Klasická a moderní prostředí webových částí

Klasická a moderní prostředí webových částí

Webové části v SharePointu umožňovaly uživatelům všech úrovní zkušeností přidávat výkonné a přizpůsobitelné funkce na jejich stránky.  Moderní webové části jsou navržené tak, aby byly ještě jednodušší, mobilní a skvělé.

Mnoho moderních webových částí splňuje stejné účely jako klasické webové části, ale uvidíte rozdíly ve vzhledu a funkcích.

Je důležité si uvědomit, že moderní stránky mohou používat pouze moderní webové části a klasické stránky. Výjimku představují vlastní webové části, které jsou určené pro použití na moderních stránkách. Pro vývojáře umožňuje sharepointový rámec vytvářet vlastní moderní webové části, které se zobrazují přímo na panelu nástrojů webové části. Vývojáři mohou také najít pokyny a nástroje na webu Vizualizujte klasické weby služby SharePoint

Je důležité si uvědomit, že z bezpečnostních důvodů neumožňuje moderní webové části vložení kódu jako JScript.

Porovnání moderních a klasických webových částí

Pro moderní webové části není k dispozici mapování 1:1, ale existují webové části, které mají podobné účely.  Tady je pohled na některé běžně používané webové části na základě jejich účelu a některých rozdílů v moderních webových částech.

Poznámka: Toto není vyčerpávající seznam webových částí. Pokud jste obeznámeni s konkrétní webovou částí, klikněte na Ano nebo ne vedle, tyto informace jsou v dolní části stránky užitečné a sdělte nám svůj názor, abychom nás věděli. Můžete také zanechat svůj názor v části webové části hlas uživatele služby SharePoint.

Účel

Rozhraní

Moderní

Přidání textu a dalšího obsahu


Webová část Editor obsahu Přidání textu a dalšího obsahu na stránku wikiwebu

Webová část Text

Webová část text umožňuje snadno přidávat a formátovat text a tabulky na stránce. Obsahuje panel nástrojů pro formátování, kde můžete formátovat text, měnit styly a další. Na rozdíl od webové části Editor obsahu nemůžete HTML ve webové části upravovat. Vnořené tabulky zatím nejsou podporované. Syntaxe wikiwebu, jako je ta, která se používá k vytvoření odkazů z a na stránky, není podporovaná na stránkách ani ve webové části text, ale je snadné vytvořit odkazy ve webové části text. Ve webové části text ještě není možné přidávat obrázky, ale pomocí webové části Obrázek můžete přidat obrázky vedle webové části text.

Zobrazení knihovny dokumentů

Knihovny

Knihovna dokumentů:

Když vytvoříte knihovnu na klasickém webu, automaticky se vytvoří webová část knihovna a můžete ji zobrazit na stránce. Když používáte webovou část knihovna dokumentů moderní, můžete zvolit knihovnu, která se má zobrazit, a zobrazit konkrétní zobrazení knihovny nebo složky v knihovně. Uživatelé s příslušnými oprávněními můžou přidávat, zobrazovat a upravovat soubory přímo z webové části. Uživatelé můžou taky připnout dokument do horní části knihovny, stahovat, odstraňovat a přejmenovávat soubory. Soubory se můžou zobrazovat v zobrazení podrobností nebo dlaždicovém zobrazení a zobrazuje se formátování sloupců a vnořené složky vytvořené ve zdrojovém seznamu.

Zobrazení seznamu

Seznam

Seznam

Když vytvoříte seznam na klasickém webu, automaticky se pro tento seznam vytvoří webová část Seznam a můžete si ji zobrazit na stránce. Webová část moderní seznam umožňuje zvolit seznam a přizpůsobit ho svým vlastním nadpisům, zobrazením a sudou velikostí. Uživatelé můžou seznam zobrazit, filtrovat, seřadit a seskupit. Ve webové části jsou navíc zobrazeny formátované sloupce a vnořené skupiny vytvořené ve zdrojovém seznamu.

Zobrazení souboru

Prohlížeč stránek

Prohlížeč souborů

Ve webové části moderní prohlížeč souborů můžete vkládat více než 270 typů souborů, mezi které patří nejen soubory ve Wordu, Excelu a PowerPointu, ale také pokročilé typy souborů, jako jsou 3D modely a lékařské obrázky.

Vložení webové části

Webová část vložení umožňuje zobrazit obsah stránky z webů, které umožňují vkládání (třeba YouTube). Podle toho, jaký je web, můžete buď použít webovou adresu webu nebo kód pro vložení, který web poskytuje. 

Přidání kontaktů

Webová část kontaktní informace

Webová část lidé

Webová část klasické kontaktní údaje umožňuje ručně přidat jeden kontakt. Webová část moderní uživatelé vám umožňuje přidávat do profilů uživatelů více kontaktů společně s informacemi o jazyce Visual a organizaci. Vzhled podrobností o kontaktech lze změnit na popisný, znamená to, že další informace o kontaktu se zobrazí přímo na stránce.

Přidání obrázků

Webová část Obrázek,
Webová část Editor obsahu,
Knihovna obrázků

Webová část Obrázek

Webová část Obrázek přidá další prameny obrázku: Nedávná, Webová hledání a OneDrive. Velikost obrázku lze změnit na standardní a vlastní poměry. 

Webová část galerie obrázků

Webová část galerie obrázků umožňuje přidávat obrázky v rozložení dlaždic nebo karusel.  V rozložení v karuselu je možné nastavit známé velikosti poměrných velikostí. Menší obrázky budou zvětšeny na poměr výplně, ale větší obrázky se nezmění. 

Webová část Obrázek

Webovou část Obrázek je možné nastavit tak, aby se zobrazily až 5 prvků v uspořádání dlaždic nebo vrstev, kde je to potřeba. Jednotlivé prvky můžou mít názvy, konkrétní obrázky a alternativní text.  Prvky můžete také uspořádat podle potřeby.

Prohlížeč souborů

Pomocí prohlížeče souborů můžete zobrazit 3D modely. To je obzvláště užitečné pro lékařské modely.

Zobrazení videí na stránce

Webová část multimédia

Prohlížeč souborů

Webová část Prohlížeč souborů umožňuje zobrazit místní videa z SharePointového webu (třeba. MOV,. MP4 a. WMV).

Vložení webové části

Pomocí webové části vložení můžete na stránce zobrazit videa (nebo jiný obsah) z webů, které umožňují vkládání (například YouTube). V závislosti na webu, ze kterého vkládáte, můžete buď použít webovou adresu webu nebo kód pro vložení, který web poskytuje. jenomSharePoint Online.

Video o streamování

Webová část Stream Video hraje videa ze služby Microsoft Stream , jako je to více formátů videa s názvem kanál nebo jedno video. Přidává aktuální sociální a pokročilé nastavení přehrávání, jako je lajkování, změna rychlosti přehrávání, sledování pomocí generovaných titulků (jenom pro angličtinu a španělštinu) a vytváření seznamů stop. Nejsou potřeba žádné další zásuvné moduly plug-in. Specifická metadata a oprávnění pro video jsou nastavena v rámci služby Microsoft Stream. 

Office 365 Video

Pomocí webové části Office 365 Video můžete zobrazit video přímo na stránce na portálu Office 365 Videovaší organizace.

Zobrazení kalendářních dat a časů nadcházejících schůzek a událostí

Kalendář

Události

Webová část události zobrazuje události v přizpůsobitelné kartě s datovým rozsahem nebo ve formátu filmový pás. Rozšířená data události můžou mít taky obrázky události, mapy Bingu a data schůzky. Schůzky můžete stahovat. Formát ICS, ale webová část události se nemůže připojit nebo číst ze služby Exchange kalendář. Webová část události používá stejný seznam jako webová část kalendář, ale vlastní sloupce se ve webové části události nezobrazují.

Kalendář skupiny

Webová část kalendář skupiny používá Office 365 aplikace kalendář skupiny pro úložiště událostí. Pomocí webové části kalendář skupiny nelze přidat nové skupinové události. Události se zobrazují ve formátu seznamu za účelem maximalizace rozšířených podrobností jednotlivých událostí. Můžete zadat počet zobrazených událostí na každé stránce a posouvání stránek. jenomSharePoint Online.

Zobrazení odkazů na další obsah

Propagované odkazy,
odkazy,
Webová část Editor obsahu,
oznámení,
souhrnný odkaz

Rychlé odkazy

Webovou část rychlé odkazy můžete nastavit tak, aby se zobrazovala jako Karuselový formát s názvem filmový pás nebo menší formát. Všechny odkazy v kompaktním formátu je možné uspořádat a zobrazit s obrázky nebo bez nich. Na základě seznamu ještě není možné naplnit rychlé odkazy.

Link

Webová část odkaz zobrazuje jeden úplný odkaz na adresu URL a přidá možnost zobrazit nebo skrýt podokno náhledu s cílem odkazu. jenomSharePoint Online.

Webová část Text

Ve webové části text můžete přidat odkazy v obsahu pomocí panelu nástrojů.

Hledání a zobrazení obsahu

Dotaz na obsah,
vyhledávání obsahu

Zvýrazněný obsah

Pomocí webové části zvýrazněný obsah je mnoho možností rozšířeného vyhledávání a dotazů, které byly nahrazeny zjednodušenými možnostmi dotazu. Na rozdíl od klasických protějšků však nemůžete používat vlastní šablony zobrazení.

Oznámení zpráv týmu

Oznámení

Nejnovější

Webová část klasické oznámení používá seznam k zobrazení oznámení na stránce. Webová část příspěvky je široký systém distribuce obsahu, který používá bohatě formátované stránky nebo odkazy na příspěvky, a shrnuje příspěvky na domovské stránce SharePointu, webech a na středových webech. Webovou část lze přizpůsobit tak, aby zobrazovala výsledky různými způsoby. Díky tomu bude v seznamu statických oznámení k dispozici bohatší a více dynamických prostředí. 

Sledování projektů

Úkolů

Planner

Moderní webová část Planner funguje se službami Office 365 a plánovačem Office 365. Plány se ukládají do služby Office 365 Planner, která umožňuje větší přizpůsobení. Pokud chcete pružnější možnosti zobrazení, které obsahují řídicí panel s přehledem jen pro čtení s názvem vývěska nebo rozložení kanbanu s názvem kontejner, odebere se výchozí časová osa. Použití rozložení plechovky umožňuje seskupit podle kategorií, přiřazení, průběh, termín splnění a popisky. Navíc rozložení plechovky umožňuje přímé přidávání a úpravy úkolů v rámci plánu, který je uložený ve službě Office 365 Planner. Tato webová část je k dispozici pouze na webu, který je připojen k SharePoint Online skupině.

Zobrazení webů a odkazů na stránce

Agregátor webu

Weby

Webová část Classic The Web Aggregator se zaměřuje na vizuálně zjednodušené zobrazení webů. Ve webové části weby je dlouhý seznam souborů nahrazen informačními kartami, které se zobrazí jako poslední prohlížený, poslední změněný a nejoblíbenější. Weby můžete zobrazit jako karty nebo v rozložení filmový pás pomocí mechanizmu sloužícího k procházení vybraných webů. jenomSharePoint Online.

Zobrazení konverzací na stránce

Informační kanál webu

Webové části pro Yammer

K dispozici jsou dvě webové části Yammeru:

  • Webová část konverzace Yammeru umožňuje uživatelům účastnit se konverzací Yammeru pro konkrétní skupinu nebo téma bez opuštění SharePointové stránky.

  • Webová část zvýraznění na nejvyšší úrovni zobrazuje zadané nebo nejnovější konverzace.

Protože Yammer nahradil funkci SharePointu Newsfeed, moderní webové části pro Yammer nahrazují webovou část klasická informační kanál webu.

Zobrazení obsahu z jiné stránky

Prohlížeč stránek

Vložení

Webová část Prohlížeč stránky i webová část vložení umožňují zobrazit obsah z jiných webů, které umožňují vkládání. Kód pro vložení musí být založený na prvku IFRAME a kód, který používá <Script> značky není podporován. Navíc je možné vkládat pouze zabezpečené webové servery. 

Shromažďování a zobrazení dat z formulářů

Formuláře aplikace InfoPath

PowerApps

Pomocí PowerApps můžete vytvářet výkonné formuláře pro shromažďování, ukládání a zobrazování dat bez použití kódu. Pomocí PowerApps můžete Přizpůsobit formulář pro seznam služby SharePoint.jenomSharePoint Online.

Microsoft Forms

Pomocí webové části Microsoft Forms můžete na stránku přidat výsledky formuláře nebo formuláře. Souhrnné výsledky můžete také zobrazit v grafech přímo na stránce.jenomSharePoint Online.

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×