Klávesové zkratky ve OneNotu pro Mac

Klávesové zkratky ve OneNotu pro Mac

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi s poruchami zraku, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

V tomto článku najdete seznam klávesových zkratek pro OneNote pro Mac. Klávesové zkratky umožňují rychle provádět příkazy a funkce bez použití myši.

Poznámky: 

 • Zkratky v tomto tématu odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy v jiných rozloženích nemusejí přesně odpovídat klávesám americké klávesnice.

 • U příkazů vyžadujících, abyste stiskli a uvolnili více kláves současně, je uvedený znak plus (+). U příkazů vyžadujících, abyste stiskli více kláves po sobě, je uvedená čárka (,).

V tomto tématu

Často používané klávesové zkratky

V následující tabulce najdete nejčastěji používané klávesové zkratky v aplikaci OneNote pro Mac.

Akce

Stiskněte

Vytvoření nové stránky.

COMMAND +N

Výběr všech položek na aktuální stránce

COMMAND +A

(Opakovaným stisknutím rozšíříte rozsah výběru.)

Výběr nadpisu stránky

COMMAND +SHIFT+T

Vyjmutí vybraného textu nebo položky

COMMAND +X

Zkopírování vybraného textu nebo položky do schránky

COMMAND +C

Vložení obsahu ze schránky

COMMAND +V

Vrácení poslední akce zpět

COMMAND +Z

Zopakování poslední akce

COMMAND +Y

Otevření poznámkového bloku

COMMAND +O

Zavření poznámkového bloku

COMMAND +SHIFT+W

Odsazení odstavce zleva od slova

Tab

Odsazení odstavce kdekoli v odstavci

COMMAND +pravá hranatá závorka (])

Odebrání odsazení odstavce zleva

SHIFT+TAB nebo COMMAND +levá hranatá závorka([)

Zvětšení

COMMAND +znaménko plus (+)

Zmenšení

COMMAND +znaménko minus (-)

Obnovení zvětšení

COMMAND +0 (nula)

Sbalení rozbalené osnovy

CONTROL+SHIFT+znaménko plus (+)

Rozbalení sbalené osnovy

CONTROL+SHIFT+znaménko minus (-)

Otevření odkazu

Výběr odkazu, SHIFT + RETURN

Zkopírování formátu vybraného textu

OPTION+ COMMAND +C

Vložení zkopírovaného formátu textu do vybraného textu

OPTION+ COMMAND +V

Zahájení diktování

Stisknutí FN dvakrát

Vložení emoji

CONTROL+ COMMAND +MEZERNÍK

Začínáme

U klávesových zkratek, které vyžadují současné stisknutí dvou nebo víc kláves, jsou klávesy oddělené znaménkem plus (+). Pokud je potřeba stisknout klávesy hned po sobě, jsou klávesy oddělené čárkou (,).

Mnoho klávesnic standardně funkčním klávesám přiřazuje speciální funkce. Abyste mohli použít funkční klávesu k jiným účelům, musíte stisknout kombinaci kláves FN+funkční klávesa.

Na klávesnici Mac je příkazová klávesa označená symbolem COMMAND . Informace o změně přiřazení kláves klávesové zkratky najdete v nápovědě k verzi operačního systému (OS) vašeho Macu nebo v nástroji. Podívejte se také na klávesové zkratky ve OneNotu pro Mac dále v tomto tématu.

Pokud funkční klávesa nefunguje tak, jak byste očekávali, stiskněte spolu s funkční klávesou i klávesu FN. Pokud nechcete klávesu FN stisknout pokaždé, můžete změnit předvolby systému Apple.

Změna předvoleb funkčních kláves pomocí myši

 1. V nabídce Apple stiskněte Předvolby systému.

 2. Vyberte Klávesnice.

 3. Na kartě Klávesnice zaškrtněte políčko u Použít všechny klávesy F1, F2 a další jako standardní funkční klávesy.

Změna předvoleb funkčních kláves pomocí klávesnice

 1. Stiskněte klávesy COMMAND +MEZERNÍK. Uslyšíte „systémový dialog Spotlight“ a budete vyzváni k zadání. Zadejte </c0>sys</c0> a stiskněte ENTER.

 2. Uslyšíte „předvolby systému“. Fokus je ve vyhledávacím okně.

 3. Napište z a opakovaně stiskněte klávesu ŠIPKA DOLŮ, dokud neuslyšíte „Zpřístupnění, vybráno dokončení“. Stiskněte klávesu ENTER. Otevře se dialog Zpřístupnění, ve kterém můžete nastavit předvolby.

 4. Opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud neuslyšíte „právě jste v tabulce“.

 5. Opakovaně stiskněte klávesu ŠIPKA DOLŮ, dokud neuslyšíte „klávesnice“. Stisknutím klávesy TAB se přesuňte na tlačítko Otevřít předvolby pro Klávesnici a stiskněte MEZERNÍK.

 6. Opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud neuslyšíte „použít všechny klávesy F1, F2 a další jako standardní funkční klávesy“. Fokus je na zaškrtávacím políčku. Stisknutím MEZERNÍKU ho zaškrtněte.

 7. Stisknutím kláves COMMAND +OPTION+W uložíte změny a zavřete tento dialog.

Konflikty zkratek

Některé klávesové zkratky pro Windows kolidují s odpovídajícími výchozími klávesovými zkratkami pro Mac OS. V tomto tématu jsou takové zkratky označené hvězdičkou. Abyste mohli tyto zkratky používat, bude možná nutné změnit nastavení klávesnice Mac tak, aby se pro danou klávesu změnila zkratka Zobrazit plochu.

Změna předvoleb systému pro klávesové zkratky pomocí myši

 1. V nabídce Apple stiskněte Předvolby systému.

  Poznámka: Abyste mohli Předvolby systému použít, musíte mít zapnutý úplný přístup ke klávesnici.

 2. Stiskněte Klávesnice.

 3. Stiskněte kartu Zkratky.

 4. Klikněte na Mission Control.

 5. Zrušte zaškrtnutí políčka pro klávesovou zkratku, kterou chcete použít.

Pokud potřebujete použít tuto funkci jenom pomocí klávesnice, přečtěte si téma Přístupnost v Office pro Mac.

Formátování textu

Akce

Stiskněte

Začít psát (neseřazený) seznam s odrážkami.

Napište hvězdičku (*) a stiskněte mezerník

POZNÁMKA: Pokud chcete do textu vložit jen jednu odrážku, stiskněte Option+8

Začít psát (seřazený) číslovaný seznam.

Zadejte 1. a stiskněte mezerník

POZNÁMKA: Můžete také stisknout COMMAND +lomítko (/)

Zvýšení úrovně (zvětšit odsazení) položky ze seznamu.

COMMAND + ]

Snížení úrovně (zmenšit odsazení) položky ze seznamu.

COMMAND +[

Formátování vybraného textu jako horního indexu.

COMMAND +SHIFT+OPTION+znak rovná se (=)

Formátování vybraného textu jako dolní index

COMMAND +OPTION+znak rovná se (=)

Vrácení poslední akce zpět

COMMAND +Z

Zopakování poslední akce

COMMAND +Y

Vkládání obsahu

Akce

Klávesová zkratka

Vložení konce řádku bez zahájení nového odstavce

Shift + Return

Vložení konce řádku

Shift + Return

Vložení aktuálního data

COMMAND +D

Vložení aktuálního data a času

COMMAND +SHIFT+D

Vložení rovnice (nebo převod vybraného textu na matematickou rovnici)

CONTROL+rovnítko (=)

Použití Inteligentního vyhledávání

CONTROL+OPTION+ COMMAND +L

Odstraňování obsahu

Akce

Klávesová zkratka

Odstranění znaku vlevo od kurzoru

Delete

Odstranění znaku vpravo od kurzoru

FN+DELETE

Odstranění jednoho slova vlevo

Option + Delete

Odstranění jednoho slova vpravo

FN+OPTION+DELETE nebo OPTION+DEL

Pohyb kurzoru

Akce

Klávesová zkratka

Posun o jeden znak doleva.

Šipka vlevo

Přesunutí o jeden znak doprava

Šipka vpravo

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doleva

OPTION+ŠIPKA VLEVO

Přesunutí o řádek nahoru

Šipka nahoru

Přesunutí o řádek dolů

Šipka dolů

Přesunutí na začátek řádku

COMMAND +ŠIPKA VLEVO

Přesunutí na konec řádku

COMMAND +ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí na začátek slova doleva

Option + Šipka vlevo

Přesunutí na konec slova doprava

Option + Šipka vpravo

Přechod na další odstavec

COMMAND +ŠIPKA NAHORU

Přechod na předchozí odstavec

COMMAND +ŠIPKA DOLŮ

Posun nahoru v rámci aktuální stránky

Page Up

Posun dolů v rámci aktuální stránky

PAGE DOWN

Přechod na začátek stránky

COMMAND+ŠIPKA NAHORU

Přechod na konec stránky

COMMAND+ŠIPKA DOLŮ

Přechod na další odstavec

Option + Šipka nahoru

Přechod na předchozí odstavec

OPTION+ŠIPKA DOLŮ

Formátování tabulek

Akce

Klávesová zkratka

Vytvoření tabulky

Napište nový řádek textu a potom stiskněte klávesu Tab

Vytvoření dalšího sloupce v tabulce s jedním řádkem

Tab

Vytvoření dalšího řádku u koncové buňky v tabulce

POZNÁMKA: Druhým stisknutím klávesy RETURN tabulku dokončíte.

RETURN

Vytvoření sloupce vpravo od aktuálního sloupce v tabulce

COMMAND +OPTION+R

Vytvoření sloupce vlevo od aktuálního sloupce v tabulce

COMMAND +OPTION+E

Vytvoření řádku pod aktuálním řádkem v tabulce

COMMAND +RETURN

Vytvoření dalšího odstavce ve stejné buňce v tabulce

Option + Return

Hledání

Akce

Stiskněte

Hledání na stránce

COMMAND +F

Hledání ve všech poznámkových blocích

COMMAND +OPTION+F

Navigace v poznámkovém bloku

Akce

Klávesová zkratka

Přechod mezi oddíly poznámkového bloku

COMMAND +SHIFT+levá složená závorka ({) nebo pravá složená závorka (})

Přechod mezi stránkami oddílu

 1. Začněte s kurzorem na nějaké stránce.

 2. Stisknutím COMMAND +Control+G přesuňte fokus na seznam stránek.

 3. Stisknutím šipky nahoru/dolů vyberte předchozí nebo další stránku oddílu. Můžete také stisknout COMMAND +PAGE UP nebo PAGE DOWN.

Přesunutí vybraných odstavců nahoru

COMMAND +SHIFT+ŠIPKA NAHORU

Přesunutí vybraných odstavců dolů

COMMAND +SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí vybraného odstavce doleva (zmenšení odsazení)

COMMAND +SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Pokročilé ovládání kurzoru

Akce

Klávesová zkratka

Přesunutí kurzoru k hornímu okraji stránky nebo rozbalení stránky směrem nahoru

COMMAND +OPTION+ŠIPKA NAHORU

Přesunutí kurzoru k dolnímu okraji stránky nebo rozbalení stránky směrem dolů

COMMAND +OPTION+ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí kurzoru doleva na aktuální stránce nebo rozbalení stránky směrem doleva

COMMAND +OPTION+ŠIPKA VLEVO

Přesunutí kurzoru doprava na aktuální stránce nebo rozbalení stránky směrem doprava

COMMAND +OPTION+ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí (změna umístění) obrázku nebo objektu na stránce směrem nahoru.

Vyberte obrázek nebo objekt a stiskněte COMMAND +Option+Šipka nahoru

Přesunutí (změna umístění) obrázku nebo objektu na stránce směrem dolů.

Vyberte obrázek nebo objekt a stiskněte COMMAND +Option+Šipka dolů

Další příkazy

Akce

Stiskněte

Otevření jiných poznámkových bloků nebo vytvoření nových

COMMAND +O

Zobrazení seznamu otevřených poznámkových bloků

Control + G

Vytvoření nové stránky poznámkového bloku

COMMAND +N

Otevření předvoleb OneNotu

COMMAND +čárka (,)

Přesunutí stránky jinam

COMMAND +SHIFT+M

Zkopírování stránky jinam

COMMAND +SHIFT+C

Opětovné přesunutí nebo zkopírování stránky do naposledy vybraného oddílu

OPTION+ COMMAND +T

Přepnutí do režimu na celou obrazovku

CONTROL+ COMMAND +F

Synchronizace tohoto poznámkového bloku

COMMAND +S

Synchronizace všech poznámkových bloků

SHIFT+ COMMAND +S

Přesunutí fokusu klávesnice na seznam stránek

CONTROL+ COMMAND +G

Přesunutí fokusu klávesnice na seznam oddílů

CONTROL+SHIFT+G

Viz také

Naučte se k ovládání OneNotu používat funkce přístupnosti

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×