Klávesové zkratky v Excelu pro web

Klávesové zkratky v Excelu pro web

Mnoha uživatelům se v aplikaci Excel pro web ve Windows pracuje lépe s externí klávesnicí a klávesovými zkratkami. Pro uživatele s pohybovým nebo zrakovým postižením může být používání klávesových zkratek snazší než používání dotykové obrazovky a je důležitou alternativou k používání myši. V tomto článku uvádíme klávesové zkratky pro Excel pro web ve Windows.

Poznámky: 

 • Klávesové zkratky v tomto tématu odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy pro jiná jazyková rozložení nemusí přesně odpovídat americkým klávesovým zkratkám.

 • Pokud klávesová zkratka vyžaduje stisknutí dvou a více kláves současně, jsou v tomto tématu klávesy oddělené znakem plus (+). Pokud máte stisknout jednu klávesu hned po jiné, jsou klávesy oddělené čárkou (,).

V tomto článku

Rychlé tipy pro používání klávesových zkratek v Excelu Online

 • Excel pro web běží ve webovém prohlížeči, proto se jeho klávesové zkratky liší od těch, které používáte v desktopové aplikaci Excel. Například k přechodu do jiných částí aplikace se místo F6 používá Ctrl+F6.

  Můžete používat běžné klávesové zkratky prohlížeče, jako je F1 nebo Ctrl+.

 • Libovolný příkaz můžete rychle najít stisknutím kombinace kláves Alt+Win+Q, pomocí které přejdete do nástroje Řekněte mi. V nástroji Řekněte mi stačí zadat slovo nebo název příkazu, který potřebujete (dostupné jenom v zobrazení pro úpravy). Nástroj Řekněte mi vyhledá související možnosti a zobrazí seznam. Pomocí kláves se šipkou nahoru nebo dolů vyberte příkaz a pak stiskněte Enter.

 • K přechodu na určitou buňku v sešitu použijte příkaz Přejít na: Stiskněte kombinaci kláves Ctrl+G, zadejte odkaz na buňku (třeba B14) a potom stiskněte Enter.

 • Pokud používáte čtečku obrazovky, projděte si téma Běžné úkoly v aplikaci Excel Online.

Často používané klávesové zkratky

Tady jsou nejčastěji používané zkratky pro Excel pro web.

Akce

Stiskněte

Přechod na určitou buňku

Ctrl+G

Přesunutí dolů

Page Down nebo Šipka dolů

Přesunutí nahoru

Page Up nebo Šipka nahoru

Tisk

Ctrl+P

Kopírování

Ctrl+C

Vložení

Ctrl+V

Vyjmutí

Ctrl+X

Vrácení akce zpět

Ctrl+Z

Otevření sešitu

Ctrl+O

Zavření sešitu

Ctrl+W

Uložit jako

Alt+F2

Hledání

Ctrl+F

Tučné

Ctrl+B

Otevřít kontextovou nabídku

 • Klávesa systému Windows: Kontextová klávesa Windows+F10 Kontextová klávesa Windows je vlevo mezi klávesami Alt a Ctrl.

 • Jiná klávesnice: Shift+F10

Řekněte mi

Alt+Ě

Hledání

Ctrl+F nebo Shift+F3

Opakované hledání směrem dolů

Shift+F4

Opakované hledání směrem nahoru

Ctrl+Shift+F4

Vložení grafu

Alt+F1

Přístupové klávesy: Klávesové zkratky pro používání pásu karet

Excel pro web teď nabízí přístupové klávesy. Jsou to klávesové zkratky pro navigaci na pásu karet. Pokud jste zvyklí používat přístupové klávesy, abyste si ušetřili čas, v desktopové verzi Excelu, najdete velice podobné přístupové klávesy i v Excelu Online.

V Excelu 2016 pro Windows přístupové klávesy začínají klávesou Alt. V Excelu Online začínají všechny přístupové klávesy kombinací kláves Alt+Win, po které pak přidáte písmeno záložky pásu karet. Když chcete například přejít na kartu Revize, stiskněte Alt+Win+R.

Pokud používáte Excel pro web na Macu, začnete stisknutím kláves CTRL+OPT.

Karta Domů a klávesové zkratky se na pásu karet Excelu Online zobrazují na všech kartách.
 • Na pás karet přejdete tak, že stisknete klávesy Alt+Win nebo několikrát stisknete klávesy Ctrl+F6, až se dostanete na kartu Domů.

 • K přechodu mezi kartami na pásu karet použijte klávesu Tab.

 • Když chcete pás karet skrýt, abyste měli více místa na práci, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+F1. Pro opětovné zobrazení pásu karet kombinaci kláves znova stiskněte.

Pokud chcete přejít přímo na určitou kartu na pásu karet, použijte některou z následujících přístupových kláves:

Akce

Stiskněte

Otevření pole Řekněte mi na pásu karet a zadání hledaného výrazu

Alt+Win, Ě

Otevření karty Soubor a použití zobrazení Backstage

Alt+Win, S

Otevření karty Domů a formátování textu a čísel nebo použití jiných nástrojů, jako je Najít

Alt+Win, Ů

Otevření karty Vložení a vložení funkce, tabulky, grafu, hypertextového odkazu nebo komentáře

Alt+Win, V

Otevření karty Data a aktualizace připojení nebo použití datových nástrojů

Alt+Win, W

Otevření karty Revize a použití kontroly přístupnosti nebo práce s komentáři

Alt+Win, R

Otevření karty Zobrazení a zvolení zobrazení, ukotvení řádků nebo sloupců listu, zobrazení mřížky a záhlaví

Alt+Win, O

Klávesové zkratky v této tabulce šetří čas při práci s kartami a nabídkami na pásu karet.

Akce

Stiskněte

Výběr aktivní karty pásu karet a aktivace přístupových kláves

Alt+Win. Pro přechod na jinou kartu použijte přístupové klávesy nebo klávesu Tab.

Přesunutí fokusu na příkazy na pásu karet

Enter a pak Tab nebo Shift+Tab

Aktivace vybraného tlačítka

MEZERNÍK nebo ENTER

Otevření seznamu pro vybraný příkaz

MEZERNÍK nebo ENTER

Otevření nabídky pro vybrané tlačítko

Alt+šipka dolů

Přechod na další příkaz v otevřené nabídce nebo podnabídce

Esc

Klávesové zkratky pro Excel pro web

Poznámka: Pokud se tabulka otevře v aplikaci Excel pro web v zobrazení pro čtení, příkazy pro úpravy nebudou fungovat. Když chcete přepnout do zobrazení pro úpravy, přesuňte fokus z listu stisknutím Ctrl+F6 a pak klávesou Tab přejděte do seznamu Upravit sešit. Stiskněte mezerník, pak klávesu Šipka dolů a pak vyberte Upravit v Excelu Online.

Akce

Klávesová zkratka

Vložení řádku nad aktuální řádek

Alt+Win+Ů, Ž, D

Vložení sloupce nalevo od aktuálního sloupce

Alt+Win+Ů, Ž, E

Vyjmutí

Ctrl+X

Kopírování

Ctrl+C

Vložení

Ctrl+V

Zpět

Ctrl+Z

Znovu

Ctrl+Y

Zahájení nového řádku ve stejné buňce

Alt Enter

Vložení hypertextového odkazu

Ctrl+K

Vložení tabulky

Ctrl+L

Vložit funkci

Shift+F3

Zvětšení velikosti písma

Ctrl+Shift+>

Zmenšení velikosti písma

Ctrl+Shift+<

Použití filtru

Alt+Win+W, Š

Opětovné použití filtru

Ctrl+Alt+L

Akce

Klávesy

Dokončení zadávání v buňce a výběr buňky pod

Enter

Dokončení zadávání v buňce a výběr buňky nad

Shift+Enter

Dokončení zadávání v buňce a výběr další buňky v řádku

Tab

Dokončení zadávání v buňce a výběr předchozí buňky v řádku

Shift+Tab

Zrušení zadávání v buňce

Esc

Akce

Klávesy

Úprava vybrané buňky

F2

Procházení všemi různými kombinacemi absolutních nebo relativních odkazů, když je ve vzorci vybraný odkaz na buňku nebo rozsah

F4

Vymazání vybrané buňky

Delete

Vymazání vybrané buňky a zahájení úprav

Backspace

Přechod na začátek řádku buňky

Home

Přechod na konec řádku buňky

End

Výběr vpravo po jednotlivých znacích

Shift+šipka doprava

Výběr po začátek dat buňky

Shift+Home

Výběr po konec dat buňky

Shift+End

Výběr vlevo po jednotlivých znacích

Shift+šipka doleva

Rozšíření výběru buněk k poslední neprázdné buňce ve stejném sloupci nebo řádku, ve kterém se nachází aktivní buňka. Pokud je další buňka prázdná, slouží k rozšíření výběru k další neprázdné buňce.

Ctrl+Shift+šipka vpravo nebo Ctrl+Shift+šipka vlevo

Akce

Klávesy

Tučné

Ctrl+B

Kurzíva

Ctrl+I

Podtržení

Ctrl+U

Vložení formátu

Shift+Ctrl+V

Ctrl+Shift+&

Použití vnějšího ohraničení na vybrané buňky

Akce

Klávesy

O jednu buňku nahoru

Šipka nahoru nebo Shift+Enter

O jednu buňku dolů

Šipka dolů nebo Enter

Přesunutí o jednu buňku doprava

Šipka vpravo nebo Tab

Přesunutí na začátek řádku

Home

Přechod na buňku A1

Ctrl+Home

Přechod na poslední buňku použité oblasti

Ctrl+End

Přesunutí o jednu obrazovku dolů (28 řádků)

Page Down

Přesunutí o jednu obrazovku nahoru (28 řádků)

Page Up

Přesunutí na okraj aktuální oblasti dat

Ctrl+šipka vpravo nebo Ctrl+šipka vlevo

Přesunutí mezi pásem karet a obsahem sešitu

Ctrl+F6

Přesunutí na jinou kartu na pásu karet

Tab

Stisknutím klávesy Enter přejdete na pás dané karty.

Vložení nového listu

Shift+F11

Přepnutí do dalšího listu

Alt+Control+Page Down

Přepnutí do předchozího listu

Alt+Control+Page Up

Akce

Klávesy

Otevření nabídky nebo přechod k podrobnostem

Alt+šipka dolů

Přechod k souhrnným datům

Alt+šipka nahoru

Přechod na cíl hypertextového odkazu

Ctrl+Enter

Otevření podokna Komentáře během úprav

Shift+F2

Akce

Klávesy

Výběr oblasti buněk

Shift+klávesy se šipkami

Výběr celého sloupce

Ctrl+mezerník

Výběr celého řádku

Shift+mezerník

Rozšíření výběru buněk k poslední neprázdné buňce ve stejném sloupci nebo řádku, ve kterém se nachází aktivní buňka. Pokud je další buňka prázdná, slouží k rozšíření výběru k další neprázdné buňce.

Ctrl+Shift+šipka vpravo nebo Ctrl+Shift+šipka vlevo

Akce

Klávesy

Shora dolů (nebo dopředu v rámci výběru)

Enter

Zdola nahoru (nebo zpět v rámci výběru)

Shift+Enter

Dopředu v řádku (nebo dolů v rámci výběru jednoho sloupce)

Tab

Dozadu v řádku (nebo nahoru v rámci výběru jednoho sloupce)

Shift+Tab

Akce

Klávesy

Přepočet sešitu (aktualizace)

F9

Úplný výpočet

Ctrl+Shift+Alt+F9

Aktualizace externích dat

Alt+F5

Aktualizace všech externích dat

Ctrl+Alt+F5

Automatický součet

Alt+rovnítko (=)

Excel pro web Nabídka klávesových zkratek pro přístupnost (Alt+Shift+A)

K nejčastějším funkcím získáte snadno přístup pomocí následujících zkratek:

Akce

Klávesová zkratka

Přesun mezi hlavními oblastmi okna

Ctrl+F6 nebo Ctrl+Shift+F6

Přesun uvnitř hlavních oblastí okna

Tab nebo Shift+Tab

Přechod do pole Řekněte mi za účelem spuštění libovolného příkazu

Alt+Q

Zobrazení nebo skrytí klávesových zkratek

Alt+Windows

Úprava vybrané buňky

F2

Přechod na určitou buňku

Ctrl+G

Přechod na jiný list v sešitu

Ctrl+Alt+Page Up nebo Ctrl+Alt+Page Down

Otevření místní nabídky

Shift+F10

Přečtení záhlaví řádku

Ctrl+Alt+Shift+T

Přečtení řádku po aktivní buňku

Ctrl+Alt+Shift+Home

Přečtení řádku od aktivní buňky

Ctrl+Alt+Shift+End

Přečtení záhlaví sloupce

Ctrl+Alt+Shift+H

Přečtení sloupce po aktivní buňku

Ctrl+Alt+Shift+Page Up

Přečtení sloupce od aktivní buňky

Ctrl+Alt+Shift+Page Down

Možnost přesouvání dialogů

Ctrl+Alt+Mezerník

Viz také

Naučte se používat k ovládání Excelu funkce přístupnosti

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v Excelu

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×