Klíčové ukazatele výkonu (KPI) v PowerPivotu

Klíčovými indikátory výkonu (KPI) jsou vizuální míry výkonu. Klíčové indikátory výkonu jsou podporovány konkrétním počítaným polem, aby uživatelé mohli rychle vyhodnocovat aktuální hodnotu a stav metriky oproti definovanému cíli. KUV vyhodnotí výkon hodnoty definované základním opatřením (označovaným také jako počítané pole v Power pivotu v Excelu 2013), podle cílové hodnoty, která je také definována rozměrem nebo absolutní hodnotou. Pokud nemá model žádné míry, podívejte se na téma Vytvoření míry.

Tady je kontingenční tabulka s plným názvem zaměstnance v řádcích a KUV prodeje v hodnotách.

Kontingenční tabulka s klíčovým ukazatelem výkonu

Přečtěte si další informace o klíčových ukazatelích výkonu a pokračujte v čtení v níže uvedené části a zjistěte, jak je snadné vytvořit vlastní klíčový ukazatel výkonu.

Další informace o klíčových ukazatelích výkonu

KUV je měřitelné měření pro cíle gauging. Například oddělení prodeje organizace může použít KUV k měření měsíčního hrubého zisku oproti předpokládanému hrubému zisku. Účetní oddělení může měřit měsíční výdaje oproti výnosům k vyhodnocení nákladů a oddělení lidských zdrojů může měřit obrat zaměstnanců. Každý z těchto příkladů je příkladem klíčového ukazatele výkonu. Různí firemní profesionálové často seskupují klíčové ukazatele výkonu ve výkonnostním přehledu výkonnostních metrik za účelem získání rychlého a přesného historického přehledu o úspěšnosti podnikání nebo k identifikaci trendů.

KUV zahrnuje základní hodnotu, cílovou hodnotu a Prahy stavu.

Základní hodnota

Základní hodnota je počítané pole, které musí mít za následek hodnotu. Tato hodnota může být například souhrnem prodeje nebo zisku za určité období.

Cílová hodnota

Cílová hodnota je také počítané pole, jehož výsledkem je hodnota, která představuje absolutní hodnotu. Počítané pole může být například použito jako cílová hodnota, ve které firemní manažeři organizace chtějí porovnat, jakým způsobem oddělení prodejů sledují danou kvótu, kde bude vypočítaná rozpočtová hodnota představovat cílovou hodnotu. Příkladem, ve kterém by byla absolutní hodnota použita jako cílová hodnota, je nejčastějším případem manažera HR, který potřebuje vyhodnotit počet placených hodin pro každého zaměstnance – a pak porovnat jeho průměr. Průměrným počtem PTO dnů byla absolutní hodnota.

Mezní hodnoty stavu

Prahová hodnota stavu je definována rozsahem mezi nízkou a horní prahovou hodnotou. Prahová hodnota stavu se zobrazí s grafikou, která uživatelům pomůže snadno zjistit stav základní hodnoty ve srovnání s cílovou hodnotou.

Vytvoření klíčového ukazatele výkonu (KPI)

Postupujte takto:

 1. V zobrazení dat klikněte na tabulku obsahující míru, která bude sloužit jako základní rozměr. V případě potřeby se dozvíte, jak vytvořit základní míru.

 2. Ujistěte se, že se zobrazí oblast výpočtu. Pokud ne, klikněte na oblast pro Výpočetdomovské> a zobrazí se oblast výpočtu pod tabulkou.

 3. V oblasti výpočtu klikněte pravým tlačítkem myši na počítané pole, které bude sloužit jako základní míra (hodnota), a potom klikněte na příkaz vytvořit klíčový ukazatel výkonu.

 4. V poli definovat cílovou hodnotuvyberte jednu z těchto možností:

  1. Vyberte rozměra pak v poli vyberte míru cíle.

  2. Vyberte absolutní hodnotua zadejte číselnou hodnotu.
    

   Poznámka: Pokud pole neobsahuje žádná pole, v modelu nejsou žádná počítaná pole. Musíte vytvořit míru.

 5. V části definovat prahové hodnoty stavumůžete kliknutím na-a-snímek upravit prahovou i vysokou mezní hodnotu.

 6. V nabídce Vyberte styl ikonyklikněte na typ obrázku.

 7. Klikněte na popisya zadejte popisy pro klíčový ukazatel výkonu, hodnotu, stav a cíl.

Úprava klíčového ukazatele výkonu

V oblasti výpočtu klikněte pravým tlačítkem na rozměr, který slouží jako základní míra (hodnota) KUV, a potom klikněte na Upravit nastavení klíčového ukazatele výkonu.

Odstranění klíčového ukazatele výkonu

V oblasti výpočtu klikněte pravým tlačítkem na rozměr, který slouží jako základní míra (hodnota) KUV, a pak klikněte na Odstranit klíčový ukazatel výkonu.

Uvědomte si, že odstraněním klíčového ukazatele výkonu neodstraníte základní míru nebo cílovou míru (Pokud byla definována).

Příklad

Manažer prodeje ve společnosti Adventure Works chce vytvořit kontingenční tabulku, pomocí které můžete rychle zobrazit, jestli zaměstnanci prodeje splňují prodejní kvóty za určitý rok. Pro každého zaměstnance pro prodej chce kontingenční tabulka zobrazit aktuální částku prodeje v korunách, částku prodejní kvóty v korunách a jednoduché grafické zobrazení znázorňující stav, zda každý zaměstnanec prodejů je nebo není pod úrovní prodejní kvóty. Chce mít možnost rozřezat data podle roku.

Za tímto účelem se manažer prodeje zvolí pro přidání ukazatele KPI prodeje do sešitu AdventureWorks. Manažer prodeje pak vytvoří kontingenční tabulku s poli (počítanými poli a klíčovým ukazatelem výkonu) a průřezy k analýze, zda prodejci splňují kvóty.

V Power Pivot je počítané pole ve sloupci SalesAmount v tabulce FactResellerSales, které udává skutečnou částku prodeje pro každého zaměstnance prodejního dolaru. Toto počítané pole definuje základní hodnotu KUV. Manažer prodeje může vybrat sloupec a na kartě Domů kliknout na automatické Shrnutí nebo zadat vzorec do řádku vzorců.

Počítané pole prodej je vytvořené pomocí následujícího vzorce:

Prodej: = SUMA (FactResellerSales [SalesAmount])

Sloupec Kvótaproobjemprodeje v tabulce FactSalesQuota definuje kvótu prodejního množství pro každého zaměstnance. Hodnoty v tomto sloupci budou sloužit jako cílové počítané pole (hodnota) v KUV.

Kvótaproobjemprodeje počítané pole se vytvoří pomocí následujícího vzorce:

Target Kvótaproobjemprodeje: = SUMA (FactSalesQuota [Kvótaproobjemprodeje])
 

Poznámka: Existuje vztah mezi sloupcem EmployeeKey v tabulce FactSalesQuota a EmployeeKey v tabulce DimEmployees. Tato relace je nezbytná, takže každý zaměstnanec prodejů v tabulce DimEmployee je zastoupen v tabulce FactSalesQuota.


Tato počítaná pole jsou nyní připravená k tomu, aby sloužila jako základní hodnota a cílová hodnota KUV, ale pole Prodej je rozšířené na nový klíčový ukazatel výkonu. V KUV prodeje je počítané pole cílové Kvótaproobjemprodeje definováno jako cílová hodnota. Prahová hodnota stavu je definována jako oblast podle procenta, jejímž cílem je 100%, což znamená, že skutečné prodeje definované polem prodej vyplnily částku kvóty definovanou v počítaném poli cílové Kvótaproobjemprodeje. Malá a velká procenta jsou definována na stavovém řádku a je vybrán typ grafiky.

Klíčový ukazatel výkonu na kartě PowerPivot

Shrnutí příkladu s hmotnými výhodami klíčových ukazatelů výkonu

Manažer prodeje nyní může vytvořit kontingenční tabulku přidáním základní hodnoty, cílové hodnoty a stavu klíčového ukazatele výkonu do pole hodnoty. Sloupec zaměstnanci je přidaný do pole RowLabel a do průřezu je přidán sloupec CalendarYear.

Manažer prodeje může nyní rychle zobrazit stav prodeje pro oddělení prodeje, výseč za rok: skutečná částka prodeje, prodejní kvóta a stav jednotlivých zaměstnanců prodeje. Může analyzovat prodejní trendy za roky a zjistit, jestli potřebuje upravit prodejní kvótu prodejního zaměstnance.

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×