Klávesové zkratky ve OneNotu pro Windows

Klávesové zkratky ve OneNotu pro Windows

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi s poruchami zraku, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Mnoha uživatelům se v aplikaci OneNote ve Windows pracuje lépe s externí klávesnicí a klávesovými zkratkami. Pro uživatele s pohybovým nebo zrakovým postižením může být používání klávesových zkratek snazší než používání dotykové obrazovky a je důležitou alternativou k používání myši. V tomto článku uvádíme klávesové zkratky pro OneNote ve Windows.

Poznámky: 

 • Klávesové zkratky v tomto tématu odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy pro jiná jazyková rozložení nemusí přesně odpovídat americkým klávesovým zkratkám.

 • U příkazů vyžadujících, abyste stiskli a uvolnili více kláves současně, je uvedený znak plus (+). U příkazů vyžadujících, abyste stiskli více kláves po sobě, je uvedená čárka (,).

V tomto tématu

Záznam a formátování poznámek

Zadání a úprava poznámek

Požadovaná akce

Klávesa

Otevření nového okna aplikace OneNote

Ctrl+M

Otevření malého okna aplikace OneNote pro vytvoření poznámky na okraj

Ctrl+Shift+M nebo Windows+Alt+N

Ukotvení okna aplikace OneNote

Ctrl+Alt+D

Vrácení poslední akce zpět

Ctrl+Z

Zopakování poslední akce

Ctrl+Y

Výběr všech položek na aktuální stránce

Poznámka: Opakovaným stisknutím kombinace kláves Ctrl+A zvětšíte obor výběru.

Ctrl+A

Vyjmutí vybraného textu nebo položky

Ctrl+X

Kopírování vybraného textu nebo položky do schránky

Ctrl+C

Vložení obsahu ze schránky.

Ctrl+V

Přesunutí na začátek řádku

Home

Přesunutí na konec řádku

End

Posun o jeden znak doleva

Šipka vlevo

Přesunutí o jeden znak doprava

Šipka vpravo

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doleva

Ctrl+Šipka doleva

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doprava.

Ctrl+Šipka doprava

Odstranění jednoho znaku vlevo

Backspace

Odstranění jednoho znaku vpravo

Delete

Odstranění jednoho slova vlevo

Ctrl+Backspace

Odstranění jednoho slova vpravo

Ctrl+Delete

Vložení konce řádku bez zahájení nového odstavce

Shift+Enter

Kontrola pravopisu

F7

Otevření tezauru pro aktuálně vybrané slovo

Shift+F7

Zobrazení místní nabídky pro libovolnou poznámku, kartu nebo jiný zvýrazněný objekt

Shift+F10

Provedení akce navržené na informačním panelu, pokud se tento panel zobrazí v horní části stránky.

Ctrl+Shift+W

Začátek stránky

Formátování poznámek

Požadovaná akce

Klávesa

Zvýraznění vybraného textu

Ctrl+Shift+H nebo Ctrl+Alt+H

Vložení odkazu

Ctrl+K

Kopírování formátování vybraného textu (Kopírovat formát)

Ctrl+Shift+C

Vložení formátování do vybraného textu (Kopírovat formát)

Ctrl+Shift+V

Otevření odkazu

Poznámka: Kurzor musí být někde ve formátovaném textu odkazu.

Enter

Použití nebo odebrání formátování tučným písmem u vybraného textu

Ctrl+B

Použití nebo odebrání formátování kurzívou u vybraného textu

Ctrl+I

Použití nebo odebrání podtržení u vybraného textu

Ctrl+U

Použití nebo odebrání přeškrtnutí u vybraného textu

Ctrl+spojovník

Použití nebo odebrání formátování horního indexu u vybraného textu

Ctrl+Shift+=

Použití nebo odebrání formátování dolního indexu u vybraného textu

Ctrl+=

Použití nebo odebrání formátování seznamu s odrážkami u vybraného odstavce

Ctrl+tečka

Použití nebo odebrání formátování číslovaného seznamu u vybraného odstavce

Ctrl+lomítko

Použití stylu Nadpis 1 pro aktuální poznámku

Ctrl+Alt+1

Použití stylu Nadpis 2 pro aktuální poznámku

Ctrl+Alt+2

Použití stylu Nadpis 3 pro aktuální poznámku

Ctrl+Alt+3

Použití stylu Nadpis 4 pro aktuální poznámku

Ctrl+Alt+4

Použití stylu Nadpis 5 pro aktuální poznámku

Ctrl+Alt+5

Použití stylu Nadpis 6 pro aktuální poznámku

Ctrl+Alt+6

Použití stylu Normální pro aktuální poznámku

Ctrl+Shift+N

Odsazení odstavce zleva

Alt+Shift+Šipka vpravo

Odebrání odsazení odstavce zleva

Alt+Shift+Šipka vlevo

Zarovnání vybraného odstavce doprava

Ctrl+R

Zarovnání vybraného odstavce doleva

Ctrl+L

Zvětšení velikosti písma u vybraného textu

Ctrl+Shift+>

Zmenšení velikosti písma u vybraného textu

Ctrl+Shift+<

Vymazání veškerého formátování použitého pro vybraný text

Ctrl+Shift+N

Zobrazení nebo skrytí linkování na aktuální stránce

Ctrl+Shift+R

Začátek stránky

Přidání položek na stránku

Požadovaná akce

Klávesa

Vložení dokumentu nebo souboru na aktuální stránku

Alt+V, J1

Vložení dokumentu nebo souboru jako výtisku na aktuální stránku

Alt+V, Ý

Zobrazení nebo skrytí výtisků dokumentu na aktuální stránce (při spuštění aplikace OneNote v režimu vysokého kontrastu)

Alt+Shift+P

Vložení obrázku ze souboru

Alt+V, F

Vložení obrázku ze skeneru či fotoaparátu

Alt+V, F

Vložení výřezu obrazovky

Poznámka: V oznamovací oblasti na pravé straně hlavního panelu systému Windows musí být aktivní ikona OneNote.

Klávesa s logem Windows+Shift+S

Vložení aktuálního data

Alt+Shift+D

Vložení aktuálního data a času

Alt+Shift+F

Vložení aktuálního času

Alt+Shift+T

Vložení konce řádku

Shift+Enter

Spuštění matematické rovnice nebo převod vybraného textu na matematický vzorec

Alt+=

Vložení symbolu eura (€)

Ctrl+Alt+E

Vytvoření tabulky přidáním druhého sloupce k již zadanému textu

Tab

Vytvoření dalšího sloupce v tabulce s jedním řádkem

Tab

Vytvoření dalšího řádku u koncové buňky v tabulce

Poznámka: Dalším stisknutím klávesy Enter tabulku dokončíte.

Enter

Vytvoření řádku pod aktuálním řádkem v tabulce

Ctrl+Enter

Vytvoření dalšího odstavce ve stejné buňce v tabulce

Alt+Enter

Vytvoření sloupce vpravo od aktuálního sloupce v tabulce

Ctrl+Alt+R

Vytvoření řádku nad aktuálním řádkem v tabulce (pokud je kurzor na začátku řádku)

Enter

Odstranění aktuálně prázdného řádku v tabulce (pokud je kurzor na začátku řádku)

DEL (stiskněte dvakrát)

Začátek stránky

Výběr poznámek a objektů

Požadovaná akce

Stiskněte

Výběr všech položek na aktuální stránce

Opakovaným stisknutím kombinace kláves Ctrl+A zvětšíte obor výběru.

Ctrl+A

Přechod na konec řádku

Shift+End

Výběr celého řádku (pokud je kurzor na začátku řádku)

Shift+Šipka dolů

Přechod na název stránky a výběr názvu

Ctrl+Shift+T

Zrušení vybrané osnovy nebo stránky

Esc

Přesun aktuálního odstavce nebo několika vybraných odstavců nahoru

Alt+Shift+Šipka nahoru

Přesun aktuálního odstavce nebo několika vybraných odstavců dolů

Alt+Shift+Šipka dolů

Přesun aktuálního odstavce nebo několika vybraných odstavců doleva (zmenšení odsazení)

Alt+Shift+Šipka vlevo

Přesun aktuálního odstavce nebo několika vybraných odstavců doprava (zvětšení odsazení)

Alt+Shift+Šipka vpravo

Výběr aktuálního odstavce a podřízených odstavců

Ctrl+Shift+spojovník

Odstranění vybrané poznámky nebo objektu

Delete

Přesunutí na začátek řádku

Home

Přesunutí na konec řádku

End

Posun o jeden znak doleva

Šipka vlevo

Přesunutí o jeden znak doprava

Šipka vpravo

Návrat na poslední navštívenou stránku

Alt+Šipka vlevo

Přechod na další navštívenou stránku

Alt+Šipka vpravo

Spuštění přehrávání vybraného zvukového nebo obrazového záznamu

Ctrl+Alt+P nebo Ctrl+Alt+S

Převinutí aktuálního zvukového nebo obrazového záznamu zpět o několik sekund

Ctrl+Alt+Y

Rychlé převinutí aktuálního zvukového nebo obrazového záznamu vpřed o několik sekund

Ctrl+Alt+U

Začátek stránky

Použití značek u poznámek

Požadovaná akce

Klávesa

Použití, přidání nebo zrušení značky Úkol

Ctrl+1

Použití nebo zrušení značky Důležité

Ctrl+2

Použití nebo zrušení značky Otázka

Ctrl+3

Použití nebo zrušení značky Zapamatovat na později

Ctrl+4

Použití nebo zrušení značky Definice

Ctrl+5

Použití nebo zrušení vlastní značky

Ctrl+6

Použití nebo zrušení vlastní značky

Ctrl+7

Použití nebo zrušení vlastní značky

Ctrl+8

Použití nebo zrušení vlastní značky

Ctrl+9

Odebrání všech značek z vybraných poznámek

Ctrl+0

Použití osnov

Požadovaná akce

Klávesa

Zobrazení na úrovni 1

Alt+Shift+1

Rozbalení na úrovni 2

Alt+Shift+2

Rozbalení na úrovni 3

Alt+Shift+3

Rozbalení na úrovni 4

Alt+Shift+4

Rozbalení na úrovni 5

Alt+Shift+5

Rozbalení na úrovni 6

Alt+Shift+6

Rozbalení na úrovni 7

Alt+Shift+7

Rozbalení na úrovni 8

Alt+Shift+8

Rozbalení na úrovni 9

Alt+Shift+9

Rozbalení všech úrovní

Alt+Shift+0

Zvětšení odsazení o jednu úroveň

Tab

Zmenšení odsazení o jednu úroveň

Shift+Tab

Rozbalení sbalené osnovy

Alt+Shift+znaménko plus (+)

Sbalení rozbalené osnovy

Alt+Shift+znaménko minus (-)

Začátek stránky

Určení jazykového nastavení

Poznámka: Pokud chcete změnit směr psaní poznámek, musíte napřed povolit jazyky se zápisem zprava doleva v nástroji Jazykové předvolby systému Microsoft Office.

Požadovaná akce

Klávesa

Nastavení směru psaní zleva doprava

Ctrl+levý Shift

Nastavení směru psaní zprava doleva

Ctrl+pravý Shift

Zvětšení odsazení o jednu úroveň v textu zprava doleva

Tab

Zmenšení odsazení o jednu úroveň v textu zprava doleva

Shift+Tab

Uspořádání a správa poznámkového bloku

Práce se stránkami a poznámkami na okraj

Požadovaná akce

Klávesa

Povolení nebo zakázání zobrazení celé stránky

F11

Otevření nového okna aplikace OneNote

Ctrl+M

Otevření malého okna aplikace OneNote pro vytvoření poznámky na okraj

Ctrl+Shift+M

Rozbalení nebo sbalení karet ve skupině stránek

Ctrl+Shift+*

Tisk aktuální stránky

Ctrl+P

Přidání nové stránky na konec vybraného oddílu

Ctrl+N

Zvětšení šířky panelu karet stránky

Ctrl+Shift+[

Zmenšení šířky panelu karet stránky

Ctrl+Shift+]

Vytvoření nové stránky na stejné úrovni pod kartou aktuální stránky

Ctrl+Alt+N

Snížení úrovně odsazení aktuálního popisku karty stránky

Ctrl+Alt+[

Zvýšení úrovně odsazení aktuálního popisku karty stránky

Ctrl+Alt+]

Vytvoření nové podstránky pod aktuální stránkou

Ctrl+Shift+Alt+N

Výběr všech položek

Opakovaným stisknutím kombinace kláves Ctrl+A zvětšíte obor výběru.

Ctrl+A

Výběr aktuální stránky

Ctrl+Shift+A
Pokud je vybraná stránka součástí skupiny, vyberete stisknutím kombinace kláves Ctrl+A všechny stránky ve skupině.

Posun karty vybrané stránky nahoru

Alt+Shift+Šipka nahoru

Posun karty vybrané stránky dolů

Alt+Shift+Šipka dolů

Přesun kurzoru na název stránky

Ctrl+Shift+T

Přechod na první stránku v aktuálně zobrazené sadě karet stránek

Alt+Page Up

Přechod na poslední stránku v aktuálně zobrazené sadě karet stránek

Alt+Page Down

Posun nahoru v rámci aktuální stránky

Page Up

Posun dolů v rámci aktuální stránky

Page Down

Posun na horní okraj aktuální stránky

Ctrl+Home

Posun na dolní okraj aktuální stránky

Ctrl+End

Přechod na další odstavec

Ctrl+Šipka dolů

Přechod na předchozí odstavec

Ctrl+Šipka nahoru

Přechod na kontejner další poznámky

Alt+Šipka dolů

Přechod na začátek řádku

Home

Přechod na konec řádku

End

Posun o jeden znak doleva

Šipka vlevo

Přesunutí o jeden znak doprava

Šipka vpravo

Návrat na poslední navštívenou stránku

Alt+Šipka vlevo

Přechod na další navštívenou stránku

Alt+Šipka vpravo

Zvětšení

Alt+Ctrl+znaménko plus (na numerické klávesnici) nebo Alt+Ctrl+Shift+znaménko plus

Zmenšení

Alt+Ctrl+znaménko minus (na numerické klávesnici) nebo Alt+Ctrl+Shift+znaménko minus

Uložení změn

Poznámka: Pokud je aplikace OneNote spuštěna, jsou poznámky při každé změně ukládány automaticky. Není nutné ukládat poznámky ručně.

Ctrl+S

Začátek stránky

Práce s poznámkovými bloky a oddíly

Požadovaná akce

Klávesa

Otevření OneNotu

Windows+Shift+N

Otevření poznámkového bloku

Ctrl+O

Nástroj Odeslat do OneNotu

Windows+N

Vytvoření nového oddílu

Ctrl+T

Otevření oddílu

Ctrl+Alt+Shift+O

Přechod na další oddíl

Ctrl+Tab

Přechod na předchozí oddíl

Ctrl+Shift+Tab

Přechod na další stránku v oddílu

Ctrl+Page Down

Přechod na předchozí stránku v oddílu

Ctrl+Page Up

Přechod na první stránku v oddílu

Alt+Home

Přechod na poslední stránku v oddílu

Alt+End

Přechod na první stránku v aktuálně zobrazené sadě karet stránek

Alt+Page Up

Přechod na poslední stránku v aktuálně zobrazené sadě karet stránek

Alt+Page Down

Přesun nebo kopírování aktuální stránky

Ctrl+Alt+M

Zvýraznění aktuální karty stránky

Ctrl+Alt+G

Výběr aktuální karty stránky

Ctrl+Shift+A

Zvýraznění aktuální karty oddílu

Ctrl+Shift+G

Přesunutí aktuálního oddílu

Ctrl+Shift+G, potom Shift+F10, M

Přepnutí na jiný poznámkový blok na navigačním panelu

CTRL+G, potom stisknutím klávesy Šipka dolů nebo Šipka nahoru vyberte jiný poznámkový blok a stiskněte klávesu Enter.

Začátek stránky

Hledání poznámek

Požadovaná akce

Klávesy

Přesunutí kurzoru na pole Hledat pro vyhledávání ve všech poznámkových blocích

Ctrl+E

Zobrazení náhledu dalšího výsledku při vyhledávání ve všech poznámkových blocích

Šipka dolů

Přechod na vybraný výsledek při vyhledávání všech poznámkových bloků a ukončení vyhledávání

Enter

Změna oboru vyhledávání

Ctrl+E, Tab, Mezerník

Otevření podokna výsledků vyhledávání

Alt+O po vyhledávání

Vyhledávání pouze na aktuální stránce

Poznámka: Stisknutím kláves Ctrl+E nebo Ctrl+F je možné kdykoli přepnout mezi vyhledáváním všude a vyhledáváním pouze na aktuální stránce.

Ctrl+F

Přechod na další výsledek při vyhledávání na aktuální stránce

Enter nebo F3

Přechod na předchozí výsledek při vyhledávání na aktuální stránce

Shift+F3

Ukončení vyhledávání a návrat na stránku

Esc

Začátek stránky

Sdílení poznámek

Sdílení poznámek s jinými uživateli

Požadovaná akce

Klávesy

Odeslání vybraných stránek v e-mailové zprávě

Ctrl+Shift+E

Sdílení poznámek s jinými programy

Požadovaná akce

Klávesy

Odeslání vybraných stránek v e-mailové zprávě

Ctrl+Shift+E

Vytvoření úkolu aplikace Outlook typu Dnes z aktuálně vybrané poznámky

Ctrl+Shift+1

Vytvoření úkolu aplikace Outlook typu Zítra z aktuálně vybrané poznámky

Ctrl+Shift+2

Vytvoření úkolu aplikace Outlook typu Tento týden z aktuálně vybrané poznámky

Ctrl+Shift+3

Vytvoření úkolu aplikace Outlook typu Příští týden z aktuálně vybrané poznámky

Ctrl+Shift+4

Vytvoření úkolu aplikace Outlook typu Žádné datum z aktuálně vybrané poznámky

Ctrl+Shift+5

Otevření vybraného úkolu aplikace Outlook

Ctrl+Shift+K

Označení vybraného úkolu aplikace Outlook jako dokončeného

Ctrl+Shift+9

Odstranění vybraného úkolu aplikace Outlook

Ctrl+Shift+0

Synchronizace změn v aktuálním sdíleném poznámkovém bloku

Shift+F9

Synchronizace změn ve všech otevřených poznámkových blocích

F9

Označení aktuální stránky jako nepřečtené

Ctrl+Q

Ochrana poznámek

Oddíly chráněné heslem

Požadovaná akce

Klávesy

Uzamčení všech oddílů chráněných heslem

Ctrl+Alt+L

Tento článek obsahuje seznam dostupných klávesových zkratek pro běžné úkoly v Microsoft OneNotu 2013. Tyto klávesové zkratky odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy v jiných rozloženích klávesnice nemusí přesně odpovídat americkým klávesovým zkratkám.

V případě klávesových zkratek, při kterých se musí najednou stisknout dvě nebo více kláves, jsou klávesy oddělené znaménkem plus (+). V případech, kdy stisknete jednu klávesu ihned po jiné klávese, jsou klávesy oddělené čárkou ( , ). 

V tomto tématu

Záznam a formátování poznámek

Zadání a úprava poznámek

Požadovaná akce

Klávesa

Otevření nového okna aplikace OneNote

CTRL+M

Otevření malého okna aplikace OneNote pro vytvoření poznámky na okraj

CTRL+SHIFT+M nebo Windows+ALT+N

Ukotvení okna aplikace OneNote

CTRL+ALT+D

Vrácení poslední akce zpět

CTRL+Z

Zopakování poslední akce

CTRL+Y

Výběr všech položek na aktuální stránce

Poznámka: Opakovaným stisknutím kombinace kláves CTRL+A zvětšíte obor výběru.

CTRL+A

Vyjmutí vybraného textu nebo položky

CTRL+X

Kopírování vybraného textu nebo položky do schránky

CTRL+C

Vložení obsahu ze schránky

CTRL+V

Přesunutí na začátek řádku

HOME

Přesunutí na konec řádku

END

Posun o jeden znak doleva

ŠIPKA VLEVO

Přesunutí o jeden znak doprava

ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doleva

CTRL+ŠIPKA VLEVO

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doprava

CTRL+ŠIPKA VPRAVO

Odstranění jednoho znaku vlevo

BACKSPACE

Odstranění jednoho znaku vpravo

DELETE

Odstranění jednoho slova vlevo

CTRL+BACKSPACE

Odstranění jednoho slova vpravo

CTRL+DELETE

Vložení konce řádku bez zahájení nového odstavce

SHIFT+ENTER

Kontrola pravopisu

F7

Otevření tezauru pro aktuálně vybrané slovo

SHIFT+F7

Zobrazení místní nabídky pro libovolnou poznámku, kartu nebo jiný zvýrazněný objekt

SHIFT+F10

Provedení akce navržené na informačním panelu, pokud se tento panel zobrazí v horní části stránky.

CTRL+SHIFT+W

Začátek stránky

Formátování poznámek

Požadovaná akce

Klávesa

Zvýraznění vybraného textu

CTRL+SHIFT+H nebo CTRL+ALT+H

Vložení odkazu

CTRL+K

Kopírování formátování vybraného textu (Kopírovat formát)

CTRL+SHIFT+C

Vložení formátování do vybraného textu (Kopírovat formát)

CTRL+SHIFT+V

Otevření odkazu

Poznámka: Kurzor musí být někde ve formátovaném textu odkazu.

ENTER

Použití nebo odebrání formátování tučným písmem u vybraného textu

CTRL+B

Použití nebo odebrání formátování kurzívou u vybraného textu

CTRL+I

Použití nebo odebrání podtržení u vybraného textu

CTRL+U

Použití nebo odebrání přeškrtnutí u vybraného textu

CTRL+POMLČKA

Použití nebo odebrání formátování horního indexu u vybraného textu

CTRL+SHIFT+=

Použití nebo odebrání formátování dolního indexu u vybraného textu

CTRL+=

Použití nebo odebrání formátování seznamu s odrážkami u vybraného odstavce

CTRL+TEČKA

Použití nebo odebrání formátování číslovaného seznamu u vybraného odstavce

CTRL+LOMÍTKO

Použití stylu Nadpis 1 pro aktuální poznámku

CTRL+ALT+1

Použití stylu Nadpis 2 pro aktuální poznámku

CTRL+ALT+2

Použití stylu Nadpis 3 pro aktuální poznámku

CTRL+ALT+3

Použití stylu Nadpis 4 pro aktuální poznámku

CTRL+ALT+4

Použití stylu Nadpis 5 pro aktuální poznámku

CTRL+ALT+5

Použití stylu Nadpis 6 pro aktuální poznámku

CTRL+ALT+6

Použití stylu Normální pro aktuální poznámku

CTRL+SHIFT+N

Odsazení odstavce zleva

ALT+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Odebrání odsazení odstavce zleva

ALT+SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Zarovnání vybraného odstavce doprava

CTRL+R

Zarovnání vybraného odstavce doleva

CTRL+L

Zvětšení velikosti písma u vybraného textu

CTRL+SHIFT+> (znaménko větší než)

Zmenšení velikosti písma u vybraného textu

CTRL+SHIFT+< (znaménko menší než)

Vymazání veškerého formátování použitého pro vybraný text

CTRL+SHIFT+N

Zobrazení nebo skrytí linkování na aktuální stránce

CTRL+SHIFT+R

Začátek stránky

Přidání položek na stránku

Požadovaná akce

Klávesa

Vložení dokumentu nebo souboru na aktuální stránku

ALT+N, F

Vložení dokumentu nebo souboru jako výtisku na aktuální stránku

ALT+N, O

Zobrazení nebo skrytí výtisků dokumentu na aktuální stránce (při spuštění aplikace OneNote v režimu vysokého kontrastu)

ALT+SHIFT+P

Vložení obrázku ze souboru

ALT+N, P

Vložení obrázku ze skeneru či fotoaparátu

ALT+N, S

Vložení výřezu obrazovky

Poznámka: V oznamovací oblasti na pravé straně hlavního panelu systému Windows musí být aktivní ikona OneNote.

Klávesa s logem Windows+S (Pokud používáte OneNote 2013 s nejnovějšími aktualizacemi, je potřeba stisknout klávesovou zkratku Klávesa s logem Windows+SHIFT+S.)

Vložení aktuálního data

ALT+SHIFT+D

Vložení aktuálního data a času

ALT+SHIFT+F

Vložení aktuálního času

ALT+SHIFT+T

Vložení konce řádku

SHIFT+ENTER

Spuštění matematické rovnice nebo převod vybraného textu na matematický vzorec

ALT+=

Vložení symbolu eura (€)

CTRL+ALT+E

Vytvoření tabulky přidáním druhého sloupce k již zadanému textu

TABULÁTOR

Vytvoření dalšího sloupce v tabulce s jedním řádkem

TABULÁTOR

Vytvoření dalšího řádku u koncové buňky v tabulce

Poznámka: Dalším stisknutím klávesy ENTER tabulku dokončíte.

ENTER

Vytvoření řádku pod aktuálním řádkem v tabulce

CTRL+ENTER

Vytvoření dalšího odstavce ve stejné buňce v tabulce

ALT+ENTER

Vytvoření sloupce vpravo od aktuálního sloupce v tabulce

CTRL+ALT+R

Vytvoření řádku nad aktuálním řádkem v tabulce (pokud je kurzor na začátku řádku)

ENTER

Odstranění aktuálně prázdného řádku v tabulce (pokud je kurzor na začátku řádku)

DEL (stiskněte dvakrát)

Začátek stránky

Výběr poznámek a objektů

Požadovaná akce

Stiskněte

Výběr všech položek na aktuální stránce

Poznámka: Opakovaným stisknutím kombinace kláves CTRL+A zvětšíte obor výběru.

CTRL+A

Přechod na konec řádku

SHIFT+END

Výběr celého řádku (pokud je kurzor na začátku řádku)

SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Přechod na název stránky a výběr názvu

CTRL+SHIFT+T

Zrušení vybrané osnovy nebo stránky

ESC

Přesun aktuálního odstavce nebo několika vybraných odstavců nahoru

ALT+SHIFT+ŠIPKA NAHORU

Přesun aktuálního odstavce nebo několika vybraných odstavců dolů

ALT+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Přesun aktuálního odstavce nebo několika vybraných odstavců doleva (zmenšení odsazení)

ALT+SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Přesun aktuálního odstavce nebo několika vybraných odstavců doprava (zvětšení odsazení)

ALT+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Výběr aktuálního odstavce a podřízených odstavců

CTRL+SHIFT+POMLČKA

Odstranění vybrané poznámky nebo objektu

DELETE

Přesunutí na začátek řádku

HOME

Přesunutí na konec řádku

END

Posun o jeden znak doleva

ŠIPKA VLEVO

Přesunutí o jeden znak doprava

ŠIPKA VPRAVO

Návrat na poslední navštívenou stránku

ALT+ŠIPKA VLEVO

Přechod na další navštívenou stránku

ALT+ŠIPKA VPRAVO

Spuštění přehrávání vybraného zvukového nebo obrazového záznamu

CTRL+ALT+P nebo CTRL+ALT+S

Převinutí aktuálního zvukového nebo obrazového záznamu zpět o několik sekund

CTRL+ALT+Y

Rychlé převinutí aktuálního zvukového nebo obrazového záznamu vpřed o několik sekund

CTRL+ALT+U

Začátek stránky

Použití značek u poznámek

Požadovaná akce

Klávesa

Použití, přidání nebo zrušení značky Úkol

CTRL+1

Použití nebo zrušení značky Důležité

CTRL+2

Použití nebo zrušení značky Otázka

CTRL+3

Použití nebo zrušení značky Zapamatovat na později

CTRL+4

Použití nebo zrušení značky Definice

CTRL+5

Použití nebo zrušení vlastní značky

CTRL+6

Použití nebo zrušení vlastní značky

CTRL+7

Použití nebo zrušení vlastní značky

CTRL+8

Použití nebo zrušení vlastní značky

CTRL+9

Odebrání všech značek z vybraných poznámek

CTRL+0

Použití osnov

Požadovaná akce

Klávesa

Zobrazení od úrovně 1

ALT+SHIFT+1

Rozbalení na úrovni 2

ALT+SHIFT+2

Rozbalení na úrovni 3

ALT+SHIFT+3

Rozbalení na úrovni 4

ALT+SHIFT+4

Rozbalení na úrovni 5

ALT+SHIFT+5

Rozbalení na úrovni 6

ALT+SHIFT+6

Rozbalení na úrovni 7

ALT+SHIFT+7

Rozbalení na úrovni 8

ALT+SHIFT+8

Rozbalení na úrovni 9

ALT+SHIFT+9

Rozbalení všech úrovní

ALT+SHIFT+0

Zvětšení odsazení o jednu úroveň

TABULÁTOR

Zmenšení odsazení o jednu úroveň

SHIFT+TAB

Rozbalení sbalené osnovy

ALT+SHIFT+KLÁVESA PLUS

Sbalení rozbalené osnovy

ALT+SHIFT+KLÁVESA MINUS

Začátek stránky

Určení jazykového nastavení

Poznámka: Pokud chcete změnit směr psaní poznámek, musíte napřed povolit jazyky se zápisem zprava doleva v nástroji Jazykové předvolby systému Microsoft Office.

Požadovaná akce

Klávesa

Nastavení směru psaní zleva doprava

CTRL+LEVÝ SHIFT

Nastavení směru psaní zprava doleva

CTRL+PRAVÝ SHIFT

Zvětšení odsazení o jednu úroveň v textu zprava doleva

TABULÁTOR

Zmenšení odsazení o jednu úroveň v textu zprava doleva

SHIFT+TAB

Uspořádání a správa poznámkového bloku

Práce se stránkami a poznámkami na okraj

Požadovaná akce

Klávesa

Povolení nebo zakázání zobrazení celé stránky

F11

Otevření nového okna aplikace OneNote

CTRL+M

Otevření malého okna aplikace OneNote pro vytvoření poznámky na okraj

CTRL+SHIFT+M

Rozbalení nebo sbalení karet ve skupině stránek

CTRL+SHIFT+*

Tisk aktuální stránky

CTRL+P

Přidání nové stránky na konec vybraného oddílu

CTRL+N

Zvětšení šířky panelu karet stránky

CTRL+SHIFT+[

Snížení šířky panelu karet stránky

CTRL+SHIFT+]

Vytvoření nové stránky na stejné úrovni pod kartou aktuální stránky

CTRL+ALT+N

Snížení úrovně odsazení aktuálního popisku karty stránky

CTRL+ALT+[

Zvýšení úrovně odsazení aktuálního popisku karty stránky

CTRL+ALT+]

Vytvoření nové podstránky pod aktuální stránkou

CTRL+SHIFT+ALT+N

Výběr všech položek

Poznámka: Opakovaným stisknutím kombinace kláves CTRL+A zvětšíte obor výběru.

CTRL+A

Výběr aktuální stránky

CTRL+SHIFT+A
Pokud je vybraná stránka součástí skupiny, vyberete stisknutím kombinace kláves CTRL+A všechny stránky ve skupině.

Posun karty vybrané stránky nahoru

ALT+SHIFT+ŠIPKA NAHORU

Posun karty vybrané stránky dolů

ALT+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Přesun kurzoru na název stránky

CTRL+SHIFT+T

Přechod na první stránku v aktuálně zobrazené sadě karet stránek

ALT+PAGE UP

Přechod na poslední stránku v aktuálně zobrazené sadě karet stránek

ALT+PAGE DOWN

Posun nahoru v rámci aktuální stránky

PAGE UP

Posun dolů v rámci aktuální stránky

PAGE DOWN

Posun na horní okraj aktuální stránky

CTRL+HOME

Posun na dolní okraj aktuální stránky

CTRL+END

Přechod na další odstavec

CTRL+ŠIPKA DOLŮ

Přechod na předchozí odstavec

CTRL+ŠIPKA NAHORU

Přechod na kontejner další poznámky

ALT+ŠIPKA DOLŮ

Přechod na začátek řádku

HOME

Přechod na konec řádku

END

Posun o jeden znak doleva

ŠIPKA VLEVO

Přesunutí o jeden znak doprava

ŠIPKA VPRAVO

Návrat na poslední navštívenou stránku

ALT+ŠIPKA VLEVO

Přechod na další navštívenou stránku

ALT+ŠIPKA VPRAVO

Zvětšení

ALT+CTRL+PLUS (na číselné klávesnici) nebo ALT+CTRL+SHIFT+PLUS

Zmenšení

ALT+CTRL+MINUS (na číselné klávesnici) nebo ALT+CTRL+SHIFT+POMLČKA

Uložení změn

Poznámka: Pokud je aplikace OneNote spuštěna, jsou poznámky při každé změně ukládány automaticky. Není nutné ukládat poznámky ručně.

CTRL+S

Začátek stránky

Práce s poznámkovými bloky a oddíly

Požadovaná akce

Klávesa

Otevření OneNotu

Windows+SHIFT+N

Otevření poznámkového bloku

CTRL+O

Nástroj Odeslat do OneNotu

Windows+N

Vytvoření nového oddílu

CTRL+T

Otevření oddílu

CTRL+ALT+SHIFT+O

Přechod na další oddíl

CTRL+TAB

Přechod na předchozí oddíl

CTRL+SHIFT+TAB

Přechod na další stránku v oddílu

CTRL+PAGE DOWN

Přechod na předchozí stránku v oddílu

CTRL+PAGE UP

Přechod na první stránku v oddílu

ALT+HOME

Přechod na poslední stránku v oddílu

ALT+END

Přechod na první stránku v aktuálně zobrazené sadě karet stránek

ALT+PAGE UP

Přechod na poslední stránku v aktuálně zobrazené sadě karet stránek

ALT+PAGE DOWN

Přesun nebo kopírování aktuální stránky

CTRL+ALT+M

Zvýraznění aktuální karty stránky

CTRL+ALT+G

Výběr aktuální karty stránky

CTRL+SHIFT+A

Zvýraznění aktuální karty oddílu

CTRL+SHIFT+G

Přesunutí aktuálního oddílu

CTRL+SHIFT+G, potom SHIFT+F10, M

Přepnutí na jiný poznámkový blok na navigačním panelu

CTRL+G, potom stisknutím klávesy ŠIPKA DOLŮ nebo ŠIPKA NAHORU vyberte jiný poznámkový blok a stiskněte klávesu ENTER.

Začátek stránky

Hledání poznámek

Požadovaná akce

Klávesy

Přesunutí kurzoru na pole Hledat pro vyhledávání ve všech poznámkových blocích

CTRL+E

Zobrazení náhledu dalšího výsledku při vyhledávání ve všech poznámkových blocích

ŠIPKA DOLŮ

Přechod na vybraný výsledek při vyhledávání všech poznámkových bloků a ukončení vyhledávání

ENTER

Změna oboru vyhledávání

CTRL+E, TAB, MEZERNÍK

Otevření podokna výsledků vyhledávání

ALT+O po vyhledávání

Vyhledávání pouze na aktuální stránce

Poznámka: Stisknutím kláves CRTL+E nebo CTRL+F je možné kdykoli přepnout mezi vyhledáváním všude a vyhledáváním pouze na aktuální stránce

CTRL+F

Přechod na další výsledek při vyhledávání na aktuální stránce

ENTER nebo F3

Přechod na předchozí výsledek při vyhledávání na aktuální stránce

SHIFT+F3

Ukončení vyhledávání a návrat na stránku

ESC

Začátek stránky

Sdílení poznámek

Sdílení poznámek s jinými uživateli

Požadovaná akce

Klávesy

Odeslání vybraných stránek v e-mailové zprávě

CTRL+SHIFT+E

Sdílení poznámek s jinými programy

Požadovaná akce

Klávesy

Odeslání vybraných stránek v e-mailové zprávě

CTRL+SHIFT+E

Vytvoření úkolu aplikace Outlook typu Dnes z aktuálně vybrané poznámky

CTRL+SHIFT+1

Vytvoření úkolu aplikace Outlook typu Zítra z aktuálně vybrané poznámky

CTRL+SHIFT+2

Vytvoření úkolu aplikace Outlook typu Tento týden z aktuálně vybrané poznámky

CTRL+SHIFT+3

Vytvoření úkolu aplikace Outlook typu Příští týden z aktuálně vybrané poznámky

CTRL+SHIFT+4

Vytvoření úkolu aplikace Outlook typu Žádné datum z aktuálně vybrané poznámky

CTRL+SHIFT+5

Otevření vybraného úkolu aplikace Outlook

CTRL+SHIFT+K

Označení vybraného úkolu aplikace Outlook jako dokončeného

CTRL+SHIFT+9

Odstranění vybraného úkolu aplikace Outlook

CTRL+SHIFT+0

Synchronizace změn v aktuálním sdíleném poznámkovém bloku

SHIFT+F9

Synchronizace změn ve všech otevřených poznámkových blocích

F9

Označení aktuální stránky jako nepřečtené

CTRL+Q

Ochrana poznámek

Oddíly chráněné heslem

Požadovaná akce

Klávesy

Uzamčení všech oddílů chráněných heslem

CTRL+ALT+L

Začátek stránky

Tento článek nápovědy popisuje klávesové zkratky pro běžné úkoly v Microsoft OneNotu 2010. Tyto klávesové zkratky odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy v jiných rozloženích klávesnice nemusí přesně odpovídat americkým klávesovým zkratkám.

V případě klávesových zkratek, při kterých se musí najednou stisknout dvě nebo více kláves, jsou klávesy oddělené znaménkem plus (+). V případech, kdy stisknete jednu klávesu ihned po jiné klávese, jsou klávesy oddělené čárkou ( , ). 

Poznámka: Je možné, že se nezobrazuje nejnovější verze tohoto článku. Pokud stavový řádek ve spodní části tohoto okna hlásí, že jste offline, připojte počítač k internetu, klikněte na tlačítko Offline v prohlížeči nápovědy a potom klikněte na Zobrazit obsah z webu Office.com v místní nabídce. Případně přejděte na Office.com a podívejte se na nejnovější dokumentaci na stránce s nápovědou a postupy k aplikaci Microsoft OneNote 2010.

V tomto tématu

Záznam a formátování poznámek

Zadání a úprava poznámek

Požadovaná akce

Klávesa

Otevření nového okna aplikace OneNote

CTRL+M

Otevření malého okna aplikace OneNote pro vytvoření poznámky na okraj

CTRL+SHIFT+M

Ukotvení okna aplikace OneNote

CTRL+ALT+D

Vrácení poslední akce zpět

CTRL+Z

Zopakování poslední akce

CTRL+Y

Výběr všech položek na aktuální stránce

Poznámka: Opakovaným stisknutím kombinace kláves CTRL+A zvětšíte obor výběru.

CTRL+A

Vyjmutí vybraného textu nebo položky

CTRL+X

Kopírování vybraného textu nebo položky do schránky

CTRL+C

Vložení obsahu ze schránky

CTRL+V

Přesunutí na začátek řádku

HOME

Přesunutí na konec řádku

END

Posun o jeden znak doleva

ŠIPKA VLEVO

Přesunutí o jeden znak doprava

ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doleva

CTRL+ŠIPKA VLEVO

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doprava

CTRL+ŠIPKA VPRAVO

Odstranění jednoho znaku vlevo

BACKSPACE

Odstranění jednoho znaku vpravo

DELETE

Odstranění jednoho slova vlevo

CTRL+BACKSPACE

Odstranění jednoho slova vpravo

CTRL+DELETE

Vložení konce řádku bez zahájení nového odstavce

SHIFT+ENTER

Kontrola pravopisu

F7

Otevření tezauru pro aktuálně vybrané slovo

SHIFT+F7

Zobrazení místní nabídky pro libovolnou poznámku, kartu nebo jiný zvýrazněný objekt

SHIFT+F10

Provedení akce navržené na informačním panelu, pokud se tento panel zobrazí v horní části stránky.

CTRL+SHIFT+W

Formátování poznámek

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Žluté zvýraznění vybraného textu

CTRL+SHIFT+H
nebo CTRL+ALT+H

Vložení hypertextového odkazu

CTRL+K

Kopírování formátování vybraného textu (Kopírovat formát)

CTRL+SHIFT+C

Vložení formátování do vybraného textu (Kopírovat formát)

CTRL+SHIFT+V

Otevření hypertextového odkazu

Poznámka: Kurzor musí být někde ve formátovaném hypertextovém odkazu.

ENTER

Použití nebo odebrání formátování tučným písmem u vybraného textu

CTRL+B

Použití nebo odebrání formátování kurzívou u vybraného textu

CTRL+I

Použití nebo odebrání podtržení u vybraného textu

CTRL+U

Použití nebo odebrání přeškrtnutí u vybraného textu

CTRL+POMLČKA

Použití nebo odebrání formátování horního indexu u vybraného textu

CTRL+SHIFT+=

Použití nebo odebrání formátování dolního indexu u vybraného textu

CTRL+=

Použití nebo odebrání formátování seznamu s odrážkami u vybraného odstavce

CTRL+TEČKA

Použití nebo odebrání formátování číslovaného seznamu u vybraného odstavce

CTRL+LOMÍTKO

Použití stylu Nadpis 1 pro aktuální poznámku

CTRL+ALT+1

Použití stylu Nadpis 2 pro aktuální poznámku

CTRL+ALT+2

Použití stylu Nadpis 3 pro aktuální poznámku

CTRL+ALT+3

Použití stylu Nadpis 4 pro aktuální poznámku

CTRL+ALT+4

Použití stylu Nadpis 5 pro aktuální poznámku

CTRL+ALT+5

Použití stylu Nadpis 6 pro aktuální poznámku

CTRL+ALT+6

Použití stylu Normální pro aktuální poznámku

CTRL+SHIFT+N

Odsazení odstavce zleva

ALT+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Odebrání odsazení odstavce zleva

ALT+SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Zarovnání vybraného odstavce doprava

CTRL+R

Zarovnání vybraného odstavce doleva

CTRL+L

Zvětšení velikosti písma u vybraného textu

CTRL+SHIFT+> (znaménko větší než)

Zmenšení velikosti písma u vybraného textu

CTRL+SHIFT+< (znaménko menší než)

Vymazání veškerého formátování použitého pro vybraný text

CTRL+SHIFT+N

Zobrazení nebo skrytí linkování na aktuální stránce

CTRL+SHIFT+R

Přidání položek na stránku

Požadovaná akce

Klávesa

Vložení dokumentu nebo souboru na aktuální stránku

ALT+N, F

Vložení dokumentu nebo souboru jako výtisku na aktuální stránku

ALT+N, O

Zobrazení nebo skrytí výtisků dokumentu na aktuální stránce (při spuštění aplikace OneNote v režimu vysokého kontrastu)

ALT+SHIFT+P

Vložení obrázku ze souboru

ALT+N, P

Vložení obrázku ze skeneru či fotoaparátu

ALT+N, S

Vložení výřezu obrazovky

Poznámka: V oznamovací oblasti na pravé straně hlavního panelu systému Windows musí být aktivní ikona OneNote.

WINDOWS+S

Vložení aktuálního data

ALT+SHIFT+D

Vložení aktuálního data a času

ALT+SHIFT+F

Vložení aktuálního času

ALT+SHIFT+T

Vložení konce řádku

SHIFT+ENTER

Spuštění matematické rovnice nebo převod vybraného textu na matematický vzorec

ALT+=

Vytvoření tabulky přidáním druhého sloupce k již zadanému textu

TABULÁTOR

Vytvoření dalšího sloupce v tabulce s jedním řádkem

TABULÁTOR

Vytvoření dalšího řádku u koncové buňky v tabulce

Poznámka: Dalším stisknutím klávesy ENTER tabulku dokončíte.

ENTER

Vytvoření řádku pod aktuálním řádkem v tabulce

CTRL+ENTER

Vytvoření dalšího odstavce ve stejné buňce v tabulce

ALT+ENTER

Vytvoření sloupce vpravo od aktuálního sloupce v tabulce

CTRL+ALT+R

Vytvoření sloupce vlevo od aktuálního sloupce v tabulce

CTRL+ALT+E

Vytvoření řádku nad aktuálním řádkem v tabulce (pokud je kurzor na začátku řádku)

ENTER

Odstranění aktuálně prázdného řádku v tabulce (pokud je kurzor na začátku řádku)

DEL (stiskněte dvakrát)

Výběr poznámek a objektů

Požadovaná akce

Stiskněte

Výběr všech položek na aktuální stránce

Poznámka: Opakovaným stisknutím kombinace kláves CTRL+A zvětšíte obor výběru.

CTRL+A

Přechod na konec řádku

SHIFT+END

Výběr celého řádku (pokud je kurzor na začátku řádku)

SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Přechod na název stránky a výběr názvu

CTRL+SHIFT+T

Zrušení vybrané osnovy nebo stránky

ESC

Přesun aktuálního odstavce nebo několika vybraných odstavců nahoru

ALT+SHIFT+ŠIPKA NAHORU

Přesun aktuálního odstavce nebo několika vybraných odstavců dolů

ALT+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Přesun aktuálního odstavce nebo několika vybraných odstavců doleva (zmenšení odsazení)

ALT+SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Přesun aktuálního odstavce nebo několika vybraných odstavců doprava (zvětšení odsazení)

ALT+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Výběr aktuálního odstavce a podřízených odstavců

CTRL+SHIFT+POMLČKA

Odstranění vybrané poznámky nebo objektu

DELETE

Přesunutí na začátek řádku

HOME

Přesunutí na konec řádku

END

Posun o jeden znak doleva

ŠIPKA VLEVO

Přesunutí o jeden znak doprava

ŠIPKA VPRAVO

Návrat na poslední navštívenou stránku

ALT+ŠIPKA VLEVO

Přechod na další navštívenou stránku

ALT+ŠIPKA VPRAVO

Spuštění přehrávání vybraného zvukového nebo obrazového záznamu

CTRL+ALT+P

Spuštění přehrávání vybraného zvukového nebo obrazového záznamu

CTRL+ALT+S

Převinutí aktuálního zvukového nebo obrazového záznamu zpět o několik sekund

CTRL+ALT+Y

Rychlé převinutí aktuálního zvukového nebo obrazového záznamu vpřed o několik sekund

CTRL+ALT+U

Použití značek u poznámek

Požadovaná akce

Klávesa

Použití, přidání nebo zrušení značky Úkol

CTRL+1

Použití nebo zrušení značky Důležité

CTRL+2

Použití nebo zrušení značky Otázka

CTRL+3

Použití nebo zrušení značky Zapamatovat na později

CTRL+4

Použití nebo zrušení značky Definice

CTRL+5

Použití nebo zrušení vlastní značky

CTRL+6

Použití nebo zrušení vlastní značky

CTRL+7

Použití nebo zrušení vlastní značky

CTRL+8

Použití nebo zrušení vlastní značky

CTRL+9

Odebrání všech značek z vybraných poznámek

CTRL+0

Použití osnov

Požadovaná akce

Klávesa

Zobrazení od úrovně 1

ALT+SHIFT+1

Rozbalení na úrovni 2

ALT+SHIFT+2

Rozbalení na úrovni 3

ALT+SHIFT+3

Rozbalení na úrovni 4

ALT+SHIFT+4

Rozbalení na úrovni 5

ALT+SHIFT+5

Rozbalení na úrovni 6

ALT+SHIFT+6

Rozbalení na úrovni 7

ALT+SHIFT+7

Rozbalení na úrovni 8

ALT+SHIFT+8

Rozbalení na úrovni 9

ALT+SHIFT+9

Rozbalení všech úrovní

ALT+SHIFT+0

Zvětšení odsazení o jednu úroveň

TABULÁTOR

Zmenšení odsazení o jednu úroveň

SHIFT+TAB

Rozbalení sbalené osnovy

ALT+SHIFT+KLÁVESA PLUS

Sbalení rozbalené osnovy

ALT+SHIFT+KLÁVESA MINUS

Určení jazykového nastavení

Poznámka: Pokud chcete změnit směr psaní poznámek, musíte napřed povolit jazyky se zápisem zprava doleva v nástroji Jazykové předvolby systému Microsoft Office 2010.

Akce

Klávesa

Nastavení směru psaní zleva doprava

CTRL+LEVÝ SHIFT

Nastavení směru psaní zprava doleva

CTRL+PRAVÝ SHIFT

Zvětšení odsazení o jednu úroveň v textu zprava doleva

TABULÁTOR

Zmenšení odsazení o jednu úroveň v textu zprava doleva

SHIFT+TAB

Začátek stránky

Uspořádání a správa poznámkového bloku

Práce se stránkami a poznámkami na okraj

Požadovaná akce

Klávesa

Povolení nebo zakázání zobrazení celé stránky

F11

Otevření nového okna aplikace OneNote

CTRL+M

Otevření malého okna aplikace OneNote pro vytvoření poznámky na okraj

CTRL+SHIFT+M

Rozbalení nebo sbalení karet ve skupině stránek

CTRL+SHIFT+*

Tisk aktuální stránky

CTRL+P

Přidání nové stránky na konec vybraného oddílu

CTRL+N

Zvětšení šířky panelu karet stránky

CTRL+SHIFT+[

Snížení šířky panelu karet stránky

CTRL+SHIFT+]

Vytvoření nové stránky na stejné úrovni pod kartou aktuální stránky

CTRL+ALT+N

Snížení úrovně odsazení aktuálního popisku karty stránky

CTRL+ALT+[

Zvýšení úrovně odsazení aktuálního popisku karty stránky

CTRL+ALT+]

Vytvoření nové podstránky pod aktuální stránkou

CTRL+SHIFT+ALT+N

Výběr všech položek

Opakovaným stisknutím kombinace kláves CTRL+A zvětšíte obor výběru.

CTRL+A

Výběr aktuální stránky

CTRL+SHIFT+A
Pokud je vybraná stránka součástí skupiny, vyberete stisknutím kombinace kláves CTRL+A všechny stránky ve skupině.

Posun karty vybrané stránky nahoru

ALT+SHIFT+ŠIPKA NAHORU

Posun karty vybrané stránky dolů

ALT+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Přesun kurzoru na název stránky

CTRL+SHIFT+T

Přechod na první stránku v aktuálně zobrazené sadě karet stránek

ALT+PAGE UP

Přechod na poslední stránku v aktuálně zobrazené sadě karet stránek

ALT+PAGE DOWN

Posun nahoru v rámci aktuální stránky

PAGE UP

Posun dolů v rámci aktuální stránky

PAGE DOWN

Posun na horní okraj aktuální stránky

CTRL+HOME

Posun na dolní okraj aktuální stránky

CTRL+END

Přechod na další odstavec

CTRL+ŠIPKA DOLŮ

Přechod na předchozí odstavec

CTRL+ŠIPKA NAHORU

Přesunutí kurzoru k hornímu okraji stránky nebo rozbalení stránky směrem nahoru

CTRL+ALT+ŠIPKA NAHORU

Přesunutí kurzoru k dolnímu okraji stránky nebo rozbalení stránky směrem dolů

CTRL+ALT+ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí kurzoru doleva na aktuální stránce nebo rozbalení stránky směrem doleva

CTRL+ALT+ŠIPKA VLEVO

Přesunutí kurzoru doprava na aktuální stránce nebo rozbalení stránky směrem doprava

CTRL+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Přechod na kontejner další poznámky

ALT+ŠIPKA DOLŮ

Přechod na začátek řádku

HOME

Přechod na konec řádku

END

Posun o jeden znak doleva

ŠIPKA VLEVO

Přesunutí o jeden znak doprava

ŠIPKA VPRAVO

Návrat na poslední navštívenou stránku

ALT+ŠIPKA VLEVO

Přechod na další navštívenou stránku

ALT+ŠIPKA VPRAVO

Zvětšení

ALT+CTRL+PLUS (na číselné klávesnici)
– nebo –
ALT+CTRL+SHIFT+PLUS

Zmenšení

ALT+CTRL+MINUS (na číselné klávesnici)
– nebo –
ALT+CTRL+SHIFT+POMLČKA

Uložení změn

Pokud je aplikace OneNote spuštěna, jsou poznámky při každé změně ukládány automaticky. Není nutné ukládat poznámky ručně.

CTRL+S

Práce s poznámkovými bloky a oddíly

Požadovaná akce

Klávesa

Vytvoření nového oddílu

CTRL+T

Otevření poznámkového bloku

CTRL+O

Otevření oddílu

CTRL+ALT+SHIFT+O

Přechod na další oddíl

CTRL+TAB

Přechod na předchozí oddíl

CTRL+SHIFT+TAB

Přechod na další stránku v oddílu

CTRL+PAGE DOWN

Přechod na předchozí stránku v oddílu

CTRL+PAGE UP

Přechod na první stránku v oddílu

ALT+HOME

Přechod na poslední stránku v oddílu

ALT+END

Přechod na první stránku v aktuálně zobrazené sadě karet stránek

ALT+PAGE UP

Přechod na poslední stránku v aktuálně zobrazené sadě karet stránek

ALT+PAGE DOWN

Přesun nebo kopírování aktuální stránky

CTRL+ALT+M

Zvýraznění aktuální karty stránky

CTRL+ALT+G

Výběr aktuální karty stránky

CTRL+SHIFT+A

Zvýraznění aktuální karty oddílu

CTRL+SHIFT+G

Přesunutí aktuálního oddílu

CTRL+SHIFT+G, SHIFT+F10, M

Přepnutí na jiný poznámkový blok na navigačním panelu

CTRL+G, potom stisknutím klávesy ŠIPKA DOLŮ nebo ŠIPKA NAHORU vyberte jiný poznámkový blok a stiskněte klávesu ENTER.

Hledání poznámek

Požadovaná akce

Klávesy

Přesunutí kurzoru na pole Hledat pro vyhledávání ve všech poznámkových blocích

CTRL+E

Zobrazení náhledu dalšího výsledku při vyhledávání ve všech poznámkových blocích

ŠIPKA DOLŮ

Přechod na vybraný výsledek při vyhledávání všech poznámkových bloků a ukončení vyhledávání

ENTER

Změna oboru vyhledávání

CTRL+E, TAB, MEZERNÍK

Otevření podokna výsledků vyhledávání

ALT+O po vyhledávání

Vyhledávání pouze na aktuální stránce

Poznámka: Stisknutím kláves CRTL+E nebo CTRL+F je možné kdykoli přepnout mezi vyhledáváním všude a vyhledáváním pouze na aktuální stránce

CTRL+F

Přechod na další výsledek při vyhledávání na aktuální stránce

ENTER nebo F3

Přechod na předchozí výsledek při vyhledávání na aktuální stránce

SHIFT+F3

Ukončení vyhledávání a návrat na stránku

ESC

Začátek stránky

Sdílení poznámek

Sdílení poznámek s jinými uživateli

Požadovaná akce

Klávesy

Odeslání vybraných stránek v e-mailové zprávě

CTRL+SHIFT+E

Sdílení poznámek s jinými programy

Požadovaná akce

Klávesy

Odeslání vybraných stránek v e-mailové zprávě

CTRL+SHIFT+E

Vytvoření úkolu aplikace Outlook typu Dnes z aktuálně vybrané poznámky

CTRL+SHIFT+1

Vytvoření úkolu aplikace Outlook typu Zítra z aktuálně vybrané poznámky

CTRL+SHIFT+2

Vytvoření úkolu aplikace Outlook typu Tento týden z aktuálně vybrané poznámky

CTRL+SHIFT+3

Vytvoření úkolu aplikace Outlook typu Příští týden z aktuálně vybrané poznámky

CTRL+SHIFT+4

Vytvoření úkolu aplikace Outlook typu Žádné datum z aktuálně vybrané poznámky

CTRL+SHIFT+5

Otevření vybraného úkolu aplikace Outlook

CTRL+SHIFT+K

Označení vybraného úkolu aplikace Outlook jako dokončeného

CTRL+SHIFT+9

Odstranění vybraného úkolu aplikace Outlook

CTRL+SHIFT+0

Synchronizace změn v aktuálním sdíleném poznámkovém bloku

SHIFT+F9

Synchronizace změn ve všech otevřených poznámkových blocích

F9

Označení aktuální stránky jako nepřečtené

CTRL+Q

Začátek stránky

Ochrana poznámek

Oddíly chráněné heslem

Požadovaná akce

Klávesy

Uzamčení všech oddílů chráněných heslem

CTRL+ALT+L

Začátek stránky

Toto téma nápovědy popisuje klávesové zkratky pro běžné úkoly v aplikaci Microsoft Office OneNote 2007. Tyto klávesové zkratky odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy v jiných rozloženích klávesnice nemusí přesně odpovídat americkým klávesovým zkratkám.

V případě klávesových zkratek, při kterých se musí najednou stisknout dvě nebo více kláves, jsou klávesy oddělené znaménkem plus (+). V případech, kdy stisknete jednu klávesu ihned po jiné klávese, jsou klávesy oddělené čárkou ( , ). 

Tip: Pokud chcete v tomto tématu vyhledat slovo nebo slovní spojení, klikněte na Zobrazit vše, stiskněte CTRL+F, zadejte slovo nebo frázi a pak stiskněte ENTER.

Online nápověda

Klávesové zkratky pro práci s oknem nápovědy

Okno nápovědy umožňuje přístup k celému obsahu nápovědy Office. V okně nápovědy se zobrazují témata a další obsah nápovědy.

V okně Nápověda

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Zobrazení okna Nápověda

F1

Zavření okna nápovědy

ALT+F4

Přepnutí mezi oknem Nápověda a aktivním programem

ALT+TAB

Přechod zpět na domovskou stránku nápovědy pro OneNote

ALT+HOME

Výběr další položky v okně nápovědy

TABULÁTOR

Výběr předchozí položky v okně nápovědy

SHIFT+TABULÁTOR

Provedení akce pro vybranou položku

ENTER

Výběr další nebo předchozí položky v části Procházet nápovědu aplikace OneNote okna nápovědy

TABULÁTOR nebo SHIFT+TABULÁTOR

Rozbalení nebo sbalení vybrané položky v části Procházet nápovědu aplikace OneNote okna nápovědy

ENTER

Výběr dalšího skrytého textu nebo hypertextového odkazu včetně odkazů Zobrazit vše či Skrýt vše v horní části tématu

TABULÁTOR

Výběr předchozího skrytého textu či hypertextového odkazu

SHIFT+TABULÁTOR

Provedení akce pro vybranou položku Zobrazit vše či Skrýt vše nebo pro skrytý text či hypertextový odkaz

ENTER

Návrat k předchozímu tématu nápovědy (tlačítko Zpět)

ALT+ŠIPKA VLEVO nebo BACKSPACE

Přesunutí vpřed na další téma nápovědy (tlačítko Vpřed)

ALT+ŠIPKA VPRAVO

Posun po malých krocích nahoru nebo dolů v rámci aktuálně zobrazeného tématu nápovědy

ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ

Posun po větších krocích nahoru nebo dolů v rámci aktuálně zobrazeného tématu nápovědy

PAGE UP nebo PAGE DOWN

Změna toho, jestli se má okno nápovědy zobrazit připojené k aktivnímu programu jako dlaždice, nebo samostatně

ALT+U

Zobrazení nabídky příkazů pro okno Nápověda za podmínky, že je toto okno aktivováno (je třeba do něj kliknout)

SHIFT+F10

Zastavení poslední akce (tlačítko Zastavit)

ESC

Aktualizace okna (tlačítko Aktualizovat)

F5

Tisk aktuálního tématu nápovědy

Pokud kurzor není v aktuálním tématu nápovědy, stiskněte klávesu F6 a poté kombinaci kláves CTRL+P.

CTRL+P

Změna stavu připojení

F6 a pak stiskněte klávesu ŠIPKA DOLŮ

Zadání textu do pole Zadejte slova, která chcete hledat

F6 a pak stiskněte klávesu ŠIPKA DOLŮ

Přepínání mezi oblastmi v okně nápovědy, například mezi panelem nástrojů, polem Zadejte slova, která chcete hledat a seznamem Hledat

F6

Výběr další nebo předchozí položky ve stromovém zobrazení obsahu

ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ

Rozbalení nebo sbalení vybrané položky ve stromovém zobrazení obsahu

ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO

Základy používání systému Microsoft Office

Zobrazení a používání oken

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Přepnutí do dalšího okna

ALT+TAB

Přepnutí do předchozího okna

ALT+SHIFT+TAB

Zavření aktivního okna

CTRL+W nebo CTRL+F4

Přechod do podokna úloh z jiného podokna v okně aplikace (ve směru hodinových ručiček). Klávesu F6 bude pravděpodobně nutné stisknout vícekrát.

Pokud se po stisknutí klávesy F6 nezobrazí požadované podokno úloh, pokuste se stisknutím klávesy ALT aktivovat řádek nabídek a potom stisknutím kláves CTRL+TAB přejděte do podokna úloh.

F6

Přechod do podokna úloh z jiného podokna v okně aplikace (proti směru hodinových ručiček)

SHIFT+F6

Přepnutí do dalšího okna, pokud je jich otevřeno více

CTRL+F6

Přepnutí do předchozího okna

CTRL+SHIFT+F6

Pokud není okno dokumentu maximalizované, použijte příkaz Velikost (v systémové nabídce okna). Pomocí kláves se šipkami změňte velikost okna a až budete hotovi, stiskněte ESC.

CTRL+F8

Minimalizace okna na velikost ikony (Klávesová zkratka je funkční pouze v některých aplikacích systému Microsoft Office.)

CTRL+F9

Maximalizace nebo obnovení vybraného okna

CTRL+F10

Zkopírování vzhledu obrazovky do schránky

PRINT SCREEN

Zkopírování vzhledu vybraného okna do schránky

ALT+PRINT SCREEN

Změna písma nebo jeho velikosti

Když chcete udělat toto

Klávesová zkratka

Změna písma

CTRL+SHIFT+F

Změna velikosti písma

CTRL+SHIFT+P

Zvětšení velikosti písma u vybraného textu

CTRL+SHIFT+> (znaménko větší než)

Zmenšení velikosti písma u vybraného textu

CTRL+SHIFT+<

Pohyb v textu nebo mezi buňkami

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Přesunutí o jeden znak vlevo

ŠIPKA VLEVO

Přesunutí o jeden znak doprava

ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí o jeden řádek nahoru

ŠIPKA NAHORU

Přesunutí o jeden řádek dolů

ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí o jedno slovo vlevo

CTRL+ŠIPKA VLEVO

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doprava

CTRL+ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí na konec řádku

END

Přesunutí na začátek řádku

HOME

Přesunutí o jeden odstavec nahoru

CTRL+ŠIPKA NAHORU

Přesunutí o jeden odstavec dolů

CTRL+ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí na konec textového pole

CTRL+END

Přesunutí na začátek textového pole

CTRL+HOME

Zopakování poslední akce Najít

SHIFT+F4

Pohyb v tabulkách a práce s nimi

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Přechod na následující buňku

TABULÁTOR

Přechod na předchozí buňku

SHIFT+TABULÁTOR

Přechod na následující řádek

ŠIPKA DOLŮ

Přechod na předchozí řádek

ŠIPKA NAHORU

Začátek nového odstavce

ENTER

Přidání nového řádku na konec tabulky

TAB na konci posledního řádku

Přístup k podoknům úloh a jejich používání

Když chcete udělat toto

Klávesy

Přesunutí do podokna úloh z jiného podokna v okně aplikace. (Klávesu F6 bude pravděpodobně nutné stisknout vícekrát.)

Pokud se po stisknutí klávesy F6 nezobrazí požadované podokno úloh, pokuste se stisknutím klávesy ALT aktivovat řádek nabídek a potom stisknutím kláves CTRL+TAB přejděte do podokna úloh.

F6

Přesunutí do podokna úloh v případě, že je nabídka nebo panel nástrojů aktivní. (Kombinaci kláves CTRL+TAB bude možná nutné stisknout vícekrát.)

CTRL+TABULÁTOR

Výběr další nebo předchozí možnosti v podokně úloh, pokud je toto podokno aktivní

TAB nebo SHIFT+TAB

Zobrazení úplné sady příkazů v nabídce podokna úloh

CTRL+ŠIPKA DOLŮ

Přechod mezi možnostmi vybrané podnabídky; přechod mezi možnostmi ve skupině možností v dialogovém okně

ŠIPKA DOLŮ nebo ŠIPKA NAHORU

Otevření vybrané nabídky nebo provedení akce přiřazené vybranému tlačítku

MEZERNÍK nebo ENTER

Otevření místní nabídky; otevření rozevírací nabídky u vybrané položky galerie

SHIFT+F10

Výběr prvního nebo posledního příkazu v zobrazené nabídce či podnabídce

HOME nebo END

Posun nahoru nebo dolů ve vybraném seznamu položek galerie

PAGE UP nebo PAGE DOWN

Přesunutí na začátek nebo konec vybraného seznamu položek galerie

CTRL+HOME nebo CTRL+END

Otevření podokna úloh Zdroje informací

Alt+kliknutí

Změna velikosti a přesunutí panelů nástrojů, nabídek a podoken úloh

 1. Stisknutím klávesy ALT vyberte řádek nabídek.

 2. Opakovaným stisknutím kláves CTRL+TAB vyberte požadovaný panel nástrojů nebo podokno úloh.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  Změna velikosti panelu nástrojů

  1. Na panelu nástrojů zobrazte stisknutím kláves CTRL+MEZERNÍK nabídku Možnosti panelu nástrojů.

  2. Klikněte na příkaz Velikost a potom stiskněte ENTER.

  3. Pomocí kláves se šipkami upravte velikost panelu nástrojů. Stisknutím kombinace kláves CTRL+ klávesa se šipkou provedete změnu o 1 pixel.

  Přesunutí panelu nástrojů

  1. Na panelu nástrojů zobrazte stisknutím kláves CTRL+MEZERNÍK nabídku Možnosti panelu nástrojů.

  2. Klikněte na příkaz Přesunout a potom stiskněte ENTER.

  3. Pomocí kláves se šipkami zvolte umístění panelu nástrojů. Stisknutím kombinace kláves CTRL+ klávesa se šipkou provedete změnu o 1 pixel. Pokud chcete panel nástrojů uvolnit, stiskněte opakovaně klávesu ŠIPKA DOLŮ. Pokud chcete ukotvit panel nástrojů ve svislém směru vlevo nebo vpravo, stiskněte opakovaně klávesu ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO, dokud nebude panel nástrojů zcela vlevo nebo zcela vpravo.

  Změna velikosti podokna úloh

  1. V podokně úloh stiskněte kombinaci kláves CTRL+MEZERNÍK. Tím zobrazíte nabídku dalších příkazů.

  2. Pomocí klávesy ŠIPKA DOLŮ vyberte příkaz Velikost a stiskněte klávesu ENTER.

  3. Použitím kláves se šipkami upravte velikost podokna úloh. Stisknutím kombinace kláves CTRL+ klávesa se šipkou provedete změnu o 1 pixel.

  Přesunutí podokna úloh

  1. V podokně úloh stiskněte kombinaci kláves CTRL+MEZERNÍK. Tím zobrazíte nabídku dalších příkazů.

  2. Pomocí klávesy ŠIPKA DOLŮ vyberte příkaz Přesunout a stiskněte klávesu ENTER.

  3. Použitím kláves se šipkami upravte umístění podokna úloh. Stisknutím kombinace kláves CTRL+ klávesa se šipkou provedete změnu o 1 pixel.

 4. Po dokončení přesunování nebo změny velikosti stiskněte klávesu ESC.

Používání dialogových oken

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Přesunutí fokusu na další přepínač nebo skupinu voleb

TABULÁTOR

Přesunutí fokusu na předchozí přepínač nebo skupinu voleb

SHIFT+TABULÁTOR

Přepnutí na další kartu v dialogovém okně

CTRL+TABULÁTOR

Přepnutí na předchozí kartu v dialogovém okně

CTRL+SHIFT+TAB

Přechod mezi položkami v otevřeném rozevíracím seznamu nebo mezi přepínači ve skupině voleb

Klávesy se šipkami

Provedení akce přiřazené k vybranému tlačítku; zaškrtnutí nebo zrušení zaškrtnutí vybraného zaškrtávacího políčka

MEZERNÍK

Otevření seznamu (pokud je zavřen) a přechod na příslušnou možnost v seznamu

První písmeno možnosti v rozevíracím seznamu

Výběr možnosti; zaškrtnutí nebo zrušení zaškrtnutí zaškrtávacího políčka

ALT+ podtržené písmeno možnosti

Otevře vybraný rozevírací seznam.

ALT+ŠIPKA DOLŮ

Zavření vybraného rozevíracího seznamu nebo zrušení příkazu a zavření dialogového okna

ESC

Provedení akce přiřazené k výchozímu tlačítku v dialogovém okně

ENTER

Používání textových polí v dialogových oknech

Textové pole je prázdné místo, kam lze zadat nebo vložit údaj, například uživatelské jméno nebo cestu ke složce.

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Přechod na začátek pole

HOME

Přechod na konec pole

END

Přesunutí o jeden znak vlevo nebo vpravo

ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doleva

CTRL+ŠIPKA VLEVO

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doprava

CTRL+ŠIPKA VPRAVO

Výběr nebo zrušení výběru jednoho znaku vlevo

SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Výběr nebo zrušení výběru jednoho znaku vpravo

SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Výběr nebo zrušení výběru jednoho slova vlevo

CTRL+SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Výběr nebo zrušení výběru jednoho slova vpravo

CTRL+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Výběr textu od pozice kurzoru po začátek položky

SHIFT+HOME

Výběr textu od pozice kurzoru do konce položky

SHIFT+END

Používání dialogových oken Otevřít a Uložit jako

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Přechod do předchozí složky Obrázek tlačítka

ALT+1

Tlačítko O úroveň výš Obrázek tlačítka : Otevření složky, která je o jednu úroveň výše než otevřená složka

ALT+2

Tlačítko Hledat na webu Obrázek tlačítka : Zavření dialogového okna a otevření vaší vyhledávací webové stránky

ALT+3

Tlačítko Odstranit Obrázek tlačítka : Odstranění vybrané složky nebo souboru

ALT+3

Tlačítko Vytvořit novou složku Obrázek tlačítka : Vytvoří novou složku

ALT+4

Tlačítko Zobrazení Obrázek tlačítka : Přepíná dostupná zobrazení složky

ALT+5

Tlačítko Nástroje: Zobrazí nabídku Nástroje

ALT+N

Zobrazení místní nabídky pro vybranou položku, jako je složka nebo soubor

SHIFT+F10

Přechod mezi možnostmi nebo oddíly dialogového okna

TAB

Otevření seznamu Oblast hledání

F4 nebo ALT+H

Aktualizace seznamu souborů

F5

Záznam a formátování poznámek

Zadání a úprava poznámek

Akce

Klávesa

Otevření nového okna aplikace OneNote

CTRL+M

Otevření malého okna aplikace OneNote pro vytvoření poznámky na okraj

CTRL+SHIFT+M

Vrácení poslední akce zpět

CTRL+Z

Zopakování poslední akce

CTRL+Y

Výběr všech položek na aktuální stránce

Opakovaným stisknutím kombinace kláves CTRL+A zvětšíte obor výběru.

CTRL+A

Vyjmutí vybraného textu nebo položky

CTRL+X

Kopírování vybraného textu nebo položky do schránky

CTRL+C

Vložení obsahu ze schránky

CTRL+V

Přesunutí na začátek řádku

HOME

Přesunutí na konec řádku

END

Posun o jeden znak doleva

ŠIPKA VLEVO

Přesunutí o jeden znak doprava

ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doleva

CTRL+ŠIPKA VLEVO

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doprava

CTRL+ŠIPKA VPRAVO

Odstranění jednoho znaku vlevo

BACKSPACE

Odstranění jednoho znaku vpravo

DELETE

Odstranění jednoho slova vlevo

CTRL+BACKSPACE

Odstranění jednoho slova vpravo

CTRL+DELETE

Vložení konce řádku

SHIFT+ENTER

Kontrola pravopisu

F7

Formátování poznámek

Akce

Klávesa

Zvýraznění vybraného textu

CTRL+SHIFT+H

Vložení hypertextového odkazu

CTRL+K

Otevření hypertextového odkazu

Poznámka: Kurzor musí být někde ve formátovaném hypertextovém odkazu.

ENTER

Použití nebo odebrání formátování tučným písmem u vybraného textu

CTRL+B

Použití nebo odebrání formátování kurzívou u vybraného textu

CTRL+I

Použití nebo odebrání podtržení u vybraného textu

CTRL+U

Použití nebo odebrání přeškrtnutí u vybraného textu

CTRL+POMLČKA

Použití nebo odebrání formátování horního indexu u vybraného textu

CTRL+SHIFT+=

Použití nebo odebrání formátování dolního indexu u vybraného textu

CTRL+=

Použití nebo odebrání formátování seznamu s odrážkami u vybraného odstavce

CTRL+TEČKA

Použití nebo odebrání formátování číslovaného seznamu u vybraného odstavce

CTRL+LOMÍTKO

Odsazení odstavce zleva

ALT+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Odebrání odsazení odstavce zleva

ALT+SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Zarovnání vybraného odstavce doprava

CTRL+R

Zarovnání vybraného odstavce na střed

CTRL+E

Zarovnání vybraného odstavce doleva

CTRL+L

Použití písma u vybraného textu

CTRL+SHIFT+F, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ

Použití velikosti písma u vybraného textu

CTRL+SHIFT+P, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ

Otevření podokna úloh Písmo

CTRL+D

Přidání položek na stránku

Akce

Klávesa

Vložení dokumentu nebo souboru na aktuální stránku

ALT+I, F

Vložení dokumentu nebo souboru jako výtisku na aktuální stránku

ALT+I, O

Zobrazení nebo skrytí výtisků dokumentu na aktuální stránce (při spuštění aplikace OneNote v režimu vysokého kontrastu)

ALT+SHIFT+P

Vložení obrázku ze souboru

ALT+I, P, F

Vložení obrázku ze skeneru či fotoaparátu

ALT+I, P, S

Vložení výřezu obrazovky

Poznámka: V oznamovací oblasti na pravé straně hlavního panelu systému Windows musí být aktivní ikona OneNote.

WINDOWS+S

Vložení aktuálního data

ALT+SHIFT+D

Vložení aktuálního data a času

ALT+SHIFT+F

Vložení aktuálního času

ALT+SHIFT+T

Vložení konce řádku

SHIFT+ENTER

Výběr poznámek a objektů

Akce

Stiskněte

Výběr všech položek na aktuální stránce

Opakovaným stisknutím kombinace kláves CTRL+A zvětšíte obor výběru.

CTRL+A

Zrušení vybrané osnovy nebo stránky

ESC

Přesunutí vybrané poznámky nebo objektu nahoru

ALT+SHIFT+ŠIPKA NAHORU

Přesunutí vybrané poznámky nebo objektu dolů

ALT+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí vybrané poznámky nebo objektu doleva

ALT+SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Přesunutí vybrané poznámky nebo objektu doprava

ALT+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Výběr aktuálního odstavce a podřízených odstavců

CTRL+SHIFT+POMLČKA

Přidání nebo odebrání místa na stránce

ALT+I, N, potom stiskněte klávesu ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ a stiskněte ENTER

Odstranění vybrané poznámky nebo objektu

DELETE

Přesunutí na začátek řádku

HOME

Přesunutí na konec řádku

END

Posun o jeden znak doleva

ŠIPKA VLEVO

Přesunutí o jeden znak doprava

ŠIPKA VPRAVO

Návrat na poslední navštívenou stránku

ALT+ŠIPKA VLEVO

Přechod na další navštívenou stránku

ALT+ŠIPKA VPRAVO

Použití značek u poznámek

Akce

Klávesa

Použití, přidání nebo zrušení značky Úkol

CTRL+1

Použití nebo zrušení značky Důležité

CTRL+2

Použití nebo zrušení značky Otázka

CTRL+3

Použití nebo zrušení značky Zapamatovat na později

CTRL+4

Použití nebo zrušení značky Definice

CTRL+5

Použití nebo zrušení vlastní značky

CTRL+6

Použití nebo zrušení vlastní značky

CTRL+7

Použití nebo zrušení vlastní značky

CTRL+8

Použití nebo zrušení vlastní značky

CTRL+9

Odebrání všech značek z vybraných poznámek

CTRL+0

Použití osnov

Akce

Klávesa

Zobrazení od úrovně 1

ALT+SHIFT+1

Rozbalení na úrovni 2

ALT+SHIFT+2

Rozbalení na úrovni 3

ALT+SHIFT+3

Rozbalení na úrovni 4

ALT+SHIFT+4

Rozbalení na úrovni 5

ALT+SHIFT+5

Rozbalení na úrovni 6

ALT+SHIFT+6

Rozbalení na úrovni 7

ALT+SHIFT+7

Rozbalení na úrovni 8

ALT+SHIFT+8

Rozbalení na úrovni 9

ALT+SHIFT+9

Rozbalení všech úrovní

ALT+SHIFT+0

Zobrazení základního textu pro vybraný nadpis

ALT+SHIFT+=

Skrytí základního textu pro vybraný nadpis

ALT+SHIFT+POMLČKA

Zvětšení odsazení o jednu úroveň

TABULÁTOR

Zmenšení odsazení o jednu úroveň

SHIFT+TABULÁTOR

Určení jazykového nastavení

Poznámka: Pokud chcete změnit směr psaní poznámek, musíte napřed povolit jazyky se zápisem zprava doleva v dialogovém okně Jazykové nastavení systému Microsoft Office 2007.

Akce

Klávesa

Nastavení směru psaní zleva doprava

CTRL+LEVÝ SHIFT

Nastavení směru psaní zprava doleva

CTRL+PRAVÝ SHIFT

Zvětšení odsazení o jednu úroveň v textu zprava doleva

TABULÁTOR

Zmenšení odsazení o jednu úroveň v textu zprava doleva

SHIFT+TAB

Uspořádání a správa poznámkového bloku

Práce se stránkami a poznámkami na okraj

Akce

Klávesa

Povolení nebo zakázání zobrazení celé stránky

F11

Otevření nového okna aplikace OneNote

CTRL+M

Otevření malého okna aplikace OneNote pro vytvoření poznámky na okraj

CTRL+SHIFT+M

Tisk aktuální stránky

CTRL+P

Přidání nové stránky na konec vybraného oddílu

CTRL+N

Přidání nové podstránky k aktuální skupině stránek

CTRL+SHIFT+N

Výběr všech položek

Opakovaným stisknutím kombinace kláves CTRL+A zvětšíte obor výběru.

CTRL+A

Výběr aktuální stránky

CTRL+SHIFT+A
Je-li vybraná stránka součástí skupiny, vyberete stisknutím kombinace kláves CTRL+A všechny stránky ve skupině.

Zvětšení velikosti karty stránky

CTRL+SHIFT+LEVÁ HRANATÁ ZÁVORKA

Zmenšení velikosti karty stránky

CTRL+SHIFT+PRAVÁ HRANATÁ ZÁVORKA

Posun karty vybrané stránky nahoru

ALT+SHIFT+ŠIPKA NAHORU

Posun karty vybrané stránky dolů

ALT+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Přesun kurzoru na záhlaví stránky

CTRL+T

Přechod na první stránku v aktuálně zobrazené sadě karet stránek

ALT+PAGE UP

Přechod na poslední stránku v aktuálně zobrazené sadě karet stránek

ALT+PAGE DOWN

Posun nahoru v rámci aktuální stránky

PAGE UP

Posun dolů v rámci aktuální stránky

PAGE DOWN

Posun na horní okraj aktuální stránky

CTRL+HOME

Posun na dolní okraj aktuální stránky

CTRL+END

Přechod na další odstavec

CTRL+ŠIPKA DOLŮ

Přechod na předchozí odstavec

CTRL+ŠIPKA NAHORU

Přesunutí kurzoru k hornímu okraji stránky nebo rozbalení stránky směrem nahoru

CTRL+ALT+ŠIPKA NAHORU

Přesunutí kurzoru k dolnímu okraji stránky nebo rozbalení stránky směrem dolů

CTRL+ALT+ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí kurzoru doleva na aktuální stránce nebo rozbalení stránky směrem doleva

CTRL+ALT+ŠIPKA VLEVO

Přesunutí kurzoru doprava na aktuální stránce nebo rozbalení stránky směrem doprava

CTRL+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Přechod na kontejner další poznámky

ALT+ŠIPKA DOLŮ

Přechod na začátek řádku

HOME

Přechod na konec řádku

END

Posun o jeden znak doleva

ŠIPKA VLEVO

Přesunutí o jeden znak doprava

ŠIPKA VPRAVO

Návrat na poslední navštívenou stránku

ALT+ŠIPKA VLEVO

Přechod na další navštívenou stránku

ALT+ŠIPKA VPRAVO

Zvětšení

ALT+CTRL+PLUS (na číselné klávesnici)
– nebo –
ALT+CTRL+SHIFT+PLUS

Zmenšení

ALT+CTRL+MINUS (na číselné klávesnici)
– nebo –
ALT+CTRL+SHIFT+POMLČKA

Uložení změn

Poznámka: Pokud je aplikace OneNote spuštěna, jsou poznámky při každé změně ukládány automaticky. Není nutné ukládat poznámky ručně.

CTRL+S

Práce s poznámkovými bloky a oddíly

Akce

Klávesová zkratka

Vytvoření nového poznámkového bloku

ALT+N, N

Vytvoření nového oddílu

ALT+N, S

Otevření oddílu

CTRL+O

Přechod na další oddíl

CTRL+TAB

Přechod na předchozí oddíl

CTRL+SHIFT+TAB

Přechod na další stránku v oddílu

CTRL+PAGE DOWN

Přechod na předchozí stránku v oddílu

CTRL+PAGE UP

Přechod na první stránku v oddílu

ALT+HOME

Přechod na poslední stránku v oddílu

ALT+END

Přechod na první stránku v aktuálně zobrazené sadě karet stránek

ALT+PAGE UP

Přechod na poslední stránku v aktuálně zobrazené sadě karet stránek

ALT+PAGE DOWN

Přesunutí aktuálního oddílu

ALT+F, R, V

Hledání poznámek

Akce

Klávesová zkratka

Přesun kurzoru na okno hledání

CTRL+F

Změna oboru vyhledávání

CTRL+F, TAB, ŠIPKA DOLŮ

Přejít při hledání na další výsledek hledání

ENTER

Sdílení poznámek

Sdílení poznámek s jinými uživateli

Akce

Klávesy

Odeslání vybraných stránek v e-mailové zprávě

CTRL+SHIFT+E

Spustit živou relaci sdílení

ALT+S, L, S

Připojení ke sdílené relaci

ALT+S, L, J

Opuštění sdílené relace

ALT+S, L, L

Sdílení poznámek s jinými programy

Akce

Klávesy

Odeslání vybraných stránek v e-mailové zprávě

CTRL+SHIFT+E

Odeslání vybrané stránky do aplikace Microsoft Office Word 2007

ALT+F, D, W

Vytvoření události v aplikaci Microsoft Office Outlook 2007

ALT+SHIFT+A

Vytvoření kontaktu v aplikaci Microsoft Office Outlook 2007

CTRL+SHIFT+C

Vytvoření úkolu aplikace Outlook typu Dnes z aktuálně vybrané poznámky

CTRL+SHIFT+1

Vytvoření úkolu aplikace Outlook typu Zítra z aktuálně vybrané poznámky

CTRL+SHIFT+2

Vytvoření úkolu aplikace Outlook typu Tento týden z aktuálně vybrané poznámky

CTRL+SHIFT+3

Vytvoření úkolu aplikace Outlook typu Příští týden z aktuálně vybrané poznámky

CTRL+SHIFT+4

Vytvoření úkolu aplikace Outlook typu Žádné datum z aktuálně vybrané poznámky

CTRL+SHIFT+5

Otevření nabídky Úkoly aplikace Outlook

ALT+K

Otevření vybraného úkolu aplikace Outlook

CTRL+SHIFT+K

Označení vybraného úkolu aplikace Outlook jako dokončeného

CTRL+SHIFT+9

Odstranění vybraného úkolu aplikace Outlook

CTRL+SHIFT+0

Synchronizace změn v aktuálním sdíleném poznámkovém bloku

SHIFT+F9

Synchronizace změn ve všech otevřených poznámkových blocích

F9

Ochrana poznámek

Oddíly chráněné heslem

Akce

Klávesová zkratka

Určení možností ochrany heslem

ALT+F, S

Uzamčení všech oddílů chráněných heslem

CTRL+ALT+L

Výběr pole Zadat heslo v dialogovém okně Ochrana heslem

ALT+P

Výběr pole Zadat heslo v dialogovém okně Potvrdit heslo

ALT+C

Viz také

Naučte se k ovládání OneNotu používat funkce přístupnosti

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Technická podpora pro osoby s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×