, ale aplikace Windows Internet Explorer je nakonfigurována na práci offline. Pokud je aplikace Internet Explorer přepnuta do režimu offline, je možné, že datové připojení k databázi nebo webové službě nebude fungovat správně.

Po zkontrolování, že uživatele počítač připojen k síti, můžete určit, pokud formuláři mohli komunikovat s zdroje externích dat metodu IsDestinationReachable . Tento způsob trvá Uniform Resource (Locator URL) nebo název URN (Uniform Resource) z externího zdroje dat jako parametr a vrátí jeden z následujících logické hodnoty:

True:     Formulář v síti nalezl externí zdroj dat.

False:    Formulář nemůže najít externí zdroj dat. Je možné, že externí zdroj dat je offline, nebo že se v síti nachází, ale není dostupný.

Příklady skriptů v tomto článku pouze zjišťují, zda je formulář připojen k síti. V tomto článku se příklady skriptů používají v okamžiku, kdy uživatel poprvé otevře formulář. Tento skript však také můžete použít kdykoli v případě, že budete chtít před provedením akce zkontrolovat připojení k síti. Můžete ho například použít v okamžiku, kdy uživatel klepne na příslušné tlačítko ve formuláři, a zjistit pomocí něj, zda existuje síťové připojení k externímu zdroji dat. Bez ohledu na to, kdy se rozhodnete tento skript použít, můžete také přidat skript, který na základě toho, zda je formulář připojen k síti, provede akci. Můžete například nastavit, aby v případě, že je počítač offline nebo se nelze připojit k externímu zdroji dat, aplikace InfoPath uživateli zobrazila zprávu s upozorněním, že externí zdroj dat není dostupný. Zprávu s upozorněním můžete upravit tak, aby uživatelé věděli, jak postupovat, pokud externí zdroj dat není dostupný. Můžete jim například doporučit, aby zkusili formulář vyplnit později nebo aby se obrátili na technickou podporu.

Začátek stránky

Příklad skriptu JScript

var machineState = Application.MachineOnlineState;
var displayMessage = machineState;
switch(machineState)
{
case 0:
{
displayMessage = "The computer is not connected to a network.";
break;
}
case 1:
{
if (!Application.IsDestinationReachable("http://example"))
{
displayMessage = "The computer is connected to a network, "
+ "but the external data source is not "
+ "available. Contact the data source "
+ "administrator for more information.";
}
else
{
displayMessage = "The computer is connected to a network.";
}
break;
}
case 2:
{
displayMessage = "The computer is connected to a network, but "
+ "Internet Explorer is in offline mode. Some "
+ "data connections may not work until you "
+ "set Internet Explorer to online mode. To "
+ "switch to online mode, on the File menu in "
+ "Internet Explorer, click Work Offline.";
break;
}
default:
{
displayMessage = "An unknown error occurred: Error: "
+ machineState;
}
}
XDocument.UI.Alert(displayMessage);

Začátek stránky

Příklad skriptu VBScript

Dim machineState, displayMessage, returnValue
machineState = Application.MachineOnlineState
displayMessage = machineState
returnValue = False
Select Case machineState
Case 0
displayMessage = "The computer is not connected to a network."
Case 1
returnValue = Application.IsDestinationReachable("http://example")
If returnValue = False Then
displayMessage = "The computer is connected to a network, but "
displayMessage = displayMessage + "the external data source is "
displayMessage = displayMessage + "not available. Contact the "
displayMessage = displayMessage + "data source administrator "
displayMessage = displayMessage + "for more information."
Else
displayMessage = "The computer is connected to a network."
End If
Case 2
displayMessage = "The computer is connected to a network, but "
displayMessage = displayMessage + "Internet Explorer is in "
displayMessage = displayMessage + "offline mode. Some data "
displayMessage = displayMessage + "connections may not work "
displayMessage = displayMessage + "until you set Internet "
displayMessage = displayMessage + "Explorer to online mode. "
displayMessage = displayMessage + "To switch to online mode, "
displayMessage = displayMessage + "on the File menu in "
displayMessage = displayMessage + "Internet Explorer, click "
displayMessage = displayMessage + "Work Offline."
Case Else
displayMessage = "An unknown error occurred: Error: "
displayMessage = displayMessage + machineState + "."
End Select
XDocument.UI.Alert(displayMessage)

Začátek stránky

Použití ukázkového skriptu v šabloně formulářů

Pokud chcete ukázkový skript před tím, než ho použijete ve své šabloně formulářů, otestovat, můžete pomocí následujícího postupu vytvořit prázdnou šablonu formulářů a potom zkopírovat jeden z ukázkových skriptů z tohoto článku do události OnLoad. Skript v události OnLoad je spuštěn, když je vytvořen nový formulář založený na vaší šabloně formulářů. Následně můžete zobrazit náhled své šablony formulářů a otestovat ukázkový skript s počítačem připojeným k síti, odpojeným od sítě nebo připojeným k síti, ale s aplikací Internet Explorer nastavenou na režim offline.

 1. Zkopírujte jeden z ukázkových skriptů uvedených dříve v tomto tématu a vložte ho do textového editoru, například Poznámkový blok.

  Poznámka: Zkopírování příkladu skript textovém editoru před přidáním do šablony formuláře zabrání jazyka HTML (Hypertext Markup) formátovací značky zobrazoval ve skriptu.

 2. V nabídce Soubor aplikace InfoPath vyberte příkaz Navrhnout šablonu formuláře.

 3. V dialogovém okně Navrhnout šablonu formuláře zvolte v oddílu Navrhnout nový přepínač Šablona formuláře, klepněte na položku Prázdný a potom klepněte na tlačítko OK.

 4. Nové šablony formulářů jsou ve výchozím nastavení nakonfigurovány na používání skriptovacího jazyka JScript. Chcete-li jako skriptovací jazyk používat jazyk VBScript, změňte skriptovací jazyk šablony formulářů.

  Postup

  1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti formuláře.

  2. V seznamu Kategorie klepněte na položku Programování.

  3. V seznamu Programovací jazyk šablony formuláře v části Programovací jazyk klepněte na možnost VBScript a potom klepněte na tlačítko OK.

 5. V nabídce Nástroje přejděte na položku Programové a potom klepněte na příkaz Událost při načítání. Spustí se editor Microsoft Script Editor s kurzorem umístěným na události OnLoad.

 6. V události OnLoad v editoru Microsoft Script Editor nahraďte text „// Sem zadejte kód.“ ukázkovým skriptem, který jste zkopírovali do textového editoru.

 7. Upravte ukázkový skript tak, aby odpovídal vašemu prostředí. Můžete například upravit zprávy a změnit odkaz http://example na adresu URL nebo název URN příslušného externího zdroje dat.

 8. V editoru Microsoft Script Editor klepněte v nabídce Soubor na příkaz Uložit.

 9. Změny můžete otestovat kliknutím na Náhled na panelu nástrojů Standardní nebo stisknutím kláves CTRL+SHIFT+B.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×