Klauzule ORDER BY

Klauzule ORDER BY v Accessu umožňuje seřadit výsledné záznamy dotazu podle zadaného pole nebo polí ve vzestupném nebo sestupném pořadí.

Syntaxe

SELECT seznam_polí
FROM tabulka
WHERE výběrová_kritéria
[ORDER BY pole1 [ASC | DESC ][, pole2 [ASC | DESC ]][, ...]]]

Příkaz SELECT obsahující klauzuli ORDER BY se skládá z těchto částí:

Část

Popis

seznam_polí

Název pole nebo polí, která se mají načíst, a dále jakékoli aliasy názvů polí, agregační funkce jazyka SQL, výběrové predikáty (ALL, DISTINCT, DISTINCTROW nebo TOP) nebo jiné možnosti příkazu SELECT

tabulka

Název tabulky, ze které jsou načítány záznamy.

výběrová_kritéria

Výběrová kritéria. Pokud příkaz obsahuje klauzuli WHERE, seřadí databázový stroj Microsoft Access hodnoty po uplatnění podmínek WHERE na záznamy.

pole1, pole2

Názvy polí, podle kterých se mají záznamy seřadit

Poznámky

Klauzule ORDER BY je nepovinná. Pokud ale chcete, aby byla zobrazená data seřazená, musíte klauzuli ORDER BY použít.

Výchozí pořadí řazení je vzestupné (A až Ž, 0 až 9). Oba následující příklady seřadí jména zaměstnanců podle příjmení:

SELECT LastName, FirstName
FROM Employees
ORDER BY LastName;
SELECT LastName, FirstName
FROM Employees
ORDER BY LastName ASC;

Pokud chcete řadit v sestupném pořadí (Ž až A, 9 až 0), přidejte na konec každého pole, které chcete seřadit sestupně, rezervované slovo DESC. Následující příklad vybere mzdy a seřadí je v sestupném pořadí:

SELECT LastName, Salary
FROM Employees
ORDER BY Salary DESC, LastName;

Pokud v klauzuli ORDER BY určíte pole, které obsahuje data typu Memo nebo Objekt OLE, dojde k chybě. Databázový stroj Microsoft Access neřadí podle polí těchto typů.

ORDER BY je obvykle poslední položkou v příkazu SQL.

Do klauzule ORDER BY můžete zahrnout další pole. Záznamy se napřed seřadí podle prvního pole uvedeného za klauzulí ORDER BY. Záznamy, které mají v tomto poli shodné hodnoty, se pak seřadí podle hodnoty v druhém uvedeném poli, a tak dále.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×