Klávesové zkratky v Outlooku na webu

Klávesové zkratky popsané v tomto článku odkazují na rozložení klávesnice pro americkou angličtinu. Rozložení kláves na jiných klávesnicích nemusí přesně odpovídat rozložení na klávesnici pro americkou angličtinu.

V nastavení Outlooku na webu můžete vybrat verzi klávesových zkratek, na které jste nejvíce zvyklí. V tomto článku najdete informace o klávesových zkratkách, které jsou dostupné, pokud jako verzi používaných klávesových zkratek vyberete Outlook.

Poznámky: 

  • Seznam všech klávesových zkratek dostupných ve vybrané verzi zobrazíte tím, že při používání Outlooku na webu stisknete na klávesnici klávesu s otazníkem (?).

  • Klávesové zkratky, které jsou k dispozici v Outlooku na webu, jsou stejné, jako klávesové zkratky pro Outlook.com.

Často používané klávesové zkratky

Následující klávesové zkratky používají nejčastěji lidé, kteří si v Outlooku na webu zvolí outlookovou verzi klávesových zkratek.

Požadovaná akce

Klávesy

Vytvořit novou e-mailovou zprávu nebo položku

Ctrl+N nebo N

Odstranit zprávu nebo položku

Delete

Přeposlat zprávu

Ctrl+Shift+F nebo Shift+F

Přejít do Kalendáře

Ctrl+Shift+2

Odpovědět všem na e-mailovou zprávu

Ctrl+Shift+R nebo Shift+R

Odpovědět na e-mailovou zprávu

Ctrl+R nebo R

Hledat

Alt+Q

Odeslat e-mailovou zprávu

Ctrl+Enter

Přístup k částem Pošta, Kalendář, Lidé a Úkoly

K různým funkcím Outlooku na webu se můžete dostat pomocí standardních příkazů a tlačítek na navigačních panelech nebo můžete používat velké množství klávesových zkratek. Kvůli přehlednosti jsme klávesové zkratky rozdělili podle oblastí.

Různé klávesové zkratky

Pomocí kombinací kláves můžete přecházet na položky v horní části okna Outlooku na webu.

  • Pomocí kláves Šipka vpravo a Šipka vlevo můžete přecházet mezi částmi Pošta, Kalendář, Lidé a Úkoly.

  • Pomocí klávesy Tab se dostanete ke svým informacím a tlačítkům Možnosti, Hledat a Nápověda.

  • Klávesou Enter přejdete do zvýrazněné vybrané oblasti.

Klávesou Esc zavřete libovolný otevřený formulář nebo dialogové okno. Pokud to uděláte, může se stát, že se přidané informace neuloží.

Klávesové zkratky obecných akcí

Naučili jste se klávesové zkratky, které se používají v Outlooku na webu. Tady jsou klávesové zkratky některých základních akcí.

Klávesová zkratka

Akce

Ctrl+N nebo N

Vytvoří novou položku, která odpovídá typu právě používaného modulu. Může to být třeba nová schůzka v Kalendáři.

E

Přesune e-mail do složky Archiv.

Alt+Q

Přejdete do pole Hledat.

Ctrl+F6

Přejdete z jedné oblasti do jiné (při navigaci na nejvyšší úrovni).

Poznámky: 

  • Až se dostanete do požadované oblasti, přejděte k požadované položce klávesou Tab a šipkovými klávesami. Pokud chcete s položkou pracovat, stiskněte Enter.

  • V Poště se klávesovou zkratkou Ctrl+F6 cyklicky prochází horní navigační panel, osobní stav, nové položky, složky a podokno čtení.

Klávesa místní nabídky (nebo Shift+F10)

Odpovídá kliknutí na volbu pravým tlačítkem myši. Na klávesnicích kompatibilních s Windows je klávesa místní nabídky napravo od mezerníku.

Enter

Vybere zprávu, položku kalendáře, kontakt nebo úkol a otevře zvýrazněnou možnost v novém okně.

Klávesové zkratky pro úpravy textu

V této tabulce uvidíte, že klávesové zkratky pro úpravy textu jsou v Outlooku na webu stejné jako v jiných produktech Microsoft.

Klávesová zkratka

Akce

Ctrl+C

Zkopíruje výběr do schránky.

Ctrl+X

Vyjme vybraný text.

Backspace

Odstraní vybraný text nebo vybrané znaky nalevo od kurzoru.

Ctrl+Backspace

Odstraní slovo vlevo od kurzoru, ale ne mezeru před tímto slovem.

Ctrl+K

Zobrazí pole pro vložení hypertextového odkazu.

Ctrl+V

Vloží obsah schránky na aktuální místo.

Ctrl+Y

Zopakuje poslední akci.

Ctrl+Z

Vrátí zpátky poslední akci.

Insert

Přepíná mezi režimem vkládání a přepisování textu.

Klávesové zkratky pro formátování textu

Klávesové zkratky pro formátování textu používané v Outlook na webuu už nejspíš dobře znáte. Microsoft v mnoha svých produktech klávesy pro formátování textu standardizoval.

Klávesová zkratka

Akce

Ctrl+B

Použije tučné formátování písma.

Ctrl+I

Použije kurzívní formátování písma.

Ctrl+U

Použije podtržení.

Pošta

Klávesové zkratky pro seznam složek

Tady jsou klávesové zkratky, které se nejčastěji používají u seznamu složek.

Klávesová zkratka

Akce

Šipka vlevo

Sbalí vybranou složku.

Šipka vpravo

Rozbalí vybranou složku.

F2

Přejmenuje vybranou složku.

Klávesové zkratky pro seznam zpráv a seznam položek k přečtení

Tady jsou klávesové zkratky, které se dají používat k provádění stejných akcí, ať pracujete v seznamu zpráv nebo v seznamu položek k přečtení.

Klávesová zkratka

Akce

Insert

Označí vybranou konverzaci nebo zprávu výchozím příznakem bez otevření nabídky příznaků.

Poznámka: Pokud už konverzace nebo zpráva příznak má, stisknutím klávesy Insert se označí jako dokončená. Tuto funkci můžete použít, i když bude vybraných víc konverzací nebo zpráv.

Esc

Zruší hledání.

Poznámka: Pokud je otevřena kontextová nabídka, stisknutím klávesy Esc ji zavřete, ale hledání se nezruší.

Delete

Odstraní vybranou zprávu nebo položku.

Ctrl+Q nebo Q

Označí vybranou konverzaci nebo zprávu jako přečtenou.

Ctrl+U nebo U

Označí vybranou konverzaci nebo zprávu jako nepřečtenou.

Shift+Delete

Trvale odstraní vybranou zprávu nebo položku.

Klávesové zkratky pro seznam zpráv

Klávesové zkratky často používají stejné klávesy nebo stejné kombinace kláves. Provedené akce se ale můžou lišit v závislosti na oblasti, ve které pracujete. Tato tabulka obsahuje klávesové zkratky, které se používají u seznamů zpráv.

Klávesová zkratka

Akce

Esc

Zruší hledání.

Poznámka: Pokud je otevřena kontextová nabídka, stisknutím klávesy Esc ji zavřete, ale hledání se nezruší.

Shift+Šipka dolů

V seznamu vybere aktuální zprávu a další zprávy. Klávesovou zkratkou můžete vybrat více po sobě jdoucích zpráv.

Shift+Šipka nahoru

V seznamu vybere aktuální zprávu a předchozí zprávy. Klávesovou zkratkou můžete vybrat více po sobě jdoucích zpráv.

Home nebo Ctrl+Home

Vybere první zprávu ve složce.

Page Down

V seznamech zpráv na dvě a více stránek vybere první zprávu na další stránce.

Page up

V seznamech zpráv na dvě a více stránek vybere první zprávu na předchozí stránce.

End nebo Ctrl+End

Vybere poslední zprávu ve složce.

Klávesové zkratky pro seznam položek k přečtení

Klávesové zkratky můžou provádět akce, které jsou specifické pro oblast, ve které pracujete, i když používají známé klávesy a kombinace kláves. Tato tabulka obsahuje klávesové zkratky, které se používají u seznamů položek k přečtení.

Klávesová zkratka

Akce

Esc

Zavře novou zprávu.

Ctrl+N nebo N

Vytvoří novou zprávu.

Ctrl+Shift+F nebo Shift+F

Přepošle vybranou zprávu.

End nebo Ctrl+End

Přejde na konec konverzace nebo zprávy.

Home nebo Ctrl+Home

Přejde na začátek konverzace nebo zprávy.

Page Down

U konverzací nebo zpráv se dvěma nebo více stránkami posune zobrazení o jednu stránku dolů.

Page Up

U konverzací nebo zpráv se dvěma nebo více stránkami posune zobrazení o jednu stránku nahoru.

Ctrl+R nebo R

Odpoví na vybranou zprávu.

Ctrl+Shift+R nebo Shift+R

Odpoví odesílateli a všem příjemcům vybrané zprávy.

Ctrl+Enter

Pošle zprávu.

Kalendář

Následující klávesové zkratky se používají v zobrazení kalendáře.

Klávesová zkratka

Akce

Ctrl+N

Vytvoří novou položku kalendáře.

Delete

Odstraní vybranou položku.

Ctrl+Shift+2

Přejde do kalendáře.

Shift+Šipka vpravo

Přejde do dalšího časového období. Pokud jste třeba v zobrazení měsíce, stisknutím kláves Shift+šipka vpravo přejdete k dalšímu měsíci.

Shift+Šipka vlevo

Přejde do předchozího časového období. Pokud jste třeba v zobrazení měsíce, stisknutím kláves Shift+šipka vlevo přejdete k předchozímu měsíci.

Shift+Alt+Y

Přejde na dnešek.

Ctrl+F6

Přejde do jiné oblasti v kalendáři.

Tab

V aktuálním zobrazení přejde k další události nebo oblasti.

Shift+Tab

V aktuálním zobrazení přejde k předchozí události nebo oblasti.

Enter

Otevře vybranou položku.

Shift+Alt+1

Přepne do zobrazení dne.

Shift+Alt+3

Přepne do zobrazení celého týdne.

Shift+Alt+4

Přepne do zobrazení měsíce.

Shift+Alt+2

Přepne do zobrazení pracovního týdne.

Formuláře kalendáře

Klávesová zkratka

Akce

Ctrl+S

Uloží událost.

Ctrl+Enter nebo Alt+S

Odešle schůzku.

Úkoly

K práci s úkoly slouží některé základní klávesové zkratky.

Klávesová zkratka

Akce

Ctrl+N

Vytvoří nový úkol.

Delete

Odstraní vybranou položku.

Page Down

V seznamu, který má dvě nebo více stránek, vybere první položku z další stránky.

Page Up

V seznamu, který má dvě nebo více stránek, vybere první položku z předchozí stránky.

Home

Vybere první položku v seznamu.

End

Vybere poslední položku v seznamu.

Šipka dolů

Vybere další položku v seznamu.

Šipka nahoru

Vybere předchozí položku v seznamu.

Příbuzná témata

Klávesové zkratky ve službě Outlook.com

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×