Klávesové zkratky ve OneNotu Online

Klávesové zkratky ve OneNotu Online

Pomocí klávesových zkratek můžete efektivněji pracovat – dokonce bez myši. V tomto článku najdete seznam klávesových zkratek pro OneNote Online.

Tipy: 

  • Klávesové zkratky v tomto tématu odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy pro jiná jazyková rozložení nemusí přesně odpovídat americkým klávesovým zkratkám.

  • U příkazů vyžadujících, abyste stiskli a uvolnili více kláves současně, je uvedený znak plus (+). U příkazů vyžadujících, abyste stiskli více kláves po sobě, je uvedená čárka (,).

  • Pokud se chcete rychle dostat k příkazům, přejděte stisknutím Ctrl+' (apostrof) do pole Řekněte mi a pak zadejte požadovaný příkaz (dá se to použít jenom v zobrazení pro úpravy). Klávesami se šipkou nahoru a dolů vyberte příkaz a potom stiskněte Enter.

V tomto tématu

Klávesové zkratky v zobrazení pro čtení

Klávesové zkratky v zobrazení pro úpravy

Zobrazení pro čtení

Navigace na pásu karet a v podoknech

Akce

Klávesy

Přechod z navigace v poznámkovém bloku do polí prohlížeče

Shift+F6

Přesunutí mezi příkazy na pásu karet

Tab

Provedení aktuálně vybraného příkazu na pásu karet

Enter

Posunutí nahoru nebo dolů na stránce

Page Up nebo Page Down

Začátek stránky

Navigační podokno

Akce

Klávesy

Posunutí v poznámkovém bloku o stránku vpřed (Internet Explorer)

Ctrl+Page Down

Posunutí v poznámkovém bloku o stránku vzad (Internet Explorer)

Ctrl+Page Up

Přechod na první stránku v oddílu

Alt+Page Up

Přechod na poslední stránku v oddílu

Alt+Page Down

Rozbalení oddílu

Enter u vybraného oddílu

Začátek stránky

Zobrazení pro úpravy

Navigace na pásu karet a v podoknech

Akce

Klávesy

Přesunutí z aktuální stránky na pás karet a pak pohyb mezi příkazy

Stisknutím Ctrl+F6 přejděte na seznam stránek. Potom pomocí klávesy Tab přecházejte mezi stránkami. Stisknutím klávesy Enter vyberte stránku.

Aktivace jiné karty na pásu karet

Ctrl+F6, potom pomocí klávesy Tab přecházejte mezi kartami na pásu karet, Enter.

Přesunutí mezi příkazy na pásu karet

Tab

Provedení aktuálně vybraného příkazu na pásu karet

Enter

Začátek stránky

Navigační podokno

Akce

Klávesy

Posunutí v poznámkovém bloku o stránku vpřed (Internet Explorer)

Ctrl+Page Down

Posunutí v poznámkovém bloku o stránku vzad (Internet Explorer)

Ctrl+Page Up

Přechod na první stránku v oddílu

Alt+Page Up

Přechod na poslední stránku v oddílu

Alt+Page Down

Nový oddíl

Ctrl+F6, potom Tab na oddíl, Shift+F10, Šipka dolů na příkaz Nový oddíl, Enter

Posunutí aktuální stránky nahoru nebo dolů

Alt+Shift+Šipka nahoru, Alt+Shift+Šipka dolů

Odstranění stránky

Tab na stránku, Shift+F10, Šipka dolů na příkaz Odstranit, Enter

Odstranění oddílu

Tab na oddíl, Shift+F10, Šipka dolů na příkaz Odstranit, Enter

Začátek stránky

Přesunutí kurzoru

Akce

Klávesy

Z oblasti nadpisu na stránku

Tab nebo Enter

O jeden znak doprava

Šipka doprava

O jeden znak doleva

Šipka doleva

O jedno slovo doprava

Ctrl+šipka doprava

O jedno slovo doleva

Ctrl+šipka doleva

O jeden řádek nahoru

Šipka nahoru

O jeden řádek dolů

Šipka dolů

O jeden odstavec nahoru

Ctrl+šipka nahoru

O jeden odstavec dolů

Ctrl+šipka dolů

Začátek řádku

Home

Konec řádku

End

Začátek stránky (bez oblasti nadpisu)

Ctrl+Home

Konec stránky

Ctrl+End

Oblast nadpisu

Page Up nebo Ctrl+A, Ctrl+A, Tab, dokud se nadpis nevybere

Začátek stránky

Výběr obsahu: rozšíření výběru

Akce

Klávesy

O jeden znak doprava

Shift+šipka doprava

O jeden znak doleva

Shift+šipka doleva

O jedno slovo doprava

Shift+Ctrl+šipka doprava

O jedno slovo doleva

Shift+Ctrl+šipka doleva

O jeden řádek nahoru

Shift+šipka nahoru

O jeden řádek dolů

Shift+šipka dolů

O jeden odstavec nahoru

Shift+Ctrl+šipka nahoru

O jeden odstavec dolů

Shift+Ctrl+Šipka dolů

Na začátek odstavce

Shift+Home

Na konec odstavce

Shift+End

Na začátek osnovy

Shift+Ctrl+Home

Na konec osnovy

Shift+Ctrl+End

Celý odstavec, pak osnova, pak stránka

Ctrl+A pro každou úroveň rozšíření

Začátek stránky

Úpravy obsahu

Akce

Klávesy

Vyjmout

Ctrl+X

Kopírovat

Ctrl+C

Vložení

Ctrl+V

Vložení hypertextového odkazu

Ctrl+K

Zpět

Ctrl+Z

Znovu

Ctrl+Y

Přesunutí z chybně napsaného slova na další

Alt+F7

Nová osnova

Ctrl+Shift+F

Přesunutí z jedné osnovy na další

Ctrl+A, Ctrl+A, Tab

Uložení změn

Poznámka: Když je aplikace OneNote Online spuštěná, ukládají se poznámky při každé změně automaticky. Není nutné ukládat poznámky ručně.

Ctrl+S

Začátek stránky

Tabulky

Akce

Klávesy

Vytvoření nové buňky při umístění v poslední buňce tabulky

Tab

Vložení řádku pod

Ctrl+Enter

Poznámka: Pokud je vybrána buňka, sloupec nebo řádek, vztahuje se zarovnání na obsah vybraných buněk. Jestliže je vybrána tabulka, vztahuje se zarovnání na tabulku, ale nemá vliv na zarovnání obsahu buněk.

Začátek stránky

Formátování textu

Akce

Klávesy

Tučné

Ctrl+B

Kurzíva

Ctrl+I

Podtržení

Ctrl+U

Seznam s odrážkami

Ctrl+tečka

Číslovaný seznam

CTRL+lomítko nebo Ctrl+Shift+O

Zarovnání doleva

Ctrl+L

Zarovnat doprava

Ctrl+R

Zarovnání na střed

Ctrl+E

Zvětšení odsazení

Alt+Shift+Šipka vpravo

Zmenšení odsazení

Alt+Shift+Šipka vlevo

Začátek stránky

Značky poznámek

Akce

Klávesy

Úkol

Ctrl+1

Důležité

Ctrl+2

Otázka

Ctrl+3

Zapamatovat na později

Ctrl+4

Definice

Ctrl+5

Zvýraznit

Ctrl+6

Kontakt

Ctrl+7

Adresa

Ctrl+8

Telefonní číslo

Ctrl+9

Začátek stránky

Ekvivalenty kláves systémů Windows a Mac

Klávesa

Modifikátor

Windows

Mac

Backspace

Alt

Smazání celého slova směrem doleva

End

Alt

Přesun kurzoru na konec dokumentu nebo osnovy

Enter

Alt

V Internet Exploreru, zobrazení vlastností stránky

Tab

Ctrl-Alt

Přepínání úloh

Home

Alt

Přechod na domovskou stránku

Přesun kurzoru na začátek dokumentu nebo osnovy

Vlevo

Alt

V Internet Exploreru, přechod zpátky

Přesunutí vždy o jedno slovo vlevo

Page Down

Alt

Přechod na další stránku

Přechod na další stránku

Page Up

Alt

Přechod na předchozí stránku

Přechod na předchozí stránku

Vpravo

Alt

V Internet Exploreru, přechod dopředu

Přesunutí vždy o jedno slovo vpravo

TAB

Alt

Přepínání mezi aplikacemi

Přesouvání fokusu mezi prohlížečem a prvky stránky (smyčka usnadnění přístupu)

Šipka dolů

Alt-Shift

Přesun aktuální stránky o jednu pozici dolů v navigačním podokně

Výběr znaků od stávající pozice kurzoru až ke konci odstavce

End

Alt-Shift

Přesunutí na poslední stránku v oddílu

Přesunutí na poslední stránku v oddílu

Enter

Alt-Shift

V Internet Exploreru, přepnutí na celou obrazovku

Tab

Ctrl-Alt-Shift

Přepnutí úloh

Home

Alt-Shift

Přesunutí na první stránku v oddílu

Přesunutí na první stránku v oddílu

Vlevo

Alt-Shift

Odebrání jedné úrovně odsazení

Výběr celého slova směrem doleva

Šipka doprava

Alt-Shift

Zvětšení odsazení

Výběr celého slova směrem doleva

TAB

Alt-Shift

Přepínání mezi aplikacemi

Přesouvání fokusu mezi prohlížečem a prvky stránky (smyčka usnadnění přístupu)

Šipka nahoru

Alt-Shift

Přesun aktuální stránky o jednu pozici dolů v navigačním podokně

Výběr znaků od stávající pozice kurzoru až ke konci odstavce

Backspace

Smazání celého slova směrem doleva

Delete

Odstranění celého slova

Šipka dolů

Přesun kurzoru dolů o celý odstavec

End

Přesun kurzoru na konec dokumentu nebo osnovy

Home

Přechod na začátek dokumentu nebo osnovy (v Safari, přechod na domovskou stránku prohlížeče)

Šipka doleva

Přesun kurzoru na začátek řádku (ve Firefoxu, přechod na předchozí stránku)

Šipka doprava

Přesun kurzoru na konec řádku (ve Firefoxu, přechod vpřed)

TAB

Přepínání úloh (jako Windows Alt-Tab)

Šipka nahoru

Přesun kurzoru nahoru o celý odstavec

ESC

⌘-Alt

Otevření Správce úloh (vynucení ukončení aplikací)

Home

⌘-Alt

V Safari, přechod na domovskou stránku prohlížeče

Šipka doleva

⌘-Alt

V Chrome, přepínání mezi kartami prohlížeče

Delete

⌘-Shift

Ve Firefoxu, smazání mezipaměti prohlížeče

Šipka dolů

⌘-Shift

Výběr celého odstavce směrem dolů

End

⌘-Shift

Výběr až do konce dokumentu nebo stránky

Home

⌘-Shift

Výběr až do začátku dokumentu nebo stránky (v Safari, přechod na domovskou stránku prohlížeče)

Šipka doleva

⌘-Shift

Výběr až na začátek řádku

Šipka doprava

⌘-Shift

Výběr až na konec řádku

TAB

⌘-Shift

Přepínání úloh (jako Windows Alt-Tab)

Šipka nahoru

⌘-Shift

Výběr celého odstavce směrem nahoru

ESC

Ctrl-Shift

Otevření Správce úloh

Šipka doprava

Ctrl-Shift

Výběr celého slova směrem doprava

Šipka dolů

Ctrl

Přesun kurzoru dolů o celý odstavec

Přesun kurzoru na konec řádku

Šipka doleva

Ctrl-Shift

Výběr celého slova směrem doleva

ESC

Ctrl

Otevření nabídky Start nebo úvodní obrazovky

Delete

Ctrl-Alt

Otevření nabídky zamykací obrazovky

Šipka doleva

Ctrl

Přesun kurzoru doleva o celé slovo

Zobrazení řídicího panelu s widgety

Page Down

Ctrl

Ve Firefoxu a Chromu, přepínání mezi otevřenými kartami

PageUp

Ctrl

V prohlížečích Firefox a Chrome přepínání mezi otevřenými záložkami

End

Ctrl

Přesun kurzoru na konec dokumentu nebo osnovy

TAB

Ctrl

Přepínání mezi otevřenými kartami

Přepínání mezi otevřenými kartami

Šipka nahoru

Ctrl

Přesun kurzoru nahoru o celý odstavec

Přesun kurzoru na začátek řádku

Backspace

Ctrl-Alt

Smazání jednoho písmene směrem doleva

Smazání jednoho písmene směrem doleva

Home

Ctrl

Přesun kurzoru na začátek dokumentu nebo osnovy

Šipka dolů

Ctrl-Alt

V Internet Exploreru, posun o stránku dolů

End

Ctrl-Alt

V Internet Exploreru, posun na konec stránky

Home

Ctrl-Alt

V Internet Exploreru, posun na začátek stránky

Page Down

Ctrl-Alt

V Internet Exploreru, posun dolů

PageUp

Ctrl-Alt

V Internet Exploreru, posun nahoru

Šipka doprava

Ctrl

Přesun kurzoru doleva o celé slovo

Šipka nahoru

Ctrl-Alt

V Internet Exploreru, posun o stránku dolů

Backspace

Ctrl-Alt-Shift

Smazání celého slova směrem doleva

Smazání celého slova směrem doleva

End

Ctrl-Alt-Shift

V Internet Exploreru, posun na konec stránky

Home

Ctrl-Alt-Shift

V Internet Exploreru, posun na začátek stránky

Page Down

Ctrl-Alt-Shift

V Internet Exploreru, posun dolů

PageUp

Ctrl-Alt-Shift

V Internet Exploreru, posun nahoru

ESC

Alt

Minimalizace okna

Šipka dolů

Ctrl-Shift

Výběr celého odstavce směrem dolů

Výběr až na konec řádku

ESC

Alt-Shift

Minimalizace okna

Home

Ctrl-Shift

Výběr celého odstavce směrem nahoru

Výběr až na začátek řádku

Insert

Žádný

Zapnutí režimu přepisování

Page Down

Ctrl-Shift

Přepnutí na další stránku

Page Up

Ctrl-Shift

Přepnutí na předchozí stránku

Tab

Ctrl-Shift

Přepínání mezi otevřenými kartami

Přepínání mezi otevřenými kartami

Šipka nahoru

Ctrl-Shift

Výběr celého odstavce směrem nahoru

Výběr až na začátek řádku

Backspace

Žádný

Smazání jednoho písmene směrem doleva

Smazání jednoho písmene směrem doleva

Delete

Žádný

Smazání jednoho písmene směrem doleva

Smazání jednoho písmene směrem doleva

Šipka dolů

Žádný

Přesun kurzoru dolů o celý řádek

Přesun kurzoru dolů o celý řádek

End

Žádný

Přesun kurzoru na konec řádku

Přesun kurzoru na konec řádku

Enter

Žádný

Vložení nového řádku

Vložení nového řádku

Backspace

Ctrl

Smazání celého slova směrem doleva

Home

Žádný

Přesun kurzoru na začátek řádku

V Safari a Chromu, přesun kurzoru na začátek odstavce

Šipka doleva

Žádný

Přesun kurzoru doleva o jedno písmeno

Přesun kurzoru doleva o jedno písmeno

Page Down

Žádný

Přesun kurzoru dolů o celou obrazovku

Přesun kurzoru dolů o celou obrazovku

PageUp

Žádný

Přesun kurzoru nahoru o celou obrazovku

Přesun kurzoru nahoru o celou obrazovku

Šipka doprava

Žádný

Přesun kurzoru doprava o jedno písmeno

Přesun kurzoru doprava o jedno písmeno

TAB

Žádný

Zvětšení odsazení nebo přechod na další buňku tabulky

Zvětšení odsazení, přechod na další buňku tabulky nebo vložení tabulky

Šipka nahoru

Žádný

Přesun kurzoru nahoru o celý řádek

Přesun kurzoru nahoru o celý řádek

Backspace

Shift

Smazání jednoho písmene směrem doleva

Smazání jednoho písmene směrem doleva

Šipka dolů

Shift

Výběr celého řádku směrem dolů

Výběr celého řádku směrem dolů

End

Shift

Výběr až na konec řádku

Výběr až na konec řádku

Enter

Shift

Vložení měkkého zalomení řádku

Vložení měkkého zalomení řádku

Home

Shift

Výběr až na začátek řádku

Výběr až na začátek řádku

Šipka doleva

Shift

Výběr jednoho písmene směrem doleva

Výběr jednoho písmene směrem doleva

Šipka doprava

Shift

Výběr jednoho písmene směrem doprava

Výběr jednoho písmene směrem doprava

TAB

Shift

Odebrání jedné úrovně odsazení, přechod na předchozí buňku tabulky

Odebrání jedné úrovně odsazení, přechod na předchozí buňku tabulky

Šipka nahoru

Shift

Výběr celého řádku směrem nahoru

Výběr celého řádku směrem nahoru

Začátek stránky

Další klávesové zkratky pro OneNote

Klávesové zkratky v aplikaci OneNote Online jsou hodně podobné klávesovým zkratkám v desktopové aplikaci OneNote. V tomto článku jsou uvedené klávesové zkratky pro běžné úkoly prováděné v aplikaci OneNote Online. Seznam klávesových zkratek v desktopové aplikaci OneNote najdete v těchto článcích:

Viz také

Naučte se k ovládání OneNotu používat funkce přístupnosti

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×