Klíčové ukazatele výkonu (KPI) v Power Pivotu

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Klíčové ukazatele výkonu (KPI) jsou vizuální měřítky výkonu. Založené na konkrétním počítaném poli klíčového ukazatele výkonu je pomáhají uživateli rychle porovnat aktuální hodnotu a stav metriky s definovaným cílem. Klíčový ukazatel výkonu gauges výkonu hodnotu definované míra Base (označovaná taky jako počítané pole v Powerpivotu v Excelu 2013), před Cílová hodnota taky definované míru nebo absolutní hodnota. Pokud model obsahuje žádné míry, najdete v článku vytvoření míru.

Kontingenční tabulka s klíčovým ukazatelem výkonu
Kontingenční tabulka s hodnotou Celé jméno zaměstnance na řádcích a klíčovým ukazatelem výkonu Prodej v hodnotách

Vytvoření klíčového ukazatele výkonu (KPI)

 1. V zobrazení dat klikněte na tabulku, která je míra, který bude sloužit jako základní jednotka. Pokud jste ještě nevytvořili základní míru, najdete v článku vytvoření míru.

 2. Zkontrolujte, jestli je zobrazená oblast výpočtu. Pokud není, klikněte v doplňku Power Pivot na Domů > Oblast výpočtu.

  Oblast výpočtu se objeví pod tabulkou, ve které se právě nacházíte.

 3. V oblasti výpočtu klikněte pravým tlačítkem myši počítané pole, které bude sloužit jako základní jednotka (hodnota) a potom klikněte na Vytvořit klíčový ukazatel výkonu.

 4. V poli Definování cílové hodnoty vyberte jednu z těchto možností:

  Vyberte míry a pak vyberte cílový míra v poli.

  Poznámka: Pokud nejsou žádná pole v seznamu, je potřeba žádná počítaná pole v modelu. Je potřeba Vytvořit míru.

  Zvolte Absolutní hodnota a pak zadejte číselnou hodnotu.

 5. V poli Definovat mezní hodnoty stavu klikněte na horní a dolní mezní hodnotu a upravte je posuvníkem.

 6. V poli Vybrat styly ikon klikněte na typ obrázku.

 7. Klikněte na Popisy a zadejte popis klíčového ukazatele výkonu, hodnoty, stavu a cíle.

Úprava klíčového ukazatele výkonu

 • V oblasti výpočtu klikněte pravým tlačítkem myši míra, které bude sloužit jako základní jednotka (hodnota) klíčového indikátoru výkonu a potom klikněte na Upravit nastavení klíčového ukazatele výkonu.

Odstranění klíčového ukazatele výkonu

 • V oblasti výpočtu klikněte pravým tlačítkem míra, které bude sloužit jako základní jednotka (hodnota) klíčového indikátoru výkonu a potom klikněte na Odstranit klíčového ukazatele výkonu.

  Odstranění klíčového ukazatele výkonu se neodstraní základní míra nebo míře cílové (pokud bylo definované).

Další informace o klíčových ukazatelích výkonu

V obchodní terminologii je klíčový ukazatel výkonu kvantifikovatelná míra, která se používá k měření obchodních cílů. Obchodní oddělení organizace třeba může používat klíčový ukazatel výkonu k porovnávání hrubého měsíčního zisku s plánovaným hrubým ziskem. Účetní oddělení by mohlo porovnávat měsíční výdaje s výnosy, a stanovovat tak náklady, a oddělení lidských zdrojů by mohlo měřit čtvrtletní fluktuaci zaměstnanců. Každý z uvedených příkladů představuje klíčový ukazatel výkonu. Profesionálové často pracují s klíčovými ukazateli výkonu seskupenými ve firemních přehledech výkonnostních metrik, aby získali rychlé a přesné shrnutí obchodních úspěchů v minulosti nebo rozpoznali nové trendy.

Klíčový ukazatel výkonu zahrnuje:

Základní hodnota

Základní hodnota je definovaná počítaným polem, jehož výsledkem je určitá hodnota. Touto hodnotou může být součet výsledků prodeje nebo zisk za dané časové období.

Cílová hodnota

Cílová hodnota je definovaná jako počítané pole, jehož výsledkem je určitá hodnota, nebo jako absolutní hodnota. Příkladem použití počítaného pole jako cílové hodnoty by mohla být situace, kdy vedoucí pracovníci organizace chtějí mít možnost porovnávat, jak se prodejnímu oddělení daří naplňovat určenou kvótu, přičemž cílovou hodnotu by tady představovalo počítané pole pro rozpočtovou hodnotu. Příkladem použití absolutní cílové hodnoty by mohla být situace, kdy manažer lidských zdrojů bude chtít porovnávat počet dní nemocenské jednotlivých zaměstnanců s průměrem, přičemž právě tento průměrný počet dnů nemocenské by představoval absolutní hodnotu.

Mezní hodnoty stavu

Mezní hodnota stavu je definovaná jako rozsah mezi minimální a maximální mezní hodnotou. Zobrazí se i graficky, aby pro uživatele bylo snazší určit stav základní hodnoty v porovnání s cílovou hodnotou.

Příklad

Manažerka prodeje ve společnosti Adventure Works chce vytvořit kontingenční tabulku, ve které rychle uvidí, jestli zaměstnanci prodejního oddělení plní své prodejní kvóty za dané období (rok). U každého zaměstnance chce vidět skutečnou částku prodeje a prodejní kvótu v určené měně a jednoduché grafické znázornění, jestli jsou jednotliví zaměstnanci pod nebo nad svou kvótou. Chce mít možnost rozdělit data podle jednotlivých let.

Aby toho dosáhla, přidá do sešitu AdventureWorks klíčový ukazatel výkonu Prodej. Pak vytvoří kontingenční tabulku s příslušnými poli (počítanými poli a klíčovými ukazateli výkonu) a průřezy, které jí umožní analyzovat, jestli se zaměstnancům daří plnit stanovené kvóty.

V doplňku Power Pivot je ve sloupci ČástkaProdeje v tabulce FaktickýObjemProdeje vytvořené počítané pole, které pro každého zaměstnance udává skutečnou částku prodeje v určené měně. Toto počítané pole bude definovat základní hodnotu klíčového ukazatele výkonu. Manažerka prodeje může vybrat některý ze sloupců a kliknout na Automatické shrnutí na kartě Domů nebo zadat vzorec na řádku vzorců.

Počítané pole Prodej se vytvoří pomocí tohoto vzorce:

Sales:=SUM(FactResellerSales[SalesAmount])

Sloupec KvótaProObjemProdeje v tabulce FaktickéProdejníKvóty obsahuje definice kvót objemu prodeje jednotlivých zaměstnanců. Hodnoty v tomto sloupci budou v klíčovém ukazateli výkonu sloužit jako cílová hodnota (představovaná počítaným polem).

Počítané pole KvótaProObjemProdeje se vytvoří pomocí tohoto vzorce:

Cíl SalesAmountQuota:=Sum(FactSalesQuota[SalesAmountQuota])

Poznámka: Mezi sloupcem KlíčZaměstnance v tabulce FaktickéProdejníKvóty a sloupcem KlíčZaměstnance v tabulce ZaměstnanciDim existuje vztah. Tento vztah je nezbytný proto, aby každý zaměstnanec v tabulce ZaměstnanciDim byl zastoupený i v tabulce FaktickéProdejníKvóty.

Po vytvoření počítaných polí, která budou sloužit jako základní a cílová hodnota klíčového ukazatele výkonu, se z počítaného pole Prodej stane nový klíčový ukazatel výkonu Prodej. V tomto ukazateli je jako cílová hodnota definované počítané pole Cíl KvótaProObjemProdeje. Mezní hodnota stavu je definovaná jako procentuální rozsah, jehož cílem je 100 %, což znamená, že skutečný objem prodeje definovaný pomocí počítaného pole Prodej splnil kvótu definovanou v počítaném poli Cíl KvótaProObjemProdeje. Nejnižší a nejvyšší procentuální hodnoty se definují na stavovém řádku a vybere se grafický typ.

Klíčový ukazatel výkonu na kartě PowerPivot

Klíčové ukazatele výkonu v doplňku Power Pivot

Manažerka prodeje teď může vytvořit kontingenční tabulku, přičemž do pole Hodnoty přidá základní hodnotu, cílovou hodnotu a mezní hodnotu stavu klíčového ukazatele výkonu. Do pole Popisky řádků přidá sloupec Zaměstnanci a jako průřez sloupec KalendářníRok.

Teď si může snadno zobrazit stav prodeje pro celé oddělení, udělat průřez skutečného objemu prodeje v jednotlivých letech a podívat se na prodejní kvótu a stav u každého zaměstnance. Může analyzovat trendy prodeje během let, aby zjistila, jestli je potřeba u některého zaměstnance prodejní kvóty upravit.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×