Kompatibilita webových prohlížečů se službou InfoPath Forms Services

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Služba InfoPath Forms Services je serverová technologie umožňující uživatelům vyplňovat formuláře aplikace Microsoft Office InfoPath pomocí webového prohlížeče. Vyplnění formuláře aplikace InfoPath nevyžaduje, aby uživatelé měli ve svých počítačích nainstalovánu aplikaci InfoPath, a nemusejí si ani nic stahovat z webu. Stačí jim přístup k prohlížeči, jako je Microsoft Internet Explorer, Apple Safari nebo Firefox.

Tento článek obsahuje seznam kompatibilních s InfoPath Forms Services prohlížeče. Kromě toho tento článek uvádí funkce, které podporuje šablon formulářů kompatibilních s prohlížečem, funkce, které nelze použít v šablon formulářů kompatibilních s prohlížečem a rozdílech mezi chování, které může dojít, pokud formulářů, které jsou založeny na šablonách formulářů kompatibilních s prohlížečem jsou zobrazeny v jiné prohlížeče.

V tomto článku

Webové prohlížeče kompatibilní se službou InfoPath Forms Services

Funkce aplikace InfoPath podporované ve službě InfoPath Forms Services

Webové prohlížeče kompatibilní se službou InfoPath Forms Services

Ikona úplné podpory = úplné podpory Ikona částečné podpory = částečné podpory Ikona nepodporování = žádnou podporu

Poznámka: Není-li v následující tabulce uvedena konkrétní verze prohlížeče, znamená to, že není podporována. Například nejsou podporovány starší prohlížeče, jako je Internet Explorer 5.01, Internet Explorer 5.5.x, Internet Explorer for Macintosh a verze prohlížečů jiných výrobců, které jsou starší než verze uvedené v následující tabulce. Ačkoli je možné, že formuláře s podporou prohlížeče budou v těchto prohlížečích fungovat správně, testování proběhlo pouze s verzemi uvedenými v následující tabulce.

Následující tabulka uvádí konkrétní prohlížeče, které jsou kompatibilní se službou InfoPath Forms Services.

Prohlížeč

Windows 1

UNIX nebo Linux

Macintosh

Microsoft Internet Explorer 6.0 (32 bitů)

Ikona úplné podpory

Ikona nepodporování

Ikona nepodporování

Windows Internet Explorer 7.0 (32 bitů)

Ikona úplné podpory

Ikona nepodporování

Ikona nepodporování

Firefox 1.5

Ikona úplné podpory

Ikona úplné podpory

Ikona úplné podpory

Mozilla 1.7

Ikona úplné podpory

Ikona nepodporování

Ikona nepodporování

Netscape 7.2

Ikona nepodporování

Ikona úplné podpory

Ikona nepodporování

Netscape 8.1

Ikona úplné podpory

Ikona nepodporování

Ikona nepodporování

Safari 2.0

Ikona nepodporování

Ikona nepodporování

Ikona úplné podpory

1Zahrnuje verze Windows Vista, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000.

Začátek stránky

Funkce aplikace InfoPath podporované ve službě InfoPath Forms Services

Většina ovládací prvky aplikace InfoPath a funkce fungují stejně jako v bez ohledu na to, jestli jsou uživatelé vyplňovat formuláře v aplikaci Internet Explorer, Firefox, Safari nebo jiných podporovaný prohlížeč. Ale stejného formuláře se můžou zobrazovat jinak ve jednotlivé prohlížeče. Tyto formátu můžete přičítat různých prohlížeče podporu technologie, například jazyka HTML (Hypertext Markup), šablony stylů (CSS) a JavaScript.

Navíc existují některé ovládací prvky a funkce, které jsou plně podporovány pouze v prohlížečích podporujících technologie Microsoft ActiveX, jako jsou aplikace Internet Explorer 6.0 nebo Internet Explorer 7.0. V jiných prohlížečích mohou tyto funkce pracovat odlišně nebo mít omezené možnosti.

Podpora pro ovládací prvky formuláře

Podpora pro ovládací prvky formuláře

Na základě následující tabulky můžete určit, zda je konkrétní ovládací prvek aplikace InfoPath službou InfoPath Forms Services podporován.

V některých případech nemusí ovládací prvek fungovat stejným způsobem ve všech prohlížečích, i když je podporován službou InfoPath Forms Services. Například můžete v šablonách formulářů kompatibilních s prohlížečem použít pole s formátovaným textem. Plné možnosti formátování při vyplňování formuláře však uživatelé budou mít pouze v aplikaci Internet Explorer.

Podobně, pokud uživatelé zobrazí formulář v prohlížeči mobilního zařízení, některé ovládací prvky budou vypadat jinak než v prohlížeči na obrazovce počítače a některé budou zcela vypuštěny. Ačkoli můžete v šabloně formuláře kompatibilní s prohlížečem použít například ovládací prvek Soubor jako příloha, při zobrazení formuláře v prohlížeči mobilního zařízení se tento ovládací prvek neobjeví. Další informace o optimalizaci šablon formulářů pro použití v mobilním zařízení naleznete pomocí odkazů v části Viz také na začátku tohoto článku.

Ikona úplné podpory = úplné podpory Ikona částečné podpory = částečné podpory Ikona nepodporování = žádnou podporu

Ovládací prvek aplikace InfoPath 2007

Stolní prohlížeče

Prohlížeče mobilních zařízení

Textové pole

Ikona úplné podpory

Ikona úplné podpory

Zaškrtávací políčko

Ikona úplné podpory

Ikona úplné podpory

Tlačítko

Ikona úplné podpory

Ikona úplné podpory

Pole výrazu

Ikona úplné podpory

Ikona úplné podpory

Seznam

Ikona úplné podpory

Ikona úplné podpory

Rozevírací seznam

Ikona úplné podpory

Ikona úplné podpory

Oddíl s opakováním

Ikona úplné podpory

Ikona úplné podpory

Hypertextový odkaz.

Ikona úplné podpory

Ikona nepodporování

Přepínač

Ikona úplné podpory

Ikona nepodporování

Volitelný oddíl

Ikona úplné podpory

Ikona nepodporování

Tabulka s opakováním

Ikona úplné podpory

Ikona nepodporování

Ovládací prvek Soubor jako příloha

Ikona úplné podpory

Ikona nepodporování

Výběr data 1

Ikona částečné podpory

Ikona částečné podpory

Pole s formátovaným textem 2

Ikona částečné podpory

Ikona nepodporování

Ovládací prvek ActiveX

Ikona nepodporování

Ikona nepodporování

Seznam s odrážkami

Ikona nepodporování

Ikona nepodporování

Skupina voleb

Ikona nepodporování

Ikona nepodporování

Oddíl voleb

Ikona nepodporování

Ikona nepodporování

Pole se seznamem

Ikona nepodporování

Ikona nepodporování

Vodorovná tabulka s opakováním

Ikona nepodporování

Ikona nepodporování

Vodorovná oblast

Ikona nepodporování

Ikona nepodporování

Ovládací prvek Rukopisný obrázek

Ikona nepodporování

Ikona nepodporování

Ovládací prvek Seznam a podrobnosti

Ikona nepodporování

Ikona nepodporování

Seznam s vícenásobným výběrem

Ikona nepodporování

Ikona nepodporování

Číslovaný seznam

Ikona nepodporování

Ikona nepodporování

Ovládací prvek Obrázek

Ikona nepodporování

Ikona nepodporování

Prostý seznam

Ikona nepodporování

Ikona nepodporování

Opakující se skupina voleb

Ikona nepodporování

Ikona nepodporování

Opakující se rekurzivní oddíl

Ikona nepodporování

Ikona nepodporování

Oblast s možností posouvání

Ikona nepodporování

Ikona nepodporování

Svislý popisek

Ikona nepodporování

Ikona nepodporování

1Přestože slouží výběr data do šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem ikonu kalendáře a místní kalendář se zobrazí jenom na podporované verze aplikace Internet Explorer. V jiných prohlížečích ovládací prvek Výběr data se zobrazí jako textové pole, ale formátování dat pořád podporuje možnosti.

2You nelze povolit vložené obrázky nebo zadat částečné možnosti formátování formátovaného textu pro ovládací prvky formátovaného textu v šabloně formuláře kompatibilní s prohlížečem. Široká řada možností formátování RTF jsou také k dispozici pouze v podporovaných verze aplikace Internet Explorer. Je možné, aby je uživatelé mohli upravit text v poli s formátovaným textem v podporovaném prohlížeči, ale nejsou k dispozici, včetně Změna barvy textu a formátování písma možnosti formátování.

Začátek stránky

Podpora pro funkce analytické logiky

Funkce obchodní logiky slouží v šabloně formuláře pomáhající při ochraně chybám při zadávání dat a k automatizaci akce ve formuláři uživatele. Při použití funkce aplikace InfoPath například Ověření datPodmíněné formátování a pravidel můžete definovat podmínky a akce, které automaticky provádět úkoly, které jsou založeny na události, jako je třeba otevření nebo zavření formuláře, nebo hodnoty zadané do šablony formuláře.

Následující tabulka uvádí, do jaké míry jsou jednotlivé funkce analytické logiky aplikace InfoPath podporovány v kompatibilních prohlížečích.

Ikona úplné podpory = úplné podpory Ikona částečné podpory = částečné podpory Ikona nepodporování = žádnou podporu

Funkce aplikace InfoPath 2007

Stolní prohlížeče

Prohlížeče mobilních zařízení

Vzorce 1

Ikona úplné podpory

Ikona úplné podpory

Ověření dat

Ikona úplné podpory

Ikona úplné podpory

Pravidla:

Ikona úplné podpory

Ikona úplné podpory

Podmíněné formátování 2

Ikona úplné podpory

Ikona částečné podpory

Uživatelské role

Ikona nepodporování

Ikona nepodporování

1S výjimkou funkcí xdXDocument:get-Role, Position a Last.

2V prohlížečích mobilních zařízení jsou některé funkce podmíněného formátování podporovány, například skrytí ovládacích prvků na základě podmínek ve formuláři. Pomocí podmíněného formátování však není na základě podmínek ve formuláři možné změnit vzhled ovládacího prvku. Například nelze pomocí podmíněného formátování změnit v ovládacím prvku barvu textu.

Začátek stránky

Podpora pro funkce související se zabezpečením

Následující tabulka uvádí, do jaké míry jsou jednotlivé funkce aplikace InfoPath související se zabezpečením podporovány v kompatibilních prohlížečích.

Ikona úplné podpory = úplné podpory Ikona částečné podpory = částečné podpory Ikona nepodporování = žádnou podporu

Funkce aplikace InfoPath 2007

Stolní prohlížeče

Prohlížeče mobilních zařízení

Úroveň zabezpečení Doména

Ikona úplné podpory

Ikona úplné podpory

Úroveň zabezpečení Plná důvěryhodnost

Ikona úplné podpory

Ikona úplné podpory

Úroveň zabezpečení Omezeno

Ikona nepodporování

Ikona nepodporování

Digitální podpisy 1

Ikona částečné podpory

Ikona nepodporování

Ochrana návrhu formuláře

Ikona nepodporování

Ikona nepodporování

Možnost zakázat příkazy Uložit, Tisk a jiné

Ikona úplné podpory

Ikona úplné podpory

Správa přístupových práv k informacím (IRM):

Ikona nepodporování

Ikona nepodporování

1Digitální podpisy nejsou podporovány v šablonách formulářů s podporou prohlížeče, které zobrazíte v prohlížečích mobilních zařízení. Kromě toho nemohou uživatelé v počítačových prohlížečích digitálně podepsat celý formulář. Šablonu formuláře však můžete navrhnout tak, aby uživatelé mohli ve formuláři digitálně podepsat jeden nebo více oddílů. Dosáhnete toho povolením digitálních podpisů u ovládacího prvku Oddíl. Navíc platí, že ačkoli uživatelé mohou digitální podpisy u formuláře zobrazit v libovolném podporovaném prohlížeči, mohou oddíly formuláře digitálně podepsat pouze v podporovaných verzích aplikace Internet Explorer.

Začátek stránky

Podpora pro datová připojení

Datové připojení je dynamické propojení mezi formulářem a Zdroj dat, kde se ukládají nebo získávají data pro tento formulář.

Následující tabulka uvádí, do jaké míry jsou datová připojení aplikace InfoPath podporována v šablonách formulářů s podporou prohlížeče.

Ikona úplné podpory = úplné podpory Ikona částečné podpory = částečné podpory Ikona nepodporování = žádnou podporu

Funkce aplikace InfoPath 2007

Stolní prohlížeče

Prohlížeče mobilních zařízení

Načtení dat ze souboru XML nebo z adresy URL vracející kód XML

Ikona úplné podpory

Ikona úplné podpory

Načtení dat ze seznamu nebo knihovny služby Microsoft Windows SharePoint Services

Ikona úplné podpory

Ikona úplné podpory

Načtení dat z databáze serveru Microsoft SQL Server

Ikona úplné podpory

Ikona úplné podpory

Načtení dat z databáze aplikace Microsoft Office Access

Ikona nepodporování

Ikona nepodporování

Načtení dat z webové služby

Ikona úplné podpory

Ikona úplné podpory

Načtení dat s využitím souborů datových připojení v knihovně datových připojení

Ikona úplné podpory

Ikona úplné podpory

Následující tabulka uvádí, do jaké míry jsou funkce aplikace InfoPath pro odesílání formulářů podporovány v kompatibilních prohlížečích.

Ikona úplné podpory = úplné podpory Ikona částečné podpory = částečné podpory Ikona nepodporování = žádnou podporu

Funkce aplikace InfoPath 2007

Stolní prohlížeče

Prohlížeče mobilních zařízení

Odeslání dat v e-mailové zprávě

Ikona úplné podpory

Ikona úplné podpory

Odeslání dat do knihovny SharePoint 1

Ikona úplné podpory

Ikona úplné podpory

Odeslání dat do databáze serveru Microsoft SQL Server

Ikona nepodporování

Ikona nepodporování

Odeslání dat do databáze aplikace Microsoft Access

Ikona nepodporování

Ikona nepodporování

Odeslání dat do webové služby 2

Ikona úplné podpory

Ikona úplné podpory

Odeslání dat do webové aplikace přijímající data HTTP POST

Ikona úplné podpory

Ikona úplné podpory

Odeslání dat s využitím souborů datových připojení v knihovně datových připojení

Ikona úplné podpory

Ikona úplné podpory

1Data lze odeslat do knihovny SharePoint, ale nikoli do seznamu.

2V šabloně formuláře kompatibilní s prohlížečem nelze konfigurovat datové připojení pro odesílání, které by uživatelům umožňovalo do webové služby, která přijímá objekt Microsoft ADO.NET DataSet, odesílat společně s daty formulářů informace o změnách. Informace o změnách představují úpravy, které uživatel provádí v datech uložených v databázi. Databáze využívá pro připojení uživatelů k databázi webovou službu. Objekt ADO.NET může na základě informací o změnách určit, jakým způsobem aktualizovat data v databázi.

Začátek stránky

Podpora pro funkce související s vyplňováním formulářů

Následující tabulka uvádí, do jaké míry jsou funkce aplikace InfoPath související s vyplňování formulářů podporovány v kompatibilních prohlížečích.

Ikona úplné podpory = úplné podpory Ikona částečné podpory = částečné podpory Ikona nepodporování = žádnou podporu

Funkce aplikace InfoPath 2007

Stolní prohlížeče

Prohlížeče mobilních zařízení

Funkce Odeslat

Ikona úplné podpory

Ikona úplné podpory

Funkce Uložit 1

Ikona úplné podpory

Ikona nepodporování

Funkce Tisk

Ikona úplné podpory

Ikona nepodporování

Sloučení dat z více formulářů

Ikona nepodporování

Ikona nepodporování

Export dat do aplikace Microsoft Office Excel

Ikona nepodporování

Ikona nepodporování

Export dat na web

Ikona nepodporování

Ikona nepodporování

Podpora rukopisu

Ikona nepodporování

Ikona nepodporování

Podpora režimu offline

Ikona nepodporování

Ikona nepodporování

Vyhledání a nahrazení textu

Ikona úplné podpory

Ikona úplné podpory

Funkce automatického dokončování 2

Ikona úplné podpory

Ikona nepodporování

Kontrola pravopisu

Ikona nepodporování

Ikona nepodporování

Automatické ukládání, Automatické obnovení nebo funkce pro zjišťování selhání

Ikona nepodporování

Ikona nepodporování

Vlastní podokna úloh

Ikona nepodporování

Ikona nepodporování

Nabídky doplňků

Ikona nepodporování

Ikona nepodporování

1Ve formuláři s podporou prohlížeče mohou uživatelé klepnout na tlačítko Uložit nebo Uložit jako s cílem uložit formulář do knihovny SharePoint. Formulář však nemohou uložit do umístění ve svém počítači. Dále platí, že uživatelům pracujícím s formulářem v prohlížeči mobilního zařízení se tlačítka Uložit nebo Uložit jako nezobrazí.

2V prohlížečích s výjimkou aplikace Internet Explorer není funkce Automatické dokončování k dispozici, a to ani v případě, že je pro daný ovládací prvek zaškrtnuto políčko Povolit automatické dokončování.

Začátek stránky

Podpora pro funkce související se zobrazením

Následující tabulka uvádí, do jaké míry jsou funkce aplikace InfoPath související se zobrazením podporovány v kompatibilních prohlížečích.

Ikona úplné podpory = úplné podpory Ikona částečné podpory = částečné podpory Ikona nepodporování = žádnou podporu

InfoPath 20 07 funkce

Stolní prohlížeče

Prohlížeče mobilních zařízení

Více zobrazení

Ikona úplné podpory

Ikona úplné podpory

Zobrazení jen pro čtení

Ikona úplné podpory

Ikona částečné podpory

Zobrazení pro tisk

Ikona úplné podpory

Ikona nepodporování

Zobrazení pro tisk aplikace Word 1

Ikona nepodporování

Ikona nepodporování

Tisk více zobrazení současně 2

Ikona nepodporování

Ikona nepodporování

Tisk konců stránek, záhlaví nebo zápatí

Ikona nepodporování

Ikona nepodporování

1Zobrazení pro tisk aplikace Microsoft Office Word nejsou v šablonách formulářů použitelných v prohlížeči podporována. Šablonu formuláře můžete ve službě InfoPath Forms Services publikovat bez odebrání zobrazení pro tisk aplikace Word. Pokud však uživatelé formulář vytisknou, bude webový prohlížeč nastavení zobrazení pro tisk aplikace Word ignorovat.

2Funkce Tisk více zobrazení není v šablonách formulářů použitelných v prohlížeči podporována. Šablonu formuláře můžete ve službě InfoPath Forms Services publikovat beze změny možností v dialogovém okně Tisk více zobrazení. Pokud však uživatelé formulář vytisknou, namísto vytištění několika zobrazení použije webový prohlížeč pro tisk aktuální zobrazení v režimu jen pro čtení.

Začátek stránky

Podpora pro programovací funkce

Vývojáři mohou v šablonách formulářů kompatibilních s prohlížečem vytvořit vlastní analytickou logiku, a to pomocí objektového modelu se spravovaným kódem aplikace InfoPath. Při nasazení na server se službou InfoPath Forms Services se tato analytická logika spouští v prohlížeči i v aplikaci InfoPath. Následující tabulka uvádí, do jaké míry jsou programovací funkce aplikace InfoPath podporovány v kompatibilních prohlížečích.

Ikona úplné podpory = úplné podpory Ikona částečné podpory = částečné podpory Ikona nepodporování = žádnou podporu

Funkce aplikace InfoPath 2007

Stolní prohlížeče

Prohlížeče mobilních zařízení

Spravovaný kód 1

Ikona úplné podpory

Ikona úplné podpory

Skriptování 2

Ikona nepodporování

Ikona nepodporování

Doplňky modelu COM

Ikona nepodporování

Ikona nepodporování

1Spravovaný kód v šabloně formuláře kompatibilní s prohlížečem musí být založen na objektovém modelu se spravovaným kódem aplikace InfoPath, který je poskytován oborem názvů Microsoft.Office.InfoPath. Část členů oboru názvů Microsoft.Office.InfoPath poskytuje funkce, jako je technologie IRM (Správa přístupových práv k informacím), které nejsou na serveru podporovány. Další informace o tom, kteří členové objektového modelu jsou podporováni a kteří nikoli, naleznete v odkazech v části Viz také na začátku tohoto článku.

2Na serveru není podporován žádný kód vytvořený v jazyce VBScript, JScript nebo v objektovém modelu kompatibilním s aplikací InfoPath 2003, který poskytují členové oboru názvů Microsoft.Office.Interop.InfoPath.SemiTrust.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×